Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 1

135 825 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 22:09

Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 sở giáo dục và đào tạo trờng thpt giáo án thể dục khối 12 Giáo viên : Tổ : Năm học : 0o0 Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 Tun 2 Tiết 3: - TDND: Nữ động tác 1-2, nam động tác 1-5. - Chạy tiếp sức:+ ôn một số động tác bổ trợ: chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc. + Trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển, theo nhóm 2 ngời I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau II.Phần cơ bản 1.TDND: a. Nữ: Học động tác 1-2 - ĐT 1: Tay + Yêu cầu: Tay thẳng, nhún theo nhịp chính xác. - ĐT 2: Thân mình + Yêu cầu: Phối hợp nhịp nhàng giữa tay và thân ngời. b Nam: Học động tác 1-5: + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay chân nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức. a. Một số động tác bổ trợ: - Chạy bớc nhỏ: - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Chạy tăng tốc. 8p 1p 1p 6p 32p 3p 2x8 1l 4lần 1lần 1lần 1lần 1lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Học sinh chú ý lắng nghe để nắm đợc mục tiêu và nội dung học trong chơng trình. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x GV - Nam nữ tập luyện theo đội hình phân nhóm - Giáo viên quan sát sửa sai cho các em, nhắc nhở các em tập luyện nghiêm túc. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 + Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật phát huy tần số động tác. b.Luyện tập trao- nhận gậy. + Yêu cầu: Trao- nhận gậy đúng tay, khi nhận gậy không đợc nhìn lại phía sau. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy, 2 động tác TDND của nữ. III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: - Ôn luyện các bài tập đã học 5p 4lần 3lần x x x - Cự ly tập luyện các động tác bổ trợ khoảng 20m. - Từng nhóm 2 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1 và 2, số 2 và 3, số3 và 4 - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên quan sát sửa sai Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Tiết 4: - TDND: + Ôn động tác 1-2( nữ), động tác 1-5 ( nam) + Học động tác 3( nữ), động tác 6-10 ( nam) - Chạy tiếp sức:+ ôn trao nhận tín gậy tại chỗ, di chuyển chậm theo nhóm 2 ngời ( số 1-2, số 2-3, số 3- 4) + Trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 ngời I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, phát triển sức bền. II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 1lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 sau. 4.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện 2 động tác của nữ và cách trao nhận tín gậy. II.Phần cơ bản 1.TDND: a.Ôn các động tác đã học. + Yêu cầu: Thực hiện đúng các động tác, phối hợp giữa tay, chân, thân ngời nhịp nhàng. b.Học động tác 3 (nữ), động tác 6- 10(nam) * Nữ: Học động tác 3 - ĐT3: chân + Yêu cầu: phối hợp giữa tay, chân nhịp nhàng chính xác. * Nam: Học động tác 6-10. + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay, chân, thân ngời nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức. - BT 1: Tại chỗ trao nhận tín gậy. - BT 2:Đi bộ chậm trao- nhận gậy. - BT 3: Đi bộ nhanh trao nhận tín gậy. + Yêu cầu: Trao nhận gậy chính xác, khi có tín hiệu mới đa tay về sau để nhận gậy. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy và các động tác TDND đã học. III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: - Ôn luyện các bài tập đã học 2p 32p 13p 16p 3p 5p 3p 1p 1p 2lần 2lần 4lần 3lần 2lần 2lần 2lần 2x8 nhịp - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm. Đội hình tập luyện x x x x x x x - Nam nữ ôn theo đội hình phân nhóm, sau đó học động tác mới. x x x x x x x - Giáo viên quan sát sửa sai cho các em, nhắc nhở các em tập luyện nghiêm túc. CH: Có mấy cách trao nhận tín gậy? Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x - Từng nhóm 2 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1 và 2, số 2 và 3, số3 và 4. - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên quan sát sửa sai Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV Ký duyt Trnh Cụng Cuc Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 Tiết 3:- TDND:+ Ôn động tác 2-3 (nữ), động tác 1-10 (nam) + Học: Động tác 4 (nữ), động tác 11-18 (nam) - Chạy tiếp sức: + Ôn trao- nhận tín gậy tại chỗ, với tốc độ chạy chậm và chạy nhanh theo nhóm 2 ngời ( số 1-2, số 2-3, số 3- 4). + Chạy lặp lại 30m tốc độ cao - Chạy bền: Học: Luyện tập chạy bền. I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời phát huy tốc độ cao. - Rèn luyện sự nhanh, nhẹn khéo léo, phát triển sức bền. II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 sau. 4.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện các động tác TDND đã học. II.Phần cơ bản 1.TDND: a.Ôn: động tác 2-3(nữ), 1-10 (nam) + Yêu cầu: Nhớ tên và thực hiện đúng động tác. Phối hợp tay, chân, thân ng- ời nhịp nhàng. b.Học: * Nữ: Động tác 4: Phối hợp + Yêu cầu: Phối hợp giữa chân và thân ngời nhịp nhàng. * Nam: Học động tác 11-18: + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay chân, thân ngời nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức. - BT 1: Tại chỗ trao nhận tín gậy - BT 2: Chạy chậm trao nhận tín gậy. - BT 3: Chạy nhanh trao nhận tín gậy + Yêu cầu: Trao- nhận gậy đúng tay, đúng kỹ thuật, khi nhận gậy không đ- ợc nhìn lại phía sau. - BT 4: Chạy lặp lại 30m tốc độ cao. + Yêu cầu: Phát huy tốc độ tối đa trong cự ly 30m. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy, các động tác TDND đã học. 4. Chạy bền: Chạy quanh khu vực tr- ờng. + Yêu cầu: Phân phối sức đều, hít thở sâu, khắc phục hiện tợng cực điểm, có nớc rút khi về đích. - Những em bị bệnh đợc nghỉ nội dung này III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: - Ôn luyện các động tác TDND đã học, cách trao nhận gậy. - Luyện tập chạy bền. 2p 32p 13p 13p 6p 5p 3p 1p 1p 2lần 2lần 2lần 2lần 1lần 1lần 2lần 2lần 2lần 1lần 2x8 nhịp - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm. - Ôn luyện theo từng nhóm giáo viên quan sát sửa sai. - Sau khi ôn luyện giáo viên làm mẫu và triển khai tập luyện động tác mới. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x GV - Luyện tập trao nhận gậy theo hớng dẫn của giáo viên. - Từng nhóm 2 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1 và 2, số 2 và 3, số3 và 4 - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. CH: Trao nhận gậy nh thế nào là đúng kỹ thuật? - Tập luyện chạy lặp lại 30m theo hớng dẫn của giáo viên. - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên phân nhóm sức khoẻ, sau đó tổ chức tập luyện - Cự ly thực hiện nam khoảng 1000m, nữ khoảng 600m. - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em cố gắng tập luyện. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 Ngày 28.8.2008 Tiết 4:- TDND:+ Ôn :động tác 2-4 ( nữ), động tác 1-18 (nam) + Học: động tác 18-27 (nam) - Chạy tiếp sức: + Trao- nhận tín gậy với tốc độ chạy chậm và chạy nhanh theo nhóm 3 ngời ( số 1-2-3 và số 2-3-4), số 1 xuất phát có gậy. + Chạy lặp lại 30m tốc độ cao. - Chạy bền: Học: Luyện tập chạy bền. I.Mục tiêu:- Nắm vững và thực hiện đợc các động tác TDND đã học và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 3 ngời phát huy tốc độ cao. - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, phát triển sức bền. II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 sau. 4.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện các động tác TDND đã học, cách trao nhận gậy. II.Phần cơ bản 1.TDND: a.Ôn : Động tác 2-4 (nữ), 1-18(nam) + Yêu cầu: Thực hiện đúng từng biên độ động tác, phối hợp giữa tay và chân, thân ngời nhịp nhàng. - Sai lầm thờng mắc: Thực hiện động tác còn lúng túng, tay chân không đúng biên độ. b.Học: động tác 19-27 (nam) + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay chân nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức. - BT 1: Chạy tốc độ chậm và tốc độ nhanh trao nhận gậy theo nhóm 3 ng- ời: số1-2-3. - BT 2: Chạy tốc độ chậm và nhanh trao nhận gậy theo nhóm 3 ngời: số 2- 3-4. + Yêu cầu: Trao- nhận gậy chính xác đúng tay, khi nhận gậy không đợc nhìn lại phía sau, phát huy tốc độ cao. - BT 3: Chạy lặp lại 30m tốc độ cao + Yêu cầu: Phát huy tốc độ cao. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy giã 3 ngời, động tác 19-27 (nam). 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền + Yêu cầu: Quan sát đờng chạy tốt, phân phối sức đều, hít thở sâu, khắc phục hiện tợng cực điểm, hoàn thành cự ly chạy. - Những em bị bệnh đợc nghỉ nội dung này III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: 2p 32p 13p 13p 6p 5p 3p 1p 2l 2l 4l 2l 2l 2l 2l 1l 2x8 - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm. - Nam nữ ôn theo đội hình từng nhóm giáo viên quan sát sửa sai - Sau đó triển khai tập luyện động tác mới cho nam. Đội hình tập luyện x x x x x x x GV x x x x x x x CH: Tập luyện bài TDND có tác dụng gì? Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x - Từng nhóm 3 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1-2-3, số 2-3-4, ngời số 1 xuất phát thấp có gậy. - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. - Từng nhóm thực hiện chạy lặp lại cự ly 30m tốc độ cao. - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên phân nhóm sức khoẻ sau đó tổ chức tập luyện.Nững em khoẻ chạy tốc độ nhanh hơn. - Cự ly thực hiện nam khoảng 1000m, nữ khoảng 600m. - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 - Ôn luyện các TDND đã học, cách trao nhận gậy. - Luyện tập chạy bền. 1p - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Ngày 1.9.2008 Tiết 5:- TDND:+Ôn động tác 2-4 (nữ), động tác 1-27 (nam) + Học: động tác 5 (nữ) - Chạy tiếp sức:+ Hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy ( bài tập 2 phối hợp 2 ngời) + Chạy lặp lại 30m tốc độ cao. - Chạy bền: Học: Luyện tập chạy bền ( đo mạch kiểm tra sức khoẻ) I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời, nắm vững cách đo mạch để kiểm tra sức khoẻ. - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, phát triển sức bền. II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy, đồng hồ. III.Tiến trình bài giảng. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 1l Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 sau. 4.Kiểm tra bài cũ: thực hiện các động tác TDND đã học, cách trao nhận gậy II.Phần cơ bản 1.TDND: a.Ôn: động tác 2-4 (nữ), động tác 1-27 (nam) + Yêu cầu: Thuộc tên và từng động tác. phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân, thân ngời. b.Học : Động tác 5 (nữ): Lờn + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng thao tác, phối hợp tay, chân nhịp nhàng. 3.Chạy tiếp sức: Hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy - BT 1: Phối hợp trao nhận tín gậy 2 ngời + Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật phát huy tốc độ cao. * Sai lầm thờng mắc: Trao nhận gậy sai tay, lúng túng, quay ngời lại để nhận gậy. - BT 2: Chạy lặp lại 30m tốc độ cao + Yêu cầu: Phát huy tốc độ cao trong cự ly ngắn. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy, động tác 5 (nữ) 4. Chạy bền: Học: luyện tập chạy bền (đo mạch kiểm tra sức khoẻ) + Yêu cầu: Phân phối sức đều, hít thở sâu, khắcphục hiện tợng cực điểm, quan sát đờng chạy tốt, có nớc rút khi về đích. - Những em bị bệnh đợc nghỉ nội dung này III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: - Ôn luyện các động tác đã học, nắm vững cách trao nhận gậy. - Luyện tập chạy bền. 2p 32p 13p 13p 6p 5p 3p 1p 1p 2l 4l 4l 3l 2l 2l 1l 2x8 - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm. - Nam nữ ôn luyện theo đội hình phân nhóm. Sau đó tổ chức tập luyện động tác 5 cho nữ Đội hình ôn luyện x x x x x x x GV x x x x x x x - Từng nhóm 2 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1 và 2, số 3 và 4, số2 và 3 - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. - Từng nhóm thực hiện chạy lặp lại tốc độ cao cự ly 30m - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. * Cách đo mạch: Dùng ngón giữa và ngán trỏ ấn nhẹ vào cổ tay trái đếm mạch trong 10', nếu từ 65-70l/p là sức khoẻ bình thờng, nếu cao hơn là sức khoẻ yếu. - Sau đó phân nhóm sức khoẻ và tổ chức tập luyện chạy quanh khu vực trờng nam 1000m, nữ 600m Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng [...]... chắn bóng Thể Dục 12 Năm Học 2009-2 010 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhạn lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm 32p 13 p 3l - Lần lợt từng em vào thực hiện giáo viên quan sát sửa sai cho từng em - CH: Chạy đà có tầm quan trọng nh thế nào? 13 p 4l Đội hình tập luyện x x x x x 1l x x x - Giáo viên... gậy không Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 2p 2l 32p 13 p 2l 2l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm - Ôn luyện theo từng nhóm giáo viên quan sát sửa sai - Sau khi ôn luyện giáo viên làm mẫu và triển khai tập luyện động tác mới Đội hình tập luyện x x x x x x x x 2l 13 p 1l 1l 2l x x x... cơ bản 1. TDND: a.Ôn : Động tác 1- 10 (nữ), 1- 50(nam) + Yêu cầu: Thực hiện đúng từng biên độ động tác, phối hợp giữa tay và chân, thân ngời nhịp nhàng - Sai lầm thờng mắc: Thực hiện động tác còn lúng túng, tay chân không Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 2p 2l 32p 13 p 3l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên... và động tác 6-7 của nữ 3 Chạy bền: Luyện tập chạy bền Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l 32p 13 p 2l 4l 13 p 2l 13 p 2l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm Đội hình ôn luyện x x x x x x x - Nam ôn luyện các động tác đã học - Giáo viên làm mẫu sau đó tổ chức tập luyện cho nữ GV x... phép bỏ nhỏ, đánh nhẹ khi đập bóng tấn công + Hoàn thành đập bóng tân công khi bóng đã hoàn toàn qua mặt phẳng Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l 32p 13 p 3l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên quan sát cho điểm - Lần lợt từng em thực hiện ở hố nhảy giáo viên quan sát sửa sai 2x8 1l - CH: Bài tập... mạnh đợc chia làm 3 nhóm: + Sức mạnh tối đa + Sức mạnh nhanh + Sức mạnh bền Thể Dục 12 tg sl phơng pháp 6p 1p - Lớp trởng nắm vững sĩ số báo cáo 1p cho giáo viên - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học 4p 1l - Giáo viên gọi 1 em trả lời sau đó nhận xét và cho điểm 35p 15 p 2l - CH: em hiểu nh thế nào là sức mạnh ? 1l - CH: Khi rèn luyện sức mạnh cần có những yếu tố nào? - CH: Cho ví dụ về... bệnh đợc nghỉ nội dung Thể Dục 12 Năm Học 2009-2 010 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l 32p 13 p 4l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm - Nam nữ ôn luyện theo đội hình phân nhóm Sau đó tổ chức tập luyện động tác 46-50 cho nam Đội hình ôn luyện x x x x x x x 4l GV x x x 13 p 3l x x x x - Từng... tốt giữa 2 ngThể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l 32p 13 p 4l 2l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm - Ôn luyện theo từng nhóm nam nữ riêng - Giáo viên quan sát sửa sai sau đó triển khai tập luyện những động tác mới cho nam Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x 13 p 3l - Từng... Năm Học 2009-2 010 2l 6p 5p 3p 1p - Gọi 2 em thực hiện giáo viên quan sát sửa sai 1l - Giáo viên phân nhóm sức khoẻ sau đó tổ chức tập luyện theo hớng dẫn - Cự ly thực hiện nam khoảng 500m, nữ khoảng 300m - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện cố gắng Đội hình thả lỏng 2x8 x x x x x x x x x x x x x x 1p GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Ngày 12 . 10 .2008 Tiết 17 :- Nhảy xa:+... sai 1l - Giáo viên phân nhóm sức khoẻ sau đó tổ chức tập luyện chạy quanh khu vực trờng - Cự ly thực hiện nam khoảng 10 00m, nữ khoảng 600m - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện cố gắng 2x8 Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Ngày 14 .10 .2008 Tiết 18 :- Nhảy xa: Ôn:+ Tập hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa kiểu "ỡn thân" Thể Dục 12 Ngời . Học 2009-2 010 sở giáo dục và đào tạo trờng thpt giáo án thể dục khối 12 Giáo viên : Tổ : Năm học : 0o0 Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2 010 Tun 2 . lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 1lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2 010 sau. 4.Kiểm. lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 1l Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2 010 sau. 4.Kiểm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan