0

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 1

135 741 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 22:09

Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 sở giáo dục và đào tạo trờng thpt giáo án thể dục khối 12 Giáo viên : Tổ : Năm học : 0o0 Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 Tun 2 Tiết 3: - TDND: Nữ động tác 1-2, nam động tác 1-5. - Chạy tiếp sức:+ ôn một số động tác bổ trợ: chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc. + Trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển, theo nhóm 2 ngời I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau II.Phần cơ bản 1.TDND: a. Nữ: Học động tác 1-2 - ĐT 1: Tay + Yêu cầu: Tay thẳng, nhún theo nhịp chính xác. - ĐT 2: Thân mình + Yêu cầu: Phối hợp nhịp nhàng giữa tay và thân ngời. b Nam: Học động tác 1-5: + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay chân nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức. a. Một số động tác bổ trợ: - Chạy bớc nhỏ: - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Chạy tăng tốc. 8p 1p 1p 6p 32p 3p 2x8 1l 4lần 1lần 1lần 1lần 1lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Học sinh chú ý lắng nghe để nắm đợc mục tiêu và nội dung học trong chơng trình. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x GV - Nam nữ tập luyện theo đội hình phân nhóm - Giáo viên quan sát sửa sai cho các em, nhắc nhở các em tập luyện nghiêm túc. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 + Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật phát huy tần số động tác. b.Luyện tập trao- nhận gậy. + Yêu cầu: Trao- nhận gậy đúng tay, khi nhận gậy không đợc nhìn lại phía sau. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy, 2 động tác TDND của nữ. III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: - Ôn luyện các bài tập đã học 5p 4lần 3lần x x x - Cự ly tập luyện các động tác bổ trợ khoảng 20m. - Từng nhóm 2 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1 và 2, số 2 và 3, số3 và 4 - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên quan sát sửa sai Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Tiết 4: - TDND: + Ôn động tác 1-2( nữ), động tác 1-5 ( nam) + Học động tác 3( nữ), động tác 6-10 ( nam) - Chạy tiếp sức:+ ôn trao nhận tín gậy tại chỗ, di chuyển chậm theo nhóm 2 ngời ( số 1-2, số 2-3, số 3- 4) + Trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 ngời I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, phát triển sức bền. II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 1lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 sau. 4.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện 2 động tác của nữ và cách trao nhận tín gậy. II.Phần cơ bản 1.TDND: a.Ôn các động tác đã học. + Yêu cầu: Thực hiện đúng các động tác, phối hợp giữa tay, chân, thân ngời nhịp nhàng. b.Học động tác 3 (nữ), động tác 6- 10(nam) * Nữ: Học động tác 3 - ĐT3: chân + Yêu cầu: phối hợp giữa tay, chân nhịp nhàng chính xác. * Nam: Học động tác 6-10. + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay, chân, thân ngời nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức. - BT 1: Tại chỗ trao nhận tín gậy. - BT 2:Đi bộ chậm trao- nhận gậy. - BT 3: Đi bộ nhanh trao nhận tín gậy. + Yêu cầu: Trao nhận gậy chính xác, khi có tín hiệu mới đa tay về sau để nhận gậy. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy và các động tác TDND đã học. III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: - Ôn luyện các bài tập đã học 2p 32p 13p 16p 3p 5p 3p 1p 1p 2lần 2lần 4lần 3lần 2lần 2lần 2lần 2x8 nhịp - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm. Đội hình tập luyện x x x x x x x - Nam nữ ôn theo đội hình phân nhóm, sau đó học động tác mới. x x x x x x x - Giáo viên quan sát sửa sai cho các em, nhắc nhở các em tập luyện nghiêm túc. CH: Có mấy cách trao nhận tín gậy? Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x - Từng nhóm 2 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1 và 2, số 2 và 3, số3 và 4. - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên quan sát sửa sai Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV Ký duyt Trnh Cụng Cuc Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 Tiết 3:- TDND:+ Ôn động tác 2-3 (nữ), động tác 1-10 (nam) + Học: Động tác 4 (nữ), động tác 11-18 (nam) - Chạy tiếp sức: + Ôn trao- nhận tín gậy tại chỗ, với tốc độ chạy chậm và chạy nhanh theo nhóm 2 ngời ( số 1-2, số 2-3, số 3- 4). + Chạy lặp lại 30m tốc độ cao - Chạy bền: Học: Luyện tập chạy bền. I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời phát huy tốc độ cao. - Rèn luyện sự nhanh, nhẹn khéo léo, phát triển sức bền. II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 sau. 4.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện các động tác TDND đã học. II.Phần cơ bản 1.TDND: a.Ôn: động tác 2-3(nữ), 1-10 (nam) + Yêu cầu: Nhớ tên và thực hiện đúng động tác. Phối hợp tay, chân, thân ng- ời nhịp nhàng. b.Học: * Nữ: Động tác 4: Phối hợp + Yêu cầu: Phối hợp giữa chân và thân ngời nhịp nhàng. * Nam: Học động tác 11-18: + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay chân, thân ngời nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức. - BT 1: Tại chỗ trao nhận tín gậy - BT 2: Chạy chậm trao nhận tín gậy. - BT 3: Chạy nhanh trao nhận tín gậy + Yêu cầu: Trao- nhận gậy đúng tay, đúng kỹ thuật, khi nhận gậy không đ- ợc nhìn lại phía sau. - BT 4: Chạy lặp lại 30m tốc độ cao. + Yêu cầu: Phát huy tốc độ tối đa trong cự ly 30m. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy, các động tác TDND đã học. 4. Chạy bền: Chạy quanh khu vực tr- ờng. + Yêu cầu: Phân phối sức đều, hít thở sâu, khắc phục hiện tợng cực điểm, có nớc rút khi về đích. - Những em bị bệnh đợc nghỉ nội dung này III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: - Ôn luyện các động tác TDND đã học, cách trao nhận gậy. - Luyện tập chạy bền. 2p 32p 13p 13p 6p 5p 3p 1p 1p 2lần 2lần 2lần 2lần 1lần 1lần 2lần 2lần 2lần 1lần 2x8 nhịp - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm. - Ôn luyện theo từng nhóm giáo viên quan sát sửa sai. - Sau khi ôn luyện giáo viên làm mẫu và triển khai tập luyện động tác mới. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x GV - Luyện tập trao nhận gậy theo hớng dẫn của giáo viên. - Từng nhóm 2 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1 và 2, số 2 và 3, số3 và 4 - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. CH: Trao nhận gậy nh thế nào là đúng kỹ thuật? - Tập luyện chạy lặp lại 30m theo hớng dẫn của giáo viên. - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên phân nhóm sức khoẻ, sau đó tổ chức tập luyện - Cự ly thực hiện nam khoảng 1000m, nữ khoảng 600m. - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em cố gắng tập luyện. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 Ngày 28.8.2008 Tiết 4:- TDND:+ Ôn :động tác 2-4 ( nữ), động tác 1-18 (nam) + Học: động tác 18-27 (nam) - Chạy tiếp sức: + Trao- nhận tín gậy với tốc độ chạy chậm và chạy nhanh theo nhóm 3 ngời ( số 1-2-3 và số 2-3-4), số 1 xuất phát có gậy. + Chạy lặp lại 30m tốc độ cao. - Chạy bền: Học: Luyện tập chạy bền. I.Mục tiêu:- Nắm vững và thực hiện đợc các động tác TDND đã học và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 3 ngời phát huy tốc độ cao. - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, phát triển sức bền. II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 sau. 4.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện các động tác TDND đã học, cách trao nhận gậy. II.Phần cơ bản 1.TDND: a.Ôn : Động tác 2-4 (nữ), 1-18(nam) + Yêu cầu: Thực hiện đúng từng biên độ động tác, phối hợp giữa tay và chân, thân ngời nhịp nhàng. - Sai lầm thờng mắc: Thực hiện động tác còn lúng túng, tay chân không đúng biên độ. b.Học: động tác 19-27 (nam) + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay chân nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức. - BT 1: Chạy tốc độ chậm và tốc độ nhanh trao nhận gậy theo nhóm 3 ng- ời: số1-2-3. - BT 2: Chạy tốc độ chậm và nhanh trao nhận gậy theo nhóm 3 ngời: số 2- 3-4. + Yêu cầu: Trao- nhận gậy chính xác đúng tay, khi nhận gậy không đợc nhìn lại phía sau, phát huy tốc độ cao. - BT 3: Chạy lặp lại 30m tốc độ cao + Yêu cầu: Phát huy tốc độ cao. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy giã 3 ngời, động tác 19-27 (nam). 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền + Yêu cầu: Quan sát đờng chạy tốt, phân phối sức đều, hít thở sâu, khắc phục hiện tợng cực điểm, hoàn thành cự ly chạy. - Những em bị bệnh đợc nghỉ nội dung này III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: 2p 32p 13p 13p 6p 5p 3p 1p 2l 2l 4l 2l 2l 2l 2l 1l 2x8 - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm. - Nam nữ ôn theo đội hình từng nhóm giáo viên quan sát sửa sai - Sau đó triển khai tập luyện động tác mới cho nam. Đội hình tập luyện x x x x x x x GV x x x x x x x CH: Tập luyện bài TDND có tác dụng gì? Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x - Từng nhóm 3 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1-2-3, số 2-3-4, ngời số 1 xuất phát thấp có gậy. - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. - Từng nhóm thực hiện chạy lặp lại cự ly 30m tốc độ cao. - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên phân nhóm sức khoẻ sau đó tổ chức tập luyện.Nững em khoẻ chạy tốc độ nhanh hơn. - Cự ly thực hiện nam khoảng 1000m, nữ khoảng 600m. - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 - Ôn luyện các TDND đã học, cách trao nhận gậy. - Luyện tập chạy bền. 1p - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Ngày 1.9.2008 Tiết 5:- TDND:+Ôn động tác 2-4 (nữ), động tác 1-27 (nam) + Học: động tác 5 (nữ) - Chạy tiếp sức:+ Hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy ( bài tập 2 phối hợp 2 ngời) + Chạy lặp lại 30m tốc độ cao. - Chạy bền: Học: Luyện tập chạy bền ( đo mạch kiểm tra sức khoẻ) I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời, nắm vững cách đo mạch để kiểm tra sức khoẻ. - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, phát triển sức bền. II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy, đồng hồ. III.Tiến trình bài giảng. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 1l Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2010 sau. 4.Kiểm tra bài cũ: thực hiện các động tác TDND đã học, cách trao nhận gậy II.Phần cơ bản 1.TDND: a.Ôn: động tác 2-4 (nữ), động tác 1-27 (nam) + Yêu cầu: Thuộc tên và từng động tác. phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân, thân ngời. b.Học : Động tác 5 (nữ): Lờn + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng thao tác, phối hợp tay, chân nhịp nhàng. 3.Chạy tiếp sức: Hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy - BT 1: Phối hợp trao nhận tín gậy 2 ngời + Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật phát huy tốc độ cao. * Sai lầm thờng mắc: Trao nhận gậy sai tay, lúng túng, quay ngời lại để nhận gậy. - BT 2: Chạy lặp lại 30m tốc độ cao + Yêu cầu: Phát huy tốc độ cao trong cự ly ngắn. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy, động tác 5 (nữ) 4. Chạy bền: Học: luyện tập chạy bền (đo mạch kiểm tra sức khoẻ) + Yêu cầu: Phân phối sức đều, hít thở sâu, khắcphục hiện tợng cực điểm, quan sát đờng chạy tốt, có nớc rút khi về đích. - Những em bị bệnh đợc nghỉ nội dung này III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: - Ôn luyện các động tác đã học, nắm vững cách trao nhận gậy. - Luyện tập chạy bền. 2p 32p 13p 13p 6p 5p 3p 1p 1p 2l 4l 4l 3l 2l 2l 1l 2x8 - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm. - Nam nữ ôn luyện theo đội hình phân nhóm. Sau đó tổ chức tập luyện động tác 5 cho nữ Đội hình ôn luyện x x x x x x x GV x x x x x x x - Từng nhóm 2 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1 và 2, số 3 và 4, số2 và 3 - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. - Từng nhóm thực hiện chạy lặp lại tốc độ cao cự ly 30m - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. * Cách đo mạch: Dùng ngón giữa và ngán trỏ ấn nhẹ vào cổ tay trái đếm mạch trong 10', nếu từ 65-70l/p là sức khoẻ bình thờng, nếu cao hơn là sức khoẻ yếu. - Sau đó phân nhóm sức khoẻ và tổ chức tập luyện chạy quanh khu vực trờng nam 1000m, nữ 600m Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng [...]