0

de cuong on tap mon lich su va dia li lop 5cuoi ki i

đề cương ôn tập môn lịch sử và địa lý lớp 9 học kì một

đề cương ôn tập môn lịch sử địalớp 9 học một

Địa lý

... diệt; khai thác cạn ki t t i nguyên, hủy diệt làm ô nhiễm m i trường sinh th i; tai nạn lao động giao thông; lo i dịch, bệnh m i, Trong hậu tiêu cực lớn cạn ki t t i nguyên thiên nhiên, ô nhiễm ... sông Hồng có i u ki n tự nhiên thuận l i khó khăn việc phát triển kinh tế- xã h i ? Trả l i: Trong phát triển kinh tế- xã h i, đồng sông Hồng có i u ki n tự nhiên: 13 * Thuận l i: - Về vị trí ... li u như: pôlime (chất dẻo), vật li u siêu bền, siêu nhẹ, siêu dẫn, siêu cứng, - Tiến hành “cách mạng xanh” nông nghiệp - Những tiến thần giao thông vận t i thông tin li n lạc (máy bay siêu...
 • 36
 • 1,041
 • 0
Bộ đề ôn tập môn Lịch sử và Địa lí lớp 4

Bộ đề ôn tập môn Lịch sử Địa lớp 4

Lớp 4

... (1 i m) A Đ i v i đỉnh nhọn, sườn tho i B Đ i v i đỉnh tròn, sườn tho i C N i v i đỉnh tròn, sườn tho i D N i v i đỉnh nhọn, sườn tho i Câu Quan sát Bảng số li u độ cao cao nguyên sau : (1 i m) ... ghi Đ, sai ghi S Lý Th i Tổ d i đô từ Hoa Lư Đ i Lư Lý Th i Tông đ i tên Đ i La thành Thăng Long Tên Đ i Việt có từ th i Lý Th i Tổ Năm 2010 Thăng Long 1000 năm Câu 2:Chọn từ thích hợp để i n ... chiến chống quân Minh xâm lược: ĐỊA Câu 1(1 i m):Chọn ý em cho Trung du Bắc Bộ vùng: A N i v i đỉnh nhọn, sườn tho i Ü B N i v i đỉnh tròn, sườn tho i C Đ i v i đỉnh tròn, sườn tho i D Đồi...
 • 24
 • 919
 • 0
đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12 ôn thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học

đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12 ôn thi tốt nghiệp, cao đẳng đại học

Lịch sử

... b.B i học kinh nghiệm Phong trào để l i nhiều học kinh nghiệm: -B i học vai trò lãnh đạo Đảng -B i học xây dựng kh i li n minh công nông -B i học sử dụng bạo lực cách mang quần chúng để giành ... chiến tranh gi i thứ hai đến 9.Tình hình Nhật Bản từ sau chiến tranh gi i thứ hai đến B i 4.Quan hệ quốc tế sau chiến tranh gi i thứ hai 10.H i nghị Ianta việc hình thành trật tự gi i sau chiến ... ngư i làm chủ nước nhà -Mở kỹ nguyên lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập tự gắn li n v i chủ nghĩa xã h i, gi i phóng dân tộc gắn li n v i gi i phóng giai cấp b.Đ i v i gi i: -Góp phần đánh bại...
 • 71
 • 1,281
 • 0
ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn LỊCH sử NHÀ nước và PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn LỊCH sử NHÀ nước PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

Cao đẳng - Đại học

... Saint Quentin, Saint Maur, Oxford, Frănkfut, Paris… 19/ Phân tích i u ki n kinh tế - xã h i dẫn đến xuất chế độ đ i diện đẳng cấp Tây Âu th i kỳ phong ki n Trả l i: i u ki n kinh tế - xã h i: ... bày i u ki n kinh tế - xã h i đ i tồn quân chủ phân quyền cát ( từ kỉ IX đến kỉ XV) Tây Âu th i Phong ki n Về i u ki n kinh tế: Chế độ sở hữu phong ki n ruộng đất lớn Ruộng đất phân phong thừa ... Âu th i kỳ phong ki n Trả l i: i u ki n kinh tế Đến kỷ thứ 11, kinh tế Châu Au phát triển vượt bậc, chủ yếu lĩnh vực thủ công nghiệp, nông nghiệp thương nghiệp - Trong thủ công nghiệp, nhiều ngành...
 • 20
 • 6,212
 • 80
Đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 12

Cao đẳng - Đại học

... http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, T i li u h c t p ñư c i u ch nh, b sung, phát tri n t i ð i h i VII (6/1991), ð i h i VIII (6/1996), ð i h i IX (4/2001) 2.2/Quan i m ñ i m i: ð i m i ñ t nư ... l i ð i m i ph i toàn di n, ñ ng b , t kinh t , tr ñ n t ch c, tư tư ng, văn hóa tr ng tâm ñ i m i kinh t 2.4/N i dung ñ i m ii m i kinh t : -Kh i d y m i ti m năng, ñ ng viên t o i u ki ... th ng l i c a cách m ng tháng Tám sau b.B i h c kinh nghi m Phong trào ñ l i nhi u h c kinh nghi m: -B i h c v vai trò lãnh ñ o c a ð ng -B i h c v xây d ng kh i li n minh công nông -B i h c v...
 • 47
 • 3,392
 • 7
Đề cương ôn tập môn lịch sử

Đề cương ôn tập môn lịch sử

Cao đẳng - Đại học

... http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, T i li u h c t p ñư c i u ch nh, b sung, phát tri n t i ð i h i VII (6/1991), ð i h i VIII (6/1996), ð i h i IX (4/2001) 2.2/Quan i m ñ i m i: ð i m i ñ t nư ... l i ð i m i ph i toàn di n, ñ ng b , t kinh t , tr ñ n t ch c, tư tư ng, văn hóa tr ng tâm ñ i m i kinh t 2.4/N i dung ñ i m ii m i kinh t : -Kh i d y m i ti m năng, ñ ng viên t o i u ki ... th ng l i c a cách m ng tháng Tám sau b.B i h c kinh nghi m Phong trào ñ l i nhi u h c kinh nghi m: -B i h c v vai trò lãnh ñ o c a ð ng -B i h c v xây d ng kh i li n minh công nông -B i h c v...
 • 47
 • 1,826
 • 3
đề cương ôn tập môn Lịch sử cuối HKI (2010 - 2011)

đề cương ôn tập môn Lịch sử cuối HKI (2010 - 2011)

Toán học

... Pháp g i t i hậu thư đe dọa, đ i phủ ta ph i gi i tán lực lượng tự vệ, giao quyền ki m soát Hà N i cho chúng Câu 14 : Em hay nêu kế t quả va ý nghia thắ ng lơ i của chiế n dich Việt Bắc ... n dich Biên giơ i thu-đông 1950 ̣ ̃ ̃ Trả lơ i : Kế t quả va ý nghia thắ ng lơ i của chiế n dich Biên giơ i thu-đông 1950 là : ̣ ̃ - Qua 29 ngày đêm chiế n đấ u, ta đã tiêu diê ... diê ̣t va đã bắ t số ng 8000 tên đich, gia i phóng mô ̣t số ̣ thi ̣xã va thi ̣trấ n, làm chủ 750 km da i biên giơ i Viê ̣t- Trung - Căn cứ điạ Viê ̣t Bắ c đươ ̣c củng cố va mở...
 • 2
 • 1,136
 • 2
Bài soạn Đề cương ôn tập môn Lịch sử

Bài soạn Đề cương ôn tập môn Lịch sử

Lịch sử

... Nam, m i niềm ki u hãnh cho ng i dân Việt Nam nghiệp giữ nớc vĩ đ i B I 16: hậu phơng năm Sau chiến dịch biên gi i Câu 1: Đ i h i đ i biểu toàn quốc (2-1951) đề nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam; ... -Ta mở loạt chiến dịch quân giành nhiều thắng l i -Ta chủ động mở chiến dịch Biên Gi i giành đợc thắng l ii h i Đ i biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng họp -Đ i h i chiến sĩ thi đua cán gơng ... nhợng v i Pháp để có th i gian chuẩn bị kháng chiến lâu d i Câu 5: ý nghĩa việc đẩy l i giặc đ i, giặc dốt, giặc ngo i xâm? -Trong th i gian ngắn, nhân dân ta làm đợc ngững việc phi thờng nhờ tinh...
 • 25
 • 1,141
 • 1
Gián án de cuong on tap mon lich su 12

