Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 8

140 1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:08

Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :01 – TUẦN:01 TIẾT 1: LÝ THUYẾT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LỚP 10 –TẬP LUYỆN TDTT VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ THIÊN NHIÊN ĐỂ RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Biết một số hình thức và phương pháp cơ bản tập luyện TDTT. - Biết sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe như: Không khí, nước, ánh nắng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện và vệ sinh môi trường. + Kĩ năng: Lựa chọn được một trong số hình thức tập luyện thích hợp, vận dụng vào việc tập luyện thể dục trong trường và tự tập ngoài nhà trường. - Nhiệt tình, nghiêm túc chú ý để tiếp thu bài. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Lớp học, hoặc địa điểm thích hợp cho tiếp thu lý thuyết. + GV: giáo án, 1số tài liệu có liên quan đến nd tiết học. + HS: tập, viết, ghi bài. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung giờ học. 2/ Kiểm tra kiến thức cũ: - Một số n/d đã học ở cấp dưới. 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV PHẦN CƠ BẢN: 1/ Giới thiệu nội dung chương trình TD lớp 10. + Bao gồm: - Lý thuyết chung, TD nhịp điệu, Chạy ngắn, Chạy bền, Nhảy cao, Đá cầu, Cầu lông, Thể thao tự chọn. 2/ Lý thuyết. * Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe. a/ Thể dục vệ sinh:có 2 hình thức TDVSBS – TDVSBtối. b/ TD chống mệt mỏi:thời điểm tiến hành với nhịp điệu nhanh, mạnh, có biên độ rộng – tập ở nơi thoáng khí – nên bắt đầu trước khi x hiện các dấu hiệu mệt mỏi ban đầu. c/ Các bài tập của chương trình môn TD: tập các bài tập do giáo viên giao tập các bài tập nhằm p/triển thể lực, mạnh, bền, tiến hành tập thường xuyên đều đặn – trước khi tập cần kđ kỹ - sau tập cần thả lỏng. d/ PP tập luyện TDTT:TDVSBS – TDVSBT – dạo chơi – tập theo kế hoạch tập thể. (Nội dung xem sgk10) 32’ - GV sử dụng pp thuyết trình, trình bày tóm tắt các nội dung trong bài. - GV giảng dải cho học sinh, và hướng dẫn hs tiếp thu bài, ghi bài đầy đủ. - GV dải thích và đặt câu hỏi cho hs xây dựng trả lời câu hỏi. + Câu hỏi: Nêu pp sử dụng các bài tập thể chất? + Nêu pp sử dụng rèn luyện sức khỏe bằng yếu tố thiên nhiên. - 1 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân PHẦN KẾT THÚC: 1. Củng cố: Hệ thống lại nội/d bài học. 2. Nhận xét Nhắc nhở rút kinh nghiệm. 3. Dặn dò: Về nhà học thuộc và hiểu bài. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp.     GV GIÁO ÁN SỐ :02 – TUẦN:01 TIẾT:02: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp điệu: + Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 3 bài TD nhịp điệu (Nam, Nữ). + Kĩ năng: Thực hiện được các động tác từ 1 đến 3. Chạy Bền: bước đầu luyện tập chạy bền nhằm RLTT cho bản thân. + Yêu cầu: Nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường. + Sân tập đảm bảo, băng hình minh họa, còi, nhạc nếu có, sân chạy bền. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m 8’ 2L 2L - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Học: Động tác 1,2,3 (Nam, Nữ). + Nữ: + Nam: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện.  GV làm mẫu đt phân tích và giảng dải cho từng nhóm sau đó duy trì chung, kết hợp sửa sai uốn nắn.   GV - Đội hình nữ.                          - Đội hình nam . - 2 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân 2/ Chạy Bền: - Chia nhóm nam nữ riêng luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, nam 5 vòng nữ 4 vòng.                          - Cuối tiết luyện tập chạy bền   PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 3 - X GV Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :03 – TUẦN:02 TIẾT:03: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU:  Thể dục nhịp điệu: + Kiến thức: Ôn: động tác 1-3 (Nam, Nữ). + Kĩ năng: Thực hiện được các động tác từ 1 đến 3 (Nam, Nữ).  Chạy ngắn: + Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m. + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m.  Chạy Bền: luyện tập chạy bền nhằm RLTT cho bản thân. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường. + Sân tập đảm bảo, băng hình minh họa, còi, bàn đạp, đường chạy an toàn, sân chạy bền. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m 8’ 2L 2L - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 3 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Nữ: + Nam: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó chuyển nội dung. - Đội hình nữ tập luyện thể dục.                            - 4 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân 2/ Chạy ngắn: + Luyện tập bổ trợ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Chạy tăng tốc 30m. + Chạy lặp lại các đoạn 30- 60m với tốc độ cao. 3/ Chạy Bền: Luyện tập chạy vòng quanh sân vđ. - Nam 5 vòng nữ 4 vòng.         - Đội hình nam tập luyệnchạy ngắn. ● ● ● ● ● ● 10m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Cuối tiết luyện tập chạy bền   PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ 3L - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 5 - X GV Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ : 04 – TUẦN:02 TIẾT 4: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp điệu: + Biết cách thực hiện các động tác 4-5 (Nam, Nữ). + Thực hiện cơ bản đúng nhịp nhàng biên độ kt động tác. Nhằm vận dụng để tập luyện hàng ngày.  Chạy ngắn: Ôn kỹ thuật Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m.  Chạy bền: phối hợp được các giai đoạn, cũng như 1 số động tác bổ trợ. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + Khởi động chung: quay các khớp cơ thể. + Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m 8’ 2L 2L - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 3 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ).  Học: động tác 4 – 5 (Nam, Nữ). + Nam: + Nữ: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện sau đó chuyển nội dung. GV - Đội hình nữ tập luyệnTD.                            - 6 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân 2/ Chạy ngắn:  Ôn: Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m. 3/ Chạy Bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, nam 6 vòng nữ 5 vòng.          GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ● ● ● ● ● ● 10m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - Cuối tiết luyện tập chạy bền.   PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 7 - X GV Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :05 – TUẦN:03 TIẾT 5: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp điệu: + Ôn tập động tác 1-5 đã học. + Thực hiện được các động tác từ 1 đến 5 nhịp nhàng biên độ kt động tác. Nhằm vận dụng để tập luyện hàng ngày .  Chạy ngắn: + Ôn: kỹ thuật Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m-60m. + Học: Bài tập 6-7 thực hiện kĩ thuật sau các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sẵn sàng” “Chạy”, Xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m.  Chạy bền: + Luyện tập trên địa hình tự nhiên. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: - 8 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân - 9 - NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy tăng tốc 8’ 2L 10m 10m 10m 15m - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 5 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Nam: + Nữ: 2/ Chạy ngắn:  Ôn: Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m.  Luyện tập bài tập 6,7: + Thực hiện kĩ thuật các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sắn sàng” “Chạy”. + Luyện tập kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m. 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó chuyển nội dung. - Đội hình nữ tập luyệnTD.                           GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ● ● ● ● ● ● 10m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - Cán sự hô và hưỡng dẫn hs xuất phát đúng hiệu lệnh, đóng bàn đạp phù hợp. - HS tự đóng bàn đạp cho phù hợp với bản thân. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ 2L - Ổn định, củng cố, xuống lớp. Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :06 – TUẦN:03 TIẾT 6: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: TDNĐ: Ôn tập: động tác 1 – 5, và học mới động tác 6 – 7.  Chạy nhanh: + Ôn như tiết 5, biết và thực hiện đúng kĩ thuật.  Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, biết và thực hiện tốt các động tác trong khi chạy. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - 10 - [...]... quãng - 17 - 10m 20-30m Trường THPT Vĩnh Thuận  Xuân Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn + Kĩ thuật về đích PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập 5’ 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà - 18 - - Ổn định, củng cố, xuống lớp Trường THPT Vĩnh Thuận  Xuân Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn GIÁO ÁN SỐ :10 – TUẦN:05... Nhận xét, đánh giá buổi tập 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà GIÁO ÁN SỐ : 08 – TUẦN:04 TIẾT 8: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I MỤC TIÊU:  TDNĐ: + Ôn động tác 1-7 bài TDNĐ (Nam, Nữ) + Học động tác 8- 9 bài TD nhịp điệu nam, nữ  Chạy ngắn: - 14 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên... Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân PHẦN MỞ ĐẦU: 8 - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận - Phổ biến mục tiêu, nội dung tiết học 2/ Khởi động: + Kđ chung: quay các khớp cơ thể 2L + Kđ chuyên môn: 2L - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2...  Xuân Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU TIẾT 16: I MỤC TIÊU: + Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện của hs theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung cho cơ thể hs + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc và cố gắng trong quá trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM,TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, sân tập thể dục đảm bảo, bàn ghế cho giáo viên ngồi... TRÌNH LÊN LỚP: - 19 - NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8 - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn khỏe hs, ghi nhận Xuân - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể 2L + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m 2L - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy... TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - 21 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân PHẦN MỞ ĐẦU: 8 - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học 2/ Khởi động: + Kđ chung: quay các khớp cơ thể 2L + Kđ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m 2L - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy...  PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập 5’ + GV theo dõi nhắc nhở hs chạy nghiêm túc - Ổn định, củng cố, xuống lớp 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà GIÁO ÁN SỐ :09 – TUẦN:05 TIẾT 9: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I MỤC TIÊU:  TDNĐ: - 16 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân + Ôn tập động... ngắn cự ly 80 m – 100 m.: + Kĩ thuật xuất phát thấp ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● □ □ □ □ 60 -80 m + Kĩ thuật chạy lao + Kĩ thuật chạy giữa quãng ●●●● ●□ - 24 - 80 -100 m Trường THPT Vĩnh Thuận  Xuân Giáo án thể dục: 10 Giáo viên : Nguyễn Văn  ●●●● ●□ ●●●● ●□ ●●●● ●□ + Kĩ thuật về đích  Chuyển nội dung: - Nữ ôn chạy - Nam ôn bài TDNĐ - gv quan sát và duy trì sửa sai chung cho cả lớp (nội... đích 80 m          Chuyển nội dung: - Nữ ngồi ổn định thả lỏng - Nam kiểm tra - GV quan sát và bấm giờ cho từng đợt chạy - Ổn định, củng cố, xuống lớp 1 Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 2 Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập 3 Dặn dò: Giao bài tập về nhà GIÁO ÁN SỐ :15 – TUẦN: 08 TIẾT 15: ÔN TẬP: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU I/ MỤC TIÊU: + Ôn tập hoàn thiện bài thể dục nhịp điệu nam nữ chuẩn. .. nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình ôn luyện - 28 -  Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân II/ ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, còi, sân tập đảm bảo thoáng mát III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8 - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận - . nhà. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 18 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :10 – TUẦN:05 TIẾT 10: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :03 – TUẦN:02 TIẾT:03: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU:  Thể dục nhịp điệu: + Kiến thức:. của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ 3L - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 5 - X GV Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan