0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đối tợng tính gía thành sản phẩm

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XDCTGT892

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XDCTGT892

Xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm xây lắp và phơng pháp lập dự toán trong doanh nghiệp xây lắp là dự toán đợc lập cho từng đối tợng xây dựng theo các khoản mục gía thành nên phơng pháp [r]
 • 108
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW 2

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢNTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW 2

Hiện nay, nhiều nhà sản xuất dợc phẩm nớc ngoài đã tạo ra một áp lực rất lớn đối với sản xuất trong nớc. Trớc tình hình đó, Xí nghiệp Dợc phẩm TW 2 phải tìm mọi cách giảm chi phí sản xuất nâng cao chất lợng sản phẩm để đứng vững trên thị trờng. Muốn làm đợc nh vậy, một mặt xí nghiêp phải thay đổi công nghệ, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới mặt khác phải thiết lập một hệ thống thông tin về chi phí, giá thành chính xác phù hợp. Do đó việc tổ chức và hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một điều quan trọng. Trớc bối cảnh đó em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dợc phẩm TW 2” để báo cáo trong đợt kiến tập này.
 • 47
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP XÂY DỰNG CƠ BẢN

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP XÂY DỰNG CƠ BẢN

Kỳ tính giá thành của sản phẩm xây lắp là thời điểm công trình hay hạng mục công trình hoàn thành Thực tế cho thấy việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đúng với đặc điểm tình [r]
 • 25
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG TAM ĐẢOVĨNH PHÚC

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG TAM ĐẢOVĨNH PHÚC

một lần tập dượt và ôn lại nhưng kiến thức mà tôi đã được học ở trên lớp. Những đánh giá thực trạng cũng như những giải pháp đưa ra nhằm khắc phục công tác kế toán CPSXvà giá thành sản phẩm ở công ty gốm xây dựng Tam Đảo không tránh khỏi những non nớt và hời hợt trong suy nghĩ .Tuy nhiên , đây thực sự là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc và hiệu quả của tôi. Từ những thiếu sót trong lần tập dượt lần này
 • 42
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SP CỦA CÔNG TY VƯỜN BẮC THỦ ĐÔ

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SP CỦA CÔNG TY VƯỜN BẮC THỦ ĐÔ

kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành sp của công ty vườn bắc thủ đô
 • 73
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

+ Ít quan tâm tới tiết kiệm vật tư, nguyên liệu hay sử dụng kém hiệu quả máy móc thiết bị. 3.2.2) Trả lương sản phẩm tập thể Đối tượng áp dụng là một nhóm người khi họ hoàn thành một khối lượng sản phẩm nhất định mà những sản phẩm này đòi hỏi nhiều người cùng tham gia, công việc của mỗi cá nhân có liên quan tới nhau
 • 26
181 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

181 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

Phân loại chi phí sản xuất xây lắp : - Theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí, có thể chia thành các loại sau: + chi phí nguyên vật liệu + chi phí về tiền lơng + chi phí về các khoả[r]
 • 26
BÀN VỀ VẤN ĐỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ VẤN ĐỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

PHÂN LOẠI THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ TRONG GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:_ Dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng loại đối tợng; đồng thời để thuận tiện cho việc tính giá thành t[r]
 • 29
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí sản xuất của đội, công tr- ờng xây dựng gồm: lơng nhân viên quản lý đội xây dựng; khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ đợc tính theo tỷ lệ qui định (19%) trên tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp xây, lắp và nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế doanh nghiệp); khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan tới hoạt động của đội...
 • 28
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

KếT LUậN Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, cơ chế Nhà nớc đợc đổi mới với những chính sách mở cửa đã mang lại nhiều cơ hội cũng nh thách thức cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn tìm tòi, sáng tạo, hoàn thiện phơng thức sản xuất kinh doanh nhằm đạt đợc mục tiêu của doanh nghiệp. Một trong những mục tiêu đó là tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng. Do vậy việc hoàn thiện các nội dung của công tác kế toán, trong đó có kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những nội dung quan trọng, gắn liền với việc đánh giá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 130
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG TAM ĐẢO - VĨNH PHÚC

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG TAM ĐẢO - VĨNH PHÚC

Trong đó: C1: là chi phí giai đoạn 1 C2: là chi phí giai đoạn 2 Cn: là chi phí giai đoạn n Gía thành một đơn vị sản phẩm= tổng gí thành sản phẩm Số lợng đơn vị sản phẩm thực tế hoàn thàn[r]
 • 34
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP.

