Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 5

7 727 0
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tiết: 37 – 38 : CẦU LÔNG - ĐẨY TẠ - CHẠY BỀN Lớp Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú A1 A3 A4 I. NHIỆM VỤ: - Cầu lông: + Ôn kỹ thuật phát cầu + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay + Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay - Đẩy tạ: + Ôn các động tác dùng sức với tạ. + Ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng. + Phát triển thể lực chuyên môn. II. YÊU CẦU: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tích cực, tự giác. - Tránh để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện. - Biết vận dụng vào thực tiển. III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân thể dục. 2. Phương tiện: - GV: Giáo án, sân cầu lông, vợt, cầu, tạ. - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, vợt, cầu cá nhân. 1 PHẦN - NỘI DUNG LVĐ CHỈ DẪN KĨ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, u cầu buổi học. - Kiểm tra bài củ: + KT đánh cầu trên đầu, cao trái tay. 2- Khởi động: -KĐC: Xoay cánh tay- khuỷu tay- lườn- lưng bụng- vặn mình-ép ngang, dọc- cổ tay,chân. -KĐCM: Chạy bước nhỏ- nâng cao đùi- đá lăng chân, gập duỗi, tại chổ thực hiện động tác tay khơng đẩy tạ. II. Phần cơ bản: 1- Cầu lơng: - Ơn kỹ thuật phát cầu 5p 30 - 35p - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - GV nêu phần I, II. + Kiểm tra 1nam, 1nữ. GV đánh cầu để HS thực hiện động tác. - Thực hiện đúng biên độ kỹ thuật động tác. - Thực hiện đúng động tác và cự ly. - TậpKỹ thuật cầu lơng: * Kỹ thuật phát cầu: -Phát cầu thận tay: Người phát cầu đứng ở vò trí khu vực phát cầu gần đường trung tâm, cách đường phát cầu khoảng 1m, thân người ở tư thế vai trái hướng đối diện với lưới. Chân trái phía trước, chân phải ở phía sau mũi, bàn chân hơi hướng về bên phải, khoảng cách giữa 2 bàn chân rộng bằng vai. Trọng tâm cơ thể dồn lên chân phải. Khi chuẩn bò phát cầu, tay phải cầm vợt đưa lên ở phía sau bên phải, khuỷu tay hơi co, tay trái ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt cánh cầu, đưa ra phía trước bên phải bụng. Sau đó tay trái thả buông cầu, tay phải vung vợt đánh cầu. Khi đánh cầu trọng tâm cơ thể chuyển từ chân phải lên chân trái . - Phát cầu trái tay: Người phát cầu đứng mặt hướng về lưới. Vò trí hai bàn chân đứng tách trước sau (chân trái hoặc chân phải ở trước đều có thể được). Thân người hơi lao về trước, trọng tâm cơ thể rơi vào chân trước, tay phải co khuỷu, sử dụng cách cầm vợt trái tay và đưa vợt - Đội hình tập hợp:       GV  - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: ( Có thể dùng CS điều động )                                 GV - Chia lớp thành hai nhóm luyện tập. + Nhóm A Cầu lơng. + Nhóm B học đẩy tạ. - Đội hình ơn tập: - GV hướng dẫn nhóm A học cầu lơng theo các bước sau: - Lớp thành hai hàng ngang dang rộng ơn lại động tác phát cầu, đánh cầu cao trái và đánh cầu cao thuận tay.( Ln phiên một số học sinh tập trong sân )           * Chú ý: 2 *- RÚT KINH NGHIỆM: Tiết: 39 - 40 CẦU LÔNG - ĐẨY TẠ Lớp Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú A1 A3 A4 I. NHIỆM VỤ: - Cầu lông: + Ôn kỹ thuật đập cầu + Ôn kỹ thuật phát cầu + Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay - Đẩy tạ: + Ôn các động tác dùng sức với tạ. + Ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng. + Phát triển thể lực chuyên môn. II. YÊU CẦU: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tích cực, tự giác. - Tránh để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện. - Biết vận dụng vào thực tiển. III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 3. Địa điểm: - Sân thể dục. 4. Phương tiện: - GV: Giáo án, tranh ảnh, sân cầu lông, vợt, trái cầu, tạ học tập, tạ sắt. - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, vợt, cầu cá nhân. 3 PHẦN - NỘI DUNG LVĐ CHỈ DẪN KĨ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, u cầu buổi học. - Kiểm tra bài củ: + KT đánh cầu trên đầu, cao trái tay. 2- Khởi động: -KĐC: Xoay cánh tay- khuỷu tay- lườn- lưng bụng- vặn mình-ép ngang, dọc- cổ tay,chân. -KĐCM: Chạy bước nhỏ- nâng cao đùi- đá lăng chân, gập duỗi, tại chổ thực hiện động tác tay khơng đẩy tạ. II. Phần cơ bản: 1- Cầu lơng: - Ơn kỹ thuật phát cầu 5p 35p - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - GV nêu phần I, II. + Kiểm tra 1nam, 1nữ. GV đánh cầu để HS thực hiện động tác. - Thực hiện đúng biên độ kỹ thuật động tác. - Thực hiện đúng động tác và cự ly. - TậpKỹ thuật cầu lơng: * Kỹ thuật phát cầu: -Phát cầu thận tay: Người phát cầu đứng ở vò trí khu vực phát cầu gần đường trung tâm, cách đường phát cầu khoảng 1m, thân người ở tư thế vai trái hướng đối diện với lưới. Chân trái phía trước, chân phải ở phía sau mũi, bàn chân hơi hướng về bên phải, khoảng cách giữa 2 bàn chân rộng bằng vai. Trọng tâm cơ thể dồn lên chân phải. Khi chuẩn bò phát cầu, tay phải cầm vợt đưa lên ở phía sau bên phải, khuỷu tay hơi co, tay trái ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt cánh cầu, đưa ra phía trước bên phải bụng. Sau đó tay trái thả buông cầu, tay phải vung vợt đánh cầu. Khi đánh cầu trọng tâm cơ thể chuyển từ chân phải lên chân trái . - Phát cầu trái tay: Người phát cầu đứng mặt hướng về lưới. Vò trí hai bàn chân đứng tách trước sau (chân trái hoặc chân phải ở trước đều có thể được). Thân người hơi lao về - Đội hình tập họp:       GV  - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: ( Có thể dùng CS điều động )                                 GV - Chia lớp thành hai nhóm luyện tập. + Nhóm A Cầu lơng. + Nhóm B học đẩy tạ. - Đội hình ơn tập: - GV hướng dẫn nhóm A học cầu lơng theo các bước sau: - Lớp thành hai hàng ngang dang rộng ơn lại động tác phát cầu, đánh cầu cao trái và đánh cầu cao thuận tay.( Ln phiên một số học sinh tập trong sân )           * Chú ý: 4 *- RÚT KINH NGHIỆM: Tiết: 41 - 42 CẦU LÔNG - ĐẨY TẠ Lớp Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú A1 A3 A4 I. NHIỆM VỤ: - Cầu lông: + Ôn kỹ thuật đập cầu + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay. + Đấu tập. - Đẩy tạ: + Ôn các động tác dùng sức với tạ. + Ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng. + Bài tập phát triển sức mạnh tay, chân. II. YÊU CẦU: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tích cực, tự giác. - Tránh để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện. - Biết vận dụng vào thực tiển. III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 5. Địa điểm: - Sân thể dục. 6. Phương tiện: - GV: Giáo án, sân cầu lông, vợt, cầu, tạ. - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, vợt, cầu cá nhân. 5 PHẦN - NỘI DUNG LVĐ CHỈ DẪN KĨ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. - Kiểm tra bài củ: + KT đập cầu. + KT KT ra SSC. 2- Khởi động: -KĐC: Xoay cánh tay- khuỷu tay- lườn- lưng bụng- vặn mình-ép ngang, dọc- cổ tay,chân. -KĐCM: Chạy bước nhỏ- nâng cao đùi- đá lăng chân, gập duỗi, tại chổ thực hiện động tác tay không đẩy tạ. II. Phần cơ bản: 1- Cầu lông: - Ôn kỹ thuật đập cầu. - Ôn kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay. - Thi đấu tập. 2- Đẩy tạ: - Ôn các động tác dùng sức với tạ. + Nâng hạ tạ bằng hai tay + Chuyền tạ qua lại hai tay + Đưa tạ lên xuống từng tay 5p 35p - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - GV nêu phần I, II. + Kiểm tra 1nam, 1nữ. GV đánh cầu để HS thực hiện động tác. + 1nam, 1nữ. - Thực hiện đúng biên độ kỹ thuật động tác. - Thực hiện đúng động tác và cự ly. - TậpKỹ thuật cầu lông: * Kỹ thuật đập cầu: - Yêu cầu tạo được tư thế vươn thân, phối hợp được lực toàn thân, cánh tay và cổ tay. * Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay: - Yêu cấu đánh được lực cổ tay, phối hợp được các bước di chuyển. - Tổ chức cho HS thi đấu đơn theo từng đôi, ai đến 5 điểm trước là thắng. - Đẩy tạ: - Nâng, hạ tạ: Đứng hai tay cầm tạ trước ngực, dùng sức hai tay giơ thẳng tạ lên cao rồi hạ xuống về vị trí cũ. Khi đưa tạ lên cao có thể hơi ngã người ra sau. - Chuyền tạ: Đứng hai chân rộng bằng vai, cầm tạ bằng một tay trước ngực, dùng sức cổ tay hất tạ liên tục từ tay nầy sang tay kia. Chỉ làm động tác của bàn tay và các ngón. - Đưa tạ lên cao: Như trên, cầm tạ bằng một tay, khuỵu gối hạ thấp trọng tâm, sau đó đạp duỗi thẳng hai chân; khi duỗi hết, tay cầm tạ hơi - Đội hình tập họp:       GV  - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: ( Có thể dùng CS điều động )                                 GV - Chia lớp thành hai nhóm luyện tập. + Nhóm A Cầu lông. + Nhóm B học đẩy tạ. - Đội hình ôn tập: - GV hướng dẫn nhóm A học cầu lông theo các bước sau: - Lớp thành hai hàng ngang dang rộng ôn lại động tác đập cầu và đánh cầu cao thuận tay.( Luân phiên phối hợp tập động tác ) - GV chỉ từng đôi HS vào sân thi đấu tập, luân phiên cho đến hết. * Chú ý: GV: hướng dẫn thực hiện mỗi bài tập xong, sau đó giao lại cho cán sự điều khiển luyện tập. GV qua nhóm B hướng dẫn kỹ thuật đẩy tạ. - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: + Chú ý học sinh nghiêm túc thực hiện động tác dưới sự điều động theo hiệu lệnh của GV.                         6 *- RÚT KINH NGHIỆM: 7 . tiển. III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân thể dục. 2. Phương tiện: - GV: Giáo án, sân cầu lông, vợt, cầu, tạ. - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, vợt, cầu cá nhân. 1 PHẦN - NỘI DUNG. PHƯƠNG TIỆN: 3. Địa điểm: - Sân thể dục. 4. Phương tiện: - GV: Giáo án, tranh ảnh, sân cầu lông, vợt, trái cầu, tạ học tập, tạ sắt. - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, vợt, cầu cá nhân. 3 PHẦN. tự giác. - Tránh để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện. - Biết vận dụng vào thực tiển. III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 5. Địa điểm: - Sân thể dục. 6. Phương tiện: - GV: Giáo án, sân cầu lông,

Ngày đăng: 25/05/2015, 22:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan