0

giáo án thể dục lớp 8 chuẩn

Giáo án thể dục lớp 8 chuẩn

Giáo án thể dục lớp 8 chuẩn

Thể dục

... chạy 60m 85 % sức 85 % sức 85 % sức 100% sức Thể dục: Bài thể dục 35 động tác Học động tác 1 -8 Giáo viên: Trần Văn Lừng 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) Giáo viên làm mẫu từ động tác 1 -8 Giáo viên ... % SL 3-4 % SL 1-2 % SL % 8A 8B 8C 8D 8E 8F Cộng dạy Tiết:21 Ngày dạy / / Thể dục: - Ôn tập hoàn thiện thể dục Nhảy cao: - Ôn số trò chơi, động tác bổ trợ phát triển thể lực (GV chọn) Chạy bền: ... Cờng - Giáo án TD lớp học kỳ I A.Phần chuẩn bị 8( P) - Lớp trởng tập trung hàng ngang cự Nhận lớp: li hẹp - Kiểm diện Mỗi + Lớp trởng báo cáo số lợng - Phổ biến nội dung buổi học đtác + Giáo viên...
 • 59
 • 3,144
 • 23
Giáo án thể dục lớp 8 học kỳ II theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Giáo án thể dục lớp 8 học kỳ II theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Thể dục

... Củng cố: Gọi hs thực kỹ thuật Tập thể dục hồi tĩnh - GV nhận xét KT, nhấn mạnh kiến tâm 2L x 8N thức trọnghô lớpcủa thể dục hồi - Chỉ huy tập tĩnh 30 Giáo án thể dục - Trần Đức Chuyền * * * * * ... nhiên nam 36 Giáo án thể dục - Trần Đức Chuyền 80 0m, nữ 500m - Học sinh chạy theo hàng nam chạy trớc nữ chạy sau - GV nhận xét KT, nhấn mạnh kiến 5-7 tâm 2L x 8N thức trọnghô lớpcủa thể dục hồi - ... * * * * * * * * GV 28 Giáo án thể dục - Trần Đức Chuyền ( 25-30m) Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên nam 80 0m, nữ 500m III phần kết thúc Củng cố: Gọi hs thực kỹ thuật Tập thể dục hồi tĩnh Nhận xét...
 • 53
 • 5,376
 • 5
Giáo án thể dục lớp 8 tham khảo theo chuẩn

Giáo án thể dục lớp 8 tham khảo theo chuẩn

Thể dục

... kỹ thuật - GV nhận xét KT, nhấn mạnh kiến tâm 2L x 8N thức trọnghô lớpcủa thể dục hồi - Chỉ huy tập Giáo án thể dục - Trần Đức Chuyền Tập thể dục hồi tĩnh tĩnh * * * * * * * * * * * * * * * * ... kết thúc Củng cố: Gọi hs thực kỹ tâm 2L x 8N thức trọnghô lớpcủa thể dục hồi thuật - Chỉ huy tập Tập thể dục hồi tĩnh tĩnh * * * * * * * * Giáo án thể dục - Trần Đức Chuyền 22 * * * * * * CH Hớng ... Gọi hs thực kỹ thuật Tập thể dục hồi tĩnh - GV nhận xét KT, nhấn mạnh kiến tâm 2L x 8N thức trọnghô lớpcủa thể dục hồi - Chỉ huy tập tĩnh * * * * * * * * Giáo án thể dục - Trần Đức Chuyền 27...
 • 57
 • 2,449
 • 0
giáo án thể dục lớp 8

giáo án thể dục lớp 8

Thể dục

... ĐẦU 1.Nhận lớp ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 6 8Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo só số thực nghi thức phần lên lớp  “Chúc thầy giáo … khỏe”!  Cả lớp cho tràng ... khủy tay,2 hàng đầu ngồi, hàng sau đứng  Giáo viên hướng dẫn quan sát sửa sai  Lớp trưởng cán lớp điều khiển khởi động  ĐH3: Đội hình khởi động chung  Giáo viên hướng dẫn quan sát sửa sai b) ... biểu ý kiến ( có)  Ôn luyện nội dung học  Thực tập giáo tập chạy bền viên đề  Hô : “ Thể dục !  Cả lớp đáp: “Khoẻ”! TỔ (NHÓM) CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY Trần Văn Tuấn ...
 • 9
 • 3,400
 • 18
Giáo án thể dục lớp 6 chuẩn

Giáo án thể dục lớp 6 chuẩn

Thể dục

... tra thể dục phát triển chung Ngời soạn thực : Trần Văn Lừng 24 Trờng THCS Tự Cờng - Giáo án thể dục Lớp I Mục tiêu Kiểm tra nhằm đánh giá kết luyện tập học sinh + Nội dung kiểm tra: Bài thể dục ... - Giáo án thể dục Lớp I Phần mở đầu Nhận lớp: + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập học sinh + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu học: Kiểm tra thể dục ... thực : Trần Văn Lừng Trờng THCS Tự Cờng - Giáo án thể dục Lớp Bài thể dục phát triển chung: a Học mới: + Động tác vơn thở (SGV TD6 - Tr 23) 16 lần lần 2x8 Lớp dãn cách cự ly sải tay, đứng so le...
 • 142
 • 4,352
 • 47
Giáo án thể dục lớp 9 chuẩn

Giáo án thể dục lớp 9 chuẩn

Thể dục

... tay, hông, khớp gối - Kiểm tra cũ : Em nêu mơn thể thao học chương trình thể dục lớp ? 2lầnx8n Phương pháp-Tổ chức - Lớp trưởng (cán lớp) tập hợp lớp thành hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV LT€ ... 2lầnx8n GV : Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC - Lớp trưởng (cán lớp) tập hợp lớp thành hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Trang 20 GIÁO ÁN THỂ DỤC ... tra cũ : giáo viên gọi từ - em lên thực đà 5-7 bước nhảy xa Cho lớp nhận xét, giáo viên tổng hợp cho điểm LVĐ phút 2lầnx8n 2lầnx8n PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC - Lớp trưởng (cán lớp) tập hợp lớp thành...
 • 94
 • 2,921
 • 28
Giáo án Thể dục Lớp 8

Giáo án Thể dục Lớp 8

Thể dục

... lên lớp: NộI DUNG I Phần mở đầu ĐL 8/ - Cán lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV 1.GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu học Khởi động - Tập thể dục ... lớp: NộI DUNG I Phần mở đầu ĐL 8/ - Cán lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV ĐHNL - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu học Khởi động - Tập thể dục ... lên lớp: NộI DUNG I Phần mở đầu ĐL 8/ - Cán lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV ĐHNL GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu học Khởi động - Tập thể dục...
 • 96
 • 1,736
 • 17
GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8

Thể dục

... Yên Tiết   THỂ DỤC - CHẠY NHANH Giao Án Thể Dục Ngày soạn 14 /8 Lớp dạy: 8abc I.Mục tiêu: - Học sinh biết số động tác thể dục liên hoàn trò chơi, động tác bổ trợ thể lực chạy nhanh lớp 6,7.Giới ... đánh tay chổ, chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ + Ôn động tác thể dục Tiết: - Giao Án Thể Dục xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx BÀI THỂ DỤC Ngày soạn: 26 /8 CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Lớp dạy: 8abc ... + Tập động tác đánh tay chổ, chạy nâng xxxxxxxxxxx / cao đùi, chạy bước nhỏ X xxxxxxxxxxx + Ôn động tác Thể dục Tiết: - THỂ DỤC CHẠY NHANH - CHẠY BỀN Ngày soạn: 19 /8 Lớp dạy : 8abc I.Mục tiêu:...
 • 24
 • 7,020
 • 21
GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8 ĐÃ SỬA CỰC HAY

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8 ĐÃ SỬA CỰC HAY

Toán học

... Trường THCS Võ Thò Sáu Giáo án Thể dục lớp Ngày soạn: 25- 08- 20 08 Ngày dạy: 27- 08- 20 08 TiÕt Bµi thĨ dơc – ch¹y ng¾n I Mơc ®Ých- yªu cÇu: - Mơc ®Ých: RÌn ... ∆↑ GV: xuống lớp NS:05/10/ 08 ND:07/10/ 08 GIÁO ÁN SỐ Tuần Tiết 13 - BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN A) MỤC TIÊU : - Tiếp tụchướng dẫn học sinh hoàn thiện thể dục, năm vững ... xuống lớp GIÁO ÁN SỐ KIỂM TRA: BÀI THỂ DỤC Tuần Tiết 14 A) MỤC ĐÍCH -Nhằm kiểm tra kiến thức mà em thu trình tập luyện, thông qua để đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể học sinh - Yêu cầu lớp...
 • 157
 • 2,227
 • 1
giáo án thể dục lớp 8 mới nhất in dùng luôn

giáo án thể dục lớp 8 mới nhất in dùng luôn

Thể dục

... nghim: Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2014 - 2014 10 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Son: 28/ 8/2014 Tit 6: BI TH DC - CHY NGN I Mc tiờu: + Kin thc: Bi th dc: ễn t nhp - 17; Hc t nhp 18 - 25 ... N 11,6s Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2014 - 2014 44 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân C PHN KT THC: 2l X 8n 1- Th lng: + Cỳi th lng + Nhy th lng 2l X 8n + Rung lc tay chõn 2l X 8n 2- Nhn ... cho tng t - GV lm mu tng nhp t 18 - 25 mt ln, sau ú phõn tớch tng nhp mt v hụ cho c lp + Hc: t nhp 18 - 25 bi th dc Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2014 - 2014 11 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh...
 • 138
 • 5,790
 • 30
giáo án thể dục lớp 4 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn

giáo án thể dục lớp 4 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn

Thể dục

... - Ôn động tác thể dục phát triển chung TUẦN 10: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 20: TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC” ÔN ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/ MỤC TIÊU: - Ôn động tác thể dục học Yêu cầu ... động tác thể dục phát triển chung TUẦN 11: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 21: TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC” ÔN ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/ MỤC TIÊU: - Ôn kiểm tra thử động tác thể dục học ... tác thể dục phát triển chung - Trò chơi: “kết bạn” TUẦN 11: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 22: ÔN ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN” I/ MỤC TIÊU: - Ôn tập động tác thể dục: ...
 • 71
 • 4,478
 • 14
giáo án thể dục lớp 9 chuẩn 2014 2015

giáo án thể dục lớp 9 chuẩn 2014 2015

Thể dục

... tập chạy bền - Gọi HS lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá III Kt thỳc - Thả lỏng: 2X8n + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân ( HXL) (GV) - Nhận xét đánh giá tiết học - Cho ... chõn,vai, nhy nh nhng, th 2lx8n lng ton thõn - Nhn xột kt qu gi hc - Hng dn bi v nh Nm hc: 2013 2014 (TN nam) - Gi HS lờn thc hin lai t nhp 119, lớp quan sát, HS nhận xét đánh giá (HXL) GV ... hin chy ngn - GV Chia lớp thành nhóm nam, nữ 10-16 riêng - Ôn: Từ nhịp 1- 18( nam nữ) - Cho HS ôn, quan sát sửa sai 4l (TN n) 4l 3-5 * Củng cố: ( nam, nữ) thực từ nhịp - 18 III Phn kt thỳc: -...
 • 90
 • 1,753
 • 4
GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8 (2011-2012)

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8 (2011-2012)

Tư liệu khác

... GIÁO ÁN SỐ 01 Ngày soạn: 20 /8/ 2011 Ngày dạy: 23 /8/ 2011 BÀI:MỤC TIÊU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : 1/ Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp ... giúp củng cố phát triển kết học lớp 6, 7, chuẩn bị học 60ph ( GV ) Giáo viên cho học sinh ngồi theo tổ giáo viên phổ biến mục tiêu nội dung chương trình thể dục có hiệu chương trình 9, góp ... luyện nội dung học Tuần: 08 Tiết: 15+16      ( LT ) GIÁO ÁN SỐ 08 ( GV ) Ngày soạn: 7/10/2011 Ngày dạy: 10/10/2011 BÀI: CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU...
 • 53
 • 820
 • 11
giáo án thể dục lớp 9 chuẩn ktkn

giáo án thể dục lớp 9 chuẩn ktkn

Thể dục

... – GIÁO ÁN THỂ DỤC Năm học 2011 - 2012 ========================================================================================= Giáo viên: Cù Mạnh Hùng TRƯỜNG THCS HỒ TÙNG MẬU – GIÁO ÁN THỂ DỤC ... ) - Giới thiệu động tác học -> Yêu Bài thể dục: 16' cầu lớp thực 1-2 lần A PHẦN MỞ ĐẦU: 28 Giáo viên: Cù Mạnh Hùng TRƯỜNG THCS HỒ TÙNG MẬU – GIÁO ÁN THỂ DỤC Năm học 2011 - 2012 ========================================================================================= ... Yêu Bài thể dục: 14' cầu lớp thực 1-2 lần - Ôn từ nhịp 1- 26 (nam), từ nhịp 1- 4-5 lần - GV nêu cầu số ý A PHẦN MỞ ĐẦU: 24 Giáo viên: Cù Mạnh Hùng TRƯỜNG THCS HỒ TÙNG MẬU – GIÁO ÁN THỂ DỤC Năm...
 • 146
 • 1,570
 • 15
GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 8

Thể dục

... x x x x x x x x x x x x x x x x x x *GV Tập trung xuống lớp Tuần :20 Tiết 38 Bài 38: NHẢY XA - BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN Đối tượng HS lớp8 I/ Mục tiêu: Nhảy xa: a/ Kiến thức: - Biết cách thực đo ... mở đầu: GV nhận lớp- ổn đònh tổ chức - Báo cáo sỉ số 2- phút Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án - Kiểm tra củ - ( 2-4 HS ) -Tập hợp4 hàng ngang-chấn chỉnhKT sỉ số học sinh - Cả lớp chúc GV ‘’ khỏe’’- ... mở đầu: - GV nhận lớp- ổn đònh tổ chức - Báo cáo sỉ số Đlượngtgian 2- phút - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án  Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng vòng tròn 200- 300m - Luân phiên đánh tay cao thấp-tay...
 • 165
 • 1,109
 • 3

Xem thêm