0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Thể dục >

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 15

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 15

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 15

... xét, xuống lớp (GV) Ngày .tháng .năm 201 Ngời kiểm tra Vũ Thị Tuyến Tên dạy Trờng thpt cẩm giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: Tiết : 17 Ngày soạn: / /201 Bài thể dục: Kiểm tra thể dục nhịp điệu ... K12 Tuần: Tiết : 18 Ngày soạn: / /201 Bài thể dục: Tên dạy Kiểm tra thể dục liên hoàn nam 45 phút A Mục tiêu: 1- Kiến thức: + Biết cách thực thể dục liên hoàn dành cho nam + Thực toàn thể dục ... xét, đánh giá chất lợng học tập - BTVN Đội hình nhận xét, xuống lớp (GV) Ngày .tháng .năm 201 Ngời kiểm tra Vũ Thị Tuyến Tên dạy Trờng thpt cẩm giàng Môn: Thể Dục- K12 Tuần: Tiết : 15 Ngày...
 • 89
 • 689
 • 0
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 21

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 21

... GIÁO ÁN SỐ: 07/14 TÊN BÀI: ĐÁ CẦU - NHẢY XA – KTĐC - 14 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng  Tiết CT:29, 30 Thời gian dạy: I NHIỆM VỤ: - Đá cầu: Ơn: Kĩ thuật đánh ngực cơng; thể ... đặt chân giậm,chân lăng đưa trước, tay phải tư cao đánh xuống tới ngang vai ,đánh vòng sang Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn - Một số tập bổ trợ thể lực: + Bật cóc tiếp sức + Bật xa chổ Chạy bền: địa ... GIÁO ÁN SỐ: 02/14 TÊN BÀI: NHẢY XA – CHẠY BỀN  Tiết CT:19, 20 Thời gian dạy: -2- Giáo án Thể Dục 12 I NHIỆM VỤ: - Nhảy xa: GV: Đồn Đức Lượng Ơn: Một số tập phát triển thể lực Một...
 • 22
 • 748
 • 6
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 22

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 22

... tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: ... tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: ... tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:...
 • 143
 • 767
 • 2
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 3

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 3

... khoẻ) Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p 4p sl x x x x 34 p 13p 2l 4l 4l 13p 3l 2p 5p Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x 2x8 1l 2p phơng pháp 1l GV - Khởi động theo hớng dẫn giáo viên - Gọi em thực giáo ... lại để Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p 4p sl Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 2x8 1l 2p 34 p 13p phơng pháp 2l 4l 4l 14p 3l GV - Khởi động theo hớng dẫn giáo viên - Gọi em thực giáo viên ... hồi tĩnh: Thể Dục 12 Năm Học 2011 - 2 012 4p 2p 34 p 13p x 2x8 x x x GV 2l - Khởi động theo hớng dẫn giáo viên - Gọi em thực giáo viên nhận xét cho điểm 2l - Nam nữ ôn theo đội hình nhóm giáo viên...
 • 123
 • 743
 • 2
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 5

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 5

... NỘI DUNG I Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, u cầu buổi học - Kiểm tra củ: + KT đánh cầu đầu, cao trái tay LVĐ 5p - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số - GV nêu phần ... ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: - Sân thể dục Phương tiện: - GV: Giáo án, tranh ảnh, sân cầu lơng, vợt, trái cầu, tạ học tập, tạ sắt - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, vợt, cầu cá nhân PHẦN ... Nhận lớp: - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, u cầu buổi học - Kiểm tra củ: + KT đánh cầu đầu, cao trái tay LVĐ 5p 1- Cầu lơng: - Ơn kỹ thuật phát cầu PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình tập họp: - Lớp...
 • 7
 • 727
 • 0
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 6

... đội hình nhận lớp, ý lắng nghe - GV nhận xét cho lớp giải tán Ngày soạn Tiết 6: Thể dục - Chạy tiếp sức Ngày giảng: - Thể dục: Ôn từ 1- 40 học từ 41 - 45 TDLH nam ôn 1 -6, học ĐT TDNĐ ... HS đứng theo đội hình nhận lớp, ý lắng nghe - GV nhận xét cho lớp giải tán Ngày soạn Tiết 7: Thể dục - Chạy tiếp sức Ngày giảng: -Thể dục: +Ôn từ 1- 45 học từ 46- 50 TDLH nam +Ôn - 7, học ... ********** * - HS đứng theo đội hình nhận lớp, 16 ý lắng nghe - GV nhận xét cho lớp giải tán Tiết 9: Ngày soạn Ngày giảng: Thể dục - Chạy tiếp sức -Thể dục: + Ôn 50 động tác nam +Ôn - 9, học...
 • 123
 • 803
 • 3
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 7

... hin 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III Tin trỡnh lờn lp NI DUNG L PHNG PHP - T CHC I PHN M U 8-10 - Giỏo viờnv hc sinh lm th tc nhn Nhn lp: lp - Lp trng trung bỏo cỏo s s 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: ... hin: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III NI DUNG V PHNG PHP NI DUNG L PHNG PHP - T CHC I PHN M U: 8-10 - Giỏo viờnv hc sinh lm th tc 1.Nhn lp: nhn lp - Lp trng trung bỏo cỏo s s 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: ... hin: 12A2: 12A4: 12A6: 12A8: III NI DUNG V PHNG PHP NI DUNG L PHNG PHP - T CHC I PHN M U: 8-10 - Giỏo viờnv hc sinh lm th tc nhn Nhn lp: lp - Lp trng trung bỏo cỏo s s 12A2: 12A4: 12A6: 12A8:...
 • 42
 • 695
 • 0
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9

... TUẦN: - Ngày soạn: 24 / 09 /2011 - Ngày dạy: 01 / 10 /2011 Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng GIÁO ÁN Số: 17 Tiết 17 Thời gian: 45 phút Khối 12 KIỂM TRA: BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – THỂ DỤC LIÊN HỒN  MỤC TIÊU: ... tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: ... tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:...
 • 143
 • 537
 • 1
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 1

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 1

... bền Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l 32p 13 p 2l 4l 13 p 2l 13 p 2l GV - Khởi động theo hớng dẫn giáo viên - Gọi em thực giáo ... dung Thể Dục 12 Năm Học 2009-2 010 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l 32p 13 p 4l GV - Khởi động theo hớng dẫn giáo viên - Gọi em thực giáo ... mạnh nhanh + Sức mạnh bền Thể Dục 12 tg sl phơng pháp 6p 1p - Lớp trởng nắm vững sĩ số báo cáo 1p cho giáo viên - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu tiết học 4p 1l - Giáo viên gọi em trả lời...
 • 135
 • 830
 • 3
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10

... ( trung i hang dc 12 Khi tin hanh luyn giao viờn quan xac sa cha nhng li sai Va cach khac phuc - Giáo viên lên lớp theo bớc: + b1: Làm nhanh Giao duc quục phong va An Ninh 12 + im sụ + Chnh ... An Ninh 12 ( phi) i u v v trớ mi, tiu i trng quay bờn phi ( trai), i u v v trớ ch huy chớnh gia phớa trc i hỡnh ụn ục giúng hang Khi cac chin s ng lot quay v hng c, ó n - Giáo viên lên lớp theo ... u phớa trc chnh v bờn trai i hỡnh, cach i hỡnh t bc dng li, quay vao i hỡnh ụn ục hp - Giáo viên lên lớp theo bớc: + b1: Làm nhanh + b2: Làm chậm có phân tích + b3: Làm tổng hợp x GV x...
 • 132
 • 482
 • 1
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 11

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 11

... CƠ BẢN Thể dục a) Bài thể dục nhịp điệu nữ - Ôn động tác * Động tác :Tay * Động tác : Thân Giáo án thể dục 12 - Lớp trưởng đìêu hành phần khởi động - Gv quan sát nhắc nhở 32’ 1 112 - Chia lớp thành ... vòng Giáo án thể dục 12 - Lớp trưởng đìêu hành phần khởi động - Gv quan sát nhắc nhở 32’ - Chia lớp thành tổ nam nữ nữ ôn học thể dục nhịp điệu, nam học chạy tiếp sức, sau khoảng 11 12 11 -12 ... toàn đội ( nâng cao thành tích) Giáo án thể dục 12 32’ 1 112 lần - Chia lớp thành tổ nam nữ Nữ ôn học thể dục nhịp điệu, nam học chạy tiếp sức, sau khoảng 11 -12 phút chuyển nội dung - Gv giao...
 • 175
 • 575
 • 1
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 14

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 14

... Nhóm nữ : - Giáo viên cho học sinh ôn lại củ ý hoàn thiện động tác - n toàn thể dục nhòp điệu - Giáo viên giao nhiệm vụ quan sát sửa sai cho học sinh b Nhóm nam : - n toàn thể dục liên hoàn ... nữ : Đá cầu : 12' - n động tác bổ trợ - phát triển thể lực b Nhóm nam : Cầu lông - n đánh cầu đầu ,  - Học : Đánh cầu cao trái tay  12 c Nhóm nữ : Cầu lông - Đánh cầu cao ... toàn lớp hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : I– Tiết : 10 MỤC TIÊU : – – Chạy tiếp sức : Hoàn thiện kó thuật trao – nhận tín gậy Phát triển tốc độ sức bền – II– Thể dục : n toàn thể dục phối...
 • 42
 • 518
 • 0
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 19

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 19

... xét đánh buổi học - Xuống lớp Tuần 19 GVBS: Phan Nghĩa Thanh Bình 10 phút - Thả lỏng tay, chân - Gọi HS lên thực hiện, rút nhận xét GV     Đội hình xuống lớp ... bóng đá ( Giáo viên nhắc học sinh hít thở sâu trình chạy) Đội hình chạy bền c Phát triển thể lực: chạy biến tốc, dừng đột ngột + Chuẩn bị: kẻ hai vạch giới hạn a, b 10m cách 20m Chia số HS lớp thành ... quang sân bóng đá ( Giáo viên nhắc học sinh hít thở sâu trình chạy) c Phát triển thể lực: chạy biến tốc, dừng đột ngột + Chuẩn bị: kẻ hai vạch giới hạn a, b 10m cách 20m Chia số HS lớp thành hai đội...
 • 12
 • 767
 • 2
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 20

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 20

... / / / Lớp Tiết (TKB) Tuần dạy 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 Sĩ số HS Vắng Tiết 12 THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết cách thực động tác học thể dục nhịp điệu nữ thể dục phát ... / / / Lớp Tiết (TKB) Tuần dạy 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 Sĩ số HS Vắng Tiết 05 THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết cách thực động tác học thể dục nhịp điệu nữ thể dục phát ... / / / Lớp Tiết (TKB) Tuần dạy 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 Sĩ số HS Vắng Tiết 07 THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết cách thực động tác học thể dục nhịp điệu nữ thể dục phát...
 • 46
 • 6,462
 • 13
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 18

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 18

... CƠ BẢN Thể dục a) Bài thể dục nhịp điệu nữ - Ôn động tác * Động tác :Tay * Động tác : Thân Giáo án thể dục 12 - Lớp trưởng đìêu hành phần khởi động - Gv quan sát nhắc nhở 32’ 1 112 - Chia lớp thành ... CƠ BẢN Thể dục a) Bài thể dục nhịp điệu nữ - Ôn động tác - Giáo án thể dục 12 - Lớp trưởng đìêu hành phần khởi động - Gv quan sát nhắc nhở 32’ - Chia lớp thành tổ nam nữ nữ ôn học thể dục nhịp ... nam - Ôn động tác từ – 18 Giáo án thể dục 12 động - Gv quan sát nhắc nhở 32’ - Chia lớp thành tổ nam nữ Nữ ôn 11 -12 học thể dục nhịp điệu, nam học chạy tiếp sức, sau 11 -12 phút 4*8n chuyển nội...
 • 175
 • 657
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giao an the duc lop 12giao an the duc lop 12 moi nhatgiao an the duc lop 12 ca namgiao an the duc lop 9 chuangiao an the duc lop 7 chuangiáo án thể dục lớp 1 chuẩngiao an the duc lop 12 moigiao an the duc lop 12 nam 2012giao an the duc lop 12 nam 2013giao an the duc lop 3 chuan ktkngiáo án thể dục lớp 6 chuẩngiáo án thể dục lớp 12 tiết 16giáo án thể dục lớp 12 học kỳ 2giáo án thể dục lớp 8 chuẩngiao an the duc lop 12 hoc ki 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