0

Đặc trưng giới tính biểu hiện qua tục ngữ, ca dao việt nam

98 2,493 9
  • Đặc trưng giới tính biểu hiện qua tục ngữ, ca dao việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 21:36

Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Quyên Bộ giáo dục và đào tạo Trờng Đại học Vinh Nguyễn Thị Nhung Quyên đặc trng giới tính biểu hiện Qua tục ngữ, ca dao việt nam Luận văn thạc sĩ ngữ văn Vinh - 2006 1 Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Quyên Lời cảm ơn Sau một thời gian học tập và tập sự nghiên cứu, Luận văn đã đợc hoàn thành. Nhân dịp này chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới PGS. TS Phan Mậu Cảnh- ngời hớng dẫn, xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô và các bạn. Vinh, ngày 09 tháng 9 năm 2006 Tác giả 2 Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Quyên Mục lục Trang Lời cảm ơn 1 Mở đầu 3 1 Lý do chọn đề tài 3 2 Phạm vi, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4 3 Phơng pháp nghiên cứu và su tầm 5 4 Cấu trúc của luận văn 6 Chơng 1. Những vấn đề lý thuyết có liên quan đến đề tài 7 1. Khái niệm giới tính và ngôn ngữ giới tính 7 2. Lịch sử nghiên cứu về giới tính 11 3. Một số đặc điểm của tục ngữ, ca dao Việt Nam 14 Chơng 2. Các quan niệm của xã hội về giới tính thể hiện trong tục ngữ, ca dao Việt Nam 23 1. Quan niệm của xã hội về giới tính thể hiện qua tục ngữ 23 2. Quan niệm của xã hội về giới tính thể hiện qua ca dao 44 Chơng 3. Các đặc trng về giới tính và sự kỳ thị giới tính qua tục ngữ, ca dao Việt Nam 72 1. Các đặc trng về giới tính thể hiện qua tục ngữ, ca dao 72 2. Sự kỳ thị giới thể hiện qua tục ngữ, ca dao Việt Nam 80 Kết luận 91 *Tài liệu tham khảo 94 Mở Đầu 1. Lý do chọn đề tài 3 Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Quyên Tục ngữ, ca dao Việt Nam là lời ăn tiếng nói của nhân dân truyền từ bao đời, là trí tuệ, tình cảm của xã hội đúc kết từ ngàn đời. Tục ngữ, ca dao là đối tợng tìm hiểu không bao giờ vơi cạn, luôn thu hút mọi ngời, mọi thời. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, tục ngữ, ca dao là một trong những thể loại chiếm số lợng lớn nhất. Đến với ca dao, tục ngữ chúng ta nh đặt chân đến vờn hoa trăm sắc muôn hơng. Vẻ đẹp của tục ngữ, ca dao là vẻ đẹp của những bông hoa đồng nội. Tục ngữ, ca dao là tiếng hát yêu thơng tình nghĩa; là lời than vãn về thân phận tủi nhục, cay đắng, là niềm lạc quan tin tởng vào tơng lai, là lời phản kháng thế lực, tình yêu nam nữ, tình yêu quê hơng đất nớc là những kinh nghiệm quý báu đúc rút từ ngàn đời Đó là một gia tài vô cùng quý giá đang hiện hữu và nuôi dỡng mọi thế hệ con ngời trên đất nớc Việt Nam thân yêu. Do vị trí đặc biệt quan trọng của tục ngữ, ca dao trong kho tàng văn học dân gian cũng nh trong lòng độc giả thởng thức, cho nên, việc tìm hiểu tục ngữ, ca dao ở bất kỳ phơng diện nào cũng đợc xem là một bớc khám phá rất có ý nghĩa. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về ca dao, tục ngữ từ nhiều góc độ. Có một mảng đề tài phản ánh nhận thức, tình cảm của xã hội thể hiện trong tục ngữ, ca dao khá đậm nét là đặc trng giới tính. Trong những năm gần đây ngôn ngữ học xã hội - một ngành mới phát triển rất quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ giới tính, nhng giới tính thể hiện qua tục ngữ, ca dao nh thế nào thì vẫn là một câu hỏi cần có sự giải đáp cụ thể qua điều tra, khảo sát, phân tích t liệu. Vì những lý do trên, chúng tôi chọn đền tài tìm hiểu "Đặc trng giới tính biểu hiện qua tục ngữ, ca dao Việt Nam" 4 Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Quyên 2. Phạm vi, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Phạm vi của đề tài - Đề tài này khảo sát tìm hiểu quan niệm và các biểu hiện về giới tính thể hiện qua ngôn ngữ. - T liệu ngôn ngữ khảo sát phục vụ cho việc tìm hiểu trên là tập "Ca dao trữ tình Việt Nam" (500 trang) do Vũ Dung chủ biên, NXB Giáo dục, năm 1998 và "Kho tàng tục ngữ ngời Việt" (2 tập), do Nguyễn Xuân Kính chủ biên, NXB Văn hoá Thông tin, năm 2002. 2.2. Mục đích của đề tài - Nhằm góp phần tìm hiểu một lĩnh vực còn khá mới mẻ và thú vị trong nghiên cứu ngôn ngữ (từ góc độ ngôn ngữ học xã hội) - Nhằm góp phần tìm hiểu một khía cạnh mới từ ca dao, tục ngữ, giới tính thể hiện trong sáng tác dân gian này phong phú nh thế nào ? - Qua đó, nhằm khẳng định thêm những biểu hiện phong phú về tâm hồn, tình cảm, t tởng quan niệm của dân gian qua tục ngữ, ca dao Việt Nam 2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu a. Tổng hợp những quan niệm về giới tính (nam / nữ) thể hiện trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. b. Thống kê phân loại và miêu tả các biểu hiện của giới tính qua hệ thống từ ngữ, nội dung phản ánh trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. 5 Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Quyên c. Bớc đầu nêu vấn đề kỳ thị giới tính thể hiện qua tục ngữ, ca dao Việt Nam. 3. Phơng pháp nghiên cứu và su tầm Với nhiệm vụ mà luận văn này đã đặt ra, chúng tôi sử dụng nhiều phơng pháp kết hợp hoặc độc lập theo nội dung và công đoạn nghiên cứu. - Phơng pháp khảo sát thống kê phân loại: Phơng pháp này dùng để su tập t liệu từ các nguồn ngữ liệu đã nêu, sau đó tiến hành phân loại theo những tiêu chí nhất định mà nhiệm vụ đề tài đặt ra. Chẳng hạn: Trong cuốn sách: Ca dao trữ tình Việt Nam (hơn 500 trang do Vũ Dung chủ biên - NXB Giáo dục - 1998) và cuốn "Kho tàng tục ngữ ngời Việt" (tập 1,2 do tác giả Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Thuý Loan, Phan Văn H- ng, Nguyễn Luân biên soạn, NXB Văn hoá - Thông tin, 2002), để tìm ra quan niệm giới tính của ca dao, tục ngữ, trớc hết chúng tôi thống kê tất cả những câu nói về giới tính, thuộc về giới tính. Sau đó chúng tôi đi vào chọn lọc, tuyển lựa những câu tiêu biểu nhất, bộc lộ rõ nhất quan điểm giới tính của dân gian. Bên cạnh hai tài liệu cơ bản này, chúng tôi còn tham khảo thêm một số tài liệu khác nh cuốn Tục ngữ - Ca dao của Vũ Ngọc Phan và một số công trình nghiên cứu về tục ngữ, ca dao nói chung. - Phơng pháp phân tích, miêu tả: Trong quá trình khám phá, tìm hiểu những câu ca dao, tục ngữ biểu hiện quan niệm giới tính, chúng tôi dùng phơng pháp phân tích và miêu tả các dẫn chứng và các nguồn t liệu khác nhau để làm sáng rõ các luận điểm đã nêu, từ đó đa ra kết luận nhất định. 6 Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Quyên - Phơng pháp so sánh, đối chiếu Song song với việc phân tích ngôn ngữ giới tính nữ, chúng tôi tiến hành so sánh đối chiếu với ngôn ngữ giới tính nam, hoặc so sánh ngôn ngữ của một giới trong các giai đoạn khác nhau 4. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm có 3 ch- ơng Chơng 1: Những vấn đề lý thuyết có liên quan đến đề tài Chơng 2: Các quan niệm về giới tính của xã hội thể hiện trong tục ngữ, ca dao Việt Nam Chơng 3: Các đặc trng về giới tính và sự kỳ thị giới tính thể hiện qua ngôn ngữ tục ngữ, ca dao Việt Nam 7 Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Quyên Ch ơng 1 những vấn đề lý thuyết có liên quan đến đề tài 1. Khái niệm giới tính và ngôn ngữ giới tính 1.1. Khái niệm giới tính Theo truyền thuyết, lịch sử nhân loại đợc đánh dấu bằng sự xuất hiện của A đam và Eva sau khi tự ý ăn trái cấm thì nhân loại cứ tăng dần Cho đến ngày nay, con cháu của Ađam và Eva vẫn không ngừng phát triển, và đợc gọi là Con Ngời. Nhng có một điều đặc biệt là con ngời luôn đứng ở hai thái cực âm - dơng đều đặn. Một nửa thế giới này là đàn ông và nửa kia là đàn bà. Vậy, giới tính (sex, sexizm) là gì? Theo các tài liệu mà chúng tôi có dịp tiếp thu, có thể hiểu: Về mặt lý luận, "giới tính có hàm ý không chỉ trong quan hệ về chủng tộc, trong tầng bậc xã hội, luật pháp và thói quen thể chế giáo dục mà còn tác động đến tôn giáo, giao tiếp xã hội, phát triển xã hội và nhận thức, vai trò trong gia đình và công sở, phong cách xử sự, quan niệm về cái tôi, phân bố về nguồn lực, giá trị thẩm mỹ, đạo đức và nhiều vấn đề khác nữa. Về mặt thực tiễn, vấn đề giới tính liên quan mật thiết đến sự thay đổi về quan niệm và đời sống vị thế ở cả gia đình cũng nh ngoài xã hội giữa nam và nữ Sally Me Connell Ginet. (Nguyễn Văn Khang, trang 144) "Giới tính không những chỉ tính hai mặt mà còn chỉ tính hai cực của con ngời và sự căng thẳng nội tại của nó" (Jean Chevalier, Alain Gheer - Brant; trang 364). 8 Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Quyên Thế giới tự nhiên do hai thái cực hiện hữu, khi đi vào thế giới nghệ thuật hai thái cực này dờng nh vẫn song song tồn tại với nhau, và con ngời không chỉ có sự phân biệt thái cực mà kéo theo đó là những sự phân biệt khác tuỳ vào mỗi thời đại, mỗi lĩnh vực mà ngời ta có những suy nghĩ, những đánh giá, những hình ảnh, hình tợng Hay nói cách khác là ngời ta có những khái niệm khác nhau về giới tính Đối với xã hội Phơng Đông thời phong kiến, ngời ta có những quy định có thể nói là rất hà khắc cho mỗi con ngời. Ngời phụ nữ gắn với "Tứ đức tam tòng", còn ngời đàn ông gắn với "Tam cơng ngũ thờng". Đó là tiêu chí bất di bất dịch cho tất cả mọi con ngời trong xã hội trung đại. Sự khác biệt giới tính đợc thể hiện rất nhiều lĩnh vực. Trớc hết là việc đặt tên cho mỗi giới. Việc đặt tên cho hai giới không chỉ có ý nghĩa phân biệt giới tính mà một phần nào đó nói lên trách nhiệm mà mỗi giới phải hoàn thành. Nam đợc gắn với "Văn" có nghĩa là khát vọng ngời đàn ông thành đạt trên con đờng nghiên bút. Trách nhiệm của ngời đàn ông thời bấy giờ đợc đánh giá bằng kết quả khoa cử, quan trờng. Nữ đợc gắn với "Thị" ấy là mong ớc có nhiều con. Thời phong kiến ngời phụ nữ mẫu mực là ngời phụ nữ sinh đợc nhiều con; đặc biệt là con trai nối dõi tông đờng. Xã hội phong kiến đơng thời chấp nhận một thực tế: "Trai nam thê bảy thiếp Gái chính chuyên thủ tiết chờ chồng" 9 Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Quyên Mãi sau này, đến thời "Nguyễn Đình Chiểu" vẫn còn quan niệm: "Trai thời trung hiếu làm đầu Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình" Vào lúc này ngời ta xem giới tính là một vấn đề trọng đại, mỗi giới gắn với một chuẩn mực, và nhất thiết hai giới phải: "Nam nữ thọ thọ bất tơng thân" Cho nên Lục Vân Tiên mới nói với Kiều Nguyệt Nga rằng: "Khoan khoan ngồi đó chớ ra Nàng là phận gái, ta là phận trai" Cách ứng xử này nếu đặt trong thời đại này đã có sự thay đổi. Nhng đó lại là chuẩn mực thời bấy giờ. Cũng chính vì thế mà ngời ta xem hành động "Xăm xăm băng lối vờn khuya một mình" của nàng Kiều là "Tắc dâm": "Nam đáo nữ phòng nam tắc loạn Nữ đáo nam phòng nữ tắc dâm" Đến thời hiện đại thì quan niệm về giới tính có phần phóng khoáng hơn, đó là "Nam nữ bình quyền". Dờng nh lúc này mọi quy định thời phong kiến đã trở nên lỗi thời. Lúc này tiêu chí về mỗi giới là "Chấp chính tòng quyền" (chấp hành quy định nhng có những thay đổi tuỳ vào hoàn cảnh, đối tợng - Khổng Tử). Nh vậy, giới tính là một vấn đề liên quan nhiều mặt trong xã hội loài ngời, và đó là một thực tế, một lẽ đơng nhiên. 1.2. Giới tính và ngôn ngữ 10 . về giới tính thể hiện qua ca dao 44 Chơng 3. Các đặc trng về giới tính và sự kỳ thị giới tính qua tục ngữ, ca dao Việt Nam 72 1. Các đặc trng về giới tính. chúng tôi tìm hiểu giới tính thể hiện trong ca dao và tục ngữ Việt Nam. 3. Một số đặc điểm của tục ngữ, ca dao Việt Nam 3.1. Tục ngữ Việt Nam Tục ngữ là một
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc trưng giới tính biểu hiện qua tục ngữ, ca dao việt nam , Đặc trưng giới tính biểu hiện qua tục ngữ, ca dao việt nam

Từ khóa liên quan