Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

81 1.3K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:56

Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Tuần 1 : tiết 1 TDNĐ: Giới thiệu mục tiêu, nội dung chơng trình Học động tác 1-3( bài TDNĐ Nam, Nữ riêng) I. Mục tiêu: 1 . Kiến thức: - Nắm đợc mục tiêu , nội dung môn thể dục. - Biết cách thực hiện động tác 1, 2, 3 bài thể dục nhịp điệu(nam, nữ riêng). 2. Kĩ năng: - Thực hiện đợc động tác 1- 3 bài thể dục nhịp điệu (Nam, Nữ). 3. Thái độ: - HS tự giác, tích cực luyện tập. II. Địa điểm, phơng tiện: 1. Địa điểm: Sân trờng. 2. Phơng tiện : GV chuẩn bị giáo án, tranh thể dục. Học sinh trang phục gọn gàng. III. tiến trình lên lớp. Nội dung Định lợng phơng pháp - tổ chức A.Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học. - GV hỏi thăm sức khỏe học sinh . 2.Khởi động: Khởi động chung: - HS chạy 1 nhẹ nhàng vòng quanh sân trờng: - Xoay các khớp. + Cổ, Vai,khuỷu tay, cổ chân. + ép ngang , ép dọc. Vặn mình. Khởi động chuyên môn: Đi bớc nhỏ, nâng cao đùi, lăng sau ( tại chỗ thực hiện) B.Phần cơ bản: 1.G i ới thiệu mục tiêu , nội dung , chơng trình thể dục lớp 10 và bài thể dục nhịp điệu (Nam, Nữ) riêng. 2 . Học thể dục nhịp điệu * Đối với nữ : *Động tác1: Giậm chân tại chỗ . 8p 200m 4x8N 2x8N Trên đt 32p 4x8N 3-5lần/ nhóm - Gv nhận lớp, lớp trởng báo cáo sĩ - số. - Đội hình nhận lớp . + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + GV HS chạy khởi động, GV quan sát. - Đội hình giãn cách nhau một sải tay, khởi động tích cực dới sự điều hành của cán sự lớp. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0CS + GV dạy nội dung bài học mới * Đội hình tập bài thể dục nhịp điệu: +Chia thành 2 nhóm Nam, Nữ riêng. + + + + + + + + + + + + + + (nữ) 1 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến *Động tác2: Di chuyển ngang kết hợp với cổ: *Động tác 3 : Động tác lờn * Đối với nam : * Động tác 1: Giạm chân tại chỗ . * Động tác 2 : Tay chân kết hợp với di chuyển * Động tác 3 : Tay ngực di chuyển sang ngang 3.Củng cố kiến thức: - GV gọi 1 HSNam, 1 HS Nữ bất kì tập lại bài thể dục nhịp điệu vừa học: ĐT 2,3 của(Nữ), C. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Rung cơ Vơn thở. 2. Nhận xét, giao bài tập về nhà:Ôn động tác 1-2 bài TDNĐ. 4x8N 4x8N 2 x8N 4 x8N 4 x8N 2p 5p + + + + + + + + + + + + + + GV + + + + + + + + + + + + + + (nam) + + + + + + + + + + + + + + GV - GVnêu tên và làm mẫu động tác 1- thực hiện 1 lần, sau đó làm chậm phân tích kĩ thuật động tác. GV cho HS làm chậm cùng chiều. GV hô cho HS tập, Gv quan sát và sửa sai cho HS. * Những sai lầm thờng mắc: + Nam: Không duỗi đợc tay, chân. Các ngón tay cha khép vào nhau, mắt không nhìn theo tay. * Cách sửa: - Nhắc nhở HS chú ý tập trung trong khi tập, vừa hô nhịp vừa hô duỗi tay, chân. Làm chậm động tác. + Nữ: Chân tay phối hợp không khớp với nhịp hô, khuỵu gối quá ssâu, cha tì đúng múi(gót) bàn chân. * Cách sửa: - Nhắc HS chú ý hơn, làm chậm động tác, chỉ ra lỗi sai cho HS. - Gv củng cố, nhận xét buổi học. - Đội hình tập trung. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + GV 2 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Tuần 1 Ngày soạn 20/8/2010 Tiết 2 : NDND: + ôn : động tác 1-3 Chạy ngắn: + học : Chạy bớc nhỏ , nâng cao đùi , chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30-60m I . Mục tiêu 1 Kiến thức: - Biết cách thực hiện động tác 1-3 . - Biết cách thực hiện chạy bớc nhỏ , chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Chạy tăng tốc độ 30m. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác 1-3. đồng thời thực hiện đúng kĩ thuật, động tác bài bổ trợ cho chạycự li ngắn. - Thực hiện đợc chạy tăng tốc độ 30m. 3. Thái độ: - Rèn luyện tính tổ chức, tính kỉ luật. - HS tự giác, tích cực luyện tập. II.Địa điểm, phơng tiện: 1 .Địa điểm: Sân trờng. 2 . Phơng tiện: - Còi, Đồng hồ bấm dây. - HS trang phục gọn gàng. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung Định l- ợng Phơng pháp- Tổ chức. A.Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - GV phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: - GV cho HS chạy nhẹ nhàng một vòng quanh sân trờng. - Xoay các khớp: Cổ, Vai. - Khuỷu tay, Hông ép day chằng ngang, dọc. - Vặn mình. - Khởi động chuyên môn: Chạy đá lăng tại chỗ 3.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện động tác 1-2 bài thể dục nhịp điệu ( nam, nữ riêng) B.Phần cơ bản: 8p 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trên đt 32p - GV nhận lớp. Lớp trởng báo cáo sĩ số. - Đội hình nhận lớp . + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + GV HS chạy khởi động, GV quan sát. GV - HS đứng theo đội hình giãn cách một sải tay, khởi động tích cựcdới sự điều khiển của CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 CS - GV kiểm tra 1-2 nhóm(Nam, Nữ) mỗi nhóm là 3-5 em. Gv nhận xet cho điểm 3 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến 1. Thể dục nhịp điệu: - Ôn động tác 1-3 bài thể dục nhịp điệu ( Nam, Nữ) 2.Học mới: Chạy ngắn: - Chạy bớc nhỏ(10-51m). - Chạy nâng cao đùi(10-15m). - Chạy đạp sau(10-15). - Chạy tăng tốc độ 30-60m. 3.Củng cố kiến thức: - GV gọi 2-4 HS lên thực hiện toàn bộ những động tác bổ trợ cho chạy ngắn. - GV gọi 1 HS nam, 1 HS nữ bất kì tập lại bài thể dục vừa ôn, ĐT 1-3(Nữ), ĐT 1-3 (Nam), HS tự tập, tự hô. C,Phần kết thúc: 1. Thả lỏng. - Rung cơ - Vơn thở. 2. Nhận xét: u điểm , nhợc điểm 3. Giao bài tập về nhà. - ôn các động tác TDNĐ đã học - Ôn các động tác bổ trợ cho chạy ngắn 15p 15p 2- 4 l 2- 4 l 2- 4 l 2- 4 l 2p 5p GV chia lớp thành 2 nhóm (Nam, Nữ) riêng, 2 nhóm ôn lại các động tác đã học từ buổi trớc dới sự điều khiển của CSL, GVquan sát chung và sửa sai cho HS. + + + + + + + + + + + + + + ( nữ) GV + + + + + + + + + + + + + + ( nam) - Gv giới thiệu và phân tích kĩ thuật động tác , kết hợp làm mẫu động tác . * Đội hình luyện tập chạy ngắn. GV + + + + + (30-60m) + + + + + + + + + + - GV cho HS luyện tập theo từng nhóm( 2-4 HS/ nhóm). - HS tự giác, tích cực luyện tập. - GV quan sát HS luyện tập nhắc nhở, sửa sai cho từng nhóm. * Đội hình để củng cố kiến thức. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV - Mỗi nội dung, Gv gọi 1 HS nhận xét, sau đó GV nhận xét chung. - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV Ngày soạn 26 / 8 / 2010 Ngày dạy : 31 / 8 / 2010 Lớp : A1,A2,A3,A4. 4 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Tuần 2 : Tiết 3 : NDND: + ôn : động tác 1-3 + Học: Động tác 4-5. Chạy ngắn: + Ôn : Chạy bớc nhỏ , nâng cao đùi , chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30-60m I . Mục tiêu 1 Kiến thức: -Biết cách thực hiện các động tác từ 1-5 thể dục nhịp điệu (Nam,Nữ). - Biết cách thực hiện đợc các động tác bổ trợ cho chạy ngắn : Chạy bớc nhỏ , nâng cao đùi , đạp sau . 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác 1-3 . Bớc đầu thực hiện đợc động tác 4-5 bài thể dục nhịp điệu (Nam, Nữ). - Thực hiện đợc động tác bổ trợ cho chạy ngắn 30m. Chạy lặp lại các đoạn 20-30m. 3. Thái độ: - ý thức kỉ luật trong giờ. - HS tự giác, tích cực luyện tập. II. Địa điểm, phơng tiện luyện tập. 1. Địa điểm: Sân trờng. 2. Phơng tiện: - Còi, đồng hồ bấm dây, kẻ vạch xuất phát. tranh ảnh thể dục . - HS trang phục gọn gàng. III. Tiến trình lên lớp . Nội dung Định l- ợng phơng pháp - tổ chức A.Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học. - Hỏi thăm sức khỏe của HS. 2. Khởi động: - Khởi động chung: - GV cho HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tr- ờng. Xoay các khớp: + Cổ, Vai, Khuỷu tay. + Cổ tay, Cổ chân. + Hông, Đùi. + ép ngang, ép dọc. + Vặn mình. - Khởi động chuyên môn: + Chạy bớc nhỏ(10-15m). + Chạy nâng cao đùi(10-15m). + Chạy đạp sau(10-15m). + Chạy tăng tốc độ 30-60m. 8p 4x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trên đt 1-2lần 1-2lần 1-2lần 2-3lần - CSL báo cáo sĩ số. Gv nhận lớp - Đội hình nhận lớp . + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + GV - HS chạy khởi động, GV quan sát. GV - HS đứng theo đội hình giãn cách một sải tay, khởi động tích cựcdới sự điều khiển của CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện động tác 2-3 (Nam,Nữ). B. Phần cơ bản: 1. Thể dục: - Ôn động tác 1-3 bài thể dục nhịp điệu)Nam,Nữ). - Học: Động tác 4-5(Nam,Nữ) * Đối với nữ : *Động tác 4: Tay ngực . *Động tác 5: Đẩy hông . * Đối với nam : *Động tác 4: Di chuyển tiến lùi. . *Động tác 5: Động tác phối hợp . 2.Chạy ngắn: - Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, - Chạy đạp sau. - Chạy tăng tốc độ 30-60m. 3.Củng cố kiến thức: - GV gọi 2-4 HS lên thực hiện một số động tác bài 32 p 4x8N 4x8N 4x8N 4x8N 13p 3p - 4 HS lên thực hiện ( 2 nam , 2nữ ) - Gv nhận xet cho điểm -GV chia lớp thành 2 nhóm luyện tập (nam, nữ) riêng,2 nhóm ôn lại những động tác đã học ở giờ trớc dới sự điều khiển cua CSL. GV quan sát nhắc nhở, sửa sai cho từng nhóm. * Nhóm ôn và kết hợp học nội dung mới. + + + + + + + + + + + + + + GV + + + + + + + + + + + + + + - GV thị phạm mẫu động tác 1 lần, sau đó làm chậm phân tích kĩ thuật động tác. Gv cho HS làm chậm cùng chiều. Gv hô ch HS tập, GV quan sát HS luyện tập đồng thời nhắc nhở, sửa sai cho HS. Những sai lầm mà HS thờng mắc và cách sửa chữa: Nam: Thực hiện đọng tác chua thuần thục, tay , chân cha kết hợp nhịp nhàng với nhau, tay còn co quá nhiều. * Cách sửa: Tập chậm, vừa tập vừa hô nhịp và hô tay, chân để sửa. - Gv củng cố lại kĩ thuật động tác . * Đội hình ôn luyện chạy ngắn. GV + + + + + (30-60m) + + + + + + + + + + + + + + + - GV cho HS luyện tập theo từng nhóm, mỗi nhóm 2-4hs/nhóm. - GV quan sát HS luyện tập nhắc nhở, sửa sai - HS lên thực hiện . GV + hs nhận xét, đánh giá , 6 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến tập bổ trợ cho chạy ngắn. - GV gọi 2-4 HS lên thực hiện động tác 4-5 bài thể dục nhịp điệu (Nam, Nữ). B.Phần kết thúc: 1.Thả lỏng: - Thả lỏng cơ. - vơn thở. 2. Nhận xét, giao bài tập về nhà. - HS về nhà tự luyện tập kĩ thuật cũng nh nội dung của bài. - Đồng thời học thuộc bài thể dục nhịp diệu (Nam,Nữ). 3. Xuống lớp. 5p rút kinh nghiệm. * Đội hình củng cố kiến thức. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV + + - Mỗi nội dung, Gv gọi 1 HS nhận xét, sau đó GV nhận xét chung. - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV - Đứng theo đội hình nhận lớp, HS chú ý lắng nghe. - GV nhận xét, cho lớp giải tán. Ngày soạn 28/ 8 / 2010 Ngày dạy : 2 / 9 / 2010 Lớp : A1,A2,A,A4. 7 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Tuần 2 : Tiết 4 : NDND: + ôn : động tác 1-5 Chạy ngắn: + Ôn : Chạy bớc nhỏ , nâng cao đùi , chạy đạp sau + Bài tập 6,7(trang 57, SGV TD 10) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Biết cách thực hiện từ động tác 1-5 bài thể dục nhịp điệu Nam, Nữ) , và kĩ năng chạy ngắn . - Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát trong chạy cự li ngắn. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác của bài thể dục nhịp điệu( động tác 1-5 Nam- Nữ). - Thực hiện đợc các đoạn chạy ngắn 20m,30m , về đích. - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp với bàn đạp chạy 15-20m. 3. Thái độ: - HS nghiêm túc, tự giác, tích cực luyện tập. II. địa điểm, phơng tiện: 1. Địa điểm: Sân trờng. 2. Phơng tiện: Còi, đồng hồ bấm giờ. - HS trang phục gọn gàng. III.tiến trình lên lớp : Nội dung Định lợng phơng pháp - tổ chức A.Phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học. - GV hỏi thăm sức khỏe HS. 2. Khởi động: - Khởi động chung: - GV cho HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân trờng. Xoay các khớp: + Cổ, Vai, Khuỷu tay. + Cổ tay, Cổ chân. + Hông, Đùi. + ép ngang, ép dọc. + Vặn mình. - Khởi động chuyên môn: + Chạy bớc nhỏ(10-15m). + Chạy nâng cao đùi(10-15m). + Chạy đạp sau(10-15m). + Chạy tăng tốc độ 30-60m. 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện động tác 4-5 (Nam,Nữ). 8p 4x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trên đt 1-2lần 1-2lần 1-2lần 2-3lần - CSL báo cáo sĩ số. Gv nhận lớp - Đội hình nhận lớp . + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + GV - HS chạy khởi động, GV quan sát. GV - HS đứng theo đội hình giãn cách một sải tay, khởi động tích cựcdới sự điều khiển của CSL. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến - Thực hiện kĩ thuật : Bớc nhở , nâng cao đùi . B. Phần cơ bản: 1. Thể dục: - Ôn động tác 1-5 bài thể dục nhịp điệu)Nam,Nữ). 2.Chạy ngắn: - Ôn: Chạy bớc nhỏ: 10-15m - Chạy nâng cao đùi : 10-15m - Chạy đạp sau: 15-20m - Chạy tăng tốc độ: 30-60m. 2. Học bài tập : 6,7 Thể dục a. Thực hiện kĩ thuật sau lệnh Vào chỗ, sẵn sàngvà chạy. Khi GV hô các lệnh để học sinh thực hiện chỉ cần mau chóng thực hiện bớc chạy thứ nhất đúng kĩ thuật là hoàn thành nhiệm vụ . b. Xuất phát thấp với bàn đạp chạy 15-20m Yêu cầu : Chạy hết cự li 32 p 1-2lần 1-2lần 1-2lần 2-3lần 13p - 4 HS lên thực hiện ( 2 nam , 2nữ ) - Gv nhận xet cho điểm -GV chia lớp thành 2 nhóm luyện tập (nam, nữ) riêng,2 nhóm ôn lại những động tác đã học - CSL điều khiển . GV quan sát nhắc nhở, sửa sai cho từng nhóm. * Đội hình ôn + + + + + + + + + + + + + + GV + + + + + + + + + + + + + + Những sai lầm mà HS thờng mắc và cách sửa chữa: Nam: Thực hiện đọng tác chua thuần thục, tay , chân cha kết hợp nhịp nhàng với nhau, tay còn co quá nhiều. * Cách sửa: Tập chậm, vừa tập vừa hô nhịp và hô tay, chân để sửa. - Gv củng cố lại kĩ thuật động tác . * Đội hình ôn luyện chạy ngắn. GV + + + + + (30-60m) + + + + + + + + + + + + + + + - GV cho HS luyện tập theo từng nhóm, mỗi nhóm 2- 4hs/nhóm. - GV quan sát HS luyện tập nhắc nhở, sửa sai - Đội hình tập luyện + + + + + + + + + + + + GV GV quan sát sửa sai. 9 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Tăng tốc độ 3.Củng cố kiến thức: - GV gọi 2-4 HS lên thực hiện một số động tác bài tập bổ trợ cho chạy ngắn. - GV gọi 2-4 HS lên thực hiện động tác 4-5 bài thể dục nhịp điệu (Nam, Nữ). - Thực hiện xuất phát thấp có bàn đạp B.Phần kết thúc: 1.Thả lỏng: - Thả lỏng cơ. - vơn thở. 2. Nhận xét, giao bài tập về nhà. - HS về nhà tự luyện tập kĩ thuật cũng nh nội dung của bài. - Đồng thời học thuộc bài thể dục nhịp diệu (Nam,Nữ). 3. Xuống lớp. 3p 5p - HS lên thực hiện . GV + hs nhận xét, đánh giá , rút kinh nghiệm. * Đội hình củng cố kiến thức. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV + + - Mỗi nội dung, Gv gọi 1 HS nhận xét, sau đó GV nhận xét chung. - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV - Đứng theo đội hình nhận lớp, HS chú ý lắng nghe. - GV nhận xét, cho lớp giải tán. Ngày soạn 2 / 9 / 2010 10 [...]... ôn tập ở nhà cùng với yêu cầu cụ thể 35 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Ngày soạn 24/ 10 / 2009 Ngày dạy : 29 / 10 / 2009 Lớp : A1,A2,A3 Tuần 8 : I Mục tiêu: Tiết 15 : TDND: ôn : động tác 1-16 Chuẩn bị kiểm tra 1 Kiến thức: - Rèn kĩ thuật động tác 1 16 bài thể dục nhịp điệu Nam, Nữ , chuẩn bị kiểm tra 2 Kĩ năng: - Thực hiện đúng,đẹp động tác 1- 16 bài thể dục nhịp điệu (Nam, Nữ) - Thực hiện... ở nhà cùng với yêu cầu cụ thể 31 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Ngày soạn 16/ 10 / 2009 Ngày dạy : 22 / 10 / 2009 Lớp : A1,A2,A3 Tuần 7 : tiết 13 Lí tuyết: tập luyện thể dục thể thao và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khoẻ I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Nắm đợc một số hình thức , phơng pháp cơ bản tự tập luyện TDTT và sử dụng không khí , nớc , ánh sáng để rèn luyện sức khoẻ ... tay, khởi động tích cựcdới sự điều khiển của CSL + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 4 HS lên thực hiện ( 2 nam , 2nữ ) - Gv nhận xét cho điểm 25 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến B Phần cơ bản: 1 Thể dục: - Ôn động tác 10- 11 bài thể dục nhịp điệu Nam,Nữ 32 14 -GV chia lớp thành 2 nhóm luyện tập (nam, nữ) riêng,2 nhóm ôn lại những động tác đã học - GV Củng cố ,nêu sai lầm... sát nhắc nhở 21 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Ngày soạn 25/ 9 / 2009 Tuần 5 : TDND: Tiết 9 : + ôn : động tác 1-9 + Học động tác 10- 11 Chạy ngắn: + Ôn : Chạy bớc nhỏ , nâng cao đùi , chạy đạp sau + bài tập 5 (trang 61 SGV TD 10) hoặc do GV chọn IMục tiêu: 1 Kiến thức: - Rèn kĩ thuật động tác 1 9 bài thể dục nhịp điệu Nam, Nữ , và kĩ năng chạy ngắn Học động tác 10- 11 bài thể dục nhịp điệu Nam,... lợng 8p 1p 4p phơng pháp - tổ chức - CSL báo cáo sĩ số Gv nhận lớp - Đội hình nhận lớp +++++++++ +++++++++ +++++++++ 0+++++++++ GV - HS chạy khởi động, GV quan sát 200m GV 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N Trên đt 11 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến + Vặn mình + Chạy bớc nhỏ (10- 15m) + Chạy nâng cao đùi (10- 15m) + Chạy đạp sau (10- 15m) + Chạy tăng tốc độ 30-60m 3 Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện động tác 4- 5 (Nam,Nữ)... + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV - 4 HS lên thực hiện ( 2 nam , 2nữ ) - Gv nhận xét cho điểm Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến 15 B Phần cơ bản: 1 Thể dục: - Ôn động tác 1-13 bài thể dục nhịp điệu Nam,Nữ - Học : Động tác 14- 16 bài TDND * Đối với nữ : *Động tác 14: Đứng kiễng gót -GV chia lớp thành 2 nhóm luyện tập (nam, nữ) riêng,2 nhóm ôn lại những động tác đã học - GV Củng cố ,nêu sai... động tích cựcdới sự điều khiển của CSL + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 CSL - 4 HS lên thực hiện ( 2 nam , 2nữ ) - Gv nhận xét cho điểm 14 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến B Phần cơ bản: 1 Thể dục: - Ôn động tác 1-7 bài thể dục nhịp điệu Nam,Nữ 32 p 15 p - GV chia lớp thành 2 nhóm luyện tập (nam, nữ) riêng,2 nhóm ôn lại những động tác đã học - CSL điều khiển GV quan... thuộc các động tác thể dục của bài thể dục nhịp diệu (Nam,Nữ) đã học GV + + - Mỗi nội dung, Gv gọi 1 HS nhận xét, sau đó GV nhận xét chung - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CSL điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3 Xuống lớp GV - Đứng theo đội hình nhận lớp, 19 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Ngày soạn 21/ 9 / 2009 Tuần 4 : Tiết 8 : TDND:... cho chạy ngắn - GV gọi 2 -4 HS lên thực hiện động tác 7,8,9 bài thể dục nhịp điệu (Nam, Nữ) - Thực hiện xuất phát thấp có bàn đạp B.Phần kết thúc: 1.Thả lỏng: - Thả lỏng cơ - vơn thở 2 Nhận xét, giao bài tập về nhà - HS về nhà tự luyện tập kĩ thuật cũng nh nội dung của bài - Đồng thời học thuộc các động tác thể dục của bài thể dục nhịp diệu (Nam,Nữ) 15 3-4lần 3-4lần 3-4lần 3-4lần 3 + + + + + + + + +... nhận lớp, 24 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Ngày soạn 25/ 9 / 2009 Tuần 5 : Tiết 10 : TDND: + ôn : động tác 1-11 Chạy ngắn: +Học một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy ngắn ) Kiểm tra thử 80m I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Rèn kĩ thuật động tác 1 11 bài thể dục nhịp điệu Nam, Nữ , Biết một số (phần chạy ngắn ) Kiểm tra thử 80m 2 Kĩ năng: - Thực hiện đúng,đẹp động tác 1- 11 bài thể dục nhịp . nhận lớp, HS chú ý lắng nghe. - GV nhận xét, cho lớp giải tán. Ngày soạn 28/ 8 / 2 010 Ngày dạy : 2 / 9 / 2 010 Lớp : A1,A2,A,A4. 7 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Tuần 2 : Tiết 4 : . Ngày soạn 26 / 8 / 2 010 Ngày dạy : 31 / 8 / 2 010 Lớp : A1,A2,A3,A4. 4 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến Tuần 2 : Tiết 3 : NDND: + ôn : động tác 1-3 + Học: Động tác 4- 5. Chạy ngắn:. điểm 3 Giáo án thể dục 10 Nguyễn Thắng Khuyến 1. Thể dục nhịp điệu: - Ôn động tác 1-3 bài thể dục nhịp điệu ( Nam, Nữ) 2.Học mới: Chạy ngắn: - Chạy bớc nhỏ (10- 51m). - Chạy nâng cao đùi (10- 15m).

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

  • Néi dung

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan