0

Thực trạng xuất khẩu chè theo phơng thức xuất khẩu.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 61-62 )

2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu chè củaTổng công ty trong thời gian qua

2.5. Thực trạng xuất khẩu chè theo phơng thức xuất khẩu.

Với cơ chế thị trờng canh tranh sôi nổi, Vinatea đã luôn tìm cách đổi mới công tác tiếp thị, để tăng sức cạnh tranh trên thị trờng thế giới. Với uy tín và kinh nghiệm xuất khẩu lâu năm. Có quan hệ với nhiều bạn hàng trên thế giới. Tổng công ty là đầu mối xuất khẩu chè quan trọng của ngành chè .Ngoài các hình thức xuất khẩu tự doanh, Tổng công ty còn hoạt động xuất khẩu uỷ thác cho các đơn vị sản xuất kinh doanh chè khác.

Do có nguồn vốn mạnh, cũng nh đội ngũ những ngời hoạt động xuất khẩu linh hoạt và vững vàng về nghiệp vụ, Tổng công ty thờng đợc các công ty khác uỷ thác xuất khẩu, phí uỷ thác thờng đợc chiếm khoảng từ 1-1,5% tổng giá trị hợp đồng (Thờng là hợp đồng uỷ thác toàn bộ). Tuy hình thức này không phải gặp nhiều rủi ro, không đòi hỏi phải tốn nhiều công sức nhng lợi nhuận lại thấp .

Bảng13: Thực hiện xuất khẩu theo phơng thức xuất khẩu . Năm

Phơng XK

1997 1998 1999 2000 2001

Tự doanh (% sản lợng) 37 39 44 47 60

Uỷthác(% sản lợng) 63 61 56 53 40

Nguồn : Tổng công ty chè Việt Nam .

Trong những năm 1997-1999, hoạt động này chiếm vị trí lớn trong tổng lợng xuất khẩu chè của Tổng công ty, năm 1997 chiếm 63%, năm 1998 chiếm 61%, sang năm 1999 xuống 56%. Riêng hai năm gần đây tỷ trọng này hụt xuống hẳn, nguyên nhân chính là do cơ chế chính sách của nhà nớc cho phép các thơng nhân tự do xuất khẩu. Nên có rất nhiều bạn hàng trớc đây của Tổng công ty bây giờ thành đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty trong việc xuất khẩu chè .

Tiến tới đây, Tổng công ty đang cố gắng đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị để duy trì và giành lại thị phần xuất khẩu lớn trong ngành chè .

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 61 -62 )

Mục lục