0

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Tiếng anh

... closed.He … out.A-went B-must have gone C-has gone D-had had Bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ th× trong TiÕng anh 1-I …….Louisiana state University.A-am attending B-attend C-was attending D-attended2-He...
 • 4
 • 19,764
 • 739
Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương)

Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương)

Y học thưởng thức

... đạt và phóng đại âm thanh lên 3 lần.C. Cơ quan corti nằm trong thang nhĩ.D. Tế bào thụ cảm có lòng lớp trong tiếp nhận âm thanh cường độ mạnh.E. Sự tiếp nhận âm thanh có tần số khác nhau ... lạ xuất hiện.d. ức chế tập thành, do không củng cố.e. ức chế tập thành, do kích thích lạ.Câu 7: ức chế có điều kiện trong hoạt động TK cấp cao là:a. ức chế tập thành trong đời sống, do không ... dao động và màng nền trong vỏ quan corti.Câu 8: Cảm giác thăng bằng:A. Trong xoan nang và cầu nang có thụ cảm thể nhận cảm về sự thay đổi tốc độ chuyển động vòng.B. Trong 3 vòng bán khuyên...
 • 137
 • 31,044
 • 429
Bài tập trắc nghiệm về kinh tế thương mại

Bài tập trắc nghiệm về kinh tế thương mại

Kinh tế - Thương mại

... từ chối thanh toán, là:a)Đúng b)Sai A. Vì trong L/C quy định xuất trình ctừ VCB, thì chỉ khi ctừ đc xuất trình tại VCB thì mới đc thanh toán còn xuất trình tại ICB thì sẽ ko đc thanh tóan ... 32: Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là a)Xuất khẩu b)Nhập khẩu c)NHFH d)NHTTC. Vì trong thanh toán tín dụng ctừ thì NHFH có trách nhiệm chính về việc thanh toán ... thanh tóan sẽ có lợi cho aia)Người XKb)Người NK c)NH NKd)NH XKA. Vì như vậy người XK sẽ đc đảm bảo khả năng thanh tóan tránh đc rủi ro trong thanh tóan Câu 85 :Trong L/C điều khoản về...
 • 32
 • 2,368
 • 8
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠN

Vật lý

... !>CC<BCDCC;BCNguyÔn Thanh B×nh - Trêng THPT TriÖu S¬n 3 Bài tập vÒ con l¾c ®¬n-!%! 5$% ... #$#E'?@<$A,<G>&B, >&DB, >&H,>&J>, +A>&FB,NguyÔn Thanh B×nh - Trêng THPT TriÖu S¬n 3 Bài tập vÒ con l¾c ®¬n7879. ... Bài tập vÒ con l¾c ®¬n95.$>#%;5 !...
 • 4
 • 1,582
 • 20
Bài tập trắc nghiệm về kính lúp, hiển vi, thiên văn

Bài tập trắc nghiệm về kính lúp, hiển vi, thiên văn

Vật lý

... vild§kkG'+=221CCkG=21f.f.§Gδ=∞1'11111fdd=+2'22111fdd=+d’1+ d2 = lG = k1 G2 Bài tập về kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn-Lớp 11-NC Bài tập trắc nghiệm . P3: Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp lµ tØ sè 0Gαα=A. ... qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.D. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Bài tập về kính lúp, kính hiển ... CC: GC = kC.+ Ng¾m chõng ë v« cùc: . * Về kính lúp Bài tập về kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn-Lớp 11-NCCác công thức cần nhớ:. * Về kính thiên văn21ffG=∞2'22111fdd=+d’1+...
 • 19
 • 6,280
 • 44
Bai tap trac nghiem ve he truc (Oxy)

Bai tap trac nghiem ve he truc (Oxy)

Toán học

... theo tỉ số k (k 1) (hay MA kMB=uuuur uuur )thì toạ độ điểm M là : A BMA BMx kxx1 ky kyy1 k== * M là trung điểm AB thì toạ độ của M là : A B A Bx x y yM( ; )2 ... độ của các phép toán vectơA.Kiến thức cơ bản : Cho u (x; y)=rvà v (x '; y ')=r thì ta có: 2 2 2 21) u v (x x '; y y ')2) u v (x x '; y y ')3) ku (kx; ... y HB.AC 0 = = == uuur uuuruuur uuur 4) Gọi D(x;y) là chân đờng phân giác trong góc A Ta có : . DB ABk (k 0)DC AC= = >. Suy ra DB kDC= uuur uuur Vậy D chia đoạn...
 • 2
 • 1,195
 • 10
bài tập trắc nghiệm về cách phát âm -ed và -s/es

bài tập trắc nghiệm về cách phát âm -ed và -s/es

Tư liệu khác

... /ɪd/ sau âm /t, d/ 2. /t/ sau những phụ âm vô thanh (trừ âm /t/) : /p, k, f, ʃ, s, tʃ, θ/ 3. /d/ sau những nguyên âm và phụ âm hữu thanh (trừ âm /d/) : / ð, b, v, z, ʒ, dʒ, g, m, n,...
 • 2
 • 87,724
 • 5,705
BAI TAP TRAC NGHIEM VE THAU KINH MONG

BAI TAP TRAC NGHIEM VE THAU KINH MONG

Vật lý

... loải tháúu kênh häüi tủ v phán kç âãưu2. Tháúu kênh cọ dảng phàóng - lm âàût bãn trong mäüt mäi trỉåìng trong sút khäng phi l khäng khê3. Tiãu âiãøm nh ca tháúu kênh cọ thãø coi l4. Khi ... ).d. Khäng nháút thiãút l tháúu kênh phán kç.e. V âỉåìng truưn catia sạng qua tháúu kênh nhanh chọng v âån gin.f. Âäúi xỉïng nhau qua quang tám ca tháúu kênh.Cáu 2: Ghẹp mäùi näüi dung ... biãøu thỉïc3. Tiãøu cỉû ca tháúu kênh cọ thãø tênh theo vë trê váût v nh båíi biãøu thỉïc4. Trong mi trỉåìng håüp, khong cạch váût - nh âäøi våïi tháúu kênh cọ biãøu thỉïc5. Säú phọng...
 • 2
 • 1,568
 • 10
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM

Hóa học - Dầu khí

... khí thoát ra. Khối lượng Al có trong hỗn hợp ban đầu làA. 2,7 B. 5,4 C. 10.8 D. đáp án khácBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM1. DẠNG I: Bài tập củng cố lý thuyếtCâu 1: Nguyên ... tác dụng hết với dung dịch Al(NO3)3 thì số gam kết tủa lớn nhất thu được làA. 7,8 gam. B. 15,6 gam. C. 46,8 gam. D. 3,9 gamBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM ... dung dịch HCl thu được 15,68 lít H2 (đktc). Số gam Al2O3 trong 20,1 gam X là.A. 5,4 B. 9,6 C. 10,2 D. 5,14. DẠNG IV: Bài tập về tính lưỡng tính của oxit và hidroxit nhômCâu 1: Cho 100ml...
 • 29
 • 2,642
 • 13
Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về anđehit, xeton, axit cacboxylic- este

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về anđehit, xeton, axit cacboxylic- este

Hóa học

... sửdụng mỡ động vật, thay vào đó sử dụng các dầu thực vật nh dầu lạc, dầu vừng, dầu nành B. Bài tập trắc nghiệm có lời giải1. Anđehit có thể bị oxi hoá bởi chất nào sau đây?A. Dung dịch brom B. ... CnH2n+2-2aO2 trong đó a là số liên kết đôi trong phân tử cho anđehit no, hai chức, ta có a = 2. Suy ra công thức anđehit đà cho là CxH2x-2O26. Một anđehit no có dạng (C2H3O)n thì công ... với nớc và nhiều chất khác. Các axit fomic, axetic,propionic tan vô hạn trong nớc. Khi số nguyên tử C tăng lên thì độ tan trong nớc giảm, do tính chấtkị nớc của gốc hiđrocacbon. EsteEste của...
 • 10
 • 16,182
 • 856
Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng

Vật lý

... được trong gương b. Vật thật cho ảnh ảo thấy được trong gương c. Vật ảo cho ảnh ảo thấy được trong gương d. Vật ảo cho ảnh thật thấy được trong gương 128. Năng lượng tỏa ra trong ... d. Hình dạng130. (l) Trong điều kiện bỏ qua mọi lực cản thì dao động của con lắc đơn luôn luôn là dao động điều hòa có biên độ không đổi; Vì (II) nếu không có lực cản thì cơ năng của con lắc ... vào lò xo k1 thì chu kỳ dao động của vật là T1 = 0,3 s. Khi treo vật vào lò xo k2 thì chu kỳ dao động của vật là T2 = 0,4 s. Khi treo vật vào hệ hai lò xo nối nhau một đầu thì chu kỳ dao...
 • 12
 • 785
 • 1
Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi 1

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi 1

Vật lý

... dừng.139. Bốn vạch thấy đợc trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô thuộc về dÃyA. Pasen.B. Laiman.C. Banme.D. Brăckét.140. Phôtôn có bớc sóng trong chân không là 0,5àm thì sẽ có năng lợng làA. ... lợng trong vật lý hạt nhân làA. kgB. đơn vị khối lợng nguyên tử (u).C. đơn vị eV/c2 hoặc MeV/c2.D. câu A, B, C đều đúng.143. Trong phóng xạ a thì hạt nhân con sẽ A. lùi hai ô trong ... hai ô trong bảng phân loại tuần hoàn.C. lùi một ô trong bảng phân loại tuần hoàn.D. tiến một ô trong bảng phân loại tuần hoàn.144. Phơng trình phóng xạ: Ar n X Cl3718AZ3717++. Trong...
 • 27
 • 677
 • 0
Bài tập trắc nghiệm ôn thi 2

Bài tập trắc nghiệm ôn thi 2

Vật lý

... đúngCâu 26: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do:A. Số lượng và cường độ các hoạ âm trong chúng khác nhauB. Tần số khác nhauC. Độ cao và độ to khác nhauD. Số lượng và các hoạ âm trong chúng khác ... nhauCâu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng:A. Dao động âm có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHzB. Về bản chất vật lí thì sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm đều là sóng cơC. Sóng siêu âm là ... âm có cùng độ cao, chúng có cùng đặc điểm nào trong các đặc điểm sau:A. Cùng tần số và bước sóng C. Cùng tần sốB. Cùng biên độ D. Cùng bước sóng trong một môi trường Câu 30: Chọn câu sai:A....
 • 3
 • 618
 • 2

Xem thêm