Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 5

122 648 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:26

Ngày soạn: 14.08.2011 Ngày giảng: 15.08.2011 TIẾT 1 BÀI THỂ DỤC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11. - Học các ĐT 1-2 (Nữ) và ĐT từ 1-6 (Nam). 2. Kỹ năng: - Nắm được mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11. - Thực hiện cơ bản đúng ĐT 1-2 (Nữ) và ĐT từ 1-6 (Nam). 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội. II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị bài giảng, còi. - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên. III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp. - Ổn định tổ chức. - Phổ biến mục tiêu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh: 2. Khởi động. *. Khởi động chung: - Bài TD tay không. - Xoay các khớp. - Ép dây chằng. *. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá lăng sau. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Hoạt động 1: Giới thiệu mục 6 - 8’ 2x8lần 2lần 28-32’ - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: GV                                 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của Giáo viên. tiêu, nội dung chương trình TD lớp 11. - Bài Thể dục - Chạy bền - Đá cầu - Nhảy xa - Bóng chuyền - Nhảy cao - Chạy tiếp sức - Cầu lông - Kéo co - Đẩy gậy. 2. Hoạt động 2: Bài Thể dục: 2.1. Bài TD dành cho Nữ: *. ĐT 1: Đánh hông - TTCB: Hai chân rộng bằng vai, tay thả lỏng - Nhịp 1-2 : Đẩy hông sang trái 2 nhịp, đồng thời hai tay đưa chếch dưới phải. - Nhịp 3-4: Như nhịp 1-2 nhưng đổi bên. - Nhịp 5-6: Như nhịp 1-2. - Nhịp 7-8: Như nhịp 3-4. - Kết thúc ĐT về TTCB. *. ĐT 2: Phối hợp - Nhịp1: Giậm chân trái, tay trái ra trước, mắt nhìn thẳng. - Nhịp2: Giậm chân phải, tay phải ra trước, mắt nhìn thẳng. - Nhịp3: Giậm chân trái, tay trái lên cao. - Nhịp4: Giậm chân phải, tay phải lên cao. - Nhịp5: Gịâm chân trái, tay trái về ngang vai. - Nhịp 6: Giậm chân phải, tay phải về ngang vai. - Nhịp 7: Giậm chân trái, tay trái hạ xuống sát thân. - Nhịp8: Giậm chân phải, tay phải hạ xuống sát thân. 2.2. Bài TD dành cho Nam: - ĐT1: Kiêng chân, hai tay lên cao, bàn tay vỗ vào nhau, mắt nhìn thẳng. - ĐT2: Hai tay hạ xuống, hạ gót chân - ĐT3: Như ĐT1 nhưng vỗ 2 lần - ĐT4: Như ĐT2 4x8 lần 4x8 lần 3lần - Giáo viên giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11. Cả lớp chú ý lắng nghe. - Giáo viên phân tích, làm mẫu động tác rồi hướng dẫn, tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện. - Cử nhóm trưởng hô cho nhóm tập luyện. - Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh trong quá trình tập luyện. Động tác 2 - Đội hình tập luyện: GV                                 - ĐT5: Hai tay đan chéo nhau - ĐT6: Hai tay đưa lên cao *. Củng cố: Học sinh thực hiện nội dung bài học. C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 3’ 5’ - Gọi 2 nhóm lên thực hiện bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét. - Đội hình kết thúc: GV     Ngày soạn: 15.08.2011 Ngày giảng: 16.08.2011 TIẾT 2 THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - TD: Ôn ĐT 1-2 (Nữ), ĐT 1-6 (Nam) Học ĐT 3 (Nữ), ĐT 7-15 (Nam) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng ĐT 1-3 (Nữ) và từ ĐT 1-15 (Nam) - Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và cách khắc phục 1 số hiện tượng thường gặp khi chạy. Vận dụng những kiến thức đã học vào tập luyện và thi đấu. 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội. II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây. - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên. III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp. - Ổn định tổ chức. - Phổ biến mục tiêu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh: 2. Khởi động. *. Khởi động chung: - Bài TD tay không. - Xoay các khớp. - Ép dây chằng. *. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá lăng sau. 6 - 8’ 2x8lần 2lần - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: GV                                 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của Giáo viên. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Hoạt động 1: Bài Thể dục: 1.1. Bài TD dành cho Nữ: *. Ôn ĐT 1-2. *. Học ĐT 3: Di chuyển tiến lùi - Nhịp 1: Bước chân trái lên 1 bước, tay lồng vào nhau trước ngực. - Nhịp 2: Như nhịp 1 nhưng đổi chân. -Nhịp 3: Như nhịp 1. - Nhịp 4: Khuỵu gối trái, chân phải đưa trước, tì bằng gót chân. -Nhịp 5,6,7,8: Như nhịp 1,2,3,4 1.2. Bài TD dành cho Nam: *. Ôn ĐT 1-7. *. Học ĐT 7-15: - ĐT7: 2 tay dang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao. - ĐT8: Hai tay giơ chếch cao, căng thân, lòng bàn tay hướng vào nhau. - ĐT9: Như động tác 7. - ĐT10: Chân trái sang trái một bước rộng hơn vai, gập thân, tay dang ngang, mắt nhìn thẳng. - ĐT11: Quay người sang trái, tay phải lăng xuống dưới, tay trái lăng lên cao. - ĐT12: Như động tác 11 nhưng đổi bên. - ĐT13: Như động tác 11. - ĐT14: Như động tác 12. - ĐT15: Thu chân trái về thành tư thế gồi xổm, hai tay chống đất. *. Củng cố: Học sinh thực hiện nội dung đã học. 2. Hoạt động 2: Chạy bền. - Chạy trên địa hình tự nhiên. *. Củng cố: Học sinh biết cách khắc phục một số hiện tượng 28-32’ 4x8 lần 2 lần 3 lần 2’ Nam 5 vòng Nữ 3 vòng - Giáo viên tổ chức cho học sinh ôn lại bài Thể dục đã học. - Giáo viên phân tích, làm mẫu động tác rồi hướng dẫn, tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện. - Cử nhóm trưởng hô cho nhóm tập luyện. - Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh trong quá trình tập luyện. - Đội hình tập luyện: GV                                 - Gọi 2 nhóm lên thực hiện bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét. - GV phổ biến cách tập luyện. - HS tham gia nhiệt tình, thực hiện hết cự ly quy định. - Giáo viên hỏi, học sinh trả lời. thường gặp khi chạy. C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 1’ 5’ - Đội hình kết thúc: GV     Ngày soạn: 21.08.2011 Ngày giảng: 22.08.2011 TIẾT 3 THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - TD: Ôn ĐT 1-3 (Nữ), ĐT 1-15 (Nam) Học ĐT 4 (Nữ), ĐT 16-20 (Nam) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, cách theo dõi sức khỏe. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng ĐT từ 1-4 (Nữ) và ĐT 1-20 (Nam) - Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và cách khắc phục 1 số hiện tượng thường gặp khi chạy. Vận dụng những kiến thức đã học vào tập luyện và thi đấu. Biết cách tự theo dõi sức khỏe. 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội. II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây. - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên. III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp. - Ổn định tổ chức. - Phổ biến mục tiêu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh: 2. Khởi động. *. Khởi động chung: - Bài TD tay không. - Xoay các khớp. - Ép dây chằng. *. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá lăng sau. 6 - 8’ 2x8lần 2lần - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: GV                                 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của Giáo viên. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Hoạt động 1: Bài Thể dục: 1.1. Bài TD dành cho Nữ: *. Ôn ĐT 1-3. *. Học ĐT 4: Nhảy - Nhịp 1: Bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, tay trái đưa ra trứơc, lên cao, tay phải đánh ra sau với mũi bàn chân trái, mắt nhìn sang phải - Nhịp 2: Bật nhảy và hạ tay về tư thế chuẩn bị. - Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng đổi sang bên phải. - Nhịp 4: Như nhịp 2 - Nhịp 5,6,7,8: Co gối trái, tay trái tì vào gối trái, tay thả lỏng, bật nhảy quay thân 360 độ, co gối cao, mũi chân duỗi ra. 1.2. Bài TD dành cho Nam: *. Ôn ĐT 1-15. *. Học ĐT 16-20: - ĐT16: Tung 2 chân ra sau thành tư thế nằm sấp, tay chống đất, thân người thẳng. - ĐT17: Co tay, hạ thân và giữ thân người. - ĐT18: Duỗi tay, thân người thẳng - ĐT19: Như động tác 17 - ĐT20: Thu 2 chân thành tư thế ngồi xổm, hai tay chống đất *. Củng cố: Học sinh thực hiện nội dung đã học. 2. Hoạt động 2: Chạy bền. - Chạy trên địa hình tự nhiên. - Cách tự theo dõi sức khỏe. *. Củng cố: Học sinh biết cách khắc phục một số hiện tượng thường gặp khi chạy và cách tự 28-32’ 4x8 lần 2 lần 3 lần 2’ Nam 5 vòng Nữ 3 vòng 1’ - Giáo viên tổ chức cho học sinh ôn lại bài Thể dục đã học. - Giáo viên phân tích, làm mẫu động tác rồi hướng dẫn, tổ chức chia nhóm cho học sinh tập luyện. - Cử nhóm trưởng hô cho nhóm tập luyện. - Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh trong quá trình tập luyện. - Đội hình tập luyện: GV                                 - Gọi 2 nhóm lên thực hiện bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV nhận xét. - GV phổ biến cách tập luyện. - HS tham gia nhiệt tình, thực hiện hết cự ly quy định. - GV hướng dẫn cho HS cách tự theo dõi sức khỏe. - Giáo viên hỏi, học sinh trả lời. theo dõi sức khỏe C. PHẦN KẾT THÚC: 1. Thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 5’ - Đội hình kết thúc: GV     Ngày soạn: 22.08.2011 Ngày giảng: 23.08.2011 TIẾT 4 THỂ DỤC - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - TD: Ôn ĐT 1-4 (Nữ), ĐT 1-20 (Nam) Học ĐT 5 (Nữ), ĐT 21-25 (Nam) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng ĐT từ 1-5 (Nữ) và ĐT 1-25 (Nam) - Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và cách khắc phục 1 số hiện tượng thường gặp khi chạy. Vận dụng những kiến thức đã học vào tập luyện và thi đấu. 3. Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày. Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT. Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội. II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây. - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên. III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp. - Ổn định tổ chức. - Phổ biến mục tiêu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh: 2. Khởi động. *. Khởi động chung: - Bài TD tay không. - Xoay các khớp. - Ép dây chằng. *. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đá lăng sau. 6 - 8’ 2x8lần 2lần - Đội hình nhận lớp: GV     - Đội hình khởi động: GV                                 - Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của Giáo viên. [...]... Ngày giảng: 08.09.2 011 TIẾT 9 KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Kiểm tra bài thể dục của Nam và Nữ 2 Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng toàn bài 3 Thái độ: - Tự giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi - Học... giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên III NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 6 - 8’ 1 Nhận lớp - Ổn định tổ chức... giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên III NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 6 - 8’ 1 Nhận lớp - Ổn định tổ chức... cách tập luyện 5 vòng - HS tham gia nhiệt tình, thực hiện hết cự ly quy định Nữ 3 vòng 1’ - Giáo viên hỏi, học sinh trả lời C PHẦN KẾT THÚC: 1 Thả lỏng toàn thân 2 Nhận xét giờ học 3 Giao bài tập về nhà Ngày soạn: 05. 09.2 011 5 - Đội hình kết thúc: GV     Ngày giảng: 06.09.2 011 TIẾT 8 THỂ DỤC - CHẠY BỀN I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - TD: Ôn ĐT 1-9 (Nữ), ĐT 1 -50 (Nam) - Chạy... giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Đồng hồ bấm giây - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên III NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 6 - 8’ 1 Nhận lớp - Ổn định tổ chức... cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Cầu, lưới, cuốc, trang cát, thước dây - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên III NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 8’ 1 Nhận lớp - Ổn định... giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Cầu, lưới, đồng hồ - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên III NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 8’ 1 Nhận lớp - Ổn định tổ chức... cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Cầu, lưới, cuốc, trang cát, thước dây - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên III NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 8’ 1 Nhận lớp - Ổn định... giác, tích cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Cầu, lưới, đồng hồ - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên III NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 8’ 1 Nhận lớp - Ổn định tổ chức... cực học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử đúng trong hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV và các tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK, còi, Cầu, lưới, cuốc, trang cát, thước dây - Học sinh trang phục đúng quy định, mang ghế giáo viên III NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU: THỜI GIAN 8’ 1 Nhận lớp - Ổn định . Ngày soạn: 14.08.2 011 Ngày giảng: 15. 08.2 011 TIẾT 1 BÀI THỂ DỤC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11. - Học các ĐT 1-2 (Nữ) và ĐT. Giáo viên. tiêu, nội dung chương trình TD lớp 11. - Bài Thể dục - Chạy bền - Đá cầu - Nhảy xa - Bóng chuyền - Nhảy cao - Chạy tiếp sức - Cầu lông - Kéo co - Đẩy gậy. 2. Hoạt động 2: Bài Thể dục: 2.1 nhưng vỗ 2 lần - ĐT4: Như ĐT2 4x8 lần 4x8 lần 3lần - Giáo viên giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11. Cả lớp chú ý lắng nghe. - Giáo viên phân tích, làm mẫu động tác rồi hướng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan