Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6

123 803 3
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thể dục lớp 12 Ngày soạn Ngày giảng: Tiết 1: Thể dục - Chạy tiếp sức Giới thiệu và học động tác từ 1-5 bài TDLH của nam và động 1,2 bài TDNđ của nữ. Một số động tác bổ trợ chuyên môn và ôn kỹ thuật trao nhận tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 ngời I- mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết đợc mục tiêu,nội dung chơng trình thể dục lớp 12. - Biết cách thực hiện đt 1-2 bài TDNĐ (nữ), đt 1-5 bài TD phát triển chung nam - Nắm đợc kĩ thuật trao- nhận tín gậy trong chạy tiếp sức 2. Kĩ năng: - Bớc đầu thực hiện đợc đt 1-2 bài TDNĐ (nữ), đt 1-5 bài TD phát triển chung nam. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao-nhận tín gậy trong chạy tiếp sức 3. Thái độ: Luôn có ý thức ,nghiêm túc tự giác tích cực trong tập luyện. II- địa điểm -phơng tiện. 1.Địa điểm: Sân tập của trờng. 2.Phơng tiện: Còi,tranh ảnh, kẻ vạch xuất phát, tín gậy. III- tiến trình lên lớp: Nội dung Định Lợng Phơng pháp tổ chức A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. + HS: Tập trung báo cáo sĩ số lớp. + GV: Nhận lớp ,hỏi thăm sức khỏe hs, phổ biến mục tiêu,yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động. - Khởi động chung: khởi động khớp cổ ,vai, khuỷu tay, cổ tay-cổ chân, hông, đùi, ép ngang-dọc, vặn mình. - Khởi động chuyên môn. + Chạy bớc nhỏ (15-20m) + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau B. Phần cơ bản. 1.thể dục nhịp điệu (nữ), thể dục phát triển chung (nam) a) Giới thiệu chơng trình thể dục 12. b) Thể dục. + Bài TDLH của nam từ động 1-5 - GV phân tích thị phạm. - HS theo dõi tập luyện - Cử cán bộ lên điều khiển + Bài TDNĐ của nữ. 8' 2 x 8N 2 lần 30' 14' - GV và HS làm thủ tục lên lớp - Gv phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập hs chú ý lắng nghe. - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - HS đứng theo đội hình giãn cách 1 sải tay, khởi động tích cực dới sự điều khiển của CSL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Chia hs thành 2 nhóm sau đó đổi nội dung tập - Đội hình tập thể dục * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * 1 Động tác 1: Tay. Động tác 2: Thân mình. - GV phân tích thị phạm. - HS theo dõi tập luyện. - Cử cán sự lớp lên điều khiển 2.chạy tiếp sức - Chạy tiếp sức một số động tác bổ trợ chuyên môn - Ôn trao nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 ngời 3. Cũng cố bài: - 2 nam lên thực hiện 5 đt - 2 Nữ lên thực hiện 2 đt - Trao-nhận tin gậy theo nhóm 2 ngời (số 1-2; 2-3; 3-4) C. Phần kết thúc. -Thả lỏng: + Rung bắp đùi, + Vơn thở, + Rũ hai tay. - Nhận xét. - Bài tập về nhà. * Ôn KT trao-nhận tín gậy ở nhiều vị trí. * Ôn các động tác bài thể dục vừa học - Xuống lớp 14' 2' 7' * * * Sai thờng mắc và cách sửa: - Nam: Tay, chân không duỗi thẳng, các ngón tay không khép Cách sửa: nhắc nhở hs chú ý trong khi tập luyện vừa hô nhịp tập vừa duỗi thẳng tay, chân. - Nữ: tay và hông phối hợp không cung nhau, chua diễn cảm Cách sửa: Tập chậm động tác tay và hông kết thúc đồng thời, sau đó mới tập đúng nhịp điệu - mỗi nội dung GV cho 1-2 hs góp ý sau đó gv nhận xét. - Đội hình ôn chạy tiếp sức 20m 10m 35m * * * * * * * * * * * * -HS chú ý lắng nghe -GV Nhắc lại KT trao- nhận tín gậy -Gv chia lớp tập theo đội hình nhóm 2; 1-2; 2-3; 3-4. - Gv điều khiển cho lớp tập thay đổi vị trí luôn phiên và sửa sai - Đội hình xuông lớp: (nh đh tập trung) - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe. - GV nhận xét cho lớp giải tán. 2 Ngày soạn Tiết 2: Thể dục - Chạy tiếp sức Ngày giảng: - Ôn 1-5 động tác và học từ 6- 15 bài TDLH của nam và động 3 bài TDNĐ của nữ. - Chạy tiếp sức: Các BTPT tốc độ chạy lập lại tốc độ tối đa 3 x 30 ôn KT trao nhận tín gậy tai chỗ và di chuyển theo nhóm 2 ngời ( Số 1 và số 2, số 2 và số 3, số 3 và số 4) I- mục tiêu 1. Kiến thức: - Hiểu và biết cách thực hiện đt 1-2 bài TDNĐ (nữ), đt 1-5 bài TD phát triển chung nam - Bớc đầu thực hiện đợc đt 3 bài TDNĐ (nữ), đt 6-10 bài TD phát triển chung nam. - Biết cách thực hiện kĩ thuật trao- nhận tín gậy trong chạy tiếp sức 2. Kĩ năng: -Thực hiện đều đẹp đúng biên độ động tác,các bài tập. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật trao-nhận tín gậy trong chạy tiếp sức 3. Thái độ: - Rèn luyện tính tổ chức, kỉ luật -Luôn có ý thức ,nghiêm túc tự giác tích cực trong tập luyện. II- địa điểm ph ơng tiện. 1.Địa điểm: Sân tập của trờng. 2.Phơng tiện: Còi,tranh ảnh, kẻ vạch xuất phát, tín gậy. III- tiến trình lên lớp: Nội dung Định Lợng Phơng pháp tổ chức A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. + CSL: Tập trung báo cáo sĩ số lớp. + GV: Nhận lớp, hỏi thăm sức khỏe hs, phổ biến mục tiêu,yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động. - Khởi động chung: khởi động khớp cổ ,vai, khuỷu tay, cổ tay-cổ chân, hông, đùi, ép ngang-dọc, vặn mình. 8' 2 x 8N - GV và HS làm thủ tục lên lớp - Gv phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập hs chú ý lắng nghe. - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 - Khởi động chuyên môn. + Chạy bớc nhỏ (15-20m) + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau Kiểm tra bài cũ: -Có mấy cách trao-nhận tín gậy, kể tên? cách đóng bàn đạp trên đờng vòng? - Thực hiện đt 1-2( nữ), đt 1-5 (nam B. Phần cơ bản. 1.Thể dục -TDND: a.Ôn các động tác đã học. + Yêu cầu: Thực hiện đúng các động tác, phối hợp giữa tay, chân, thân ngời nhịp nhàng. b.Học động tác 3 (nữ), đt 6-15(nam) * Nữ: Học động tác 3 - ĐT3: chân + Yêu cầu: phối hợp giữa tay, chân nhịp nhàng chính xác. * Nam: Học động tác 6-10. + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay, chân, thân ngời nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức 2 lần 30' 12' * * * * * * * * * * * - HS đứng theo đội hình giãn cách 1 sải tay, khơi động tich cực dới sự điều khiển của CSL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Gv chia lớp thành 2 nhóm (nam,nữ) riêng, 2 nhóm ôn lại các đt tác đã học từ buổi trớc dới sự điều khiển của CSL - Đội hình tập thể dục * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * - Gv dạy mới cho nhóm nam, nhóm nữ ôn lại KT trao-nhận tín gậy dới sự điều khiển của CSL +Đội hình tập thể dục * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -GV làm mẫu mỗi đt 1,sau đó làm chậm phân tích kt đt.gv hô cho hs tập và quan sát sửa sai cho hs *Sai lầm: -Nam: Không duỗi thẳng tay, chân.các ngón tay cha khép vào nhau,mắt không nhìn theo tay -Cách sửa:nhắc hs chú ý trong khi tập, khi tập vừa hô nhịp vừa duỗi chân tay làm chậm đt -Nữ chân tay phối hợp không tốt với nhịp hô,khuỵu gối quá sâu, cha tỳ đúng mũi gót bàn chân -Cách sửa nhắc hs làm chậm chỉ ra lôi sai cho hs làm mẫu lại đt 4 - BT 1: Tại chỗ trao nhận tín gậy. - BT 2:Đi bộ chậm trao- nhận gậy. - BT 3: Đi bộ nhanh trao nhận tín gậy. + Yêu cầu: Trao nhận gậy chính xác, khi có tín hiệu mới đa tay về sau để nhận gậy. - BT 4: Chạy lặp lại 30m tốc độ cao. + Yêu cầu: Phát huy tốc độ tối đa trong cự ly 30m. - Ngới số1 xuất phát thấp, ngời số 2 xuất phát cao - Các BTPT tốc độ chạy lập lại tốc độ tối đa 3 x 30 ôn KT trao nhận tín gậy tai chỗ và di chuyển theo nhóm 2 ngời ( Số 1 và số 2, số 2 và số 3, số 3 và số 4) 3. Cũng cố bài: - Gọi 2 hs nhắc lại cách đóng bàn đạp trên đờng chạy thẳng và cong. -Gọi 4 hs bất kì thực hiện kt trao- nhận tín gậy -Gọi 1hs nam,1 hs nữ tập lại bài td vừa học: đt3(nữ); 6-10 (nam) C. Phần kết thúc. -Thả lỏng: + Rung bắp đùi, + Vơn thở, + Rũ hai tay. - Nhận xét. - Bài tập về nhà. * Ôn KT trao-nhận tín gậy ở nhiều vị trí. * Ôn các động tác bài thể dục vừa học - Xuống lớp 12' 6' 7' - Đội hình ôn chạy tiếp sức 20m 10m 35m * * * * * * * * * * * * +Đội hình tập kt trao-nhận tín gậy: Theo nhóm 4 ngời, cách vị tri kế tiếp là 20m * Yêu cầu -HS tự giác luyện tập -Đi bộ hoặc chạy chậm -Thay đổi luân phiên vị trí 1-4 -Sau đó đổi nội dung tập cho 2 nhóm _Mỗi nội dung GV gọi hs nhận xét sau đó gv nhận xét lại - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe. - GV nhận xét cho lớp giải tán. Ngày soạn Tiết 3: Thể dục - Chạy tiếp sức Ng ygiảng: - Ôn 15 động tác đã học.học mới 16-20 (nam) - Ôn đt 1-3.Học mới động tác 4 (nữ) - Ôn một số bài tập bổ trợ chuyên môn, kt trao-nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 ngời - Chạy lặp lại 30m tốc độ I- mục tiêu 1. Kiến thức: - Hiểu và biết cách thực hiện đt 1-3 bài TDNĐ (nữ), đt 1-10 bài TD phát triển chung nam 5 - Bớc đầu thực hiện đợc đt 4 bài TDNĐ (nữ), đt 16-20 bài TD phát triển chung nam. - Hiểu đợc kĩ thuật trao- nhận tín gậy nhóm 2 ngời kết hợp chạy tốc độ cao. 2. Kĩ năng: -Bớc đầu thực hiện đợc đt 1-4 bai TDNĐ nữ, đt 1-20 bai TDLH nam. - Thực hiện tơng đối đúng kĩ thuật trao-nhận tín gậy nhóm 2 ngời kết hợp chạy tốc độ cao trong chạy tiếp sức 3. Thái độ: - Rèn luyện tính tổ chức, kỉ luật -Luôn có ý thức ,nghiêm túc tự giác tích cực trong tập luyện. II- địa điểm ph ơng tiện. 1.Địa điểm: Sân tập của trờng. 2.Phơng tiện: Còi,tranh ảnh, kẻ vạch xuất phát, tín gậy. III- tiến trình lên lớp: Nội dung Định Lợng Phơng pháp tổ chức A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. + CSL: Tập trung báo cáo sĩ số lớp. + GV: Nhận lớp, hỏi thăm sức khỏe hs, phổ biến mục tiêu,yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động. - Khởi động chung: khởi động khớp cổ ,vai, khuỷu tay, cổ tay-cổ chân, hông, đùi, ép ngang-dọc, vặn mình. - Khởi động chuyên môn. + Chạy bớc nhỏ (15-20m) + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện đt 1-3( nữ), đt 1-15 (nam) B. Phần cơ bản. 1.Thể dục -TDND: a.