0

bài tập trắc nghiệm tông hợp trong tiếng anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn tiếng anh

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn tiếng anh

Ngoại ngữ

... this a to b not to c to not d for The wind is _ to blow the roof off a strong enough b too strong c quiet strong d very strong My father is _ to stay up late a too tired b enough tired c tired ... it They must as they are told, _ a so must I b I must either c I too d I am too 'I don’t like strong coffee' 'No, _" a I don't too b either don't I c me either d neither don't I He hardly has ... contributions to weather forecasting a is making b has made c made d makes 13 On July 20, 1969, Neil Armstrong down onto the moon, the first person ever set foot on another planet a was stepping b...
 • 131
 • 1,674
 • 0
bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh đáp án đầy đủ các dạng bài

Anh ngữ phổ thông

... …… very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh 1-A 8-D 15-D 22-A 29-B 36-C 43-C 50-D 57-B 64-B 71-D 78-B 2-B 9-A 16-C 23-B 30-B...
 • 5
 • 94,987
 • 8,820
Bài tập trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân có đáp án

Bài tập trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân đáp án

Cao đẳng - Đại học

... thuê đo đạc, c)  Cả câu Câu 40 : Anh Hùng Anh Thắng mua miếng đất sang nhượng năm 2009: a)  Anh Hùng Anh Thắng phải nghĩa vụ đóng thuế cho phần thu nhập b)  Anh Hùng đóng toàn phần thuế thu ... nhân Câu 32 : Anh Nguyễn Văn Tiến bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ để lấy tiền du học nước Thu nhập từ tiền bán nhà phải: a)  Do tiền bán nhà dành để du học nên miễn thuế b)  Anh Tiến phải ... tiền lương, tiền công đầu tư chứng khoán b/  Thu nhập từ kinh doanh đầu tư chứng khoán c/  Thu nhập từ kinh doanh, tiền lương tiền công Câu 72: Trường hợp sau áp dụng thu nhập từ chuyển nhượng...
 • 9
 • 11,399
 • 255
bài tập trắc nghiệm điện vật lý hạt nhân có đáp án

bài tập trắc nghiệm điện vật lý hạt nhân đáp án

Vật lý

... b Tia α tính ch t ion hóa m nh khơng xun sâu mơi trư ng v t ch t c Trong m t mơi trư ng tia γ chuy n đ ng nhanh ánh sáng d lo i tia phóng x α , β+ β‾ 47/ Ch n câu Ch t phóng x S1 chu ... nói v tia anpha: A v n t c x p x b ng v n tócc ánh sáng BCó tính đâm xun y u C Mang n tích dương +2e DCó kh ion hóa ch t khí 65/ Ch n câu Ch t I t phóng x I.131 chu kỳ bán rã ngày N u nh ... γ tính ch t: A Câu B;C;D đ u B v n t c b ng v n t c ánh sáng C khơng l ch n trư ng t trư ng D Tác h i đ n t bào sinh v t 147: M t ngu n phóng x nhân t o v a đư c t o thành chu kì bán...
 • 14
 • 1,555
 • 11
Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12 chương 1 Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12 chương 1 đáp án

Vật lý

... Vật động b Vật vận tốc 6,28 cm/s c Vật chuyển động VTCB d Gia tốc vật giá trị âm 90/ Tại nơi trái đất Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa với chu kì T = 0,8s Con lắc đơn ... đơn hiệu chiều dài 30cm Trong cùng1 khoảng thời gian, lắc thứ thực 10 dao động lắc thứ hai thực 20 dao động Chiều dài lắc thứ : a 10cm b 40cm c 50cm d 60cm 96/ Con lắc đơn chu kì T = 2s Trong ... đơn l = 2m, treo nơi g = 10 m/s Kéo lắc lệch khỏi VTCB góc α0 = 600 thả không vận tốc đầu Vận tốc lắc qua VTCB : a 5m/s b 4,5m/s c 4,47m/s d 3,24m/s 103/ Con lắc đơn l = 1m, treo nơi có...
 • 9
 • 23,418
 • 620
bài tập trắc nghiệm vật lý 12 cực hay (có đáp án)

bài tập trắc nghiệm vật lý 12 cực hay (có đáp án)

Vật lý

... tổng hợp cực tiểu độ lệch pha là: A.∆φ = 2kπ B.∆φ = (2k+1)π C.∆φ = (2k+1)π/2 D ∆ϕ = kπ Câu 83.Giao thoa sóng sự: A .Tập hợp sóng biên độ, tần số B .Tập hợp sóng vận tốc, tần số C.Tổng hợp sóng ... lời SAI Trong mạch điện xoay chiều, hđt U, cường độ dòng điện I, mạch: A.chỉ R P = UI B.chỉ R L P < UI ≥ UI C.chỉ R C P D.chỉ L C P = Câu 60.Một đoạn mạch khơng phân nhánh dòng ... đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch φ = φu – φi = - π/4: A.Mạch tính dung kháng B.Mạch tính cảm kháng C.Mạch tính trở kháng D.Mạch cộng hưởng điện Câu 45.Cho mạch điện xoay chiều gồm...
 • 110
 • 3,973
 • 2
bai tap trac nghiẹm cac dịnh luat bao toan co dap an

bai tap trac nghiẹm cac dịnh luat bao toan co dap an

Vật lý

... A tăng B giảm C không đổi D ba đáp án không Câu 26: Một viên đạn khối lượng m = 10g bay ngang với vận tốc v = 300m/s xuyên vào gỗ dày 5cm Sau xuyên qua gỗ, đạn vận tốc v2 = 100m/s Lực cản ... sâu 10m so với mặt đất nơi gia tốc g=10m/s bao nhiêu? A -100 J B 200J C -200J D 100J Câu 42: Một vật khối lượng m chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm với vật khối lượng 2m đứng yên ... lắc đơn chiều dài l = 1m Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng góc 45 thả tự Cho g = 9,8m/s2 Tính vận tốc lắc qua vị trí cân A 3,14m/s B 1,58m/s C 2,76m/s D 2,4m/s Câu 37: Từ điểm M (có độ cao...
 • 3
 • 3,757
 • 34
Bài tập trắc nghiệm môn sinh phần tiến hóa có đáp án chi tiết

Bài tập trắc nghiệm môn sinh phần tiến hóa đáp án chi tiết

Sinh học

... sữa, phân hoá, số quan lại tổ giống thú nhiều đôi vú, đuôi B đẻ con, thai, nuôi sữa C giai đoạn phôi sớm người lông mao bao phủ toàn thân, đuôi, vài ba đôi vú D quan thoái ... lọc tự nhiên nhanh alen lặn A alen trội phổ biến thể đồng hợp B alen lặn tần số đáng kể C alen lặn trạng thái dị hợp D alen trội dù trạng thái đồng hợp hay dị hợp biểu kiểu hình 81 Trong nhân tố ... môi trường xung quanh sinh vật B đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhân tố vật lý bao quanh sinh vật C đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, chất hoá học môi trường xung quanh sinh vật D đất,...
 • 13
 • 1,066
 • 4
bài tập trắc nghiệm lớp 10 môn vật lý có đáp án

bài tập trắc nghiệm lớp 10 môn vật lý đáp án

Vật lý

... di ln hn B Trong cỏc chuyn ng trũn u cựng vi chu k, chuyn ng no cú bỏn kớnh nh hn thỡ cú tc gc nh hn C Trong cỏc chuyn ng trũn u, chuyn ng no cú chu k quay nh hn thỡ cú tc gc nh hn D Trong cỏc ... cõu trc nghim) Mó thi 132 Hv tờn : Lp 10A Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 11 21 02 12 22 03 13 23 04 14 24 05 15 ... di ln hn B Trong cỏc chuyn ng trũn u cựng vi chu k, chuyn ng no cú bỏn kớnh nh hn thỡ cú tc gc nh hn C Trong cỏc chuyn ng trũn u, chuyn ng no cú chu k quay nh hn thỡ cú tc gc nh hn D Trong cỏc...
 • 39
 • 1,405
 • 0
bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1

bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1

Hóa học

... lít 1,12 lít Hỗn hợp X gồm khí N2 H2 tỉ khối so với H2 3,6 Nung hỗn hợp X thời gian với xúc tác 4500 – 5000 thu hỗn hợp Y tỉ khối so với H2 4,2 Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 : 35,71% ... Zn(OH)2 khả tạo thành phức chất tan Zn(OH)2 hđroxit lưỡng tính Zn(OH)2 bazơ tan NH3 bazơ yếu hợp chất cực Khi nhỏ vài giọt NH3 đặc vào Cl2 lỏng ta thấy ‘‘khói trắng’’ bay Khói trắng hợp ... 1,88 gam muối nitrat kim loại hoá trị II (không đổi) thu oxit kim loại 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí tỉ khối so với H2 21,6 Muối đem nhiệt phân : Cu(NO3)2 Ni(NO3)2 Pb(NO3)2 Sn(NO3)2 Ngành công...
 • 5
 • 969
 • 9
BÀI tập TRẮC NGHIỆM TỔNG hợp ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

BÀI tập TRẮC NGHIỆM TỔNG hợp ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Cao đẳng - Đại học

... trình đánh giá để đảm bảo hiệu quả? A B C D Lựa chọn người đánh giá Xác định chu kỳ đánh giá Đào tạo người đánh giá Phỏng vấn đánh giá Câu 44: Nếu DN bạn 1200 nhân viên, bạn tuần để đánh ... hãi bị đánh giá người: A B C D kết làm việc không cao Không tin tưởng vào việc đánh giá công xu hướng tự đánh giá họ thấp Tất phương án Câu 34: Những người sau coi trọng việc đánh giá nhân ... không phù hợp kết hợp không xác điểm số kết tổng thể D Tất đáp án Câu 25: xếp trình tự bước thực đánh giá sau Xác định yêu cầu cần đánh giá (1) Thảo luận với nhân viên nội dung phạm vi đánh giá(2)...
 • 8
 • 4,409
 • 46
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Cao đẳng - Đại học

... để tiến hành phản ứng nhiệt nhơm thu hỗn hợp X Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X dd HNO đun nóng thu V lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO tỉ khối so với hiđro 21 V giá trị là: A 20,16 lít B 17.92 lít ... Nung nóng hỗn hợp A đến hồn tồn điều kiện khơng oxi thu hỗn hợp B Cho B vào dd HCl dư, thể tích H2 (đktc) A 6,72 lít B 7,84 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Câu 40 Trộn 10,8 gam Al với hỗn hợp Fe2O3, ... lít C 0,224 lít D 0,448 lít Câu 30 Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp tan hồn tồn nước (dư) tạo dung dịch là: A B...
 • 5
 • 1,114
 • 12
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm tổng hợp dao động - dao động cưỡng bức pdf

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm tổng hợp dao động - dao động cưỡng bức pdf

Cao đẳng - Đại học

... ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Phần ghi đáp án Câu Đáp án Câu 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án Câu 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp án Câu 25 26 Đáp án Nguyễn Quang Đông.ĐH Thái Nguyên Mobile: 0982302042 ... Phát biểu sau đúng? A Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành nhiệt B Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành hoá C Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành điện D Trong dao động tắt ... 45 cm nớc xô bị sóng sánh mạnh Chu kì dao động riêng nớc xô 0,3s Vận tốc ngời dó là: A 3,6 m/s B 5,4 m/s C 4,8 km/h D 4,2 km/h Câu 26: Dao động tắt dần nhanh lợi trờng hợp: A Quả lắc đồng hồ...
 • 3
 • 1,088
 • 18
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm tổng hợp Bất đẳng thức (Hướng dẫn và đáp số) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm tổng hợp Bất đẳng thức (Hướng dẫn và đáp số) pptx

Cao đẳng - Đại học

... sin A 27 B 12 GTNN c a C = C x + v i 1− x x C ; -3 D áp án khác A 2B C sin sin 2 2 12 D áp án khác < x 0, ta có: a+b ≥ ab D u “ = ” x y ch a = b 2) Cho n s a1, a2 , a3, , an ≥ ta có: a1 + a2 + a3 + + an n ≥ a1a2 a3 an n D u “ =...
 • 49
 • 675
 • 3
Bai Tap trac nghiem tong hop ankan

Bai Tap trac nghiem tong hop ankan

Hóa học

... A tỉ khối H2 43: A A đồng phân B A đồng phân C A đồng phân D A đồng phân Câu 54: Đốt cháy mol ankan cần mol O2 Số nguyên tử hiđro ankan là: A B C 14 D 12 Câu 55: Đốt V lít hỗn hợp ... ánh sáng thu sản phẩm monobrom CTCT là: a CH3CH2CH2CBr(CH3)2 c CH3CH2CHBrCH(CH3)2 b (CH3)2CHCH2CH2CH2Br d CH3CH2CH2CH(CH3)CH2Br Câu 34: Một ankan tạo dẫn xuất monoclo %Cl 55,04% Ankan ... Các nhận xét sai? a Tất ankan CTPT CnH2n+2 b Tất chất CTPT CnH2n+2 ankan c Tất ankan liên kết đơn phân tử d Tất chất liên kết đơn phân tử ankan Câu 27: Hợp chất 2,3 – dimetylbutan tạo...
 • 7
 • 5,730
 • 92
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP pot

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP pot

Cao đẳng - Đại học

... màu vàng chanh B Màu vàng chanh màu đỏ da cam C Màu nâu đỏ màu vàng chanh D Màu vàng chanh màu nâu đỏ Câu 14: Trong số cặp kim loại sau đây, cặp tính chất bền vững không khí nước lớp màng ... vào dung dịch CuSO4 là: A Xuất kết tủa màu xanh nhạt, không tan B Ban đầu xuất kết tủa màu xanh nhạt, sau kết tủa bị hòa tan tạo dung dịch màu xanh thẫm C Xuất kết tủa màu đỏ gạch D A, C Câu ... B Mg C Fe D Al Câu 18: Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO Fe2O3 H2 (to), kết thúc thí nghiệm thu gam H2O 22,4 gam chất rắn % số mol FeO hỗn hợp X là: A 66,67% B 20% C 26,67% D 40% Câu 19:...
 • 5
 • 429
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25