0

Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 8

140 887 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:08

Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :01 – TUẦN:01 TIẾT 1: LÝ THUYẾT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LỚP 10 –TẬP LUYỆN TDTT VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ THIÊN NHIÊN ĐỂ RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Biết một số hình thức và phương pháp cơ bản tập luyện TDTT. - Biết sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe như: Không khí, nước, ánh nắng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện và vệ sinh môi trường. + Kĩ năng: Lựa chọn được một trong số hình thức tập luyện thích hợp, vận dụng vào việc tập luyện thể dục trong trường và tự tập ngoài nhà trường. - Nhiệt tình, nghiêm túc chú ý để tiếp thu bài. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Lớp học, hoặc địa điểm thích hợp cho tiếp thu lý thuyết. + GV: giáo án, 1số tài liệu có liên quan đến nd tiết học. + HS: tập, viết, ghi bài. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung giờ học. 2/ Kiểm tra kiến thức cũ: - Một số n/d đã học ở cấp dưới. 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV PHẦN CƠ BẢN: 1/ Giới thiệu nội dung chương trình TD lớp 10. + Bao gồm: - Lý thuyết chung, TD nhịp điệu, Chạy ngắn, Chạy bền, Nhảy cao, Đá cầu, Cầu lông, Thể thao tự chọn. 2/ Lý thuyết. * Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe. a/ Thể dục vệ sinh:có 2 hình thức TDVSBS – TDVSBtối. b/ TD chống mệt mỏi:thời điểm tiến hành với nhịp điệu nhanh, mạnh, có biên độ rộng – tập ở nơi thoáng khí – nên bắt đầu trước khi x hiện các dấu hiệu mệt mỏi ban đầu. c/ Các bài tập của chương trình môn TD: tập các bài tập do giáo viên giao tập các bài tập nhằm p/triển thể lực, mạnh, bền, tiến hành tập thường xuyên đều đặn – trước khi tập cần kđ kỹ - sau tập cần thả lỏng. d/ PP tập luyện TDTT:TDVSBS – TDVSBT – dạo chơi – tập theo kế hoạch tập thể. (Nội dung xem sgk10) 32’ - GV sử dụng pp thuyết trình, trình bày tóm tắt các nội dung trong bài. - GV giảng dải cho học sinh, và hướng dẫn hs tiếp thu bài, ghi bài đầy đủ. - GV dải thích và đặt câu hỏi cho hs xây dựng trả lời câu hỏi. + Câu hỏi: Nêu pp sử dụng các bài tập thể chất? + Nêu pp sử dụng rèn luyện sức khỏe bằng yếu tố thiên nhiên. - 1 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân PHẦN KẾT THÚC: 1. Củng cố: Hệ thống lại nội/d bài học. 2. Nhận xét Nhắc nhở rút kinh nghiệm. 3. Dặn dò: Về nhà học thuộc và hiểu bài. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp.     GV GIÁO ÁN SỐ :02 – TUẦN:01 TIẾT:02: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp điệu: + Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 3 bài TD nhịp điệu (Nam, Nữ). + Kĩ năng: Thực hiện được các động tác từ 1 đến 3. Chạy Bền: bước đầu luyện tập chạy bền nhằm RLTT cho bản thân. + Yêu cầu: Nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường. + Sân tập đảm bảo, băng hình minh họa, còi, nhạc nếu có, sân chạy bền. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m 8’ 2L 2L - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Học: Động tác 1,2,3 (Nam, Nữ). + Nữ: + Nam: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện.  GV làm mẫu đt phân tích và giảng dải cho từng nhóm sau đó duy trì chung, kết hợp sửa sai uốn nắn.   GV - Đội hình nữ.                          - Đội hình nam . - 2 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân 2/ Chạy Bền: - Chia nhóm nam nữ riêng luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, nam 5 vòng nữ 4 vòng.                          - Cuối tiết luyện tập chạy bền   PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 3 - X GV Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :03 – TUẦN:02 TIẾT:03: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU:  Thể dục nhịp điệu: + Kiến thức: Ôn: động tác 1-3 (Nam, Nữ). + Kĩ năng: Thực hiện được các động tác từ 1 đến 3 (Nam, Nữ).  Chạy ngắn: + Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m. + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m.  Chạy Bền: luyện tập chạy bền nhằm RLTT cho bản thân. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường. + Sân tập đảm bảo, băng hình minh họa, còi, bàn đạp, đường chạy an toàn, sân chạy bền. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m 8’ 2L 2L - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 3 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Nữ: + Nam: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó chuyển nội dung. - Đội hình nữ tập luyện thể dục.                            - 4 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân 2/ Chạy ngắn: + Luyện tập bổ trợ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Chạy tăng tốc 30m. + Chạy lặp lại các đoạn 30- 60m với tốc độ cao. 3/ Chạy Bền: Luyện tập chạy vòng quanh sân vđ. - Nam 5 vòng nữ 4 vòng.         - Đội hình nam tập luyệnchạy ngắn. ● ● ● ● ● ● 10m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Cuối tiết luyện tập chạy bền   PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ 3L - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 5 - X GV Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ : 04 – TUẦN:02 TIẾT 4: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp điệu: + Biết cách thực hiện các động tác 4-5 (Nam, Nữ). + Thực hiện cơ bản đúng nhịp nhàng biên độ kt động tác. Nhằm vận dụng để tập luyện hàng ngày.  Chạy ngắn: Ôn kỹ thuật Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m.  Chạy bền: phối hợp được các giai đoạn, cũng như 1 số động tác bổ trợ. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + Khởi động chung: quay các khớp cơ thể. + Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m 8’ 2L 2L - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 3 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ).  Học: động tác 4 – 5 (Nam, Nữ). + Nam: + Nữ: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện sau đó chuyển nội dung. GV - Đội hình nữ tập luyệnTD.                            - 6 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân 2/ Chạy ngắn:  Ôn: Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m. 3/ Chạy Bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, nam 6 vòng nữ 5 vòng.          GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ● ● ● ● ● ● 10m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - Cuối tiết luyện tập chạy bền.   PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 7 - X GV Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :05 – TUẦN:03 TIẾT 5: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp điệu: + Ôn tập động tác 1-5 đã học. + Thực hiện được các động tác từ 1 đến 5 nhịp nhàng biên độ kt động tác. Nhằm vận dụng để tập luyện hàng ngày .  Chạy ngắn: + Ôn: kỹ thuật Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m-60m. + Học: Bài tập 6-7 thực hiện kĩ thuật sau các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sẵn sàng” “Chạy”, Xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m.  Chạy bền: + Luyện tập trên địa hình tự nhiên. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: - 8 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân - 9 - NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy tăng tốc 8’ 2L 10m 10m 10m 15m - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 5 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Nam: + Nữ: 2/ Chạy ngắn:  Ôn: Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m.  Luyện tập bài tập 6,7: + Thực hiện kĩ thuật các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sắn sàng” “Chạy”. + Luyện tập kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m. 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó chuyển nội dung. - Đội hình nữ tập luyệnTD.                           GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ● ● ● ● ● ● 10m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - Cán sự hô và hưỡng dẫn hs xuất phát đúng hiệu lệnh, đóng bàn đạp phù hợp. - HS tự đóng bàn đạp cho phù hợp với bản thân. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ 2L - Ổn định, củng cố, xuống lớp. Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :06 – TUẦN:03 TIẾT 6: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: TDNĐ: Ôn tập: động tác 1 – 5, và học mới động tác 6 – 7.  Chạy nhanh: + Ôn như tiết 5, biết và thực hiện đúng kĩ thuật.  Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, biết và thực hiện tốt các động tác trong khi chạy. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - 10 - [...]... quãng - 17 - 10m 20-30m Trường THPT Vĩnh Thuận  Xuân Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn + Kĩ thuật về đích PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập 5’ 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà - 18 - - Ổn định, củng cố, xuống lớp Trường THPT Vĩnh Thuận  Xuân Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn GIÁO ÁN SỐ :10 – TUẦN:05... Nhận xét, đánh giá buổi tập 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà GIÁO ÁN SỐ : 08 – TUẦN:04 TIẾT 8: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I MỤC TIÊU:  TDNĐ: + Ôn động tác 1-7 bài TDNĐ (Nam, Nữ) + Học động tác 8- 9 bài TD nhịp điệu nam, nữ  Chạy ngắn: - 14 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên... Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân PHẦN MỞ ĐẦU: 8 - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận - Phổ biến mục tiêu, nội dung tiết học 2/ Khởi động: + Kđ chung: quay các khớp cơ thể 2L + Kđ chuyên môn: 2L - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2...  Xuân Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU TIẾT 16: I MỤC TIÊU: + Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện của hs theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung cho cơ thể hs + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc và cố gắng trong quá trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM,TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, sân tập thể dục đảm bảo, bàn ghế cho giáo viên ngồi... TRÌNH LÊN LỚP: - 19 - NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8 - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn khỏe hs, ghi nhận Xuân - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể 2L + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m 2L - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy... TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - 21 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân PHẦN MỞ ĐẦU: 8 - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học 2/ Khởi động: + Kđ chung: quay các khớp cơ thể 2L + Kđ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m 2L - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy...  PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập 5’ + GV theo dõi nhắc nhở hs chạy nghiêm túc - Ổn định, củng cố, xuống lớp 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà GIÁO ÁN SỐ :09 – TUẦN:05 TIẾT 9: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I MỤC TIÊU:  TDNĐ: - 16 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân + Ôn tập động... ngắn cự ly 80 m – 100 m.: + Kĩ thuật xuất phát thấp ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● □ □ □ □ 60 -80 m + Kĩ thuật chạy lao + Kĩ thuật chạy giữa quãng ●●●● ●□ - 24 - 80 -100 m Trường THPT Vĩnh Thuận  Xuân Giáo án thể dục: 10 Giáo viên : Nguyễn Văn  ●●●● ●□ ●●●● ●□ ●●●● ●□ + Kĩ thuật về đích  Chuyển nội dung: - Nữ ôn chạy - Nam ôn bài TDNĐ - gv quan sát và duy trì sửa sai chung cho cả lớp (nội... đích 80 m          Chuyển nội dung: - Nữ ngồi ổn định thả lỏng - Nam kiểm tra - GV quan sát và bấm giờ cho từng đợt chạy - Ổn định, củng cố, xuống lớp 1 Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 2 Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập 3 Dặn dò: Giao bài tập về nhà GIÁO ÁN SỐ :15 – TUẦN: 08 TIẾT 15: ÔN TẬP: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU I/ MỤC TIÊU: + Ôn tập hoàn thiện bài thể dục nhịp điệu nam nữ chuẩn. .. nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình ôn luyện - 28 -  Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân II/ ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, còi, sân tập đảm bảo thoáng mát III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8 - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận - . nhà. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 18 - Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :10 – TUẦN:05 TIẾT 10: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN SỐ :03 – TUẦN:02 TIẾT:03: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU:  Thể dục nhịp điệu: + Kiến thức:. của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ 3L - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 5 - X GV Trường THPT Vĩnh Thuận  Giáo án thể dục: 10  Giáo viên : Nguyễn Văn Xuân GIÁO ÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 8, Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 8, Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 8