Ôn: động tác 1-3(nữ), 1-15 (nam) + Yêu cầu: Nhớ tên và thực hiện đúng động tác. Phối hợp tay, chân, thân ngời nhịp nhàng. b.Học: * Nữ: Động tác 4: Phối hợp + Yêu cầu: Phối hợp giữa chân và thân ngời nhịp nhàng. * Nam: Học động tác 16-20: + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay chân, thân ngời nhịp nhàng. 8' 2 x 8N 2 lần 30' 12' - GV và HS làm thủ tục lên lớp - Gv phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập hs chú ý lắng nghe. - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - HS đứng theo đội hình giãn cách 1 sải tay, khơi động tich cực dới sự điều khiển của CSL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Gv chia lớp thành 2 nhóm (nam,nữ) riêng, 2 nhóm ôn lại các đt tác đã học từ buổi trớc dới sự điều khiển của CSL - Đội hình tập thể dục * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * - Gv dạy mới cho nhóm nam, nhóm nữ ôn lại KT trao-nhận tín gậy dới sự điều khiển của CSL +Đội hình tập thể dục * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 2.Chạy tiếp sức - BT 1: Tại chỗ trao nhận tín gậy - BT 2: Chạy chậm trao nhận tín gậy. - BT 3: Chạy nhanh trao nhận tín gậy + Yêu cầu: Trao- nhận gậy đúng tay, đúng kỹ thuật, khi nhận gậy không đợc nhìn lại phía sau. - BT 4: Chạy lặp lại 30m tốc độ cao. + Yêu cầu: Phát huy tốc độ tối đa trong cự ly 30m. - Ôn KT trao - nhận tín gậy với tốc độ nhanh theo nhóm 2 ngời ( Số 1 và số 2, số 2 và số 3, số 3 và số 4) Chú ý - Không nắm gậy quá chặt, không quá căng thẳng sẽ làm giảm tốc độ khi chạy - Ngời nhận tín gậy cần xuất phát đúng thời điểm - Chạy 30m tốc độ cao: Có lệnh "chạy" hs nhanh chóng xuất phát về trớc với tốc độ tăng dần đều. . Cũng cố bài: - Gọi 2 HS bất kì thực hiện KT trao- nhận tín gậy chạy tốc độ cao 40m -Gọi 1HS nam,1 HS nữ tập lại bài TD 17' 3' * -GV làm mẫu mỗi đt 1,sau đó làm chậm phân tích kt đt.gv hô cho hs tập và quan sát sửa sai cho hs *Sai lầm: -Nam: mất thăng bằng trong khi bật nhảy, nằm sấp chống tay thân ngời không thẳng. -Cách sửa:Bật nhảy trai-phải với cự ly nhỏ cho quen. Chống thẳng tay dùng cơ lng-bụng giữ thân ngời thẳng -Nữ chân tay phối hợp không khớp với nhịp hô, -Cách sửa nhắc hs làm chậm .tập châm va hô vừa kết hợp tay-chân, chỉ ra lôi sai cho hs làm mẫu lại đt *Sau đó đổi nội dung tập cho 2 nhóm - Đội hình ôn chạy tiếp sức - Khoảng cách giữa 2 vị trí là 40m, vị trí 1 xp thấp,2,3,4 xp cao trao-nhận tín gậy với tốc độ cao. * * * * * * * * * * GV 40m 40m * * * * * Yêu cầu -HS chạy hết cự ly, sau đó đi bộ thả lỏng về đứng cuối hàng. _Mỗi nội dung GV gọi hs nhận xét sau đó gv nhận xét lại - Thả lỏng theo đội hình khởi động, 7 vừa học: đt 4(nữ); 16-20 (nam) C. Phần kết thúc. 1.Thả lỏng: + Rung bắp đùi, + Vơn thở, + Rũ hai tay. - Nhận xét. 2. Bài tập về nhà. * Ôn KT trao-nhận tín gậy ở nhiều vị trí. * Ôn các động tác bài thể dục vừa học 3. Xuống lớp 7' CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe. - GV nhận xét cho lớp giải tán. Ngày soạn Tiết 4: Thể dục - Chạy tiếp sức Ngày giảng: - Ôn 1-20 động tác đã học.học mới 21-30 (nam) - Ôn đt 1-4.Học mới động tác 5 (nữ) - Luyện tập chạy 3 lần x 3m tốc độ cao. - KT trao-nhận tín gậy chạy chậm và chạy nhanh theo nhóm 3 ngời(số 1-2-3, số 2-3-4) Số 1 chạy xuất phát thấp có tín gậy I- mục tiêu 1. Kiến thức: - Hiểu và biết cách thực hiện đt 1-4 bài TDNĐ (nữ), đt 1-20 bài TD phát triển chung nam - Bớc đầu thực hiện đợc đt 5 bài TDNĐ (nữ), đt 21-30 bài TD phát triển chung nam. - Biết đợc kĩ thuật trao- nhận tín gậy nhóm 3 ngời. 2. Kĩ năng: -Bớc đầu thực hiện đợc đt 1-5 bài TDNĐ nữ, đt 21-30 bài TDLH nam. - Thực hiện tơng đối đúng kĩ thuật trao-nhận tín gậy nhóm 3 ngời có thể kết hợp chạy tốc độ cao trong chạy tiếp sức 3. Thái độ: - Rèn luyện tính tổ chức, kỉ luật -Luôn có ý thức ,nghiêm túc tự giác tích cực trong tập luyện. II- địa điểm ph ơng tiện. 1.Địa điểm: Sân tập của trờng. 2.Phơng tiện: Còi,tranh ảnh, kẻ vạch xuất phát, tín gậy. III- tiến trình lên lớp: Nội dung Định Lợng Phơng pháp tổ chức A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. + CSL: Tập trung báo cáo sĩ số lớp. + GV: Nhận lớp, hỏi thăm sức khỏe hs, phổ biến mục tiêu,yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động. - Khởi động chung: khởi động khớp cổ ,vai, khuỷu tay, cổ tay-cổ chân, hông, đùi, ép ngang-dọc, vặn mình. - Khởi động chuyên môn. + Chạy bớc nhỏ (15-20m) + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện đt 1-4( nữ), đt 1-20 (nam) 8' 2 x 8N 2 lần - GV và HS làm thủ tục lên lớp - GV phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập hs chú ý lắng nghe. - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - HS đứng theo đội hình giãn cách 1 sải tay, khơi động tich cực dới sự điều khiển của CSL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 8 B. Phần cơ bản. 1.Thể dục -TDND: a.Ôn : Động tác 1-4 (nữ), 1-20(nam) + Yêu cầu: Thực hiện đúng từng biên độ động tác, phối hợp giữa tay và chân, thân ngời nhịp nhàng. * Nữ: Động tác 5: + Yêu cầu: Phối hợp giữa chân và thân ngời nhịp nhàng. - Sai lầm thờng mắc: Thực hiện động tác còn lúng túng, tay chân không đúng biên độ. b.Học: động tác 21-30 (nam) + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay chân nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức - BT 1: Chạy tốc độ chậm và tốc độ nhanh trao nhận gậy theo nhóm 3 ngời: số1-2-3. - BT 2: Chạy tốc độ chậm và nhanh trao nhận gậy theo nhóm 3 ngời: số 2-3-4. + Yêu cầu: Trao- nhận gậy chính xác đúng tay, khi nhận gậy không đợc nhìn lại phía sau, phát huy tốc độ cao. - BT 3: Chạy lặp lại 30m tốc độ cao 30' 12' 17' -Gv chia lớp thành 2 nhóm (nam,nữ) riêng, 2 nhóm ôn lại các đt tác đã học từ buổi trớc dới sự điều khiển của CSL - Đội hình tập thể dục * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * - Gv dạy mới cho nhóm nam, nhóm nữ ôn lại KT trao-nhận tín gậy dới sự điều khiển của CSL +Đội hình tập thể dục * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -GV làm mẫu mỗi đt 1-2 lần, sau đó làm chậm phân tích kt đt.gv hô cho hs tập và quan sát sửa sai cho hs *Sai lầm: -Nam: mất thăng bằng trong khi bật nhảy, nằm sấp chống tay thân ngời không thẳng. -Cách sửa:Bật nhảy trái-phải với cự ly nhỏ cho quen. Chống thẳng tay dùng cơ lng-bụng giữ thân ngời thẳng -Nữ chân tay phối hợp không khớp với nhịp hô, -Cách sửa nhắc hs làm chậm .tập châm va hô vừa kết hợp tay-chân, chỉ ra lôi sai cho hs làm mẫu lại đt *Sau đó đổi nội dung tập cho 2 nhóm - Đội hình ôn chạy tiếp sức - Từng nhóm 3 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1-2-3, số 2-3-4, ngời số 1 xuất phát thấp có gậy. - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. - Từng nhóm thực hiện chạy lặp lại cự ly 30m tốc độ cao. - Nhóm 2 ngời: * * * * * * * * * * GV 40m 40m * * 9 + Yêu cầu: Phát huy tốc độ cao. 3. Cũng cố bài: - Gọi 2 HS bất kì thực hiện KT trao- nhận tín gậy chạy tốc độ cao 40m -Gọi 1HS nam,1 HS nữ tập lại bài TD vừa học: đt 5(nữ); đt 21-31 (nam) C. Phần kết thúc. 1.Thả lỏng: + Rung bắp đùi, + Vơn thở, + Rũ hai tay. - Nhận xét. 2. Bài tập về nhà. * Ôn KT trao-nhận tín gậy ở nhiều vị trí. * Ôn các động tác bài thể dục vừa học 3. Xuống lớp 3' 7' * * - Nhóm 3 ngời: * * * * * * * * * * 40m 40m 40m * * * - Mỗi nội dung GV gọi hs nhận xét sau đó gv nhận xét lại - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe. - GV nhận xét cho lớp giải tán. Ngày soạn Tiết 5: Thể dục - Chạy tiếp sức Ngày giảng: - Thể dục:+Ôn từ 1-30 và học từ 31-40 bài TDLH của nam +ôn 1-5,học ĐT 6 TDNĐ của nữ. - Chạy tiếp sức: + Bài tập phát triển tốc độ. + Ôn các động tác bổ trợ môn chạy + Hoàn thiện KT trao-nhận tín gậy trong 20 m I- mục tiêu 1. Kiến thức: - Hiểu và biết cách thực hiện đt 1-5 bài TDNĐ (nữ), đt 1-30 bài TD phát triển chung nam - Bớc đầu thực hiện đợc đt 6 bài TDNĐ (nữ), đt 31-40 bài TD phát triển chung nam. - Hoàn thiện kĩ thuật trao- nhận tín gậy trong khu vực 20m quy . 2. Kĩ năng: -Bớc đầu thực hiện đợc đt 6 bài TDNĐ nữ, đt 31-40 bài TDLH nam. - Thực tốt kĩ thuật trao-nhận tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo hiệu chuẩn 3. Thái độ: - Rèn luyện tính tổ chức, kỉ luật -Luôn có ý thức ,nghiêm túc tự giác tích cực trong tập luyện. II- địa điểm - phơng tiện. 1.Địa điểm: Sân tập của trờng. 2.Phơng tiện: Còi,tranh ảnh, kẻ vạch xuất phát, tín gậy. III- tiến trình lên lớp: 10 [...]... đt 6( nữ); 31-40 (nam) C Phần kết thúc 1.Thả lỏng: + Rung bắp đùi, + Vơn thở, + Rũ hai tay - Nhận xét 2 Bài tập về nhà * Ôn KT trao-nhận tín gậy ở nhiều vị trí * Ôn các động tác bài thể dục vừa học 3 Xuống lớp ********* ********* ********* ********** 7' * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe - GV nhận xét cho lớp giải tán Ngày soạn Tiết 6: Thể dục - Chạy tiếp sức Ngày giảng: - Thể. .. động tác bài thể dục vừa học 3 Xuống lớp * * * - Mỗi nội dung GV gọi hs nhận xét sau đó gv nhận xét lại - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở ********* ********* ********* ********** * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe - GV nhận xét cho lớp giải tán Ngày soạn Tiết 7: Thể dục - Chạy tiếp sức Ngày giảng: -Thể dục: +Ôn từ 1- 45 và học từ 46- 50 bài... bài thể dục vừa học 3 Xuống lớp * 30m -Mỗi nội dung GV gọi hs nhận xét sau đó gv nhận xét lạ 7' - Mỗi nội dung GV gọi hs nhận xét sau đó gv nhận xét lại - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở ********* ********* ********* ********** * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú 16 ý lắng nghe - GV nhận xét cho lớp giải tán Tiết 9: Ngày soạn Ngày giảng: Thể dục. .. thể dục vừa học 3 Xuống lớp * 7' Thể dục - Chạy tiếp sức * * -Mỗi nội dung GV gọi hs nhận xét sau đó gv nhận xét lạ - Mỗi nội dung GV gọi hs nhận xét sau đó gv nhận xét lại - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở ********* ********* ********* ********** * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe - GV nhận xét cho lớp giải tán Ngày soạn Ngày giảng: -Thể. .. nhảy xa và đẩy tạ vừa học 3 Xuống lớp 6' 7' Giáo viên giới thiệu bài mới và hớng dẫn lớp tập luyện - Gọi 1,2 hs lên thực hiện ki thuật - HS trong hàng quan sát - Gv sửa sai đt cho hs - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở -Đội hình xuống lớp Tiết 16: - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe - GV nhận xét cho lớp giải tán Ngày soạn Ngày giảng: nhảy... - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở ********* ********* ********* ********** * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe - GV nhận xét cho lớp giải tán Ngày soạn Ngày giảng: Thể dục - Chạy tiếp sức -Thể dục: + Ôn ập và nâng cao chất lợng 50 động tác của nam +Ôn 2 - 7, học ĐT 9 TDNĐ của nữ -Chạy tiếp sức: Chạy lặp lại 3 x 30m tốc độ cao I- mục tiêu... tác bài thể dục đã học 3 Xuống lớp 7' sau đó gv nhận xét lạ - Mỗi nội dung GV gọi hs nhận xét sau đó gv nhận xét lại - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở ********* ********* ********* ********** * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe - GV nhận xét cho lớp giải tán Ngày soạn Tiết 11: Kiểm tra: kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x100 m Ngày giảng: Lớp: ... tập của trờng - Dụng cụ:Ván dậm, cuốc xới cát, tạ 3kg (nữ); 5kg (nam) 27 IV.tiến trình lên lớp: Nội dung A Phần mở đầu 1 Nhận lớp + CSL: Tập trung báo cáo sĩ số lớp + GV: Nhận lớp, hỏi thăm sức khỏe hs, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học Định Lợng 8' Phơng pháp tổ chức - GV và HS làm thủ tục lên lớp - Gv phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập hs chú ý lắng nghe - Đội hình nhận lớp 2 Khởi động - Khởi... từ 1 -6 và học động tác 7 2.chạy tiếp sức -Một số bài tập bổ trợ phát triển tốc độ -Hoàn thiện KT trao-nhận tín gậy trong khu vực 20m -Gv chia lớp thành 2 nhóm (nam,nữ) riêng, 2 nhóm ôn lại các đt tác đã học từ buổi trớc dới sự điều khiển của CSL - Đội hình tập thể dục * * * * * * * * * * * * * * 12' * * * * * 6' 7' * * * * * * * * *Sau đó đổi nội dung tập cho 2 nhóm - Đội hình ôn chạy tiếp sức - Giáo. .. tập của trờng - Dụng cụ;Ván dậm, cuốc xới cát, tạ 3kg (nữ); 5kg (nam) IV.tiến trình lên lớp: Định Nội dung Phơng pháp tổ chức Lợng A Phần mở đầu 1 Nhận lớp + CSL: Tập trung báo cáo sĩ số lớp + GV: Nhận lớp, hỏi thăm sức khỏe hs, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 8' - GV và HS làm thủ tục lên lớp - Gv phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập hs chú ý lắng nghe - Đội hình nhận lớp 2 Khởi động - Khởi . nâng cao đùi + Chạy đạp sau B. Phần cơ bản. 1 .thể dục nhịp điệu (nữ), thể dục phát triển chung (nam) a) Giới thiệu chơng trình thể dục 12. b) Thể dục. + Bài TDLH của nam từ động 1-5 - GV phân. nhận lớp, chú ý lắng nghe. - GV nhận xét cho lớp giải tán. Ngày soạn Tiết 5: Thể dục - Chạy tiếp sức Ngày giảng: - Thể dục: +Ôn từ 1-30 và học từ 31-40 bài TDLH của nam +ôn 1-5,học ĐT 6 TDNĐ. đứng theo đội hình nhận lớp, chú ý lắng nghe. - GV nhận xét cho lớp giải tán. Ngày soạn Tiết 7: Thể dục - Chạy tiếp sức Ngày giảng: -Thể dục: +Ôn từ 1- 45 và học từ 46- 50 bài TDLH của nam +Ôn

Ngày đăng: 25/05/2015, 22:01

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • III/ PhÇn kÕt thóc

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan