Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10

132 482 1
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Gio dc quc phng v An Ninh 12 BÀI SỐ: 1(2 tiÕt; t1) Ngy dạy:……………… TiÕt 1 ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ l tạo được sức mạnh trong chấp hnh kỷ luật, kỷ cương, trong thng nhất ý chí v hnh động. - Nắm chắc thứ tự cc bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội v động tc đội ngũ từng người không có súng. 2. Về kỹ năng: - Thực hiện thuần thc động tc tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng v động tc đội ngũ từng người không có súng. - Biết vận dng linh hoạt vo trong qu trình học tập, sinh hoạt tại trường 3. Về thái độ: - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự gic chấp hnh điều lệnh đội ngũ v cc nội quy của nh trường. II. CHUẨN BỊ: 1. Giaó viên: - Chuẩn bị sơ đồ, bảng kẻ đội ngũ tiểu đội, trung đội. - Chuẩn bị v bồi dưỡng đội mẫu. 2. Học sinh: - Đọc bi 1 - SGK, chuẩn bị đầy đủ trang phc theo quy định trước khi lên lớp. III. TIẾN Trình lên lớp: 1. Tổ chức lớp học: - Ổn định lớp: + Kiểm tra sĩ s, trang thiết bị. - Kiểm tra bài cũ: + Thực hiện động tc nghỉ, nghiêm,quay phải, tri ? ( 2HS ) + Thực hiện động tc đi đều? ( 2 HS ) - Giới thiệu nội dung mới: Bi ny đã được giới thiệu cơ bản trong chương trình lớp 10 v đã được luyện tập trong chương trình lớp 11. Do vậy trong chương trình lớp 12 tập trung vo luyện tập để thuần thc động tc tập hợp đội ngũ tiểu đội, trung đội v động tc đội ngũ từng người không có súng, nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự gic chấp hnh điều lệnh đội ngũ v cc nội quy của nh trường, tạo được sự thng nhất về ý chí v hnh động Phần và nội dung Chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức I- PHẦN MỞ ĐẦU: Hoạt động 1: Thủ tục giảng dạy - Tập hợp đội ngũ, kiểm tra sĩ s, trang phc. - Phổ biến cc quy định. - Kiểm tra nhận thức của học sinh về động tc đội ngũ đã học ở lớp 10, 11. - Lớp trưởng tập trung lớp b¸o c¸o sĩ s. - GV nêu phần I, II. - Gọi vi học sinh thực hiện động tc đội ngũ không có súng. - - Đội hình tập trung Đội hình tập trung      GV 1 Gio dc quc phng v An Ninh 12 II- PHẦN CƠ BẢN: Hoạt động 2: Luyện tập Tiết 1: Đội ngũ tiểu đội Tiến hnh theo cc bước sau: - Phổ biến ý định luyện tập, nội dung gồm: + Nội dung luyện tập: 1. Đội hình tiểu đội hng ngang.( có 1hng ngang, 2 hng ngang ) - Cc bước tập hợp: + Tập hợp + Điểm s + Chỉnh đn hng ngũ + Giải tn. + Điểm s - Bước 1: Tập họp đội hình Khẩu lệnh: “ Tiểu đội X thnh 1,(2) hng ngang - tập hợp ”. Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội quay về hướng định tập họp đứng nghiêm lm chuẩn. Nghe khẩu lệnh “ Tiểu đội X ”, ton tiểu đội quay mặt về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh. Nghe dứt động lệnh “ Tập hợp ”, cc chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vo vị trí tập họp đứng bên tri tiểu đội trưởng thnh 1(2) hng ngang, đứng đúng giản cch, cự li qui định ( giãn cch giữa hai người cạnh nhau l 70cm, tính từ giữa gót 2 bn chân ), tự động gióng hng, xong đứng nghỉ; khi tập họp 2 hng ngang, s lẽ đứng hng trên, s chẳn đứng hng dưới. Khi thấy 2 – 3 chiến sĩ đứng vo vị trí bên tri mình, tiểu đội trưởng đi đều về phía trước chính giữa đội hình, cch đội hình từ 3 – 5 bước dừng lại, quay vo đội hình đôn đc tập hợp. - Bước 2: Điểm s. * Tổ chức v phương php luyện tập. Tổ chức luyện tập: gio viên chia lớp học thnh cc tổ, mỗi tổ (9 - 10 học sinh) biên chế thnh 1 tiểu đội, cc tổ trưởng l tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập.         GV         Phương php luyện tập: Tiến hnh theo 3 bước. - Bước 1: Từng người tự nghiên cứu nội dung động tc. Từng người đứng trong đội ngũ vừa nghiên cứu để nhớ lại nội dung vừa tự lm động tc. - Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô v thực hiện động tc tập hợp 2 Gio dc quc phng v An Ninh 12 + Chỉnh đn hng ngũ + Giải tn. Khẩu lệnh: “ Điểm s ”. Tiểu đội trưởng đang đứng nghĩ, nghe khẩu lệnh “ Điểm s ”, cc chiến sĩ thứ tự từ bên phải sang bên tri trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ s của mình, đồng thời quay mặt sang bên tri 45 0 , khi điểm s xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm s từ 1 cho đến hết tiểu đội, người đứng cui cùng của hng, khi điểm s không phải quay mặt, sau khi điểm s của mình xong, hô “ Hết ”. Đội hình tiểu đội 2 hng ngang không điểm s. - Bước 3: Chỉnh đn hng ngũ. Khẩu lệnh: “ Nhìn bên phải( tri ) – thẳng ”. Nghe dứt động lệnh “thẳng”, trừ chiến sĩ lm chuẩn ( người đứng đầu hng bên phải hoặc bên tri đội hình) vẫn nhìn thẳng, cc chiến sĩ cn lại phải quay mặt hết cỡ sang bên phải ( tri), xê dịch lên, xung để gióng hng cho thẳng v điều chỉnh giản cch. Mun gióng hng ngang thẳng, từng người phải nhìn được nắp túi o ngực bên phải ( tri ) của chiến sĩ đứng thứ tư về bên phải (tri) mình ( nếu l chiến sĩ nữ thì phải nhìn thấy ve cổ o). Nghe dứt động lệnh “ Thôi ”, cc chiến sĩ quay mặt trở lại nhìn thẳng về phía trước, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng. Khi tập họp đội hình 2 hng ngang, cc chiến sĩ đứng hng thứ hai điều chỉnh gióng cả hng ngang v hng dọc. Tiểu đội trưởng đi đều về phía người lm chuẩn, đến ngang người lm chuẩn v cch người lm chuẩn từ 2 – 3 bước dừng lại, quay vo đội hình để kiểm tra hng ngang. Khi kiểm tra thấy gót chân v ngực của cc chiến sĩ cùng nắm trên một đường thẳng l được. nếu chiến sĩ no đứng chưa thẳng hng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh “ Đồng chí ( hoặc s ) …Lên hoặc xung)”. Cũng có thể cùng một lúc, tiểu đội trưởng sửa cho 3 – 4 chiến sĩ. Chiến sĩ khi nghe tiểu đội trưởng gọi tên mình phải quay mặt đội ngũ. - Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định cc thnh viên trong hng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng để tập hợp đội ngũ. + Địa điểm luyện tập, hướng tập (chỉ tại sân tập). + Quy ước tập: Kết hợp ci v khẩu lệnh. - Triển khai v duy trì luyện tập. - Gio viên theo dõi, đôn đc luyện tập v sửa sai cho học sinh. Gio viên giảng giải phân tích thị phạm, học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép 3 Gio dc quc phng v An Ninh 12 2. Đội hình tiểu đội hng dọc + Tập hợp về phía tiểu đội trưởng v lm theo lệnh của tiểu đội trưởng, tiến lên ( hoặc lùi xung ). Khi tiến lên (hoặc lùi xung) phải kết hợp gióng hng cho thẳng. Khi thấy cc chiến sĩ đã đứng thẳng hng, tiểu đội trưởng hô “được”. Nghe dứt động lệnh “được”, chiến sĩ quay mặt trở lại, mắt nhìn thẳng. Sau đó, tiểu đội trưởng đi đều về vị trí chỉ huy. Đội hình 2 hng ngang phải kiểm tra cả cự li giữa hng trên v hng dưới. - Bước4: Giải tn Khẩu lệnh: “ Giải tn ”. Nghe dứt động lệnh, cc chiến sĩ trong hng nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng ỡ tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi mới tản ra. 2- Đội hình tiểu đội hàng dọc Đội hình tiểu đội hng dọc gồm có: Đội hình tiểu đội một hng dọc, hai hng dọc. trình tự cc bước tập họp đội hình tiểu đội hng dọc gồm: tập họp; điểm s; chỉnh đn hng ngũ v giải tn. Bước 1: Tập họp đội hình. Khẩu lệnh: “Tiểu đội thnh 1 (2) hng dọc – tập họp”. Hô khẩu lệnh xong, tiểu đôi trưởng quay về hướng định tập họp đứng nghiêm lm chuẩn. khi nghe dứt động lệnh “tập họp”, cc chiến sĩ nhanh chóng chạy vo vị trí tập họp đứng sau phía tiểu đội trưởng thnh một hng dọc, đứng đúng cự li qui định ( cự li người trước v sau l 1m, tính từ gót chân người đứng trước đến gót chân người đứng sau), tự động gióng hng. Gióng hng xong đứng nghỉ. Khi tập họp đội h×nh hai hng dọc, s lẻ đứng hng bên phải, s chẳn đứng hng bên tri. Khi thấy đã có từ 2 – 3 chiến sĩ đứng vo vị trí tập họp, tiểu đội trưởng đi đều ra phía trước chếnh về bên tri đội hình, cch đội hình từ 3 – 5 bước dừng lại, quay vo đội hình đôn đc tập họp. - Gi¸o viªn lªn líp theo 3 bíc: + b 1 : Lµm nhanh. + b 2 : Lµm chËm cã ph©n tÝch. + b 3 : Lµm tæng hîp.  x  GV     x x    x  * Tổ chức v phương php luyện tập. Tổ chức luyện tập: gio viên chia lớp học thnh cc tổ, mỗi tổ (9 - 10 học sinh) biên chế thnh 1 tiểu đội, cc tổ trưởng l tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập.  4 Gio dc quc phng v An Ninh 12 + Điểm s + Chỉnh đn hng ngũ Bước 2: Điểm s Khẩu lệnh: “Điểm s”. Nghe dứt động lệnh “Điểm s”, cc chiến sĩ thứ tự từ trên xung dưới trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ s của mình đồng thời quay mặt hết cỡ sang bên tri, khi điểm s xong quay mặt trở lại. Người đứng cui cùng của hng, khi điểm s không phải quay mặt, sau khi điểm s của mình xong, hô “Hết”. Đội hình hai hng dọc không điểm s. Bước 3: Chỉnh đn hng ngũ. Khẩu lệnh: “Nhìn trước – thẳng”. Nghe dứt động lệnh “thẳng”, trừ chiến sĩ s 1 lm chuẩn, cc chiến sĩ cn lại phải gióng hng dọc, nhìn thẳng giữa gy người đứng trước mình ( không thấy gy người thứ 2 đứng trước mình l được). Xê dịch qua tri, qua phải để gióng hng dọc cho thẳng, xê dịch lên xung để điều chỉnh cự li. Nghe dứt động lệnh “thôi”, cc chiến sĩ đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng. Khi tập họp đội hình 2 hng dọc, cc chiến sĩ đứng hng bên tri điều chỉnh gióng cả hng ngang v hng dọc. Tiểu đội trưởng đi đều về phía trước chính giữa đội hình, cch người đứng đầu đội hình từ 2 – 3 bước thì dừng lại, quay vo đội hình để kiểm tra hng dọc.        GV         Phương php luyện tập: Tiến hnh theo 3 bước. - Bước 1: Từng người tự nghiên cứu nội dung động tc. Từng người đứng trong đội ngũ vừa nghiên cứu để nhớ lại nội dung vừa tự lm động tc. - Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô v thực hiện động tc tập hợp đội ngũ. - Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định cc thnh viên trong hng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng để tập hợp đội ngũ. + Địa điểm luyện tập, hướng tập (chỉ tại sân tập). + Quy ước tập: Kết hợp ci v khẩu lệnh. - Triển khai v duy trì luyện tập. - Gio viên theo dõi, đôn đc luyện tập v sửa sai cho học sinh. Khi tiến hnh tập luyện gio viên quan xc sửa chửa những lổi sai. V cch 5 Gio dc quc phng v An Ninh 12 + Giải tn. 3.Tiến, lùi, qua phải, qua tri. 4. Giãn đội hình, thu đội hình. a. Giãn đội hình hng ngang. khi kiểm tra thấy đầu, cạnh vai của cc chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng l được. nếu chiến sĩ no đứng chưa thẳng hng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh để chỉnh đn cho thẳng hng. Bước 4: Giải tn. 3- Tiến, lùi, qua phải, qua trái a) Động tác tiến, lùi khẩu lệnh: “Tiến (lùi) X bước – Bước”. Nghe dứt động lệnh “Bước”, ton tiểu đội đồng loạt tiến (lùi) X bước như phần đội ngũ từng người không súng, khi bước đủ s bước qui định thì dừng lại, dồn v gióng hng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm. b) Động tác qua phải, qua trái khẩu lệnh: “Qua phải (qua tri) X bước – Bước” nghe dứt động lệnh “bước”, ton tiểu đội đồng loạt qua phải (qua tri) X bước như phần đội ngũ từng người, khi bước đủ s bước qui định thì dừng lại, dồn v gióng hng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm. 4- Giãn đội hình, thu đội hình Trước khi giãn đội hình phải điểm s. Nếu giãn sang bên tri thì điểm s từ phải sang tri, khẩu lệnh hô “ Từ phải sang tri – Điểm s ”.Nếu giãn đội hình sang bên phải thì điểm s từ tri sang phải, khẩu lệnh hô “Từ tri sang phải – Điểm s”. a) Giãn đội hình hàng ngang khẩu lệnh: “Giản cch X bước nhìn bên phải (tri) – Thẳng”. Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ lm chuẩn đứng nghiêm, cc chiến sĩ cn lại lấy s đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với s bước m tiểu đội trưởng đã qui định để tính s bước mình phải di chuyển, đồng loạt quay bên tri ( phải ), đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, chiến sĩ cui cùng hô “xong”. Nghe dứt động lệnh “xong”, cc chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải ( tri) để gióng hng. Khi cc chiến sĩ đồng loạt quay bên tri khc phc   GV               6 Gio dc quc phng v An Ninh 12 b. Thu đội hình hng ngang. c. Giãn đội hình hng dọc. d. Thu đội hình hng dọc. ( phải) đi đều về vị trí mới, tiểu đội trưởng quay bên phải ( tri), đi đều về vị trí chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình đôn đc gióng hng. Khi cc chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Thôi”. Khi nghe dứt động lệnh “Thôi”, cc chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm. b) Thu đội hình hàng ngang Khẩu lệnh: “Về vị trí nhìn bên phải ( tri) – Thẳng”. Khi dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ lm chuẩn đứng nghiêm, cc chiến sĩ cn lại đồng loạt quay bên phải (tri), đi đều về vị trí cũ. Khi chiến sĩ cui cùng về đến vị trí thì hô “xong”. Nghe dứt động lệnh “xong”, cc chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải ( tri) để gióng hng. Khi cc chiến sĩ đồng loạt quay bên phải (tri) đi đều về vị trí cũ, tiểu đội trưởng quay bên tri (phải), đi đều về vị trí chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình đôn đc gióng hng. Khi cc chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “ Thôi”. Nghe dứt động lệnh “thôi”, cc chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm. c) Giãn đội hình hàng dọc Khẩu lệnh: “Cự li X bước nhìn trước – Thẳng” Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ lm chuẩn đứng nghiêm, cc chiến sĩ cn lại lấy s đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với s bước m tiểu đội trưởng đã quy định để tính s bước mình phải di chuyển. Đồng loạt quay đằng sau, đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, chiến sĩ cui cùng hô “xong”. Nghe dứt động lệnh “xong”, cc chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, nhìn thẳng về phía trước để gióng hng. d) Thu đội hình hàng dọc Khẩu lệnh: “Về vị trí nhìn trước – Thẳng”. Nghe dứt động lệnh “thẳng”, chiến sĩ - Gi¸o viªn lªn líp theo 3 bíc: + b 1 : Lµm nhanh. + b 2 : Lµm chËm cã ph©n tÝch. + b 3 : Lµm tæng hîp.  x  GV     x x    x  7 Gio dc quc phng v An Ninh 12 5. Ra khỏi hng, về vị trí. III- KẾT THÚC: - Củng cố: - Dặn dò: - Xuống lớp: lm chuẩn đứng nghiêm, cc chiến sĩ cn lại đi đều về vị trí cũ, nhìn thẳng về phía trước gióng hng. Khi thấy cc chiến sĩ đã đi đều về vị trí cũ, đã gióng hng thẳng, tiểu đội trưởng hô “Thôi”. 5- Ra khỏi hàng, về vị trí Khẩu lệnh: “Đồng chí (s)…Ra khỏi hng”; “Về vị trí”. Chiến sĩ được gọi tên (s) của mình đứng nghiêm trả lời “Có”. Khi nghe lệnh “Ra khỏi hng”, chiến sĩ hô “Rõ” sau đó đi đều hoặc chạy đều đến trước tiểu đội trưởng, cch tiểu đội trưởng 2 – 3 bước thì dừng lại, cho v bo co “Tôi có mặt”. Nhận lệnh xong, hô “Rõ”. Khi đứng trong đội hình hng dọc, chiến sĩ bước qua phải (tri) một bước rồi mới đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Nếu đứng hng thứ hai trong đội hình hng ngang, chiến sĩ phải quay đằng sau rồi vng bên phải ( tri), đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Khi nhận lệnh “Về vị trí”, thực hiện động tc cho trước khi rời khỏi tiểu đội trưởng sau đó đi đều hoặc chạy đều về vị trí cũ. - Thực hiện lại cc nội dung mới tập ( gio viên gọi một tiểu đội ra thực hiện, cc tiểu đội cn lại nhìn để cho nhận xét đóng góp ) - Gio viên cht lại những động tc đúng, sai. - Xem bi ở nh v tập luyện cho thuần thc. - Thực hiện nghi thức xung lớp. - - Đội hình tập trung Đội hình tập trung      GV - Gio viên nhận xét, dặn d v kết thúc buổi học. IV. Rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 8 Gio dc quc phng v An Ninh 12 BÀI SỐ: 1(2 tiÕt; t 2) Ngy dạy:……………… TiÕt 2 ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ l tạo được sức mạnh trong chấp hnh kỷ luật, kỷ cương, trong thng nhất ý chí v hnh động. - Nắm chắc thứ tự cc bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội v động tc đội ngũ từng người không có súng. 2. Về kỹ năng: - Thực hiện thuần thc động tc tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng v động tc đội ngũ từng người không có súng. - Biết vận dng linh hoạt vo trong qu trình học tập, sinh hoạt tại trường 3. Về thái độ: - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự gic chấp hnh điều lệnh đội ngũ v cc nội quy của nh trường. II. CHUẨN BỊ: 1. Giaó viên: - Chuẩn bị sơ đồ, bảng kẻ đội ngũ tiểu đội, trung đội. - Chuẩn bị v bồi dưỡng đội mẫu. 2. Học sinh: - Đọc bi 1 - SGK, chuẩn bị đúng, đủ trang phc theo quy định trước khi lên lớp. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Tổ chức lớp học: - Ổn định lớp: + Kiểm tra sĩ s, trang thiết bị. - Kiểm tra bài cũ: + Thực hiện động tc nghỉ, nghiêm,quay phải, tri ? ( 2HS ) + Thực hiện động tc đi đều? ( 2 HS ) - Giới thiệu nội dung mới: Bi ny đã được giới thiệu cơ bản trong chương trình lớp 10 v đã được luyện tập trong chương trình lớp 11. Do vậy trong chương trình lớp 12 tập trung vo luyện tập để thuần thc động tc tập hợp đội ngũ tiểu đội, trung đội v động tc đội ngũ từng người không có súng, nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự gic chấp hnh điều lệnh đội ngũ v cc nội quy của nh trường, tạo được sự thng nhất về ý chí v hnh động. Hôm nay ta ôn nội dung “ Đội ngũ trung đội ” Phần và nội dung Chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức I- PHẦN MỞ ĐẦU: Hoạt động 1: Thủ tục giảng dạy - Tập hợp đội ngũ, kiểm - Lớp trưởng tập trung lớp bo co sSĩ s. - - Đội hình tập trung Đội hình tập trung    9 Gio dc quc phng v An Ninh 12 tra sĩ s, trang phc. - Phổ biến cc quy định. - Kiểm tra nhận thức của học sinh về động tc đội ngũ đã học ở tiết 1. II- PHẦN CƠ BẢN: Hoạt động 2: Luyện tập Tiết 2: Đội ngũ trung đội Tiến hnh theo cc bước sau: - Phổ biến ý định luyện tập, nội dung gồm: + Nội dung luyện tập: 1. Đội hình trung đội hng ngang.( có 1hng ngang, 2 hng ngang, 3 hng ngang ) - Cc bước tập họp: + Tập họp + Điểm s + Chỉnh đn hng ngũ + Giải tn. + Tập họp - GV nêu phần I, II. - Gọi vi học sinh thực hiện động tc đội ngũ không súng. 1- Đội hình trung đội hàng ngang Đội hình trung đội hng ngang gồm: Trung đội 1, 2, 3 hng ngang. Động tc của trung đội trưởng v cn bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập họp ở đội hình tiểu đội hng ngang, chỉ khc: Bước 1: Tập họp đội hình Khẩu lệnh: “ Trung đội X thnh 1, (2, 3) hng ngang – Tập họp”   GV * Tổ chức v phương php luyện tập: Phương php luyện tập tiến hnh tương tự như luyện tập đội ngũ tiểu đội (luyện tập đội ngũ trung đội, gio viên chia lớp học thnh hai bộ phận, mỗi bộ phận cũng gồm cc tiểu đội để luyện tập).      GV           Tiến hnh theo 3 bước. - Bước 1: Từng người tự nghiên cứu nội dung động tc. Từng người đứng trong đội ngũ vừa nghiên cứu để nhớ lại nội dung vừa tự lm động tc. - Bước 2: Từng trung đội luyện tập. Trung đội trưởng hô v thực hiện động tc tập hợp đội ngũ. - Bước 3: Trung đội trưởng chỉ định cc thnh viên trong hng thay nhau ở cương vị trung đội trưởng để tập hợp đội ngũ. 10 [...]... trung i trng chy u v phớa trc, cach i hỡnh t 5- 8 bc, dng li, quay vao i hỡnh ụn ục tp hp Bc 2: im sụ ( trung i 2 hang dc 12 Khi tin hanh tp luyn giao viờn quan xac sa cha nhng li sai Va cach khac phuc - Giáo viên lên lớp theo 3 bớc: + b1: Làm nhanh Giao duc quục phong va An Ninh 12 + im sụ + Chnh ụn hang ng + Gii tan III- KT THC: - Cng c: khụng im sụ) Khi nghe dt ng lnh im sụ, cac chin s trong toan... ngh, quõn s an ninh 19 Giao duc quục phong va An Ninh 12 - Xõy dng th trn QPTD, ANND: + Gn th trn QP vi th trn AN, phõn vựng chin lc v quục phong, an ninh vi phõn vựng kinh t, xõy dng hu phng chin lc, khu vc phong th tnh (TP) vng mnh V DN Dề: - Chun b bai phn II ( bin phap ) va c k bai hc IV Rỳt kinh nghim : 20 Giao duc quục phong va An Ninh 12 BI S: 2 (4 tiết; t4 ) Ngay dy: Tiết 6 MT S HIU BIT... chc QND VN? + Chc nng, nhim vu TCCT, TCHC, Tng cuc CNQP ? - c trc bai phn II Quõn hiu, cp hiu, phự hiu ca nhõn dõn Vit Nam VI Rỳt kinh nghim : 25 Giao duc quục phong va An Ninh 12 26 Giao duc quục phong va An Ninh 12 BI S: 3 (5 tiết; t2 ) Tiết 8 Ngay dy: T CHC QUN I V CễNG AN NHN DN VIT NAM I MC TIấU: 1.V kin thc - Hiu c chc nng, nhim vu chớnh ca mt sụ t chc c bn trong Quõn i, Cụng an - Nhn... Trung tng Lờ Quc S - Trc õy gi la Tng cuc phn van Ngay truyn thụng lc lng ANND 12- 7-1946 (ngay kham pha vu an phụ ễn Nh Hu, Ha Ni) - Ngay truyn thụng LLCSND 20-7-1962 * Gii thiu thờm cho HS - Hi HS: B trng CA qua cac thi k ? Trn Quục Hoan: 19531981 Phm Hựng: 1981-1987 Mai Chớ Th: 1987-1991 31 Giao duc quục phong va An Ninh 12 (i tng) Bựi Thin Ng: 19911996.(thng tng) Lờ Minh Hng: 19962002.(thng tng)... H thng t chc trong CAND VN 2 / Chc nng nhim v mt s c quan n v trong CAND VN c trc bi T CHC QUN I V CễNG AN NHN DN VIT NAM VI Rỳt kinh nghim : 33 Giao duc quục phong va An Ninh 12 BI S: 3 (5 tiết ; t4) Ngay dy: Tiết 10 T CHC QUN I V CễNG AN NHN DN VIT NAM I MC TIấU: 1.V kin thc - Nhn bit c cp bc quõn ham, quõn hiu, cp hiu, phự hiu ca Cụng an 2 V thỏi - Xõy dng ý thc trach nhim va tớch cc gúp... vu trng yu, thng xuyờn ca ng, Nha nc va ca toan dõn - QP la gỡ? Ti sao gi la quục phong toan dõn? V DN Dề: - Chun b bai phn II va c k bai hc V Rỳt kinh nghim : 15 Giao duc quục phong va An Ninh 12 BI S: 2 (4 tiết; t2 ) Tiết 4 Ngay dy: MT S HIU BIT V NN QUC PHềNG TON DN, AN NINH NHN DN I MC TIấU: - Nm va hiu c nhim vu, ni dung, bin phap xõy dng nn quục phong toan dõn, an ninh nhõn dõn - Cú ý... toan din va tng bc hin i - Nn QPTD luụn gn vi nn ANND 2 Mc ớch: - Bo v t nc - Bo v vng chc c lp, ch quyn, thụng nht va toan vn lónh th - Bo v ng, nha nc, nhõn dõn va ch 16 Giao duc quục phong va An Ninh 12 - Bo v s nghip i mi, s nghip CNH-HH t nc - Bo v li ớch quục gia, li ớch dõn tc - Bo v an ninh chớnh tr, kinh t, vn húa, xó hi; *Hot ng 3: Nhim vu nn - Gi vng n nh chớnh tr, QPTD mụi trng hoa bỡnh ?... tc - Bo v c lp ch quyn lónh th- chụng li mi hanh ng gõy rụi, gi gỡn trt t an toan xó hi V DN Dề: - Chun b bai phn II (4 ni dung ) va c k bai hc VI Rỳt kinh nghim : 17 Giao duc quục phong va An Ninh 12 BI S: 2 (4 tiết; t3 ) Tiết 5 Ngay dy: MT S HIU BIT V NN QUC PHềNG TON DN, AN NINH NHN DN I MC TIấU: - Nm va hiu c nhim vu, ni dung, bin phap xõy dng nn quục phong toan dõn, an ninh nhõn dõn - Cú ý... nay cn tp trung ) Xõy dng tỡnh yờu quờ hng t nc, cú long tin tuyt ụi vi ng, Nha nc, ch Xõy dng h thụng chớnh tr trong sch, vng mnh, xõy dng khụi i oan kt toan dõn 18 Giao duc quục phong va An Ninh 12 ( kinh t, xó hi, vn húa, khoa Gi vng n nh chớnh tr, trt t an toan xó hi hc) Luụn chm lo mi mt i sụng cho nhõn dõn - TL kinh t: La kh nng bo m cac nhu cu vt cht cho s + Xõy dng tim lc kinh t: ( Hin... Phng phap luyn tp tin hanh tng t nh luyn tp i ng tiu i (luyn tp i ng trung i, giao viờn chia lp hc thanh hai b phn, mi b phn cng gm cac tiu i luyn tp) GV Giao duc quục phong va An Ninh 12 Tin hanh theo 3 bc - Bc 1: Tng ngi t nghiờn cu ni dung ng tac Tng ngi ng trong i ng va nghiờn cu nh li ni dung va t lam ng tac - Bc 2: Tng trung i luyn tp Trung i trng hụ va thc hin ng tac tp hp i . Bi ny đã được giới thiệu cơ bản trong chương trình lớp 10 v đã được luyện tập trong chương trình lớp 11. Do vậy trong chương trình lớp 12 tập trung vo luyện tập để thuần thc động tc tập. Bi ny đã được giới thiệu cơ bản trong chương trình lớp 10 v đã được luyện tập trong chương trình lớp 11. Do vậy trong chương trình lớp 12 tập trung vo luyện tập để thuần thc động tc tập. quy của nh trường. II. CHUẨN BỊ: 1. Giaó viên: - Chuẩn bị sơ đồ, bảng kẻ đội ngũ tiểu đội, trung đội. - Chuẩn bị v bồi dưỡng đội mẫu. 2. Học sinh: - Đọc bi 1 - SGK, chuẩn bị đầy đủ trang

Ngày đăng: 25/05/2015, 22:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan