0

Một số vấn đề về chế độ chính sách.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 92-96 )

II. định hớng xuất khẩu của ngành chè việt nam trong thời gian tới.

3. Một số vấn đề về chế độ chính sách.

Với nớc ta, sau một thời gian dài mấy thập kỷ Nhà nớc vận hành quản lý hành chính tập trung, quan liêu, bao cấp một cơ chế đã dẫn đến sự trì trệ và không hiệu quả của nền kinh tế quốc dân, làm mất đi tính chủ động sáng tạo của đơn vị sản xuất kinh doanh. Chuyển sang nền kinh tế thị trờng với những b- ớc đi ban đầu tuy còn nhiều khó khăn, nhng với lòng nhiệt thành học hỏi kinh nghiệm bạn bè và t duy sáng tạo, Nhà nớc ta đã ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế tích cực. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng nh toàn bộ nền kinh tế, nếu chúng ta so với thời kỳ trớc đây.

Tuy nhiên, trong quá trình đề ra và thực hiện chính sách hiện nay cũng còn nhiều vấn đề cần phải đợc xem xét và tìm phơng pháp giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của Nhà nớc trong việc quản lý nền kinh tế thị trờng, nâng cao chất lợng và hiệu qủa của các chính sách để duy trì, phát triển và mở rộng nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghiã ở nớc ta.

Để phát triển chè, một số chính sách cần đợc hoàn thiện nh :

Đề nghị miễn thuế sử dụng đất đối với ngời trồng chè, vì cây chè là cây lâu năm hơn cả cây trồng lấy gỗ, lại đợc trồng ở Trung Du và miền núi nơi tập trung dân tộc ít ngời, trồng chè cũng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống xói mòn nh trồng các loại cây rừng khác. Kèm theo đó là một số chính sách có liên quan để bảo vệ giữ gìn ổn định đất trồng chè, tránh sự lấn át của các cây trồng khác đối với cây chè, tạo vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

Chính sách đối với các thiết bị dùng cho sản xuất, chế biến chè. Đề nghị miễn thuế nhập khẩu vật t thiết bị trong một số năm ví dụ trong vòng 5 năm (2001 - 2005) để ngành chè có thêm vốn đầu t phát triển chè, đặc biệt để hiện đại hoá ngành chè, tạo ra chất lợng chè xuất khẩu tốt, giá thành hạ để có thể cạnh tranh đợc trên thị trờng thế giới.

Chính sách về công nghệ và ứng dụng kỹ thuật gắn liền với công tác khuyến nông.

Chính sách đối với con ngời :

+ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đề nghị đợc thực hiện là 8% đối với bảo hiểm xã hội và 2% đối với bảo hiểm y tế.

+ Kinh phí cho các doanh nghiệp chè đầu t cho y tế, giáo dục, xã hội, phụ cấp khu vực đề nghị đợc ngân sách cấp hoặc trừ vào các khoản phải nộp.

+ Cho phép đợc lập quỹ bình ổn giá trong giá thành sản phẩm để trợ cấp ngời trồng chè khi có bất lợi về điều kiện tự nhiên và khi giá chè xuống thấp không có lợi cho ngời trồng chè.

+ Đề nghị Nhà nớc cấp hỗ trợ vốn để lập quỹ dự trữ xuất khẩu. Về vốn đầu t và lãi xuất ngân hàng.

+ Vốn vay thâm canh tăng năng suất chè đợc vay u đãi với lãi suất 0,7%/tháng, sau 12 tháng vay mới phải trả, định suất vay 3 triệu đồng/ha/năm.

+ Vốn vay để phát triển trồng chè và cải tạo vờn chè xấu đề nghị đợc vay với lãi suất 0,5% /tháng, vay trong 15 năm, 5 năm gia hạn vì trồng chè mất 3 năm chăm sóc thiết kế cơ bản và 2 năm sau nữa chè mới phát huy hiệu quả. Định suất vay 20 triệu đồng / ha.

+ Vốn vay xây dựng nhà xởng và vận chuyển thiết bị cho các nhà máy mới hiện đại đề nghị đợc vay với chế độ u tiên, lãi suất 0,7%/tháng và đợc trả trong vòng 10 năm kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động. Vốn mua thiết bị đề nghị đợc sử dụng vốn ODA của các nớc cho Chính Phủ vay.

Ngoài ra, Nhà nớc cần có các chính sách tạo điều kiện cho Tổng công ty đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hoá, cụ thể :

Các cơ quan đại diện thơng mại của ta tại các nớc hoặc các khu vực cần tăng cờng tổ chức móc nối các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp đầu mối trực tiếp sản xuất chè của ta đối với các đầu mối nhập khẩu hoặc các khách trực tiếp có nhu cầu tiêu thụ. Cần có chính sách tiêu thụ và giúp đỡ các Tổng công ty có cơ hội gia nhập thị trờng thế giới.

Nhà nớc tích cực tham gia vào các diễn đàn quốc tế và khu vực để Việt Nam nhanh chóng trở thành thành viên của WTO, tăng cờng tham gia liên kết và xúc tiến thơng mại bằng nhiều hình thức khác nhau, từ các khối liên kết khu vực, các hiệp hội xuất khẩu chuyên ngành đến hình thành các liên kết tam giác, tứ giác, quan hệ tốt với các thị trờng lớn để đợc hởng các u đãi đặc biệt, thực hiện nghiêm túc các công ớc quốc tế...

Thực hiện các vấn đề trên sẽ giúp Tổng công ty chủ động trong giao dịch, kinh doanh xuất khẩu, tạo thế cạnh tranh công bằng và đẩy mạnh đợc hoạt động kinh doanh xuất khẩu, đa kim ngạch xuất khẩu chè tăng lên đồng thời cũng tăng thu ngoại tệ cho đất nớc. Giữ vững và phát huy truyền thống của Tổng công ty trong những năm qua.

Kết luận

Chè là loại uống phổ biến nhất ở nớc ta cũng nh nhiều nớc khác trên thế giới. Trong điều kiện của nền sản xuất hàng hoá nh hiện nay, để sản xuất chè thì cần phải giải quyết nhiều vấn đề, nh thị trờng, nhất là thị trờng xuất khẩu đ- ợc xem là nhân tố quyết định .

Với những kết quả mà Tổng công ty Chè Việt Nam đã đạt đợc trong hoạt động xuất khẩu chè tuy chỉ là bớc khởi đầu, song nó đã góp phần vào sự phát triển của ngành chè nói riêng và nền kinh tế nói chung, tuy nhiên chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để đẩy mạnh quá trình Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nớc .

Qua quá trình thực tập ở Tổng công ty chè Việt Nam, em đã tập trung nghiên cứu hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty. Cùng với tình hình thực tế, học hỏi kinh nghiệm của các cán bộ nghiệp vụ của Tổng công ty em đã đa ra một số giải pháp cũng nh kiến nghị với Nhà nớc nhằm mục đích nâng cao hiệu qủa hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Tổng công ty. Qua đây, em hy vọng phần nào giúp Tổng công ty khảo sát, tìm ra những giải pháp tối u nhằm mục đích duy nhất là hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh xuất khẩu của Tổng công ty trong thời gian tới.

Tuy nhiên, do thời gian và trình độ của bản thân còn nhiều hạn chế nên những phân tích đánh giá, kiến nghị chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong đợc lợng thứ và chỉ bảo để tiếp tục nghiên cứu đợc hoàn chỉnh hơn .

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 92 -96 )

Mục lục