... chắn bóng Thể Dục 12 Năm Học 2009-2 010 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhạn lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm 32p 13 p 3l - Lần lợt từng em vào thực hiện giáo viên quan sát sửa sai cho từng em - CH: Chạy đà có tầm quan trọng nh thế nào? 13 p 4l Đội hình tập luyện x x x x x 1l x x x - Giáo viên... gậy không Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 2p 2l 32p 13 p 2l 2l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm - Ôn luyện theo từng nhóm giáo viên quan sát sửa sai - Sau khi ôn luyện giáo viên làm mẫu và triển khai tập luyện động tác mới Đội hình tập luyện x x x x x x x x 2l 13 p 1l 1l 2l x x x... cơ bản 1. TDND: a.Ôn : Động tác 1- 10 (nữ), 1- 50(nam) + Yêu cầu: Thực hiện đúng từng biên độ động tác, phối hợp giữa tay và chân, thân ngời nhịp nhàng - Sai lầm thờng mắc: Thực hiện động tác còn lúng túng, tay chân không Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 2p 2l 32p 13 p 3l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên... và động tác 6-7 của nữ 3 Chạy bền: Luyện tập chạy bền Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l 32p 13 p 2l 4l 13 p 2l 13 p 2l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm Đội hình ôn luyện x x x x x x x - Nam ôn luyện các động tác đã học - Giáo viên làm mẫu sau đó tổ chức tập luyện cho nữ GV x... phép bỏ nhỏ, đánh nhẹ khi đập bóng tấn công + Hoàn thành đập bóng tân công khi bóng đã hoàn toàn qua mặt phẳng Thể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l 32p 13 p 3l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên quan sát cho điểm - Lần lợt từng em thực hiện ở hố nhảy giáo viên quan sát sửa sai 2x8 1l - CH: Bài tập... mạnh đợc chia làm 3 nhóm: + Sức mạnh tối đa + Sức mạnh nhanh + Sức mạnh bền Thể Dục 12 tg sl phơng pháp 6p 1p - Lớp trởng nắm vững sĩ số báo cáo 1p cho giáo viên - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học 4p 1l - Giáo viên gọi 1 em trả lời sau đó nhận xét và cho điểm 35p 15 p 2l - CH: em hiểu nh thế nào là sức mạnh ? 1l - CH: Khi rèn luyện sức mạnh cần có những yếu tố nào? - CH: Cho ví dụ về... bệnh đợc nghỉ nội dung Thể Dục 12 Năm Học 2009-2 010 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l 32p 13 p 4l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm - Nam nữ ôn luyện theo đội hình phân nhóm Sau đó tổ chức tập luyện động tác 46-50 cho nam Đội hình ôn luyện x x x x x x x 4l GV x x x 13 p 3l x x x x - Từng... tốt giữa 2 ngThể Dục 12 tg 8p 1p 1p sl phơng pháp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x 4p 2x8 1l 2p 2l 32p 13 p 4l 2l GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm - Ôn luyện theo từng nhóm nam nữ riêng - Giáo viên quan sát sửa sai sau đó triển khai tập luyện những động tác mới cho nam Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x 13 p 3l - Từng... Năm Học 2009-2 010 2l 6p 5p 3p 1p - Gọi 2 em thực hiện giáo viên quan sát sửa sai 1l - Giáo viên phân nhóm sức khoẻ sau đó tổ chức tập luyện theo hớng dẫn - Cự ly thực hiện nam khoảng 500m, nữ khoảng 300m - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện cố gắng Đội hình thả lỏng 2x8 x x x x x x x x x x x x x x 1p GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Ngày 12 . 10 .2008 Tiết 17 :- Nhảy xa:+... sai 1l - Giáo viên phân nhóm sức khoẻ sau đó tổ chức tập luyện chạy quanh khu vực trờng - Cự ly thực hiện nam khoảng 10 00m, nữ khoảng 600m - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện cố gắng 2x8 Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Ngày 14 .10 .2008 Tiết 18 :- Nhảy xa: Ôn:+ Tập hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa kiểu "ỡn thân" Thể Dục 12 Ngời . Học 2009-2 010 sở giáo dục và đào tạo trờng thpt giáo án thể dục khối 12 Giáo viên : Tổ : Năm học : 0o0 Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2 010 Tun 2 . lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 1lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2 010 sau. 4.Kiểm. lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 1l Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: Nguyn Vn Dng Trờng THPT Phỳ Tõn Năm Học 2009-2 010 sau. 4.Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 1, Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 1, Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_bộ 1