0

Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 13

129 1,408 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:45

GIÁO ÁN SỐ :01 – TUẦN:01 TIẾT 1: LÝ THUYẾT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LỚP 10 –TẬP LUYỆN TDTT VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ THIÊN NHIÊN ĐỂ RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Biết một số hình thức và phương pháp cơ bản tập luyện TDTT. - Biết sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe như: Không khí, nước, ánh nắng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện và vệ sinh môi trường. + Kĩ năng: Lựa chọn được một trong số hình thức tập luyện thích hợp, vận dụng vào việc tập luyện thể dục trong trường và tự tập ngoài nhà trường. - Nhiệt tình, nghiêm túc chú ý để tiếp thu bài. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Lớp học, hoặc địa điểm thích hợp cho tiếp thu lý thuyết. + GV: giáo án, 1số tài liệu có liên quan đến nd tiết học. + HS: tập, viết, ghi bài. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung giờ học. 2/ Kiểm tra kiến thức cũ: - Một số n/d đã học ở cấp dưới. 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV PHẦN CƠ BẢN: 1/ Giới thiệu nội dung chương trình TD lớp 10. + Bao gồm: - Lý thuyết chung, TD nhịp điệu, Chạy ngắn, Chạy bền, Nhảy cao, Đá cầu, Cầu lông, Thể thao tự chọn. 2/ Lý thuyết. * Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe. a/ Thể dục vệ sinh:có 2 hình thức TDVSBS – TDVSBtối. b/ TD chống mệt mỏi:thời điểm tiến hành với nhịp điệu nhanh, mạnh, có biên độ rộng – tập ở nơi thoáng khí – nên bắt đầu trước khi x hiện các dấu hiệu mệt mỏi ban đầu. c/ Các bài tập của chương trình môn TD: tập các bài tập do giáo viên giao tập các bài tập nhằm p/triển thể lực, mạnh, bền, tiến hành tập thường xuyên đều đặn – trước khi tập cần kđ kỹ - sau tập cần thả lỏng. d/ PP tập luyện TDTT:TDVSBS – TDVSBT – dạo chơi – tập theo kế hoạch tập thể. (Nội dung xem sgk10) 32’ - GV sử dụng pp thuyết trình, trình bày tóm tắt các nội dung trong bài. - GV giảng dải cho học sinh, và hướng dẫn hs tiếp thu bài, ghi bài đầy đủ. - GV dải thích và đặt câu hỏi cho hs xây dựng trả lời câu hỏi. + Câu hỏi: Nêu pp sử dụng các bài tập thể chất? + Nêu pp sử dụng rèn luyện sức khỏe bằng yếu tố thiên nhiên. PHẦN KẾT THÚC: 1. Củng cố: Hệ thống lại nội/d bài học. 2. Nhận xét Nhắc nhở rút kinh nghiệm. 3. Dặn dò: Về nhà học thuộc và hiểu bài. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp.     GV GIÁO ÁN SỐ :02 – TUẦN:01 TIẾT:02: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: - 1 - Thể dục nhịp điệu: + Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 3 bài TD nhịp điệu (Nam, Nữ). + Kĩ năng: Thực hiện được các động tác từ 1 đến 3. Chạy Bền: bước đầu luyện tập chạy bền nhằm RLTT cho bản thân. + Yêu cầu: Nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường. + Sân tập đảm bảo, băng hình minh họa, còi, nhạc nếu có, sân chạy bền. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m 8’ 2L 2L - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Học: Động tác 1,2,3 (Nam, Nữ). + Nữ: + Nam: 2/ Chạy Bền: - Chia nhóm nam nữ riêng luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, nam 5 vòng nữ 4 vòng. 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện.  GV làm mẫu đt phân tích và giảng dải cho từng nhóm sau đó duy trì chung, kết hợp sửa sai uốn nắn.   GV - Đội hình nữ.                          - Đội hình nam .                          - Cuối tiết luyện tập chạy bền   PHẦN KẾT THÚC: 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 2 - X GV 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. GIÁO ÁN SỐ :03 – TUẦN:02 TIẾT:03: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU:  Thể dục nhịp điệu: + Kiến thức: Ôn: động tác 1-3 (Nam, Nữ). + Kĩ năng: Thực hiện được các động tác từ 1 đến 3 (Nam, Nữ).  Chạy ngắn: + Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m. + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m.  Chạy Bền: luyện tập chạy bền nhằm RLTT cho bản thân. - 3 - + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường. + Sân tập đảm bảo, băng hình minh họa, còi, bàn đạp, đường chạy an toàn, sân chạy bền. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh, hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu nội dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m 8’ 2L 2L - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 3 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Nữ: + Nam: 2/ Chạy ngắn: + Luyện tập bổ trợ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Chạy tăng tốc 30m. + Chạy lặp lại các đoạn 30- 60m với tốc độ cao. 3/ Chạy Bền: Luyện tập chạy vòng quanh sân vđ. - Nam 5 vòng nữ 4 vòng. 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó chuyển nội dung. - Đội hình nữ tập luyện thể dục.                                    - Đội hình nam tập luyệnchạy ngắn. ● ● ● ● ● ● 10m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Cuối tiết luyện tập chạy bền  - 4 - X GV  PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ 3L - Ổn định, củng cố, xuống lớp. GIÁO ÁN SỐ : 04 – TUẦN:02 TIẾT 4: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp điệu: + Biết cách thực hiện các động tác 4-5 (Nam, Nữ). + Thực hiện cơ bản đúng nhịp nhàng biên độ kt động tác. Nhằm vận dụng để tập luyện hàng ngày.  Chạy ngắn: Ôn kỹ thuật Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m.  Chạy bền: phối hợp được các giai đoạn, cũng như 1 số động tác bổ trợ. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - 5 - PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + Khởi động chung: quay các khớp cơ thể. + Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m 8’ 2L 2L - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 3 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ).  Học: động tác 4 – 5 (Nam, Nữ). + Nam: + Nữ: 2/ Chạy ngắn:  Ôn: Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m. 3/ Chạy Bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, nam 6 vòng nữ 5 vòng. 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện sau đó chuyển nội dung. GV - Đội hình nữ tập luyệnTD.                                     GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ● ● ● ● ● ● 10m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - Cuối tiết luyện tập chạy bền.   PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 6 - X GV GIÁO ÁN SỐ :05 – TUẦN:03 TIẾT 5: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp điệu: + Ôn tập động tác 1-5 đã học. + Thực hiện được các động tác từ 1 đến 5 nhịp nhàng biên độ kt động tác. Nhằm vận dụng để tập luyện hàng ngày .  Chạy ngắn: + Ôn: kỹ thuật Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m-60m. + Học: Bài tập 6-7 thực hiện kĩ thuật sau các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sẵn sàng” “Chạy”, Xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m.  Chạy bền: + Luyện tập trên địa hình tự nhiên. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: - 7 - - 8 - NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học. 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể. + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy tăng tốc 8’ 2L 10m 10m 10m 15m - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: 5 động tác bài TDNĐ (Nam, Nữ). + Nam: + Nữ: 2/ Chạy ngắn:  Ôn: Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m.  Luyện tập bài tập 6,7: + Thực hiện kĩ thuật các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sắn sàng” “Chạy”. + Luyện tập kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m. 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó chuyển nội dung. - Đội hình nữ tập luyệnTD.                           GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ● ● ● ● ● ● 10m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - Cán sự hô và hưỡng dẫn hs xuất phát đúng hiệu lệnh, đóng bàn đạp phù hợp. - HS tự đóng bàn đạp cho phù hợp với bản thân. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ 2L - Ổn định, củng cố, xuống lớp. GIÁO ÁN SỐ :06 – TUẦN:03 TIẾT 6: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: TDNĐ: Ôn tập: động tác 1 – 5, và học mới động tác 6 – 7.  Chạy nhanh: + Ôn như tiết 5, biết và thực hiện đúng kĩ thuật.  Chạy bền: + Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, biết và thực hiện tốt các động tác trong khi chạy. + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc chú ý trong quá trình luyện tập. II. ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, đường chạy, 4 bộ bàn đạp, còi, vạch xuất phát. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận. - Phổ biến mục tiêu, nội dung tiết học. 2/ Khởi động: + Kđ chung: quay các khớp cơ thể. + Kđ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m 8’ 2L 2L - Đội hình ổn định lớp, phổ biến. PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó chuyển nội dung. - 9 -  Ôn: động tác 1-5 bài TDNĐ (Nam, Nữ).  Học mới động tác 6 – 7 (Nam, Nữ). + Nam: - Động tác 6. - Động tác 7. + Nữ: - Động tác 6. - Động tác 7. 2/ Chạy ngắn:  Ôn: Chạy bước nhỏ - nâng cao đùi – đạp sau – tăng tốc 30m - 60m.  Ôn tập bài tập 6,7: + Thực hiện kĩ thuật các hiệu lệnh “Vào chỗ” “Sắn sàng” “Chạy”. + Luyện tập kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15-20m. 3/ Chạy Bền:  Chia thành 2 nhóm chạy: nam chạy 4 – 5 vòng. Nữ: chạy 3 – 4 vòng. + GV hướng dẫn hs cách pp sức khi chạy, kết hợp thở và đánh tay. - Đội hình nữ tập luyệnTD.  GV làm mẫu đt mới cho hs nữ theo dõi chung, kết hợp sửa sai uốn nắn.                           GV duy trì chung – kết hợp sửa sai uốn nắn. - Đội hình nam tập luyện chạy ngắn. ● ● ● ● ● ● 10m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - Cán sự hô và hưỡng dẫn hs xuất phát đúng hiệu lệnh, đóng bàn đạp phù hợp. - HS tự đóng bàn đạp cho phù hợp với bản thân. - Cuối tiết luyện tập chạy bền   PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 10 - X GV [...]... khớp cơ thể + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 1/ Thể dục nhịp điệu:  Ôn: động tác 1-9 bài TDNĐ (Nam, Nữ)  Học động tác 10 – 11 bài TDNĐ Nam, Nữ + Nam: - Động tác 10 ĐL 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 2L 2L 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó chuyển nội dung  GV tổ chức cho cả lớp ôn... ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10m ●●●●●● ●●●●●● 20-30m + Luyện tập kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp, chạy lao 20-30m + Luyện tập kĩ thuật chạy giữa quãng + Kĩ thuật về đích PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập 5’ 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà - 16 - - Ổn định, củng cố, xuống lớp GIÁO ÁN SỐ :10 – TUẦN:05 TIẾT 10: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY... sự hướng dẫn của giáo viên 2 Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập - 25 - đích 80m          Chuyển nội dung: - Nữ ngồi ổn định thả lỏng - Nam kiểm tra - GV quan sát và bấm giờ cho từng đợt chạy - Ổn định, củng cố, xuống lớp  3 Dặn dò: Giao bài tập về nhà GIÁO ÁN SỐ :15 – TUẦN:08 TIẾT 15: ÔN TẬP: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU I/ MỤC TIÊU: + Ôn tập hoàn thiện bài thể dục nhịp điệu nam nữ chuẩn bị kiểm tra... LỚP: ĐL NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 1/ Nhận lớp: - Ổn định, điểm danh ,hỏi về sức khỏe hs, ghi nhận - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học 2/ Khởi động: + Kđ chung: quay các khớp cơ thể 2L + Kđ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó 1/ Thể. .. tự nhiên + Phân phối sức kết hợp thở và đánh tay nhịp nhàng trong khi chạy  X GV  PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập 5’ 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà - 22 - - Ổn định, củng cố, xuống lớp GIÁO ÁN SỐ :13 – TUẦN:07 TIẾT 13: I MỤC TIÊU:  TDNĐ: - Kiến thức: + Ôn: Động tác 1 -13 bài TDNĐ + Học: Động tác 14-16 bài TDNĐ... ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10m - Cán sự hô và hưỡng dẫn hs xuất phát đúng hiệu lệnh, đóng bàn đạp phù hợp - HS tự đóng bàn đạp cho phù hợp với bản thân PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập 5’ 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà - 12 - - Ổn định, củng cố, xuống lớp GIÁO ÁN SỐ :08 – TUẦN:04 TIẾT 8: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU - CHẠY NGẮN - CHẠY... và cán sự tự tổ chức ôn tập gv theo dõi chung – kết hợp sửa sai uốn nắn - Đội hình nam                       - 26 - PHẦN KẾT THÚC: 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp 1/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên 2/ Củng cố: Nhận xét, đánh giá buổi tập 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà GIÁO ÁN SỐ :16 – TUẦN:08 KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU TIẾT 16: I MỤC TIÊU: + Kiểm tra đánh... luyện của hs theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung cho cơ thể hs + Yêu cầu nhiệt tình nghiêm túc và cố gắng trong quá trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM,TRANG THIẾT BỊ: + Thực hành trên sân trường, sân tập thể dục đảm bảo, bàn ghế cho giáo viên ngồi III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 8’ - Đội hình ổn định lớp, phổ biến 1/ Nhận lớp: Ổn định, điểm danh ,hỏi... 2/ Khởi động: + Khởi động chung: quay các khớp cơ thể 2L + Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m 2L - Chạy nâng cao đùi 10m 2L - Chạy đạp sau 10m 2L - Chạy tăng tốc 15m 2L PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm nam kiểm tra 1/ Ôn tập bài thể dục nhịp điệu: nhóm nữ ôn tập, sau đó chuyển nhóm  GV tổ chức cho cả lớp ôn 1 – 2 lần sau đó hs và cán sự tự tổ chức ôn tập gv theo dõi chung kết -... nhận - Phổ biến mục/t nội/dung buổi học 2/ Khởi động: + K/đ chung: quay các khớp cơ thể 2L + K/đ chuyên môn: - Chạy bước nhỏ 10m 2L - Chạy nâng cao đùi 10m - Chạy đạp sau 10m - Chạy tăng tốc 15m PHẦN CƠ BẢN: 32’ - Chia lớp thành 2 nhóm để tập luyện, sau đó 1/ Thể dục nhịp điệu: chuyển nội dung + Ôn tập động tác 1 đến 13 nam, nữ + Học từ động tác 14 đến động tác 16 - Đội hình nữ ôn bài TD + Nam: - Động . xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 16 - GIÁO ÁN SỐ :10 – TUẦN:05 TIẾT 10: THỂ DỤC. dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. 5’ - Ổn định, củng cố, xuống lớp. - 6 - X GV GIÁO ÁN SỐ :05 – TUẦN:03 TIẾT 5: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU: Thể dục nhịp. xuống lớp. - 2 - X GV 1/ Củng cố : Nhận xét, đánh giá buổi tập. 2/ Hồi tỉnh: Thả lỏng theo sự hướng dẫn của giáo viên. 3/ Dặn dò: Giao bài tập về nhà. GIÁO ÁN SỐ :03 – TUẦN:02 TIẾT:03: THỂ DỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 13, Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 13, Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 13