0

Tài liệu về " bảo hành " 15 kết quả

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện.docx

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện.docx

Quản trị kinh doanh

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện . Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện- . gian thực tập tại công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam em đã chọn đề tài: Hoàn thiện ...
 • 141
 • 1,133
 • 5
Hoàn thiện lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại Trung Tâm bảo hành Viettel.DOC

Hoàn thiện lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại Trung Tâm bảo hành Viettel.DOC

Quản trị kinh doanh

Hoàn thiện lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại Trung Tâm bảo hành Viettel. . sản xuất.II. Lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại trung tâm. 1. Khái niệm lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành. Là quá trình. Khái niệm kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành .Kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành là một loại kế hoạch chiến thuật ( kế hoạch năm) , ...
 • 88
 • 1,546
 • 20
Mẫu Quy trình bảo hành, bảo trì

Mẫu Quy trình bảo hành, bảo trì

Biểu mẫu

I/ MỤC ĐÍCH:- Hướng dẫn các bước sửa chữa tài sản, máy móc. . CÔNG TY ABCDQUI TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO HÀNHMã tài liệu: HC-04Hà Nội, 15/02/2008 QUY TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO HÀNHMã tài liệu: HC-04Phiên bản:. 5 / 6 QUY TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO HÀNHMã tài liệu: HC-04Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08- Trong khi thực hiện việc sửa chữa, nhân viên bảo trì phải
 • 6
 • 13,288
 • 270
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh tế - Thương mại

Luận Văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân . cũng như ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân. 2. Nhận thức của sinh viên Kinh tế Quốc dân về các. nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên ...
 • 31
 • 216
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dânNghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dânNghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh tế - Thương mại

Luận Văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân . cũng như ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân. 2. Nhận thức của sinh viên Kinh tế Quốc dân về các. nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên ...
 • 31
 • 183
 • 1
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh tế - Thương mại

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân . cũng như ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân. 2. Nhận thức của sinh viên Kinh tế Quốc dân về các. nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết ...
 • 31
 • 162
 • 0
Những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của nó tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Việt Nam

Những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của nó tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của nó tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Việt Nam . cho hoạt động xuất khẩu dầu của Việt Nam. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài Những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của nó tới hoạt động. II: TÁC ĐỘNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ THẾ GIỚI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DẦU MỎ ...
 • 47
 • 173
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy

Khoa học xã hội

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy . Mục tiêu nghiên cứuMục tiêu nghiên cứu của đề tài là sẽ nghiên cứu xem ảnh hưởng hay tác động của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên. nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của người tiêu dùng nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh
 • 38
 • 593
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên hệ chính quy trường đại học KHXH&NV TPHCM

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên hệ chính quy trường đại học KHXH&NV TPHCM

Quản trị kinh doanh

Bài thuyết trình . NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ BẢO HÀNH TỚI QUY T ĐỊNH MUA XE MÁY CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI &. hay tác động của dịch vụ bảo hành tới quy t định mua xe máy ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI PHƯƠNG PHÁP  SV trường ĐH KHXH&NV TP.HCM hệ chính quy - những
 • 22
 • 605
 • 1
Hoàn thiện lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại Trung Tâm bảo hành Viettel

Hoàn thiện lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại Trung Tâm bảo hành Viettel

Quản trị kinh doanh

Hoàn thiện lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại Trung Tâm bảo hành Viettel . Khái niệm kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành. Kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành là một loại kế hoạch chiến thuật ( kế hoạch năm) , nhằm. sản xuất. II. Lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại trung tâm. 1. Khái niệm lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành. Là quá
 • 88
 • 567
 • 1
Bài giảng bảo hành dịch vụ

Bài giảng bảo hành dịch vụ

Cao đẳng - Đại học

Bảo hành dịch vụ là một lời hứa rõ ràng của nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp một cấp độ dịch vụ nhất định và thanh toán bằng dạng này hay dạng khác cho khách hàng khi lời hứa không được thực hiện Thường được sử dụng như một công cụ khuyến mại để tạo ra sự khác biệt và định hướng cho cả tổ chức.Một bảo hành dịch vụ đem đến cho khách hàng một lời hứa ý nghĩa và quy định cụ thể mức bồi thường cũng ...
 • 20
 • 384
 • 0
Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió cấp nhiệt trong nhà chung cư

Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió cấp nhiệt trong nhà chung cư

Tư liệu khác

Công tác bảo hành do chủ đầu tư, chủ sở hữu ,người quản lý hoặc người sử dụng công trình, trang thiết bị và nhà thầu xây lắp, bán trang thiết bị chịu trách nhiệm thi hành.Việc bảo trì công trình là việc bảo đảm cho công trình được sử dụng lâu dài đến hết tuổi thọ công trình do nhà thiết kế đề xuất.Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng với chủ sở hữu công trình hoặc chủ đầu tư hoặc nhà quản lý ...
 • 77
 • 221
 • 0
Bảng giá phụ kiện tháp giải nhiệt  bảo hành chính hãng tại Điện máy Hoàng Liên

Bảng giá phụ kiện tháp giải nhiệt bảo hành chính hãng tại Điện máy Hoàng Liên

Tài liệu khác

Điện máy Hoàng Liên là một trong số ít đơn vị cung cấp phụ kiện tháp giải nhiệt chính hãng trên thị trường. Kho chúng tôi luôn có sẵn linh kiện tháp giải nhiệt tốt nhất, chuẩn nhất, quý khách hàng liên hệ tư vấn để được trợ giúp hoặc truy cập website dienmayhoanglien.vn để biết thêm chi tiết. ... 3792 5077 - Fax: 024.62861514 MST 0106539641 Sở KH ĐT TP Hà nội cấp Hotline: 0989 937282 | 0987 779 ...
 • 3
 • 494
 • 0
1 2 3 >