ii. ý nghĩa công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Hạch toán chi phí sản xuất là một hình thức quản lý kinh tế có kế hoạch của doanh nghiệp. Nó đòi hỏi phải dùng tiền tệ để đo lờng, định giá kết quả hoạt động kinh tế, phải bù đắp đợc những chi phí đã bỏ ra bằng chính doanh thu của mình trên cơ sở tiết kiệm vốn và bảo đảm có lãi. Hạch toán kinh tế thúc đẩy tiết kiệm thời gian lao động, đảm bảo tích luỹ, tạo điều kiện cho việc mở rộng không ngừng tái sản xuất mở rộng trên cơ sở áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng và nâng cao phúc lợi cho ngời lao động.
 • 47
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA TẠI XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA TẠI XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH

1)Nhận xét chung: Trải qua quá trình phát triển từ năm 1960 đến nay, công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định đã không ngừng trởng thành và lớn mạnh. Từ một xí nghiệp công t hợp doanh nay phát triển thành công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định có quy mô sản xuất rộng lớn. Có đợc thành quả ngày hôm nay là cả một sự phấn đấu không ngừng của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Song song với quá trình lớn mạnh về cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ quản lý kinh tế của công ty cũng từng bớc đợc nâng cao và hoàn thiện. Vào thời điểm thành lập, bộ máy quản lý của công ty đợc tổ chức sơ sài, nhỏ bé thiếu hiệu quả, kể cả phơng tiện sản xuất, máy móc thiết bị, và con ngời cha đáp ứng đợc yêu cầu của công tác quản lý, vận hành. Bằng những biện pháp tích cực, công ty đã xác định đợc hớng đi của mình, từng bớc hoà nhập với nhịp độ phát triển của thời đại. Hiện nay, công ty đã khẳng định đợc chỗ đứng và vai trò quan trọng của mình trong ngành dịch vụ vân tải. Trong cơ chế thị trờng hiện nay thì sự linh hoạt, nhạy bén trong công tác quản lý kinh tế và quản lý sản xuất đã thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế giúp công ty tồn tại và phát triển. Điều đó thể hiện qua các năm doanh thu của năm sau cao hơn năm trớc, tỷ lệ tổn thất ngày càng giảm, công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nớc, ngoài ra còn thừa để phân phối thu nhập cho cán bộ công nhân viên, do đó, mức thu nhập bình quân ngời/ tháng tăng lên rõ rệt. Sự lớn mạnh của công ty còn đợc thể hiện qua các cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng đợc nâng cao, trình độ quản lý không ngừng đ- ợc hoàn thiện và mức độ an toàn trong công tác vận tải ngày càng đợc nâng cao.
 • 25
ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CHÈ THAN UYÊN – TỈNH LAI CHÂU DOC

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CHÈ THAN UYÊN – TỈNH LAI CHÂU DOC

còn nhiều hạn chế nên toàn bộ diện tích cà phê của nông trường lúc đó bị sương muối phá huỷ hoàn toàn . Được chính phủ và Bộ nông Nghiệp đồng ý ,cây chè đã được xác định là cây trồng chính trong chiến lựơc phát triển kinh tế,xã hội của nông trường .Bởi cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao phù hợp với điệu kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng núi cao Than Uyên.Sau 3 năm từ 1974 đên 1977 tập trung mọi nguồn lực để khai hoang và trồng chè,diện tích chè của nông trường đã đạt 450 ha ,với các biện pháp tích cực đầu tư thâm canh chiều sâu .Đảm bảo chặt chẽ quy trình kỹ thuật ,bảo vệ thực vật chăm sóc,thu hái sản phẩm nên sau kì kiến thiết cơ bản ,năng xuất sản lượng chè búp tươi của nông trường không ngừng tăng nhanh đến ngày 24/3/1993 theo quyết định 200/NN-TCCD Nông Trường Quốc Doanh Than Uyên được đổi tên thành :Xí nghiệp nông công nghiệp chè Than Uyên và đến tháng 1/2004 đổi tên thành :”Công ty chè Than Uyên” với ngành nghề kinh doanh là trồng ,chăm sóc và kinh doanh xuất khẩu chè.
 • 88
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Khi phát sinh các khoản chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp. Kế toán căn cứ vào các phiếu xuất kho, các chứng từ khác có liên quan để xác định trị gía vốn của số nguyên vật liệu dùng cho sản xuất chế tạo sản phẩm. Trên cơ sở đó, kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng đối tượng kế toán chi phí sản xuất cũng như đối tượng sử dụng trong doanh nghiệp, công việc này thường được thực hiện trong “Bảng phân bổ nguyên vật liệu”.
 • 29
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản sử dụng TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp “ ” Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức trả lơng theo sản phẩm đơn giá, lơng tính cho công nhân sản xuất căn cứ vào số lợng các loại cân sản xuất trong tháng, đối với bộ phận lao động gián tiếp tính theo lơng thời gian căn cứ vào “Bảng chấm công” và tiền lơng cấp bậc đã đợc quy định.
 • 31
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

4.2. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất bao gồm nhiều loại với nội dung kinh tế khác nhau, phát sinh ở những địa điểm khác nhau. Mục đích của việc bỏ chi phí là tạo ra sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. Những sản phẩm, lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp đợc sản xuất, chế tạo, thực hiện ở các phân xởng, bộ phận khác nhau, theo quy trình công nghệ của doanh nghiệp. Do đó các chi phí phát sinh cần đợc tập hợp theo yếu tố, khoản mục chi phí sản xuất thực chất là việc xác định những phạm vi, giới hạn mà chi phí sản xuất cần đợc tập hợp.
 • 21
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Việc phân loại chi phí theo những tiêu thức khác nhau cho phép phân định rõ nội dung và tính chất của chi phí, vị chí của các chi phí trong quá trình sản xuất và chế tạo sản phẩm, mức độ và phạm vi quan hệ của mỗi loại chi phí trong quá trình sản xuất. Từ đó có thể đáp ứng đợc nhu cầu thông tin đa dạng của quá trình quản trị doanh nghiệp và những ngời ngoài doanh nghiệp, sử dụng phơng pháp phân loại nào là tuỳ thuộc vào từng yêu cầu cụ thể của từng nhà quản lý.
 • 32
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KIỂM TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KIỂM TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

quan đến việc thực hiện, tổ chức hạch toán thuế GTGT . Cụ thể, trong bước này KTV cần tìm hiểu:  Các thông tin tổng quan về loại hình hoạt động, hình thức sở hữu, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm, thị trường, sơ đồ tổ chức phòng kế toán và các phòng ban liên quan…từ đó lập được danh sách các mặt hàng kinh doanh của khách hàng và thuế suất áp dụng. Đồng thời nắm được các đặc điểm về tổ chức, kinh doanh có thể ảnh hưởng đến các rủi ro tiềm tàng với khoản mục thuế GTGT.
 • 29
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THỐNG NHẤT

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THỐNG NHẤT

KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THỐNG NHẤT Gía thành sản phẩm xây lắp của công ty được cấu thành bởi 4 khoản mục chi phí là: -Chi phí ng[r]
 • 87
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY NHỰA HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY NHỰA HÀ NỘI

Xuất phát từ những lý do trên, công ty Nhựa Hà nội đã xác định đối tợng tính giá thành sản phẩm là các loại sản phẩm hoàn thành ở bớc công nghệ cuối cùng. * Kỳ tính giá thành: ở công ty Nhựa Hà nội số lợng sản phẩm sản xuất ra tơng đối lớn, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục với quy trình công nghệ phức tạp kiểu chế biến liên tục. Công ty đã xác định kỳ tính giá thành sản phẩm là hàng tháng và vào thời điểm cuối tháng. Ngày cuối tháng sau khi đã hoàn thành công việc ghi sổ kế toán về tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất, kiểm tra lại sẹ chính xác, khớp đúng, kế toán giá thành căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp đợc trong tháng cho từng đối tợng kế toán tập hợp chi phí (từng phân xởng sản xuất) sử dụng phơng pháp tính giá thành đã lựa chọn để tính tổng giá thành và giá thành đơn vị cho từng loại sản phẩm sản xuất trong tháng.
 • 40
43 KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

43 KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

+ Trờng hợp sản phẩm, hàng hóa đã bán phải giảm giá cho ngời mua không thuộc đối tợng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tợng chịu thuế GTGT tính theo ph-ơng pháp trực tiếp thì khoản giảm giá[r]
 • 36
CHƯƠNG 4: CHI PHÍ VÀ GÍA THÀNH SẢN PHẨM PDF

CHƯƠNG 4: CHI PHÍ VÀ GÍA THÀNH SẢN PHẨM PDF

1.4 ý nghĩa của giá thành sản phẩm - Giá thành là thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp, là một căn cứ để xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh - Giá thành là công cụ quan trọng của doanh nghiệp để kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét hiệu quả của các biện pháp tổ chức, kỹ thuật
 • 11
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XIMĂNG HẢI PHÒNG