Gián án de cuong on tap mon lich su 12

Lịch sử

... ngư i làm chủ nước nhà -Mở kỹ nguyên lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên ñộc lập tự gắn li n v i chủ nghĩa xã h i, gi i phóng dân tộc gắn li n v i gi i phóng giai cấp b.ð i v i gi i: -Góp phần ñánh b i ... kinh nghiệm Phong trào ñể l i nhiều học kinh nghiệm: -B i học vai trò lãnh ñạo ðảng -B i học xây dựng kh i li n minh công nông -B i học sử dụng bạo lực cách mang quần chúng ñể giành quyền -B i học ... khác B i 2.Các nước Á –Phi-Mỹ La Tinh sau chiến tranh gi i thứ hai 3.Cuộc n i chiến 1946 – 1949 Trung Quốc 4.Những biến ñ i kinh tế, trị, xã h i ðông Nam Á trước sau chiến tranh gi i thứ hai 5.Quá...
 • 35
 • 885
 • 4
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... trương,quan i m, đường l i, n i dung đ i đất nước Đảng đề lần Đ i h i toàn quốc lần thứ VI (12/1986).Sau i u chỉnh, bổ sung, phát triển Đ i h i VII (6/1991), Đ i h i VIII (6/1996), Đ i h i IX (4/2001) ... toàn diện, trầm trọng Li n Xô nước XHCN khác → Đ i h i Đảng nhà nước ph i đ i - N i dung đường l i đ i m i: 50 + Đề lần đ i h i lần thứ VI ( 12.1986), i u chỉnh, bổ sung phát triển đ i h i VII (1991), ... nguyên độc lập tự gắn li n v i chủ nghĩa xã h i, gi i phóng dân tộc gắn li n v i gi i phóng giai cấp b Đ i v i gi i: - Góp phần đánh b i chủ nghĩa phát xít - Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh nhân...
 • 80
 • 1,251
 • 18
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... nước th i kỳ độ lên chủ nghĩa xã h i thông qua Đ i h i Đảng? Đ i h i VI Đ i h i VII đáp án Đ i h i VIII Đ i h i IX Câu 276: T i Đ i h i Đảng CSVN coi: "Giáo d ục quốc sách hàng đầu"? a Đ i h i lần ... Câu 183: Đ i h i Đảng định tách Đảng Đảng Cộng sản nước Việt Nam, Lào Cam pu chia? a Đ i h i I b Đ i h i II đáp án c Đ i h i III d Đ i h i IV Câu 184: Kh i li n minh nhân dân nư ớc Việt Nam - ... II Đảng (1-1959) đáp án Câu 224: Đường l i cách mạng xã h i chủ nghĩa miền Bắc thông qua đ i h i nào? a Đ i h i II b Đ i h i III đáp án c Đ i h i IV d Đ i h i V Câu 225: Mặt trận dân tộc giải...
 • 25
 • 1,428
 • 3
đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 7 pdf

đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 7 pdf

Khoa học xã hội

... Trần lo lắng h i ý ki n Th i Trần Thủ Độ Ông trả l i “Đầu thần chưa r i, xin bệ hạ đừng lo” - Khi kẻ thù gặp khó khăn, quân đ i nhà Trần mở phản công vào kinh thành Thăng Long truy kích quân ... có giang sơn, bờ c i riêng, ngư i Việt làm chủ định vận mệnh Đinh Bộ Lĩnh : - Là ngư i có công lớn việc dẹp loạn 12 sứ quân - Việc đặt tên nước chọn kinh đô không dùng niên hiệu hoàng đế trung ... Thăng Long nhanh chóng thực chủ trương “vườn không nhà trống” để đánh giặc, tạm th i rút kh i Thăng Long giặc kéo vào kinh thành Thăng Long trống vắng không bóng ngư i lương thực - Trước giặc mạnh,...
 • 3
 • 12,602
 • 94
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ - BÀI 3: TRUNG QUỐC pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ - BÀI 3: TRUNG QUỐC pdf

Khoa học xã hội

... lo i tiền cũ Ý nghĩa: Nền kinh tế nước Nga kh i phục Đưa l i chuyển đ i kịp th i từ kinh tế nhà nước nắm độc quyền sang kinh tế nhiều thành phần đặt ki m soát nhà nước Những biến đ i mặt Li n ... giai cấp bóc lột l i giáo dục nông dân, công dân tri thức xã h i chủ nghĩa Còn số sai lầm thiếu sót dũng đủ để l i kinh nghiệm chủ nghĩa xã h i sau B I 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI ... khai v i sánh đ i n i phản động đ i ngo i hiếu chiến • Về trị: phủ Hít – le công khai đàn áp truy nã Đảng ph i dân chủ đặc biệt ngư i Đảng Cộng sản, lệnh hủy bỏ hiến pháp Vaima • Về kinh tế:...
 • 4
 • 1,024
 • 1
Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 9

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 9

Lịch sử

... sung phát triển Đ i h i VII ( 6/1991 ) , Đ i h i VIII ( 6/1996 ), Đ i h i IX (4/2001 ) N i dung đ i : Đ i thay đ i mục tiêu CNXH mà làm cho mục tiêu thực có hiệu hình thức , bước biện pháp thích ... Đ i ph i toàn diện , đồng , đ i kinh tế ph i gắn li n đ i trị , trọng tâm đ i kinh tế Câu 28 : PHong trào “Đồng kh i ” ( 1959 – 1960 ) miền Nam nổ hoàn cảnh ? Diễn biến , kết ý nghĩa phong ... Băng cốc ( Th i Lan ) v i tham gia nước : In – đô – nê – xi – a , Ma-lay –xi-a , Phi-lip –pin , Th i Lan Xin-ga-po Mục tiêu : Hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá nước thành viên tinh thần trì...
 • 20
 • 6,289
 • 20
Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng

Cao đẳng - Đại học

... nước th i kỳ độ lên chủ nghĩa xã h i thông qua Đ i h i Đảng? Đ i h i VI Đ i h i VII đáp án Đ i h i VIII Đ i h i IX Câu 276: T i Đ i h i Đảng CSVN coi: "Giáo dục quốc sách hàng đầu"? a Đ i h i lần ... Câu 183: Đ i h i Đảng định tách Đảng Đảng Cộng sản nước Việt Nam, Lào Cam pu chia? a Đ i h i I b Đ i h i II đáp án c Đ i h i III d Đ i h i IV Câu 184: Kh i li n minh nhân dân nước Việt Nam - Lào ... II Đảng (1-1959) đáp án Câu 224: Đường l i cách mạng xã h i chủ nghĩa miền Bắc thông qua đ i h i nào? a Đ i h i II b Đ i h i III đáp án c Đ i h i IV d Đ i h i V Câu 225: Mặt trận dân tộc giải...
 • 29
 • 1,812
 • 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

Cao đẳng - Đại học

... tước, dựng bia tiến sỹ lễ vinh qui b i tổ  phát triển giáo dục Có thể xem th i Lê Sơ, đặc biệt triều Lê Thánh Tông th i kỳ phát triển cực thịnh giáo dục thi cử phong ki n N i dung giáo dục chủ ... nhiều việc ban hành tiền giấy (1396) g i "Thông bảo h i sao" có lo i 10 đồng, 30 đồng, tiền, tiền, tiền, quan Tất ngư i ph i đem tiền đồng đ i lấy tiền giấy, Cấm làm tiền giả Nhà nước qui định: ... ban hành sách kinh tế tích cực phục h i phát triển kinh tế Nền kinh tế kinh tế nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo Nhà Lê đề sách ruộng đất cụ thể nhằm củng cố m i quan hệ kinh tế - xá h i nhà nước...
 • 66
 • 7,228
 • 26
đề cương ôn tập môn lịch sử 8 tham khảo

đề cương ôn tập môn lịch sử 8 tham khảo

Toán học

... xã h i Việt Nam lúc tiếp nhận xu hướng (do xã h i có sở kinh tế sở giai cấp m i) tượng khác v i tình hình Việt Nam cu i kỉ XIX tư tưởng c i cách tiến không thực chưa có sở kinh tế xã h i Câu ... tình hình giai cấp, tầng lớp xã h i Việt Nam cu i kỉ XIX- đầu kỉ XX ? Tầng lớp, giai cấp Giai cấp phong Nghề nghiệp Chủ đồn i n Th i độ độc lập dân tộc - Đầu hang làm tay sai cho Pháp ki n - phận ... ph i chiến đấu i u ki n ngày gian khổ hơn, lực lượng suy yếu dần Sau chủ tướng Phan Đình Phùng hi sinh, kh i nghĩa trì thêm th i gian d i tan rã • Kết quả:Cuộc kh i nghĩa thất b i Câu Kh i nghĩa...
 • 12
 • 10,955
 • 6
đề cương ôn tập môn lịch sử

đề cương ôn tập môn lịch sử

Lịch sử

... kh i nghĩa.Vai trò mặt trận Việt Minh thắng l i cách mạng tháng năm 1945 Bước sang năm 1941 tình hình gi i có nhiều chuyển biến chuyển ,Hồng quân Li n Xô tham chiến cục diện chiến tranh có nhiều ... Việt Minh Cao Bắc Lạng tạo i u ki n cho việc xây dựng lực lượng vũ trang Năm 1943 lập 19 ban xung phong Nam Tiến để li n lạc v i địa Bắc Sơn,Võ Nhai phát triển lực lượng xuống tỉnh miền xu i ... Cao-Bắc-Lạng,Hà-Tuyên-Th i. Được gi i phóng nên vào ngày 4/6/1945 khu gi i phóng Việt Bắc đ i. Sau đ i khu Việt Bắc áp dụng 10 sách lớn Việt Minh sau trở thành sách Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa,Việt Bắc coi địa lớn...
 • 15
 • 876
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25