80 Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia môn Toán 2015 (có đáp án chi tiết)

402 8.3K 22

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 18:33

HỒ XUÂN TRỌNG TUYỂN CHỌN 80 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 68 ĐỖ NHUẬN - TP HẢI DƯƠNG LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh thân mến! Luyện giải bộ đề trước kỳ thi tuyển sinh Đại học là một quá trình hết sức quan trọng. Cuốn sách Tuyển tập “80 ĐỀ TOÁN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA” do thầy tổng hợp và biên soạn từ nhiều đề thi thử Đại học trong cả nước với nhiều đề thi hay để giúp các em hệ thống lại kiến thức và chuyên đề đã được học, rèn luyện kĩ năng giải toán tạo nền tảng kiến thức tốt nhất cho kỳ thi Đại học sắp tới. Nội dung sách được viết trên tinh thần đổi mới ,cách giải trình bày chi tiết, rõ ràng phù hợp theo quan điểm ra đề và chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo rất phù hợp để các em tự ôn luyện. Toán là môn khoa học trừu tượng với phạm vi ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt động của con người. Để học toán tốt trước hết rất cần sự tỉ mỉ, cần cù, nỗ lực phấn đấu. Bên cạnh đó phương pháp học cũng rất quan trọng, nên đi từ cái dễ và cơ bản tới cái khó hơn với một tư duy logic. Tiếp xúc một bài toán không chỉ dừng lại ở cách giải thông thường mà nên suy nghĩ, áp dụng nhiều hướng và cách giải khác nhau. Sau mỗi bài toán nên rút ra cho mình những điểm chú ý quan trọng. Cuối cùng thầy chúc tất cả các em luôn có được SỨC KHỎE, NIỀM VUI, SỰ ĐAM MÊ, và THÀNH CÔNG trong các kỳ thi sắp tới! Hải Dương, Tháng 3 năm 2015 Tác giả TRƯỜNGTHPTBẮCYÊNTHÀNH ĐỀTHITHỬTHPTQUỐCGIANĂM2015– LẦN1 MÔNTOÁN. Th ờigianl àmbài180phút Câu1(2,0điểm). Chohàmsố 4 2 2( 1) 2 (1).y x m x m = - - + - a) Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthịhàmsố(1)khim=2. b) Tìmtấtcảcácgiátrịmđểhàmsố(1)đồngbiếntrênkhoảng (1;3). Câu2(1,0điểm). Giảiphươngtrình cos 1 sin . 1 sin x x x = - + Câu3(1,0điểm). Tínhtíchphân ln3 0 2 . x I e dx = - ò Câu4 (1,0 điểm).Chọnngẫunhiên3 sốtừtập { } 1,2, ,11 .S = Tính xácsuấtđểtổngbasố đượcchọnlà12. Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm ( 1;3; 2)A - - , ( 3;7; 18)B - - và mặt phẳng ( ) : 2 1 0.P x y z - + + = Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng ABvàvuônggócvớimặtphẳng (P).TìmtọađộđiểmM thuộcmặtphẳng (P)saochoMA +MB nhỏnhất. Câu6(1,0điểm). ChohìnhchópS.ABCDcóđáyABCDlàhìnhthangvuôngtạiAvàB,với ; 2 ,( 0).AB BC a AD a a = = = > Cácmặtbên(SAC)và(SBD)cùngvuônggócvớimặtđáy.Biết gócgiữahaimặtphẳng(SAB)và(ABCD)bằng 0 60 .TínhtheoathểtíchtíchkhốichópS.ABCD vàkhoảngcáchgiữahaiđườngthẳng CDvàSB. Câu7(1,0điểm).Trongmặtphẳngtọađộ Oxy ,chođườngtròn 2 2 ( ) : 2 4 20 0C x y x y + - + - = và đường thẳng : 3 4 20 0.x y D + - = Chứngtỏ rằngđường thẳng D tiếp xúcvớiđườngtròn (C).TamgiácABCcóđỉnhAthuộc(C),cácđỉnh BvàCcùngnằmtrênđườngthẳng D saocho trungđiểmcạnhABthuộc(C).Tìmtọađộcácđỉnh , ,A B C ,biếtrằngtrựctâmHcủatamgiác ABCtrùngvớitâmcủađườngtròn(C)vàđiểmBcóhoànhđộdương. Câu8(1,0điểm). Tìmcácgiátrịcủathamsố m đểphươngtrìnhsaucónghiệmthực (4 3) 3 (3 4) 1 1 0.m x m x m - + + - - + - = Câu9(1,0điểm). Chocácsốthực 1 , , ;1 . 2 a b c é ù Î ê ú ë û Tìmgiátrịlớnnhấtcủabiểuthức a b b c c a P c a b - - - = + + . Hết  Thísinhkhôngđượcsửdụngtàiliệu.cánbộcoithikhôngcầngiảithíchgìthêm. Cảm ơnthầyNguyễnThanhHiển(https://www.facebook.com/HIEN.)đãchiasẻđên www.laisac.page.tl KỲTHITHỬTHPTQUỐCGIA–LẦN1, Ngà y22/3/2015 ĐÁPÁN–HƯỚNGDẪNCHẤMTHIMÔNTOÁN (TạiTrườngTHPTBắc YênThành –NghệAn) Câu Nộidung Điểm 1 (2.0điểm) a.(1.0điểm)Khảosátvàvẽđồthịhàmsố. Vớim=2, 24 2xxy - = *TXĐ:D= R *Sựbiếnthiên: Chiềubiếnthiên: xxy 44' 3 - = ; Û =0'y 1,0044 3 ± = = Û = - xxxx Hàmsốđồngbiếntrêncáckhoảng(1;0)và(1; ¥ + ) Hàmsốnghịchbiếntrêncáckhoảng( ¥ ;1)và(0;1) 0.25 Cựctrị: Hàmsốđạtcựcđạitạix=0;y cđ =y(0)=0 Hàmsốđạtcựctiểutạix= ± 1;y ct =y( ± 1)= 2 0.25 Giớihạntạivôcực: 4 2 ( 2 ) x lim x x ®±¥ - =+¥ BảngbiếnthiênBảngbiếnthiên 0.25 *Đồthị: Tìmguaovớicáctrụctọađộ. . 0.25 b.(1.0điểm)Tìmm đểhàmsố… Tacóy'= xmx )1(44 3 - - y'=0 Û xmx )1(44 3 - - =0 Û 2 ( 1) 0.x x m é ù - - = ë û 0.25 TH1:Nếum1 £0 Û m £1 Hàmsốđồngbiếntrênkhoảng(0;+¥ ). Vậym £ 1thoảmãnycbt. 0.25 TH2:m  1>0 Û m>1 y'=0 Û x=0,x= 1 - ± m Hàmsốđồngbiếntrêncáckhoảng( 1 -m ;0)và( 1 -m ;+ ¥ ). 0.25 Đểhàmsốđồngbiếntrênkhoảng(1;3)thì 11 £ -m Û m £ 2. Kếtluận:Vậyhàmsốđồngbiếntrênkhoảng(1;3) Û m Î ( ] 2; ¥ - . 0.25 2 (1.0điểm) Giảiphươngtrình… Điềukiện: sin 1 (*)x ¹ - 0.25 PTtươngđươngvới 2 cos 0 cos cos cos 1 x x x x = é = Û ê = ë 0.25 Hay sin 1 sin 1 ( ) cos 1 x x l x = é ê = - ê ê = ë 0.25 Vậynghiệmcủaphươngtrìnhlà: 2 ; 2 , ( ). 2 x k x k k p p p = + = ΢ 0.25 3 (1.0điểm) Tínhtíchphân… ln 2 ln 3 0 ln 2 (2 ) ( 2) x x I e dx e dx = - + - ò ò 0.25 = ln 2 ln3 0 ln 2 (2 ) ( 2 ) x x x e e x - + - 0.25 = (2 ln 2 2 1) (3 2ln 3) (2 2ln 2) - + + - - - 0.25 Vậy 4ln2 2ln3. - 0.25 4 (1.0điểm) Chọnngẫunhiên  Số trườnghợpcóthể là 3 11 165.C = 0.25 Cácbộ (a,b,c)mà 12a b c + + = và a b c < < là (1,2,9),(1,3,8),(1, 4,7),(1,5,6),(2,3,7),(2,4,6), (3, 4,5) 0.5 Vậy 7 . 165 P = 0.25 5 (1.0điểm) Trong khônggianvớihệtọađộ  Tacó AB ( 2,4, 16) = - - uuur cùngphươngvới = - - r a ( 1,2, 8) ,mp(P)cóPVT n (2, 1,1) = - uur . Tacó uur r [ n ,a] =(6;15;3)cùngphươngvới(2;5;1) 0.25 PhươngtrìnhmpchứaABvàvuônggócvới(P)là 2(x+1)+5(y -3)+1(z+2)=0 Û 2x +5y +z - 11=0 0.25 VìkhoảngcáchđạisốcủaAvàBcùngdấunênA,Bởcùngphíavớimp(P).GọiA'là điểmđốixứngvớiAqua(P). PtAA': x 1 y 3 z 2 2 1 1 + - + = = - ,AA'cắt(P)tạiH,tọađộHlànghiệmcủa - + + = ì ï Þ - í + - + = = ï - î 2x y z 1 0 H(1,2, 1) x 1 y 3 z 2 2 1 1 .VìHlàtrung điểmcủaAA'nêntacó: H A A ' H A A ' H A A ' 2x x x 2y y y A '(3,1,0) 2z z z = + ì ï = + Þ í ï = + î Tacó A ' B ( 6,6, 18) = - - uuuur (cùngphươngvới (1;1;3)) 0.25 PtđườngthẳngA'B: - - = = - x 3 y 1 z 1 1 3 .VậytọađộđiểmMlànghiệmcủahệphương trình - + + = ì ï Þ - - - í = = ï - î 2x y z 1 0 M(2,2, 3) x 3 y 1 z 1 1 3 0.25 6 (1.0im) ChohỡnhchúpS.ABCD. GọiH=AC ầ BD,suyraSH ^ (ABCD)&BH= 3 1 BD. KẻHE ^ AB=>AB ^ (SHE),hay((SAB)(ABCD))= 0 60SEH = . MàHE= 3 1 AD= 3 2a =>SH= 3 32a =>V SABCD = 3 1 .SH.S ABCD = 3 3 3 a 0.25 GọiOlàtrungđiểmAD, tacúABCOlà hỡnhvuụng cạnha=>DACD cótrungtuyếnCO= 2 1 AD CD ^ AC=>CD ^ (SAC)vàBO//CDhayCD//(SBO)&BO ^ (SAC). d(CDSB)=d(CD(SBO))=d(C(SBO)). 0.25 TínhchấttrọngtâmtamgiácBCO=>IH= 3 1 IC= 6 2a =>IS= 6 25 22 a HSIH = + kẻCK ^ SImàCK ^ BO=>CK ^ (SBO)=>d(C(SBO))=CK TrongtamgiácSICcó:S SIC = 2 1 SH.IC= 2 1 SI.CK=>CK= 5 32. a SI ICSH = Vậyd(CDSB)= 2 3 . 5 a 0.25 0.25 7 (1.0im) Trong mtp hngta ngthng ( ) D tipxỳcvi(C)ti (42).N 0.25 Gi M l trungim cnhAB. T githit M thuc (C) vB thuc ( ) D , tỡmc (12 4).B - (do Bcúhonhdng). 0.25 DoC thuc ( ) D vngthng(d)iquaH, vuụnggúcvi AB.VitPT(d). 0.25 ( ) ( ) (05).C d = D ầ = 0.25 8 (1.0im) Tỡmcỏcgiỏtrcathamsm. iukin: 3 1.x - Ê Ê 0.25 I H A D B C S O E K KhiúPTtngngvi 3 3 4 1 1 (*) 4 3 3 1 1 x x m x x + + - + = + + - + Do 2 2 ( 3) ( 1 ) 4.x x + + - = Nờntat 2 2 2 4 2(1 ) 3 2sin 1 2cos , 1 1 t t x x t t j j - + = = - = = + + vi [ ] tan 2 0 , 2 01 t t j p j ỡ = ù ù ù Ê Ê ớ ù ù ẻ ù ợ khiú 2 2 7 12 9 (*) . 5 16 7 t t m t t - + + = - + + 0.25 Xộthms [ ] 2 2 7 12 9 ( ) , 01 . 5 16 7 t t f t t t t - + + = ẻ - + + Lpbngbinthiờncahms ( ).f t 0.25 Ktlun: 7 9 . 9 7 m ộ ự ẻ ờ ỳ ở ỷ 0.25 9 (1.0im) Chocỏcs thc Khụngmttớnhtngquỏt,gis 1 1. 2 c b a Ê Ê Ê Ê t 1 1 . 2 x y c b x y a a c ax b ay ỡ Ê Ê Ê ù = = ị ớ ù = = ợ 0.25 Khiú 2 1 1 3 1 (1 ) 1 (1 )( )(1 ) 2 2 2 2 . 1 2 y y y y y y x x P xy y y ổ ửổ ử - - - - + - ỗ ữỗ ữ - - - ố ứố ứ = Ê = 0.50 Xột hm s 2 3 1 1 2 2 ( ) , 1. 2 y y f y y y - + - = Ê Ê Lp bng bin thiờn (hoc s dng bt ngthcCụsi),chngminhc 2 2 ( ) 1 . 2 f t ổ ử Ê - ỗ ữ ỗ ữ ố ứ 0.25 Ktlun: 2 2 1 . 2 MaxP ổ ử = - ỗ ữ ỗ ữ ố ứ (Tỡm c a,b,c ngthcxyra). 0.25 Ht Cm nthyNguynThanhHin(https://www.facebook.com/HIEN.)óchiasờn www.laisac.page.tl T R Ư Ờ N G  T H P T  S Ố  3  B Ả O  T H Ắ N G  Đ Ề  T H I T H P T  Q U Ố C  G I A N Ă M  2 0 1 5  N g à y T h i :  1 9  0 3  2 0 1 5  M ô n:  T O Á N Đ Ề T H I  T H Ử  L Ầ N  1  T h ờ i g i a n  l à m  b à i : 1 8 0  p h ú t , k h ô n g  k ể t h ời  g i a n  p h á t  đ ề  Câ u 1 ( 2 , 0  đi ể m) C h o hà m số  2 1 1  x  y  x - = - +  c ó  đ ồ  th ị( C )  1 .  Kh ả o sátv à v ẽ đ ồ th ị c ủ a h à m số ( C )  2 .  Tìm m đ ể đ ư ờn g th ẳ n g  2  y x m = - +  c ắt đ ồ th ị( C ) tạ i ha i đ iể m  p h â n  b i ệt có h o àn h đ ộ  1 2  ,  x x  s ao c h o  1 2 1 2  7 4 ( )  2  x x x x - + =  Câ u 2 ( 1 , 0  đi ể m) Gi ả i p h ư ơ n g tr ìn h  2  x  s in x 2 3 o s + 3  2  0  2 si n 3  c x - = +  Câ u 3 ( 1 , 0  đi ể m) Tín h  tích p h â n ( )  2  1  ln 1 2 l n  e x  I dx  x x = + ò  Câ u 4 ( 1 , 0  điểm )  1 . C h o  s ố  p h ứ c z t h ỏ a m ãn đ i ều  k i ệ n  1 3 ( 1 2 ) 2 1  i i z i i - - + = - +  .  Tính  m ô  đ u n  c ủ a z .  2 . T ìm h ệ số kh ô n g c h ứ a x tr o n g k h ai tr iể n  1 5  3  2  ( )  f x x x æ ö = + ç ÷ è ø  Câ u 5 ( 1 , 0  đi ể m)  Tr o n g k h ô n g  g ian v ớ i hệtọ a đ ộ O xyz , c h o  ( 1 ; 2 ; 1 )  A - -  v à m ặt p h ẳn g ( ) : 2 2 1 0  x y z a + - - =  . Vi ết p h ư ơn g  trì n h  m ặt  p h ẳn g ( ) b  so n g  so n g  v ới m ặt p h ẳ n g ( ) a  sao  ch o  k h o ản g c áchtừ đ i ểm A tớ i m ặ t p h ẳ n g ( ) a  b ằ n g k h o ản g c áchtừ đ i ểm A t ớ i m ặ t  p h ẳn g ( ) b  Câ u 6  ( 1 ,0  điểm )  C h o  h ì n h  c h ó p  S.A B CD  c ó đ áy  A B C D  l à  h ì n h t h o i  c ạ n h  b ằn g  a  . S A B l à t am  g i ác c â n t ạ i  S v à n ằm  t ro n g  m ặ t  p h ẳn g  v u ô n g  g ó c  v ớ i  đ á y , g ó c  g i ữ a  c ạn g  SC  v à  m ặ t  p h ẳn g  (A B CD )  b ằn g  0  60 ,c ạn h  A C  =  a . T í n h  t h e o a t h ể  t í c h  k h ố i c h ó p S . A B C D v à  k h o ả n g c á c h  t ừ A đ ế n m ặ t  p h ẳn g ( S B C ).  Câ u 7 ( 1 , 0  đi ể m)  G i ả i hệ  p h ư ơ n g  trì n h : 3 3 2  2 1 3 1 2  3 2 2  x y y x x y x x y y ì - - + + = + + ï í - + = - ï î  Câ u 8 ( 1 , 0  đ iể m)  Tr o n g  m ặt p h ẳ n g  tọ a  đ ộ  Ox y  c h o  h ì n h  v u ô n g  A B C D có  tâm  7 3 ; 2 2  O æ ö ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç è ø  . Đi ểm ( )  6 ; 6  M  th u ộ c cạn h A B v à ( )  8 ; 2  N -  th u ộ c cạ n h B C . T ì m  t ọ a đ ộ  c ác đ ỉn h c ủ a h ì n h v u ô n g .  Câ u 9 ( 1 , 0  đi ể m)  C h o  x , y ,  z l à c á c  s ố t h ự c t h u ộ c ( )  0 ; 1  t h ỏ a  m ã n đ i ề u ki ện ( )  3 3  ( ) ( 1 ) ( 1 )  x y x y x y x y + + = - -  .Tì m  g i át rị  l ớ n n h ấ t  c ủ abi ể u t h ứ c :  2 2  2 2  1 1  3 ( ) 1 1  P x y x y x y = + + - + + +            H Ế T         C ảmơ nbạn Ngô Qu a ng N ghiệ p ( nghiep bt3@g mail .com)  đã gửi tớiww w.la isac .pag e.tl ĐÁPÁNVÀHƯỚNGDẪNCHẤM Câu Ý Đápán Điểm I 1 1,0 − TXĐ:D=R −Sựbiếnthiên +Chiềubiếnthiên ( ) 2 1 ' 0, 1 1 y x x = > " ¹ - + Vậy:Hàmsốđồngbiếntrênmỗikhoảng( ¥ ;1)và(1;+ ¥ ) 0,25 +Cựctrị: Hàmsốkhôngcócựctrị +Giớihạn: lim 2; lim 2 2 x x y y y ®-¥ ®+¥ = - = - => = - làđườngtiệmcậnngang 1 1 lim ; lim 1 x x y y x - + ® ® = +¥ = -¥ => = làđườngtiệmcậnđứng 0.25 +Bảngbiếnthiên: 0,25 · Đồthị: −Đồthị: ĐồthịhàmsốgiaovớiOx:( 1 2 ;0) ĐồthịhàmsốgiaovớiOy:(0;1) 0,25 2 1,0 2 2 ( 4) 1 0 (1) 2 1 2 1 1 x m x m x x m x x ì - + + + = - = - + Û í - + ¹ î Đường thằng 2y x m = - + cắt(C)tạihaiđiểmphânbiệt Û phươngtrình(1)có hainghiệmphânbiệtkhác1 0,25 ( ) 2 2 4 8( 1) 0 8 0, 1 0 m m m m ì + - + > ï Û Û + > " í - ¹ ï î 0,25 Vậy m " đườngthẳng y x m = + luôncắtđồthị(C)tạihaiđiểmphânbiệtcó hoànhđộ 1 2 1 2 , ,x x x x ¹ Theoviet: 1 2 1 2 4 1 , . 2 2 m m x x x x + + + = = 0.25 1 2 1 2 7 1 4 7 22 4( ) 4( ) 2 2 2 2 3 m m x x x x m + + - + = Û - = Û = - Vậy 22 3 m = - thìđườngthẳng 2y x m = - + cắtđồthị(C)tạihaiđiểmphânbiệt cóhoànhđộ 1 2 ,x x và 1 2 1 2 7 4( ) 2 x x x x - + = 0,25 2 1.0 ĐK: 3 sin 2 x ¹ ; 2 x sinx 2 3 os + 3 2 0 sinx 3 osx=0 2sin 3 c c x - = Û - + 0.25 1 3 sinx osx=0 os x+ 0 2 2 6 c c p æ ö Û - Û = ç ÷ è ø 0.25 x= , 3 k k Z p p Û + Î 0.25 KếthợpĐKtacó x k2 ,k Z 3 p = + p Î lànghiệmcủa phươngtrình 0.25 3 1.0 ( ) ( ) ( ) 2 1 1 1 2ln 1 1 4ln 1 1 1 1 4 1 2ln 4 4 1 2ln e e e x dx x dx I dx x x x x x - - + = = + + + ò ò ò 0.25 ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 2ln 1 1 1 2ln 1 2ln 1 8 8 1 2ln e e d x x d x x + = - - + + ò ò 0.25 ( ) ( ) 2 1 1 1 1 2ln 1 ln 1 2ln 16 8 e e x x æ ö = - + + ç ÷ è ø 0.25 1 ln 3 8 = 0.35 4 1.0 1 3 1 7 (1 2 ) 2 1 5 5 i i z i z i i - - + = - Û = + + 0,25 2z => = 0,25 15 15 5 15 15 5 3 3 62 15 15 0 0 2 ( ) . .2 .2 . ,(0 15, ) k k k k k k k k k f x x C x x C x k k Z x - - - = = æ ö = + = = £ £ Î ç ÷ è ø å å 0,25 Hệsốkhôngchứaxứngvớikthỏamãn: 5 5 0 6 6 k k - = Û = => hệsố:320320 0,25 5 1,0 ( ) 4 ( , ) 3 d A a = 0,25 Vì ( ) b // ( ) a nênphươngtrình ( ) b códạng: 2 2 0, 1x y z d d + - + = ¹ - 0,25 ( ) ( ) 5 4 ( , ) ( , ) 3 3 d d A d A + a = b Û = Û 0,25 1 9 9 d d d = - é Û = - ê - ë (d=1loại)=> ( ) b : 2 2 9 0x y z + - - = 0,25 6 1,0 [...]... 10.ngthcxyrakhi(xyz)lmthoỏnvca(ư122) ) ưưưưưưưưưưưưưưưư***Ht***ưưưưưưưưưưưưưưưư Cm nthyoTrngXuõn(trongxuanht@gmail.com)ógitiwww.laisac.page.tl 0,5 SGIODCVOTOTHINGUYấN THITHTHPTQUCGIALN1 TRNGTHPTGANGTHẫP Mụn:Toỏn Thigian:180phỳt(khụngkthigiangiao) Cõu1(2im): Chohms y = x+ 1 2 x -1 a. Khosỏtsbinthiờnvvth(C)cahms. b. Tỡmm th(C)cahmsctngthng D : y = - x +2 tihaiimA,Bphõnbitsao m cho AB = 2 Cõu2(1im): Giiphngtrỡnh: cos x + s inx... nbnRafaeLFuj(leekuyngpyoungjan19@gmail.com)óchiastiwww.laisac.page.tl SGD&THNI PNTHITHTTNGHIPVXẫTTUYNI HC TRNGTHPTAPHC Mụn:TON Thigian:180phỳtkhụngk thigianphỏt Nidung CõuI ía im 1 3 Chohms y = x3 -x 2 2,0 Khosỏtsbinthiờnvvthhms 1,0 1.Tpxỏcnh:D= 0,25 2.Sbinthiờn: ộ x= 0 ởx = 2 y ' = x 2 -2x y' = 0 ờ 1 1 lim y= lim [x 3( ư )]=+ Ơ x đ+Ơ x đ+Ơ 3 x 1 1 lim y= lim [x 3( ư )]=ư Ơ x đ-Ơ x đ-Ơ 3 x Bngbinthiờn 0,25 0 2 0 0 0 4... - Ht - Xincmn RafaeLFuji (leekuyngpyoungjan19@gmail.com)ógiti www.laisac.page.tl 0,25 SGDvOTOTHANHHểA TRNGTHPTễNGSN1 K THI KSCLTRCTUYNSINH NM2015 MụnThi:TON Thigian:180phỳt(khụngkthigiangiao) 3 3 Cõu1(4,0im) Chohms y =- x + 3 2 + 31- m2)x+ m - m (1) mx ( a)Khosỏtsbinthiờnvvthcahms (1)khim=1. b)Tỡmmthhms(1)cúhaiimcctrnm vcựngmtphớacangthng y=1 (khụngnmtrờnngthng). Cõu2(2,0im). a)Giiphngtrỡnh... ) = 9ứ 9 10 9 1+ t ố ố 9ỷ 0.25 => P Ê 1 + xy + xy = HT CmnbnNgụQuangNghip(nghiepbt3@gmail.com) ógitiwww.laisac.page.tl SGD&THNI THITHTTNGHIP VXẫTTUYNIHCNM2015 TRNGTHPTAPHC Mụn:TON Thigian: 180 phỳtkhụngk thigian phỏt Cõu1(2,0im).Cho hms (1). a)Khosỏtsbinthiờnvv(C)cahms (1). b)Tỡm taim Mthucth (C)saochotiptuynca(C) ti Mvuụnggúcvingthng d:x+3y+1=0. Cõu2(1,0im) Tỡm giỏtr lnnht vgiỏtr nh nht cahms... 0,25 0,25 CmnbnRafaeLFuj( leekuyngpyoungjan19@gmail.com )óchiastiwww.laisac.page.tl S GD - T THANH HểA KSCL THEO T HP CC MễN TUYN SINH H,C TRNG THPT O DUY T LN 1, NM HC 2014 - 2015 Mụn: TON CHNH THC Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu 1 (2,0 im) Cho hm s y x 3 (m 3)x 2 (m 2 2m)x 2 (1) , vi m l tham s thc a) Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) khi m 0 b) Tỡm m hm s (1)... nthyoTrngXuõn(trongxuanht@gmail.com)ógitiwww.laisac.page.tl TRNGTHPTễNGSNI Kè THI KSCL TRCTUYNSINH NM 2015( LN1) PNTHANGIMMễNTON Cõu Nidung im 1a Khosỏthmsvvthhms 2,00 3 2 Khi m=1,tacúhms y =- x + 3x 1)Tpxỏcnh: D = R 0,5 2)Sbinthiờn: *Giihn : lim y= lim( x + 3 2)= +Ơ,lim y= lim( x + 3 2)= -Ơ - 3 x - 3 x x -Ơ đ x -Ơ đ x +Ơ đ x +Ơ đ 2 *ohm y=ư 3x +6x ,y=0 x=0, x =2. * Bngbinthiờn: x ư Ơ 0 2+ Ơ y' ư 0 +0 ư Ơ + 4 0,5 y... RafaeLFuji (leekuyngpyoungjan19@gmail.com)ógiti www.laisac.page.tl S GD - T THANH HểA TRNG THPT O DUY T CHNH THC P N - THANG IM KSCL THEO T HP CC MễN TUYN SINH H, C LN 1, NM HC 2014 - 2015 Mụn: TON (ỏp ỏn - thang im gm 04 trang) Cõu ỏp ỏn 1 a (1,0 im) Khi m 0 ta cú y x 3 3x 2 2 * Tp xỏc nh D * S bin thi n: - Chiu bin thi n: y ' 3x 2 6x , y ' 0 x 0 hoc x 2 - Khong ng bin: (0; 2) ; cỏc khong nghch... + c )( b + c - a )=1 Chngminhrng ỗ ữ 3 3 ố ứ CmnthyoTrngXuõn(trongxuanht@gmail.com)óginwww.laisac.page.tl PNTHANGIM Cõu Slcỏpỏn Thang im 1a Hcsinhtthchincỏcbckhosỏtỳng: 1 TX Sbinthiờn: ư Chiubinthiờnvcctr ư Giihnvtimcn ư LpBBT Vthhms 1b Phngtrỡnhhonh giaoimca(C)v D l: x+ 1 = - x + 2 m 2 x- 1 1 ỡ ù xạ 2 ớ ù2 x 2 - 4mx + 2m + 1 = 0 (* ) ợ (C)v D ctnhautiA,Bphõnbitthỡ(*)cúhainghimphõnbitkhỏc ổ ử 1 - 3... d(H,(SBD)) Gi E l hỡnh chiu vuụng gúc ca H trờn BD v F l hỡnh chiu vuụng gúc ca H trờn SE Ta cú BD HE v BD SH nờn BD (SHE) BD HF m HF SE 0,25 0,25 do ú HF (SBD) Suy ra d(H,(SBD)) HF 6 a 2 Ta cú HE HB.sin EBH 4 HS.HE a 3 a 3 Vy, d(HK,SD) HF 5 5 HS2 HE 2 (1,0 im) G H, K l hỡnh chiu vuụng gúc ca B, D lờn CM A B 4 8.5 10 26 DK 2 65 1 ( 8) 2 I M 0,25 0,25 K G H D C Gi I, G l giao im ca BD... Mtncnhsỏtcú9ngitrongúcúhaitrungtỏAnvBỡnh.Trongmtnhimvcnhuy ng3ngchớthchinaimC,2ngchớthchinaimDv4ngchớcũnli trcn.HicúbaonhiờucỏchphõncụngsaochohaitrungtỏAnvBỡnhkhụngcựngkhu vclmnhimv? Cõu4(1im): Tỡmnguyờnhm: I = ũ x - 2 ( 2 x - 1). dx Cõu5(1im): CholngtrABC.ABC cúỏyltamgiỏcucnh a.im AcỏchubaimA,B, 0 C.GúcgiaAAvmtphng(ABC)l 60 TớnhtheoathtớchkhilngtrABC.ABCvkhong cỏchgiahaingthng ABvCC. 2 4 6 2n 2 n Cõu6(1im): Chonlstnhiờnthamón: . trong các kỳ thi sắp tới! Hải Dương, Tháng 3 năm 2015 Tác giả TRƯỜNG THPT BẮCYÊNTHÀNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – LẦN1 MÔNTOÁN. Th ờigianl àmbài 180 phút Câu1(2,0điểm) C ả m  ơ n  b ạ n  N g ô  Q u a n g  N g h i ệ p   ( n g h i ep b t 3 @g m a i l . co m )  đ ã  g ử i  t ớ i w w w . l a i s a c . p a g e . t l SỞGD&ĐTHÀNỘI ĐỀ THI THỬTỐTNGHIỆP VÀXÉTTUYỂNĐẠI HỌCNĂM 2015 TRƯỜNG THPT ĐAPHÚC Môn: TOÁN Thờigian: 180 phútkhôngkể thờigian phát đề Câu1(2,0điểm).Cho hàmsố (1). a)Khảosátsựbiến thi nvàvẽđồ(C)củahàmsố. ơnbạnRafaeLFuj(leekuyngpyoungjan19@gmail.com)đãchiasẻtớiwww.laisac.page.tl SỞGD&ĐTHÀNỘI ĐÁP ÁN THI THỬTỐTNGHIỆPVÀ XÉTTUYỂNĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT ĐAPHÚC Môn: TOÁN Thờigian: 180 phútkhôngkể thờigianphát đề Nộidung

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 01. Bắc Yên Thành

 • 02. Bảo Thắng

 • 03. Đa Phúc

 • 04. Đào Duy Từ

 • 05. Đông Sơn 1

 • 06. Gang Thép

 • 07. Hạ Long

 • 08. Hàn Thuyên

 • 09. Hậu Lộc 2

 • 10. Hậu Lộc 2 L2

 • 11. Yên Phong 2

 • 12. Hồng Quang

 • 13. Hưng Yên

 • 14. Huỳnh Chí Hào 1

 • 15. Huỳnh Chí Hào 2

 • 16. Huỳnh Chí Hào 3

 • 17. Huỳnh Chí Hào 4

 • 18. Huỳnh Chí Hào 5

 • 19. Lam Sơn

 • 20. Lê Hồng Phong

 • 21. Lê Xoay

 • 22. Lục Ngạn

 • 23. Lương Thế Vinh

 • 24. Lý Tự Trọng

 • 25. Nguyễn Thị Minh Khai

 • 26. Nam Định

 • 27. Nông Cống I

 • 28. Nghèn

 • 29. Nghi Sơn

 • 30. Ngô Gia Tự

 • 31. Nguyễn Công Trứ

 • 32. Nguyễn Quang Diêu

 • 33. Nguyễn Trung Thiên L2

 • 34. Nguyễn Trung Thiên L1

 • 35. Như Thanh

 • 36. Phạm Kim Chung 1

 • 37. Phạm Kim Chung 2

 • 38. Phạm Kim Chung 4

 • 39. Quảng Xương 1

 • 40. Bắc Ninh

 • 41. Vĩnh Phúc

 • 42. Sư Phạm L1

 • 43. Sư Phạm L2

 • 44. Sư Phạm L3

 • 45. Tĩnh Gia L2

 • 46. Tuổi Trẻ L1

 • 47. Tuổi Trẻ L2

 • 48. Tuổi Trẻ L3

 • 49. Tuổi Trẻ L6

 • 50. Thiệu Hóa

 • 51. Thuận Châu

 • 52. Thường Xuân 3

 • 53. Trần Phú

 • 54. Triệu Sơn 5

 • 55. Viettel Study L1

 • 56. Viettel Study L2

 • 57. Viettel Study L3

 • 58. Viettel Study L4

 • 59. Viettel Study L5

 • 60. Viettel Study L6

 • 61. Vinh

 • 62. Vĩnh Phúc L1

 • 63. Vĩnh Phúc L2

 • 64. Vĩnh Phúc L3A

 • 65. Vĩnh Phúc L3D

 • 66. Yên Lạc

Tài liệu liên quan