0

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trờng.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 79-81 )

II. định hớng xuất khẩu của ngành chè việt nam trong thời gian tới.

1. Nhóm các biện pháp duy trì và mở rộng thị trờng:

1.1. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trờng.

Đối với Tổng công ty, hoạt động nghiên cứu thị trờng nớc ngoài thời gian qua còn cha đợc chú ý. Mục tiêu của việc ngiên cứu thị trờng là nhằm xác định các bạn hàng ổn định lâu dài cho từng mặt hàng xuất khẩu, xác định dung lợng hàng xuất khẩu tính cho mỗi loại mặt hàng, mỗi loại thị trờng khác nhau là bao nhiêu Đồng thời nhằm phát hiện ra thị tr… ờng mới. Sản phẩm chè của Tổng công ty đã có mặt trên thị trờng quốc tế, có những thị trờng đã trở thành quen thuộc, có những thị trờng mới. Do vậy củng cố và tìm kiếm thị trờng chè là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chiến lợc thị trờng xuất khẩu của Tổng công ty .

Với thị trờng quen thuộc nh Liên Bang Nga, các nớc thuộc SNG, các nớc Đông Âu đã nhập Chè Việt Nam từ 40 năm nay. Đây là thị trờng quen thuộc nên cần cố gắng duy trì phát triển ổn định và tăng thị phần nhập khẩu chè của họ đối với chè của ta. Cần chú ý tới công tác tiếp thị, nghiên cứu nhu cầu thị hiếu của ngời tiêu dùng tại thị trờng này để cải tiến chất lợng sản phẩm xuất khẩu kể cả bao bì, nhãn mác.

Thị trờng Trung cận Đông - đây là thị trờng mới bao gồm Irắc, Iran, Libi, Giooc Đani tuy là thị tr… ờng mới nhng là khách hàng có nhiều tiềm năng, chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty .Dự kiến đến năm 2005 nhu cầu nhập khẩu của các nớc Cận đông là 383,6 nghìn tấn , trong đó: Aicập: 104, 6 nghìn tấn; Irac 39,1 nghìn tấn; Iran 57,1 nghìn tấn (Tài liệu… FAO). Điều này cho thấy nhu cầu nhập khẩu của các nớc này là rất lớn so với l- ợng chè mà ta có khả năng cung ứng. Tuy đây là thị trờng mới nhng mấy năm gần đây đã nhập nhiều chè của Việt Nam. Do vậy đây là thị trờng đáng chú ý cần có chính sách giữ vững và ổn định để tăng khối lợng và kim ngạch xuất khẩu. Cần đẩy mạnh hơn nữa khâu tiếp thị, quảng cáo giới thiệu sản mới của chè nhất là những sản phẩm tổng hợp của chè để có thể cạnh tranh với các đồ uống khác thích ứng với tập quán không dùng đồ uống có cồn của ngời dân theo đạo Hồi.

Thị trờng Châu á nh Pakistan, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan Có thể… nhập từ 7000-10000 tấn/năm. Đây cũng là thị trờng mới, thị hiếu lại gần giống với thị hiếu của ngời Việt Nam, tuy nhiên thị trờng này đòi hỏi chất lợng cao hơn. Khâu chế biến sản phẩm chè đối với thị trờng này cần lu ý cải tiến chất l- ợng mẫu mã, bao bì, nhãn mác.

Các thị trờng khác nh Bắc Mỹ và Tây Âu gồm các nớc nh: Anh, Mỹ đã… sử dụng sản phẩm chè của Tổng công ty. Đây là thị trờng mới, rất “khó tính” nhng cũng có nhiều hứa hẹn. Tăng cờng công tác tiếp thị dới nhiều hình thức khác nhau để mở rộng thị trờng Tây Âu là một việc hết sức quan trọng. Để làm tốt công tác này, Tổng công ty cần phải đầu t hơn nữa việc nắm bắt thông tin thị trờng chè trên thế giới cũng nh tăng cờng kinh phí nghiên cứu những xu hóng biến đổi của thị trờng chè. Ngoài ra, việc thu nhập và xử lý thông tin về thị tr- ờng phải xác định đợc giá cả từng mặt hàng chè trong từng thời điểm trong những năm gần đây, thị trờng chè thế giới có nhiều biến động thất thờng, giá cả có lúc tăng vọt đến mức cao nhất song cũng có lúc giảm xuống mức thấp nhất. Sự chênh lệch giá này có thể làm cho một số doanh nghiệp phá sản nếu không nắm vững và phân tích thông tin một cách chính xác hoặc có thể gặp phải những thông tin mang tính chiến thuật của các tổ chức nhằm tạo ra những cơn sốt giá giả tạo. Vì vậy, công tác thông tin tiếp cận thị trờng để tạo ra thị trờng xuất khẩu ổn định là hết sức cần thiết. Nó là cơ sở để có đối tác thích hợp về đầu t, khai thác, trồng trọt, chế biến của Tổng công ty .

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để công tác nghiên cứu thị trờng, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu có hiệu quả?

- Trớc hết Tổng công ty cần phải thành lập bộ phận chuyên thu thập xử lý các thông tin về thị trờng chè, tổ chức lớp học bồi dỡng để nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác marketing, cần có chính sách tuyển chọn đội ngũ làm công tác này một cách kỹ lỡng và hiệu quả, cán bộ làm công tác marketing phải nhạy bén, năng động, biết phân tích các tình huống trên thị trờng một cách chính xác để có phơng án kinh doanh phù hợp.

- Hai là Tổng công ty cần phải thấy rằng các cuộc Hội thảo, Hội chợ, Triển lãm đợc tổ chức trong nớc và Quốc tế là những cơ hội tốt cho Tổng công ty trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu chào hàng, bán hàng và ký kết hợp đồng Tổng công ty cũng cần tranh thủ thu thập thông tin, tiếp xúc với các đối… tác, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh để chọn cho mình hớng phát triển kinh doanh thích hợp đặc biệt trong việc lựa chọn thị trờng và mặt hàng phù hợp với thị tr- ờng đó. Khi cần thiết phải nghiên cứu kỹ hơn về một thị trờng nào Tổng công

ty có thông tin để cử cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp sang các thị trờng này để có thể tìm hiểu thông tin một cách chính xác hơn.

- Ba là thông qua các chi nhánh đại diện tại nớc ngoài, Tổng công ty xúc tiến việc trao đổi tiếp xúc với các bạn hàng tại thị trờng đó. Tổng công ty nên có mối quan hệ tốt với khách hàng, thờng xuyên gặp gỡ với khách hàng để lắng nghe ý kiến của khách hàng và có những chiến lợc mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tổng công ty có thể thành lập thêm nhiều chi nhánh khác, điều này giúp Tổng công ty duy trì sự hiện diện của mình trên thị trờng Quốc tế, quan hệ th- ờng xuyên với các tổ chức, các doanh nghiệp để qua đó khuếch trơng hoạt động của mình.

Có thể nói công tác tìm kiếm thông tin và tiếp cận thị trờng là hoạt động quan trọng và không thể thực hiện một cách nửa vời. Nó đòi hỏi Tổng công ty phải nỗ lực và có phơng án đầu t thích đáng thì mới mong đạt kết quả tốt . Nó sẽ giúp cho Tổng công ty xác định đúng đâu là thị trờng cho mình và có biện pháp khai thác hiệu quả thị trờng đó.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 79 -81 )

Mục lục