0

Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Xí nghiệp bảo dưỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định

25 895 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 20:20

1 Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại nghiệp bảo dỡng của công ty cổ phần vận tải ô Nam Định I) Một số nhận xét về công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa nói riêng tại nghiệp bảo dỡng của công ty cổ phần vận tải ô Nam Định : 1)Nhận xét chung: Trải qua quá trình phát triển từ năm 1960 đến nay, công ty cổ phần vận tải ô Nam Định đã không ngừng trởng thành lớn mạnh. Từ một nghiệp công t hợp doanh nay phát triển thành công ty cổ phần vận tải ô Nam Định quy mô sản xuất rộng lớn. đợc thành quả ngày hôm nay là cả một sự phấn đấu không ngừng của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Song song với quá trình lớn mạnh về sở vật chất kỹ thuật, trình độ quản lý kinh tế của công ty cũng từng bớc đợc nâng cao hoàn thiện. Vào thời điểm thành lập, bộ máy quản lý của công ty đợc tổ chức sơ sài, nhỏ bé thiếu hiệu quả, kể cả phơng tiện sản xuất, máy móc thiết bị, con ngời cha đáp ứng đợc yêu cầu của công tác quản lý, vận hành. Bằng những biện pháp tích cực, công ty đã xác định đợc hớng đi của mình, từng bớc hoà nhập với nhịp độ phát triển của thời đại. Hiện nay, công ty đã khẳng định đợc chỗ đứng vai trò quan trọng của mình trong ngành dịch vụ vân tải. Trong chế thị trờng hiện nay thì sự linh hoạt, nhạy bén trong công tác quản lý kinh tế quản lý sản xuất đã thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế giúp công ty tồn tại phát triển. Điều đó thể hiện qua các năm doanh thu của năm sau cao hơn năm trớc, tỷ lệ tổn thất ngày càng giảm, công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nớc, ngoài ra còn thừa để phân phối thu nhập cho cán bộ công nhân viên, do đó, mức thu nhập bình quân ngời/ tháng tăng lên rõ rệt. Sự lớn mạnh của công ty còn đợc thể hiện qua các sở vật chất kỹ thuật không ngừng đợc nâng cao, trình độ quản lý không ngừng đ- ợc hoàn thiện mức độ an toàn trong công tác vận tải ngày càng đợc nâng cao. Để đạt đợc những thành tích đáng kể trên, trong điều kiện còn nhiều khó khăn là nhờ sự tiếp bớc cha anh, yêu ngành, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp phát triển của công ty. Những thành tựu đã đạt đợc của công tác kế toán : 1 2 Thứ nhất, về bộ máy kế toán: Trong quá trình thực tập, với lợng thời gian tơng đối ngắn nhng em cũng thấy đ- ợc phần nào về tổng quan của công ty cũng nh công tác kế toán tại công ty. Trong đó, điều đáng nói nhất là mặc dù cấu tổ chức của công ty gồm nhiều đơn vị thành viên, mỗi đơn vị làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác nhau nhng bộ máy kế toán của công ty tổ chức tơng đối gọn nhẹ, tơng đối hoàn chỉnh, phù hợp với yêu cầu thực tế của công ty, phù hợp với yêu cầu công việc trình độ khả năng chuyên môn của từng ngời, do đó, bộ máy kế toán của công ty đã trở thành bộ máy giúp việc đắc lực cho lãnh đạo công ty trong các quyết định, đờng lối, chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, . thể nói, bộ máy kế toán của công ty đã đóng góp một phần quan trọng trong sự trởng thành phát triển của công ty. Chính vì nhận thức rõ tầm quan trọng của bộ máy kế toán, công ty rất chú trọng đến khâu đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ kế toán, cụ thể nh tổ chức cho cán bộ kế toán tham gia các lớp đào tạo, bồi dỡng nghiệp vụ, lớp kế toán trởng. Vì thế đội ngũ nhân viên kế toán của công ty là sự kết hợp giữa những nhân viên trẻ nhiệt tình, trình độ với những nhân viên kinh