0

Module THCS 39 Phoi hop giua nha truong voi gia dinh va cong dong trong cong tac giao duc hoc sinh

2 3 0
  • Module THCS 39 Phoi hop giua nha truong voi gia dinh va cong dong trong cong tac giao duc hoc sinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:55

* Nhà trường chủ động thông báo cho phụ huynh các thông tin mọi mặt về hoạt động dạy học và giáo dục 1 cách thường xuyên, kịp thời.. Các thông báo của nhà trường cho gia đình học sinh b[r] (1)Module THCS 39: Phối hợp nhà trường với gia đình cộng đồng trong cơng tác giáo dục học sinh (15 tiết) 1 Vai trị, vị trí nhà trường, gia đình cộng đồng công tác giáo dục học sinh. - Trường THCS sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng - Gia đình xã hội thu nhỏ, gia đình tế bào xã hội Gia đình có ảnh hưởng sâu sắc trực tiếp đến Từ sinh đến trưởng thành trẻ chăm sóc, ni dạy với người thân, gia đình mơi trường giáo dục Sống gia đình nề nếp, có giá trị đạo đức tốt HS phát triển lành mạnh, tốt đẹp - Cộng đồng: Là nơi sinh sống, học tập, lao động, vui chơi , thơn, xóm, làng Nó có vai trị quan trọng việc phát triển nhân cách hệ trẻ 2 Nội dung phối hợp với gia đình cộng đồng hoạt động giáo dục của nhà trường THCS. * Nhà trường chủ động thông báo cho phụ huynh thông tin mặt hoạt động dạy học giáo dục cách thường xuyên, kịp thời Các thơng báo nhà trường cho gia đình học sinh bao gồm: - Các thông báo định kì: + Thơng báo kết học tập học sinh + Thơng báo kết thúc kì học, năm học - Các thông báo đột xuất: Khi có vấn đề cần trao đổi, hay thơng tin cho gia đình để phối hợp giải - Thông báo thường xuyên: Thông tin hoạt động thường xuyên trường, lớp - Tạo điều kiện cho gia đình học sinh chủ động tìm hiểu thong tin học tập, snh hoạt em * Gia đình có trách nhiệm cộng tác với nhà trường việc tổ chức hoạt động giáo dục cho em thể qua số nội dung sau: - Chủ động liên hệ với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nắm vững mục tiêu, nội dung giáo dục học tập em - Tham gia với nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp học sinh (2)- Tham gia đầy đủ buổi trao đổi học tập giáo viên chủ nhiệm nhà trường yêu cầu - Tham gia đánh giá kết học tập, rèn luyện em - Thống với nhà trường mục tiêu, phương pháp giáo dục * Nội dung phối hợp giáo dục với cộng đồng: - Phối hợp quản lý học sinh + Trao đổi với người đại diện cộng đồng để xác định mục tiêu, kế hoạch hành động, phối hợp, + Điều chỉnh phối hợp hoạt động nhằm thực yêu cầu giáo dục nhà trường Điều chỉnh phải nhìn nhận từ mặt: lợi ích nhà trường lợi ích cộng đồng + Phối hợp với cộng đồng để nắm tình hình học sinh + Phối hợp việc động viên, khuyến khích học sinh 3 Một số biện pháp tăng cường phối hợp với gia đình cộng đồng trong hoạt động giáo dục nhà trường THCS. - Hiểu biết, thông cảm lẫn nhau: Điều cần có phối hợp thầy phụ huynh
- Xem thêm -

Xem thêm: Module THCS 39 Phoi hop giua nha truong voi gia dinh va cong dong trong cong tac giao duc hoc sinh, Module THCS 39 Phoi hop giua nha truong voi gia dinh va cong dong trong cong tac giao duc hoc sinh