Giao an HK1 lop 4

216 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:09

-…..tạo nên câu bPhần ghi nhớ: -Đọc cá nhân:An, Nam, Bông ; lớp đọc đồng Gọi HS đọc thanh cLuyện tập: Bài 1: Tổ chức làm bài theo nhóm 2 HS nêu yêu cầu bài tập, thảo luận theo nhóm -Yêu [r] (1)Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TUẦN 1( 15/ ĐẾN 19/8/11 Thứ hai 15/ 8/2011 (Dự hội nghị tổng kết ) Thứ ba ngày 16/8/ 2011 Tuần : Tiết : Tập làm văn THẾ NÀO LÀ KỂ CHUYỆN ? I, Mục tiêu : - Hiểu đặc điểm văn kể chuyện (ND ghi nhớ) - Bước đầu biết kể lai câu chuyện ngắn có đầu có cuối, liên quan đến 1, nhân vật và nói lên điều có ý nghĩa (mục III) II, Đồ dùng dạy - học : - Ghi sẵn nội dung bài tập (phần nhận xét) - Ghi sẵn các việc chính truyện Sự tích hồ Ba Bể - Vở BTTV1 III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò ph 1, Kiểm tra dung cụ môn học - HS để dụng cụ môn học lên bàn 2, Bài : 2ph A, Giới thiệu bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/10 B, Phần nhận xét : - Cho HS đọc nội dung bài tập1 - HS đọc nội dung bài tập - Cho HSK,G kể lai câu chuyện : “Sự - HSK,G kể tích hồ Ba Bể” - Cho thảo luận (N2) bài tập 1a - (N2) thảo luận (Các nhân vật : bà cụ, mẹ người nông dân, người dự lễ hội) - (N4) thảo luận ( Các việc xáy : + Bà cụ - Cho thảo luận (N4) bài tập 1b ăn xin không cho + Hai mẹ .ăn và ngủ + Đêm khuya bà + Sáng sớm bà cho mẹ + Nước lụt dâng lên - Lớp suy nghĩ trả lời (Ca ngợi người có - Cho lớp suy nghĩ trả lời 1c lòng nhân ái, đền bù xứng đáng) Truyện nhằm giải thích hình thành hồ Ba Bể * Bài tập : Hoạt động lớp - Cho HS đọc - lớp đọc thầm suy nghĩ - HS đọc - lớp đọc thầm trả lời câu hỏi : + Bài văn có nhân vật không ? - (Không) + Bài văn có kể các việc xảy đối - (Không) với nhân vật không ? + So sánh với bài Sự tích hồ Ba Bể - HS so sánh trả lời rút kết luận - Cho HS rút kết luận - HS rút kết luận - Cho HS đọc ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ - lớp đọc thầm - GV giải thích rõ và lấy thêm ví dụ : Sự - HS nghe tích cây vú sữa, cây khế, Dế Mèn bênh Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (2) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười vực kẻ yếu, C, Luyện tập : (Làm vào BTTV1) - Bài : Cho HS đọc yêu cầu 20ph + GV nhắc HS : Xác định nhân vật kể, Sự giúp đỡ em nhỏ thiết thực, kể dùng từ xưng hô em, tôi + Cho HS (N2) tập kể + Cho HS thi kể - Bài : Cho HS suy nghĩ trả lời + Nêu nhân vật truyện + Ý nghĩa câu chuyện 2ph 3, Củng cố : - Cho HS nhắc lại nào là kể chuyện - HS đọc yêu cầu - HS chú ý - (N2) tập kể - HS thi kể - HS làm việc cá nhân - HSTB,Y nhắc lại TUẦN: TOÁN Tiết: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (tiếp theo) I/ Mục tiêu: -Thực phép cộng, phép trừ các số đến năm chữ số ; nhân (chia) số có đến năm chữ số với (cho) số có chữ số -Biết so sánh xếp thứ tự (đến số) các số đến 100 000 II/ Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Tổ chức Kiểm tra: Kiểm tra bài tập nhà Chấm chéo VBT Bài HĐ 1: Luyện tính nhẩm: - GV đọc các phép tính Nhiều HS trả lời miệng và nêu cách tính nhẩm 6000 + 3000 8000 - 5000 6000 : 8000 : HĐ 2: Thực hành Bài cột 1: Gv nêu phép tính, yêu cầu HS HS ghi kết vào bảng con, chữa bài chung ghi kết sau nhẩm Bài 2a: - HS làm bài vào - Cho HS tự làm - em lên bảng chữa - Nhận xét và chữa Bài (hai dòng đầu): - HS làm bài vào vở, tự đổi KTra - Cho HS tự làm - em lên bảng chữa - Nhận xét và bổ sung -Nêu cách so sánh các số có nhiều chữ số Bài 4b: - HS nêu miệng kết Yêu cầu HS làm bài cá nhân @Bài 2b, 4a (nếu còn thời gian cho HS làm - HS làm bài vào vở, kiểm tra chéo cùng bàn bài cá nhân) *Bài 5: Củng cố dạng gấp số lên nhiều - HSG làm bài Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (3) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười lần KT: Dãy số nào viết theo thứ tự từ bé đến lớn? A.15 423; 15 432; 15 342; 15 324 - HS nêu miệng kết B.15 324; 15 342; 15 423; 15 432 C.15 243; 15 342; 15 432; 15 234 D.15 706; 15 067; 15 706; 15 673 Làm bài tập nhà 1,2/4 VBT Tuần : Tiết : LT- Câu CẤU TẠO CỦA TIẾNG I, Mục tiêu : - Nắm cấu tạo ba phần tiếng (âm đầu, vần, thanh) – ND ghi nhớ - Điền các phận cấu tạo tiếng câu tục ngữ BT1 vào bảng mẫu (mục III) II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ vẽ sơ đồ cấu tạo tiếng - Bộ chữ cái ghép tiếng III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 2p 1, Giới thiệu tác dụng tiết Luyện từ - HS nghe h và câu : Giúp các em mở rộng vốn từ, biết cách dùng từ, biết nói thành câu gãy gọn 10ph 2, Phần nhận xét : - Yêu cầu HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - Cho HS đếm số tiếng câu tục ngữ - HS làm việc cá nhân - Cho HS đánh vần tiếng bầu - HS làm việc bảng ( bờ - âu – bâu huyền - bầu) - Cho HS phân tích cấu tạo cuả tiếng bầu - HS nêu miệng : âm đầu : (b) ; vần : (âu) ; : (huyền) - Cho HS phân tích các tiếng còn lại - (N2) làm việc - nhóm tiếng - HS rút kết luận * Rút kết luận : Trong tiếng : phận vần và bắt buộc phải có, phận âm đầu không bắt buộc Thanh ngang không đánh dấu viết - HS đọc ghi nhớ - Cho HS đọc ghi nhớ 25ph 3, Luyện tập : - HS làm việc - Cho HS làm việc độc lập bài - HS nêu kết * HSK,G : Giải thích câu đố bài tập (Lưu ý : Giải thích từ lên để đoán) 3ph 4, Củng cố : Cho HS nêu lại tiếng cấu tạo - HS nêu lại gồm phận nào ? Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (4) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Thứ tư 17/8/2011 Tuần : Tiết : Kể chuyện SỰ TÍCH HỒ BA BỂ I, Mục tiêu : - Nghe - kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ, kể nối tiếp toàn câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể (do GV kể) - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Giải thích hình thành hồ Ba Bể và ca ngợi người giàu lòng nhân ái II, Đồ dùng dạy - học : - Tranh minh hoạ Sự tích hồ Ba Bể - Băng giấy số III, Các hoạt động dạy học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1, Cho HS lấy dụng cụ môn học - HS lấy SGK ph 1, Bài : A, Giới thiệu bài : ( gián tiếp) - HS nghe ( mở SGK/ ) 5ph B, GV kể lần - HS nghe - GV dán tranh - kể lần minh hoạ theo tranh - HS quan sát tranh – nghe - Cho HS đọc mạng từ chốt - Cho HS (N2) thực hành kể theo đoạn - HS đọc thầm mạng từ chốt - Cho HS kể theo đoạn trước lớp - HS làm việc nhóm - Cho HS thực hành kể nối tiếp toàn câu - HS kể đoạn (theo nhóm) chuyện - HS kể nối tiếp toàn câu chuyện * Cho HS nêu ý nghĩa câu chuyện (mỗi em đoạn) - HS nêu ý nghĩa câu chuyện - HSK,G : kể toàn câu chuyện - HSTB,Y : nhắc lại ph 3, Củng cố : - HS kể - Cho HS nêu lại ý nghĩa câu chuyện - HS nêu Tuần : Tiết : Chính tả DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU NS : 16/8/11 NG : 17/8/11 I, Mục tiêu : - Nghe - viết và trình bày đúng bài chính tả ; không mắc quá lỗi bài + Viết đúng : cỏ xước, tảng đá cuội, mặc áo - Làm đúng bài tập 2b, 3b II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ viết nội dung bài tập 2b, 3b III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò ph 1, Kiểm tra dụng cụ môn học - HS để vở, bút chì, bảng 32 ph 2, Bài : a) Giới thiệu bài viết : Viết đoạn từ : “ Một - HS mở SGK hôm khóc”của bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (5) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười b) Hướng dẫn HS nghe - viết : - GV đọc mẫu đoạn viết nhấn mạnh các từ mục I - Cho HS đánh vần tiếng khó viết - HD bài tập 2b, 3b - Cho HS viết bảng từ khó - HD cách trình bày - Đọc cho HS viết ( theo cụm) - Đọc lại cho HS soát lại bài - Cho HS chấm bài bảng lớp - Cho HS đổi bắt lỗi - GV chấm bài – em ph 3, Củng cố :* Chơi tiếp sức bài tập 2b - HS nghe theo dõi - HS đánh vần (HSTB,Y) - HS thảo luận (N2) - HS viết bảng - HS nghe - HS nghe - viết( HS viết bảng) - HS soát bài - HS chấm bài bảng lớp - Đổi chấm ( theo cặp) - HS làm bài tập - HS tham gia chơi tiếp sức Tuần : Tiết : Tập đọc MẸ ỐM I, Mục tiêu : 1, Phát âm : vắng mẹ, cam, mưa rào, nếp nhăn (HSTB,Y) - Đọc rành mạch, trôi chảy ; bước đầu biết đọc diễn cảm 1, khổ thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm - Hiểu nội dung bài : tình cảm yêu thương sâu sắc và lòng hiểu thảo, biết ơn bạn nhỏ với người mẹ bị ốm (trả lời các câu hỏi 1, 2, ; thuộc ít khổ thơ bài) II, Đồ dùng dạy - học : - Cơi trầu - Bảng phụ chép khổ thơ : “ Sáng Một mình ” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5ph 1, Bài cũ : - Gọi HS đọc nối tiếp bài : “Dế Mèn - HS đọc bài bênh vực kẻ yếu) - Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn tuỳ thích - HS đọc thuộc lòng 30ph 2, Bài : - Cho HS QS tranh và trả lời - HS QS tranh - trả lời - GV : Bài thơ “Mẹ ốm” Trần Đăng - HS nghe Khoa thể tình cảm làng xóm người bệnh đậm đà sâu nặng là tình cảm người với mẹ - Cho HSK,G đọc bài - HSK,G đọc - Luyện đọc từ khó mục I - HS đọc cá nhân - cặp - Luyện đọc khổ thơ + từ chú thích - HS đọc cặp, tổ - Luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc - GV đọc mẫu bài - HS nghe theo dõi - Tìm hiểu nội dung bài : + Cung cấp từ : Truyện Kiều : Truyện thơ - HS nghe tiếng đại thi hào Nguyễn Du kể thân phận người gái tài sắc vẹn Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (6) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười toàn tên là Thuý Kiều + Đọc hai khổ thơ đầu - trả lời câu hỏi 3ph - Tổ đọc - trả lời câu hỏi +Những câu thơ trên cho biết mẹ bạn nhỏ ốm: lá trầu nằm khô cơi trầu vì mẹ không ăn được., TK gấp lại vì mẹ không đọc được, ruộng vườn sớm trưa vắng bóng mẹ vì mẹ ốm không làm lụng + Đọc khổ thơ - trả lời câu hỏi - Tổ đọc - trả lời câu hỏi +Cô bác, xóm làng đến thăm, người cho trứng, người cho cam, anh y sĩ mang thuốc vào + Đọc thầm bài - trả lời câu hỏi - Lớp đọc thầm - trả lời câu hỏi + Bạn nhỏ xót thương mẹ + bạn nhỏ mong mẹ chóng khỏe + Bạn nhỏ không quản ngại làm việc để mẹ vui + Bạn nhỏ thấy mẹ là người có ý nghĩa to lớn mình * Giáo dục : hiếu thảo người - HS tự liên hệ công dưỡng dục, ơn sinh thành bố mẹ - Luyện đọc nối tiếp các khổ thơ ( chú ý - HS luyện đọc tiếp các khổ thơ cách ngắt nhịp 2/4, 2/6, 4/4) - Luyện đọc diễn cảm khổ thơ 4,5 - HS luyện đọc diễn cảm - Luyện đọc thuộc lòng khổ thơ, bài - HS luyện học thuộc * Chơi trò chơi : thi đọc truyền điện - HS tham gia chơi truyền điện các nhóm 3, Củng cố : Cho HS đọc lại bài thơ – nêu ý - HS đọc - trả lời nghĩa bài thơ * Về tiếp tục học thuộc lòng bài thơ -HS ghi bài TUẦN TOÁN Tiết ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (Tiếp theo) I/ Mục tiêu: -Tính nhẩm, thực phép công, phép trừ các số có đến năm chữ số ; nhân (chia) số có đến năm chữ số (cho) số có chữ số -Tính giá trị biểu thức II/ Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định - Hát Kiểm tra: - Kiểm tra BTT Bài mới: Bài 1: - Cho HS tính miệng - HS tính và nêu miệng kqủa - Nhận xét và chữa bài - Lớp nhận xét -Nêu cách tính nhẩm Bài 2b: - HS làm bài vào Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (7) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Cho HS làm bài vào - Đổi kiểm tra Củng cố cách thực phép tính - 2HS lên bảng chữa bài - Học sinh nêu Bài 3a,b: - Cho HS làm bài vào - HS làm bài vào - GV chấm bài - 2HS lên bảng chữa bài - Nêu cách tính giá trị các biểu thức (ở trường hợp)? - Học sinh trả lời @Bài 2a và 4: Tổ chức cho HS làm bài cá HS làm bài cá nhân, chữa bài chung nhân (nếu còn thời gian) Củng cố tìm SH, SBT, TS, SBC chưa biết *Bài 5: Củng cố dạng toán “rút đơn vị” Tìm x: HSG làm bài vào a) x+ 3567 = 42659 + 432 b) 48256 – x = 450 + 35684 KT: Giá trị biểu thức 70 000 + 30 000 – 000 + 000 là: A.90 000 B.4000 C.94 000 D.0 HS nêu miệng kết 4.Bài tập nhà:1, 2, VBT Thứ năm 18/8/11 TUẦN: TOÁN Tiết: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ I/ Mục tiêu: -Bước đầu nhận biết biểu thức chứa chữ -Biết tính giá trị biểu thức chứa chữ thay chữ số II/Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ sẵn phần ví dụ SGK(để trống cột 2,3) - Bảng phụ chép sẵn bài III/ Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Ổn định: - Hát 2.Kiểm tra: Gọi HS làm bảng - 2HS làm bảng: Lớp kiểm tra chéo VBT 65040 : 4826 : Đổi cùng bàn để kiểm tra 3.Bài mới: HĐ1(ĐT, GG, LT):Giới thiệu b/ thức có chứa chữ: a) Biểu thức có chứa chữ: - GV treo bảng phụ và nêu ví dụ - HS đọc ví dụ - Nêú thêm thì Lan có tất bao nhiêu - HS nêu miệng kết vở? -Tương tự có thêm 2, 3, 4, thì Lan -1 HS lên bảng điền vào bảng có bao nhiêu vở? - Cả lớp làm vào nháp - GV nêu: Nếu thêm a thì Lan có tất bao nhiêu vở? - HS nêu miệng KQủa Vậy + a là b/ thức có chứa chữ, chữ đây là a b) Giá trị biểu thức có chứa chữ Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (8) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - GV y/cầu HS tính: Nếu a = thì + a = + = - GV nêu: là giá trị biểu thức + a -HĐ2: Thực hành Bài 1: GV hướng dẫn phần a Yêu cầu HS làm bài cá nhân Bài 2a: - GV treo bảng phụ @Bài 2b, (nếu còn thời gian) - Cho HS làm vào - Chấm bài và nhận xét KT: Khoanh vào chữ đặt trước dòng tính giá trị biểu thức đúng: Tính giá trị biểu thức 75 + a với a = 25 A.Nếu a = 25 thì 75 + a = 75 + 25 = 90 B.Nếu a = 25 thì 75 + a = 75 + 25 = 100 4.Làm bài tập 1, 2, VBT - HS tính vào nháp - HS nhắc lại: - HS làm nháp và nhận xét: Mỗi lần thay chữ a số ta tính giá trị biểu thức + a - HS tự làm vào - đổi KT - HS lên bảng chữa bài - lớp nhận xét - HS đọc mẫu - Làm vào - HS lên bảng chữa bài - HS làm vào HS làm bài vào HS nêu miệng kết Tuần : Tiết : Tập làmvăn NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN I, Mục tiêu : - Bước đầu hiểu nào là nhân vật (ND ghi nhớ) - Nhận biết tính cách người cháu (qua lời nhận xét bà) câu chuyện Ba anh em (BT1, mục III) - Bước đầu biết kể tiếp câu chuyện theo tình cho trước, đúng tính cách nhân vật (BT2, mục III) II, Đồ dùng dạy - học : - tờ phiếu khổ to kẻ bảng phân loại : Nhân vật là người Nhân vật là vật III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy ph 1, Bài cũ : - Bài văn kể chuyện khác bài văn không phải là kể chuyện điểm nào ? 2, Bài : 12ph A, Giới thiệu bài (trực tiếp) B, Cách xây dựng nhân vật truyện : - Cho hoạt động nhóm điền vào phiếu + Bài : Nhân vật/ tên truyện + Bài : Nhận xét tính cách nhân vật Dế Mèn, hai mẹ người nông dân * Cho HS rút bài học Hoạt động trò - HS trả lời ( kể lai số việc liên quan đến hay số nhân vật nhằm nói lên điều có ý nghĩa) - HS mở SGK/13 - HS làm việc nhóm - Đại diện nhóm trình bày - (N2) thảo luận – trình bày - HS rút bài học – HSTB,Y : nhắc lại C, Luyện tập : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (9) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 23ph - Bài : Cho HS QS tranh và đọc thầm câu chuyện “Ba anh em” thảo luận theo gợi ý sau : + Nắm tên nhân vật + Lời nhận xét bà + Ý kiến em + Dựa vào đâu bà có nhận xét đó - Bài : (N2) thảo luận theo tình + Đại diện nhóm trình bày + Cho lớp nhận xét - bình chọn bạn kể hay * Về học thuộc ghi nhớ 2ph - (N4) làm việc - Đại diện nhóm trình bày - (N2) thảo luận - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét - HS nghe LUYỆN TOÁN I Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố cộng, trừ, nhân, chia các số đến 100 000 - Củng cố biểu thức có chứa ba chữ II Hoạt động dạy học: Bài 1: Đặt tính tính: 4637 + 8242 7035 - 2316 25968 : Bài 2: Tìm x: x + 875 = 9936 x : = 1532 Bài 3:a) Tính giá trị biểu thức 250 + m với: m = 0; m = 80; m = 30 b) Tính giá trị biểu thức 873 – n với: n = 10; n = 4; n = 70; n = 300 * HS tự làm bài cá nhân sau đó gv sửa 4162 x Thứ sáu 19/8/11 TUẦN: TOÁN Tiết: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: -Tính giá trị biểu thức chứa chữ thay chữ số -Làm quen với công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh a II/ Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.ổn định: 2.Kiểm tra - HS chữa bài 3(b) 3.Bài mới: a) HĐ1:Tính g/trị b/ thức có chứa chữ Bài 1: - GV treo bảng phụ và cho HS đọc câu a, b - HS đọc và làm vào theo mẫu Yêu cầu HS làm câu c, d - 2HS lên bảng chữa bài - đổi KT Bài 2b, d: - Cho HS tự làm vào - HS làm vào - GV chấm bài- nhận xét - 2HS lên bảng chữa bài b.HĐ 2:Công thức tính ch/vi h/vuông Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (10) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - GV vẽ h/v lên bảng (độ dài cạnh a) - Nêu cách tính chu vi hình vuông? - HS nêu: Yêu cầu HS tính câu a = 8m - HS tự làm vào - đổi KT @Bài 3: (nếu còn thời gian) - 2HS lên bảng chữa bài HS làm vào VBT Làm miệng bài hai câu còn lại * Biết giá là 1500 đồng, hãy lập các biểu thức: a)Nam phải trả bao nhiêu tiền, Nam mua a vở? b)Mỗi Bắc mua bao nhiêu tiền, với giá nhiều b đồng quyển? c)Mỗi Đông mua bao nhiêu tiền , HSG làm bài với giá ít c đồng quyển? Tuần : Tiết : Luyên từ và LUYỆN TẬP VỀ CẤU TÀO CỦA TIẾNG câu I, Mục tiêu : - Điền cấu tạo tiếng theo phần đã học (âm đầu, vần, thanh) theo bảng mẫu BT1 - Nhận biết các tiếng, có vần giống BT2, BT3 II, Đồ dùng dạy - học : - Vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo tiếng và phần vần (dùng mẫu khác) - Bộ ghép chữ để ghép thành các vần khác III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò ph 1, Bài cũ : Gọi HS lên bảng phân tích - HS lên thực bảng - lớp làm phận tiếng các tiếng sau “Lá lành nháp đùm lá rách” Cho lớp phân tích vào giấy nháp 30 ph 2, Bài : A, Giới thiệu bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/12 * Hoạt động :(N2) cho HS thực trên - (N2) làm việc - kiểm tra chéo phiếu bài tập + Những tiếng bắt vần với : - Kiểm tra nhóm nào phân tích đúng nhanh ngoài – hoài (BT1,2) – tìm tiếng bắt vần với * Hoạt động : (N4) thảo luận - thi làm - (N4) thảo luận – thi làm nhanh đúng nhanh * Hoạt động : (HSK,G) - HSK,G : Hai tiếng có vần giống - Thế nào là tiếng bắt vần với nhau (giống hoàn toàn không hoàn toàn) * Hoạt động :(HSK,G) giải câu đố - HSK,G : + Dòng : út + Dòng : ú + Dóng 3, : bút ph 3, Củng cố : Trò chơi : Thi tìm từ bắt vần (3 - tổ thi nhóm, nhóm nào tìm nhiều cặp tiếng bắt vần Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (11) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - cùng thời gian) thắng SINH HOẠT CUỐI TUẦN I.Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động tuần qua, triển khai kế hoạch tuần đến II.Hoạt động dạy học Cho hs hát bài Ban cán lớp nhận xét các mặt hoạt động tuần GVCN nhận xét a) Học tập:Đi học chuyên cần, lớp đã vào nề nếp, BCS hoạt động chưa thật hiệu quả, có chuẩn bị bài nhà song còn vài em không mang theo đầy đủ dụng cụ học tập em KHậu, Khải, Hương vì các em không nắm TKB b) Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp Tác phong tương đối gọn gàng c) Đạo đức: Không có em nào vi phạm đạo đức d) Nề nếp:Ra vào lớp xếp hàng ngắn * Tồn tại: Nhiều em học còn quên nhà (Vinh, Huệ , Hậu) Kế hoạch tuần đến: -Khắc phục tồn đã nêu tuần qua -Ôn lại các bài hát múa, các trò chơi dân gian để chuẩn bị cho khai giảng -Kiểm tra nội quy và nhiệm vụ hs Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (12) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TUẦN ( Từ 22/8 ĐẾN 1/9/11) Thứ hai 22/8/11 Tuần : Tiết : Tập đọc DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU ( tiếp theo) I, Mục tiêu : 1, Phát âm : Đanh đá, nặc nô lắm, quay lưng, chày giã gạo - Giọng đọc phù hợp vói tính cách mạnh mẽ nhân vật Dế Mèn 2, Hiểu nội dung bài : Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối - Chọn danh hiệu phù hợp vói tính cách Dế Mèn (trả lời các câu hỏi SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ chép sẵn đoạn văn : “Từ hốc đá vòng vây không ?” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1, Kiểm tra dụng cụ môn học - HS để SGK môn TV- tập lên ph 2, Bài cũ : - Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ “Mẹ ốm” - HS đọc bài và trả lời câu hỏi sgk 30ph 3, Bài : - Cho HS QS tranh - Giới thiệu bài - HS QS tranh - trả lời - Gọi HSK,G đọc bài - HSK,G : đọc bài - Luyện đọc đúng các từ mục I - HS đọc cá nhân, cặp (HSTB,Y) - Đọc đoạn nối tiếp - kết hợp từ chú - HS đọc đoạn - kết hợp từ chú thích giải : chóp bu, nặc nô + Đoạn : dòng đầu (Trận địa nhện) + Đoạn : dòng tiếp ( Dế Mèn oai ) + Đoạn : phần còn lại (Kết cục câu chuyện) - Cho HS đọc nhóm - HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - GV đọc mẫu - HS nghe * Tìm hiểu bài : - Tìm hiểu đoạn : - HS đọc - lớp đọc thầm + Trận địa mai phục bọn Nhện đáng + Bọn Nhện tơ kín ngang đường, bố sợ nào ? trí Nhện gộc canh gác, tất nhà Nhện núp kín các hang đá với dáng vẻ - Đọc cá nhân - cặp + Cho HS luyện đọc đọc đoạn - HS đọc - lớp đọc thầm - Tìm hiểu đoạn : + Đầu tiên Dế Mèn chú động hỏi lời lẽ + Dế Mèn đã làm cách nào để bọn Nhện oai, giọng thách thức kẻ mạnh : phải sợ ? + Thấy Nhện cái xuất hiện, vẻ đanh đá, nặc nô, Dế mèn oai - Đọc cá nhân - cặp - HS đọc + Cho HS luyện đọc đoạn + Dế mèn phân tích theo cách so sánh để - Tìm hiểu đoạn : bọn Nhện thấy chúng hèn hạ, không quân + Dế Mèn đã nói nào để bọn Nhện tử đáng xấu hổ, đồng thời đe doạ chúng Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (13) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười nhận lẽ phải ? 3ph + Chúng sợ hãi cùng ran cuống cuồng chạy dọc chạy ngang phá hết các dây tơ + Bọn Nhện sau đó đã hành động - HS đọc tổ nào ? - HS đọc (1 HS đọc - lớp đọc thầm ) suy + Cho HS luyện đọc đoạn nghĩ làm bảng * Dưới đây là các từ kèm theo lời giải nghĩa Chọn từ phù hợp dùng để gọi Dế Mèn A, Anh hùng : người có công lớn nhân dân, đất nước B, Chiến sĩ : người chiến đấu bảo vệ đất D nước C, Dũng sĩ : người mạnh mẽ,dám đương đầu với khó khăn nguy hiểm và giành thắng lợi D, Hiệp sĩ : người mạnh mẽ, có lòng tốt, luôn bênh vực kẻ yếu giúp người gặp nạn E, Tráng sĩ : người có nhiều sức mạnh và ý chí G, Võ sĩ : người giỏi võ - HS nghe * HD đọc : - Nhắc nhở cách đọc + Đọc nhấn giọng : Sừng sững, lủng củng, + Lời Dế Mèn : mạnh mẽ, dứt khoát dữ, đanh đá, + Đoạn đọc giọng căng thẳng hồi hộp - HS nghe theo dõi + Đoạn kết : hê - HS thi đọc diễn cảm - GV đọc mẫu - Rút nội dung bài học - HD đọc diễn cảm đoạn : “Từ hốc đá - Kể cho các bạn nghe vòng vây không ?” - HS đọc – nêu nội dung * Giáo dục : Em đã bênh vực bạn yếu đuối lúc nào chưa ? - HS ghi bài 4, Củng cố : Cho HS đọc lại bài – nêu nội dung bài học * Về học thuộc lòng đoạn tuỳ thích TUẦN: TOÁN CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ TIẾT: I, Mục tiêu : - Biết mối quan hệ đơn vị các hàng liền kề - Biết viết, đọc các số đến sáu chữ số II, Đồ dùng dạy - học : - Phóng to bảng trang 7, SGK - Bảng phụ ghi các số 100000, 10000, 1000, 100, 10, - Các bìa ghi 1, 2, 3, , III, Các hoạt động dạy - học : TL HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (14) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 4ph 1, Bài cũ : - Gọi HS nêu kết bài - HS nêu kết + Giá trị biểu thức + x c với c= là 28 - Chu vi hình vuông - HS làm bảng - kết đúng P = a x với a = 43 dm B A, 1849(dm) B, 172(dm) C, 86(dm) Chọn kết đúng 33p - Nhận xét việc chuẩn bị bài cũ 2, Bài : HĐ1: Tìm hiểu số có sáu chữ số : a, Ôn các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn + Cho HS nêu quan hệ đơn vị các hàng lìên kề - HS nêu : 10 đơn vị = chục - GV viết bảng 10 chục = trăm 10 trăm = nghìn b, Hàng trăm nghìn : 10 nghìn = chục nghìn + Giới thiệu : 10 chục nghìn = trăm nghìn; trăm nghìn viết : 100000 - HS nhắc lại c, Viết và đọc số có sáu chữ số : - Gắn bảng đã kẻ sẵn có viết các hàng từ đơn vị đến trăm nghìn - HS quan sát - Gắn các thẻ số 100000, 10000; , lên các cột tương ứng - Yêu cầu HS đếm có bao nhiêu cột trăm nghìn, - HS đếm - trả lời - Gắn kết đếm xuống các cột cuối bảng - Cho HS xác định số này gồm bao nhiêu trăm nghìn, chục nghìn, - trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, - Yêu cầu HS đọc, viết số ( Lưu ý : hàng chục và đơn vị lớn đến nhỏ) - Đọc, viết số : + GV đọc : Ba trăm nghìn, hai chục - HS đọc cá nhân - cặp nghìn, hai nghìn, hai trăm, hai chục, hai - HS viết số bảng đơn vị - Tương tự : trăm nghìn, chục nghìn, - HS viết bảng : 322 222 nghìn, trăm, chục, đơn vị - HS đọc số - GV viết số yêu cầu HS gắn lên bảng GV đã làm + Số phải gắn : 432 516 654 321 HĐ2: Thực hành - Bài 1a : Gọi HS phân tích, mẫu + GV đính bài 1b lên bảng - HS thực hành - Bài : HD nhanh tương tự bài1 - Bài : Củng cố đọc số Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (15) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Bài : Củng cố viết số - GV đọc * Viết số gồm : A 15 nghìn, 15 trăm và 15 đơn vị B a trăm, b chục và c đơn vị (a khác 0) KT : - Phân tích số : 294 1p Về nhà làm bài tập VBT - HS : trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị - Nêu kết điền vào ô trống - 1HS làm bảng - lớp làm - HS đọc truyền điện ( HSTB,Y) - HS viết bảng - HS tự làm Thứ tư 25 / 8/ 2011 ( học thời khoá biểu thứ ) Tuần : NS :24 /8/11 Tiết : Tập làm văn KỂ LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT NG :25 /8/11 I, Mục tiêu : - Hiểu : Hành động nhân vật thể tính cách nhân vật ; nắm cách kể hành động nhân vật (ND ghi nhớ) - Biết dựa vào tính cách để xác định hành động nhân vật (Chímẻ, Chim Chích), bước đầu biết xếp các hành động theo thứ tự trước, sau để thành câu chuyện II, Đồ dùng dạy - học : - Ghi sẵn câu hỏi (phần nhận xét) III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò ph 1, Bài cũ : - Thế nào là kể chuyện ? - HS nêu - Nhân vật truyện là : A, là người B, là vật C, là vật D, là người hay là vật - HS viết kết đúng bảng D 12 2, Bài : ph A, Giới thiệu bài : (trực tiếp) - HS nghe B, Phần nhận xét : * Hoạt động : - Gọi HS đọc truyện “Bài văn bị điem - HSK,G đọc - lớp nghe không” (Chú ý đọc rõ lời thoại nhân vật) - GV đọc diễn cảm bài văn - HS nghe * Hoạt động : (N2) - Tìm hiểu yêu cầu bài - Từng cặp trao đổi tình yêu cầu 2,3 + HSK,G lên bảng thực thử ý BT2 – ghi vắn tắt hành động cậu bé - Giờ làm bài : nộp giấy trắng - GV nhận xét – nhấn mạnh : ghi vắn tắt - Làm việc theo nhóm - Thảo luận (N4) cử đại diện viết lại ý kiến nhóm - Đánh gía theo tiêu chuẩn : - Đại diện các nhóm nêu kết + Lời giải A, Giờ làm bài : nộp giấy trắng + Thời gian B, Giờ trả bài : im lặng mãi nói + Cách trình bày C, Lúc : khóc bạn hỏi Mỗi hoạt động cậu bé thể Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (16) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Đại diện nhóm có thể diễn giải cụ thể (yêu cầu nâng cao) - Nêu thứ tự kể hoạt động C, Phần ghi nhớ : - Gv giải thích thêm : Chọn kể hoạt động tiêu biểu nhân vật : Cậu bé có thể có nhiều hoạt động khác ta chọn hoạt động nói lên tính cách đáng yêu cậu bé trung thực, thương yêu cha, trân trọng tình cảm với người cha đã hy sinh 20ph 3, Phần luyện tập : - GV nhấn mạnh : + Điền đúng tên Chim Sẻ và Chim Chích + Sắp xếp các hành động đã cho thành câu chuyện + Kể lại câu chuyện đó theo dàn ý đã xếp - GV và lớp nhận xét 3ph 4, Củng cố : - Cho HS nêu lại ghi nhớ * Về học thuộc nội dung ghi nhớ - Kể lại câu chuyện cho người thân TUẦN : lòng trung thực - Các nhóm diễn giải - H/động xảy trước kể trước, xảy sau kể sau : a – b – c - HS đọc nối tiếp phần ghi nhớ - HS nghe - 1HS đọc bài tập- lớp đọc thầm - Từng cặp HS trao đổi - Làm bài vào VBT - HS lên bảng điền vào bảng phụ - 1,2 HS kể lại câu chuyện theo bài đã xếp hợp lí - HS nêu TOÁN TIẾT: LUYỆN TẬP I, Mục tiêu : - Viết và đọc các số có đến sáu chữ số II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ kẻ sẵn BT1 III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoat đông thầy 5ph 1, Bài cũ : - Gọi em đọc kết bài tập 3/10 - Số “sáu trăm mười lăm nghìn không trăm bảy mươi tám” viết là : A, 610 578 B, 615 078 C, 150 078 D, 615 780 - GV nhận xét chung 7ph 2, Bài : A, Hoạt động : HD HS ôn lại hàng - Gọi HS nêu tên các hàng đã học - Nêu quan hệ hai hàng liền kề Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS:24/8/11 NG:25/8/11 Hoạt động trò - HS nêu kết - HS suy nghĩ – làm bảng chọn kết đúng B * Hoạt động : - 4,5 HS nêu : hàng trăm nghìn, h/chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đ/vị (17) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 20 phút phút - đ/vị hai hàng liền kề - GV viết số : 825 713 lên bảng gọi HS xác định kém 10 lần các hàng và chữ số thuộc hàng đó - 1,2 HS phân tích : chữ số thuộc h/ đơn vị, chữ số thuộc h/ chục, số thuộc h/ trăm, - Gv ghi bảng gọi HS đọc - HS đọc (HSTB,Y) - lớp nhận 850 203 ; 820 204 xét 800 007 ; 832 100 B, Hoạt động : Thực hành - Bài : Gọi HS làm bảng (bảng phụ đã kẻ * Hoạt động : sẵn) - HS làm bảng phụ - lớp làm - Bài : Củng cố đọc và phân tích số nháp - Bài : Củng cố cách viết số có chữ số - HS làm miệng ( HSTB,Y) (3a,b,c) - HS làm bảng - Bài : Củng cố cách viết dãy số (4a,b) - Cả lớp làm bài vào + Cho HS nêu qui luật dãy số * HSK,G : Làm bài tập 4/9 VBT * HSK,G : làm bài 3, Củng cố : Tiết này ta ôn gì ? - HS nêu * Về nhà làm bài tập 3d,e,g ; 4c,d,e - HS ghi bài Tuần : NS :24/8/11 Tiết : LT- Câu MRVT : NHÂN HẬU ĐOÀN KẾT NG : 25/8/11 I, Mục tiêu : - Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm Thương người thể thương thân (BT1, BT4) ; nắm cách dùng số từ có tiếng “nhân” theo nghĩa khác : người, lòng thương người (BT2, BT3) II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ kẻ sẵn cột a,b,c bài tập - Kẻ bảng phân loại để HS làm BT2 III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò ph 1, Bài cũ : Chép lại cặp tiếng bắt vần - Hs suy nghĩ viết bảng với bài ca dao sau : Ta – xa ; thầm - bầm Ai thăm mẹ quê ta bầm – thâm Chiều có đứa xa nhớ thầm Bầm có rét không bầm ? Heo heo gió núi lâm thâm mưa phùn - Nhận xét 30ph 2, Bài mới: A, HD HS làm bài tập : - Bài tập : Gọi HS đọc - HS đọc yêu cầu bài + Yêu cầu (N6) thảo luận viết bảng - HS thảo luận phụ - Đại diện nhóm nêu kết - lớp nhận xét - HS đọc lại kết nhóm có số lượng từ đúng nhiếu A, lòng nhân ái, lòng vị tha, tình thân ái, Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (18) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười ph tình yêu mến, B, ác, tàn ác, ác nghiệt, cay độc, C, cứu giúp, trợ giúp, ủng hộ, D, ăn hiếp, hà hiếp, ức hiếp, Bài tập : Gọi HS đọc - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận theo cặp làm vào VBT - HS trình bày - lớp nhận xét A, nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài, B, nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ, Bài tập : HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu * Trò chơi tiếp sức : Với từ đặt câu - tổ thi tiếp sức cùng thời gian tổ nào đặt đủ câu - Mỗi HS đặt câu vào tổ đó thắng Bài tập : HS đọc yêu cầu (HSK,G) - (N2) thảo luận – nêu ý kiến A, Khuyên hiền lành gặp may B, Chê người có tính xấu ghen tị thấy người khác hạnh phúc C, Khuyên ta phải biết đoàn kết – đoàn kết là sức mạnh 3, Củng cố : Tiết này chúng ta học - HS trả lời gì ? - HS nghe – ghi bài * Về học thuộc câu tục ngữ Thứ sáu 26 / 8/ 2011( Học thời khoá biểu thứ ) NS : 24/8/11 MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC NG :26/8/11 Tuần : Tiết : Chính tả I, Mục tiêu : - Nghe - viết và trình bày đúng bài chính tả sẽ, đúng quy định + Viết đúng : khúc khuỷu, gập ghềnh và các từ địa danh - Làm đúng bài tập 2, 3a II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ viết nội dung bài tập III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1, Kiểm tra dụng cụ môn học - HS để vở, bút chì, bảng ph 2, Bài cũ : - Cho HS đàm thoại các từ : mặc áo, - HS đàm thoại cá nhân (HSTB,Y) ngắn chùn chùn, cỏ xước - Nhận xét 10ph 3, Bài : A, Giới thiệu bài viết : Trong tiết chính - HS nghe - mở SGK/16 tả hôm các em viết đoạn văn nói gương người tốt việc tốt “Đoàn Trường Sinh” đã 10 năm cõng bạn học Sau đó làm bài tập phân biệt cách viết các phụ âm đầu s/x, ăn/ăng Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (19) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười B, Hướng dẫn HS nghe - viết : - GV đọc mẫu đoạn viết nhấn mạnh các từ mục I - Cho HS tìm từ viết hoa – GV ghi bảng 20ph - Cho HS đánh vần tiếng khó viết - HD bài tập 2,3a - Cho HS viết bảng từ khó - HD cách trình bày - Đọc cho HS viết ( theo cụm) - Đọc lại cho HS soát lại bài - Cho HS chấm bài bảng lớp - Cho HS đổi bắt lỗi - GV chấm bài – em ph 3, Củng cố : * Chơi tiếp sức bài tập - HS nghe - HS thảo luận (N2) – phát biểu (Khỉ, Kim Hậu ) - HS đánh vần (HSTB,Y) - HS thảo luận (N2) - HS viết bảng - HS nghe - HS nghe - viết( HS viết bảng) - HS soát bài - HS chấm bài bảng lớp - Đổi chấm ( theo cặp) - HS làm bài tập - HS tham gia chơi tiếp sức Tuần : NS : 24/8/11 Tiết : Tập đọc TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH NG : 26/8/11 I, Mục tiêu : 1, Phát âm : vàng, trắng, sâu xa, áo cơm (HSTB,Y) - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng tự hào, tình cảm - Hiểu nội dung bài : Ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý báu cha ông (trả lời các câu hỏi SGK ; thuộc 10 dòng thơ đầu 12 dòng thơ cuối) II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ chép sẵn khổ thơ : “Tôi yêu ta mang” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò ph 1, Bài cũ : - Cho HS đọc thuộc lòng bài Dế Mèn (một - HS đọc bài đoạn tuỳ thích) - trả lời câu hỏi 30 2, Bài : ph - Cho HS QS tranh và trả lời - HS QS tranh - trả lời - GV : Bài thơ “Truyện cổ nước mình” các - HS nghe em hiểu vì tác giả yêu truyện cổ lưu truyền từ bao đời đất nước ta, cha ông ta - Cho HSK,G đọc bài - HSK,G đọc - Luyện đọc từ khó mục I - HS đọc cá nhân - cặp - Luyện đọc khổ thơ + từ chú thích HS đọc cặp, tổ - Luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc - GV đọc mẫu bài - HS nghe theo dõi - Tìm hiểu nội dung bài : + Câu : Vì tác giả yêu truyện cổ - Vì truyện cổ nhân hậu, tuyệt vời nước nhà ? sâu xa - Giúp ta nhận phẩm chất quí báu công bằng, thông minh, độ lượng, Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (20) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười đa tình, - Truyền cho đời sau lời răn dạy : nhân hậu, hiền, chăm lo, tự tin, + Câu : Bài thơ gợi cho em nhớ truyện cổ nào ? - Tấm Cám : thể công - Đẽo cày đường : thể thông minh Khuyên người ta có chú ý mình, thấy nói gì cho là phải thì chẳng nên công việc gì ? - Câu : Tìm thêm truyện cổ khác thể nhân hậu ông cha ta - Câu : Ý nghĩa hai câu thơ cuối bài là gì ? A, Truyện cổ nhắ chúng ta nhớ ông cha ta B, Truyện cổ là lời dạy lối sống nhân hậu, chăm chỉ, tự tin ông cha ta C, Truyện cổ cho biết ông cha ta - HD đọc diễn cảm và HTL + HD đọc diễn cảm đoạn * Trò chơi : Thi đọc diễn cảm - Tấm Cám : ( Thi thơm .) - Đẽo cày đường : (Đẽo cày ) - Sự tích hồ Ba Bể, Nàng tiên ốc, Sọ dừa, Trầu cau, - HS suy nghĩ chọn kết đúng (bc) B - HS luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc diễn cảm - Mỗi tổ cử em đọc - lớp nhận xét - Đọc nhẩm HTL bài thơ - Thi HTL ph 3, Củng cố : Cho HS đọc lại bài thơ – nêu - HS đọc – nêu ý nghĩa bài thơ ý nghĩa bài thơ * Về tiếp tục học thuộc lòng bài thơ - HS ghi bài I, Tuần : NS : 24/8/11 Tiết : Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐOC NG :26/8/11 Mục tiêu : - Hiểu câu chuyện thơ Nàng tiên ốc, kể lại đủ ý lời mình - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Con người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn II, Đồ dùng dạy - học : - Tranh minh hoạ III, Các hoạt động dạy học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò ph 1, Bài cũ : Cho HS kể lại câu chuyện Sự - HS tiếp nối kể lại câu chuyện tích hồ Ba Bể - nêu ý nghĩa câu chuyện – nêu ý nghĩa - Nhận xét 30 ph 2, Bài : A, Giới thiệu bài : Treo tranh hỏi : Bức - HS nghe ( mở SGK/ 18 ) tranh vẽ cảnh gì ? giới thiệu bài - HS quan sát tranh – trảlời B, Tìm hiểu câu chuyện : - GV đọc diễn cảm bài thơ - HS nghe - HS đọc nối tiếp – HS đọc toàn bài Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (21) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Đặt câu hỏi : + Bà lão làm nghề gì để sống ? + Bà lão làm gì bắt ốc ? + Từ có ốc bà thấy nhà có gì lạ ? + Khi rình xem bà đã thấy gì ? + Sau đó bà làm gì ? + Câu chuyện kết thúc nào ? ph + Nghề mò cua bắt ốc + Thương không muốn bán bỏ vào chum + Nhà cửa sẽ, lợn ăn no, + Nàng tiên từ chum bước + Đập nát vỏ ốc ôm lấy nàng tiên + Bà lão và nàng tiên sống hạnh phúc bên C, HD HS kể chuyện và trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HD HS kể lời mình - Hỏi : Thế nào là kể lại câu chuyện + Em đóng vai người kể, kể lại câu lời em ? chuyện, với câu chuyện cổ tích thơ này, em dựa vào nội dung truyện thơ kể lại không phải là đọc lại câu thơ - GV viết câu đầu lên bảng - HSK,G : kể mẫu - Cho HS kể theo (N3) - em kể nối tiếp - Thảo luận ý nghĩa câu chuyện - Thi kể chuyện - HS thi kể - HS nêu ý nghĩa câu chuyện - HSK,G : kể toàn câu chuyện - HSK,G kể toàn câu chuyện 3, Củng cố : Qua câu chuyện rút bài học gì ? * Về học thuộc đoạn thơ - kể lại cho người thân nghe - HS nêu * Chuẩn bị câu chuyện em đã đọc, - HS nghe – ghi bài nghe lòng nhân hậu TUẦN : TIẾT: TOÁN HÀNG VÀ LỚP NS:24/8/11 NG:26/8/11 I, Mục tiêu : - Biết các hàng lớp đơn vị, lớp nghìn - Biết giá trị chữ số theo vị trí chữ số đó số - Biết viết số thành tổng theo hàng II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ kẻ sẵn phần đầu bài học III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1, Bài cũ : 5ph - Gọi HS giải bài 3d,e,g - HS làm bảng - Gọi HS giải bài 4c,d,e - HS làm bảng * Trong các số đây, các số số nào - HS suy nghĩ làm bảng có giá trị là 000 ? A, 71 608 B, 57 312 B C, 570 064 D, 703 890 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (22) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Nhận xét chung 11ph 2, Bài : A, Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn : - Gọi HS nêu tên các hàng đã học từ bé đến lớn - GV : H/đơn vị, h/chục, h/trăm lớp đơn vị + H/ nghìn, h/chục nghìn, h/trăm nghìn lớp nghìn - GV : đưa bảng phụ đã vẽ sẵn cho HS nêu - Gọi HS lên bảng ghi các số tương tự vào cột ghi hàng * Lưu ý : Cho HS viết vào cột nên viết từ phải sang trái, 3, Thực hành : - Bài : Gọi HS phân tích mẫu 20ph - Bài : Gọi HS đọc số và nêu tên hàng tương ứng 46 307 + Bài 2b lưu ý : giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí hàng mà nó đứng - Bài : Thảo luận (N2) Củng cố phân tích số thành tổng * HSK,G : Làm bài tập 2/3VBT/10 3ph 4, Củng cố : - HS nêu lớp đơn vị gồm hàng nào ? - HS nêu lớp nghìn gồm hàng nào ? * Về nhà làm bài tập 4,5/12 - HS : h/đơn vị h/chục, h/trăm nghìn - HS nêu : h/đơn vị, h/chục, h/trăm lớp đơn vị - HS nêu : h/nghìn, h/chục nghìn, h/trăm nghìn lớp nghìn - HS lên bảng ghi - HS đọc thứ tự từ h/đơn vị trăm và ngược lại - HS lên bảng điền - lớp làm VBT - HS đọc và phân tích số (HSTB,Y) - 2HS ngồi bàn thảo luận - Đại diện nêu kết * HSK,G : làm bài - HSTB,Y : nhắc lại - HS ghi bài Thứ ba ngày30/8 ( Học thời khoá biểu thứ năm ) tham quan học tập Duy Sơn , Cô Hương dạy TUẦN : TIẾT: 10 Thứ tư ngày31/8 ( Học thời khoá biểu thứ sáu ) TOÁN NS:29/8/11 TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU NG:31/8/11 I, Mục tiêu : - Nhận biết hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu - Biết viết các số đến lớp triệu II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ kẻ sẵn các các lớp, hàng III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5ph 1, Bài cũ : - Gọi HS lên bảng làm miệng bài 4/13 - HS làm miệng - Chọn câu trả lời đúng Trong các số : - HS suy nghĩ làm bảng 56 731, 567 213, 576 321, 612 357 số bé B Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (23) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười là : A, 567 321 ; B, 567 213 C, 576 321 ; D, 612 357 - Nhận xét chung 3ph 2, Bài : - HS trả lời : h/trăm nghìn, h/chục A, Ôn tập : GV viết số 653 720 nghìn, h/nghìn, h/trăm, h/chục, - Yêu cầu HS nêu c/số thuộc hàng nào, h/đơn vị lớp nào ? - 6,5,3 thuộc lớp nghìn ; 7,2,0 thuộc lớp đơn vị - Lớp đơn vị : h/đơn vị, h/chục, h/trăm - Nêu tổng quát : Lớp đơn vị gồm - Lớp nghìn : h/nghìn, h/chục nghìn, hàng nào ? Lớp nghìn gồm hàng nào ? h/trăm nghìn 10ph B, Giới thiệu lớp triệu gồm các hàng triệu, chục triệu, trăm triệu - Gọi Hs lên bảng viết - lớp viết bảng : nghìn, mười nghìn, trăm nghìn, mười trăm nghìn - Giới thiệu mười trăm nghìn còn gọi là triệu, triệu viết là : 000 000 - Đếm 000 000 có bao nhiêu c/số - Giới thiệu mười triệu còn gọi là chục triệu viết là 10 000 000 - Mười chục triệu còn gọi là trăm triệu - Giới thiệu : h/triệu, chục triệu, trăm triệu hợp thành lớp triệu - Gọi HS nêu lớp triệu gồm hàng nào ? - Gọi HS nêu các hàng từ bé đến lớn 18ph C, Thực hành : - Bài : Đếm thêm triệu từ triệu đến 10 triệu - Bài : HS QS mẫu Chơi trò chơi tiếp sức - Bài : (cột 2) Củng cố viết số và cho biết số đó có bao nhiêu c/số ? số gồm có bao nhiêu chữ số ? ph * HSK,G : làm bài tập 3/12VBT 3, Củng cố : - Cho HS nhắc lại lớp triệu gồm hàng nào ? * Về nhà làm bài tập 1,2/13 SGK Tuần 2: Tiết Tập làm văn - HS viết : 000, 10 000, 100 000, 000 000 - HS đọc - HS : có c/số - HS viết bảng : 10 000 000 - HS ghi bảng : 100 000 000 - HS : h/triệu, h/chục triệu, h/trăm triệu - 1,2 HS nhắc lại - HS làm miệng (HSTB,Y) -Chia tổ chơi (mỗi em số) - HS viết bảng - nêu * HSK,G làm bài - HS nhắc lại - HS ghi bài TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN NS : 29/8/11 NG : 31/8/11 I, Mục tiêu : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (24) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Hiểu : Trong bài văn kể vhuyện, việc tả ngoại hình nhân vật là cần thiết để thể tính cách nhân vật (ND ghi nhớ) - Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật (BT1, mục III) ; kể lại đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão nàng tiên (BT2) II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ chép yêu cầu BT1 để trống phần nhận xét - Phiếu giao việc viết đoạn văn Vũ Cao III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò ph 1, Bài cũ : - Hỏi : Khi kể lại hành động nhân vật - HS trả lời cần chú ý điều gì ? - Gọi HS kể câu chuyện đã giao - HS kể - Nhận xét 12 2, Bài : ph A, Giới thiệu bài (gián tiếp) - HS nghe B, Phần nhận xét : - Gọi HS đọc BT1, 2, - HS nối tiếp đọc - Cả lớp đọc thầm đoạn văn ghi vắn tắt đặc điểm ngoại hình + Sức vóc : + Thân mình : + Cánh : + Trang phục : - Cho HS thảo luận (N2) tìm hiểu tính - Thảo luận rút kết luận cách và thân phận thông qua ngoại hình + Tính cách : yếu đuối + Thân phận : tội nghiệp, đáng thương, * Phần ghi nhớ : dễ bắt nạt - Cho HS nêu ghi nhớ - HS nêu ghi nhớ - lớp đọc thầm - GV nêu thêm ví dụ - HS nghe 20 ph C, Luyện tập : - Bài : Gọi HS đọc nội dung + Hỏi : Các chi tiết nói lên điều gì ? - HS đọc BT1 - Lớp đọc thầm viết nhanh vào chi tiết miêu tả hình dáng chú bé liên lạc + Thận phận chú : nghèo, quen chịu đựng vất vả + Tính cách : nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ, ph - Bài tập : Gọi HS đọc - HS đọc đề + Nhắc HS có thể kể đoạn kết hợp tả - QS tranh minh hoạ để tả ngoại hình bà ngoại hình bà lão người tiên không lão – nàng tiên (N2) trao đổi thiết phải toàn câu chuyện - Hai, ba HS thi kể - lớp nhận xét + GV nhận xét ( h/dáng Vóc người, khuôn mặt, đầu 3, Củng cố : Muốn tả ngoại hình nhân vật tóc, trang phục, cử chỉ) cần chú ý tả gì ? * Lưu ý : Khi tả cần chú ý đặc điểm ngoại hình tiêu biểu Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (25) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười SINH HOẠT CUỐI TUẦN I.Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động tuần qua, triển khai kế hoạch tuần đến II.Hoạt động dạy học Cho hs hát bài Ban cán lớp nhận xét các mặt hoạt động tuần GVCN nhận xét a) Học tập:Đi học chuyên cần, lớp đã vào nề nếp, BCS hoạt động chưa thật hiệu quả, có chuẩn bị bài nhà song còn vài em không mang theo đầy đủ dụng cụ học tập em KHậu, Khải, Hương vì các em không nắm TKB b) Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp Tác phong tương đối gọn gàng c) Đạo đức: Không có em nào vi phạm đạo đức d) Nề nếp:Ra vào lớp xếp hàng ngắn * Tồn tại: Nhiều em học còn quên nhà (Vinh, Huệ , Hậu) Kế hoạch tuần đến: -Khắc phục tồn đã nêu tuần qua -Ôn lại các bài hát múa, các trò chơi dân gian để chuẩn bị cho khai giảng -Kiểm tra nội quy và nhiệm vụ hs Tuần ( ngày 5/9 đến 9/ 9/ 2011 ) Thứ bảy 3/9 (Học tời khoá biểu thứ hai) Tuần:3 NS: 2/9/11 Tiết 1: Tập đọc THƯ THĂM BẠN NG: 3/9/11 I.Mục tiêu: -Đọc đúng: Quách Tuấn Lương, quyên góp, thiệt thòi -Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thư thể cảm thông, chia sẻ với nỗi đau bạn -Hiểu tình cảm người viết thư : thương bạn, muốn chia sẻ nỗi đau buồn cùng bạn (trả lời các câu hỏi SGK ; nắm tác dụng phần mở đầu, phần kết thúc thư) II Đồ dung dạy học: Bảng phụ ghi câu dài: Nhưng … tự hào/ … ba,/ … nước lũ III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4ph 1.Bài cũ: Yêu cầu HS đọc bài thơ Truyện -2 em đọc cổ nước mình (đọc đoạn bài) *Hỏi thêm: Em hiểu hai dòng thơ cuối -… lời răn dạy ông cha phải sống nào? nhân hậu, chăm … 32ph 2.Bài mới: a-Giới thiệu trực tiếp, ghi đề bài -Mở SGK b-Luyện đọc từ: (mục I) -K Hậu, Khải, Ánh +Viết và yêu cầu HS đọc -Lớp đồng lần -Cả lớp đọc thầm toàn bài -Lớp đọc thầm -Gọi HSG đọc toàn bài -Hai HS đọc bài, lớp theo dõi c-Đọc vỡ câu: Y/c em đọc 1câu Hs đọc truyền điện -Đọc vỡ đoạn: Y/c mõi em đọc đoạn Hs đọc đoạn, dựa vào phần chú + Đ1 Từ đầu đến với bạn thích để giải nghĩa từ + Đ2 Tiếp đến mình -Luyện đọc câu bảng phụ Giải thích từ: xả thân + Đ3 phần còn lại Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (26) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười GTT: quyên góp d-Đọc mẫu e-Luyện đọc theo nhóm 3- theo dõi nhắc nhở -Kiểm tra kết đọc nhóm: 2-3 nhóm Tuyên dương nhóm đọc đúng Hay g-Tìm hiểu nội dung: -Yêu cầu HS đọc thầm đoạn -Trả lời câu hỏi SGK -Gọi em đọc bài -Trả lời câu hỏi SGK -Trả lời câu hỏi SGK 3ph HS đọc theo -HS luyện đọc theo nhóm -2-3 nhóm đọc toàn bài, lớp nhận xét -Lớp đọc thầm đoạn -… Chia buồn với Hồng Hs đọc lại toàn bài -… Hôm đọc báo … vừa Mình gửi … chia buồn cùng bạn Mình hiểu … mãi mãi -… khơi gợi cho Hồng tự hào người cha dũng cảm: Chắc Hồng … nước lũ Khuyến khích Hồng noi gương cha vượt qua nỗi đau: Mình tin … nỗi đau này Làm cho Hồng yên tâm: Bên cạnh Hồng còn có … mình -Hai em đọc, lớp đọc thầm Yêu cầu HS đọc lại đoạn 2,3 -Gọi Hs đọc dòng mở đầu và dòng kết thúc thư -… Những dòng mở đầu cho biết: địa Hỏi: Những dòng mở đầu và kết thúc điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi thư cho biết gì? người nhận thư Những dòng cuối thư ghi lưòi chúc lời nhắn gởi, cảm ơn, hứa hẹn, kí tên, ghi tên người viết thư -Yêu cầu HS đọc bài -3 em đọc lại bài -Thi đọc diến cảm đoạn em thi đọc diễn cảm đoạn *HSKG: Bức thư cho thấy tình bạn -… Lương giàu tình cảm, Lương đọc Lương và Hồng nào? báo thấy Hồng gặp khó khăn, đã chủ động viết thư thăm hỏi, giúp Hồng số tiền bỏ ống để bày tỏ cảm thông 3.Củng cố: -Liên hệ: Các em đã làm gì để giúp đỡ HS tự nêu ví dụ người gặp khó khăn chưa? Hãy kể cho các bạn cùng nghe KT: Phần nào thư ghi thơig gian, địa điểm viết thư và lời chào hỏi người nhận thư? C A.Phần cuối thư B Đoạn đầu tiên thư C.Hai dòng đầu tiên thư *Học thuộc lòng đoạn -HS ghi bài TUẦN:3 TOÁN TIẾT:11 TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU I Mục tiêu: Đọc, viết số số đến lớp triệu Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS:2/9/11 NG:3/9/11 - (27) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Hs củng cố hàng và lớp II Đồ dung dạy học: Bảng phụ kẻ các hang bài học III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy 5ph 1.Bài cũ: Đọc cho Hs viết: chín triệu, chín chục triệu, chín trăm triệu -Lớp triệu gồm hang nào? 34p 2.Bài mới: a)Hướng dẫn Hs viết số 342 157 413 Yêu cầu Hs nhìn bảng phụ, viết bảng Lưu ý: Tách số thành lớp, lớp có ba hang (từ lớp đơn vị đến lớp triệu) dựa vào cách đọc số có ba chữ số thuộc lớp để đọc (đọc trái sang phải) -Yêu cầu Hs nêu cách đọc số b)Thực hành: Bài 1: Yêu cầu Hs nhìn bẳng số SGK và tự viết số -Yêu cầu em đọc số Bài 2: Yêu cầu Hs làm miệng -Củng cố cách đọc số Bài 3: Tổ chức cho HS viết bảng -Đọc số cho HS viết Hoạt động trò -Viết bảng 000 000 ; 90 000 000 ;900 000 000 -… triệu, chục triệu, trăm triệu Viết bảng con:342 157 413 Đọc: Ba trăm bốn mươi hai triệu hai trăm mười lăm nghìn bốn trăm mười ba -… Tách thành lớp Viết: 32 000 000 ; 32 516 000 ; 32 516 497 ; 834 291 712 -Mỗi em đọc số -Đọc truyền điện -Nhắc lại cách đọc số Viết bảng con: 10 250 214 ; 253 564 888 ; 400 036 105 ; *HSKG: Làm bài tập 4SGK và VBT 700 000 231 3.Củng cố: Số tám mươi tư triệu không HSs làm bài vào trăm sáu mươi ba nghìn không trăm hai mươi hai viết là: A.8 463 052 B.840 063 052 C C.84 036 052 D.84 006 352 *Làm bài tập 1, 2, VBT Thứ ba 6/9/2011 Tuần : Tiết : Tập làm văn KỂ LẠI LỜI NÓI, Ý NGHĨ CỦA NHÂN VẬT NS : 5/9/11 NG : 6/9/11 I, Mục tiêu : - Biết hai cách kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật và tác dụng nó : nói lên tính cách nhân vật và ý nghĩa câu chuyện (ND ghi nhớ) - Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật bài văn kể chuyện theo cách : trực tiếp, gián tiếp II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ ghi nội dung BT 1, phần nhận xét - Bảng dành cho HS kẻ sẵn cột : lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp III, Các hoạt động dạy - học : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (28) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TL Hoạt động thầy 5’ 1, Bài cũ : - Khi tả ngoại hình nhân vật cần chú ý tả gì ? - Tại cần phải tả ngoại hình nhân vật ? - Nhận xét 12’ 2, Bài : A, Giới thiệu bài : - Hỏi : Những yếu tố nào tạo nên nhân vật truyện ? giới thiệu bài B, Phần nhận xét : Đọc yêu cầu BT1 - Hỏi : Lời nói và ý nghĩ cậu bé nói lên điều gì cậu ? Hoạt động trò - HS trả lời - HS trả lời - h/dáng, t/tình, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ, hành động tạo nên nhân vật -1,2 HS đọc - Cả lớp đọc thầm bài “Người ăn xin” – ghi lại lời nói, ý nghĩ cậu bé VBT - HS phát biểu - Bài : HS đọc yêu cầu - Cậu là người nhân hậu, giàu lòng nhân ái, trắc ẩn, thương người - Bài : Treo bảng phụ - HS đọc nội dung (N4) trao đổi ghi kết + Hỏi : Lời nói, ý nghĩ ông lão ăn xin vào bảng phụ cách kể đã cho có gì khác ? - Đại diện nhóm phát biểu + Phát bảng phụ - bút +C1 : T/giả trực tiếp nguyên văn lời ông + C2 : T/giả thuật lại gián tiếp * Rút ghi nhớ - HS đọc nội dung ghi nhớ - Lấy ví dụ : + Hương trách Quân đè tay lên làm quen - HS lắng nghe Hương (gián tiếp) + Quân vội nói : “Mình xin lỗi, mình không cố ý”.