Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 13

143 472 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 09:19

- TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 2 - KN: Bước đầu thực hiện được các động tác từ 1-2 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-5 - KN: Thực hiện được các động tác từ 1-5. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy. - KN: Thực hiện được trao nhận tín gậy - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Giới thiệu cho hs nắm về các tư thế của tay chân trong bài TDNĐ - Học: Động tác tay. - Động tác thân mình: 28 - 30 phút 18 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ             GV quan sát sửa sai hs thường mắc. 2. Bài TDLH của Nam: - Học : Động tác 1 đến 5. 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy. GV phân tích, giảng giải và thị phạm cho hs xem. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 10 phút 2 phút ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.             GV quan sát sửa sai hs thường mắc ĐH tại chỗ tập kĩ thuật trao nhận tín gậy     GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Đội hình củng cố bài cũ       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… T 1 - 1.3 m - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 3 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-2. + Thực hiện được động tác 3 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-5 + Thực hiện được các động tác từ 6 - 10. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy và bài tập phát triển sức nhanh. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy và bài tập phát triển sức nhanh. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra : bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình: GV cho cán sự điều khiển 2 động tác đã học. - Học: Động tác chân 28 - 30 phút 17 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ             GV quan sát sửa sai hs thường mắc. 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 đến 5. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 5 động tác đã học. - Học: Động tác 6 – 10. 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy (Chạy chậm). GV cho cán sự điều khiển ôn lại kĩ thuật trao nhân tín gậy đã học. - Bài tập Chạy lặp lại với tốc độ cao (2-3 lần x 30m). GV phân tích, thị phạm cho hs xem. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 3 phút 10 phút ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.             GV quan sát sửa sai hs ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy.          30m  GV quan sát sửa sai hs Đội hình chạy nhanh tốc độ cao          30m  GV quan sát sửa sai hs III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… T 1 - 1.3 m - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 4 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-3. + Thực hiện được động tác 4 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-18 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-10 + Thực hiện được các động tác từ 11 - 18. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy theo nhóm 2 người tốc độ cao. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy theo nhóm 2 người (Chậm, nhanh). - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: - Động tác tay. - Động tác thân mình: - Động tác chân: - Động tác phối hợp: 28 - 30 phút 18 phút Đội hình 2 nhóm nữ tập TDNĐ       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. HS tập luyện cán sự điều khiển tập 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 đến 10. - Học: Động tác 11 đến 18. HS tập luyện cán sự điều khiển 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm 2 người (châm, nhanh). 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 10 phút 2 phút ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.       GV quan sát sửa sai hs thường mắc ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy.          60m  GV quan sát sửa sai hs Đội hình củng cố bài cũ       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút T 1 - 1.3 m IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 4 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-4. 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-27 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-18 + Thực hiện được các động tác từ 19 - 27. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy theo nhóm 3 người tốc độ cao. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy theo nhóm 3 người (Chậm, nhanh) bài tập 2,3; tr 50. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra : Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình: - Động tác chân. 28 - 30 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ       - Động tác phối hợp GV cho cán sự điều khiển 4 động tác đã học. 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 đến 18. - Học: Động tác 19 đến 27. GV cho cán sự điều khiển 27 động tác đã học. 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm 3 người (châm, nhanh). HS tập luyện cán sự điều khiển. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 18 phút 10 phút 2 phút       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.             GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy          80m  GV quan sát sửa sai hs thường mắc. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… T 1 - 1.3 m - TUẦN: 4 GIÁO ÁN Số: 7 Tiết 7 - Ngày soạn: 20 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 27 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 5 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-4. + Thực hiên được động tác 5. 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-27 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-27 3. Chạy tiếp sức. - KT: + Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. + Biết một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy tiếp sức) - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra : Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình. - Động tác chân. - Động tác phối hợp. - Học: Động tác lườn. GV phân tích, giảng giải và thị phạm từ chậm đến nhanh sau đó cho hs thực hiện 2. Bài TDLH của Nam: Ôn - Động tác 1 đến 27. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 27 động tác đã học. 3. Chạy tiếp sức: - Ôn trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 28 - 30 phút 15 phút 13 phút 2 phút Đội hình 2 nhóm nữ tập TDNĐ       ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.       GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs. ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy                  60m  GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs. Đội hình củng cố bài cũ       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 5 - 7 phút 2phút 2phút T 1 - 1.3 m [...]... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức... và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy, thước dây, bàn đạp - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi... tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ biến... cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ... tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ biến... tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ biến... kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học... quy định với vạch báo chuẩn - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập... quy định với vạch báo chuẩn - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện . có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ. có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ. có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan