0

Chính sách về tổ chức quản lý xuất khẩu chè.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 91-92 )

II. định hớng xuất khẩu của ngành chè việt nam trong thời gian tới.

2. Chính sách về tổ chức quản lý xuất khẩu chè.

Việc Nhà nớc thống nhất tổ chức, quản lý xuất khẩu chè vừa dễ dàng kiểm soát từ trên xuống, vừa tránh đợc sự lũng đoạn thị trờng. Kết hợp quản lý theo ngành và theo vùng lãnh thổ trên nguyên tắc phát triển trên phạm vi cả nớc đồng thời nhằm làm hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi đối với từng đối tợng quản lý. Trên cơ sở có thể dự kiến một phơng thức quản lý mới tối u với ngành chè với t cách là một ngành kinh tế kỹ thuật gắn với lợi ích của những địa phơng có cây chè.

Chè là một hàng hoá đặc thù, vì vậy nên tổ chức theo mô hình vừa đa dạng vừa tập trung hoá. Đa dạng hoá các loại hình kinh doanh thu mua và thu gom nhng cần tập trung xuất khẩu trực tiếp vào những đầu mối lớn. Có nh vậy mới tránh đợc tình trạng có quá nhiều các đầu mối tham gia xuất khẩu, Nhà nớc

không thể kiểm soát nổi, đồng thời nâng cao chất lợng chè xuất khẩu và tránh đợc sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các doanh nghiệp Việt Nam

Cụ thể là, Chính phủ và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phải phân công và tổ chức lại ngành chè nh sau:

Các tỉnh, các địa phơng chịu trách nhiệm về sản xuất nông nghiêp và chế biến nhỏ phục vụ nội tiêu là chủ yếu, tổ chức khuyến nông, kiểm tra và hớng dẫn quy trình canh tác.

Các doanh nghiệp trung ơng lo thị trờng xuất khẩu, chế biến các loại chè xuất khẩu có quy mô lớn với các nhà máy lớn và hiện đại để sản phẩm xuất khẩu luôn giữ vững và nâng cao chất lợng, số lợng nh tăng sức cạnh tranh của chè Việt Nam trong khu vực cũng nh trên thế giới.

Ngoài các đơn vị đã là thành viên của Hiệp Hội Chè Việt Nam nh Tổng công ty Chè Việt Nam, các đơn vị thuộc tổng công ty... Nhà nớc cần có chính sách để các đơn vị chè địa phơng, các công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và một số công ty trách nhiệm hữu hạn làm nhiệm vụ xuất khẩu chè tự nguyện tham gia Hiệp Hội xuất khẩu Chè Việt Nam nhằm đảm bảo sự thống nhất về thị tr- ờng và giá cả xuất khẩu chè, tránh sự giảm giá hàng xuất khẩu để dành dật khách hàng nớc ngoài cũng nh cạnh tranh mua hàng trong nớc để xuất khẩu.

Bên cạnh đó cần phải phối hợp các cơ quan quản lý ngành (Nh Tổng công ty Chè Việt Nam) với các cơ quan chuyên môn (Công ty giám định hàng xuất nhập khẩu - Bộ thơng mại) để ngăn chặn tình trạng chè không đủ tiêu chuẩn vẫn lọt ra ngoài.

Hiện nay, việc quản lý chất lợng chè xuất khẩu cha có tổ chức nào chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc, việc chứng nhận chất lợng chè xuất khẩu còn nhiều vấn đề bất cập, sản phẩm chất lợng kém, rất xấu vẫn cứ đa ra thị trờng làm giảm uy tín của chè Việt Nam (Mà việc làm mất thị trờng 2001 tấn chè vàng đặc sản Hà Giang là một ví dụ). Do vậy, cần thống nhất quản lý ngành về chất lợng sản phẩm chè xuất khẩu bao gồm:

Ban hành và thống nhất tiêu chuẩn một nhà máy chế biến chè, xuất khẩu để làm cơ sở cho các ngành, các cấp trong việc cấp giấy phép thành lập xí nghiệp.

Ban hành tiêu chuẩn hoá về giống: Giống nào trồng ở vùng nào với cơ cấu, nào là hợp lý.

Việc Nhà nớc đơn giản hoá và thống nhất trong quản lý vĩ mô sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty tham gia hoạt động xuất khẩu có hiệu quả cao.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 91 -92 )

Mục lục