đè thi thử kỳ hi thpt quốc gia môn vật lý năm 2015

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA môn vật lý NĂM 2015 ĐỀ 3

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA môn vật NĂM 2015 ĐỀ 3

... điện có giá trị hi u dụng U = 220 V, tần số dòng điện ℓà 50Hz, đèn sáng |u| ≥ 110 V Hãy tính thời gian đèn sáng chu kỳ? A 1/75s B 1/50s C 1/150s D 1/100s Câu 27: Đoạn mạch xoay chiều gồm R, cuộn ... gian lò xo giãn t1 vật từ li độ x = A đến li độ x = - ∆l ngược lại; thời gian lò xo bị nén t vật từ li độ x = - ∆l đêbs biên – A ngược lại t1 = 2t2 -∆l = A Thời gian t lực đàn hồi ngược chiều ... có dao động điện từ tự Khi hi u điện hai đầu tụ điện 4V cường độ dòng điện mạch 0,02A, tính hi u điện cực đại tụ điện A 4V B V C 5V D V Câu 32: Khi ta bấm vào phím điều khiển ti vi từ xa (remote)...
 • 7
 • 392
 • 1
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA môn vật lý NĂM 2015 ĐỀ 5

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA môn vật NĂM 2015 ĐỀ 5

... trình ta thấy v < Mỗi chu kì, vật qua vị trí x = cm lần Vậy vật qua x = cm lần thứ 2015 thời gian gian để vật từ vị trí cm đến – 2cm Vậy t = 2015 T trừ thời T 2015 T T - = 503,67 s Chọn đáp ... dây cảm L tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hi u điện AC có tần số hi u điện hi u dụng không đổi Dùng vôn kế ( vôn kế nhiệt ) có điện trở lớn, đo hi u điện hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện ... Câu 43: Hi n nay, laze không ứng dụng trường hợp sau đây? A Thi t bị đọc đĩa CD B Phẫu thuật mắt cận C Chữa bệnh ung thư D Điều khiển tàu vũ trụ Câu 44: Hạt nhân 35 17 A 17 nơtron Thông hi u Câu...
 • 6
 • 346
 • 0
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA môn vật lý NĂM 2015 ĐỀ 6

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA môn vật NĂM 2015 ĐỀ 6

... điện xoay chiều A Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thi n tuần hoàn theo thời gian B Dòng điện xoay chiều có chiều dòng điện biến thi n điều hoà theo thời gian C Dòng điện xoay chiều có cường ... cường độ biến thi n điều hoà theo thời gian D Dòng điện xoay chiều hình sin có pha biến thi n tuần hoàn Câu 19 : Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên: A Hi n tượng tự cảm B Hi n tượng cảm ... RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hi u dụng không đổi điện áp hi u dụng phần tử R, L C 30 V, 50 V 90 V Khi thay tụ C tụ C để mạch có cộng hưởng điện điện áp hi u dụng hai đầu điện trở...
 • 9
 • 326
 • 0
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA môn vật lý NĂM 2015 ĐỀ 2

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA môn vật NĂM 2015 ĐỀ 2

... tục phát hai vật khác A hồn tồn khác nhiệt độ B hồn tồn giống nhiệt độ C giống nhau, vật có nhiệt độ thích hợp D giống nhau, hai vật có nhiệt độ Câu 35 : Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh ... LC tưởng có C thay đổi Khi C = C tần số dao động 3MHz Khi C = C2 tần số mạch phát 4MHz Khi C = 1997C1 + 2015C2 tần số dao động A 53,62 kHz B 223,74 MHz C 53,55 kHz D 223,55 MHz Câu 32: Khi ... Trong nơng nghiệp cơng nghiệp nhẹ, tia X dùng để sấy khơ, sưởi ấm nhờ vào tác dụng nhiệt bật D Trong cơng nghiệp đúc kim loại, tia X dùng để phát bọt khí… Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa...
 • 8
 • 401
 • 0
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA môn vật lý NĂM 2015ĐỀ 4

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA môn vật NĂM 2015ĐỀ 4

... sông li độ: x = -1m (ứng với M0) Độ sâu tối thi u 1,5m ứng với li độ x = -A/2 = -0,5 m Thời gian tàu chờ ứng với góc biến thi n pha: ∆ϕ = Suy thời gian: ∆t = ∆ϕ T = = 2h ω π Câu 10: Chọn A Biên ... Sóng điện từ truyền môi trường chân không môi trường vật chất B Sóng điện từ trình lan truyền điện từ trường biến thi n không gian theo thời gian C Tốc độ lan truyền sóng điện từ 3.108 m/s D Sóng ... xoay chiều ổn định Khi điều chỉnh độ tự cảm cuộn cảm đến giá trị L1 điện áp hi u dụng hai đầu phần tử R, L, C có giá trị 30 V, 20 V 60 V Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2L1 điện áp hi u dụng...
 • 8
 • 321
 • 0
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý năm 2015

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn vật năm 2015

Vật lý

... TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 2014 -2015 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 336 B Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian A Biên ... C f2 = D f2 = f1 f1 - HẾT -TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 2014 -2015 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian: 90 phút Mã đề : 224 Hi n tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, ... hạt nhân nhẹ D Chỉ xảy nhiệt độ cao cỡ hàng chục triệu độ -Hết TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 2014 -2015 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề :...
 • 26
 • 993
 • 34
BỘ đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn vật lý năm 2015

BỘ đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn vật năm 2015

Vật lý

... dao động điện từ Khi hi u điện tụ trường hợp E/4 tỉ số lượng từ trường trường hợp : A B C D ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2015 - MÔN VẬT Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề - Đề ... khoảng thời gian ∆T cân lại thấy khối lượng chất rắn 104 g Tính ∆T A 61 ngày B ngày C 138 ngày D 69 ngày ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2015 - MÔN VẬT Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát ... khoảng thời gian ngắn giây (kể từ lúc nối) lượng từ trường cuộn dây lần lượng điện trường tụ A 1/300(s) B 1/100(s) C 4/300(s) D 5/300(s) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2015 - MÔN VẬT Thời gian làm...
 • 77
 • 684
 • 0
đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2015 chuyên phan bội châu nghệ an

đề thi thử thpt quốc gia môn vật năm 2015 chuyên phan bội châu nghệ an

Trung học cơ sở - phổ thông

... biểu sau đúng: A Khi vật đến vị trí cân lực căng dây trọng lực B Khi vật đến vị trí cân gia tốc vật không C Lực căng sợi dây lớn trọng lực D Khi vật đến vị trí biên véc tơ gia tốc tiếp tuyến ... uNB vuông pha với có giá trị hi u dụng 30 V Giá trị U0 Trang 3/5 - Mã đề thi 132 A 120 V B 120 V C 60 V D 60 V Câu 34: Trong thí nghiệm I-âng: D = 2m, a = 1mm Khe S chiếu ánh sáng có ba xạ λ1=0,48μm, ... tượng giao thoa ánh sáng D D D D A x  (k  1) B x  C x  k  D x  2k  k a 2a a a Câu 40: Hi n tượng sau khẳng định ánh sáng có tính chất sóng? A Hi n tượng giao thoa ánh sáng B Hi n...
 • 5
 • 534
 • 0
đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2015 thpt chuyên bắc ninh

đề thi thử thpt quốc gia môn vật năm 2015 thpt chuyên bắc ninh

Trung học cơ sở - phổ thông

... lên vật có độ lớn vật vị trí lò xo có chiều dài ngắn dài B Lực đàn hồi đổi chiều tác dụng vận tốc không C Với giá trị biên độ, lực đàn hồi ngược chiều với trọng lực D Lực đàn hồi chiều với chiều ... trường lan truyền D Quãng đường mà sóng nửa chu kỳ nửa bước sóng Câu 44: Năng lượng tối thi u cần thi t để chia hạt nhân 12C thành hạt α bao nhiêu? biết 4,0015u ; 1u  931,5 mC = 11, 9967u ; ... Trang 3/5 - Mã đề thi 132 C Dao động tắt dần dao động có biên độ chu kỳ giảm dần theo thời gian D Do động tắt dần dao động có giảm dần theo thời gian tần số không đổi theo thời gian Câu 40: Một...
 • 5
 • 554
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề: 105 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN VẬT 105 106 107 D B D A B B B C D A C A C C A D A B A C B C D C C B C D A ... thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng: hai khe cách 1,2mm cách 1,5m Khi tiến hành thí nghiệm nước, người ta đo khoảng vân 0,69mm Biết chiết suất nước ánh sáng đơn sắc sử dụng thí nghiệm 4/3 Khi truyền ... 29 : Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 12cm, người ta đo khoảng thời gian lần vật qua vị trí cân theo chiều 1s Biết thời điểm ban đầu động năng, vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương...
 • 11
 • 601
 • 0
đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2015

đề thi thử thpt quốc gia môn vật năm 2015

Vật lý

... tần số giảm Đề thi thử THPT QG năm 2015 Toán – – Hóa – Sinh – Anh có lời giải chi tiết Liên hệ : anhdungdevelopment@gmail.com , 0982.563.365 truy cập http://dethithpt.com Câu 49 Giao thoa ánh ... không khí nhiều chất khác Đề thi thử THPT QG năm 2015 Toán – – Hóa – Sinh – Anh có lời giải chi tiết Liên hệ : anhdungdevelopment@gmail.com , 0982.563.365 truy cập http://dethithpt.com ... kg D 1,56.1013 kg Đề thi thử THPT QG năm 2015 Toán – – Hóa – Sinh – Anh có lời giải chi tiết Liên hệ : anhdungdevelopment@gmail.com , 0982.563.365 truy cập http://dethithpt.com Câu 19 83210Bi...
 • 13
 • 542
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

THPT Quốc Gia

... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề: 105 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN VẬT LÝ 105 106 107 D B D A B B B C D A C A C C A D A B A C B C D C C ... thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng: hai khe cách 1,2mm cách 1,5m Khi tiến hành thí nghiệm nước, người ta đo khoảng vân 0,69mm Biết chiết suất nước ánh sáng đơn sắc sử dụng thí nghiệm 4/3 Khi truyền ... 29 : Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 12cm, người ta đo khoảng thời gian lần vật qua vị trí cân theo chiều 1s Biết thời điểm ban đầu động năng, vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương...
 • 9
 • 420
 • 0
Đề thi thử học sinh giỏi quốc gia môn vật lý lớp 10

Đề thi thử học sinh giỏi quốc gia môn vật lớp 10

Vật lý

... Đáp án đề thi xem tại: https://sites.google.com/site/tuanphysics/ https://sites.google.com/site/tuanphysics/...
 • 2
 • 543
 • 2
Đề cương ôn tập thi THPT Quốc gia môn vật lý năm 2015

Đề cương ôn tập thi THPT Quốc gia môn vật năm 2015

Vật lý

... động chiều dài lò xo biến thi n từ 20cm đến 32cm Cơ vật A 1,5J B 0,36J C 3J D 0,18J Câu 114: Con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 100g, chiều dài tự nhiên 20cm treo thẳng đứng Khi vật cân ... động vật dao động điều hồ A biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì T., B biến thi n tuần hồn theo thời gian với chu kì T/2 C động vật qua vị trí cân D vật qua vị trí cân Câu 69 Con lắc ... điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thi n tần số với tần số li độ Câu 68: Chọn phát biểu Năng lượng dao động vật dao động điều...
 • 34
 • 619
 • 1
đề thi thử học sinh giỏi quốc gia môn vật lý 2015

đề thi thử học sinh giỏi quốc gia môn vật 2015

Trung học cơ sở - phổ thông

... https://sites.google.com/site/tuanphysics/ áp án chi ti t thi ti p theo có th xem t i: https://sites.google.com/site/tuanphysics/ https://sites.google.com/site/tuanphysics/...
 • 3
 • 421
 • 1
Giải chi tiết đề thi THPT quốc gia môn vật lý năm 2015

