0

Xây dựng chiến lợc và kế hoạch kinh doanh trong xuất khẩu chè

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 83-84 )

II. định hớng xuất khẩu của ngành chè việt nam trong thời gian tới.

1. Nhóm các biện pháp duy trì và mở rộng thị trờng:

1.3. Xây dựng chiến lợc và kế hoạch kinh doanh trong xuất khẩu chè

Bất cứ một công ty nào nếu đã xác định làm ăn lâu dài đều phải xây dựng cho mình chiến lợc phát triển trong tơng lai. Dựa trên những thông tin thu nhập đợc kết hợp với thực trạng của công ty để xây dựng chiến lợc kinh doanh làm khung cho sự ổn định và phát triển của công ty.

Nh trong phần nhận xét đã đề cập ta thấy rằng việc xây dựng của Tổng công ty còn nhiều hạn chế, vì vậy trong thời gian tới Tổng công ty cần xây dựng cho mình một chơng trình kế hoạch và chiến lợc một cách có hiệu quả.

Do đặc tính của nhu cầu cần sử dụng mặt hàng chè trên thế giới ở từng thị trờng là không ổn định lâu dài nh các loại sản phẩm khác, mặt khác nhu cầu của ngời tiêu dùng ngày càng cao. Bởi vậy, khi xây dựng chiến lợc xuất khẩu không nên tập trung quá nhiều vào một mặt hàng, vào những thị trờng quen thuộc mà phải chú ý đa dạng hoá các loại chè, mẫu mã, kiểu dáng hơng vị riêng Xây dựng chiến l… ợc xuất khẩu là định hớng hoạt động lâu dài cho Tổng công ty, do vậy nó phải dựa trên cơ sở kết quả của công tác nghiên cứu thị trờng và sự cân nhắc yếu tố trong nớc, bản thân Tổng công ty. Một điều đáng chú ý khác nữa là trong khi xây dựng chiến lợc đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu, Tổng công ty cần có chiến lợc đa dạng hoá thị trờng xuất khẩu, có nh vậy mới đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu đợc thực hiện một cách liên tục, hạn chế kiểu buôn bán theo từng thơng vụ.

Để xây dựng chiến lợc đúng đắn, Tổng công ty cần có sự phân tích kỹ l- ỡng các mặt mạnh, mặt yếu và các cơ hội có thể có của Tổng công ty trong thời kỳ tiếp theo.

Bên cạnh đó Tổng công ty cần phải có kế hoạch huy động vốn mua sắm đổi mới trang thiết bị để chế biến chè, đồng thời đầu t hơn nữa vào hoạt động nghiên cứu khoa học-kỹ thuật.

Một chiến lợc kinh doanh trên cơ sở phối hợp các yếu tố của môi trờng bên trong (tất cả các yếu tố nội bộ của Tổng công ty mà Tổng công ty có thể kiểm soát đợc) và môi trờng bên ngoài Tổng công ty, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trờng sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh, sẽ định hớng cho các hoạt độngcủa doanh nghiệp, tạo ra sự phân phối nhịp nhàng uyển chuyển giữa các bộ phận từ

đó tạo ra sức mạnh để thực hiện các mục tiêu đã định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 83 -84 )

Mục lục