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XIMĂNG HẢI PHÒNG

Lời mở đầuTrong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất và tính gía thành sản phẩm là những công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền v
 • 92
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG

Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất và tính gía thành sản phẩm là những công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động
 • 92
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XD&TM VIỆT DŨNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XD&TM VIỆT DŨNG

Gía thành sản phẩm xây lắp được chia làm 2 loại : - Gía thành sản xuất của sản phẩm xây dựng: Bao gồm các chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công[r]
 • 77
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

So với các ngành sản xuất khác, xây dựng cơ bản có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc trng thể hiện rất rõ ở sản phẩm xây dựng và quá trình sáng tạo ra sản phẩm của ngành. Quá trình tạo ra sản phẩm xây dựng từ khi khởi công xây dựng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đa vào sử dụng thờng dài, phụ thuộc vào quy mô tính chất phức tạp của từng công trình. Quá trình thi công xây dựng này đợc chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đợc chia thành nhiều công việc khác nhau. Các công việc này chủ yếu đợc thực hiện ngoài trời nên chịu ảnh hởng lớn của yếu tố thiên nhiên nh: nắng, ma, gió bão,… do đó quá trình và điều kiện thi công không có tính ổn định, phải di chuyển theo địa điểm sản phẩm và theo từng giai đoạn thi công công trình.
 • 25
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Hạch toán Chi phí sản xuất và tính Gía thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34
 • 54
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG

- Yêu cầu hạch toán chi phí và trình độ tổ chức hạch toán chi phí. Dựa trên cơ sở trình độ và yêu cầu quản lý, kế toán tiến hành xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất.Với trình độ quản lý cao đối tợng hạch toán chi phí đợc nhìn nhận dới nhiều góc độ khác nhau. Do đó có thể chi tiết đối tợng hạch toán chi phí và nâng cao chất lợng thông tin kế toán. Ngợc lại, với trình độ quản lý thấp hơn, đối tợng hạch toán có thể bị hạn chế và thu hẹp. Điều đó ảnh hởng không tốt tới vấn đề cung cấp thông tin kế toán. Trong sản xuất kinh doanh xây lắp, với tính chất phức tạp của qui trình công nghệ và loại hình sản xuất đơn chiếc quá trình sản xuất thờng đợc phân chia thành khu vực, bộ phận thi công các hạng mục khác nhau. Trong đó mỗi bộ phận có phơng án tổ chức khác nhau, mỗi hạng mục công trình có thiết kế, cấu tạo vật chất và giá thành dự toán riêng. Do vậy, tuỳ vào từng công trình cụ thể, trình độ quản lý của từng doanh nghiệp nhất định, đối tợng hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp có thể là hạng mục công trình, đơn đặt hàng, giai đoạn công việc hoàn thành, bộ phận thi công. Thực tế ở các đơn vị xây lắp chủ yếu tập hợp chi phí theo công trình, hạng mục công trình, đơn đặt hàng.
 • 120
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CFSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CẦU 12

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CFSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CẦU 12

Bởi vậy, nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho công tác hạch toán CFSX và tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp là: Xác định hợp lý đối tợng tập hợp CFSX và đối tợng tính giá thành phù hợp điều[r]
 • 35
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY BIA VIỆT HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY BIA VIỆT HÀ

Hoàn thiện kế toán CPSX và tính gía thành sản phẩm tại Cty Bia Việt Hà
 • 77
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm xây lắp
 • 56
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐỂ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HUYỆN GIA LỘC - HẢI DƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐỂ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HUYỆN GIA LỘC - HẢI DƯƠNG

2. Chức năng của giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm có hai chức năng chủ yếu đó là: Chức năng thớc đo bù đắp chi phí và chức năng lập giá: Toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi ra để hoàn thành một khối lợng sản phẩm, công việc, lao vụ phải bù đắp bằng chính số tiền thu về tiêu thụ, bán sản phẩm tiêu thụ, bán sản phẩm lao vụ. Việc bù đắp chi phí đầu vào đó mới chỉ đảm bảo cho quá trình tái sản xuất giản đơn. Mục đích sản xuất là nguyên tắc kinh doanh trong cơ chế thị trờng đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm bảo trang trải bù đắp đợc mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất và phải có lãi. Giá bán sản phẩm lao vụ phụ thuộc rất nhiều vào quy luật cung cầu vào sự thoả thuận giữa doanh nghiệp và khách hàng. Vì vậy thông qua việc tiêu thụ bán sản phẩm lao vụ mà thực hiện đợc giá trị sử dụng của sản phẩm. Giá bán sản phẩm lao vụ là biểu hiện giá trị của sản phẩm, phải dựa trên cơ sở giá thành sản phẩm để xác định. Thông qua giá bán sản phẩm để đánh giá mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả của chi phí.
 • 33
TÌNH HÌNH KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VN

TÌNH HÌNH KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VN

Tổ trởng Kỹ thuật Kế toán giám đốc * Đối với lao động thuê ngoài những công việc khác nhau hạch toán nhân công cũng làm tơng tự. Đối với tiền lơng phải trả ngời lao động thuê ngoài tại công ty cổ phần bất động sản VN không sử dụng tài khoản 334 mà sử dụng tài khoản 331 để theo dõi tình hình thanh toán đối với công nhân thuê ngoài. Cụ thể số liệu ở trên kế toán tiến hành ghi sổ kế toán theo định khoản sau :
 • 34
M_T_S_GI_I_PH_P_NH_M_GI_M_CHI_PH_S_N_XU_T_H_GI_TH_NH_S_N_PH_M_C_A_X_NGHI_P_KHAI_TH_C_C_NG_TR_NH_TH_Y_L_I_HUY_N_GIA_L_C_H_I_D_NG

M_T_S_GI_I_PH_P_NH_M_GI_M_CHI_PH_S_N_XU_T_H_GI_TH_NH_S_N_PH_M_C_A_X_NGHI_P_KHAI_TH_C_C_NG_TR_NH_TH_Y_L_I_HUY_N_GIA_L_C_H_I_D_NG

Phơng pháp tính giá thành phân bớc_ áp dụng đối với doanh nghiệp mà quá trình sản xuất sản phẩm đợc thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tợng tập hợp chi ph[r]
 • 33
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐỂ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HUYỆN GIA LỘC - HẢI DƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐỂ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HUYỆN GIA LỘC - HẢI DƯƠNG

Phơng pháp tính giá thành phân bớc_ áp dụng đối với doanh nghiệp mà quá trình sản xuất sản phẩm đợc thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tợng tập hợp chi ph[r]
 • 33
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ HẠ GIÁ THÀNH SP TẠI XN KHAI THÁC CTRÌNH THUỶ LỢI H. GIA LỘC - HẢI DƯƠNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ HẠ GIÁ THÀNH SP TẠI XN KHAI THÁC CTRÌNH THUỶ LỢI H. GIA LỘC - HẢI DƯƠNG

Phơng pháp tính giá thành phân bớc_ áp dụng đối với doanh nghiệp mà quá trình sản xuất sản phẩm đợc thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tợng tập hợp chi ph[r]
 • 33
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG- VIGLACERA

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG- VIGLACERA

* Đánh giá sản phẩm dở dang: Do quy trình sản xuất gạch, ngói ở Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera có đặc điểm là sản xuất liên tục, khép kín, nguyên vật liệu đợc cung cấp định kỳ theo bài phối liệu, trên dây chuyền luôn có một khối l- ợng nguyên liệu dự trữ nhất định. Bởi vậy số lợng sản phẩm dở dang cuối kỳ và đầu kỳ là tơng đơng nhau nên công ty không tính đến sản phẩm dở dang khi tính giá thành sản xuất. Do đó công ty tính giá thành sản phẩm sản xuất đợc trong kỳ theo phơng pháp tổng cộng chi phí, không có sản phẩm dở dang đầu và cuối kỳ. Vậy toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ đợc tập hợp trên TK 154 đều đợc kết chuyển sang giá thành sản phẩm nhập kho trong kỳ đó.
 • 34
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cộng 6.562.000 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập biểu - Chi phí khấu hao TSCĐ (TK 6274): TSCĐ đợc khấu hao tại các phân xởng sản xuất bao gồm: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị. . . Các TSCĐ đang dùng tại Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera đợc tính khấu hao theo chế độ quy định của Nhà nớc. Công ty sử dụng phơng pháp khấu hao đều theo thời gian (khấu hao đờng thẳng), không tiến hành trích trớc chi phí sửa chữa lớn. Cách tính khấu hao đợc tiến hành nh sau:
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châuthực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng tân phúhạch toán chi phí sản phẩm hỏngkhoa luan ke toan chi phi doanh thu va xac dinh ket qua kinh doanh cong ty tnhh tan phuoc longthực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ công ty kỹ thuật công nghiệp thăng longhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhoạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tytính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét đường thuỷphương pháp tính giá thành xây lắp tại công tytổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thànhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam