0

Về thị trờng xuất khẩu.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 56-59 )

2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu chè củaTổng công ty trong thời gian qua

2.2. Về thị trờng xuất khẩu.

Tổng Công Ty chè Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với trên 30 nớc trên thế giới. Xuất phát từ nhận thức thị trờng tiêu thụ có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định và phát triển của sản xuất. Vì vậy công tác thị trờng luôn chiếm một vị trí quan trọng trong t tởng chỉ đạo và điều hành của Tổng công ty.

Thời gian qua khi mà các nớc Đông Âu và Liên Xô tan rã thị trờng của Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn, bây giờ Tổng công ty đang tìm mọi cách khôi phục lại thị trờng Nga, các nớc SNG và Đông Âu. Đồng thời tích cực tìm kiếm và chiếm lĩnh thị trờng mới .

Tổng công ty luôn cố gắng quan tâm đúng mức tới việc củng cố và phát triển mối quan hệ với khách hàng nớc ngoài, đặc biệt là các khách hàng có sức

tiêu thụ lớn nh Irắc, các nớc Trung Cận Đông, Tây Âu, Nam Mĩ, các thị trờng này cần phải đợc giữ vững và phát triển mạnh mẽ. Thị trờng Châu á có các bạn hàng quen thuộc nh Đài Loan, Singapo, cũng cần phải đ… ợc quan tâm thích đáng. Riêng thị trờng Nhật Bản là thị trờng mới mẻ nhng có sức tiêu thụ lớn, Tổng công ty cũng cần có kế hoạch cụ thể để dần dần chiếm lĩnh, bởi đây là thị trờng có thu nhập cao .

- Khu vực Trung Cận Đông: Đây là khu vực thị trờng chiếm lĩnh tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất nhập khẩu của Tổng công ty và có chiều hớng tăng dần .

- Khu vực Đông Âu và Liên bang Nga : Tỷ trọng này giảm sút mạnh đặc biệt là sau năm 1997 khi ta không còn hàng xuất trả nợ sang thị trờng này.

- Khu vực Châu á : Tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trờng này giao động thất thờng, chiếm tỷ trọng 25,66% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty.

Dới đây là một số thị trờng tiêu thụ chè quan trọng của Tổng Công ty chè Việt Nam trong thời gian tới:

*Thị trờng Irắc:

Đây là thị trờng có dung lợng tiêu thụ lớn, là một trong những nớc nhập khẩu chè hàng đầu thế giới. Với Tổng công ty chè đây là bạn hàng lớn nhất trong những năm gần đây. Sản lợng xuất khẩu sang thị trờng này thờng ở mức cao vì phần lớn chè xuất khẩu sang là để trả nợ. Năm 1997, sản lợng xuất sang Irắc chiếm 46,17% tổng sản lợng chè xuất khẩu thì đến năm 1998 con số này lên tới 49,03%, năm 1999 đạt tới 77,8% và 86,44% năm 2000 đặc biệt năm 1998 bạn hàng đã giúp Tổng công ty thắng thầu quốc tế 2 đợt tổng cộng 8.000 tấn chè. Bớc sang năm 2001 tỷ trọng này xuống còn 83,44% do năm này chúng ta không còn phải trả nợ cho Irac tuy nhiên con số này vẫn là con số cao .

Thị trờng này phải tiêu thụ loại chè đen, cánh nhỏ, chè hơng với giá cao, trung bình 1,8 USD /kg, làm cho giá trị kim ngạch xuất khẩu sang thị trờng luôn ở mức cao, đặc biệt năm 2000 đạt 31.589.908,73 USD chiếm 90,51% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu, con số này là 78,31% năm 1999 và 87,5% năm 2001.

*Thị trờng Nga :

Đây là thị trờng truyền thống của ngành chè Việt Nam. Từ trớc đến nay nó chiếm một tỷ lệ lớn trong giá trị hàng xuất khẩu của Vinatea. Ngay từ đầu Liên Xô cùng với các nớc Đông Âu đã có những u tiên, giúp đỡ chúng ta về công nghệ trong thiết bị sản xuất, chế biến xuất khẩu chè. Những năm gần đây có nhiều biến động lớn về chính trị và kinh tế ở các khu vực này nên tổng kim

ngạch xuất khẩu đã giảm sút. Tuy nhiên, việc khôi phục lại thị trờng này rất có nhiều thuận lợi. Năm 1997, sản lợng xuất sang thị trờng này chỉ đứng sau Irac đạt 1.503,84 tấn chiếm 14,41% tổng sản lợng xuất khẩu. Tiếp sang năm 1998 sản lợng xuất khẩu sang thị trờng vẫn đạt 665,23 tấn. Sở dĩ, hai năm này ta vẫn giữ ở mức xuất khẩu này là do một lợng lớn xuất sang để trả nợ.

Kim ngạch xuất khẩu sang thị trờng này cũng đang dần có bớc tiến ổn định : năm 1997 đạt 4.449.412,06 RUP và 435.476,08 USD, năm 1998 đạt 2.318.239,7 RUP và 73.165,69 USD, tăng cao năm 2000 đạt 1.017.449,17 USD.

*Thị trờng Nhật.

Ngời Nhật có truyền thống khó có thể mai một đó là truyền thống uống trà. Trà là một loại thực phẩm có nhiều yếu tố không thể thiếu đợc đối với họ. Ngời Nhật có xu hớng chung thích uống chè xanh dẹt, chè sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, ngoài ra còn có chè đen. Đây là thị trờng có triển vọng của ngành chè nói chung và nói riêng với Tổng công ty. Năm 1995, ngành chè mới chỉ xuất chè đen sang Nhật với giá 1,15 USD/kg, năm 1996 xuất với giá giá 1,25 USD/kg, đạt kim ngạch 645.000 USD. Năm 1997, sau khi đây chuyền sản xuất chè Nhật dẹt đi vào hoạt động đã xuất đợc với giá 2 USD/kg, trong năm này kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty sang thị trờng này 574.446,3USD (toàn ngành 930.000 USD), lên tới 1.033.075,00 USD trong năm 1998, tiếp tục tăng lên 1.318.539,20USD năm 1999 đợc xuất với giá 2,29USD/kg. Hai năm lại đây tuy thị phần sang thị trờng này giảm, đặc biệt là năm 2000 nhng tình hình đã khá hơn trong năm 2001. Đem lại nhiều hy vọng mới của Tổng công ty đối với thị trờng này.

*Thị trờng Mỹ.

Đây là thị trờng có khối lợng nhập khẩu hàng năm lên 91.000 tấn ta lại mới bình thờng hoá quan hệ với Mĩ cho nên việc xâm nhập thị trờng này có nhiều thuận lợi. Tổng công ty đã bắt đầu xuất sang Mĩ năm 1999 với số lợng 63,20 tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu 90.361,32 USD. Năm 2001 xuất khẩu đợc 139 tấn đạt KNXK 60.221 USD. Tuy những con số này còn bé. Nhng đây là thị trờng cần đợc Tổng công ty quan tâm .

*Một số thị trờng đáng lu ý khác nh: Đài Loan, Sria hai thị tr… ờng này chiếm thị phần khá lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Với thị trờng Đài Loan là bạn hàng có quan hệ hợp tácliên doanh với Tổng công ty, hiện một số liên doanh đang hoạt động nh: Xí nghiệp chè Mộc Châu …

Có thể nói thị trờng xuất khẩu của tổng công ty đã có nhiều thuận lợi. Song thuận lợi này mới chỉ là nhất thời về thực chất vẫn là khó khăn. Tổng công

ty cần chủ trơng mở rộng giao tiếp đối ngoại, tìm kiếm các đối tác liên doanh, liên kết hợp tác số lợng sản xuất để tranh thủ vốn, kỹ thuật và thị trờng ổn định.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 56 -59 )

Mục lục