Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7

42 695 0
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: 1/8/2011 Tiết: 01 tuần: 01 THỂ DỤC - CHẠY tiếp sức - Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 12 - Bài TD: Học động tác 1-2 (nữ), động tác 1-5 (nam). - Chạy tiếp sức: Thực hiện động tác trao nhận tín gậy chạy tiếp sức. I – Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 12. - Biết cách thực hiện động tác 1- 2 bài TDNĐ (nữ), động tác 1- 5 bài TD phát triển chung nam. - Biết cách thực hiện kĩ thuật trao - nhận tín gậy trong chạy tiếp sức. 2. Kĩ năng: - Bước đầu thực hiện được động tác 1- 2 bài TDNĐ (nữ), động tác 1- 6 bài TD phát triển chung nam. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao - nhận tín gậy trong chạy tiếp sức. 3. Thái độ: Luôn có ý thức, nghiêm túc tự giác tích cực trong tập luyện. II - Địa điểm – phương tiện. - Địa điểm: Sân vận động Trường THPT Bắc Sơn. - Phương tiện: + Chuẩn bị 1 còi, tranh ảnh KT ( nếu có), các tài liệu liên quan. + Học sinh làm vệ sinh sân tập. - Ngày thực hiện : 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III - Tiến trình lên lớp. NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐÂU. 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số. 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: - Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số, hỏi thăm sức khoẻ học sinh; phổ biến nội dung, yờu cầu tiết học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng trên địa hỡnh tự nhiờn. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối … - Động tác tay hông. - Động tác ép gối. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gút chạm mụng. 8- 10’ 2’ 6 – 8’ 250m 2 x 8n 2 x 8n 2 x 8n 2 x 10 m 2 x 10 m 2 x 10 m - Giáo viênvà học sinh làm thủ tục nhận lớp.       - Học sinh chạy thành vũng trũn, thực hiện cỏc động tác khởi động chung. - Học sinh về lại bốn hàng ngang để khởi động chuyên môn. Triệu Hoàng Quân - 1 - II. PHẦN CƠ BẢN: * GV giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình TD 12 1. Bài thể dục - Bài TDNĐ (nữ) + Động tác 1: Tay + Động tác 2 : Thân mình - Bài TD phát triển chung (nam)  Củng cố: - 2 nam lên thực hiện 5 động tác của bài TD phát triển chung. - 2 nữ lên thực hiện 2 động tác của bài thể dục nhịp điệu. 2. Chạy tiếp sức Học cách trao-nhận gậy : +Từ dưới lên +Từ trên xuống 30-32’ 5 – 7’ 14-15’ 4-5’ 4 x 8n 4-5’ 4-5’ 4 x 8n 1 – 2’ 14-15’ - GV tập trung HS thành 4 hàng ngang ngồi tại chỗ, Giới thiệu về mục tiêu, nội dung chương trỡnh Thể dục lớp 12. * Chia học sinh thành 2 nhóm nam, nữ riêng. GV giới thiệu tên động tác, làm mẫu động tác cho học sinh nam tập trước sau đó chuyển sang dạy cho học sinh nữ và học sinh nam tự tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng hoặc nhóm trưởng. - Giáo viên cho học sinh tập động tác chân trước, rồi tới tập tay, sau đó tập phối hợp chân với tay. - Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho hs. nữ  GV nam - Sau khi các em tập tương đối đúng động tác thỡ cho cỏc em tập kết hợp động tác 1 với 2. - Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho học sinh. - HS tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, 2 hàng trước ngồi, 2 hàng sau đứng. GV phân tích kết hợp với thị phạm động tác một số lần. Tại chỗ 2 HS/1cặp thực hiện kĩ thuật trao nhận từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.                                          Triệu Hoàng Quân - 2 - * Củng cố: Kĩ thuật trao nhận tín gậy. III. PHẦN KẾT THÚC: - Hồi tĩnh, thả lỏng: Học sinh t¹i chç thở sâu, thực hiện một số động tác hồi tĩnh theo đội hỡnh thả lỏng. - Giáo viên nhận xét hoạt động của học sinh trong tiết học, hướng dẫn các em về nhà luyện tập thêm. - Kết thỳc tiết học. - Rút kinh nghiệm: 1-2’ 5’ 2 – 3’ 2 – 3’ - 2 cặp lên thực hiện kĩ thuật trao nhận, học sinh ở dưới quan sát nhận xét cùng giáo viên củng cố bài học. - Giáo viên hướng dẫn các em thực hiện một số động tác hồi tĩnh, th¶ láng - Học sinh về lại 4 hàng ngang như ban đầu. - Giáo viên nhận xét chung, hướng dẫn các em luyện tập thêm ở nhà. Đội hình thả lỏng     GV - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. Triệu Hoàng Quân - 3 - Ngày soạn: 3/8/2011 Tiết: 02 tuần: 1 THỂ DỤC - CHẠY tiếp sức - Chạy tiếp sức: Thực hiện cách trao - nhận tín gậy chạy tiếp sức. - Bài TD: + ôn động tác 1-2 (nữ), động tác 1-5 (nam) + Học động tác 3(nữ), động tác 6-10 (nam) I- Mục tiêu 1. Kiến thức: - Hiểu và biết cách thực hiện động tác 1-2 bài TDNĐ (nữ), động tác 1-5 bài TD phát triển chung nam. - Bước đầu thực hiện được động tác 3 bài TDNĐ (nữ), động tác 6-10 bài TD phát triển chung nam. - Biết cách thực hiện kĩ thuật trao - nhận tín gậy trong chạy tiếp sức. 2. Kĩ năng: - Thực hiện đều đẹp đúng biên độ động tác, các bài tập. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao - nhận tín gậy trong chạy tiếp sức. 3. Thái độ: - Rèn luyện tính tổ chức, kỉ luật. - Luôn có ý thức, nghiêm túc tự giác tích cực trong tập luyện. II- Địa điểm –phương tiện. 1. Địa điểm: Sân vận động trường THPT Bắc Sơn. 2. Phương tiện: Còi, tranh ảnh, kẻ vạch xuất phát, tín gậy. - Ngày thực hiện 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III. Tiến trình lên lớp. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐÂU. 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số. 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: - Giáo viênnhận lớp kiểm tra sĩ số, hỏi thăm sức khoẻ học sinh; phổ biến nội dung, yờu cầu tiết học. 2. Kiểm tra bài cũ: 1-2 học sinh. Thực hiện động tác 1 - 2bài thể dục nhịp điệu, ®éng t¸c 1-5 (nam). 3. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng trên địa hỡnh tự nhiờn. - Xoay cỏc khớp cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối,… 8-10’ 1 – 2’ 1 – 2’ 6 – 8’ 250m 2x8n - Giáo viênvà học sinh làm thủ tục nhận lớp.     GV - Học sinh chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân vận động. - Học sinh về lại bốn hàng ngang để khởi động chuyên môn.   Triệu Hoàng Quân - 4 - - Động tác tay hông. - Động tác ép gối. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Bài thể dục nhịp điệu: * Ôn - Học sinh tự ôn động tác 1 – 2(n÷), ®éng t¸c 1-6(nam) theo nhóm nam và nữ riờng * Học : -Bài TDNĐ (nữ): +ĐT3: Chân -Bài TD phát triển chung (nam) * Củng cố: Động tác 1-3 bài TDNĐ (nữ). Động tác 6-10 bài TDPT chung (nam). 2. Chay tiếp sức. Ôn động tác trao-nhận tín gậy chạy tiếp sức: +Từ dưới lên +Từ trên xuống 2lx8n 2lx8n 2lx10m 2lx10m 30-32’ 15-16’ 3-5’ 5-6’ 4lx8 5-6’ 4lx8 2-3’ 15-16’   GV - Lớp trưởng điều hành phần khởi động. - Gv chia lớp thành 2 nhóm (nam, nữ) riêng, 2 nhóm ôn lại các động tác tác đã học từ tiết 1 dưới sự điều khiển của CSL. GV giới thiệu tên động tác, làm mẫu động tác cho học sinh nam tập trước sau đó chuyển sang dạy cho học sinh nữ và học sinh nam tự tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng hoặc nhóm trưởng. - Giáo viên cho học sinh tập động tác chân trước, rồi tới tập tay, sau đú tập phối hợp chõn với tay. - Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho hs. nữ  GV nam - Sau khi các em tập tương đối đúng động tác thỡ cho cỏc em tập kết hợp động tác 1 với 2. - Giáo viên có thể chia học sinh thành nhiều nhóm nhỏ để các em tự ôn tập. Tại chỗ 2 HS/1cặp thực hiện kĩ thuật trao nhận từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.                                          Triệu Hoàng Quân - 5 - * Củng cố: Kĩ thuật trao nhận tín gậy. III. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng: Thực hiện một số động tác hồi tĩnh theo đội hỡnh vũng trũn. - Nhận xột: Giáo viên nhận xét chung tinh thần thái độ học tập của học sinh, nhắc nhở học sinh về nhà có kế hoạch tập luyện TDTT hàng ngày. - Kết thỳc tiết học. - Rút kinh nghiệm: 2-3’ 5’ 2-3’ 2-3’ - Giáo viên chú ý quan sát sửa sai, nhắc nhở học sinh thực hiện kết hợp với khẩu lệnh “bắt” hoặc “hấp”. - 2 cặp lên thực hiện kĩ thuật trao nhận, học sinh ở dưới quan sát nhận xét cùng giáo viên củng cố bài học. - Học sinh đi thả láng thành một vũng trũn trờn sõn và thực hiện một số động tác hồi tĩnh. - Học sinh tập hợp thành 4 hàng ngang, Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết học. - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán, học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. Triệu Hoàng Quân - 6 -  Ngày soạn: 5/8/2011 Tiết: 03 tuần: 2 THỂ DỤC - CHẠY tiếp sức - Chạy tiếp sức: - Ôn động tác trao nhận tín gậy chạy nhóm 2 người kết hợp tốc độ. - Bài TD: - ôn động tác1-3(nữ) & động tác1-10 (nam). - Học động tác 4 bài TDNĐ(Nữ), đông tác 10-18 TDPT chung (Nam). I- Mục tiêu 1. Kiến thức: - Nắm được động tác, biết phối hợp & thực hiện cơ bản đúng động tác trao – tín gậy chạy nhóm 2 người kết hợp tốc độ. - Nắm được động tác & thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác 1-4 (nữ), động tác 1- 18(nam). 2. Kĩ năng: - Thực hiện được động tác 1-4 bài TDNĐ nữ, động tác 1-18 bài TDLH nam. - Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật trao-nhận tín gậy chạy nhóm 2 người kết hợp tốc độ. 3. Thái độ: - Rèn luyện tính tổ chức, kỉ luật. - Luôn có ý thức ,nghiêm túc tự giác tích cực trong tập luyện. II- Địa điểm –phương tiện. 1. Địa điểm: Sân vận động trường THPT Bắc Sơn. 2. Phương tiện: Còi, tranh ảnh, kẻ vạch xuất phát, tín gậy. - Ngày thực hiện: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số. 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: Giáo viênnhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, yờu cầu tiết học. 8-10’ 1 – 2’ - Giáo viênvà học sinh làm thủ tục nhận lớp.     GV - Học sinh chạy nhẹ nhàng thành vũng trũn, thực hiện cỏc động tác khởi động Triệu Hoàng Quân - 7 - 2. Kiểm tra bài cũ: 1-2 học sinh. Thực hiện động tác 1 - 3 bài thể dục nhịp điệu, động tác 1-10 bài TDPT chung(Nam) 3. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng trên địa hỡnh tự nhiờn. - Xoay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối,… - Động tác tay hông. - Động tác ép gối. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gút chạm mụng. II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Bài thể dục nhịp điệu: - Ôn : + Ôn động tác 1-3(nữ) + Ôn động tác 1-15(nam) - Học + Động tác 4(bài TDND nữ) : Phối hợp + Học động tác 10-18(bài TDPT chung nam). 2. Chạy tiếp sức - Ôn tại chỗ phối hợp trao nhận tín gậy. 1 – 2’ 6 – 8’ 250m 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2l x 10m 2lx 10m 2l x 10m 30-32’ 13 -15’ 2lx8n 6-8’ 6-8’ 13-15’ 7-8’ chung. - Học sinh về lại bốn hàng ngang để khởi động chuyên môn.     GV - Lớp trưởng điều hành phần khởi động. - Gv chia lớp thành 2 nhóm (nam, nữ) riêng, 2 nhóm ôn lại các động tác tác đã học từ tiết 2 dưới sự điều khiển của CSL. Nam Nữ - GV giới thiệu tên động tác, làm mẫu động tác cho học sinh nam tập trước sau đó chuyển sang dạy cho học sinh nữ và học sinh nam tự tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng hoặc nhóm trưởng. - Chia nhóm cho học sinh luyện tập, Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho học sinh. - Chú ý khi hô nhịp đến cuối nhịp lần trước khi kết thúc cần nêu tên khi chuyển động tác. - Nhóm chạy tiếp sức ôn dưới sự điều khiển của cán sự lớp.  CS GV Triệu Hoàng Quân - 8 - - Ôn động tác trao nhận tín gậy chạy nhóm 2 người kết hợp tốc độ. 3. Cũng cố bài: - 2H/S thực hiện: Động tác 1-3(nữ), động tác 1-15(nam), kĩ thuật trao-nhận gậy. III. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng: Thực hiện một số động tác hồi tĩnh theo đội hỡnh vũng trũn. - Nhận xột: Giáo viên nhận xét chung tinh thần thái độ học tập của học sinh, nhắc nhở học sinh về nhà có kế hoạch tập luyện TDTT hàng ngày. - Kết thỳc tiết học. - Rút kinh nghiệm: 7-8’ 2-3’ 5’ 2 – 3’ 2 – 3’  - Hs thực hiện lần lượt theo cặp với tốc độ chậm – nhanh.  - GVquan sát và kết hợp sửa sai động tác. - H/S nhận xét. - GV nhận xét lại và củng cố kiến thức. - Học sinh tập hợp thành 4 hàng ngang, Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết học. - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán, học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. Triệu Hoàng Quân - 9 - Ngày soạn: 8/8/2011 Tiết: 04 tuần: 2 THỂ DỤC – CHẠY tiếp sức - Bài thể dục: + ôn: động tác1-4(nữ), động tác1-18(nam). + Học: động tác 19-27 bài TDPT chung (nam). - Chạy tiếp sức : Ôn động tác trao nhận tín gậy chạy nhóm 2 và 3 người kết hợp tốc độ. I- Mục tiêu 1. Kiến thức: - Hiểu và thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao – nhận tín gậy chạy nhóm 2và 3 người. - Thực hiện cơ bản đúng động tác1-4(nữ), động tác 1-18(nam). - Biết cách thực hiện đông tác 19-27(nam). 2. Kĩ năng: - Bước đầu thực hiện được động tác 1-4 bài TDNĐ nữ, động tác 19-27 bài TDLH nam. - Thực hiện tương đối đúng động tác trao - nhận tín gậy chạy nhóm 2 và 3 người kết hợp tốc độ. 3. Thái độ: - Rèn luyện tính tổ chức, kỉ luật. -Luôn có ý thức, nghiêm túc tự giác tích cực trong tập luyện. II- Địa điểm –phương tiện. 1. Địa điểm: Sân tập của trường. 2. Phương tiện: Còi, tranh ảnh, kẻ vạch xuất phát, tín gậy. - Ngày thực hiện: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số. 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: 8-10’ 1 – 2’ - Giáo viênvà học sinh làm thủ tục nhận lớp.     Triệu Hoàng Quân - 10 - [...]... Ngy thc hin: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III NI DUNG V PHNG PHP NI DUNG L PHNG PHP - T CHC I PHN M U: 8-10 - Giỏo viờnv hc sinh lm th tc nhn 1 Nhn lp: 1 2 lp - Lp trng tp trung bỏo cỏo s s 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: Giỏo viờnnhn lp kim tra s s, sc kho hc sinh, ph bin ni dung, yu GV Triu Hong Quõn - 28 - cu tit hc 2 Kim tra bi c: 1 - 2 hc sinh Thc hin ng tỏc 1 - 7 bi th dc nhp iu, động tác 1- 37 bài TDPT... Ngy thc hin: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III NI DUNG V PHNG PHP NI DUNG L PHNG PHP - T CHC I PHN M U: 8-10 - Giỏo viờnv hc sinh lm th tc nhn 1 Nhn lp: 1 2 lp - Lp trng tp trung bỏo cỏo s s 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: Giỏo viờnnhn lp kim tra s s, sc kho hc sinh, ph bin ni dung, yu GV cu tit hc - Hc sinh chy nh nhng thnh vng Triu Hong Quõn - 22 - 2 Kim tra bi c: 1 - 2 hc sinh Thc hin ng tỏc 1 - 7 bi th dc... tớn gy - Ngy thc hin: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III NI DUNG V PHNG PHP NI DUNG L PHNG PHP - T CHC I PHN M U: 8-10 - Giỏo viờnv hc sinh lm th tc nhn 1 Nhn lp: 1 2 lp - Lp trng tp trung bỏo cỏo s s 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: Giỏo viờnnhn lp kim tra s s, sc kho hc sinh, ph bin ni dung, yu GV cu tit hc 2 Kim tra bi c: 1 - 2 hc sinh Thc hin ng tỏc 1 - 5 bi th dc nhp iu, động tác 1- 27 bi TDPT chung 3 Khi... II- a im phng tin 1 a im: Sõn tp ca trng 2 Phng tin: Cũi, tranh nh, k vch xut phỏt, tớn gy - Ngy thc hin: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III NI DUNG V PHNG PHP NI DUNG L PHNG PHP - T CHC I PHN M U: 8-10 - Giỏo viờnv hc sinh lm th tc nhn 1 Nhn lp: 1 2 lp - Lp trng tp trung bỏo cỏo s s 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: Giỏo viờnnhn lp kim tra s s, sc kho hc sinh, ph bin ni dung, yu GV cu tit hc 2 Kim tra bi c: 1 -... II- a im phng tin 1.a im: Sõn tp ca trng 2.Phng tin: Cũi, tranh nh, k vch xut phỏt, tớn gy - Ngy thc hin: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III NI DUNG V PHNG PHP NI DUNG L PHNG PHP T CHC I PHN M U: 8-10 - Giỏo viờnv hc sinh lm th tc nhn lp 1 Nhn lp 1-2 - Lp trng tp trung bỏo cỏo s s 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: Giỏo viờnnhn lp kim tra s s, sc GV kho hc sinh, ph bin ni dung, yu - Hc sinh chy nh nhng thnh vng trn,... II- a im phng tin 1.a im: Sõn tp ca trng 2.Phng tin: Cũi, tranh nh, k vch xut phỏt, tớn gy - Ngy thc hin: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III NI DUNG V PHNG PHP NI DUNG L PHNG PHP T CHC I PHN M U: 8-10 - Giỏo viờnv hc sinh lm th tc nhn lp 1 Nhn lp 1-2 - Lp trng tp trung bỏo cỏo s s 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: Giỏo viờnnhn lp kim tra s s, sc GV kho hc sinh, ph bin ni dung, yu - Hc sinh chy nh nhng thnh vng trn,... 07 tun: 4 TH DC CHY tip sc - Bi th dc: + ụn: ng tỏc1-5(n), ng tỏc1- 27( nam) + Hc: ng tỏc 6 -7 bi TDN(n) - Chy tip sc : ễn ng tỏc trao nhn tớn gy chy nhúm 2 v 3 ngi kt hp tc I- Mc tiờu 1 Kin thc: - Hiu v thc hin c bn ỳng k thut trao nhn tớn gy chy nhúm 2 v 3 ngi kt hp tc - Thc hin c bn ỳng ng tỏc1- 5(n), ng tỏc 1- 37( nam) - Bit cỏch thc hin ụng tỏc 6 -7 bi TDN(n) 2 K nng: - Bc u thc hin c ng tỏc 6 -7. .. ụn: ng tỏc1 -7( n), ng tỏc1- 37( nam) + Hc: ng tỏc 38-45 bi TDPT chung (nam) - Chy tip sc : Thc hin k thut trao nhn tớn gy cho nhúm 3 ngi kt hp tc cao(2/3 tc ti a) I- Mc tiờu 1 Kin thc: - Hiu v thc hin c bn ỳng k thut trao nhn tớn gy chy nhúm 2 v 3 ngi kt hp tc - Thc hin c bn ỳng ng tỏc1- 7( n), ng tỏc 1- 37( nam) - Bit cỏch thc hin ụng tỏc 38 - 45(nam) 2 K nng: - Bc u thc hin c ng tỏc 1 -7 bi TDN n,... tỏc1-5(n), ng tỏc1- 27( nam) + Hc: ng tỏc 28- 37 bi TDPT chung (nam) - Chy tip sc : ễn ng tỏc trao nhn tớn gy chy nhúm 2 v 3 ngi kt hp tc I- Mc tiờu 1 Kin thc: - Hiu v thc hin c bn ỳng k thut trao nhn tớn gy chy nhúm 2 v 3 ngi kt hp tc - Thc hin c bn ỳng ng tỏc1- 5(n), ng tỏc 1- 27( nam) - Bit cỏch thc hin ụng tỏc 28- 37( nam) 2 K nng: - Bc u thc hin c ng tỏc 1-5 bi TDN n, ng tỏc 1- 37 bi TDLH nam - Thc... - Bc u thc hin c ng tỏc 1-5 bi TDN n, ng tỏc 1- 27 bi TDLH nam - Thc hin tng i ỳng ng tỏc trao - nhn tớn gy chy nhúm 2 v 3 ngi kt hp tc 3 Thỏi : - Rốn luyn tớnh t chc, k lut -Luụn cú ý thc, nghiờm tỳc t giỏc tớch cc trong tp luyn II- a im phng tin 1.a im: Sõn tp ca trng 2.Phng tin: Cũi, tranh nh, k vch xut phỏt, tớn gy - Ngy thc hin: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III NI DUNG V PHNG PHP NI DUNG L PHNG PHP . thực hiện 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III. Tiến trình lên lớp. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐÂU. 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số. 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: - Giáo viênnhận. hiện: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số. 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: Giáo viênnhận. hiện: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số. 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: Giáo viênnhận

Ngày đăng: 25/05/2015, 22:03

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • THỂ DỤC - CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC - CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC - CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC – CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC - CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC – CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC – CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC – CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC – CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC – CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC - CHẠY tiếp sức

 • THỂ DỤC - CHẠY tiếp sức

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan