0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Cỏc kiến nghị khỏc

BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH CÓ ĐÁP ÁN

Để xỏc định mức phản ứng của một kiểu gen ở thực vật cần tiến hành cỏc bước lần lượt như sau A. (1)  (2)  (3) B. (3)  (1)  (2) C. (1)  (3)  (2) D. (2)  (1)  (3) Cõu 37 : Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trờn vựng khụng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tớnh X cú 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cỏi mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F 1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F 1 giao phối tự do với nhau thu được F 2 . Theo lớ thuyết, trong tổng số ruồi F 2 , ruồi cỏi mắt đỏ chiếm tỉ lệ
 • 28
VỀ CÁC NỬA NHÓM SỐ ARF

VỀ CÁC NỬA NHÓM SỐ ARF

Một cõy nhị nguyờn (A binary tree) là một cõy được trồng sao cho mỗi đỉnh cú tối đa hai con. Mục đớch của tiết này là trỡnh bày một phương thức đệ quy sắp xếp tập hợp tất cả cỏc nửa nhúm số Arf bằng một cõy nhị nguyờn mà rễ của nú là N . í tưởng là đưa ra cỏch xõy dựng cỏc nửa nhúm số Arf bằng cỏch bổ sung hoặc bỏ đi một phần tử từ một nửa nhúm số Arf. Trước hết chứng tỏ rằng bằng cỏch bổ sung số Frobenius vào một nửa nhúm số Arf sẽ nhận được một nửa nhúm số Arf mới, và phộp toỏn này sẽ cho phộp chuyển từ một đỉnh trong một cõy đến bố mẹ nú. Quỏ trỡnh sinh con của một đỉnh bằng cỏch loại bỏ cỏc phần tử nào đú từ hệ sinh Arf tối tiểu của nửa nhúm.
 • 35
XQ UNG THƯ THỨ PHÁT

XQ UNG THƯ THỨ PHÁT

ung thư xương gần cỏc vấn đề kinh nghiệm ung thư xương gần cỏc vấn đề kinh nghiệm chung trong phong trào. Nếu ung thư ở chõn, chung trong phong trào. Nếu ung thư ở chõn, bệnh nhõn cú thể phỏt triển khập khiễng nữa. bệnh nhõn cú thể phỏt triển khập khiễng nữa.
 • 13
BÀI 18. THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

BÀI 18. THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

Nú bao gồm một bỡnh nhỏ hỡnh cầu cú chứa  thủy ngõn  gắn vào một ống thủy tinh đường kớnh hẹp Người ta chia cột thủy tinh thành cỏc vạch hiển thị mức nhiệt độ. Khi nhỡn vào vạch thủy ngõn trong ống tương ứng với mức nhiệt độ nào thỡ cho ra kết quả nhiệt độ vật thể hoặc mụi trường cần đo. Thủy ngõn khụng thể đo được nhiệt độ thấp hơn -39˚C (do thủy ngõn húa rắn ở nhiệt độ) hoặc nhiệt độ cao hơn 356,7˚C (điểm sụi của thủy ngõn)
 • 25
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - BÀI 2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC PPT

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - BÀI 2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC PPT

thuộc địa ở Phương Đụng, “ chủ nghĩa dõn tộc là một động lực lớn của đất nước ” NAQ và một số đại biểu tại ĐH V QTCS 1924 Hồ Chớ Minh kiến nghị tại ĐHQTCSV: “Phỏt động chủ nghĩa dõn tộc bản xứ nhõn danh QTCS…khi chủ nghĩa dõn tộc của họ thắng lợi…nhất định CNDT
 • 39
DAU NGOAC DON, DAU HAI CHAM.

DAU NGOAC DON, DAU HAI CHAM.

“Non sụng Việt Nam cú trở nờn tươi đẹp hay khụng, dõn tộc Việt Nam cú bước tới đài vinh quang để sỏnh vai với cỏc cường quốc năm chõu được hay khụng, chớnh là nhờ một phần lớn ở cụng học tập của cỏc em”.
 • 26
BÀI 30: GIẢM PHÂN

BÀI 30: GIẢM PHÂN

- Nhờ quỏ trỡnh giảm phõn mà giao tử được tạo thành mang bộ NST đơn bội n, thụng qua thụ tinh mà bộ NST 2n của loài được khụi phục . - Thụng qua 3 quỏ trỡnh nguyờn phõn, giảm phõn và thụ tinh mà bộ NST của loài sinh sản hữu tớnh được duy trỡ ổn định qua cỏc thế hệ .
 • 20
YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP

YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP

- Bảo hành: Tựy theo tớnh chất và yờu cầu của gúi thầu mà quy định cụ thể. Đối với cỏc loại hàng húa đơn giản thỡ yờu cầu bờn bỏn cú phiếu bảo hành kốm theo, trong đú nờu rừ thời gian và trỏch nhiệm bảo hành của bờn bỏn. Đối với cỏc loại hàng húa phức tạp thỡ ngoài việc cú phiếu bảo hành kốm theo cũn phải quy định bờn mua giữ lại một phần giỏ trị của hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành hoặc nộp dưới dạng một bảo lónh của ngõn hàng. Trong trường hợp này, cần quy định cụ thể giỏ trị khoản tiền giữ lại và thời hạn hoàn trả cho bờn bỏn (vớ dụ sẽ hoàn trả lại cho bờn bỏn khi hai bờn thanh lý hợp đồng)
 • 20
TẬP HUẤN MỘT SỐ KỸ NĂNG DHHN BÀI 4

TẬP HUẤN MỘT SỐ KỸ NĂNG DHHN BÀI 4

Cỏc mức độ điều chỉnh Cỏc mức độ điều chỉnh • Đồng loạt: giỏo viờn thay đổi hỡnh thức Đồng loạt: giỏo viờn thay đổi hỡnh thức học tập của lớp, với sự hỗ trợ nhất định từ học tập của lớp, với sự hỗ trợ nhất định từ
 • 33
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

TỔNG QUAN VỀ CễNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty Cổ phần Y tế Đức Minh 1.1.1. 1.1.1 Cỏc giai đoạn phỏt triển và thành tựu của Cụng ty Thực hiện chủ trương, chớnh sỏch đỳng đắn của Đảng và Chớnh phủ về việc đa dạng hoỏ cỏc thành phần kinh tế, trong đú cú doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ngay sau khi cú Luật Doanh nghiệp ban hành, sau một thời gian chuẩn bị, được sự cho phộp của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, ngày 21 thỏng 7 năm 2001, cụng ty cổ phần Y tế ĐỨc Minh (Almedic Group) được thành lập tại địa chỉ số 39 Nguyễn Cụng Hoan, Quận Ba Đỡnh, TP Hà Nội với gần 20 cỏn bộ, nhõn viờn với tờn gọi là Cụng ty Cổ phần Dược Đức Minh (Almedic Group JSC)
 • 33
THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT DOC

THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT DOC

LÀM CHO Đ ỜNG CẦU VỀ LAO ĐỘNG TRANG 9 9 - GIỎ CUẢ CỎC YẾU TỐ SẢN XUẤT KHỎC GIỎ CỎC YẾU TỐ SẢN XUẤT KHỎC TĂNG LỜN CỎC DN SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THAY THẾ LÀM CHO CẦU VỀ LAO ĐỘNG TĂNG VÌ THẾ Đ[r]
 • 41
GIÁO TRÌNH HỌC PHẦN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

GIÁO TRÌNH HỌC PHẦN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Tuy nhiờn, so với cỏc ngành sản xuất vật chất khỏc, vận tải cú những đặc điểm khỏc biệt về quỏ trỡnh sản xuất, về sản phẩm và tiờu thụ sản phẩm, thể hiện ở cỏc điểm sau đõy: TRANG 6 -Sản[r]
 • 102
CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Cõu 1: Gen đa hiệu thực chất là: A. Gen tạo 1 sản phẩm ảnh hưởng tới nhiều tớnh trạng. B. Gen gõy ra nhiều hiệu quả khỏc nhau. C. Gen tạo ra nhiều loại ARN khỏc nhau. D. Gen quy định hoạt động của nhiều gen khỏc. Cõu 2: Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cõy hoa đỏ thuần chủng với cõy hoa trắng cú kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm toàn cõy hoa đỏ. Tiếp tục cho cõy hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cõy hoa trắng (P), thu được đời con cú kiểu hỡnh phõn li theo tỉ lệ 3 cõy hoa trắng : 1 cõy hoa đỏ. Cho biết khụng cú đột biến xảy ra, sự hỡnh thành màu sắc hoa khụng phụ thuộc vào điều kiện mụi trường. Cú thể kết luận màu sắc hoa của loài trờn do
 • 39
giao an lop 5 CTL

giao an lop 5 CTL

Mục đích - yêu cầu : KT: - Đọc đỳng tờn nước ngoài trong bài ; đọc diễn cảm được bài thơ. - Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm của một cụng dõn Mĩ tự thiờu để phản đối cuộc chiến tranh xõm lược Việt Nam. (Trả lời được cỏc CH 1,2,3,4 ; thuộc 1 khổ thơ)
 • 23
LIET KE

LIET KE

diễn đạt ? 2. Bài học 2. Bài học : Khỏi niệm phộp liệt kờ và tỏc dụng . : Khỏi niệm phộp liệt kờ và tỏc dụng . * Ghi nhớ 1: Liệt kờ là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ * Ghi nhớ 1: Liệt kờ là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cựng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sõu sắc hơn những khớa cựng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sõu sắc hơn những khớa cạnh khỏc nhau của thực tế hay của tư tưởng, tỡnh cảm.
 • 25
NGHIÊN CỨU KHOÁNG SÉT TỰ NHIÊN Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU KHOÁNG SÉT TỰ NHIÊN Ở VIỆT NAM

I.2.4. Tỡnh hỡnh nghiờn cứu và ứng dụng DA ở Việt Nam . Ở Việt Nam , khoỏng DA tập trung nhiều ở miền Trung (Phỳ Yờn, Lõm Đồng, Tuy An, Thuận Hải ...), trong đú đỏng chỳ ý là khoỏng ở Phỳ Yờn với trữ lượng rất lớn. Tuy nhiờn, những sản phẩm cao cấp đi từ DA dựng để trợ lọc, chế tạo vật liệu siờu xốp chưa được sản xuất trong nước mặc dự nhu cầu sử dụng đó cú và ngày càng lớn. Cựng với việc khởi động cỏc nhà mỏy lọc - hoỏ dầu thỡ nhu cầu sử dụng chất xỳc tỏc đi từ DA cũng rất lớn để xỳc tỏc cho cỏc quỏ trỡnh cracking, alkyl hoỏ, oligome hoỏ... Thăm dũ sơ bộ cho thấy, chỉ tớnh riờng cỏc tỉnh phớa Nam, nhu cầu dựng bột trợ lọc dựng cho cụng nghệ tinh luyện đường đó đến 400 - 500 tấn/năm, cũn để lọc bia cũng cần đến khoảng 1000 tấn/năm. Nếu tớnh cho tất cả cỏc ngành trờn quy mụ cả nước thỡ nhu cầu sử dụng cũn lớn hơn nhiều.
 • 46
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁCHUY ĐỘNG VỐN Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁCHUY ĐỘNG VỐN Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

- Cỏc hỡnh thức huy động vốn của ngõn hàng : Đõy cũng là một trong những nhõn tố cú ảnh hưởng lớn đến hoạt động huy động vốn của ngõn hàng. Hỡnh thức huy động vốn của ngõn hàng càng đa dạng, phong phỳ bao nhiờu thỡ khả năng thu hỳt vốn từ nền kinh tế sẽ càng lớn bấy nhiờu. Điều này xuất phỏt từ sự khỏc nhau trong nhu cầu tõm lý của cỏc tầng lớp dõn cư. Mức độ đa dạng cỏc hỡnh thức càng cao thỡ càng dễ dàng đỏp ứng một cỏch tối đa nhu cầu của dõn cư, vỡ họ đều tỡm thấy cho mỡnh một hỡnh thức gửi tiết kiệm phự hợp mà lại an toàn. Do vậy cỏc Ngõn hàng Thương mại thường cõn nhắc rất kỹ trước khi đưa vào ỏp dụng một hỡnh thức huy động mới.
 • 20
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

chung của cộng đồng, đảm bảo cho việc khai thác, sử dụng đất đai và BĐS đạt hiệu quả xã hội cao nhất Thị trường BĐS của Mỹ sau 5 năm phỏt triển quỏ núng theo hiện tượng bong búng, đến năm 2007 đó bước vào giai đoạn bể bong búng, khiến giỏ nhà đất tụt giảm 30%, gúp phần làm cho nền kinh tế Mỹ suy thoỏi trầm trọng. Giỏ BĐS ở Mỹ trước đõy cao là do phần lớn cỏc giao dịch nhà đất đều thụng qua việc thế chấp, vay ngõn hàng rất dễ dàng thậm chớ cú ngõn hàng cho vay tới 90-100% giỏ trị của BĐS. Một trong những nguyờn nhõn làm giỏ bất động sản ở Mỹ tụt giảm phải núi đến cơ chế tớn chấp điều chỉnh ARM, (do cỏc tổ chức tớn dụng tư nhõn thực hiện). Với ARM, ai cũng cú thể mua nhà được bất luận cú tiền hay khụng. Hậu quả, là hàng triệu dõn Mỹ nhảy vào đầu cơ BĐS để cuối cựng chịu khụng nổi lói suất ngõn hàng đành phải bỏn thỏo BĐS với giỏ rẻ mạt. Mặt khỏc quỹ dự trữ liờn bang (FED) liờn tục cắt lói suất khiến người dõn chuyển sang đầu tư BĐS với hy vọng kiếm lời và khi vỡ bong búng nhà đất đó khiến cho tỷ lệ nhà khụng bỏn được ở Mỹ hiện ở mức cao nhất kể từ sau chiến tranh Thế giới lần thứ hai.
 • 21
GIAO AN BD HSG TOAN 8 HAY

GIAO AN BD HSG TOAN 8 HAY

2. Cho cỏc số dương a,b,c biết a.b.c = 1. Chứng minh rằng: (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8 3. Cho cỏc số a,b biết a + b = 1. Chứng minh rằng a) a + b ≥ b) a + b ≥ 4. Cho 3 số dương a,b,c và a + b + c = 1. Chứng minh: + + ≥ 9
 • 26
Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng: Chương 2 - Vũ Việt Hưng

Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng: Chương 2 - Vũ Việt Hưng

trờn 10 năm (độ rọi, lượng ASTN trờn mp nằm ngang và đứng ở cỏc hướng khỏc nhau, AS trực tiếp của MT, tỷ lệ nắng và số giờ nắng của địa phương, AS phản xạ từ MĐ, cõy cối và cỏc cụng trỡnh khỏc, … ) .
 • 141
TIẾT 48 : CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ

TIẾT 48 : CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ

Mở bài: ở bài trước chỳng ta đó nghiờn cứu về đời sống và cấu tạo ngoài của thỏ thớch nghi với đời sống trong tự nhiờn: sống ở ven rừng, trong cỏc bụi rậm, cú tập tớnh đào hang, ẩn nỏu trong hang, bụi rậm để lẩn trốn kẻ thự hay chạy rất nhanh
 • 20
GIAO AN DAY BD HSG 8

GIAO AN DAY BD HSG 8

HƯỚNG DẪN: Bài 1: Gọi VT của bất đẳng thức là A và VP của bất đẳng thức là B (Nếu khụng núi gỡ thờm qui ước này được dựng cho cỏc bài tập khỏc).Với cỏc BĐT cú dấu ≤ ≥ ; thỡ cần tỡm điều kiện của cỏc biến để đẳng thức xảy ra. A – B = ( ) 2
 • 26
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 8

Tiết 31-36 * Một trong những phương phỏp thường dựng là sử dụng cỏc bất đẳng thức đó biết để chứng minh một bất đẳng thức khỏc.Tuy nhiờn khi sử dụng ,ngoài hai bất đẳng thức Cụ-si và bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-ski
 • 28
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG

Tiết 31-36 * Một trong những phương phỏp thường dựng là sử dụng cỏc bất đẳng thức đó biết để chứng minh một bất đẳng thức khỏc.Tuy nhiờn khi sử dụng ,ngoài hai bất đẳng thức Cụ-si và bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-ski
 • 27
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG MỘT CÁCH HỢP LÝ PHẦN 5 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG MỘT CÁCH HỢP LÝ PHẦN 5 DOC

bờ tụng c ốt thộp khi trần đ ó đủ cường độ, vỏn khuụn đ ó d ỡ xong, tiến h ành d ọn d ẹp mặt bằng bắt đầu cụng tỏc trỏt. sử dụng d àn giỏo thộp và vỏn, sàn thộp làm sàn cụng tỏc cho cụng nhõn th ực hiện cỏc thao tỏc trỏt tường. cụng nhõn trỏt sẽ được b ố trớ mỏng đựng vữa khụng để vữa trực tiếp l ờn m ặt sàn bờ tụng. đối với
 • 6
MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG - CHƯƠNG 4 POT

MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG - CHƯƠNG 4 POT

Cỏc phương tiện vận tải ước tớnh đó thải ra mụi trường khoảng hơn 85% cacbonmonoxit - CO, hơn 40% oxit nitơ - NOx, 50% Hyđrocacbon - HC, 15% dioxitcacbon - CO2, 5% SO2 và cỏc hợp chất hữu cơ tổng hợp bay hơi khỏc (VOC). Sự phỏt tỏn cỏc khớ nhà kớnh Cloruafloruacacbon - CFC cựng với CO2, CH4, NOx làm suy thoỏi lớp Ozone trờn tầng bỡnh lưu của khớ quyển. Sự suy thoỏi này làm giảm khả năng ngăn chặn tia cực tớm chiếu xuống trỏi đất. Ngoài sự phỏ huỷ lớp Ozone ở tầng trờn, việc cỏc khớ nhà kớnh khi tăng lờn quỏ mức cũn gõy hiểm hoạ núng lờn của toàn cầu. Điều đú làm thay đổi cấu trỳc hệ sinh thỏi đang tồn tại, làm tăng mực nước biển, gõy hiểm hoạ lụt lội, xõm thực,...
 • 19
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ ỨNG DỤNG ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH DẪN TIM CỐT TRONG LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN P5 DOC

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ ỨNG DỤNG ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH DẪN TIM CỐT TRONG LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN P5 DOC

măng thật đầy mạch, rắc xi măng khụ lờn để hỳt hết nước sau rồ i g ạt lại mạch lỏt và lau chựi th ật sạch sẽ mặt gạch lỏt. M ặt lỏt phẳng, khụng bong bộp, cú độ thoỏt, xử lý đảm bảo kỹ mỹ thuật ở cỏc vị trớ lỏt g ạch bị thiếu khụng đủ vi ờn nguyờn.
 • 6
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH DẪN TIM CỐT CÔNG TRÌNH TRONG LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN P5 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH DẪN TIM CỐT CÔNG TRÌNH TRONG LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN P5 PPTX

Yờu c ầu v ệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi lỏng, sau đú d ựng mỏy th ủy b ỡnh để l àm cỏc m ốc cao độ bằng vữa theo độ dốc thết kế của bề mặt lỏng. Đổ vữa vào và san đều ra, dựng bàn xoa để đập mạnh cho vữa bỏm chắc v ào b ề m ặt lỏng. dựng thước cỏn bằng nhụm dài 2m để c ỏn ph ẳng mặt rồi d ựng bàn xoa
 • 6
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG ĐỔI MỚI NGÀNH Ở VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG ĐỔI MỚI NGÀNH Ở VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC)

M Ở ĐẦ U 1. S ự c ầ n thi ế t nghiờn c ứ u c ủ a đề tài Cỏc nghiờn c ứ u v ề đổ i m ớ i ngày càng ph ổ bi ế n, khụng ch ỉ riờng ở cỏc n ướ c phỏt tri ể n mà đ ang đượ c lan r ộ ng ở cỏc n ướ c đ ang và kộm phỏt tri ể n, nh ư m ộ t cụng c ụ h ữ u hi ệ u trong vi ệ c ho ạ ch đị nh chớnh sỏch phỏt tri ể n kinh t ế và xó h ộ i núi chung. Trong đ ú đổ i m ớ i đượ c nhỡn nh ậ n nh ư độ ng l ự c c ủ a t ă ng tr ưở ng kinh t ế , b ở i n ề n kinh t ế ngày càng ph ụ thu ộ c vào vi ệ c s ả n sinh, truy ề n bỏ và s ử d ụ ng tri th ứ c. Cỏch ti ế p c ậ n h ệ th ố ng đổ i m ớ i đượ c phõn tớch ở cỏc m ứ c độ khỏc nhau bao g ồ m h ệ th ố ng đổ i m ớ i qu ố c gia, h ệ th ố ng đổ i m ớ i vựng ( đ a qu ố c gia, khu v ự c ho ặ c đơ n gi ả n ch ỉ là m ộ t vựng tr ự c thu ộ c m ộ t qu ố c gia), và h ệ th ố ng đổ i m ớ i ngành và s ả n ph ẩ m. Cỏc m ứ c độ c ủ a cỏch ti ế p c ậ n h ệ th ố ng đổ i m ớ i này cú nhi ề u đ i ể m t ươ ng đồ ng nh ư ng c ũ ng cú nhi ề u đặ c đ i ể m riờng bi ệ t, chỳng h ỗ tr ợ và b ổ sung l ẫ n nhau trong quỏ trỡnh ho ạ ch đị nh chớnh sỏch. Khỏi ni ệ m h ệ th ố ng đổ i m ớ i qu ố c gia đượ c h ọ c gi ả Freeman l ầ n đầ u tiờn đư a ra vào n ă m 1982 khi ụng là m ộ t chuyờn gia c ủ a t ổ ch ứ c OECD. Ở đ ú ụng ch ỉ ra s ự quan tr ọ ng c ủ a chớnh ph ủ trong vi ệ c thỳc đẩ y c ơ s ở h ạ t ầ ng cụng ngh ệ c ủ a m ộ t qu ố c gia. N ă m 1987, Freeman đ ó đư a ra đị nh ngh ĩ a “h ệ th ố ng đổ i m ớ i qu ố c gia là m ạ ng l ướ i cỏc t ổ ch ứ c, thi ế t ch ế trong cỏc khu v ự c t ư nhõn và cụng c ộ ng cựng ph ố i h ợ p ho ạ t độ ng v ớ i nhau trong quỏ trỡnh nghiờn c ứ u, nh ậ p kh ẩ u và ph ổ bi ế n cỏc cụng ngh ệ m ớ i”. Lundvall đư a ra s ự phõn bi ệ t v ề h ệ th ố ng đổ i m ớ i qu ố c gia theo ngh ĩ a r ộ ng và ngh ĩ a h ẹ p. H ệ th ố ng đổ i m ớ i theo ngh ĩ a h ẹ p bao g ồ m “cỏc t ổ ch ứ c và thi ế t ch ế liờn quan đế n ho ạ t độ ng tỡm tũi, khỏm phỏ nh ư cỏc t
 • 42
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH SẮP XẾP CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG TRÊN MẶT BẰNG HỢP LÝ PHẦN 5 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH SẮP XẾP CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG TRÊN MẶT BẰNG HỢP LÝ PHẦN 5 POTX

làm m ốc v à ph ải điều chỉnh kỹ gạch lỏt cho khỏi v ờnh r ồi mới căng dõy lỏt ti ếp cỏc hàng g ạch trong. cứ lỏt xong hai hoặc ba h àng l ại d ựng gi ẻ lau sạch vữa tr ờn m ặt lỏt rồi mới lỏt tiếp. Khi n ền lỏt đ ó khụ v ữa th ỡ trang m ạch bằng hồ xi măng trắng dẻo, gạt cho hồ xi
 • 6
MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG HÌNH THÁI HẬU MÔN NHÂN TẠO VÀ KẾT QUẢ ĐÓNG HẬU MÔN NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG HÌNH THÁI HẬU MÔN NHÂN TẠO VÀ KẾT QUẢ ĐÓNG HẬU MÔN NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

- Cỏc phẫu thuật khỏc đi kốm: tựy tỡnh trạng từng NB trước và trong mổ mà PTV đưa ra cỏc chỉ định cú hay khụng cỏc PT khỏc đi kốm để trỏnh được cuộc mổ khỏc nữa, hoặc làm đảm bảo cho kết[r]
 • 110
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH A 5 DOCX

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH A 5 DOCX

Yờu c ầu v ệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi lỏng, sau đú d ựng mỏy th ủy b ỡnh để l àm cỏc m ốc cao độ bằng vữa theo độ dốc thết kế của bề mặt lỏng. Đổ vữa vào và san đều ra, dựng bàn xoa để đập mạnh cho vữa bỏm chắc v ào b ề m ặt lỏng. dựng thước cỏn bằng nhụm dài 2m để c ỏn ph ẳng mặt rồi d ựng bàn xoa
 • 6
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRÊN NỀN LED MATRIX SỬ DỤNG FPGA PPSX

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRÊN NỀN LED MATRIX SỬ DỤNG FPGA PPSX

Với sự lựa chọn để tài này, trước tiờn em cần phải tỡm hiểu chi tiết về LED matrix cũng như cỏc phương phỏp quột LED, hiển thị xử lý hỡnh ảnh…Sau đú tỡm hiểu cỏc phương phỏp ứng dụng FPGA để giải quyết bài toỏn đặt ra. Vỡ giới hạn của để tài chỉ thực hiện mụ phỏng và hiểu cỏch thức hoạt động, phương phỏp lập trỡnh sử dụng FPGA cựng với thời gian thực hiện ớt nờn em chỉ giải quyết bài toỏn dưới dạng mụ hỡnh, hi vọng khi cú thời gian và điều kiện thỡ em cú thể triển khai ứng dụng thực tế.
 • 26
QUYẾT ĐỊNH SỐ 457 2005 QĐ NHNN PPT

QUYẾT ĐỊNH SỐ 457 2005 QĐ NHNN PPT

- Giới hạn khi xỏc định vốn cấp 1: NHTM A mua lại một khoản tài sản tài chớnh của doanh nghiệp B với số tiền là 100 tỷ đồng. Giỏ trị sổ sỏch của khoản tài sản tài chớnh của doanh nghiệp B tại thời điểm mua lại là 50 tỷ đồng. Vậy lợi thế thương mại của doanh nghiệp B là 50 tỷ đồng (100 tỷ đồng–50 tỷ đồng). Vốn cấp 1 của NHTM A là: 290 tỷ đồng – 50 tỷ đồng = 240 tỷ đồng 2- Vốn cấp 2: Đơn vị tớnh: tỷ đồng Khoản mục Số tiền tăng thờm Tỷ lệ tớnh Số tiền được tớnh vào vốn cấp 2 a- Giỏ trị tăng thờm của TSCĐ được định giỏ lại theo quy định của phỏp luật 50 50% 25 b- Giỏ trị tăng thờm của cỏc loại chứng khoỏn đầu tư (kể cả cổ phiếu đầu tư, vốn gúp) được định giỏ lại theo quy định của phỏp luật. 25 40% 10 c- Trỏi phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đói do TCTD phỏt hành cú thời hạn cũn lại 6 năm 15
 • 21
THỰC TIỄN ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

THỰC TIỄN ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

- Thực hiện tốt cơ chế quản lý tiếp thị cú chớnh sỏch cỏc cỏ nhõn và cỏn bộ trong cụng ty đầu tư tài chớnh vào cỏc dự ỏn, đõy là đặc điểm riờng và là lợi thế rất tốt của cụng ty cổ phần. - *Túm lại cụng ty HUD3 đó hoàn thành kế hoạch đặt ra vượt mức khụng đỏng kể, cỏc chỉ tiờu về tài chớnh được đảm bảo.Mức lợi nhuận đảm bảo để chia lợi tức, đời sống cụng nhõn nõng cao thể hiện qua thu nhập bỡnh quõn đõự người.Cụng ty đó vận dụng ưu thế của cụng ty cổ phần trong việc huy động vốn, cũng như tớnh sỏng tạo của cỏc thành viờn trong cụng ty.
 • 31
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011 MÔN TIẾNG ANH PPS

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011 MÔN TIẾNG ANH PPS

II. Tỡm m ột từ m à ph ần gạch chõn cú cỏch phỏt õm khỏc với cỏc từ c ũn l ại trong cỏc cõu sau. (5 points) Cõu 6: A. chief B. choice C. brochure D. achieve Cõu 7: A. whether B. methodical C. thesis. D. mathematics
 • 4
BÁO CÁO TỔNG QUAN XÂY DỰNG CẦU MỸ THUẬN DOC

BÁO CÁO TỔNG QUAN XÂY DỰNG CẦU MỸ THUẬN DOC

- Đảm bảo biện phỏp cấu tạo đơn giản, khụng tiết diện chõn thỏp, khụng xuất hiện moment bắn trong thỏp. Hỡnh 4: Cấu tạo liờn kết dõy văng với thỏp cầu 2. Liờn k ế t gi ữ a dõy v ă ng v ớ i d ầ m ch ủ được thực hiện thụng qua cỏc khối neo (anchorage pod) là cỏc cấu kiện bờ tụng đỳc sẵn và được liờn kết vào hệ dầm khi đổ bờ tụng dầm chủ (xem Hỡnh 5). Chọn giải phỏp liờn kết như vậy cú ưu điểm là đơn giản húa thiết kế cấu tạo dầm dọc, đừng thời cho phộp đặt cỏc neo cỏp ở vị trớ cao hơn trong hệ dầm, nhờ đú giảm đưa (chiề u cao kiến trỳc của hệ mặt cầu.
 • 22
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN PPSX

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN PPSX

và cung c ấp thụng tin được nhanh chúng, thuận lợi, m à nú cũn làm t ăng năng suất lao động của bộ mỏy kế toỏn một cỏch đỏng kể, tạo cơ sở để tiến h ành tinh gi ản bộ mỏy, nõng cao hi ệu quả hoạt động. Tin h ọc húa cụng tỏc kế toỏn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết về mặt chuy ờn mụn: Thi ết lập mẫu chứng từ v à trỡnh t ự luõn chuyển ch ứng từ ph ự h ợp với việc thu nh ận v à x ử lý thụng tin của mỏy, thiết kế cỏc loại sổ sỏch để cú thể cài đặt v à
 • 29
BÀI GIẢNG GIỐNG CÂY RỪNG : CHỌN LỌC CÂY TRỘI VÀ KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ PART 3 PPT

BÀI GIẢNG GIỐNG CÂY RỪNG : CHỌN LỌC CÂY TRỘI VÀ KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ PART 3 PPT

+ Cỏc cỏ thể cả Sib ( full Sibs ): Là cỏc cỏ thể cựng chung cả bố lẫn mẹ. Trong trường hợp này cả bố và mẹ đều được biết rừ ràng. Như vậy, trong trường hợp thụ phấn tự do ta thu được cỏc cỏc thể nửa Sib, cũn trong trường hợp thụ phấn khống chế (cú kiểm soỏt) ta sẽ thu được cỏc cỏ thể cả Sib.
 • 10
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA THỐNG KÊ TRONG THU THẬP THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN KHOÁ 46 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN DOC

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA THỐNG KÊ TRONG THU THẬP THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN KHOÁ 46 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN DOC

- Đối tượng nghiờn cứu của thống kờ là cỏc hiện tượng số lớn và những hiện tượng này rất phức tạp bao gồm nhiều đơn vị ,phần tử khỏc nhau mặt khỏc lại cú sự biến đổi khụng ngừng theo khụ[r]
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