0

CÂU cđ và câu bđ của BÌNH

23 1 0
  • CÂU cđ và câu bđ của BÌNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:11

Chào mừng thầy cô giáo dự tiết học Môn tiếng Việt lớp 7/3 KIỂM TRA BÀI CŨ H Nêu cơng dụng trạng ngữ? Đặt câu có trạng ngữ - Xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn việc nêu câu, góp phần làm cho nội dung câu đầy đủ, xác - Nối kết câu, đoạn với nhau, góp phần làm cho đoạn văn, văn thêm mạch lạc Tiếng Việt: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I Câu chủ động câu bị động Ví dụ: a Mọi người yêu mến em b Em người yêu mến XEM HÌNH ĐẶT CÂU CHỦ ĐỘNG - Con mèo vồ chuột XEM HÌNH ĐẶT CÂU CHỦ ĐỘNG: - Bà soi trứng XEM HÌNH ĐẶT CÂU CHỦ ĐỘNG CCĐ: Mẹ cho em bé ăn I Câu chủ động câu bị động Ví dụ: a Mọi người yêu mến em b Em người yêu.mến XEM HÌNH ĐẶT CÂU: - Con mèo vồ chuột -> Con chuột bị mèo vồ XEM HÌNH ĐẶT CÂU: - Bà soi trứng -> Qủa trứng bà soi BTN Quan sát ví dụ: Cơm bị thiu Nó bơi * Lưu ý Các bước nhận biết câu chủ động câu bị động: - Xác định CN, VN (xác định xem câu có chủ thể đối tượng hoạt động hay không) - Xác định hoạt động (động từ) câu - Xét quan hệ chủ ngữ với động từ: + Nếu CN người, vật thực hoạt động -> Câu chủ động + Nếu CN người, vật nhận hoạt động -> Câu bị động + Các câu bị động có từ bị, Nhưng khơng phải câu có từ được, bị câu bị động Bài tập nhanh: H Xác định câu chủ động, câu bị động? CCĐ CBĐ Con bò kéo xe X Nó bị tập thể phê bình X Đá người ta chuyển lên xe X Nước lũ trôi nhà cửa X Ghi nhớ/sgk 57  Câu chủ động câu có chủ ngữ người, vật thực hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể hoạt động)  Câu bị động câu có chủ ngữ người, vật hoạt động người, vật khác hướng vào (chỉ đối tượng hoạt động) II Mục đích việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - Cho đoạn trích sau: “- Thủy phải xa lớp ta, theo mẹ quê ngoại Một tiếng “ồ” lên kinh ngạc Cả lớp sững sờ Em chi đội trưởng, “vua toán” lớp từ năm nay…, tin làm cho bạn bè xao xuyến.” (Theo Khánh Hoài) - Em chọn câu (a) hay câu (b) để điền vào chỗ có dấu (…) a) Mọi người yêu mến em b) Em người yêu mến Cách 2: Chọn b) “- Thủy phải xa lớp ta, theo mẹ quê ngoại Một tiếng “ồ” lên kinh ngạc Cả lớp sững sờ Em chi đội trưởng, “vua toán” lớp từ năm Em người yêu mến, tin làm cho bạn bè xao xuyến.” Tạo liên kết với câu đoạn văn, làm cho đoạn văn thêm mạch lạc * Ghi nhớ/sgk 58: Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (và ngược lại, chuyển đổi câu bị động thành câu chủ động) đoạn văn nhằm liên kết câu đoạn văn thành mạch văn thống III – LUYỆN TẬP H Tìm câu bị động đoạn trích Giải thích tác giả chọn cách viết  Tác dụng:  Tránh lặp lại kiểu câu dùng trước  Tạo tính liên kết cho đoạn văn - “ Tinh thần yêu nước thứ quý Có trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy Nhưng có cất giấu kín đáo rương, hịm (Hå ChÝ Minh) - “ Người chịu ảnh hưởng thơ Pháp đậm Thế Lữ Những thơ có tiếng Thế Lữ đời từ đầu năm 1933 đến 1934 Giữa lúc người niên Việt Nam ngập khứ đến tận cổ Thế Lữ đưa cho họ hương vị phương xa Tác giả “Mấy vần thơ” liền tôn làm đương thời đệ thi sĩ (Theo Hoài Thanh) Viết đoạn văn (từ -> câu) có chứa câu chủ động Đoạn văn mẫu: Trong đợt thi đua vừa qua lớp 7/3 có nhiều cố gắng mặt hoạt động Vì tập thể lớp đạt nhiều thành tích Ban giám hiệu biểu dương nỗ lực vượt bậc lớp Câu 1: Trong câu sau, câu câu chủ động? A Nhà vua truyền cho cậu bé B Lan mẹ tặng cặp sách nhân ngày khai trường C Thuyền bị gió làm lật D Ngơi nhà bị phá Câu 2: Trong câu sau, câu câu bị động? A Mẹ nấu cơm B Lan thầy giáo khen C Trời mưa to q D Trăng trịn đẹp DẶN DỊ: Học làm Viết đoạn văn (3 đến câu), chủ đề rừng, có sử dụng câu chủ động câu bị động Soạn bài: Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦYCÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ... động -> Câu chủ động + Nếu CN người, vật nhận hoạt động -> Câu bị động + Các câu bị động có từ bị, Nhưng khơng phải câu có từ được, bị câu bị động Bài tập nhanh: H Xác định câu chủ động, câu bị... Câu 1: Trong câu sau, câu câu chủ động? A Nhà vua truyền cho cậu bé B Lan mẹ tặng cặp sách nhân ngày khai trường C Thuyền bị gió làm lật D Ngơi nhà bị phá Câu 2: Trong câu sau, câu câu bị động?... Việt: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I Câu chủ động câu bị động Ví dụ: a Mọi người yêu mến em b Em người yêu mến XEM HÌNH ĐẶT CÂU CHỦ ĐỘNG - Con mèo vồ chuột XEM HÌNH ĐẶT CÂU CHỦ ĐỘNG:
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU cđ và câu bđ của BÌNH , CÂU cđ và câu bđ của BÌNH