Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 15

89 689 0
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trờng thpt cẩm giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: 6 Tiết : 11 Ngày soạn: / /201 Tên bài dạy Bài thể dục: + Ôn từ động tác 1-10 (Nữ), Động tác 1-40 (Nam) Chạy tiếp sức: + Ôn tập Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên A. Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-40 (Nam). + Biết thực hiện kĩ thuật trao- nhận tín gậy. + Biết thực hiện kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên 2- Kỹ năng: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-40 (Nam). Vận dụng để tự tập hàng ngày + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao- nhận tín gậy. + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên 3- Thái độ, hành vi: + Tập trung , trật tự chú ý quan sát các nhóm kiểm tra trớc + Ngồi đúng vị trí quy định để giáo viên kiểm tra + Biết rút kinh nhiệm cho nhóm của mình. B. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân trờng. tín gậy, đờng chạy C. Tiến trình lên lớp: Nội dung bài học định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG I- phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Tập trung, kiểm tra quân số, phổ biến nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu bài học. 2- Khởi động: - Chạy khởi động nhẹ nhàng quanh sân trờng. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai 3. Kiểm tra bài cũ: 2x8 1lần 6-8 II- phần cơ bản: 1. Bài thể dục: a- Ôn động tác 1-10 (Nữ). b. Đông tác 1-40 (Nam) c- Kiểm tra 15: 2- Chạy tiếp sức: Ôn kĩ thuật trao- nhận tín gậy trên đ- 1 lần 30-32 10-11 2-3 7-8 - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm nam nữ riêng. Các nhóm ôn taapjj theo sự điều hành của nhóm trởng. GV kết hợp đi kiểm tra, sa]r sai và giải đáp thắc mắc cho hs. - GV đi đến từng nhóm kiểm tra , đánh giá và sửa sai cho những hs có kĩ thuạt còn yếu. - Chia nhóm ôn luyện (Mỗi nhóm 4-8 hs). GV quan sát và sửa sai. - GV kiểm tra cho nhóm nam trớc (Kiểm tra từ động tác 1-20). Trong khi nhóm nam ktra thì nhóm nữ vẫn tiếp tục ôn tập dới sự điều hành của nhóm trởng. Nhóm nữ ktra từ động tác 1-5. - GV tổ chức ktra làm nhiều đợt mỗi đợt 6- 10hs. - Điểm cho hs tùy theo mức đọ thực hiện động tác của từng hs. - Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng về biên độ, kĩ thuật động tác, đếm nhịp nhàng ờng chạy 30 m theo nhóm 2 ngời. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam: 800m Nữ 500m - GV điều hành các nhóm ôn tập - GV tổ chức chia lớp thành 2 nhóm nam nữ riêng . Mỗi nhóm chia thành 2 nhóm nhỏ + Nhóm 1: Các em vợt trội về thể lực +Nhóm 2: Các em có thể lực trung bình và yếu * Yêu cầu tất cả các em hs chạy với tốc độ trung bình liên tục hết quãng đờng quy định cho từng nhóm. Lu ý trong khi khi chạy hs phải phối hợp tốt với nhịp thở và phân phối sức tốt trong toàn cự ly. II- phần kết thúc: - Thả lỏng hồi tĩnh. - Nhận xét u nhợc điểm giờ kiểm tra + Công bố điểm: - Xuống lớp , giao bài tập về nhà. 5-7 - Chạy nhẹ nhàng thực hiện các động tác thả lỏng chân, tay, thân ngời theo hớng dẫn của giáo viên. - Chuyển về 4 hàng ngang cho học sinh dồn hàng lại giáo viên nhận xét u nhợc điểm giờ kiểm tra. Đọc điểm cho học sinh biết. - Ôn động tác 1-10Nữ) , 1-40() Nam - Ôn chạy bền trên địa hình tự nhiên. Ngày tháng năm 201 Ngời kiểm tra Vũ Thị Tuyến Trờng thpt cẩm giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: 6 Tiết : 12 Ngày soạn: / /201 Tên bài dạy Bài thể dục: + Ôn từ động tác 1-10 (Nữ), Động tác 1-40 (Nam) + Học động tác 41-50 (Nam) Chạy bền: + Bài tập 2 Trang 71 (TD12) A. Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-40 (Nam). + Biết thực hiện kĩ thuật chạy lặp lại cac đoạn từ 80-100m 2- Kỹ năng: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-40 (Nam). Vận dụng để tự tập hàng ngày + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy lặp lại cac đoạn từ 80-100m 3- Thái độ, hành vi: + Tập trung , trật tự chú ý quan sát các nhóm kiểm tra trớc + Ngồi đúng vị trí quy định để giáo viên kiểm tra + Biết rút kinh nhiệm cho nhóm của mình. B. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân trờng. tín gậy, đờng chạy C. Tiến trình lên lớp: TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG 1 Phần mở đầu: - Cán sự tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài giảng. - Khởi động: + Chung: Bài thể dục tay không, xoay các khớp, ép dẻo. + CM: Tại chỗ chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng chân ra tr- ớc - sau. KT bài cũ: 2x8 n 8 (2 ) (6 ) Đội hình tập trung, báo cáo (GV) Đội hình khởi động: cán sự chỉ huy, thực hiện đồng loạt. GV quan sát, sửa sai, nhắc nhở tinh thần tập luyện. (CS) 2 Phần cơ bản: 1. Thể dục: - Ôn động tác 1-10 (Nữ): + Động tác 1: Tay + Động tác 2: Thân mình + Động tác 3: Chân + Động tác 4 Phối hợp + Động tác 5: Lờn + Động tác 6: Tay vai + Động tác 7: Vặn mình + Động tác 8: Lng - Bụng + Động tác 9: Nhảy + Động tác 10: Điều hoà - Ôn động tác 1-40 bài TD phát triển chung dành cho Nam. - Học động tác 41 -50 (2x8n) 3lần 5 lần 32 (15 ) Đội hình ôn tập: GV hớng dẫn, phân nhóm(nam, nữ) CS chỉ huy. Nam (cs) (GV) Nữ (cs) Đội hình học động tác mới, GV thị phạm, phân tích động tác, hớng dẫn học sinh thực hiện. (GV) Đội hình luyện tập: Nam * Củng cố: HS thực hiện, GV nhận xét, sửa sai. 2. Chạy bền: Bài tập 2(Tr 71 - TD 10) Chạy lặp lại 3 - 6 lần cự li 80-100m với tốc độ trung bình (2 ) (15 ) (cs) (GV) Nữ (cs) Đội hình tập luyện: Xp Đích > > > > > > < 80m > (GV) (cs) 3 Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - Nhận xét, đánh giá chất lợng học tập. - BTVN. 5 Đội hình nhận xét, xuống lớp (GV) Ngày tháng năm 201 Ngời kiểm tra Vũ Thị Tuyến Trờng thpt cẩm giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: 7 Tiết : 13 Ngày soạn: / /201 Tên bài dạy Bài thể dục: + Ôn từ động tác 1-10 (Nữ), Động tác 1-40 (Nam) Chạy tiếp sức: + Ôn tập, tập những nội dung học sing thực hiện còn yếu. Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. A. Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-40 (Nam). + Biết cách thực hiện trao nhận tín gậy + Biết cách vợt trớng ngại vật để hoàn thành cự ly. 2- Kỹ năng: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-40 (Nam). Vận dụng để tự tập hàng ngày + Thực hiện kĩ trhuaatj trao- nhận tín gậy tốc độ cao. + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên (thở kết hợp với b- ớc chạy, phân phối sức trong chạy bền) 3- Thái độ, hành vi: + Tập trung , trật tự chú ý quan sát các nhóm kiểm tra trớc + Ngồi đúng vị trí quy định để giáo viên kiểm tra + Biết rút kinh nhiệm cho nhóm của mình. B. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân trờng. tín gậy, đờng chạy C. Tiến trình lên lớp: TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG 1 Phần mở đầu: - Cán sự tập trung lớp, báo cáo sĩ số. 2x8 n 8 Đội hình tập trung, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài giảng. - Khởi động: + Chung: Bài thể dục tay không, xoay các khớp, ép dẻo. + CM: Tại chỗ chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng chân ra tr- ớc - sau. KT bài cũ: (2 ) (6 ) (GV) Đội hình khởi động: cán sự chỉ huy, thực hiện đồng loạt. GV quan sát, sửa sai, nhắc nhở tinh thần tập luyện. (CS) 2 Phần cơ bản: 1. Thể dục: - Ôn động tác 1-10 (Nữ): + Động tác 1: Tay + Động tác 2: Thân mình + Động tác 3: Chân + Động tác 4 Phối hợp + Động tác 5: Lờn + Động tác 6: Tay vai + Động tác 7: Vặn mình + Động tác 8: Lng - Bụng + Động tác 9: Nhảy + Động tác 10: Điều hoà - Ôn động tác 1 - 50 bài TD phát triển chung dành cho Nam. 2. Chạy tiếp sức: + Ôn kỹ thuật trao - nhận trong khi chạy. * Củng cố: HS thực hiện, GV nhận xét, sửa sai. 3. Chạy bền: + Chạy trên địa hình tự nhiên Y/c: chạy nhịp nhàng phối hợp với thở trong khi chạy, giữ đội hình chạy không xô đẩy nhau trong khi chạy, chạy hết cự li. * Củng cố: HS thực hiện, GV (2x8n) 3lần 5 lần 32 (10 ) (10 ) (2 ) (10 ) Đội hình ôn tập: GV hớng dẫn, phân nhóm(nam, nữ) CS chỉ huy. Nam (cs) (GV) Nữ (cs) Đội hình tập luyện, GV hớng dẫn, CS chỉ huy thực hiện theo nhóm (nam-nữ) Xp Đích > > > > > > < 30m > (GV) (cs) < 30m > > > > > > > (cs) Đội hình tập luyện: + Chạy 800m vòng quanh sân trờng theo nhóm (10 HS) Đội hình củng cố: nhận xét, sửa sai. (GV) 3 Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - Nhận xét, đánh giá chất lợng học tập. - BTVN. 5 Đội hình nhận xét, xuống lớp (GV) Ngày tháng năm 201 Ngời kiểm tra Vũ Thị Tuyến Trờng thpt cẩm giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: 7 Tiết : 14 Ngày soạn: / /201 Tên bài dạy Bài thể dục: + Ôn từ động tác 1-10 (Nữ), Động tác 1-50 (Nam) Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. A. Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-50 (Nam). + Biết cách vợt chớng ngại vật để hoàn thành cự ly chạy bền trên địa hình tự nhiên + Duy trì và nâng cao sức bền. 2- Kỹ năng: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-40 (Nam). Vận dụng để tự tập hàng ngày + Thực hiện kĩ trhuaatj trao- nhận tín gậy tốc độ cao. + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên (thở kết hợp với b- ớc chạy, phân phối sức trong chạy bền) 3- Thái độ, hành vi: + Tập trung , trật tự chú ý quan sát các nhóm kiểm tra trớc + Ngồi đúng vị trí quy định để giáo viên kiểm tra + Biết rút kinh nhiệm cho nhóm của mình. B. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân trờng. tín gậy, đờng chạy C. Tiến trình lên lớp: TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG 1 Phần mở đầu: - Cán sự tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài giảng. - Khởi động: + Chung: Bài thể dục tay không, xoay các khớp, ép dẻo. + CM: Tại chỗ chạy bớc nhỏ, 2x8 n 8 (2 ) (6 ) Đội hình tập trung, báo cáo (GV) Đội hình khởi động: cán sự chỉ huy, thực nâng cao đùi, đá lăng chân ra tr- ớc - sau. KT bài cũ: Động tác 1-10 (Nữ), 1-50 (Nam) hiện đồng loạt. GV quan sát, sửa sai, nhắc nhở tinh thần tập luyện. (CS) 2 Phần cơ bản: 1. Thể dục: - Ôn động tác 1-10 (Nữ): + Động tác 1: Tay + Động tác 2: Thân mình + Động tác 3: Chân + Động tác 4 Phối hợp + Động tác 5: Lờn + Động tác 6: Tay vai + Động tác 7: Vặn mình + Động tác 8: Lng - Bụng + Động tác 9: Nhảy + Động tác 10: Điều hoà - Ôn động tác 1 - 50 bài TD phát triển chung dành cho Nam. 2. Chạy tiếp sức: + Ôn kỹ thuật trao - nhận trong khi chạy. * Củng cố: HS thực hiện, GV nhận xét, sửa sai. 3. Chạy bền: + Chạy trên địa hình tự nhiên Y/c: chạy nhịp nhàng phối hợp với thở trong khi chạy, giữ đội hình chạy không xô đẩy nhau trong khi chạy, chạy hết cự li. * Củng cố: HS thực hiện, GV nhận xét, sửa sai. (2x8n) 3lần 5 lần 32 (10 ) (10 ) (2 ) (10 ) Đội hình ôn tập: GV hớng dẫn, phân nhóm(nam, nữ) CS chỉ huy. Nam (cs) (GV) Nữ (cs) Đội hình tập luyện, GV hớng dẫn, CS chỉ huy thực hiện theo nhóm (nam-nữ) Xp Đích > > > > > > < 30m > (GV) (cs) < 30m > > > > > > > (cs) Đội hình tập luyện: + Chạy 800m vòng quanh sân trờng theo nhóm (10 HS) Đội hình củng cố: (GV) 3 Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - Nhận xét, đánh giá chất lợng học tập. - BTVN. 5 Đội hình nhận xét, xuống lớp (GV) Ngày tháng năm 201 Ngời kiểm tra Vũ Thị Tuyến Trờng thpt cẩm giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: 8 Tiết : 15 Ngày soạn: / /201 Tên bài dạy Bài thể dục: + Ôn từ động tác 1-10 (Nữ), Động tác 1-50 (Nam) Chạy tiếp sức: + Kiểm tra 15 A. Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-50 (Nam). Vận dụng để tự tập hàng ngày + Biết cách trao-nhận tín gậy toàn đội trong cự ly + Thực hiện cơ bản đúng phối hợp trao- nhận tín gậy trong toàn đội với tốc độ tối đa cự ly 4x60m. 2- Kỹ năng: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-40 (Nam). Vận dụng để tự tập hàng ngày + Thực hiện kĩ trhuaatj trao- nhận tín gậy tốc độ cao. + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên (thở kết hợp với b- ớc chạy, phân phối sức trong chạy bền) 3- Thái độ, hành vi: + Tập trung , trật tự chú ý quan sát các nhóm kiểm tra trớc + Ngồi đúng vị trí quy định để giáo viên kiểm tra + Biết rút kinh nhiệm cho nhóm của mình. B. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân trờng. tín gậy, đờng chạy C. Tiến trình lên lớp: TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG 1 Phần mở đầu: - Cán sự tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài giảng. - Khởi động: + Chung: Bài thể dục tay không, xoay các khớp, ép dẻo. + CM: Tại chỗ chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng chân ra tr- ớc - sau. KT bài cũ: 2x8 n 10 (2 ) (6 ) Đội hình tập trung, báo cáo (GV) Đội hình khởi động: cán sự chỉ huy, thực hiện đồng loạt. GV quan sát, sửa sai, nhắc nhở tinh thần tập luyện. (CS) 2 Phần cơ bản: 1. Thể dục: - Ôn động tác 1-10 (Nữ): + Động tác 1: Tay + Động tác 2: Thân mình + Động tác 3: Chân + Động tác 4 Phối hợp + Động tác 5: Lờn + Động tác 6: Tay vai + Động tác 7: Vặn mình + Động tác 8: Lng - Bụng + Động tác 9: Nhảy + Động tác 10: Điều hoà - Ôn động tác 1 - 50 bài TD phát triển chung dành cho Nam. 2. Chạy tiếp sức: + Kiểm tra 15 - Xuất phát thấp Trao Nhận tín gậy trong khoảng 30m 40m 3lần 30 (10 ) (10 ) (10 ) Đội hình ôn tập: GV hớng dẫn, phân nhóm(nam, nữ) CS chỉ huy. Nam (cs) (GV) Nữ (cs) Đội hình kiểm tra, GV hớng dẫn, phân công trọng tài, CS chỉ huy thực hiện theo nhóm (nam-nữ) Xp Đích > > > > > > < 30m > (GV) (cs) < 30m > > > > > > > (cs) 3 Phần kết thúc: - Thả lỏng tại chỗ - Nhận xét, đánh giá chất lợng học tập. - BTVN. 5 Đội hình nhận xét, xuống lớp (GV) Ngày tháng năm 201 Ngời kiểm tra Vũ Thị Tuyến Trờng thpt cẩm giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: 8 Tiết : 16 Ngày soạn: / /201 Tên bài dạy Bài thể dục: + Ôn từ động tác 1-10 (Nữ), Động tác 1-50 (Nam) Chạy tiếp sức: + Ôn tập, một số điểm trong luật Điền Kinh (Phần chạy tiếp sức) A. Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-50 (Nam). Vận dụng để tự tập hàng ngày + Biết cách trao-nhận tín gậy toàn đội trong cự ly + Thực hiện cơ bản đúng phối hợp trao- nhận tín gậy trong toàn đội với tốc độ tối đa cự ly 4x60m. 2- Kỹ năng: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-10 (Nữ), 1-40 (Nam). Vận dụng để tự tập hàng ngày + Thực hiện kĩ thuật trao- nhận tín gậy tốc độ cao. + Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên (thở kết hợp với b- ớc chạy, phân phối sức trong chạy bền) 3- Thái độ, hành vi: + Tập trung , trật tự chú ý quan sát các nhóm kiểm tra trớc + Ngồi đúng vị trí quy định để giáo viên kiểm tra + Biết rút kinh nhiệm cho nhóm của mình. B. Địa điểm ph ơng tiện: - Sân trờng. tín gậy, đờng chạy, 4 bộ bàn đạp C. Tiến trình lên lớp: TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG 1 Phần mở đầu: - Cán sự tập trung lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài giảng. - Khởi động: + Chung: Bài thể dục tay không, xoay các khớp, ép dẻo. + CM: Tại chỗ chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng chân ra tr- ớc - sau. KT bài cũ: 2x8 n 10 (2 ) (6 ) Đội hình tập trung, báo cáo (GV) Đội hình khởi động: cán sự chỉ huy, thực hiện đồng loạt. GV quan sát, sửa sai, nhắc nhở tinh thần tập luyện. (CS) 2 Phần cơ bản: 1. Thể dục: - Ôn động tác 1-10 (Nữ): + Động tác 1: Tay + Động tác 2: Thân mình + Động tác 3: Chân 3lần 30 (10 ) Đội hình ôn tập: GV hớng dẫn, phân nhóm(nam, nữ) CS chỉ huy. Nam [...]... Xuống lớp , giao bài tập về nhà Trờng thpt cẩm giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần:13 Tiết : 25 Ngày soạn: / /201 - Giáo viên chia lớp thành các nhóm sức khỏe - Nhóm nam: Chia làm 3 nhóm + Nhóm 1: Gồm các e nam vợt trội về thể lực, thể hình và các em có thể lực trung bình và thể hình tốt + Nhóm 2: Gồm các em có thể lực và thể hình trung bình + Nhóm 3: Gồm các em nam có thể lực, thể hình kém và các em có thể. .. Nhóm 1: Gồm các e nam vợt trội về thể lực, thể hình và các em có thể lực trung bình và thể hình tốt + Nhóm 2: Gồm các em có thể lực và thể hình trung bình + Nhóm 3: Gồm các em nam có thể lực, thể hình kém và các em có thể lực trung bình nhng có thể hình kém - Nhóm Nữ: chia làm 2 nhóm + Nhóm 1: Gồm các em có thể lực và thể hình vợt trội + Nhóm 2 : Gồm các em còn lại - Giáo viên tổ chức cho học sinh hực... Giáo viên chia lớp thành các nhóm sức khỏe - Nhóm nam: Chia làm 3 nhóm + Nhóm 1: Gồm các e nam vợt trội về thể lực, thể hình và các em có thể lực trung bình và thể hình tốt + Nhóm 2: Gồm các em có thể lực và thể hình trung bình + Nhóm 3: Gồm các em nam có thể lực, thể hình kém và các em có thể lực trung bình nhng có thể hình kém - Nhóm Nữ: chia làm 2 nhóm + Nhóm 1: Gồm các em có thể lực và thể hình vợt... Nhóm 1: Gồm các e nam vợt trội về thể lực, thể hình và các em có thể lực trung bình và thể hình tốt + Nhóm 2: Gồm các em có thể lực và thể hình trung bình + Nhóm 3: Gồm các em nam có thể lực, thể hình kém và các em có thể lực trung bình nhng có thể hình kém - Nhóm Nữ: chia làm 2 nhóm + Nhóm 1: Gồm các em có thể lực và thể hình vợt trội + Nhóm 2 : Gồm các em còn lại - Giáo viên tổ chức cho học sinh hực... Nhóm 1: Gồm các e nam vợt trội về thể lực, thể hình và các em có thể lực trung bình và thể hình tốt + Nhóm 2: Gồm các em có thể lực và thể hình trung bình + Nhóm 3: Gồm các em nam có thể lực, thể hình kém và các em có thể lực trung bình nhng có thể hình kém - Nhóm Nữ: chia làm 2 nhóm + Nhóm 1: Gồm các em có thể lực và thể hình vợt trội + Nhóm 2 : Gồm các em còn lại - Giáo viên tổ chức cho học sinh hực... Môn: Thể Dục- K12 Tuần: 9 Tiết : 18 Ngày soạn: / /201 Bài thể dục: Tên bài dạy Kiểm tra bài thể dục liên hoàn nam 45 phút A Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực hiện bài thể dục liên hoàn dành cho nam + Thực hiện cơ bản đúng toàn bài thể dục liên hoàn dành cho nam 2- Kỹ năng: + Tập trung , trật tự chú ý quan sát các nhóm kiểm tra trớc 3- Thái độ, hành vi: + Ngồi đúng vị trí quy định để giáo viên... e nam vợt trội về thể lực, thể hình và các em có thể lực trung bình và thể hình tốt + Nhóm 2: Gồm các em có thể lực và thể hình trung bình + Nhóm 3: Gồm các em nam có thể lực, thể hình kém và các em có thể lực trung bình nhng có thể hình kém - Nhóm Nữ: chia làm 2 nhóm + Nhóm 1: Gồm các em có thể lực và thể hình vợt trội + Nhóm 2 : Gồm các em còn lại - Giáo viên tổ chức cho học sinh hực hiện bài tập... giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: 9 Tiết : 17 Ngày soạn: / /201 Bài thể dục: Kiểm tra bài thể dục nhịp điệu dành cho Nữ 45 phút A Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực hiện bài thể dục dành cho nữ + Thực hiện cơ bản đúng toàn bài thể dục nhịp điệu danh cho nữ 2- Kỹ năng: + Tập trung , trật tự chú ý quan sát các nhóm kiểm tra trớc 3- Thái độ, hành vi: + Ngồi đúng vị trí quy định để giáo viên kiểm tra... quan sát, sau đó giáo viên gọi 1 -2 học sinh lên thực hiện kĩ thuật, giáo viên nhận xét - Giáo viên củng cố toàn bộ kĩ thuật đẩy tạ: nhiên Nam: 800m Nữ: 600m TTCB + trợt đà + RSCC+ giữa thăng bằng Hs quan sát rút kinh nghiệm - Giáo viên chia lớp thành các nhóm sức khỏe - Nhóm nam: Chia làm 3 nhóm + Nhóm 1: Gồm các e nam vợt trội về thể lực, thể hình và các em có thể lực trung bình và thể hình tốt + Nhóm... hình và các em có thể lực trung bình và thể hình tốt + Nhóm 2: Gồm các em có thể lực và thể hình trung bình + Nhóm 3: Gồm các em nam có thể lực, thể hình kém và các em có thể lực trung bình nhng có thể hình kém - Nhóm Nữ: chia làm 2 nhóm + Nhóm 1: Gồm các em có thể lực và thể hình vợt trội + Nhóm 2 : Gồm các em còn lại - Giáo viên tổ chức cho học sinh hực hiện bài tập Khi nhóm này thực hiện đợc 2/3 . giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: 9 Tiết : 18 Ngày soạn: / /201 Tên bài dạy Bài thể dục: Kiểm tra bài thể dục liên hoàn nam 45 phút A. Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực hiện bài thể dục liên. dạy Bài thể dục: Kiểm tra bài thể dục nhịp điệu dành cho Nữ 45 phút A. Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực hiện bài thể dục dành cho nữ 2- Kỹ năng: + Thực hiện cơ bản đúng toàn bài thể dục nhịp. xét, đánh giá chất lợng học tập. - BTVN. 5 Đội hình nhận xét, xuống lớp (GV) Ngày tháng năm 201 Ngời kiểm tra Vũ Thị Tuyến Trờng thpt cẩm giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: 8 Tiết : 15 Ngày

Ngày đăng: 26/05/2015, 09:24

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • + Bài tập 8: chạy đuổi.

  • + Bài tập 8: chạy đuổi.

  • + Bài tập 8: chạy đuổi.

  • - Tuỳ vào mức đọ thực hiện kĩ thuật GV phiên sang cách đánh giá Đ và CĐ

  • 2. Củng cố:

  • -GV củng cố lại 1 số tồn tại của nhóm nam để nhóm nữ rút kinh nghiệm cho giờ sau kiểm tra

  • - Tuỳ vào mức đọ thực hiện kĩ thuật GV phiên sang cách đánh giá Đ và CĐ

  • 2. Củng cố:

  • -GV củng cố lại 1 số tồn tại của nhóm nam .

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan