0

sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong các hoạt động của trẻ 3 4 tuổi

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 3 - 4 TUỔI

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 3 - 4 TUỔI

Giáo dục học

... Trung Yu bỡnh % SL % SL % 27,2 14 31 ,8 20,5 SL % 20,5 SL 12 18,2 11 25 14 31 ,8 11 25 11 .4 10 22,7 15 34 ,1 14 31 ,8 44 (Bng kho sỏt u nm Thỏng 9) 2.2.2 V phớa giỏo viờn: Trong thc t giỏo viờn ụi lỳc ... Trung bỡnh 30 44 Tr bit cỏch gii quyt cỏc tỡnh 68,2 10 22.7 9,1 S L 23 52,2 16 36 ,4 11 ,4 0 20 Kh nng trung chỳ ý gi hc Tr mnh dn, tớch cc tham gia cỏc hot ng SL % SL % Yu % 45 ,5 18 40 ,9 13, 6 0 (Bng ... % SL % Yu % 45 ,5 18 40 ,9 13, 6 0 (Bng kho sỏt cui nm Thỏng 3) Biu th hin kt qu 100% 90,9% 95% 88,6% 86 ,4% 80% 60% 47 ,7% 43 , 2% 34 ,3% 40 % 20% 0% Kh nng trung , Chỳ ý gi hc Tr mnh dn tớch cc tham...
 • 20
 • 2,812
 • 12
Sáng kiến kinh nghiệmMột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong các hoạt động của trẻ 3-4 tuổi.

Sáng kiến kinh nghiệmMột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong các hoạt động của trẻ 3-4 tuổi.

Giáo dục học

... Trung Yu bỡnh SL % SL % 14 31 ,8 20,5 SL % 20,5 SL 12 % 27,2 18,2 11 25 14 31 ,8 11 25 11 .4 10 22,7 15 34 ,1 14 31 ,8 44 (Bng kho sỏt u nm Thỏng 9) 2.2.2 V phớa giỏo viờn: Trong thc t giỏo viờn ụi ... % 68,2 10 22.7 9,1 0 23 52,2 16 36 ,4 11 ,4 0 20 44 % 30 Kh nng trung chỳ ý gi hc Tr mnh dn, tớch cc tham gia cỏc hot ng SL 45 ,5 19 43 , 1 11 ,4 0 (Bng kho sỏt cui nm Thỏng 3) Biu th hin kt qu 100% ... 80% 60% 47 ,7% 43 , 2% 34 ,3% 40 % 20% 0% Kh nng trung , Chỳ ý gi hc Tr mnh dn tớch cc tham gia cỏc hot ng Tr bit gii quyt cỏc tớnh u nm Cui nm 23 IV KT LUN Bi hc kinh nghim: giỳp tr tui phỏt huy c...
 • 25
 • 641
 • 3
Đề tài

Đề tài "Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong học tập môn tiếng Anh cho học sinh khối 8” pot

Khoa học xã hội

... học tiếp tục vận dụng vào giảng dạy, đồng thời tích cực tham khảo thêm ý kiến, kinh nghiệm bạn vè đồng nghiệp, tích cực tìm tòi, sáng tạo để sáng kiến ngày đợc hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao ... cui thỏng nm 2012): Tng s 50 em Gii 3. 4% Khỏ 15 .3% TB 24 55.9% Yu 13. 6% Kộm 11.8% * Ln 2: KSCL cui hc kỡ I nm hc 2012 -20 13: Tng s 50em Gii 10 8.5% Khỏ 21 30 .5% TB 26 52.5% Yu 8.5% Kộm 0% Kt ... Khỏ TB Yu Kộm 59 em 33 3. 4% 15 .3% 55.9% 13. 6% 11.8% III GII PHP V T CHC THC HIN Sau õy l mt s gii phỏp m tụi ó ỏp dng quỏ trỡnh ging dy b mụn ting Anh hc kỡ I nm hc 2012-20 13 Gii phỏp thc hin...
 • 17
 • 1,476
 • 3
Sáng kiến kinh nghiệm để tài một số biện pháp giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” cho đội viên của trường THCS xuân giang

Sáng kiến kinh nghiệm để tài một số biện pháp giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” cho đội viên của trường THCS xuân giang

Giáo dục học

... điển hình, ph-ơng pháp nghiên cứu tài liệu sản phẩm hoạt động s- phạm 13 Đề xuất biện pháp: Từ thực trạng đội viên Liên đội THCS Xuân Giang nhận thức thực nhiều hạn chế đ-a số biện pháp giáo dục ... tr li ỳng 34 /37 24 t t l S em tr li sai t t l 91,9% 03/ 37 8,1% Em cn phi lm gỡ th hin l ngi bit: Tụn s trng 23/ 33 o? ( Lp 8C 8) Theo em nhng biu hin nh th no l bit: Tụn s trng 1 43 / 157 o? ( ... nh- sau: 3. 1 Biện pháp tuyên truyền giáo dục thông qua hoạt động: * Giáo dục truyền thống: Tôn s- trọng đạo gắn với hoạt động trọng tâm công tác Đội: Năm học 2012 - 20 13 năm học hoạt động ội...
 • 34
 • 1,726
 • 11
mỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG CÁCHOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 3 - 4 TUỔI

mỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG CÁCHOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 3 - 4 TUỔI

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trung Yu bỡnh % SL % SL % 27,2 14 31 ,8 20,5 SL % 20,5 SL 12 18,2 11 25 14 31 ,8 11 25 11 .4 10 22,7 15 34 ,1 14 31 ,8 44 (Bng kho sỏt u nm Thỏng 9) 2.2.2 V phớa giỏo viờn: Trong thc t giỏo viờn ụi lỳc ... Trung bỡnh 30 44 Tr bit cỏch gii quyt cỏc tỡnh 68,2 10 22.7 9,1 S L 23 52,2 16 36 ,4 11 ,4 0 20 Kh nng trung chỳ ý gi hc Tr mnh dn, tớch cc tham gia cỏc hot ng SL % SL % Yu % 45 ,5 18 40 ,9 13, 6 0 (Bng ... Thỏng 3) Biu th hin kt qu 100% 90,9% 95% 88,6% 86 ,4% 80% 60% 47 ,7% 43 , 2% 34 ,3% 40 % 20% 0% Kh nng trung , Chỳ ý gi hc Tr mnh dn tớch cc tham gia cỏc hot ng Tr bit gii quyt cỏc tớnh u nm Cui nm 24...
 • 28
 • 1,134
 • 0
Một số biện pháp và hình thức phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn

Một số biện pháp và hình thức phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn

Mầm non

... sức đề kháng trẻ tốt hơn, lục khỏe mạnh trẻ ốm hơn, học Bài học kinh nghiệm - Trải qua trình thực sử dụng số biện pháp hình thức phát triển tính tích cực vận động giáo dục thể chất rút số kinh nghiệm ... tập phát triển chung động tác tay – chân – thân – bật với nhịp hô cô,… tiết thể dục cho trẻ tập trẻ chán, uể oải học, không phát huy tính tích cực vận động trẻ, trẻ không đạt số 14: “Tham gia hoạt ... thành tư đúng, gây hoạt động tích cực quan hô hấp, tuần hoàn, nhóm cơ… Trẻ tập thể dục sángBiện pháp 4: Khuyến khích tính tự giác tích cực trẻ Bởi giáo dục thể chất cho trẻ trình sư phạm,...
 • 24
 • 25,012
 • 131
Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi hoạt động tích cực, chủ động trong góc học tập

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi hoạt động tích cực, chủ động trong góc học tập

Mầm non

... thức, biện pháp nhằm giúp trẻ tích cực mạnh dạn tự tin hoạt động góc nói riêng hoạt động trường mầm non nói chung Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp giúp trẻ 3 hoạt động tích cực, chủ động góc ... cực, chủ động từ trẻ mạnh dạn, tự tin thể hoạt động lớp hoạt động tập thể, trước đám đông tự xử lý tình Đây lý lựa chọn đề tàiMột số biện pháp giúp trẻ 3 hoạt động tích cực, chủ động góc ... MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 3- 4 TUỔI HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG TRONG GÓC HỌC TẬP I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài 1.1 Cơ sở lý luận: Ở thời đại, quốc gia, dân tộc trẻ em luôn mối...
 • 28
 • 7,392
 • 38
Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hứng thú tham gia hoạt động tạo hình

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hứng thú tham gia hoạt động tạo hình

Mầm non

... (tháng 4) yếu Tốt TB 10 trẻ 12 trẻ 15 trẻ trẻ 28 trẻ 12 trẻ trẻ 22,2% 26,7% 33 ,3% 17,8% 62,2% 26,7% 11,1% trẻ trẻ 15 trẻ 17 trẻ 20 trẻ 16 trẻ trẻ 11,1% 17,8% 33 ,3% 37 ,8% 44 ,4% 35 ,6% 17,8% trẻ 0% trẻ ... 26,7% 33 ,3% 45 trẻ trẻ trẻ 15 trẻ 11,1% 17,8% 33 ,3% trẻ trẻ 10 trẻ 11,1% 17,8% 22,2% (Bảng khảo sát đầu năm) Tổng số cháu: yếu trẻ 17,8% 17 trẻ 37 ,8% 22 trẻ 48 ,9% - Về phía giáo viên: Trong thực ... cầu phụ huynh đặt hy vọng vào thầy cô ngày cao trẻ không bồi dưỡng , phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo mà trẻ phát triển toàn diện Hơn trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi việc cho trẻ hoạt động “Tạo...
 • 23
 • 5,442
 • 7
Sáng kiến kinh nghiệm đề tài:

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: "Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1" docx

Mầm non - Tiểu học

... thấy rõ khó khăn thực số biện pháp Rèn cho học sinh lớp học sinh học tốt II Biện pháp A/ Biện pháp tác động giáo dục -Từ thực trạng tiến hành họp phụ huynh học sinh đề nghị yêu cầu thống trang ... thưởng vô giá người giáo viên Một số kiến nghị Để cuối năm xóa hết số học sinh yếu đọc lớp có số kiến nghị sau : • Về phía nhà trường cần tổ chức phụ đạo riêng số học sinh yếu đọc từ đầu năm ... • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm • Phương pháp thực nghiệm khoa học giáo dục • Phương pháp nghiên cứu sản phẩm Phần II :Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Néi...
 • 7
 • 1,839
 • 13
sáng kiến kinh nghiệm để tài một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh

sáng kiến kinh nghiệm để tài một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh

Giáo dục học

... loại sách ưa thích Các buổi tuyên truyền- giới thiệu sách thông qua hoạt động tập thể C KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ Kết đề tài Qua thực biện pháp nhằm nâng cao hoạt động đọc sách thư ... % Số học sinh Tỉ lệ % Có 88 48 ,35 66 49 ,25 Không 94 51,65 68 50,75 Học sinh khối Học sinh khối (1 63) ( 144 ) Các em thích lên thư viện đọc sách? Số học sinh Tỉ lệ % Số học sinh Tỉ lệ % Có 73 44 ,78 ... THCS Xuân Giang, tự nhận thấy hiệu hoạt động thư viện chưa cao nhiều thiếu xót Vì mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm: “ Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động đọc sách thư viện trường học...
 • 24
 • 4,243
 • 29
sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 rút gọn phân số

sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 rút gọn phân số

Toán học

... chia hết cho 125; 5 .3: Biện pháp 3: Mẫu số chia hết cho tử số Gặp trường hợp mẫu số chia hết cho tử số chia tử số mẫu số cho tử số phân số tối giản Ví dụ: 18 : 18 18 = = (vì 18 54 chia hết cho nên ... cho tử số (30 0 chia hết cho 75 chia tử số mẫu số cho số 75) Những phân số ; 72 75 18 ; ; học sinh áp dụng trường hợp 30 0 1000 2 34 mẫu số chia hết cho tử số Kết nghiên cứu: Sau áp dụng đề tài này, ... nhanh như: 60 Vì mẫu số tử số có tận chữ số (hoặc 45 0 chữ số 0) ta gạch bỏ 2, chữ số (tính nhẩm chia số cho 10, 100 1000, ) thực trường hợp 60 6 :3 = = 45 0 45 : 15 Với cách làm thế, làm tập,...
 • 6
 • 1,614
 • 18
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 2436 THÁNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 2436 THÁNG

Lứa tuổi 24 - 36 tháng

... với trẻ 24 -36 tháng ngôn ngữ, nhận thức trẻ nhiều hạn chế Chính mà chọn đề tài: Một số biện pháp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 -36 tháng” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tôi chọn đề tài: Một số biện pháp ... lí trẻ lứa tuổi 24 /36 tháng tuổi - Qua thực tế giảng dạy, quan sát hoạt động học hoạt động khác trẻ ngày Tôi có đưa số biện pháp, giải pháp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 /36 tháng tuổi II Các ... quan sát hoạt động dạy học - Qua nghiên cứu tài liệu tham khảo có liên quan đến đề tài NỘI DUNG ĐỀ TÀI: - Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài - Tìm hiểu thực trạng đề tài - Đề biện pháp giải pháp...
 • 12
 • 4,630
 • 15
Sáng kiến kinh nghiệm Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Mỹ Thuận II – Tân Sơn - Phú Thọ

Sáng kiến kinh nghiệm Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Mỹ Thuận II – Tân Sơn - Phú Thọ

Giáo dục học

... nghèo huy n Tân Sơn Diện tích xã Mỹ Thuận 38 060 Dân số toàn xã gồm 7 34 2 ngời Số hộ nghèo toàn xã là; 742 hộ Nhân dân Mỹ Thuận gồm có dân tộc chung sống Trong chủ yếu dân tộc Mờng (70%); dân tộc Kinh ... vấn đềđề tài đề xuất nhằm nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng bớc đầu đem lại hiệu Vấn đề đặt phải thực đầy đủ, đồng bộ, liên tục, thờng xuyên biện pháp nêu cách triệt để linh hoạt Trong ... nhà trờng xây dựng kế hoạch bồi dỡng cho giáo viên chuyên môn nghiệp vụ nhằm áp dụng phơng pháp dạy học để phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học sinh Những công việc triển khai thực là:...
 • 14
 • 721
 • 0
một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học vật lý có thí nghiệm

một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học vật lý có thí nghiệm

Giáo dục học

... nêu nghiên cứu đề tài với mục đích tìm tòi áp dụng số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh học vật lý có thí nghiệm B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1 .Các giải pháp thực Để nâng ... thường xuyên học phát huy tính chủ động sáng tạo em Từ em nắm kiến thức cách sâu sắc hơn, kết học tập ngày nâng lên nữa, đáp ứng với su Vậy cần phải đưa biện pháp gì? áp dụng biện pháp nào? Điều ... trình hoạt động dạy học cụ thể( tiến trình hoạt động) - Hai là: Tổ chức tình học tập ( định hướng hoạt động học tập học sinh) 2 .Các biện pháp tổ chức thực 2.1 Xác định tiến trình hoạt động cụ...
 • 11
 • 2,499
 • 7
một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học vật lý có thí nghiệm

một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học vật lý có thí nghiệm

Giáo dục học

... nêu nghiên cứu đề tài với mục đích tìm tòi áp dụng số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh học vật lý có thí nghiệm B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1 .Các giải pháp thực Để nâng ... thường xuyên học phát huy tính chủ động sáng tạo em Từ em nắm kiến thức cách sâu sắc hơn, kết học tập ngày nâng lên nữa, đáp ứng với su Vậy cần phải đưa biện pháp gì? áp dụng biện pháp nào? Điều ... trình hoạt động dạy học cụ thể( tiến trình hoạt động) - Hai là: Tổ chức tình học tập ( định hướng hoạt động học tập học sinh) 2 .Các biện pháp tổ chức thực 2.1 Xác định tiến trình hoạt động cụ...
 • 11
 • 2,141
 • 2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC KHOA HỌC LỚP 4 ĐẠT KẾT QUẢ CAO

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC KHOA HỌC LỚP 4 ĐẠT KẾT QUẢ CAO

Khoa học xã hội

... giáo dục Hoạt động học tập học sinh hoạt động nhận thức Hoạt động có hiệu học sinh học tập cách tích cực chủ động, tự giác với động nhận thức đắn Luôn phát huy tích cực, chủ động hoạt động học ... đồ dùng sẵn có Bài học kinh nghiệm: Qua việc nghiên cứu số số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học khoa học lớp đạt kết quả” rút số kinh nghiệm sau: Giáo viên ... đầu năm hai lớp 4A 4B sau: Lớp Si số Xếp loại giỏi Xếp loại Khá Xếp loại TB Xếp loại yếu Số HS Tỉ lệ Số HS Tỉ lệ Số HS Tỉ lệ Số HS Tỉ lệ % % % % 4A 33 6,06 24, 24 20 60,61 9,09 4B 33 6,06 21,2 20...
 • 19
 • 2,874
 • 17
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẮM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TRONG HĐ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẮM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TRONG HĐ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN

Trung học cơ sở - phổ thông

... sáng tạo Chính chọn đề tài Một số biện pháp phát huy tính tích cực vận động giáo dục thể chất trẻ mẫu giáo lớn” với mong muốn góp phần nhỏ bé việc phát huy tính tích cực, chủ động vận động trẻ ... mạng internet 23 PHÒNG GD - ĐT QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẮM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRẺ MG LỚN Lĩnh ... đúng, gây hoạt động tích cực quan hô hấp, tuần hoàn, nhóm cơ… Trẻ tập thể dục sáng3. 4 Biện pháp 4: Khuyến khích tính tự giác, chủ động tích cực trẻ Bởi giáo dục thể chất cho trẻ trình sư phạm,...
 • 25
 • 1,681
 • 2
Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Giáo dục học

... sử nói riêng, làm để phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử thông qua khóa học, chương, học cụ thể….đó lí lựa chọn đề tài Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học ... xuất phát từ phương pháp dạy học giáo viên Vì vậy, việc đề xuất biện pháp sư phạm giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động học sinh dạy học lịch sử vấn đề cấp thiết III Một số biện pháp ... phạm nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1 945 đến năm 19 54 (Lớp 12 THPT) Trên sở nguyên tắc dạy học lịch sử, đưa số biện pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích...
 • 22
 • 2,019
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008