0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương tiện vận chuyển ôtô bên A

MÁY XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG - PHẦN 4

MÁY XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG - PHẦN 4

Hơn 80% khối lượng đất đá, vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng, thiết bị máy móc đều dùng ôtô, máy kéo đầu kéo làm phương tiện vận chuyển.. Chi phí vận chuyển cho các phương tiện này chi[r]
 • 7
BÀI 84. HÌNH CHỮ NHẬT

BÀI 84. HÌNH CHỮ NHẬT

TRANG 3 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG: TRANG 4 Xe khách Xe ôtô TRANG 5 PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT: TRANG 6 TRANG 7 PHƯƠNG TIỆN HÀNG KHÔNG: TRANG 8 TRẢ LỜI CÂU HỎI: 1.. Nêu lại những loại phươ[r]
 • 8
Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe rơ moóc, sơ mi rơ moóc pps

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe rơ moóc, sơ mi rơ moóc pps

Sau khi tiếp nhận, hồ sơ được Bộ phận nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ của phương tiện theo qui định. + Trường hợp hồ sơ của phương tiện chưa hợp lệ thì Bộ phận nhận hồ sơ sẽ trả lại cho chủ phương tiện để bổ sung hồ sơ của phương tiện đúng theo quy định.
 • 7
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI Ô TÔ KHÁCH TRÊN 40 GHẾ KỂ CẢ LÁI XE  XE BUÝT PPT

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI Ô TÔ KHÁCH TRÊN 40 GHẾ KỂ CẢ LÁI XE XE BUÝT PPT

Sau khi tiếp nhận, hồ sơ được Bộ phận nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ của phương tiện theo qui định. + Trường hợp hồ sơ của phương tiện chưa hợp lệ thì Bộ phận nhận hồ sơ sẽ trả lại cho chủ phương tiện để bổ sung hồ sơ của phương tiện đúng theo quy định.
 • 7
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE LAM XÍCH LÔ MÁY 3 BÁNH PPS

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE LAM XÍCH LÔ MÁY 3 BÁNH PPS

Sau khi tiếp nhận, hồ sơ được Bộ phận nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ của phương tiện theo qui định. + Trường hợp hồ sơ của phương tiện chưa hợp lệ thì Bộ phận nhận hồ sơ sẽ trả lại cho chủ phương tiện để bổ sung hồ sơ của phương tiện đúng theo quy định.
 • 7
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI

Cả A và B đều sai Câu 106: Đáp án nào sau đây không là nhiệm vụ chủ yếu của quá trình ghép mối: A Phối hợp có hiệu quả các loại phương tiện trong vận chuyển hàng hoá và phân phối có hợp [r]
 • 65
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN NHỰA TÂN VIỆT TRUNG TRONG THỜI GIAN VỪA QUA DOC

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN NHỰA TÂN VIỆT TRUNG TRONG THỜI GIAN VỪA QUA DOC

Vận chuyển tổ xe: - Thực hiện việc vận chuyển bảo quản sản xuất từ công ty đến khách hàng an toàn về số lượng, chất lượng và thời gian - Quản lý các phương tiện vận chuyển an toàn, thực [r]
 • 28
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN VIỆT TRUNG

Vận chuyển tổ xe: - Thực hiện việc vận chuyển bảo quản sản xuất từ công ty đến khách hàng an toàn về số lượng, chất lượng và thời gian - Quản lý các phương tiện vận chuyển an toàn, thực [r]
 • 28
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN VIỆT TRUNG

Vận chuyển tổ xe: - Thực hiện việc vận chuyển bảo quản sản xuất từ công ty đến khách hàng an toàn về số lượng, chất lượng và thời gian - Quản lý các phương tiện vận chuyển an toàn, thực [r]
 • 28
Trong thời gian vận chuyển do mưa lớn đường sạt lở xe không thể lưu hành bên vận chuyển phải đi tuyến khác xa hơn làm phát sinh thêm nhiều chi phí thì bên bên vậnchuyển có quyền thu thêm cước vận chuyển

Trong thời gian vận chuyển do mưa lớn đường sạt lở xe không thể lưu hành bên vận chuyển phải đi tuyến khác xa hơn làm phát sinh thêm nhiều chi phí thì bên bên vậnchuyển có quyền thu thêm cước vận chuyển

Trong thời gian vận chuyển do mưa lớn, đường sạt lở xe không thể lưu hành, bên vận chuyển phải đi tuyến khác xa hơn làm phát sinh thêm nhiều chi phí thì bên bên vậnchuyển có quyền thu thêm cước vận chuyển;(SAI trong trường hợp các bên ko có thỏa thuận từ trước) Trong thời gian vận chuyển do mưa lớn, đường sạt lở xe không thể lưu hành, bên vận chuyển phải đi tuyến khác xa hơn làm phát sinh thêm nhiều chi phí thì bên bên vậnchuyển có quyền thu thêm cước vận chuyển;(SAI trong trường hợp các bên ko có thỏa thuận từ trước)
 • 1
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LOẠI Ô TÔ KHÁCH TỪ 25 ĐẾN 40 GHẾ KỂ CẢ LÁI XE DOC

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LOẠI Ô TÔ KHÁCH TỪ 25 ĐẾN 40 GHẾ KỂ CẢ LÁI XE DOC

6. Bước 6 Phụ trách dây chuyền xem xét đánh giá kết quả kiểm định + Nếu phương tiện không đạt: hồ sơ phương tiện sẽ được lưu vào hồ sơ không đạt, trả hồ sơ lại cho chủ phương tiện kèm thông báo kết quả kiểm định không đạt.
 • 7
BÁO CÁO KHOA HỌC  XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH NHẰM CẢI THIỆN GIAO THÔNG TẠI HÀ NỘI TRƯƠNG TIẾN LONG PDF

BÁO CÁO KHOA HỌC XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH NHẰM CẢI THIỆN GIAO THÔNG TẠI HÀ NỘI TRƯƠNG TIẾN LONG PDF

để ph ụ c v ụ hành khách. Summary: Advances in information and communications technology offer the possibility of optimizing the performance of existing road networks in such ways that were impossible 10 years ago. This paper proposes a smart mass transit system that uses cell phones, the Internet, and computer technologies to combine similar trips to reduce traffic, but preserve convenience. This system groups and optimizes the existing trips that take place on the road network. On the contrary to traditional mass transit, these smart vehicles do not run on determined routes. Instead, a central computer collects information about requested trips, figures out how best to group passengers, and dynamically dispatches vehicles to serve the required trips.
 • 4
TINH DẦU THÔNG-TCVN 4189-86 DOCX

TINH DẦU THÔNG-TCVN 4189-86 DOCX

- ký hi ệu ph òng ch ống cháy. 4.2 Bao gói Tinh d ầu thông được đựng trong các th ùng phuy s ắt tráng kẽm 200 lit có nắp kín ho ặc trong các th ùng phuy s ắt nhưng phải sạch rỉ v à có l ớp sơn lót để chống ăn m òn kim lo ại. Để tiện vận chuyển có thể chứa tinh dầu thông trong các téc lớn. Tất cả các
 • 3
ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI DOC

ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI DOC

Tên phí Mức phí Văn bản qui định đang lưu hành. trọng trên 20 tấn và các loại ôtô chuyên dùng, máy kéo - Mức phí: 400 000đ/xe 2 Ôtô tải, đoàn ôtô( ôtô đầu kéo + Sơmiơmooc ), có tải trọng trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại ôtô chuyên dùng, máy kéo
 • 6
Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS: Thu xếp phương tiện vận chuyển du lịch và các tiện nghi

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS: Thu xếp phương tiện vận chuyển du lịch và các tiện nghi

Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để thu xếp phương tiện vận chuyển và các tiện nghi. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này bao gồm: Liên lạc với các nhà cung cấp phương tiện vận chuyển và các tiện nghi, phát triển mối quan hệ của hướng dẫn viên, xử lý những sự việc không mong đợi.
 • 2
QDDI-2021-128-1

QDDI-2021-128-1

QUY MÔ, TÍNH CHẤTCỦABỤI, KHÍ THẢI_ _a Giai đoạn thi công xây dựng,_ _lắpđặt máy móc thiết_ _bị_ - Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển: Thành phần phát sinh ba[r]
 • 13
MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN XĂNG DẦU

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN XĂNG DẦU

Nếu phương tiện vận chuyển của bên A đến giao hàng theo đơn đặt hàng của bên B, nhưng vì lý do nào đó từ phía bên B mà bên B không tiếp nhận được hàng hoặc kéo dài thời gian nhận hàng nh[r]
 • 19
Tài liệu tập huấn hóa đơn điện tử - Cục Thuế TP HN

Tài liệu tập huấn hóa đơn điện tử - Cục Thuế TP HN

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, đị[r]
 • 69
DE TUYEN SINH 10(BACGIANG1/7/2010)

DE TUYEN SINH 10(BACGIANG1/7/2010)

Tìm số chuyến hàng ôtô A phải vận chuyển theo kế hoạch, biết rằng tổng của hai lần số chuyến hàng của ôtô A và ba lần số chuyến hàng của ôtô B là 1590.. CÂU IV_3 điểm_ Cho nửa đờng tròn [r]
 • 1
ĐỀ THI VÀO 10 BẮC GIANG 2010 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI VÀO 10 BẮC GIANG 2010 CÓ ĐÁP ÁN

+ = 4 x x Câu III(1,5 điểm) Hai ôtô A và B cùng vận chuyển hàng. Theo kế hoạch ôtô A vận chuyển ít hơn ôtô B là 30 chuyến hàng. Tìm số chuyến hàng ôtô A phải vận chuyển theo kế hoạch, biết rằng tổng của hai lần số chuyến hàng của ôtô A và ba lần số chuyến hàng của ôtô B là 1590.
 • 2
Bố trí chung và tải trọng ô tô

Bố trí chung và tải trọng ô tô

Ôtô con: dùng để vận chuyển người với số chỗ ngồi ít hơn 10 kể cả người điều khiển;· Ôtô khách: dùng để vận chuyển người với số chỗ ngồi từ 10 trở lên kể cả người điều khiển;· Ôtô tải: dùng để vận chuyển các loại hàng hóa.c. Tải trọng chuyên chở: là khối lượng có ích mà ôtô có thể chở được.e. Vận tốc lớn nhất của Ôtô (Vmax): là tốc độ của ôtô di chuyển trên mặt đường nằm ngang mà ở đường đó không tăng tốc được nữa.
 • 47
NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH

NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Khái niệm: CTTC là nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác. Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển và động sản theo yêu cầu của bên thuê, và nắm giữ quyền sở hữu tài sản thuê. Bên thuê được sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận và không được hủy bỏ hđ trước hạn.
 • 15
Bên vận chuyển có quyền chuyển tài sản hành khách cho bên vận chuyển khác trong quá trình vận chuyển nếu bên thuê vận chuyển không phải trả thêm chi phí

Bên vận chuyển có quyền chuyển tài sản hành khách cho bên vận chuyển khác trong quá trình vận chuyển nếu bên thuê vận chuyển không phải trả thêm chi phí

Bên vận chuyển có quyền chuyển tài sản, hành khách cho bên vận chuyển khác trong quá trình vận chuyển nếu bên thuê vận chuyển không phải trả thêm chi phí; (SAI trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận ko được tra đổi và phải do chính bên vận chuyển thực hiện)Bên vận chuyển có quyền chuyển tài sản, hành khách cho bên vận chuyển khác trong quá trình vận chuyển nếu bên thuê vận chuyển không phải trả thêm chi phí; (SAI trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận ko được tra đổi và phải do chính bên vận chuyển thực hiện)
 • 1
RẮN LỤC CẮN  NHẬN BIẾT ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU

RẮN LỤC CẮN NHẬN BIẾT ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU

TRONG KHI VẬN CHUYỂN:_ _- PHẢI BẤT ĐỘNG, VẬN CHUYỂN NHANH BẰNG XE CƠ _ _GIỚI HOẶC XE ÔTÔ CẤP CỨU.[r]
 • 12
Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS4.1: Giám sát phương tiện vận chuyển du lịch đảm bảo điệu kiện vận hành an toàn và sạch sẽ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS4.1: Giám sát phương tiện vận chuyển du lịch đảm bảo điệu kiện vận hành an toàn và sạch sẽ

Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để giám sát và duy trì phương tiện vận chuyển vận hành an toàn và sạch sẽ. Các yếu tố và tiêu chuẩn thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Giám sát việc vận hành phương tiện vận chuyển an toàn, giám sát việc bảo dưỡng phương tiện vận chuyển của đơn vị.
 • 2
GIA HẠN HOẶC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI DOC

GIA HẠN HOẶC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI DOC

T ổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép h ành ngh ề vận chuyển chất thải nguy hại trong địa b àn m ột tỉnh nộp 03 (ba) b ộ hồ sơ tại Văn ph òng ti ếp nhận v à tr ả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, th ành ph ố trực thuộc trung ương
 • 8
Nếu không thỏa thuận nào khác bên vận chuyển tài sản giao hàng tại nơi cư trú của bên thuê vận chuyển

Nếu không thỏa thuận nào khác bên vận chuyển tài sản giao hàng tại nơi cư trú của bên thuê vận chuyển

Nếu không thỏa thuận nào khác bên vận chuyển tài sản giao hàng tại nơi cư trú của bên thuê vận chuyển;(SAI địa điểm là điều khoản bắt buộc nên phải được thỏa thuạn từ trước)Nếu không thỏa thuận nào khác bên vận chuyển tài sản giao hàng tại nơi cư trú của bên thuê vận chuyển;(SAI địa điểm là điều khoản bắt buộc nên phải được thỏa thuạn từ trước)
 • 1
Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS4.7: Giám sát phương tiện vận chuyển du lịch và các tiện nghi

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS4.7: Giám sát phương tiện vận chuyển du lịch và các tiện nghi

Đơn vị năng lực TGS4.7: Giám sát phương tiện vận chuyển du lịch và các tiện nghi. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để kiểm soát các phương tiện kỹ thuật trên các phương tiện vận chuyển, các tiện nghi trong khách sạn cũng như trong các hội trường và cơ sở vui chơi giải trí.
 • 2
tinh hinh hoat dong va chien luoc cua vietnam airline

tinh hinh hoat dong va chien luoc cua vietnam airline

Trong xã hội từ trước đến nay, con người luôn có nhu cầu đi lại, du lịch; hàng hóa thì cần vận chuyển để phục vụ mục đích thương mại nên sự ra đời của các phương tiện vận tải là một tất yếu. Khi đời sống người dân ngày càng phát triển thì phương tiện vận tải không còn chỉ gói gọn trong những ôtô, xe tải, xe máy, nữa mà người ta còn biết đến máy bay. Giao thông vận tải nói chung cũng như ngành Hàng không dân dụng nói riêng luôn chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống và đặc biệt trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Nó giúp vận chuyển hàng hóa một cách nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và điều này thì lại rất cần thiết cho nền kinh tế thị trường ngày nay.
 • 43
LUẬN VĂN: HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ÔTÔ LẮP RÁP Ở CÔNG TY FORD VIỆT NAM PDF

LUẬN VĂN: HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ÔTÔ LẮP RÁP Ở CÔNG TY FORD VIỆT NAM PDF

Trước đây, đại bộ phận nguồn gốc ô tô của ta chủ yếu là do viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, ở Việt Nam chỉ có những nhà máy sửa chữa đại tu ôtô mà thôi. Hiện nay, ngành cơ khí ô tô của Việt Nam là ngành hoàn toàn mới. Nhu cầu mua sắm của nhân dân ngày càng tăng. Để đảm bảo nhu cầu này Việt Nam ta phải lựa chọn phương thức: làm lấy ôtô dùng hay mua ôtô dùng? Nếu không tổ chức sản xuất đi từ lắp ráp thi nước ta sẽ phải chi 800 triệu USD để nhập 40. 000 xe ôtô, bằng số tiền xuất khẩu 4 triệu tấn dầu thô. Ngược lại, nếu tổ chức sản xuất trong nước đi từ lắp ráp thị chúng ta thu thuế ít nhất 30%, 15% thuế lợi tức, tạo công ăn viêc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng ngàn người và nếu công việc trong nước chúng ta phấn đấu để cung cấp 10% giá trị thôi thì cũng đã có một sản lượng là 80 triệu USD. Vì vậy, chủ trương phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam đi từ lắp rắp là đúng đắn.
 • 33
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG THÁNG 4 NĂM 2020.TỈNH LAI CHÂU

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG THÁNG 4 NĂM 2020.TỈNH LAI CHÂU

MỨC GIÁ VLXD LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG LÀ MỨC GIÁ BÌNH QUÂN ĐÃ BAO GỒM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CHI PHÍ BỐC LÊN TRÊN PHƯƠNG TIỆN BÊN MUA VÀ BỐC XUỐNG, CHI PHÍ VẬN CHUYỂN TRONG PHẠM VI ĐỊ[r]
 • 26
CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN VỆ SINH THÚ Y PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN THỦY SẢN. PPTX

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN VỆ SINH THÚ Y PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN THỦY SẢN. PPTX

Chủ phương tiện vận chuyển thuỷ sản phải đăng ký với cán bộ bộ phận 1 cửa để được kiểm tra và công nhận phương tiện vận chuyển thuỷ sản đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản.. Cán bộ bộ [r]
 • 3
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE O TO DOC

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE O TO DOC

BÊN MUA: (gọi tắt là Bên B): Ông(bà): ………………………. .........sinh năm………..., CMND số………………… do Công an thành phố/tỉnh ………......……cấp ngày……………… thường trú tại ……………… Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán ôtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:
 • 2
HỢP ĐỒNG có đối TƯỢNG là CÔNG VIỆC

HỢP ĐỒNG có đối TƯỢNG là CÔNG VIỆC

HỢP ĐỒNG CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG VIỆC1. Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự? (SAI thông thường hợp đồng ủy quyền phải có sự thống nhất ý chỉ của 2 bên phát sinh theo quan hệ ds, còn giấy ủy quyền phát sinh theo quan hệ hành chính VD giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc thực hiện các công việc của công ty)2. Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hành khách là hành khách?(SAI đó là công việc phải thực hiện: việc vân chuyển)3. Trong trường hợp người thứ ba có lỗi cố ý gây thiệt hại cho đối tượng bảo hiểm thì bên bảo hiểm không phải trả tiền cho bên được bảo hiểm? (SAI tùy thuộc vào từng loại bảo hiểm)4. Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng có điều kiện? (SAI là nghĩa vụ có điều kiện, bởi vì hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết nhưng sự kiện bảo hiểm phát sinh theo hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật)5. Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển?(ĐÚNG đó là nghĩa vụ của bên vận chuyển ts)6. Bên vận chuyển hành khách có quyền từ chối chuyên chở nếu hành khách không thanh toán cước phí vận chuyển trước cuộc hành trình? (ĐÚNG phụ thuộc theo sự thỏa thuận của các bên)7. Ủy quyền cho người thứ ba thực hiện quyền yêu cầu không phải là căn cứ phát sinh nghĩa vụ? (ĐÚNG vì về bản chất không có sự thay đổi về nghĩa vụ phải thực hiện và chủ thể trong giao dịch)8. A thuê B vận chuyển tài sản cho mình, trên đường vận chuyển xe của B bị gãy trục và lao xuống vách núi, hậu quả là tài sản của A bị hư hỏng toàn bộ. Trong trường hợp này, B phải bồi thường cho A?(SAI nếu như xe của A gây thiệt hại trong trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ gây ra và trách nhiệm về bảo dượng xe theo thỏa thuận do A đảm nhiệm)9. Hành khách có quyền mang theo hành lý mà không bị tính cước?(ĐÚNG do thảo thuân và quy định của nhà xe)10. Hành khách có hành lý thì bị tính cước vận chuyển riêng đối với hành lý? (SAI tùy thuộc vào thỏa thuận)11. Người dưới sáu tuổi không được tham gia hoạt động vận chuyển hành khách? Trong quá trình vận chuyển tài sản, tài sản bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm dân sự? (SAI pháp luật ko có quy định cấm trẻ em dưới 6 tuổi ko đc tham gia vân chuyển, tài sản bị thiệt hại trong quá trình vẫn chuyển nhưng bên vận chuyển không phải bồi thường khi có sự kiện bất khả kháng, trừ TH có thỏa thuận khác)12. Tài sản được quy định tại Điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản. (Đúng vì phù hợp với quy định của pháp luật)13. Dịch vụ EMS của bưu điện là một hình thức vận chuyển tài sản?(ĐÚNG)14. Cũng như bên vận chuyển hành khách, bên vận chuyển tài sản có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản vận chuyển?(SAI mua bảo hiểm trách nhiệm ds)15. Hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu?(Sai. Vì hợp đồng mẫu có hình thức bằng van bản còn hợp đồng vận chuyển có hình thức lời nói).16. Hành khách không có vé không được tổ chức bảo hiểm thanh toán tiền bảo hiểm khi có tai nạn xảy ra?(SAI vé là bằng chứng của việc giao kết nhưng trong TH ko có vé nhưng có các căn cứ khác chứng minh việc hành khách có tham gia hợp đồng thì họ vẫn được nhận bảo hiểm khi xảy ra tai nạn)17. Bên vận chuyển phải có giấy phép kinh doanh vận chuyển tài sản hoặc hành khách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp?(SAI không cần giấy phép nhưng phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm cho hành khách khi tham gia dịch vụ, như đóng bảo hiểm)18. A thuê B người chở khách bằng xe máy, B đưa mũ bảo hiểm cho A nhưng A không đội, trường hợp này A phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi lưu hành trên đường bằng xe máy?(SAI nếu cũng có lối cảu B trong trừng hợp không giám sát và theo dõi các điều kiện an toàn trong khi thực hiện dịch vụ)19. Khi xảy ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho hành khách thì bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì áp dụng các quy định của pháp luật? (SAI sẽ không phải bồi thường trong TH bất khả kháng, khi đó sẽ áp dụng các quy định về bảo hiểm)20. Bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tất cả các hành khách đang trên phương tiện của bên vận chuyển khi có thiệt hại xảy ra.(SAI chỉ có những hành khách tham gia trong hợp đồng giao dịch thì bên vận chuyển mới phải chịu trách nhiệm bồi thường)21. Hành khách chỉ có thể là cá nhân.(SAI hành khách có thể là pháp nhân trong trường hợp 1 công ty kí kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển cho nhân viên đi nghỉ mát)22. Khi bên vận chuyển chậm thực hiện nghĩa vụ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên thuê vận chuyển thì phải chịu trách nhiệm về chậm thực hiện nghĩa vụ.(SAI trong TH bất khả kháng và không có thỏa luận rằng trong mọi TH nếu chậm thực hiện nghĩa vụ thì phải bồi thường)23. Trong trường hợp tài sản vận chuyển đã được mua bảo hiểm mà có thiệt hại xảy ra, thì bên thuê vận chuyển có quyền yêu cầu tổ chức bảo hiểm chi trả toàn bộ thiệt hại cho mình.(SAI chỉ chi trả trong phạm vi bảo hiểm)24. Bên thuê vận chuyển tài sản là bên nhận tài sản.(SAI bên nhận tài sản có thể là người thứ 3)25. Nếu không có thỏa thuận gì khác thì bên nhận tài sản là bên có nghĩa vụ thanh toán tiền cước vận chuyển;(ĐÚNG nếu các bên không có thỏa thuận rằng bên thuê phải trả phí trước khi thực hiện công việc vận chuyển thì theo nguyên tắc chung người nhận sẽ là người trả tiền dịch vụ, nhằm bảo về quyền về của bên nhận ts đồng thời làm tăng trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của bên vận chuyển)26. Xe vận chuyển hành khách không được thực hiện các hợp đồng vận chuyển tài sản trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách;(SAI nếu nhà xe quy định có thể vận chuyển cả hành khách và tài sản, vì đối tượng của hợp đồng vận chuyển là công việc phải thực hiện)27. Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểmvà tại địa điểm nơi xảy ra thiệt hại về tài sản;(SAI tính từ khi nhận tài sản đến khi giao tài sản)28. Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nhận tài sản vận chuyển;(ĐÚNG)29. Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nơi giao tài sản;(SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts đến khi giao cho người nhận)30. Công ty A thuê công ty du lịch B tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên của mình ở Quảng Ninh, công ty du lịch B đã sử dụng xe của công ty để vận chuyển nhân viên của công ty A đến Quảng Ninh, đây không phải là hợp đồng vận chuyển hành khách;(cô ơi câu này em vẫn chưa trả lời được vì cũng khó phân biệt được giữa hợp đồng dịch vụ và vận chuyển cô ạ, cô giải thích giúp em với ạ)31. Nếu không thỏa thuận nào khác bên vận chuyển tài sản giao hàng tại nơi cư trú của bên thuê vận chuyển;(SAI địa điểm là điều khoản bắt buộc nên phải được thỏa thuạn từ trước)32. Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước(SAI tiền cước là điều khoản cơ bản)33. Vũ khí bị nghiêm cấm vận chuyển trên các phương tiện vận chuyển hành khách và tài sản;(SAI nếu các loại vũ khí không thuộc danh mục cấm vân có thêt được vận chuyển)34. Tài sản vận chuyển phát sinh hoa lợi trong thời gian vận chuyển mà làm phát sinh thêm chi phí thì bên vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển hoa lợi; (ĐÚNG theo thảo thuận của các bên)35. Bên vận chuyển có quyền chuyển tài sản, hành khách cho bên vận chuyển khác trong quá trình vận chuyển nếu bên thuê vận chuyển không phải trả thêm chi phí; (SAI trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận ko được tra đổi và phải do chính bên vận chuyển thực hiện)36. Trong thời gian vận chuyển do mưa lớn, đường sạt lở xe không thể lưu hành, bên vận chuyển phải đi tuyến khác xa hơn làm phát sinh thêm nhiều chi phí thì bên bên vậnchuyển có quyền thu thêm cước vận chuyển;(SAI trong trường hợp các bên ko có thỏa thuận từ trước)37. Trong trường hợp bên vận chuyển hành khách chở quá số hành khách cho phép theo yêu cầu của khách, thì cả hành khách và bên vận chuyển cùng phải chịu trách nhiệm khi có những thiệt hại xảy ra;(SAI chỉ có nhà khách phải bồi thường vì không tuân thủ theo quy định vận chuyển)38. Đại diện theo ủy quyền được xác lập theo hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể ủy quyền theo hình thức miệng)39. Nếu bên được ủy quyền là tổ chức tất yếu sẽ phát sinh quan hệ ủy quyền lại;(SAI vì ủy quyền là sự thỏa thuận)40. Hợp đồng ủy quyền chỉ chấm dứt trong trường hợp một trong hai bên chủ thể chết khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật qui định công việc ủy quyền gắn liền với nhân thân của các chủ thể trong hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể chấm dứt theo thỏa thuận, khi bên ủy quyền cảm thấy việc ủy quyenf không cần thiết)41. Trong trường hợp bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá công việc ủy quyền thì phải chịu trách nhiệm về phần công việc vượt quá phạm vi ủy quyền;(ĐÚNG nếu vượt quá phạm vi ủy quyền thì bên được ủy quền phải chịu trách nhiệm với hành vi vượt quá của mình)42. Khi bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá phạm vi ủy quyền, nhưng đem lại lợi ích cho bên ủy quyền thì không phải chịu trách nhiệm về hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền; (SAI nếu gây thiệt hại cho phía bên kia vẫn phải chịu trách nhiệm về phần vượt quá)43. Pháp nhân chỉ được phép nhận ủy quyền trong qua hợp đồng ủy quyền trong trường hợp công việc ủy quyền nằm trong chức năng, nhiệm vụ hoạt động của pháp nhân;(ĐÚNG khi tiếp nhận nghĩa vụ ủy quyền pháp nhân phải xem xét công việc đó có ảnh hưởng đến lợi ích của công ty hay không, nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động pháp nhân sẽ ko tiếp nhận việc ủy quyền)44. Pháp nhân nhận ủy quyền từ chủ thể khác thông qua hợp đồng ủy quyền mà nội dung công việc không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của pháp nhân thì người đứng đầu pháp nhân phải chịu trách nhiệm;(ĐÚNG nếu tiếp nhận công việc ủy quyền mà gây thiệt hại thì người đại diện tiếp nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm)45. Nhà nước ủy quyền cho cá cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, pháp nhân, cơ quan nhà nước … chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của Nhà nước phải thông qua hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể thông qua giấy ủy quyền)46. Bên thuê vận chuyển tài sản có thể là bên được ủy quyền;(ĐÚNG)47. Người có quan hệ nghĩa vụ với bên ủy quyền có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu bên được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung nghĩa vụ. (ĐÚNG 1 bên có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu bên kia có sự vi phạm)
 • 4
HỢP ĐỒNG có đối TƯỢNG là CÔNG VIỆC

HỢP ĐỒNG có đối TƯỢNG là CÔNG VIỆC

HỢP ĐỒNG CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG VIỆC1. Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự? (SAI thông thường hợp đồng ủy quyền phải có sự thống nhất ý chỉ của 2 bên phát sinh theo quan hệ ds, còn giấy ủy quyền phát sinh theo quan hệ hành chính VD giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc thực hiện các công việc của công ty)2. Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hành khách là hành khách?(SAI đó là công việc phải thực hiện: việc vân chuyển)3. Trong trường hợp người thứ ba có lỗi cố ý gây thiệt hại cho đối tượng bảo hiểm thì bên bảo hiểm không phải trả tiền cho bên được bảo hiểm? (SAI tùy thuộc vào từng loại bảo hiểm)4. Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng có điều kiện? (SAI là nghĩa vụ có điều kiện, bởi vì hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết nhưng sự kiện bảo hiểm phát sinh theo hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật)5. Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển?(ĐÚNG đó là nghĩa vụ của bên vận chuyển ts)6. Bên vận chuyển hành khách có quyền từ chối chuyên chở nếu hành khách không thanh toán cước phí vận chuyển trước cuộc hành trình? (ĐÚNG phụ thuộc theo sự thỏa thuận của các bên)7. Ủy quyền cho người thứ ba thực hiện quyền yêu cầu không phải là căn cứ phát sinh nghĩa vụ? (ĐÚNG vì về bản chất không có sự thay đổi về nghĩa vụ phải thực hiện và chủ thể trong giao dịch)8. A thuê B vận chuyển tài sản cho mình, trên đường vận chuyển xe của B bị gãy trục và lao xuống vách núi, hậu quả là tài sản của A bị hư hỏng toàn bộ. Trong trường hợp này, B phải bồi thường cho A?(SAI nếu như xe của A gây thiệt hại trong trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ gây ra và trách nhiệm về bảo dượng xe theo thỏa thuận do A đảm nhiệm)9. Hành khách có quyền mang theo hành lý mà không bị tính cước?(ĐÚNG do thảo thuân và quy định của nhà xe)10. Hành khách có hành lý thì bị tính cước vận chuyển riêng đối với hành lý? (SAI tùy thuộc vào thỏa thuận)11. Người dưới sáu tuổi không được tham gia hoạt động vận chuyển hành khách? Trong quá trình vận chuyển tài sản, tài sản bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm dân sự? (SAI pháp luật ko có quy định cấm trẻ em dưới 6 tuổi ko đc tham gia vân chuyển, tài sản bị thiệt hại trong quá trình vẫn chuyển nhưng bên vận chuyển không phải bồi thường khi có sự kiện bất khả kháng, trừ TH có thỏa thuận khác)12. Tài sản được quy định tại Điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản. (Đúng vì phù hợp với quy định của pháp luật)13. Dịch vụ EMS của bưu điện là một hình thức vận chuyển tài sản?(ĐÚNG)14. Cũng như bên vận chuyển hành khách, bên vận chuyển tài sản có trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản vận chuyển?(SAI mua bảo hiểm trách nhiệm ds)15. Hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu?(Sai. Vì hợp đồng mẫu có hình thức bằng van bản còn hợp đồng vận chuyển có hình thức lời nói).16. Hành khách không có vé không được tổ chức bảo hiểm thanh toán tiền bảo hiểm khi có tai nạn xảy ra?(SAI vé là bằng chứng của việc giao kết nhưng trong TH ko có vé nhưng có các căn cứ khác chứng minh việc hành khách có tham gia hợp đồng thì họ vẫn được nhận bảo hiểm khi xảy ra tai nạn)17. Bên vận chuyển phải có giấy phép kinh doanh vận chuyển tài sản hoặc hành khách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp?(SAI không cần giấy phép nhưng phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm cho hành khách khi tham gia dịch vụ, như đóng bảo hiểm)18. A thuê B người chở khách bằng xe máy, B đưa mũ bảo hiểm cho A nhưng A không đội, trường hợp này A phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi lưu hành trên đường bằng xe máy?(SAI nếu cũng có lối cảu B trong trừng hợp không giám sát và theo dõi các điều kiện an toàn trong khi thực hiện dịch vụ)19. Khi xảy ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho hành khách thì bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì áp dụng các quy định của pháp luật? (SAI sẽ không phải bồi thường trong TH bất khả kháng, khi đó sẽ áp dụng các quy định về bảo hiểm)20. Bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tất cả các hành khách đang trên phương tiện của bên vận chuyển khi có thiệt hại xảy ra.(SAI chỉ có những hành khách tham gia trong hợp đồng giao dịch thì bên vận chuyển mới phải chịu trách nhiệm bồi thường)21. Hành khách chỉ có thể là cá nhân.(SAI hành khách có thể là pháp nhân trong trường hợp 1 công ty kí kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển cho nhân viên đi nghỉ mát)22. Khi bên vận chuyển chậm thực hiện nghĩa vụ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên thuê vận chuyển thì phải chịu trách nhiệm về chậm thực hiện nghĩa vụ.(SAI trong TH bất khả kháng và không có thỏa luận rằng trong mọi TH nếu chậm thực hiện nghĩa vụ thì phải bồi thường)23. Trong trường hợp tài sản vận chuyển đã được mua bảo hiểm mà có thiệt hại xảy ra, thì bên thuê vận chuyển có quyền yêu cầu tổ chức bảo hiểm chi trả toàn bộ thiệt hại cho mình.(SAI chỉ chi trả trong phạm vi bảo hiểm)24. Bên thuê vận chuyển tài sản là bên nhận tài sản.(SAI bên nhận tài sản có thể là người thứ 3)25. Nếu không có thỏa thuận gì khác thì bên nhận tài sản là bên có nghĩa vụ thanh toán tiền cước vận chuyển;(ĐÚNG nếu các bên không có thỏa thuận rằng bên thuê phải trả phí trước khi thực hiện công việc vận chuyển thì theo nguyên tắc chung người nhận sẽ là người trả tiền dịch vụ, nhằm bảo về quyền về của bên nhận ts đồng thời làm tăng trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của bên vận chuyển)26. Xe vận chuyển hành khách không được thực hiện các hợp đồng vận chuyển tài sản trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách;(SAI nếu nhà xe quy định có thể vận chuyển cả hành khách và tài sản, vì đối tượng của hợp đồng vận chuyển là công việc phải thực hiện)27. Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểmvà tại địa điểm nơi xảy ra thiệt hại về tài sản;(SAI tính từ khi nhận tài sản đến khi giao tài sản)28. Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nhận tài sản vận chuyển;(ĐÚNG)29. Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nơi giao tài sản;(SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts đến khi giao cho người nhận)30. Công ty A thuê công ty du lịch B tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên của mình ở Quảng Ninh, công ty du lịch B đã sử dụng xe của công ty để vận chuyển nhân viên của công ty A đến Quảng Ninh, đây không phải là hợp đồng vận chuyển hành khách;(cô ơi câu này em vẫn chưa trả lời được vì cũng khó phân biệt được giữa hợp đồng dịch vụ và vận chuyển cô ạ, cô giải thích giúp em với ạ)31. Nếu không thỏa thuận nào khác bên vận chuyển tài sản giao hàng tại nơi cư trú của bên thuê vận chuyển;(SAI địa điểm là điều khoản bắt buộc nên phải được thỏa thuạn từ trước)32. Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước(SAI tiền cước là điều khoản cơ bản)33. Vũ khí bị nghiêm cấm vận chuyển trên các phương tiện vận chuyển hành khách và tài sản;(SAI nếu các loại vũ khí không thuộc danh mục cấm vân có thêt được vận chuyển)34. Tài sản vận chuyển phát sinh hoa lợi trong thời gian vận chuyển mà làm phát sinh thêm chi phí thì bên vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển hoa lợi; (ĐÚNG theo thảo thuận của các bên)35. Bên vận chuyển có quyền chuyển tài sản, hành khách cho bên vận chuyển khác trong quá trình vận chuyển nếu bên thuê vận chuyển không phải trả thêm chi phí; (SAI trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận ko được tra đổi và phải do chính bên vận chuyển thực hiện)36. Trong thời gian vận chuyển do mưa lớn, đường sạt lở xe không thể lưu hành, bên vận chuyển phải đi tuyến khác xa hơn làm phát sinh thêm nhiều chi phí thì bên bên vậnchuyển có quyền thu thêm cước vận chuyển;(SAI trong trường hợp các bên ko có thỏa thuận từ trước)37. Trong trường hợp bên vận chuyển hành khách chở quá số hành khách cho phép theo yêu cầu của khách, thì cả hành khách và bên vận chuyển cùng phải chịu trách nhiệm khi có những thiệt hại xảy ra;(SAI chỉ có nhà khách phải bồi thường vì không tuân thủ theo quy định vận chuyển)38. Đại diện theo ủy quyền được xác lập theo hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể ủy quyền theo hình thức miệng)39. Nếu bên được ủy quyền là tổ chức tất yếu sẽ phát sinh quan hệ ủy quyền lại;(SAI vì ủy quyền là sự thỏa thuận)40. Hợp đồng ủy quyền chỉ chấm dứt trong trường hợp một trong hai bên chủ thể chết khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật qui định công việc ủy quyền gắn liền với nhân thân của các chủ thể trong hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể chấm dứt theo thỏa thuận, khi bên ủy quyền cảm thấy việc ủy quyenf không cần thiết)41. Trong trường hợp bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá công việc ủy quyền thì phải chịu trách nhiệm về phần công việc vượt quá phạm vi ủy quyền;(ĐÚNG nếu vượt quá phạm vi ủy quyền thì bên được ủy quền phải chịu trách nhiệm với hành vi vượt quá của mình)42. Khi bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá phạm vi ủy quyền, nhưng đem lại lợi ích cho bên ủy quyền thì không phải chịu trách nhiệm về hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền; (SAI nếu gây thiệt hại cho phía bên kia vẫn phải chịu trách nhiệm về phần vượt quá)43. Pháp nhân chỉ được phép nhận ủy quyền trong qua hợp đồng ủy quyền trong trường hợp công việc ủy quyền nằm trong chức năng, nhiệm vụ hoạt động của pháp nhân;(ĐÚNG khi tiếp nhận nghĩa vụ ủy quyền pháp nhân phải xem xét công việc đó có ảnh hưởng đến lợi ích của công ty hay không, nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động pháp nhân sẽ ko tiếp nhận việc ủy quyền)44. Pháp nhân nhận ủy quyền từ chủ thể khác thông qua hợp đồng ủy quyền mà nội dung công việc không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của pháp nhân thì người đứng đầu pháp nhân phải chịu trách nhiệm;(ĐÚNG nếu tiếp nhận công việc ủy quyền mà gây thiệt hại thì người đại diện tiếp nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm)45. Nhà nước ủy quyền cho cá cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, pháp nhân, cơ quan nhà nước … chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của Nhà nước phải thông qua hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể thông qua giấy ủy quyền)46. Bên thuê vận chuyển tài sản có thể là bên được ủy quyền;(ĐÚNG)47. Người có quan hệ nghĩa vụ với bên ủy quyền có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu bên được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung nghĩa vụ. (ĐÚNG 1 bên có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu bên kia có sự vi phạm)
 • 4
Khi bên vận chuyển chậm thực hiện nghĩa vụ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên thuê vận chuyển thì phải chịu trách nhiệm về chậm thực hiện nghĩa vụ

Khi bên vận chuyển chậm thực hiện nghĩa vụ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên thuê vận chuyển thì phải chịu trách nhiệm về chậm thực hiện nghĩa vụ

Khi bên vận chuyển chậm thực hiện nghĩa vụ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên thuê vận chuyển thì phải chịu trách nhiệm về chậm thực hiện nghĩa vụ.(SAI trong TH bất khả kháng và không có thỏa luận rằng trong mọi TH nếu chậm thực hiện nghĩa vụ thì phải bồi thường)
 • 1
K16GCQ098 NGO VAN QUYET BÀI TAP HOC KY KY NANG DAM PHAN SOAN THAO HOP DONG

K16GCQ098 NGO VAN QUYET BÀI TAP HOC KY KY NANG DAM PHAN SOAN THAO HOP DONG

Nhận diện các rủi ro trong soạn thảo, đàm phán và thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa và cách phòng tránh Vận chuyển hàng hóa (hay còn gọi là vận chuyển tài sản) là loại dịch vụ trong đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này tiến hành các công việc cần thiết để chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác theo thỏa thuận với những tổ chức, cá nhân có nhu cầu để hưởng thù lao dịch vụ.Hoạt động vận chuyển hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hợp đồng thỏa thuận giữa các bên, trong đó một bên (bên vận chuyển) có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa tới địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao hàng hóa đó cho người có quyền nhận; còn bên kia (bên thuê vận chuyển) có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển và các khoản phụ phí khác cho bên vận chuyển.Theo Điều 530, Bộ luật Dân sự 2015, Hợp đồng vận chuyển tài sản (hàng hóa) là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.
 • 6
Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước

Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước

Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước(SAI tiền cước là điều khoản cơ bản) Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền cước(SAI tiền cước là điều khoản cơ bản)
 • 1
Lý luận về công ty cho thuê tài chính

Lý luận về công ty cho thuê tài chính

1. Cho thuê tài chính là Hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính, ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. Hoạt động cho thuê tài chính trên lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện qua các công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam và tuân theo các quy định của Nghị định này...
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức thực hiện công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty cổ phần đông bắcnhận xét đánh giá về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty cp thực phẩm nông sản amp du lịch thanh hoámột số ý kiên đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hànhững nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hàđối với công tác kế toán tscđ hữu hìnhnhững thành tích công ty đã đạt được trong công tác kế toán tscđ hữu hìnhnhận xét về công tác kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh vận tải và thương mại thế hệưu điểm trong công tác kế toán tscđ hữu hình tại công tythực trạng công tác kế toán tscđ hữu hình tại trung tâm thông tin di động khu vực i tr 84đối với công tác hạch toán kế toán tscđ hữu hìnhtình hình thực tế về công tác kế toán tscđtình hình thực tế về công tác kế toán tscđ tại ctcp giày vĩnh phútình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tscđ ở công tythực trạng tình hình ứng dụng cntt trong công tác kế toán tscđ tại công tyđánh giá chung về thực trạng kế toán tscđ hữu hình tại công ty tnhh đầu tư và phát triển công nghệ 2tNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