Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 3

141 844 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:23

Ngày soạn : 15 / 8 / 2011 Tiết 1: - Thể dục nhịp điệu (TDNĐ).Mục tiêu nội dung chơng trình TD lớp 11; Nam học động tác 1 - 6; nữ động tác 1 - 2. - Chạy tiếp sức: Khái niệm chạy tiếp sức; Một số bài tập bổ trợ: Chạy b- ớc nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, chạy tăng tốc độ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Nắm đợc mục tiêu, nội dung chơng trình TD lớp 11 và biết cách thực hiện động tác bài TDNĐHiểu đợc khái niệm chạy tiếp sức đồng thời tăng cờng các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thể lực 2. Kỹ năng: Thực hiện đợc cơ bản đúng các động tác đã học của bài TDNĐ và các động tác bổ trợ trong chạy. 3. Thái độ: GD ý thức kỷ luật rèn cho học sinh phát triển sức dẻo dai, sức nhanh trong học tập . II. Địa điểm, phơng tiện: - Địa điểm: Sân trờng vệ sinh sạch, - Thiết bị: Tranh ảnh cờ, còi, tín gậy III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: - HS: Cán sự tập hợp và báo cáo. - GV: Nhận lớp hỏi về tình hình sức khoẻ của học sinh, phổ biến mục tiêu, nội dung 2. Khởi động: - Thực hiện động tác tay, lờn, vặn mình, bụng, chân, toàn thân. -Xoay các khớp: cổ chân, hông 2Lx8 nhịp 6-8 - Đội hình nhận lớp: * GV * Cán sự x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao nhiệm vụ, yêu cầu giờ học. - HS: Triển khai đội hình khởi động. - Chạy xong về thành hàng khởi động. Cán sự lớp điều khiển. GV * x x x x x x x x x x x x x x II. Phần cơ bản: 1. Thể dục nhịp điệu: a. Mục tiêu: Giúp HS phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ và kỹ năng cơ bản hình thành nhân cách - Củng cố và phân tích những kết quả đã học tập, rèn luyện ở bậc tiểu học, THCS, nâng cao và hoàn thiện thể chất. - Có sự tăng tiến về sk, thể lực - Hình thành thói quen luyện tập TDTT thờng xuyên. b. Nội dung chơng trình TD11 - LT chung; TD: TDPT chung + TD NĐ (nữ). Chạy tiếp sức, chạy bền, nhảy xa kiểu ỡn thân, Nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Đá cầu, cầu lông, TT tự chọn. c. Bài TD phát triển chung: - Nam học động tác 1 đến 6. - Nữ học bài TDNĐ: đt 1 2. 2. Chạy tiếp sức: a, KN: là 4 ngời chạy, mỗi ngời chạy cự li 100m, kết hợp với trao tín gậy lần lợt số 1 trao số 2, số 3, số 4 và số 4 cầm gậy về đích. b. Một số bài tập bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau 3. Củng cố: 8 học sinh tập bàiTD. III .Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: thả lỏng. 1lần 1lần 2-4 lần 3Lx 15m 2L x 10m 28- 30 5 -7' - GV giảng giải mục tiêu, chơng trình thể dục 11. - HS lắng nghe vận dụng vào tập luyện hàng ngày. - Đội hình tập bài TDNĐ. + GV chia làm 2 nhóm (nam riêng, nữ riêng) * * * * * * * * * * * * * * x GV * * * * * * * * * * * * * * - GV làm mẫu kết hợp phân tích giảng giải. - Từng nhóm thực hiện, GV sửa sai. Giáo viên nêu KT chạy tiếp sức và làm mẫu động tác. HS nghe và vận dụng vào thực hành động tác. - Đội hình tập bổ trợ: * * * * * * * * * * * * * * * x GV - GV ra câu hỏi, học sinh thực hiện - GV nhận xét tinh thần, ý thức giờ học - Lớp giải tán- khỏe 2 2. Nhận xét: Giờ học Ngày soạn: 16 / 8 / 2011 Tiết 2: TDNĐ: Nam ôn động tác 1 - 6; học động tác 7 - 12 ; nữ ôn động tác 1-2 ; học 3 4. Chạy :Ôn một số động tác bổ trợ ; Học 2 cách trao tín gậy ; luyện tập một trong 2 cách trao tín gậy. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện bài TDNĐ, nắm đợc động tác mới.Tăng cờng các bài tập bổ trợ, nắm đợc cách trao tín gậy. 2. Kỹ năng: Thực hiện đợc cơ bản đúng các động tác đã học của bài TDNĐ và động tác bổ trợ , cách trao tín gậy trong chạy tiếp sức. Chạy bền trên địa hình tự nhiên , chạy hết cự ly chạy 3. Thái độ: Giáo dục tinh thần tích cực học tập, ý thức tổ chức kỷ luật của HS II. Địa điểm, thiết bị: - Địa điểm: Sân trờng vệ sinh sạch. - Thiết bị: Tranh ảnh, cờ, còi, tín gậy. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: . . . . - HS: cán sự tập hợp lớp, báo cáo. - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ của học sinh, phổ biến mục tiêu, nội dung bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Tập bài TD: Tay, lờn, vặn mình, chân, toàn thân. - Xoay các khớp gối, hông, vai, cổ chân, cổ tay, ép dây chằng dọc, 3. Kiểm tra bài cũ: Không 1lần 3lần x 8 nhịp 6 8 Đội hình nhận lớp: * GV * cán sự * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV giao nhiệm vụ. - Học sinh triển khai đội hình khởi động. - Đội hình khởi động chung và chuyên môn. + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV* 3 II. Phần cơ bản. 1. Bài thể dục nhịp điệu: - Bài TD (nam)+ ôn ĐT 1 6. + Học động tác 7 12. - Bài TDNĐ (nữ)+ Ôn ĐT 1 2. 2. Chạy: - Ôn một số động tác bổ trợ, chạy b- ớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, đạp sau, chạy tăng tốc độ - Cách trao tín gậy: có 2 cách: + Trao từ dới lên. + Trao từ trên xuống. - Luyện tập cách trao tín gậy từ dới lên. 3. Chạy bền trên địa hình tự nhiên: - Nam 3 vòng sân, nữ 2 vòng. - Kết hợp tốt giữa bớc chạy với thở - Chạy hết cự li chạy, Không đùa nghịch trong khi chạy 4. Củng cố: - 2 nhóm nam riêng, nữ riêng thực hiện trao nhận gậy. - Hai h.sinh lên thựcc hiện bài TD Nam và bài TDN III. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: Tại chỗ thả lỏng châ 2. Nhận xét: u nhợc điểm 3. Bài tập: Ôn bài TD, tập trao tín gậy 3-5 lần 2lần x 15 m 1 lần 1 lần 28 -30 5-7' - Tập bài thể dục nam, nữ chia 2 tổ nam riêng, nữ riêng ôn bài TD. - Cán sự lớp điều khiển, cùng khởi động - HS tập luyện theo nhịp hô của GV(nữ), cán sự hô (nam). - GV quan sát sửa sai, nhắc nhở - GV hô cho cả lớp ôn động tác bổ trợ. - ĐH trao tín gậy tại chỗ: Hai ngời đứng thành một nhóm, tập trao nhận gậy cho nhau. + + + + + + + + + + GV* - GV theo dõi sửa sai, hàng số 1 trao cho số 2, số 3 trao cho số 4, và ngợc lại. - Chạy bền - GV nêu câu hỏi quan sát gọi 2 học sinh trả lời. - HS nhận xét bạn. - Lớp thành 4 hàng ngang - Giáo viên nhận xét tinh thần, ý thức giờ học, và giao bài tập về nhà( Học sinh giải tán, khỏe) Ngày ký duyệt giáo án Tiết 1 và 2 : Nhận xét: 4 Ngày soạn: 24 / 08 / 20111 Tiết 3- TDNĐ: Nam ôn động tác 7 - 12, học động tác 13 - 19; Nữ ôn động tác 3- 4; học ĐT 5- 6.Chạy : Luyện tập một số động tác bổ trợ chạy nhanh ; luyện tập cách trao nhận tín gậy. chạy bền trên điạ hình tự nhiên I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện bài TDNĐ, nắm đợc động tác mới.Tăng cờng các bài tập bổ trợ, nắm đợc cách trao tín gậy. 2. Kỹ năng: TDNĐ: Thực hiện cơ bản đúng động tác , rèn tính nhịp điệu, tính liên hoàn. Thực hiện tốt động tác bổ trợ và kỹ thuật trao nhận gậy. Thực hiện chạy hết cự ly trong chạy bền 3. Thái độ: Giáo dục tinh thần tích cực học tập, ý thức tổ chức kỷ luật của HS II. Địa điểm, thiết bị: - Địa điểm: Sân trờng, vệ sinh sạch. - Thiết bị: Tranh ảnh, cờ, còi, tín gậy. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: . . - HS: Cán sự tập hợp, báo cáo. - GV: nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ của học sinh, phổ biến mục tiêu, nội dung và giao nhiệm vụ. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Tập bài TD pt toàn thân - Xoay các khớp: cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai, dây chằng 3. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh lên tập bài TD? II. Phần cơ bản 3lần x8 n 6 -8 - Đội hình nhận lớp * GV * cán sự * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV giao nhiệm vụ giờ học. - HS triển khai ĐH khởi động, chạy xong về thành hàng khởi động + + + + + + + + + + + + + + + *GV - Gọi 2 học sinh thực hiện, GV đánh giá, nhận xét cho điểm - Cán sự hô cho lớp ôn bài thể dục 5 1. TDNĐ: - Nam: ôn động tác 7 -12; - Học động tác 13 19. - Nữ: Ôn động tác 3 4 - Học động tác 5 6. 2. Chạy: Luyện tập một số ĐT bổ trợ: + chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy tăng tốc độ 30m. - Luyện tập cách trao nhận tín gậy: tại chỗ trao nhận gậy, thực hiện theo 1 trong 2 cách: + Cách 1: trao từ dới lên. + Cách 2: trao từ trên xuống. 3. Chạy bền trên địa hình tự nhiên: - Nam chạy 1000m - Nữ chạy 500m - Thực hiện kết hợp tôt giữa bớc chạy với thở. 4. Củng cố: Gọi 4 HS chia làm 2 nhóm thực hiện bài TD và cách trao nhận gậy. III. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: Thả lỏng 2. Nhận xét: Ưu, nhợc điểm 3. Bài tập về nhà: + ôn bài TDNĐ (Nam, Nữ) + Tự tập trao, nhận tín gậy 3lần 2lần 15m 1lần 28 30 5 7' (nam riêng, nữ riêng) - GV quan sát sửa sai cho HS - GV hớng dẫn học sinh tập ĐT mới làm mẫu, HS quan sát làm theo - ĐH tập luyện + + + + + + + + + + + + + + + GV* - Chạy bền: Nam chạy trớc, nữ chạy sau. - GV yêu cầu kỹ thuật - HS 2 nhóm thực hiện còn lại quan sát, nhận xét kết quả bạn thực hiện - Đội hình xuống lớp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Giáo viên nhận xét tinh thần, ý thức giờ học, và giao bài tập về nhà Ngày soạn: 25 / 08 / 2011 6 Tiết 4- Thể dục nhịp điệu: Nam ôn động tác 13 - 19; học đông tác 20 - 26; nữ ôn động tác 5 - 6, học 7 - 8. - Chạy: Luyện tập trao tín gậy, cách trao tín gậy trong khu vực. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện bài TDNĐ về biên độ động tác, nhịp điệu, nắm đợc động tác mới. Biết cách trao nhận tín gậy trong khu vực. 2. Kỹ năng: Thực hiện đúng biên độ, tính nhịp điệu động tác của bài TDNĐ. Trao nhận tín gậy trong khu vực thành thạo. 3. Thái độ: Giáo dục tinh thần tích cực học tập, ý thức tổ chức kỷ luật của HS II. Địa điểm, thiết bị: - Địa điểm: Sân trờng vệ sinh sạch. - Thiết bị: Tranh ảnh, cờ, còi, tín gậy. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: . - HS: Cán sự tập hợp, báo cáo. - GV: nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ của học sinh, phổ biến mục tiêu, nội dung bài giảng. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Tập bài TD PT toàn thân - Xoay các khớp: gối, hông, vai - ép dây chằng ngang, dọc. - Tập một số động tác bổ trợ: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. 3. Kiểm tra: Thực hiện bài thể dục NĐ?Thực hiện cách trao tín gậy? II. Phần cơ bản: 1lần 3lần 8 nhịp 6- 8 - Đội hình nhận lớp. * GV * cán sự * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV: Giao nhiệm vụ. - HS: Triển khai ĐH khởi động. + Chạy xong về thành 3 hàng ngang khởi động (cự li rộng 1 sải tay) + + + + + + + + + + + + + + GV* - Gọi 2 học sinh thực hiện - GV: nhận xét cho điểm - Cả lớp ôn bài TD, Cán sự lớp điều khiển. 7 1. Thể dục nhịp điệu. - Nam ôn động tác 13- 19 - Học động tác 20- 26 - Nữ ôn động tác từ 5- 6 Học động tác 7- 8 2. Chạy: - Luyện tập trao tín gậy: Học cách trao tín gậy từ dới lên. - Cách trao tín gậy trong khu vực: phối hợp 4 ngời: Trao tín gậy trong khu vực 20m, chạy nhẹ nhàng trao nhận tín gậy. 3. Củng cố: - 2 học sinh thực hiện bài TDNĐ (1nam, 1 nữ). - 2 nhóm (6 học sinh) thực hiện trao nhận gậy. III. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: + Đi nhẹ nhàng hít thở sâu. + Gập sâu, nhảy thả lỏng 2. GV nhận xét giờ học 3. Bài tập về nhà: + Ôn bài thể dục. + Ôn cách trao nhận gậy. 3 - 5 lần 4- 6 lần 1lần 28 - 30 5 -7 - ĐH tập luyện bài TD: x x x x x x x x x x x x x x x *GV - GV quan sát sửa sai. - Đội hình chạy: khu vực tập trao tín gậy. x x x x x x x x x x *GV - GV ra câu hỏi, HS thực hiện, lớp quan sát và nhận xét bạn - Đội hình xuống lớp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - GV nhận xét tinh thần, ý thức giờ học Ngày ký duyệt: Nhận xét: Ngày soạn: / /2011 8 Tiết 5 : - TDNĐ: Nam ôn từ động tác 20 - 26; học động tác 27 - 32; nữ ôn ĐT 7 - 8 học động tác 9. Chạy: Luyện tập trao tín gậy trong khu vực ; cách cầm tín gậy xuất phát của ngời chạy đầu tiên, luyện tập xuất phát thấp và xuất phát cao 3 điểm chống I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện bài TDNĐ, nắm đợc động tác mới. Biết cách trao nhận tín gậy trong khu vực, cách cầm tin gậy, cách xuất phát . 2. Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng biên độ động tác. Phối hợp trao nhận gậy giữa 2 ngời chính xác, nắm đợc cách cầm gậy xuất phát của ngời chạy đầu tiên và xuất phát cao 3 điểm chống. 3. Thái độ: Giáo dục tinh thần tích cực học tập, ý thức tổ chức kỷ luật của HS II. Địa điểm, thiết bị: - Địa điểm: Sân trờng vệ sinh sạch. - Thiết bị: Tranh ảnh cờ, còi, tín gậy. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: 11A1: . 11A2: . 11A3: . HS: Cán sự tập hợp, báo cáo. - GV: nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ của học sinh, phổ biến mục tiêu, nội dung bài giảng. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Tập bài TDPT toàn thân. - Xoay các khớp: gối, hông, vai - ép dây chằng ngang, dọc. - Tập một số động tác bổ trợ: 3. Kiểm tra:- Thực hiện bài thể dục NĐ? II. Phần cơ bản: 1. Thể dục nhịp điệu: - Nam ôn động tác 20-26 1lần 3lần X 8 nhịp 1lần 3-5 6- 8 - Đội hình nhận lớp. * GV * cán sự * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV: Giao nhiệm vụ. - HS: Triển khai ĐH khởi động. + Chạy xong về thành 3 hàng ngang khởi động + + + + + + + + + + + + + GV* - Gọi 2 học sinh thực hiện - GV: nhận xét, chấm điểm - Cán sự lớp điều khiển. - Cả lớp ôn bài TD: x x x x x x 9 - Học động tác 27-32 - Nữ ôn động tác 7- 8 - Học ĐT 9: Kiễng gót từng chân - Tập phối hợp các động tác. 2. Chạy: - Luyện tập trao nhận tín gậy: Tập trao nhận tín gậy trong khu vực 20m, - Cách cầm tín gậy xuất phát của ngời chạy đầu tiên. - Luyện tập xuất phát thấp và Xuất phát cao 3 điểm chống: ( Hai chân và một tay) hoặc chỉ dùng 2 điểm chống( hai chân) Ng- ời nhận gậy phải quay mặt về sau để kịp thời xuất phát khi thấy ngời sẽ trao gậy cho mình chạy ngang vạch báo hiệu. - Thực hiện chạy nhẹ nhàng trao nhận tín gậy. 3. Củng cố: 2 học sinh thực hiện bài TDNĐ (1nam, 1 nữ); 2 nhóm 6 hs thực hiện trao nhận gậy. III. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: thả lỏng 2. GV nhận xét giờ học 3. Bài tập về nhà: + Ôn bài thể dục; + Ôn cách xuất phát và trao- nhận gậy. lần 2- 4 lần 2lần 2lần 1lần 2lần 28 30 5 -7' x x x x x x x x * GV x x x x x x - GV quan sát sửa sai. - Làm mẫu, giảng giải và hớng dẫn học sinh tập động tác mới. - Đội hình chạy: khu vực tập trao tín gậy. x x x x x x x x x x x x * GV - GV cho HS tập xuất phát thấp và xuất phát cao 3 điểm chống - Tập nam riêng, nữ riêng. - Củng cố GV nêu yêu cầu kỹ thuật, HS thực hiện, lớp quan sát và nhận xét bạn - Đội hình xuống lớp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - GV nhận xét tinh thần, ý thức giờ học- HS: Giải tán- Khoẻ Ngày soạn: / /2011 Tiết 6: TDNĐ: Nam ôn động tác 27 - 32; học động tác 33- 38 nữ ôn động tác 1 - 5. Chạy : Ôn xuất phát chạy tiếp sức, học t thế chuẩn bị xuất phát của ngời chạy đoạn 2,3,4. 10 [...]... 1lần + 3lần + + x8 + + 3 Kiểm tra: 1lần + + + + + + - Gọi 2 học sinh thực hiện - GV: nhận xét cho điểm II Phần cơ bản: - Cán sự lớp điều khiển 1 Thể dục nhịp điệu - Học động tác 33 - 38 + GV* - Thực hiện bài thể dục NĐ? - Nam ôn động tác 27- 32 + + - ép dây chằng ngang, dọc - Tập một số động tác bổ trợ + + + nhịp + - Cả lớp ôn bài TD: x 3- 5 28- lần 11 x x x x x x x x x x x - Nữ ôn động tác 1- 5 30 GV... cự ly chạy bền 3 Thái độ: Giáo dục tinh thần tích cực học tập, ý thức tổ chức kỷ luật của HS II Địa điểm, thiết bị: - Điạ điểm: Sân trờng vệ sinh sạch - Thiết bị: Tranh ảnh cờ, còi, tín gậy III Tiến trình lên lớp: Nội dung I Phần mở đầu: Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG 6- Đội hình nhận lớp 1.Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: 11A1: 11A2: 11A3: HS: Cán sự tập hợp, báo cáo - GV: nhận lớp, hỏi về tình... thở; 3 Thái độ: Giáo dục tinh thần tích cực học tập, ý thức tổ chức kỷ luật của HS II Địa điểm, thiết bị: - Địa điểm: Sân trờng vệ sinh sạch - Thiết bị: Cờ, còi, tín gậy , tranh ảnh III Tiến trình lên lớp: Nội dung Phần mở đầu: Định lợng SL TG 6- 8 Phơng pháp tổ chức - Đội hình nhận lớp * GV 1 Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: 11A1: 11A2: 11A3: * cán sự x x x x x x x x x x x x x x x x - HS: Cán sự... TDNĐ, thể hiện rõ tính nhịp điệu và liên hoàn động tác 3 Thái độ: Giáo dục tinh thần tích cực phấn đấu đạt kết quả cao II Địa điểm, thiết bị: - Địa điểm: Sân tờng vệ sinh sạch - Thiết bị: Bàn ghế GV, sổ điểm , còi III Tiến trình lên lớp: Stt Nội dung I Phần mở đầu: Định lợng SL TG 6- 8 Phơng pháp tổ chức - Đội hình nhận lớp: 1 Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: 11A4: 11A5: 11A6: 11A7: - * GV * Cán sự... chậm - Điểm 3 4: Thực hiện đợc kỹ thuật trao nhận tín gậy, chạy tốc độ chậm - Điểm 1 2: Không thực hiện đợc kỹ thuật trao - nhận tín gậy 3 Củng cố: - Gọi 2 hs KT tốt và 2 hs KT không * Kết quả: - Lớp 11a : - GV nhận xét tinh thần, ý thức giờ KTra - Lớp 11a : - HS: giải tán- khoẻ - Lớp 11a : - Lớp 11a : Ngày soạn: / / 2 011 Tiết 16 : Lý thuyết: Một số nguyên tắc trong luyện tập TDTT ( Tiết 1) 30 I Mục... nhàng giữa trao và nhận gậy với nhau 3 Thái độ: Giáo dục tinh thần tích cực tập luyện, ý thức kỷ luật cao II Địa điểm, thiết bị: - Địa điểm : Sân trờng vệ sinh sạch - Thiết bị: Cờ, còi, vôi, tín gậy, dây đích III Tiến trình lên lớp: Stt I Nội dung Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: 11A4: 11A5: 11A6: 11A7: - HS : Cán sự tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ của học... hợp đợc 4 ngời trong 1 đội 3 Thái độ: Giáo dục tinh thần tích cực học tập, ý thức tổ chức kỷ luật của HS II Địa điểm, thiết bị: - Địa điểm: Sân trờng vệ sinh sạch - Thiết bị: Cờ, còi, tín gậy , tranh ảnh III Tiến trình lên lớp: 17 Nội dung I Phần mở đầu: Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG 6- Đội hình nhận lớp 8 1 Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: 11A1: 11A2: 11A3: * GV * cán sự x x x x x x x x x x x... dọc + + 1lần + 3lần + + + 8 + + + + + + + + + + + nhịp - Tập một số động tác bổ trợ: GV* 3 Kiểm tra: - Gọi 2 học sinh thực hiện - Thực hiện bài thể dục NĐ? - GV: nhận xét cho điểm - Thực hiện cách trao tín gậy II Phần cơ bản: 1 Thể dục nhịp điệu 3- 5 Cán sự lớp điều khiển lần - Cả lớp ôn bài TD - Nam ôn động tác 39 - 45 - GV quan sát sửa sai - Học động tác 46-50 28 - Nữ ôn động tác 1-9 -30 - Kết hợp từ... + + + + + + + + 10m GV - Gọi 4 học sinh thực hiện - GV: nhận xét cho điểm II Phần cơ bản: - Nam ôn động tác 33 - 38 + + - Thực hiện bài TDNĐ? 1 Thể dục nhịp điệu * GV - Cán sự lớp điều khiển 3- 5 - Cả lớp ôn bài TD: (Nam riêng, Nữ lần riêng) x 28 13 x x x x x x x x x x x x x động tác với nhau -30 GV * 2 Chạy: - Học hai ngời xuất phát và trao 2-4 - GV quan sát sửa sai lần nhận tín gậy - Làm mẫu, giảng... vôi, dây đích - Địa điểm: Sân trờng, Vệ sinh sân tập III Tiến trình lên lớp: Stt Nội dung I Phần mở đầu: Định lợng SL TG 6- 8 Phơng pháp tổ chức - Đội hình nhận lớp: * GV 1 Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: 11A4: 11A5: 11A6: 11A7: - HS : Cán sự tập hợp, báo cáo * Cán sự x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ của học sinh, phổ biến - GV: Giao nhiệm vụ . 3. Kiểm tra: - Thực hiện bài thể dục NĐ? II. Phần cơ bản: 1. Thể dục nhịp điệu. - Nam ôn động tác 27- 32 - Học động tác 33 - 38 1lần 3lần x 8 nhịp 1lần 3- 5 lần 6- 8 28- - Đội hình nhận lớp. . tác bổ trợ: 3. Kiểm tra:- Thực hiện bài thể dục NĐ? II. Phần cơ bản: 1. Thể dục nhịp điệu: - Nam ôn động tác 20-26 1lần 3lần X 8 nhịp 1lần 3- 5 6- 8 - Đội hình nhận lớp. * GV * cán sự * *. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: 11A1: 11A2: 11A3: - HS: Cán sự tập hợp, báo cáo. - GV: nhận lớp, hỏi về

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan