0

Chức năng nhiệm vụ chủ yếu củaTổng CôngT y.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 38-39 )

Tổng Công Ty chè Việt Nam chịu trách nhiệm trớc nhà Nớc về qui hoạch, kế hoạch, về các dự án đầu t phát triển chè, nhận và cung ứng vốn cho tất cả các đối tợng đợc đầu t, là chủ đầu t, nghiên cứu cải tạo giống chè, trồng trọt, chế biến tiêu thụ, xuất nhập khẩu sản phẩm chè, vật t thiết bị ngành chè, tiến hành các hoạt động kinh doanh khác đúng pháp luật, cùng với chính quyền địa phơng chăm lo phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng trồng chè, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc ít ngời, vùng kinh tế mới, vùng sâu vùng xa có nhiều khó khăn, xây dựng các mỗi quan hệ kinh tế và hợp tác đầu t, để phát triển trồng chè góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và cải thiện môi sinh .

Tổng Công Ty làm đầu mối chủ yếu trong việc khảo sát, khai thác và chiếm lĩnh thị trờng, nhất là thị trờng quốc tế bao gồm thị trờng xuất khẩu chè, thị trờng nhập khẩu và thị trờng vốn, đây là những vấn đề mà hiện nay và những năm tới, từng đơn vị thành viên không có điều kiện hoặc làm thì kém hiệu quả. Tổng Công Ty trực tiếp giao dịch ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và liên doanh liên kết với nớc ngoài bảo đảm cho việc thống nhất giá, gọi vốn nớc ngoài để phát triển sản xuất cho toàn ngành .

Tổng Công Ty làm đầu mối chủ yếu nhập khẩu máy móc, thiết bị vật t chuyên dùng và các hàng tiêu dùng khác cho các đơn vị thành viên với giá nhập khẩu có lợi nhất, thiết bị và công nghệ hiện đại nhất để từng bớc đa công nghệ chế biến chè ở Việt Nam tiến kịp trình độ thế giới .

Tổ chức và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, làm đầu mối cho việc chuyển nhợng kỹ thuật chè thế giới vào Việt Nam, nghiên cứu giống chè , qui trình canh tác, thu hái , qui trình công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm nhằm nâng cao năng suất và chất lợng sản phẩm chè. Đồng thời nghiên cứu tạo sản phẩm mới, đa dạng sản phẩm, có bao bì mẫu mã, tem nhãn đáp ứng thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nớc .

Đào tạo và bồi dỡng cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của ngành chè.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 38 -39 )

Mục lục