0

Quan điểm định hớng phát triển sản xuất và xuất khẩu của ngành Chè Việt Nam.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 72-73 )

II. định hớng xuất khẩu của ngành chè việt nam trong thời gian tới.

1. Quan điểm định hớng phát triển sản xuất và xuất khẩu của ngành Chè Việt Nam.

gian tới.

1. Quan điểm định hớng phát triển sản xuất và xuất khẩu của ngành Chè Việt Nam. Việt Nam.

Trong lịch sử phát triển của ngành Chè Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của ngành này đang có một vai trò quan trọng và trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nền công ngiệp và kinh tế quốc dân. Bởi vậy, củng cố và mở rộng thị trờng chè xuất khẩu trở thành nhiệm vụ chủ yếu nhằm tập trung cố gắng cho ngành chè phát triển đúng vị trí và tiềm năng của nó. Phơng hớng mở rộng thị trờng xuất khẩu chè nằm trong chiến lợc phát triển ngành chè nói chung, đợc coi là chiến lợc phát triển của ngành Chè Việt Nam.

Căn cứ về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tiềm năng phát triển của ngành chè về đất đai, khí hậu, con ngời, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, căn cứ vào chiến lợc phát triển kinh tế-xã hội của đất nớc. Ngành chè đã nêu ra chủ tr- ơng phát triển chè trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 nh sau:

- Xây dựng ngành chè thành một ngành kinh tế có tầm vóc trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn, cũng nh trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc nh đờng lối của đại hội Đảng đã đề ra. Do vậy ngành chè cần phải:

+ Là một ngành mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế-xã hội ở Trung du và Miền núi.

+ Đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng chè trong nớc, xuất khẩu ngày càng nhiều và có tích luỹ để tái sản xuất mở rộng.

+ Góp phần vào việc phân bố lại lao động và dân c, thu hút ngày càng nhiều lao động, cải thiện thu nhập, điêu kiện làm việc và sinh hoạt cho ngời lao động, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nớc ta.

+ Góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và bảo vệ môi sinh.

- Chú trọng việc phát triển khoa học và công nghệ đủ khắc phục những nhợc điểm và yếu kém hiện nay. Cụ thể:

+ Đa công nghệ mới vào kinh doanh và phát triển đồi chè (giống mới, ỹ thuật dâm cành, phân bón hữu cơ )…

+ Lựa chọn loại hình công nghệ chế biến thích hợp, đổi mới bao bì, mẫu mã để nâng cao chất lợng chè xuất khẩu.

- Có những giải pháp thích hợp để thu hút mọi nguồn vốn ở trong và ngoài nớc để phục vụ cho mục tiêu phát triển chè.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 72 -73 )

Mục lục