0

de kiem tra tin hoc lop 11 hoc ki 2 co dap an

de kiem tra tin học ki 2

de kiem tra tin học ki 2

Toán học

... quan trọng Trắc nghiệm Câu 1: B, câu 2: B , câu 3: C Phòng GD - ĐT Quảng Trạch Trờng TH số Quảng Hoà Họ tên: Lớp: .Số báo danh Đề ki m tra tin học khối Học II - Năm học: 20 12 - 20 13 ... .Số báo danh Đề ki m tra tin học khối Học II - Năm học: 20 12 - 20 13 Đề bài- Đề I-Phần tự luận Câu 1: Em nêu bớc để mở tệp lu?(3đ) Câu 2: Em nêu tác dụng tổ hợp phím sau: (2 ) A Ctrl ... Câu 1: B, câu 2: C, câu 3: C Phòng GD - ĐT Quảng Trạch Trờng TH số Quảng Hoà Họ tên: Lớp: .Số báo danh I-Phần tự luận Đề ki m tra tin học khối Học II - Năm học: 20 12 - 20 13 Đề bài-...
 • 12
 • 336
 • 2
Đề thi 8 tuần học kì 2 Có đáp án

Đề thi 8 tuần học 2 đáp án

Sinh học

... thể 600 cá thể mang ki u gen AA, 600 cá thể mang ki u gen Aa 300 cá thể mang ki u gen aa Tỉ lệ ki u gen quần thể đạt trạng thái cân là: A 0,16AA: 0,48Aa:0,36aa B 0,64AA: 0,32Aa:0,049aa C 0,36AA: ... hoa đỏ ki u gen AA Aa với tỉ lệ C 100% hoa đỏ ki u gen Aa D 100% hoa trắng Câu 22 : Một cá thể ki u gen AaBbCc sau thời gian thực giao phối gần, số dòng xuất hiện: A B C D Câu 23 : Công ... xác ? ( biết quần thể cấu trúc di truyền là; xAA+yAa+zaa=1) Trang 2/ 3 - Mã đề thi 1 52 A q= q B q=z+y /2 C p+q=1 D p=x+y /2 Câu 24 : Phát biểu tác động CLTN không ? A CLTN thường hướng tới bảo...
 • 3
 • 5,640
 • 26
đề kiểm tra toán học kì 2 lớp 11

đề kiểm tra toán học 2 lớp 11

Toán học

... x ) = (2m − 1)cos x + (2m + 1)sin x − (2m + ) f '( x ) = ⇔ (2m − 1)cos x + (2m + 1)sin x = 2m + 0,5 để phương trình nghiệm đk (2m − 1 )2 + (2m + 1 )2 ≥ (2m + ) ⇔ 16m − 8m + ≤ ⇔ m = ± 2 Đề số ... + − 3( x − 2) lim+ lim = Ta x → x + x − = x → 2+ ( x − 2) ( x + 3)( (3 x + 2) + 3 x + 2. 2 + 4) 20 x →1 Câu 0,5 x − x2 − x2 − x2 + lim = lim x →1 x − 12 x + 11 x →1 ( x − 12 x + 11) ( x + x − ... < 0; f (1) f (5) < 2 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Suy phương trình nghiệm (0; 5) Câu Câu x2 + 2x + ; x ≠ −1 a) f '( x ) = ( x + 1 )2 Với x ≠ −1 x2 + x + y' > ⇔ >2 ( x + 1 )2 ⇔ x2 + x − < ⇔ −3 < x...
 • 6
 • 1,048
 • 9
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam

Đề kiểm tra cuối học 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam

Mầm non - Tiểu học

... Đình Thi 2, Dùng lệnh Logo vẽ hình theo mẫu sau: (2 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ - NĂM HỌC 20 14 - 20 15 QUYỂN Đề 1: I, Lý thuyết: 1/ Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: B Mỗi câu 0 ,25 điểm 2/ A, Hình ... Đậm Mỗi câu 0 ,25 điểm 3/ 1-c 2- a 3-d 4-b Mỗi câu 0 ,25 điểm 4/ Repeat [FD 100 RT 120 ] II, Thực hành: 1/ Gõ dòng 0,5 điểm Sai lỗi trừ 0 ,25 điểm 2/ Vẽ hình điểm Thiếu cạnh hình trừ 0 ,25 điểm ...
 • 4
 • 551
 • 1
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 11

Đề kiểm tra cuối học 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 11

Đề thi lớp 5

... : KI ̉M TRA CUỐI NĂM HỌC 20 14 – 20 15 Môn : Toán Thời gian :40 phút (Không kể thời gian phát đề) Điểm Ngày ki ̉m tra : A- PHẦN I : Trắc nghiệm (3 điểm) Bài (2 điểm) : Khoanh ... : Điểm đề) KI ̉M TRA CUỐI NĂM HỌC 20 14 – 20 15 Môn : Khoa học Thời gian làm bài : 35 phút (Không kể thời gian phát Ngày ki ̉m tra : PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) * Khoanh tròn trước ... giờ 32 phút – giờ 16 phút giờ 54 phút 2, 8 giờ x giờ phút 34,5 giờ : 11 giờ 12 phút B- Phần II: Tự luận (7 điểm) Bài (2 điểm): Đặt tính tính: a/ 325 6,34 + 428 ,57 b/ 576,40 – 59 ,28 ...
 • 13
 • 416
 • 4
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 số 11

Đề kiểm tra cuối học 2 môn Toán lớp 5 số 11

Đề thi lớp 5

... đáy bể : (0 ,25 đ) (7,5 + 4,8) x = 26 ,4 (dm) (0 ,25 đ) Diện tích xung quanh bể: (0 ,25 đ) 26 ,4 x 3,5 = 86,1 (dm ) (0 ,25 đ) Diện tích hai mặt đáy bể: (0 ,25 đ) (7,5 x 4,8) x = 72 (dm ) (0 ,25 đ) Diện tích ... (0 ,25 đ) 86,1 + 72 = 158,1 (dm ) (0 ,25 đ) Đáp số: Diện tích xung quanh: 86,1 (dm2) Diện tích toàn phần : 158,1 (dm2) (Nếu sai thiếu tên đơn vị trừ 0 ,25 đ) Bài 5: Thời gian xe ô tô từ A đến B (0 ,25 ... (2 ) Khoanh câu 0,5đ a b c d D B A C Bài 2: (2 ) Mỗi phép tính 0,5đ a b c d 5 426 m 65 dm2 5000 dm3 25 phút Bài 3: (1đ) Giải: x x 5,3 = 9,01 x x x 5,3 = 45,05 x = 45,05 : 5,3 x = 8,5 Bài 4: (2 )...
 • 3
 • 633
 • 0
đề kiểm tra hóa học kì 2 lớp 10.2

đề kiểm tra hóa học 2 lớp 10.2

Hóa học

... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Trang 2/ 3 - Mã đề thi 140 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Trang 3/3 - Mã đề thi 140 ...
 • 3
 • 1,168
 • 21
de kiem tra cuoi hoc ki 2 lop 3

de kiem tra cuoi hoc ki 2 lop 3

Tiểu học

... Trả lời câu hỏi nội dung đoạn ( điểm ) b/ Bài ki m tra viết ( 40 phút ) : 10 điểm Chính tả ( điểm) - Nghe viết Con ( SGK TV3/ tập 2- Trang 111 ) ( Từ Một trắng không khí.) Tập làm văn ... câu: Chúng chuyện trò râm ran. trả lời câu hỏi nh nào? ( 0,5 đ) a chúng b chuyện trò râm ran c râm ran II/ Đọc thành tiếng ( điểm ) : Học sinh đọc đoạn văn, thơ tuần 25 đến tuần 34 ( điểm ) Trả ... nội dung đoạn văn? ( 1đ) a Chợ quê buổi sớm b Cây gạo xuân c Buổi liên hoan vòm 5/ Trong câu: Chúng chuyện trò râm ran, lẽ câu chuyện riêng mình, giữ lòng, đợc thổ lộ bạn bè, nên nói,...
 • 4
 • 1,301
 • 5
de kiem tra van hoc ki 2 lop 9 co dap an

de kiem tra van hoc ki 2 lop 9 co dap an

Vật lý

... (0,5 điểm) Nghệ thuật thơ: (2 điểm) - Thể thơ, nhịp điệu: Câu thơ chữ, lúc kéo dài 8,9 chữ, nhịp điệu dàn trãi, chậm rãi mà sức vang ngân, thể cảm xúc thơ trang trọng trầm lắng (0,5 điểm) ... nội dung nghệ thuật tác phẩm văn, kỹ gắn kết với ki n thức lý luận văn học (LLVH) - Hiểu đồng tình với cảm xúc nhà thơ lúc viếng lăng Bác - ki n thức đặc điểm nghệ thuật nói chung, văn học ... ngữ chọn lọc song giản dị, tạo không khí ấm áp thân thương (con, thương trào nước mắt ) Hình ảnh ẩn dụ ( tre Việt Nam, mặt trời, trời xanh ) giàu ý nghĩa, gợi liên tưởng sâu xa (0,75 điểm) - Thủ...
 • 2
 • 2,249
 • 13
Đề kiểm tra chung học kì 2 môn hóa học lớp 10 doc

Đề kiểm tra chung học 2 môn hóa học lớp 10 doc

Hóa học - Dầu khí

... chuyển sang màu xanh Câu23:Hỗn hợp khí sau tồn bình chứa: A.H2S, SO2 B HI, Cl2 C.Cl2, O2 D.NH3, HCl Câu24:Hòa tan 24 (g) SO3 vào 20 0(g) H2O thu dung dịch X Tính C % dung dịch X A 13, 125 % B 28 .4% ... phản ứng :Fe +H2SO4 đặc nóng  sản phẩm Sản phẩm gồm: A.FeSO4, H2 B Fe2(SO4)3, H2O C.Fe2(SO4)3,SO2, H2O D FeSO4, SO2, H2O Câu15:Cho phương trình :a SO2 +b Br2+cH2O d HBr +e H2SO4 a, b, c, ... NaOH 2M, để trung hoà vừa đủ 300(ml) dung dịch H2SO4 1M A.300(ml) B .20 0(ml) C .25 0(ml) D.150(ml) Câu 20 : Người ta dùng H2SO4 đặc để làm khô khí sau đây: A .CO2 B NH3 C.H2S D.HI Câu21:Cho 12( g)...
 • 2
 • 692
 • 23
De kiem tra giua hoc ki 2 mon Tieng Viet Lop 1

De kiem tra giua hoc ki 2 mon Tieng Viet Lop 1

Toán học

... PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO I KI M TRA ĐỊNH LẦN MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP NĂM HỌC: 20 12- 20 13 ĐỀ I/ Ki m tra đọc: 10 (điểm) + Đọc thành tiếng: (8 điểm) HS bốc thăm ... II /Ki m tra viết: ( 10 điểm) Viết từ ngữ (4 điểm): HS viết cỡ vừa - GV đọc cho HS viết họp nhóm, cải bắp, học toán, ngoan ngoãn Viết đoạn thơ (6 điểm): HS viết cỡ nhỏ - GV đọc cho HS viết Nhanh ... tiếng, từ, câu Tốc độ đọc 25 tiếng/phút (8 điểm) Đọc sai không đọc (dừng giây/từ ngữ) trừ 0,5 điểm - Trả lời – câu hỏi (2 điểm) II/ Phần viết: 10 điểm ( viết từ ngữ, ứng dụng 25 tiếng/15 phút) 1.Viết...
 • 6
 • 1,067
 • 3
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 3 NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC 2 LỚP 3 NĂM HỌC 2012-2013

Toán học

... A 5350 m B 27 00 m II Phần tự luận (8 điểm) : Đặt tính tính (2 điểm) : 14754 + 23 680 15840 - 8795 C 3350 m D 5000 m 129 36 x 45678 : ... Tính giá trị biểu thức (2 điểm) : 15 840 + 79 32 x (15 786 - 13 9 82) x ... Đặt tính tính 16 427 + 8109 1614 × 93680 – 724 5 28 360 : ...
 • 4
 • 1,032
 • 1
de kiem tra giua hoc kì 2 mon tieng viet lop 3

de kiem tra giua hoc 2 mon tieng viet lop 3

Toán học

... tên: Thứ ngày tháng năm 2 011 Lớp KI M TRA ĐỊNH GIỮA HỌC Năm học 20 10 - 2 011 Môn Tiếng Việt lớp (Thời gian: 45 phút) Điểm Lời phê thầy giáo II Bài ki m tra viết: Chính tả: Bài viết: ... diễn nghệ thuật (1 điểm) * Tùy vào lỗi sai học sinh, GV cho điểm theo mức 4,5; 4; 3,5; Ngày 28 / 2/ 2 011 GV đề: Lưu Thị Nghiệp ... Em nâng đàn đặt lên vai” thuộc ki u câu gì? A Ai làm gì? B Ai gì? C Ai nào? Bộ phận gạch câu “ Hoa mười nở đỏ quanh lối ven hồ” trả lời cho câu hỏi nào? A Ai? B Con gì? C Cái gì? Dòng gồm từ hoạt...
 • 7
 • 1,468
 • 12
de kiem tra nua hoc ki 2 mon tieng viet lop 4

de kiem tra nua hoc ki 2 mon tieng viet lop 4

Toán học

... SGK TV4, trang 34 on t : Cn tc gin n nh thỳ d nht chung đề ki m tra đọc Các đọc Bài : Bốn anh tài ( trang 13 TV tập 2) Đoạn 1: Từ đầu đến bắt yêu tinh Câu hỏi: Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu ... đến lạ Câu hỏi : Sầu riêng đặc sản vùng ? Cách ki m tra: Sau phần ki m tra viết, GV thu ròi tiến hành ki m tra đọc lần lợt tng học sinh theo danh sách GV ghi tên tập đọc vào phiếu, HS bốt thăm ... nh ? Bài : Trống đồng đông Sơn ( ( trang 17 TV tập 2) Từ đầu đến hu nai gạc Câu hỏi: Trống đồng Đông Sơn đa dạng nh nào? Bài : Sầu riêng( trang 34 TV tập 2) Đoạn 1: Từ đầu đến quyến rũ đến...
 • 5
 • 801
 • 1
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quảng Liên, Quảng Bình

Đề kiểm tra cuối học 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quảng Liên, Quảng Bình

Mầm non - Tiểu học

... Câu 3: Tìm X (1 điểm) X x = 4 128 0 X : = 22 89 : Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng 10450 kg gạo, cửa hàng ... (2 điểm) Một cửa hàng 10450 kg gạo, cửa hàng dã bán tuần, tuần bán 560kg gạo Hỏi cửa hàng lại ki- lô-gam gạo? Tóm tắt Bài giải ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 1,553
 • 10
Đe kiem tra thu hoc ki 2 Toan 11 co dap an

Đe kiem tra thu hoc ki 2 Toan 11 co dap an

Toán học

... ÁN ĐỀ KI M TRA HỌC II – NĂM HỌC 20 09 – 20 10 MÔN TOÁN LỚP 11 Câ u Ý a) Nội dung lim x 2 x − 3x + x − 2x − = lim lim x →+∞ x 2 ( x − 2) ( x x −1 = x + x + 10 + x + 2) ( 0,50 0,50 x 2 b) ( ... x − 2) = lim Điểm ) x + x − − x = lim x →+∞ 2x −1 x2 + 2x − + x x =1 = 1+ − +1 x x f(1) = 2 x − 3x + ( x − 1) (2 x − 1) 2x −1 lim f ( x ) = lim = lim = lim = x →1 x →1 x →1 x →1 2( x − 1) 2( x ... x ⇒ f ′( x ) = −4 x + x ⇔ f ′( x ) = −4 x ( x − 2) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Lập bảng xét dấu : 0,50 b) Kết luận: f ′( x ) < ⇔ x ∈ ( − 2; ) ∪ ( 2; +∞ ) Giao đồ thị với Oy O(0; 0) Khi hệ số góc...
 • 3
 • 444
 • 3
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Đề kiểm tra cuối học 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Mầm non - Tiểu học

... Giáo viên đọc cho học sinh viết “Cây hoa bên lăng Bác” SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 111 (Đoạn từ “Sau lăng …………đến tỏa hương ngào ngạt”) Tập làm văn (5 điểm) Viết đoạn văn ... MÔN TIẾNG VIỆT I/ Ki m tra đọc: (10 điểm) 1/ Đọc thành tiếng: (6 điểm) 2/ Đọc thầm: (4 điểm) Học sinh ý (1 điểm) Câu 1: ý b Giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta Câu 2: ý b Quả cam Câu 3: ... làm gì? II/ Ki m tra viết: (10 điểm) / Chính tả nghe – viết: (5 điểm) Bài viết không sai lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn văn điểm Mỗi lỗi tả viết ( sai lẫn phụ âm đầu vần, thanh, không...
 • 3
 • 1,649
 • 18
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Đề kiểm tra cuối học 2 môn Toán lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Mầm non - Tiểu học

... hình tứ giác ABCD hình vẽ: A 3cm B 2cm 4cm D 6cm Tính chu vi hình tứ giác ABCD Bài giải Câu 5: (1 điểm) Điền số thiếu vào chỗ chấm a) 21 1, 21 2, , , , 21 6 b) 420 , 430, , , , 470 C ĐÁP ÁN BIỂU ... 1: điểm Đáp án: A Câu 2: điểm Đáp án: D Câu 3: điểm Đáp án: B Câu 4: 0,5 điểm Đáp án: C Câu 5: 0,5 điểm Đáp án: C Phần II - Tự luận Câu 1: điểm Mỗi phép tính 0,5 điểm Câu 2: điểm Mỗi phép tính...
 • 3
 • 689
 • 4
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Đồng Lương

Đề kiểm tra cuối học 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Đồng Lương

Mầm non - Tiểu học

... BI KIM TRA NH Kè CUI năm TRNG TIU HC NG LNG Họ tên: Lớp: Năm học 20 14- 20 15 Môn: Khoa hc - Lớp Thời gian: 40 phút Điểm Lời phê thầy, giáo Bài làm Khoanh vo ch t trc cõu ... li ỳng nht: (1 im): Nhng vic nờn lm bo v bu khụng khớ lnh l: a Trng cõy xanh b Dựng bp un ci tin khúi c i i tin, tiu tin ỳng ni quy nh d rỏc ng e C a, b v c u ỳng (1 im) in cỏc t ng sau vỏo ... thích hợp Nếu phải sống ki u ki n nhiệt độ không mà thể không tự điều chỉnh không cóp biện pháp nhân tạo để , sinh vật chết, kể người (0,5 im): Vit ch vo trc ý kin ỳng, ch S vo Ngõm mt...
 • 4
 • 1,046
 • 10

Xem thêm