0

Về sản lợng và kim ngạch xuất khẩu.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 55-56 )

2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu chè củaTổng công ty trong thời gian qua

2.1. Về sản lợng và kim ngạch xuất khẩu.

Những năm gần đây mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn, công nghệ, trình độ, và kinh nghiệm trong kinh doanh xuất nhập khẩu, lại phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong và ngoài nớc. Nhng với sự nỗ lực củaTổng công ty nói chung và phòng kinh doanh XNK nói riêng hoạt động xuất khẩu chè đã đạt đợc sự tăng trởng đáng kể :

Bảng 8 :Sản lợng và kim ngạch xuất khẩu chè của Tổng công ty chè Việt Nam (1997 –2001)

STT Năm

Sản lợng xuất khẩu Kim ngạch xuất khẩu Giá trị (tấn) Tốc độ tăng (%) Giá trị (USD) Tốc độ tăng (%) 1 1997 10.431,30 16.177.675 2 1998 8.286,95 79,5 14.203.886 87,8 3 1999 13.482,66 162,7 22.488.614 158,3 4 2000 18.890,19 140,1 39.908.477,39 155,22 5 2001 19.739,96 104,5 29.759.907,93 85,25 Nguồn : Tổng Công Ty chè Việt Nam.

Trong năm 1997, 1998 nhìn chung kim ngạch và sản lợng đều giảm. Tuy nhiên do trong năm 1998 giá chè tăng cao từ 1,7 –1,95 USD/kg nên tốc độ giảm sản lợng (20,5%) lớn hơn tốc độ giảm của kim ngạch (12,2%) .

Năm 1999 là năm bội thu lớn không những do chúng ta đợc mùa mà giá chè thế giới cũng tăng làm sản lợng và kim ngạch đều tăng. Năm 2000 tuy sản lợng và kim ngạch đều tăng nhng tốc độ tăng kim ngạch lớn hơn .

Năm 2001, là năm khó khăn nhất đối với ngành chè nhiều công ty không tiêu thụ đợc sản phẩm của mình nhng Tổng công ty vẫn ký hợp đồng xuất đợc 19.739,96 (tấn). Trong khi giá chè thế giới đạt mức thấp kỷ lục trong vòng 15 năm qua, giảm 10-13% so với năm 2000. Nhng nhờ các biện pháp nâng cao chất lợng và làm tốt công tác tiếp thị nên giá xuất khẩu của Tổng công ty chỉ giảm 4% so với năm 2000. Tuy vậy, điều này cũng làm cho tồng kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 85,25% so với năm 2000.

Tóm lại, giai đoạn 1997-2001 bình quân kim ngạch đã tăng lên mạnh, mở ra một triển vọng cho việc xuất khẩu chè của Tổng công ty .

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 55 -56 )

Mục lục