nghiệm, nghiệp vụ vững vàng do đó luôn đáp ứng đợc những yêu cầu của công ty. Việc phân công trách nhiệm giữa các nhân viên trong phòng kế toán giữa phòng kế toán với các bộ phận khác liên quan khá rõ ràng, tạo điều kiện cho việc thực hiện chuyên môn hoá lao động. Nhìn chung, công tác hạch toán kế toán công ty đợc vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của công ty, công tác kế toán đã phản ánh tơng đối đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy còn nhiều mặt khó khăn, song các cán bộ kế toán luôn hoàn thành nhiệm vụ đợc giao, với cách bố trí công việc nh hiện tại, công tác kế toán đã đi vào nền nếp tơng đối ổn định. Các nhân viên kế toán thờng xuyên nắm vững vận dụng các văn bản, điều lệ mới về hạch toán kế toán của Bộ tài chính. Kế toán luôn phản ánh chính xác, kịp thời đầy đủ mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống sổ kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đợc ghi sổ trên sở các chứng từ hợp lệ. Dới sự điều hành sát sao, khoa học của kế toán trởng, các nhân viên kế toán trong phòng đã thực hiện tốt công việc của mình. Không khí làm việc trong phòng kế toán luôn luôn đoàn kết, vui vẻ, chính điều này đã làm giảm bớt tính căng thẳng của công việc kế toán do luôn phải làm việc nhiều với con số, không những vẫn đảm bảo tính nghiêm túc mà còn tăng hiệu quả làm việc cho nhân viên kế toán. Thứ hai, về hình thức sổ kế toán: 2 3 Hiện nay, công ty đang áp dụng hình thức sổ Nhật ký chứng từ, các Nhật ký chứng từ này không những đợc tập hợp cho toàn công ty mà để tiện cho việc theo dõi, công ty còn mở riêng cho từng đơn vị trực thuộc. thể nói, đây là hệ thống sổ tơng đối phức tạp, song kế toán công ty đã bố trí toàn bộ sổ sách đơn giản, thuận tiện cho việc ghi chép. Sự luân chuyển sổ sách, số liệu công tác kiểm tra đối chiếu diễn ra thờng xuyên kịp thời. Với đặc thù là một doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh dịch vụ vận tải, cùng với những yêu cầu về trình độ quản lý kế toán của công ty thì việc sử dụng hình thức sổ Nhật ký chứng từ là hoàn toàn hợp lý. Hình thức này đảm bảo cho hệ thống kế toán của công ty thực hiện tốt những chữa năng, nhiệm vụ trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của công ty. Đối với việc vào sổ chi tiết, kế toán đã ghi chép sổ sách rõ ràng chính xác để đảm bảo tính trung thực chính xác tình hình tài chính của công ty. Thứ ba, về hệ thống chứng từ phơng pháp kế toán: Công ty sử dụng đầy đủ thủ tục chứng từ làm sở cho hạch toán kế toán. Các biểu mẫu chứng từ gần đúng với quy định 1141-TC/QĐ/CĐKT của Bộ tài chính ban hành ngày 1/1/1995, đối với từng loại chứng từ kế toán đều lập đầy đủ số liệu theo quy định đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý. Các chứng từ đợc kiểm tra luân chuyển một cách thờng xuyên, phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Việc tổ chức luân chuyển chứng từ giữa phòng kế toán với các bộ phận liên quan đợc phối hợp chặt chẽ với nhau góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán đợc nhanh chóng, chính xác. Phơng pháp kế toán đợc sử dụng hiện nay công ty là phơng pháp khai th- ờng xuyên. Phơng pháp này tơng đối phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Nó cho phép phản ánh một cách kịp thời, thờng xuyên tình hình sản xuất kinh doanh của công ty để cung cấp cho nhà quản lý. Bên cạnh những mặt đạt đợc kể trên, công tác kế toán nói chung của công ty vẫn còn một số tồn tại chủ yếu sau: Trớc hết, trình độ của nhân viên kế toán cha đồng đều, do đó cha tạo đợc sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng giữa các nhân viên trong bộ máy kế toán để nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Công ty cha tổ chức triển khai thực hiện thông t 89 của Bộ tài chính. Công ty cha khai thác, tận dụng các nguồn vốn đầu t TSCĐ. Hiện nay, nguồn vốn đầu t TSCĐ chủ yếu dựa vào một phần nguồn vốn góp của cán bộ công nhân viên, còn lại chủ yếu là nguồn vốn tự của công ty. Vì thế mà TSCĐ của công ty đ- 3 4 ợc đầu t liên tục đổi mới nhng chỉ những phơng tiện vận tải, còn máy móc thiết bị vẫn cha đợc trang bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp ngày một tốt hơn. Mặt khác, mặc dù đã phần mềm kế toán (phần mềm Enter 2002) nhng công ty vẫn cha áp dụng phần mềm kế toán vào việc hạch toán kế toán để giảm bớt công tác ghi sổ kế toán giảm bớt sức lao động, mà phần mềm kế toán trên mới chỉ đợc sử dụng nh một công cụ để các kế toán viên dần dần từng bớc tiếp cận với công việc kế toán trên máy vi tính. Trên đây là những mặt tồn tại chủ yếu trong công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần vận tải ô Nam Định .Việc tìm ra phơng hớng giải quyết những tồn tại này một cách hiệu quả sẽ giúp công tác hạch toán kế toán tại công ty đợc hoàn thiện, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kế toán tại công ty. 2)Nhận xét cụ thể về công tác tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty cổ phần vận tải ô Nam Định : 2.1)Những điểm đã đạt đợc trong công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty cổ phần vận tải ô Nam Định: Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay, việc hạch toán kinh tế kinh doanh theo chế quản lý mới thì vấn đề hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đóng một vai trò quan trọng trong hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác kế toán nói chung công tác hạch toán chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa nói riêng công ty cổ phần vận tải ô Nam Định đã phần nào đáp ứng đợc những yêu cầu quản lý của công ty. Bộ phận kế toán này đã cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, đáp ứng đợc yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Tại công ty, kế toán đã hạch toán chính xác chi phí thông qua việc tổ chức ghi chép, tính toán thờng xuyên, liên tục những chi phí chi ra cho quá trình sửa chữa ô tô. Trên sở đó cung cấp những thông tin quan trọng về tình hình sử dụng lao động, vật t, tiền vốn nghiệp bảo dỡng - một trong số những đơn vị trực thuộc- cho lãnh đạo công ty để đề ra các biện pháp kịp thời để quản lý chi phí sửa chữa hạ giá thành dịch vụ sửa chữa. Ngoài ra, kế toán còn cung cấp thông tin về chi phí sửa chữa tiết kiệm hay không, tiết kiệm đợc bao nhiêu, giá thành hạ không, mức hạ là bao nhiêu, nguyên nhân của việc tiết kiệm (lãng phí) chi phí sửa chữa hạ (tăng) giá thành sửa chữa. Trên sở đó để khai thác khả năng tiềm tàng của nghiệp bảo dỡng, không ngừng nâng cao năng suất hạ giá thành sửa chữa. 4 5 Đi sâu vào xem xét cụ thể, công tác hạch toán chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa công ty đã đạt đợc một số u điểm sau: Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Nhìn chung kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp công ty đợc thực hiện đầy đủ, công ty đã mở sổ ghi chép đúng chế độ, hợp lý, ghi chép theo yêu cầu công tác kế toán. Công ty sử dụng phơng pháp FIFO để tính giá thực tế vật liệu xuất kho. Phơng pháp này rất phù hợp với điều kiện của công ty đó là nguyên vật liệu của công ty bị tác động lý học của điều kiện thời tiết rất dễ bị h hỏng trong quá trình lu cất tại kho, giá thành vật liệu biến động thờng xuyên. Sử dụng phơng pháp này sẽ đơn giản hoá công việc hạch toán nguyên vật liệu hàng ngày, đồng thời phản ánh đợc kịp thời lợng nguyên vật liệu nhập xuất. Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: Việc hạch toán chi phí tiền lơng hiện nay công ty đợc thực hiện theo đúng chế độ quy định. Với hai hình thức trả l- ơng nh hiện nay nghiệp bảo dỡng là rất hợp lý, tác động khuyến khích ngời lao động vì nó đảm bảo quyền lợi của ngời lao động, đồng thời gắn chặt trách nhiệm của họ với kết quả sản xuất kinh doanh. Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang: Sản phẩm dở dang đợc đánh giá chủ yếu dựa trên giá thực tế nguyên vật liệu chính xuất kho nên phơng pháp tính đơn giản. Về công tác tính giá thành: Công ty sử dụng phơng pháp tính giá trực tiếp phù hợp với quy trình công nghệ của công ty. thể nói, tại công ty cổ phần vận tải ô Nam Định, công tác tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa đợc vận dụng thích hợp với chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty do đó phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những u điểm kể trên thì công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa công ty còn bộc lộ không ít những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. 2.2) Những hạn chế cần khắc phục trong công tác tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa công ty : a)Về đối tợng tập hợp chi phí sản xuất: Tại công ty hiện nay, việc tập hợp chi phí sản xuất theo từng đơn vị trực thuộc rồi tính ra chi phí sản xuất cho từng đơn vị một, sau đó sẽ tổng hợp lại tính ra chi phí sản xuất kinh doanh chung cho toàn công ty theo hai khối: vận tải công nghiệp. Tuy nhiên, tại mỗi đơn vị trực thuộc lại bao gồm nhiều phân xởng, tổ đội, do đó việc tập hợp chung chi phí cho cả đơn vị trực thuộc mặc dù giảm bớt đợc công 5 6 việc ghi chép, tính toán của kế toán, nhng nó không cung cấp số liệu một cách chi tiết, cụ thể từng địa điểm phát sinh chi phí. Tức là chi phí sản xuất phát sinh trong tháng không theo dõi cho một đối tợng cụ thể nào, vì thế gây khó khăn cho công tác quản lý chi phí sản xuất của công ty, đôi lúc gây lãng phí làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. b) Về nội dung cách tập hợp chi phí sửa chữa: Tại công ty, việc tập hợp chi phí sửa chữa theo đối tợng hạch toán đã xác định đ- ợc thực hiện theo phơng pháp tập hợp trực tiếp. Hầu hết các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất đợc tập hợp một cách hợp lý, phù hợp với đặc trng của ngành khí sửa chữa. Song đối với khoản chi phí về BHYT của công nhân sản xuất không đợc trính theo từng tháng trên sở tiền lơng của công nhân sản xuất mà trích định kỳ hai lần trong một năm trích tháng nào sẽ tính vào chi phí của tháng đó. Việc trích BHYT nh hiện nay sẽ làm cho giá thành sản phẩm bất ổn định giữa các tháng trong năm. Các chi phí về tiếp khách, hội họp các phân xởng của đơn vị không đợc hạch toán vào chi phí sản xuất chung mà hạch toán thẳng vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Cách hạch toán này cha phù hợp với nguyên tắc hạch toán chung. Khi phát sinh các khoản chi phí cho tiếp khách, hội họp phân xởng kế toán ghi: Nợ TK642 TK111 Một điểm nữa cần đề cập đến trong phần tập hợp chi phí sửa chữa tại công ty nghiệp bảo dỡng một bộ phận sản xuất kinh doanh phụ là phân xởng khí chính xác, phân xởng sản xuất gia công khí, trung tâm dịch vụ. Tuy nhiên, tại nghiệp bảo dỡng, chi phí cho bộ phận này vẫn đợc tập hợp chung với bộ phận sản xuất chính. Việc hạch toán nh vậy sẽ làm cho giá thành của dịch vụ sửa chữa tăng lên. c) Về công tác tính giá thành dịch vụ sửa chữa: Phơng pháp tính giá thành dịch vụ sửa chữa công ty hiện nay là phơng pháp trực tiếp. Đây là phơng pháp đơn giản, thuận tiện cho kế toán tổng hợp. Tuy nhiên, cách tính này chỉ cho biết giá thành tổng cộng của tất cả các dịch vụ sửa chữa của công ty trong tháng mà cha cho biết rõ về giá thành sửa chữa của từng hợp đồng cụ thể. Bên cạnh đó, để hạch toán giá thành dịch vụ sửa chữa, công ty sử dụng tài khoản 631(6313.1) đây là tài khoản sử dụng cho phơng pháp kiểm định kỳ. Nhng thực tế tại công ty lại áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên. Nh vậy, việc vận dụng 6 7 tài khoản kế toán để hạch toán giá thành sản phẩm của công ty là cha đúng với quy định của chế độ kế toán. II) Một số ý kiến đóng góp cho công tác tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa của công ty: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là một trong những yêu cầu cấp bách đặt ra cho tất cả các doanh nghiệp nói chung cũng nh đối với công ty cổ phần vận tải ô Nam Định nói riêng. Trớc những hạn chế nêu trên, việc tìm ra phơng hớng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa công ty là rất cần thiết. Qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa của nghiệp bảo dỡng công ty em thấy rằng nhìn chung công tác này đợc tiến hành nền nếp, đảm bảo thực hiện tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, phù hợp đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, trong quá trình hạch toán còn tồn tại một số vấn đề cần nghiên cứu hoàn thiện thêm. Với t cách là sinh viên thực tập tại công ty, tuy trình độ về thực tế còn hạn chế song với những am hiểu bớc đầu của mình, em xin mạnh dạn nêu ra một vài kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại nghiệp bảo dỡng của công ty. 1) Hoàn thiện việc xác định đối tợng hạch toán chi phí sửa chữa: Hiện nay, đối tợng tập hợp chi phí sửa chữa của công tytoàn bộ khối lợng công việc hoàn thành của nghiệp bảo dỡng. Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sửa chữa nh hiện nay không cho biết chi tiết cụ thể số chi phí phát sinh tong tháng của một đối tợng cụ thể nào. công ty hoạt động sửa chữa chỉ tiến hành khi khách hàng đến ký hợp đồng sửa chữa. Sau khi phòng kế hoạch thảo ra giá để ký kết hợp đồng với khách hàng thì các phòng ban chức năng của nghiệp bảo dỡng triển khai lập kế hoạch sản xuất giao xuống cho phân xởng thực hiện với tínhh chất quy trình công nghệ sản xuất của nghiệp bảo dỡng là sản xuất sản phẩm kết cấu phức tạp, các bớc công nghệ tiến hành vừa tuần tự, vừa song song, đồng thời các bộ phận khác tiến hành gia công song song. Với loại hình sửa chữa đơn chiếc, sản phẩm chủ yếu của nghiệp bảo dỡng là trung, đại tu các loại xe ô tô. Mỗi loại xe mức độ h hỏng khác nhau, kỳ sản xuất ngắn hay dài là tùy thuộc vào mức độ h hỏng của từng chiếc. Mức độ hao phí về nguyên vật liệu, hao phí về tiền lơng đều khác nhau cho mỗi loại sản phẩm. 7 8 Từ đặc điểm quy trình công nghệ nh vây, theo em công ty nên xác định đối t- ợng tập hợp chi phí sửa chữa cho từng phân xởng của nghiệp bảo dỡng chi tiết cho từng đơn đặt hàng. Việc làm này thể thực hiện đợc vì chi phí nguyên vật liệu chính là chi phí chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng giá thành thì trên các phiếu xuất kho nên ghi rõ xuất cho phân xởng nào theo hợp đồng sửa chữa nào. Nh vậy, khi chi phí phát sinh, kế toán chỉ việc tập hợp trực tiếp cho từng phân xởng chi tiết cho từng đơn đặt hàng. Theo cách xác định đối tợng tập hợp chi phí đó, công ty nên mở thêm các tài khoản cấp bốn tơng ứng với từng phân xởng của từng đơn vị trực thuộc chi tiết cho từng đơn đặt hàng. Nh vậy sẽ tạo điều kiện cho việc giám sát, kiểm tra chi phí phát sinh dễ dàng hơn thể tính ra đợc giá thành thực tế dịch vụ sửa chữa từng phân xởng theo từng đơn đặt hàng. 2)Hoàn thiện việc hạch toán một số khoản chi phí: a) Cần hạch toán lại khoản trích BHYT: Việc hạch toán khoản trích BHYT nh hiện nay là cha phù hợp với chế dộ quy định. Việc hạch toán nh vậy sẽ làm cho giá thành sản phẩm nói chung giá thành dịch vụ sửa chữa nói riêng bất ổn định giữa các tháng. Mỗi năm sẽ hai tháng giá thành bị tăng vọt do khoản trích BHYT đợc tính vào chi phí sản xuất trong tháng. Nếu thể, công ty nên nghiên cứu xem xét để trích BHYT theo từng tháng nhằm ổn định giá thành giữa các tháng. Còn nếu vẫn trích nh hiện nay thì công ty nên hạch toán bổ sung thêm các khoản chi phí theo dự toán (Chi phí trả trớc chi phí phải trả), nh vậy mới đảm bảo cho công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất nói chung, hạch toán chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa nói riêng công ty đợc chính xác hơn. Bên cạnh đó, khoản trích BHXH, BHYT của công ty cha đợc hợp lý vì trên thực tế hai khoản này, công ty trích theo tiền lơng thực tế của công nhân làm nh vậy là không đúng với quy định vì hai khoản này phải đợc trích theo tiền lơng bản của công nhân. Đây cũng là vấn đề công ty cần quan tâm để thực hiện trích BHXH, BHYT cho phù hợp với quy định chung. b)Đối với các khoản chi phí tiếp khách, hội họp phân xởng: Khi phát sinh các khoản chi phí tiếp khách, hội họp các phân xởng của nghiệp bảo dỡng, kế toán không tập hợp vào TK627 "chi phí sản xuất chung" mà tập hợp thẳng vào TK642"chi phí quản lý doanh nghiệp", kế toán ghi: Nợ TK642 TK111 8 9 Thực tế, các khoản chi phí này phát sinh tại các phân xởng của nghiệp bảo dỡng. Nh vậy phải đợc trích vào chi phí sản xuất chung trong tháng, tức là trong giá thành sẽ thêm khoản chi phí này. Mặc dù trong tháng, khoản chi phí này không nhiều lắm, song theo em, công ty nên hạch toán vào bên Nợ TK627 nhằm đảm bảo cho việc tính giá thành sản phẩm đợc chính xác đảm bảo nguyên tắc hạch toán. Khi đó, kế toán ghi: Nợ TK627 TK111 c) Cần tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành riêng cho bộ phận sản xuất kinh doanh phụ: Tại nghiệp bảo dỡng của công ty bộ phận sản xuất kinh doanh phụ gồm có: phân xởng khí chính xác, phân xởng sản xuất gia công khí, trung tâm dịch vụ. Hiện nay, bộ phận này đợc tập hợp chi phí chung với bộ phận sản xuất kinh doanh chính của nghiệp bảo dỡng. Theo em, công ty nên tập hợp chi phí tính giá thành riêng cho bộ phận sản xuất kinh doanh phụ này. Nh phần trên đã trình bày, trên các phiếu xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ bao giờ cũng ghi rõ xuất cho đơn vị nào, nếu theo kiến nghị này thì trên phiếu xuất kho bây giờ phải ghi thêm dòng dùng cho phân xởng nào. Từ đó, hàng tháng kế toán sẽ căn cứ vào các phiếu xuất kho tính ra giá thực tế của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng cho các phân xởng phụ, khi đó kế toán ghi: Nợ TK621(XNBD - chi tiết phân xởng phụ) TK152, 153 Tiền lơng, BHXH, KPCĐ phải trả cho công nhân sản xuất bộ phận này, kế toán ghi: Nợ TK622(XNBD - chi tiết phân xởng phụ) TK 334, 338 Các khoản chi phí phục vụ cho quản lý chung của bộ phận này kế toán ghi: Nợ TK627(XNBD - chi tiết phân xởng phụ) TK111, 152, 153, . . . Cuối tháng, kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí thực tế phát sinh vào TK154 để xác định giá thành thực tế của sản phẩm lao vụ sản xuất kinh doanh phụ: Nợ TK154(XNBD- chi tiết phân xởng phụ) TK621, 622, 627 Đứng trên góc độ quản lý chi phí sản xuất đây là vấn đề công ty cần nghiên cứu để hoàn thiện thêm. Theo em, để đảm bảo tính chính xác trong khâu tính giá thành, 9 10 về lâu dài công ty nên theo dõi tập hợp chi phí sản xuất cho bộ phận sản xuất kinh doanh phụ từng đơn vị trực thuộc một cách riêng biệt. d)Hạch toán lại khoản mua nguyên vật liệu: Tại công ty, ngoài những loại nguyên vật liệu trong kho, trong quá trình sửa chữa, nếu thiếu nguyên vật liệu, các phân xởng sửa chữa của nghiệp bảo dỡng phải tự đi mua, khoản chi phí này đợc tính vào chi phí sản xuất chung kế toán ghi sổ theo giá mua thực tế cha VAT, kế toán ghi sổ nh sau: Nợ TK627 Nợ TK133 TK111, 112 Nhng thực chất, đó là những vật liệu dùng trực tiếp vào sản xuất, do đó việc hạch toán nh vậy là cha hợp lý. Mặc dù những nguyên vật liệu đó mua về không qua kho mà đa thẳng xuống phân xởng để sửa chữa song cũng không thể hạch toán vào TK627 đợc. Công ty nên xem xét lại đa khoản chi phí này vào TK621 để đảm bảo tính chính xác của các khoản mục chi phí theo đúng quy định. 3)Về đối tợng tính giá thành sửa chữa tại công ty: Hiện nay, đối tợng tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công tytoàn bộ dịch vụ sửa chữa hoàn thành trong tháng. Việc xác định đối tợng tính giá thành dịch vụ sửa chữa nh hiện nay, cha theo dõi đợc cụ thể giá thành của từng dịch vụ sửa chữa (từng chiếc ô sửa chữa hoàn thành). Với đặc điểm quy trình công nghệ sửa chữa nh hiện nay nghiệp bảo dỡng công ty nên xác định đối tợng tính giá thành là từng đơn đặt hàng hoặc hợp đồng sửa chữa, theo đó, các chi phí trực tiếp phát sinh cho đơn đặt hàng nào thì hạch toán trực tiếp cho đơn đặt hàng đó. Còn đối với những chi phí gián tiếp liên quan đến đơn đặt hàng thì trớc hết phải tập hợp theo từng địa điểm phát sinh chi phí, cuối tháng thực hiện phân bổ cho từng đơn đặt hàng theo các tiêu thức phân bổ thích hợp. Mặc dù chi phí sản xuất đợc tập hợp hàng tháng nhng công việc tính giá thành chỉ diễn ra khi sản phẩm của từng đơn đã sửa chữa hoàn thành. Vì vậy, phơng pháp tính giá thành dịch vụ sửa chữa đây sẽ là ph- ơng pháp trực tiếp. Cuối tháng, các hợp đồng sửa chữa cha hoàn thành sẽ đợc tập hợp lại để tính ra tổng số chi phí đã chi ra cho các hợp đồng đó, đó chính là chi phí sản xuất dở dang cuối tháng. Dựa vào đây ta thể so sánh giá thành sửa chữa thực tế với giá thành kế hoạch để biện pháp tích cực trong công tác quản lý giá thành sửa chữa lập giá thành kế hoạch cho dịch vụ sửa chữa. 4)Về phơng thức đánh giá sản phẩm làm dở: 10 [...]... dịch vụ sửa chữa công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 66 3) Phơng pháp tính giá thành dịch vụ sửa chữa công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 66 phần III: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại nghiệp bảo dỡng của công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 68 I) Một số nhận xét về công tác kế toán nói... chung công tác tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa nói riêng tại nghiệp bảo dỡng của công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 68 1) Nhận xét chung 68 2) Nhận xét cụ thể về công tác tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 71 2.1)Những điểm đã đạt đợc trong công tác kế toán tập hợp chi phí sửa. .. kế toán chi phí sửa chữa tại nghiệp bảo dỡng của công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 1) Đối tợng tập hợp chi phí 2) Phơng pháp tập hợp chi phí sửa chữa 41 41 41 III) Kế toán tập hợp giá thành dịch vụ sửa chữa 65 24 24 1) Công tác quản lý giá thành dịch vụ sửa chữa công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 65 2) Đối tợng tính giá thành kỳ tính giá thành dịch vụ. .. chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 71 2.2) Những hạn chế cần khắc phục trong công tác tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa công ty 72 II) Một số ý kiến đóng góp cho công tác tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa công ty 1) Hoàn thiện việc xác định đối tợng hạch toán chi phí sửa chữa 2 )Hoàn thiện. .. hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa nghiệp bảo dỡng của công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 28 I) Đặc điểm chung về công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 28 1) Quá trình hình thành phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 28 2) Tổ chức kinh doanh quản lý vận tải tại công ty cổ phần vận tải ô Nam Định ... thống kinh doanh công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 30 2.2)Tổ chức quản lý công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 30 3) Đặc điểm quy trình công nghệ sửa chữa ô công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 34 4) Đặc điểm công tác kế toán tại công ty cổ phần vận tải ô Nam Định 35 4.1) Tổ chức bộ máy kế toán 35 4.2) Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 38 II)... thành sản phâm sửa chữa 5 )Hoàn thiện phơng pháp tính gía thành dịch vụ sửa chữa tại công ty: Với đối tợng hạch toán chi phí sửa chữa là từng phân xởng của nghiệp bảo dỡng chi tiết cho từng đơn đặt hàng đối tợng tính giá thành dịch vụ sửa chữa là từng đơn đặt hàng, công tác tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa cho từng đơn đặt hàng tại nghiệp bảo dỡng của công ty sẽ đợc tổ... sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty cổ phần vận tải ô Nam Định bớc đầu đáp ứng đợc những yêu cầu đặt ra bên trong bên ngoài Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại nhất định trong công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa công ty Để hoàn thiện hơn nữa công tác này nói riêng công tác kế toán nói chung, công ty cần tiếp tục phát huy những mặt tích... là chi m phần lớn của công ty Chính vì nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 21 21 nên công ty đã coi đây là khâu trọng tâm của toàn bộ công việc hạch toán kế toán nhất là đối với khối công nghiệp với sản phẩm chủ yếu là sản phẩm giữ vai trò quan trọng là sửa chữa ô Do đó, công tác hạch toán chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa. .. hợp đồng sửa chữa hoàn thành trong tháng trên sở các khoản chi phí đã đợc tập hợp trực tiếp chi tiết cho từng phân xởng từng hợp đồng Ví dụ: Tại phân xởng sửa chữa ô số 1 của nghiệp bảo dỡng, trong tháng 2/2003 hoàn thành 2 hợp đồng sửa chữa số 1 số 2, đầu tháng không chi phí dở dang của hai hợp đồng này Vậy để tính giá thành của hai hợp đồng trên, kế toán công ty sẽ lập bảng tính . hớng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Xí nghiệp bảo dỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định. về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa nói riêng tại Xí nghiệp bảo dỡng của công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Xí nghiệp bảo dưỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định, Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Xí nghiệp bảo dưỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định,

Hình ảnh liên quan

bảng tổng hợp lơng và các khoản trích theo lơng của công nhân sản xuất - Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Xí nghiệp bảo dưỡng của công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định

bảng t.

ổng hợp lơng và các khoản trích theo lơng của công nhân sản xuất Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan