Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2

139 893 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:23

Ngày soạn: Ngày dạy: Dạy Lớp : Tiết 1 Lý thuyết: Một số nguyên tắc tập luyện TDTT I . Mục tiêu 1) kiến thức: - HS biết mục tiêu, nội dung chơng trình TD lớp 11 2) Kỹ năng: - Biết vận dụng những hiểu biết trên vào tập luyện và thi đấu. 3) Thái độ: - HS chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo. 2) Học sinh: - Sách ,bút,vở ghi. - Trang phục đúng quy định. III. Nội dung và ph ơng pháp giảng dạy . A. Phần mở đầu . ( 2 phút) Kiểm tra sĩ số lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. B. Phần cơ bản. ( 40 phút) . Giới thiệu mục tiêu ch ơng trình TD lớp 11 . 1. Vị trí môn học: TD là một môn học, là hoạt động chủ yếu của công tác GDTC, trong giáo dục toàn diện của nhà trờng nhằm trang bị cho HS những kiến thức kỹ năng cơ bản để rèn luyện sức khoẻ , nâng cao thể lực, giúp HS giải toả những căng thẳng do học tập và thiếu vận động tạo nên. 2. Mục tiêu môn học: Mục tiêu giáo dục THPT đã đợc xác định trong luật giáo dục là : Giúp HS phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ vá các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con ngời VN xã hội chủ nghĩa, xây dựng t cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia XD bảo vệ tổ quốc, Giáo dục 1 THPT nhằm giúp HS củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục THCS, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thờng về kỹ thuật hớng nghiệp để tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống. Môn học TD ở THPT nhằm giúp HS củng cố, phát triển những kết quả đã học tập, rèn luyện ở Tiểu học, THCS, nâng cao và hoàn thiện năng lực thể chất cho hs phổ thông, gióp phần thực hiện mục tiêu gd THPT đã đợc xác định trong luật phổ thông, cụ thể là : - Có sự tăng tiến về sức khoẻ, thể lực. đạt tiêu chuẩn RLTT theo lứa tuổivà giới tính. - Có những kiến thúc, kĩ năng cơ bản về TDTT và phơng pháp TL; các kỹ năng VĐ cần thiết trong cuộc sống. - Hình thành thói quen TL TDTT thờng xuyên và nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn . kỉ luật, tinh thần tập thể và các phẩm chất đạo đức; ý chí. - Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào các hoạt động ở nhà trờng và trong đời sống hàng ngày. 3. Nội dung a. Kiến thức: - Có 1 số hiểu biết về nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT. - Biết cách thực hiện bài TDNĐ( nữ) , bầi TD phát triển chung ( nam ); hiểu biết 1 số điểm cơ bản trong luật các môn thể thao nh chạy tiếp sức, chạy bền, nhảy xa, nhảy cao, đá cầu, cầu lông,và các môn thể thao tự chọn. b. Kỹ năng : - Thực hiện cơ bản đúng, đẹp các bài TDNĐ (nữ), bài TDPT chung (nam) - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kỹ thuật chạy tiếp sức, chạy bền, nhảy xa kiểu ỡn thân, nhảy cao kiểu nằm nghiêng, đá cầu, cầu lông. - Thực hiện cơ bản đúng 1 số kỹ thuật các môn thể thao tự chọn. - Đạt tiêu chuẩn RLTT theo lứa tuổi và giới tính. c.Thái độ hành vi: - Tự giác tích cực học môn TD, bớc đầu có kế hoạch và tự tập hằng ngày. - Biết ứng xử trong hoạt động thể thao theo phơng châm .Thể thao- đoàn kết- trung thực- cao thợng, - Có lối sống lành mạnh, luôn luôn có ý thúc phòng tránh HIV và tệ nạn xã hội. * Củng cố: HS phải nắm đợc mục tiêu ,nội dung chơng trình TD lớp 11. C. Phần kết thúc ( 3 phút ) - Nhận xét giờ học. - Bài tập về nhà : Về nhà tự tập chạy bền vòng quanh trờng 2 Ngày soạn: Ngày dạy: Dạy Lớp : Tiết 2 Lý thuyết : Một số nguyên tắc tập luyện TDTT I. Mục tiêu 1) kiến thức: - HS biết những điểm cơ bản của một số nguyên tắc trong tập luyện TDTT. 2) Kỹ năng: - Biết vận dụng những hiểu biết trên vào tập luyện và thi đấu. 3) Thái độ: - HS chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo. 2) Học sinh: - Sách ,bút,vở ghi. - Trang phục đúng quy định. III. Nội dung và ph ơng pháp giảng dạy A. Phần mở đầu ( 2 phút ) - Nhận lớp - Kiểm tra sĩ số lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài dạy. B. Phần cơ bản ( 40 phút ) 1. Nguyên tắc vừa sức. a. Khái niệm. Nguyên tắc vừa sức là 1 những nguyên tắc s phạm của giảng dạy và tập luyện TDTT. Tập luyệ TDTT muốn đạt đợc hiệu quả thì các bài tập phải phù hợp với những đặc điểm về trí tuệ , sức khảe, giới tính, thể lực, tâm lí và trình độ vđ của ngời học. GV : lấy ví dụ cụ thể b. Nội dung - Theo nguyên tắc vừa sức, việc lựa chọn và thực hiện các bài tập để học kỹ thuật động tác,phát triển các tố chất thể lực ( trong giờ học và ngoài giờ) cần phải phù hợp với sức khoẻ, giới tính, trình độ vận động và thể lực của ngời tập. 3 - Nên lựa chọn các bài tập, phơng pháp TL vừa với sức khoẻ của HS, phù hợp với trình độ vận động,đặc đủêm giới tính c. Yêu cầu Khi tiến hành TL TDTT các em cần có kế hoạch tự theo dõi kiểm tra để xác định mức độ phù hợp của LVĐ tập luyện và ảnh hởng của nó đối với sức khoẻ và thể lực. - TL TDTT bao giờ cũng dẫn đến sự mệt mỏi, làm giảm sút tạm thời năng lực làm việc Nhờ nghỉ ngơi, ăn uống phù hợp cơ thể sẽ đợc hồi phục. - Có thể căn cứ vào một số dấu hiệu cơ bản dễ theo dõi, kiểm tra nh : Mạch đập, lợng mồ hôi, màu da, cảm giác tâm lí, bữa ăn, giác ngủ của mình để đánh giá mức độ phù hợp của LVĐ Tl đối với sức khoẻ và thể lực của mình. 2. Nguyên tắc hệ thống a. Khái niệm Nguyên tắc hệ thống là 1 trong những nguyên tắc s phạm chỉ rõ giảng dạy và tập luyện TDTT cần phải dựa trên cơ sở khao học, phải đợc tiến hành theo 1 trật tự, một cấu trúc thống nhất và chằt chẽ. b. Nội dung - Nguyên tắc này dựa trên các quy luật của quá trình nhận thức và mối quan hệ mang tính quy luật giữa LVĐ TL và sự phát triển năng lực vận động. Theo nguyên tắc TL hệ thống, quá trình TL TDTT muốn đạt hiệu quả cao cần phải đảm bảo tính mục đích, tính tuần tự vá tính liên tục. - Muốn tiếp thu đợc các kỹ năng kĩ xảo vận động cũng nh phát triển đợc các tố chất thể lực thì các em cần hiểu đợc mục đích, nội dung của bài tập. - Tập luyện TDTT thờng xuyên sẽ dẫn đến quá trình thích ứng nâng cao sức khoẻ nâng cao trình độ thể lực và mức độ hoàn thiện các kỹ năng kĩ xảo vận động cũng nh phẩm chất tâm lí. Ngừng tập luyện sẽ làm giảm dần và mất đi các thích ứng đã đạt đợc, do vậy phải LT th- ờng xuyên. c. Yêu cầu - Tập luyện TDTT cần phải tiến hành một cách có chủ đích, kế hoạch. - Sắp xếp nội dung các buổi tập cần chú ý đến tính tuần tự và mối liên hệ lẫn nhau giữa chúng. - Cần tập luyện thờng xuyên , liên tục , tránh nghỉ ngơi tập luyện quá dài. 4 * Củng cố . Bài này các em phải nắm đợc nhỡng điểm cơ bản của nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT. C. Phần kết thúc ( 3 phút ) - Nhận xét giờ học - Bài tập về nhà : Về nhà tự tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 5 6 Ngày soạn: Ngày dạy: Dạy Lớp : Tiết 3 - Thể dục: + Học động tác 1-2 bài TDNĐ cho nữ + Học Đ.Tác 1- 15 bài TDLH 50 động tác cho nam - Chạy bền: Bài tập 1,2 ( Tr 60 TD- 11 ) I. Mục tiêu 1) kiến thức: - Biết và hiểu cách thực hiện, bài TDNĐ cho nữ và bài TDLH dành cho nam. 2) Kỹ năng: - HS thực hiện cơ bản đúng động tác 1-2 bài TDNĐ cho nữ và động tác1-15 bài TDLH dành cho nam. 3) Thái độ: - HS tự giác, tích cực, kiên trì vợt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ vận động. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo. 2) Học sinh: - Sân bãi, dụng cụ phục vụ trong tập luyện. - Trang phục đúng quy định. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp. Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức dạy A. Phần mở đầu 1. ổ n định tổ chức lớp . - GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học. 2. Khởi động. a. Khởi động chung. - Tại chỗ tập bài TD tay không 6 động tác ( nh đã học ). - Xoay các khớp cổ tay kết hợp cổ chân, 8 phút 2x8 n CS tập trung lớp báo cáo - GVdùng lời nói. ĐHNL GV x x x x x x x x x x CS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Cán sự hô và cùng tập. 7 vai, hông, gối. - ép giây chằng ngang, dọc. b. Khởi động chuyên môn - Tại chỗ chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - Thực hiện hết biên độ động tác, tích cực tự giác. 3. Kiểm tra bài cũ. (không ) - GV giám sát hs tập, uốn nắn, sửa sai cho hs. ĐHKĐ CS GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B. Phần cơ bản 1. Thể dục: a. Thể dục nhịp điệu dành cho nữ. * Học động tác 1-2 . - Động tác 1. Đánh hông ( 4x8 nhịp ) + TTCB : Đứng chân rộng bằng vai tay thả tự nhiên, căng ngực mắt nhìn thẳng. + Nhịp 1-2 : Đẩy hông sang trái 2 nhịp, 2 tay chếch dới- trái, mắt nhìn sang trái. + Nhịp3-4 :Nh nhịp 1-2 nhng đổi bên. + Nhịp 5-6 nh nhịp 1-2. + Nhịp 7- 8 nh nhị 3- 4 . Kết thúc nhịp 8 lần 2 về TTCB nghiêm. - Động tác 2: Phối hợp( 4x8 nhịp.) + TTCB : Đứng cơ bản. + Nhịp 1: Giậm chân trái, đồng thời tay tráii đa ra trớc tay sấp, mắt nhìn thẳng. + Nhịp 2: Giậm chân phải, đồng thời tay phải đa ra trớc tay sấp, mắt nhìn thẳng. + Nhịp 3: Giậm chân trái, đồng thời tay 32phút 22 Chia lớp thành 2 nhóm nam riêng nữ riêng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV ĐH tập của nữ. GV làm mẫu kết hợp phân tích, giảng giải KT ĐT, tập cùng HS 1-2 lần CS duy trì tổ chức, cùng tập. x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV GV làm mẫu kết hợp phân tích Giảng giải KT ĐT, tập cùng HS 1-2 lần. 8 trái lên cao, bàn tay hớng vào trong ngẩng đầu. + Nhịp 4: Giậm chân phải, đồng thời tay phải lên cao, bàn tay hớng vào trong ngẩng đầu. + Nhịp 5: Giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ về ngang vai, bàn tay xấp, mắt nhìn sang trái. + Nhịp 6: Giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ về ngang vai, bàn tay xấp, mắt nhìn sang phải. + Nhịp 7: Giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ xuống ép sát thân, mắt nhìn thẳng. + Nhịp 8: Giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ về TTCB. Sai lầm thờng mắc. - ĐT 1: HS hay nhầm đánh hông 1 lần. - ĐT 2: HS cha phối hợp đợc giữa chân và tay, nhịp hô. . Cách sửa: - ĐT 1: GV tập cho hs cách đánh hông 2 lần sau đó mới kết hợp với chân. - ĐT 2: GV cho hs tập chân trớc sau đó mới kết hợp tay với chân. b. TDLH dành cho nam 50 ĐT. * Học ĐT 1- ĐT 9. - ĐT1: Kiễng chân, 2 tay thẳng từ dới- sang ngang lên cao bàn tay vỗ vào nhau 1lần, thân ngời căng mắt nhìn thẳng. - ĐT 2 : Hai tay hạ xuống thành TTCB. - ĐT 3: Nh nhịp 1 nhng vỗ tay 2 lần thật nhanh. - ĐT 4: Nh nhịp 2. 7 3 CS duy trì tổ chức, cùng tập. GV quan sát cả 2 nhóm nam và nữ sửa sai. Chia lớp thành 3- 4 đội chơi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV GV điều khiển cuộc chơi. Chơi trong 3 hiệp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Chia lớp thành 3-4 hàng thực hiện . GV quan sát điều khiển cuộc chơi. x x x x x x x x x x x x x x x x 9 - ĐT 5và 6: Hai tay đan chéo trớc thân ( tay phải ngoài tay trái trong) lăng từ d- ới- lên cao. Thực hiện 2 ĐT liên tục. Kết thúc ĐT ở t thế khép chân, 2 tay chếch cao, mắt nhìn thẳng. -ĐT 7: Hạ tay thành dang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa mắt nhìn chếch cao. - ĐT 8: Hai tay giơ chếch cao, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao, lòng bàn tay hớng vào nhau. - ĐT 9: Nh ĐT 7. Sai lầm thờng mắc. - Không duỗi thẳng tay. Cách sửa: - Tập duỗi tay trớc,sau đó mới kết hợp - ĐT 10: Bớc chân sang trái rộng bằng vai, gập thân, 2 tay dang ngang, bàn tay sấp, đầu ngẩng, mắt nhì nthẳng. - ĐT 11: Quay ngời sang trái, tay phải chạm mu bàn chân trái. Tay trái lăng thẳng lên. - ĐT 12: Nh nhịp 11 nhng ngợc lại. - ĐT 13: Nh ĐT 11. - ĐT 14: Nh ĐT 12. - ĐT 15: Thu chân trái về dành t thế ngồi 2. Chạy bền: Bài tập 1,2. * Bài tập 1. Chạy tiếp sức vợt chớng ngại vật. Tổ chức chơi trò chơi chạy tiếp sức chạy trên nhiều chớng ngại vật tự nhiên. 10 [...]... kết quả của HS qua thời gian học nội dung phần thể dục 2) Kỹ năng: - Giáo dục HS có ý thức kỉ luật, tinh thần tập thể, tự giác tích cực tập luyện năng cao thể lực và tinh thần 3) Thái độ: - Yêu câu học sinh tập chung, chú ý, thực hiện tốt bài tập theo yêu cầu II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, biểu điểm 2) Học sinh: - Sân bãi, dụng cụ phục vụ trong... tốt nhiệm vụ vận động II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo 2) Học sinh: - Sân bãi, dụng cụ phục vụ trong tập luyện - Trang phục đúng quy định III Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung A Phần mở đầu Định lợng Phơng pháp tổ chức dạy 7 a) nhận lớp: CS tập trung lớp báo cáo - GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp - GVdùng lời nói Kiểm... Bật thẳng lên cao Nhảy ỡn thân, 2 tay giơ cao, kết thức ĐT 2 chân chụm, khuỵu gối - ĐT 22 : Đúng thẳng, chân khép, 2 tay giơ cao ,lòng bàn tay hớng vào nhau 16 - ĐT 23 : Bớc chân sang trái, đầu và thân ngời nghiêng sang phải, 2 tay duỗi thẳng sang phải, mắt nhìn theo tay ĐT 24 : Thu chân trái về thành TTCB - ĐT 25 : Nh ĐT 23 nhng đổi bên - ĐT 26 : Thu chân phải về TTCB , 2 tay giơ cao , mắt nhìn theo tay... cực tập luyện II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo 2) Học sinh: - Sân bãi, dụng cụ phục vụ trong tập luyện - Trang phục đúng quy định III Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung A Phần mở đầu Định Phơng pháp tổ chức dạy lợng 7 a) nhận lớp: CS tập trung lớp báo cáo - GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp - GVdùng lời nói Kiểm tra sức... Thái độ Chấp hành tốt nội qui trờng lớp đã đề ra tôn trọng lễ phép với thầy cô giáo, hoà nhã với bạn bè Cố gắng trong học tập để nâng cao kết quả II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo 2) Học sinh: - Sân bãi, dụng cụ phục vụ trong tập luyện - Trang phục đúng quy định III Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung A Phần mở đầu Định lợng... Em hãy thực GV gọi 1 -2 HS lên thực hiện, gv nhận hiện 2 ĐT đã học B Phần cơ bản: xét cho điểm 23 1 Thể dục: 1.1,Ôn ND đã học a Thể dục nhịp điệu dành cho nữ ĐH ôn tập và hớng dẫn động tác mới *cs x x GV hớng dẫn,chỉ đạo hs x x HS nghiêm túc tập luyện x x x x *gv x x x x *cs x x x x x x x x x x x x x x x Ôn từ động tác1 -2 Sai thờng mắc - ĐT 1: HS hay nhầm đánh hông 1 lần - ĐT 2: HS cha phối hợp đợc... (nam) 2) Kỹ năng: - HS thực hiện cơ bản đúng toàn bài TDNĐ Đối với ( Nữ )và bài TDLH 50 động tác đối với ( Nam ) - Luyện tập chạy bền chạy bền trên địa hình tự nhiên thông qua cự li TB Trên cơ sở đó vận dụng để tập luyện hằng ngày 3) Thái độ: - HS có ý thức kỉ luật, tinh thần tập thể, tự giác, tích cực tập luyện II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, ... dành cho nam -Bớc đầu thực hiện đợc đt3,4bài TDND &đt16 -26 bài TDLH - Chạy bền trên địa hình tự nhiên hết cự ly,có áp dụng kỹ thuật để đạt thành tích tốt 3) Thái độ: - HS tự giác, tích cực, kiên trì vợt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ vận động II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo 2) Học sinh: - Sân bãi, dụng cụ phục vụ trong tập luyện... lợng Phơng pháp tổ chức dạy 7 a) nhận lớp: CS tập trung lớp báo cáo - GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp - GVdùng lời nói Kiểm tra sức khoẻ HS - GV: + phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học 23 ĐHNL GV x x x x x x x x x x CS xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx b) Khởi động: 2x8 n - Cán sự hô và cùng tập - Khởi động chung - GV giám sát hs tập, uốn nắn, sửa sai cho + tập 6 ĐT thể dục tay không hs + Xoay các khớp ( tay,... sinh chú ý lắng nghe 2) Giao bài tập về nhà: ĐHXL - Về nhà luyện tập năm vững 2 kiểu GV trao nhận tín gậy - Luyện tập phát triển sức bền x x x x x x x x x x CS xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 3) Xuống lớp: Nhận xét buổi tập 25 Ngày soạn: Ngày dạy: 26 Dạy Lớp : Tiết : 7 - TDNĐ (Nữ): + Ôn Đ.tác từ 1- 8 Học ĐT 9 - TDLH 50 ĐT(Nam): + Ôn Đ.tác từ 1- 41 Học ĐT 42- 50 - Trò chơi : Do giáo viên tự chọn . - HS chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo. 2) Học sinh: - Sách ,bút,vở ghi. - Trang phục. khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ vận động. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo. 2) Học sinh: - Sân bãi, dụng cụ phục vụ trong. để hoàn thành tốt nhiệm vụ vận động. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo. 2) Học sinh: - Sân bãi, dụng cụ phục vụ trong

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan