0

Mục tiêu chủ yếu nhằm phát triển sản xuất và xuất khẩu chè từ nay đến năm 2010.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 73-75 )

II. định hớng xuất khẩu của ngành chè việt nam trong thời gian tới.

2. Mục tiêu chủ yếu nhằm phát triển sản xuất và xuất khẩu chè từ nay đến năm 2010.

năm 2010.

2.1. Mục tiêu chung.

Xây dựng nghành Chè Việt Nam thành nghành sản xuất đa dạng sản phẩm, cây trồng, vật nuôi; tận dụng các loại cây thuộc đồ uống để tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau cho nớc uống.

- Đáp ứng nhu cầu chè nội tiêu cả nớc.

- Xuất khuẩu ngày càng tăng, giữ vững và ổn định thị trờng với số lợng lớn, tăng kim ngạch xuất khẩu lên 200 triệu USD/năm. Phát triển chè ở những nơi có điều kiện, u tiên phát triển chè ở Trung du Miền núi phía Bắc, từ năm 2001-2005 xây dựng thêm 3 vờn chè chuyên canh tập trung với năng suất và chất lợng cao tại Mộc Châu - Sơn La, Phong Thổ - Lai Châu, Tuyên Quang - Lào Cai. Thâm canh tăng năng suất để đạt mức doanh thu bình quân 15 triệu đồng/ha, mức cao 30 triệu đồng/ha. Nâng cao đời sống và giải quyết việc làm cho khoảng 1 triệu lao động.

2.2. Một số chỉ tiêu:

bảng 15: Một số chỉ tiêu phát triển sản xuất và xuất khẩu chè đến 2010 Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2005 Năm 2010 Tổng diện tích chè (ha) 81.692 104.000 104.000

Diện tích chè kinh doanh (ha) 70.92 92.500 104.000 Diện tích chè trồng mới (ha) 40.550 2.800 -

Năng suất BQ (tấn tơi/ha) 4,23 6,1 7,5

Sản lợng búp tơi (tấn) 297.600 490.000 665.000 Sản lợng chè khô (tấn) 66.000 108.000 147.000 Sản lợng xuất khẩu (tấn) 42.000 78.000 110.000 Kim ngạch xuất khẩu(triệu USD) 60 120 200

Nguồn: Tổng Công ty chè Việt Nam

a. 2002-2005:

-Thâm canh 70.192 ha chè cũ cộng với 22.400 ha chè mới đa vào kinh doanh.

-Trồng mới thêm 22.500 ha chè.

-Sản lợng chè khô đạt 75,3-108,8 nghìn tấn, trong xuất khẩu 48-78 nghìn tấn.

-Kim ngạch đạt 72-120 triệu USD, doanh thu chè nội tiêu 560-650 tỉ đồng.

-Mặt hàng chè bao gồm: Chè đen OTD (7 mặt hàng) với cơ cấu 75% ba mặt hàng tốt, chè đen CTC (9 mặt hàng) với cơ cấu 70% ba mặt hàng tốt, chè xanh Nhật Bản (4 mặt hàng), chè xanh Pouchung Đài Loan và trên 30 mặt hàng chè xanh, chè ớp hơng nội tiêu, chè túi nhúng 6 loại, chè xanh đặc sản từ các v- ờn chè giống mới dạng Olong, bán lên men và chè đen đặc biệt cao cấp của vùng Mộc Châu, Tam Đờng, chè nớc uống nhanh…

- Các mặt hàng khác bao gồm: các loại chè thanh nhiệt, bồi bổ sức khoẻ, chè chữa bệnh…

- Các sản phẩm khác từ khai thác các tiềm năng của vùng chè nh: đậu đỗ, các loại quả tinh dầu…

b. 2006-2010:

- Thâm canh 104.000 ha chè kinh doanh.

- Chăm sóc 2 năm 6.500 ha chè mới trồng của 2004-2005.

- Sản lợng chè khô đạt 116,1-147,7 nghìn tấn, trong đó xuất khẩu 85-110 nghìn tấn.

- Kim ngạch đạt 136-200 triệu USD, doanh thu chè nội tiêu 775-1.000 tỉ đồng.

- Mặt hàng chè bao gồm: chè đen OTD (7 mặt hàng) với cơ cấu 80% ba mặt hàng tốt, chè đen CTC (9 mặt hàng) với cơ cấu 70% ba mặt hàng tốt, chè Nhật Bản (4măt hàng), chè xanh Pouchung Đài Loan và trên 30 mặt hàng chè xanh, chè ớp nội tiêu, chè túi nhúng 6 loại, chè xanh đặc sản từ các vờn chè

giống mới dạng Olong, chè bán lên men, chè banh xuất khẩu và chè đen đặc biệt cao cấp của vùng Mộc Châu, Tam Đờng, chè nớc uống nhanh…

- Các mặt hàng khác bao gồm : các loại chè thanh nhiệt, bồi bổ sức khoẻ, chè chữa bệnh…

- Các sản phẩm khác từ khai thác các tiềm năng của vùng chè nh: bột khoai NA dùng làm nguyên liệu cho mỹ phẩm và dợc phẩm, đậu đỗ, các loại quả, tinh dầu, các sản phẩm đồ hộp khác…

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 73 -75 )

Mục lục