Giải chi tiết đề thi THPT quốc gia môn vật năm 2015

... GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬTNĂM 2015 ĐỖ MINH TUỆ Câu 5: Một đám nguyên tử hi rô trạng thái Khi chiếu xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử chúng phát tối đa xạ Khi chiếu xạ có tần ... C Khi   o mạch có cộng hưởng điện Tần số góc o A B C LC D LC LC LC Lời giải: Chia sẻ bởi: http://toanlihoasinh.blogspot.com/ Trang GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬTNĂM 2015 ... http://toanlihoasinh.blogspot.com/ Trang GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬTNĂM 2015 ĐỖ MINH TUỆ CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I PHÂN TÍCH CẤU TRÚC Mức độ Số lượng Nhận biết 03 Thông hi u 03 Vận dụng 02 Vận...
 • 17
 • 1,647
 • 0
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA môn hóa năm 2015 đề số 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA môn hóa năm 2015 đề số 1

Hóa học

... khó chịu cách thay thi c kim loại hoạt động B Miếng vàng bị hòa tan C Chỗ trám catot pin D Miếng thi c bị oxi hóa Câu 48: Phương pháp sau dùng để điều chế etanol phòng thí nghiệm: A Thủy phân ... Fe2O3 khối lượng Nung đá nhiệt độ cao ta thu chất rắng có khối lượng 73,6% khối lượng đá trước nung Hi u suất trình phân hủy CaCO3 là: A 37,5% B 75% C 62,5% D 8,25% Câu 26: Khi cho từ từ dung dịch ... biết Na, người ta đốt cháy Na lửa đèn cồn thấy lửa có màu: A lục B hồng C lam D vàng Câu 33: Phát biểu sau sai axit nitric? A Dung dịch HNO3 đặc không hòa tan Fe nhiệt độ thường B Độ bền HNO3 so...
 • 7
 • 1,046
 • 16
80 Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia môn Toán 2015 (có đáp án chi tiết)

80 Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia môn Toán 2015 (có đáp án chi tiết)

Toán

... nthyNguynThanhHin(https://www.facebook.com/HIEN.)óchiasờn www.laisac.page.tl 0.25 THI THPTQUCGIA NM2015 TRNGTHPTS3BOTHNG NgyThi:19ư03 2015 Mụn:TON Thigianlmbi:180phỳt,khụngkthigianphỏt THITHLN1 Cõu1(2,0im) ... SGDvOTOTHANHHểA TRNGTHPTễNGSN1 K THI KSCLTRCTUYNSINH NM2015 MụnThi:TON Thigian:180phỳt(khụngkthigiangiao) 3 Cõu1(4,0im) Chohms y =- x + + 31- m2)x+ m - m (1) mx ( a)Khosỏtsbinthiờnvvthcahms (1)khim=1. b)Tỡmmthhms(1)cúhaiimcctrnm ... nthyoTrngXuõn(trongxuanht@gmail.com)ógitiwww.laisac.page.tl 0,5 SGIODCVOTOTHINGUYấN THITHTHPTQUCGIALN1 TRNGTHPTGANGTHẫP Mụn:Toỏn Thigian:180phỳt(khụngkthigiangiao) Cõu1(2im): Chohms y = x+ x -1 a. Khosỏtsbinthiờnvvth(C)cahms. b. Tỡmm th(C)cahmsctngthng...
 • 402
 • 8,115
 • 22
10 Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia môn toán 2015

10 Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia môn toán 2015

Toán

... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ CÂU : ( 2,0 điểm ) ĐỀ THI THỬ TNTHPT QUỐC GIA 2015 Môn: Toán Thời gian làm bài: 180 phút Cho hàm số f ( x ) = x − 3(m + 1) x + 6mx + 1, (1) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C ) hàm số (1) ... ĐỀ CÂU : ( 2,0 điểm ) Cho hàm số f ( x ) = ĐỀ THI THỬ TNTHPT QUỐC GIA 2015 Môn: Toán Thời gian làm bài: 180 phút 2x +1 , (C ) x−2 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C ) hàm số b) Tìm tham số thực ... http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ ĐỀ THI THỬ TNTHPT QUỐC GIA 2015 Môn: Toán Thời gian làm bài: 180 phút CÂU : ( 2,0 điểm ) Cho hàm số y = x , có đồ thị (C ) x −1 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C ) hàm...
 • 11
 • 2,973
 • 2

Xem thêm