0

Về cơ cấu mặt hàng chè xuất khẩu

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 59-60 )

2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu chè củaTổng công ty trong thời gian qua

2.3. Về cơ cấu mặt hàng chè xuất khẩu

Trong những năm qua, Tổng công ty rất chú ý tới cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chè vào các thị trờng. Tình hình cơ cấu các loại hình chè xuất khẩu vào các khu vực thị trờng đợc thể h iện qua bảng dới đây :

Bảng 11: Cơ cấu chủng loại xuất khẩu chè của Tổng công ty chè Việt Nam (%) từ năm 1997 -2001 . Năm Loại chè 1997 1998 1999 2000 2001 Chè đen 63,3 64,25 63,3 68,2 69,43 Chè CTC 3,01 4,24 3,00 3,14 3,16 Chè xanh 12,63 12,40 11,60 13,6 10,33 Chè Xo Chè sơ chế 0,52 0,3 0,37 0,4 0,45 Chè thành phẩm 16,2 15,8 13,2 16,2 16,63

Nguồn :Tổng công ty chè Việt Nam .

Trong cơ cấu xuất khẩu chè, chè đen chiếm một tỷ trọng quan trọng: 60% (1992), 68,93% (1993), 65% (1994), 81,79% (1995), 67,87% (1996), 63,30% (1997), trung bình 67% giai đoạn năm 1997-2001. Nh vậy có thể nói rằng lợng xuất khẩu chè đen của Tổng công ty là rất lớn, điều này có thể giải thích là do nhu cầu tiêu thụ chè đen là rất lớn, mặt khác mặt hàng này là rất phù hợp với thị hiếu của ngời Châu Âu và Trung Cận Đông mà đây là các thị trờng có bạn hàng lớn của Tổng công ty. Chè CTC có cơ cấu xuất khẩu tơng đối bé trung bình là 3,3%. Còn đối với chè xanh, cơ cấu xuất khẩu chiếm tỷ trọng trung bình 18,7%. Chúng ta biết rằng, chỉ ngời Châu á thích uống chè xanh, nhng chè xanh lại có nhiều ở Châu á, do vậy mà lợng chè xuất khẩu của Tổng công ty bị hạn chế. Chè thành phẩm, từ chế biến hai tấn (1992), 11,316 tấn (1994) đã tăng vọt lên 1709,1 tấn (1996), 3060,21 tấn (2000), và 3282,75 tấn (2001). Chè sơ chế giảm mạnh hơn 10 lần giai đoạn 1991-1996 và 15 lần 1997-2001.

Bảng 12: Cơ cấu chủng loại chè đen (%) 1997-2001 Năm

Loại chè

1997 1998 1999 2000 2001

3 loại chè cao cấp 55,72 57,28 59,72 59,43 61,5

Chè PS 25,34 25,12 24,12 22,90 19,92 Nguồn : Tổng công ty chè Việt Nam .

Các loại chè cao cấp có xu hớng tăng nhẹ, giao động từ 48,87% đến 65,84%. Trong khi đó các loại chè cấp thấp hơn nh PS có xu hớng tăng mạnh trong giai đoạn 1991-1996, nhng trong giai đoạn 1997-2001 có xu hớng giảm nhẹ. Chè BPS giảm đáng kể.

Sở dĩ có những biến động trên là do nhu cầu tiêu thụ chè cấp thấp trên thị trờng thế giới hiện nay có xu hớng giảm nhờng chỗ cho loại chè cấp cao. Chè CTC sản xuất bằng công nghệ ấn Độ chi phí cao, lại khó khăn trong tiêu thụ nên xu hớng sản xuất thấp, biến động bấp bênh.

Chè Xô trớc đây chủ yếu xuất cho Trung Quốc, mấy năm gần đây không có thị trờng (hoặc là xuất qua đờng tiểu ngạch). Xu hớng tăng lên của tỷ trọng chè thành phẩm trong cơ cấu xuất khẩu là một xu hớng lành mạnh phù hợp với đòi hỏi của ngời tiêu dùng, lại bán đợc với giá cao dù phải đầu t phức tạp hơn.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 59 -60 )

Mục lục