(trực tiếp) 20’ 3, Luyện tập : - Bài tập : - HS đọc yêu cầu * Lưu ý : Khi dùng lời dẫn trực tiếp các em có - HS nghe thể đặt sau dấu hai chấm phối hợp dấu gạch đầu - HS đọc thầm đoạn văn trao đổi tìm lời dòng và dấu ngoặc kép Còn dùng lời dẫn dẫn trực tiếp, gián tiếp gián tiếp không dùng dấu ngoặc kép hay gạch - HS phát biểu đầu dòng đằng trước có thêm từ rằng, là và dấu hai chấm - Bài tập : HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu * Gợi ý : Muốn chuyển lời dẫn giàn tiếp - HSK,G : làm mẫu câu trực tiép thì phải nắm vững lời nói Khi - Lớp làm VBT chuyển : - Gọi HS trình bày + Phải thay đổi xưng hô - Nhận xét + Đặt lời nói sau dấu : dấu << .>> - HS đọc yêu cầu hay :- HSK,G : làm mẫu - Bài tập : * Gợi ý : BT này ngược với bài trên Chú ý : Thay đổi xưng hô, bỏ dấu << >> - HS trả lời - gộp lời kể chuyện với lời nói nhân vật 3’ 4, Củng cố : Có cách kể lại lời nói, ý nghĩ - HS nghe nhân vật ? * Về học thuộc ghi nhớ - Tìm lời dẫn trực tiếp, gián tiếp các bài Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (29) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười tập đọc đã học TUẦN: TIẾT:12 TOÁN LUYỆN TẬP NS:5/9/11 NG:6/9/11 I Mục tiêu: -Đọc viết các số đến lớp triệu -Bước đầu nhận biết giá trị chữ số theo vị trí nó số II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4ph 1.Bài cũ: -Đọc cho HS viết bảng con: -Viết bảng con: 312 826 ; 908 635 021 312 826 ; 908 635 021 -KT VBT cách đổi chéo -KT bạn cùng bàn 35ph 2.Luyện tập: * Yêu cầu Hs nêu các hàng từ bé đến -HSY nêu miệng: đơn vị, chục, trăm, lớn ; các số đến lớp triệu có thể có đến nghìn,chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục chữ số? Cho ví dụ triệu, trăm triệu Có 7, chữ số Bài 1: -Gọi Hs nêu yêu cầu bài tập và tự -Hs tự làm bài vào làm bài (Làm vào VBT) -Chú ý bắt đầu tách từ hang bé Bài 2: -Tổ chức cho Hs làm miệng Mỗi em đọc số (ưu tiên cho HSY) -Củng cố lại cách đọc số -Chú ý HSY Bài 3a, b, c: -GV đọc số cho HS viết vào Hs viết bảng con: 613 000 000 ; 131 405 bảng 000 ; 512 326 103 Bài 4a, b: Yêu cầu Hs tự làm bài vào -Hs tự làm bài VD: Số Giá trị chữ số -Hai em nêu miệng kết 715 638 000 HSK làm bài 571 638 500 000 -HSG làm thêm các yêu cầu còn lại *HSKG: - làm bài VBT -Viết tổng thành số: 200 000 0000 + 70 000 000 + 500 + = 600 000 000 + 000 000 + 20 000 + 60 + = 700 000 000 + 800 000 + 900 + = -Một số có hai chữ số là hai số tự nhiên liên tiếp Nếu viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại thì số đó tăng lên đơn vị? 1ph 3.Củng cố: Trong các số sau đây chữ số số HS chon câu: Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 D (30) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười nào có giá trị là 8000? A.218 042 657 B.800 006 425 C.175 181 302 D.325 168 603 HS ghi bài *Làm bài tập còn lại VBT Tuần: NS: 6/9/11 Tiết 3: Luyện từ và câu TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC NG: 6/9/11 I.Mục tiêu: -Hiểu khác nhaugiữa tiếng và từ, phân biệt từ đơn và từ phức (ND ghi nhớ) -Nhận biết từ đơn, từ phức đoạn thơ (BT1,mục III) ; bước đầu làm quen với từ điển (hoặc sổ tay từ ngữ) để tìm hiểu từ (BT 2, 3) II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi nội dung cần ghi nhớ, 5-6 từ điển TV III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4ph 1.Bài cũ:Dấu hai chấm dùng để làm gì? -2HS trả lời Cho ví dụ -Lớp nhận xét 33ph 2.Bài mới: a)Phần nhận xét: -Yêu cầu HS đọc phần nhận xét -HS đọc thầm Hỏi:Câu đó gồm từ? -………… 14 từ Hãy chia các từ đó thành hai loạitừ -HS làm bài vào VBT tiếng và từ hai tiếng ; làm vào VBT -Đổi kiểm tra chéo cùng bàn -Chữa bài chung: +Từ tiếng: nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là +Từ hai tiếng: Giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến Tiếng dùng để làm gì? -… để cấu tạo nên từ Từ dùng để làm gì? -… tạo nên câu b)Phần ghi nhớ: -Đọc cá nhân:An, Nam, Bông ; lớp đọc đồng Gọi HS đọc c)Luyện tập: Bài 1: Tổ chức làm bài theo nhóm HS nêu yêu cầu bài tập, thảo luận theo nhóm -Yêu cầu các nhóm nêu kết hoàn thành bài -Các nhóm nêu kết quả, lớp nhận xét chữa bài chung Bài 2: Hướng dẫn HS tra từ điển: Tra từ điển cần Hs lắng nghe dựa theo thứ tự bảng chữ cái VD: Muốn tìm nghĩa từ “độ lượng” ta -Theo dõi cách làm GV tìm đến trang có chữ Đ đứng trước, sau đó tìm từ “độ lượng” và đọc nghĩa từ -Tổ chức cho HS tra từ điển theo nhóm -Hoạt động nhóm, tìm từ điển từ đơn Bài 3:Yêu cầu hs tập đặt câu theo nhóm như: ăn, uống, ngủ, … ; từ phức như: -Chú ý HSY cách đặt câu: An, Vy, sẽ, khoẻ khoắn, lênh khênh, … Bông, Văn, Nam -HS đặt câu theo nhóm Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (31) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười *HSKG: Tìm từ phức đức tính HS ngoan và đặt câu với các từ vừa tìm 2ph 3.Củng cố: KT: Câu văn sau có từ? Một/ người/ ăn xin/ già/ lọm khọm/ đứng/ ngay/ trước/ mặt/ tôi/ A.12 từ B.8 từ C.10 từ D.7 từ *Hoàn thành bài tập -Mỗi nhóm nêu câu vừa đặt -HSKG tìm từ và đặt câu -HS suy nghĩ trả lời: C -Ghi bài Tuần : NS : 6/9/11 Tiết : Tập đọc NGƯỜI ĂN XIN NG : 7/9/11 I, Mục tiêu : - Phát âm đúng : người ăn xin, lom khom, ông lão, giọng khản đặc, chao ôi.(HSTB,Y) - Giọng đọc nhẹ nhàng, bước đầu thể cảm xúc, tâm trạng nhân vật câu chuyện - Hiểu ND : Ca ngợi cậu bé có lòng nhân hậu biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh ông lão ăn xin nghèo khổ (trả lời câu hỏi 1, 2, 3) II, Đồ dùng dạy - học : Chép sẵn câu dài : “Chao ôi nào” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc nối tiếp bài “Thư thăm - HS đọc bài - trả lời CH bạn” - trả lời câu hỏi 1, - HS đọc bài - trả lời : Tác dụng dòng mở - HS đọc bài - trả lời CH đầu và kết thúc ? - Nhận xét 10’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh GT bài - HS QS tranh - trả lời - Cho HSK,G đọc bài - HSK,G đọc - Luyện phát âm từ mục I - HS đọc cá nhân cặp (HSTB,Y) - Cho đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc đoạn + từ chú thích - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc truyền điện - GV đọc mẫu - HS nghe - Cho HS đọc nhóm - HS đọc nhóm - Thi đọc nhóm - HS thi đọc nhóm 10’ B, Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn - trả lời câu hỏi : Hình ảnh - HS đọc - lớp đọc thầm - trả lời CH ông lão đảng thương nào ? ( lom khom, áo quần tả tơi, ) + Luyện đọc đoạn - HS luyện đọc - Cho HS đọc đoạn - trả lời câu hỏi - HS đọc - trả lời ( t/cảm cậu bé ) + Luyện đọc đoạn - HS luyện đọc - Cho HS đọc đoạn - trả lời câu hỏi - HS đọc - trả lời CH3 * Lồng ghép : Câu cuối cùng cho biết dấu hai - ( giải thích thông hiểu cậu bé) chấm có tác dụng gì ? * Vì cậu bé cho mình nhận chút gì - HS suy nghĩ chọn câu trả lời đúng từ ông lão ? A, Vì cậu bé đã nhận lòng biết ơn ông C lão Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (32) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười B, Vì cậu bé đã nhận thông cảm ông lão C, Vì cậu bé đã nhận lời nói chân thành từ ông lão * Liên hệ : Nếu gặp người ăn xin em làm nào ? * HSK,G : trả lời câu hỏi 10’ - Đọc câu dài - HD đọc diễn cảm phân vai nhân vật : tôi – ông lão - GV đọc mẫu - Cho HS luyện đọc diễn cảm - Gọi HS đọc toàn bài 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? * Về nhà tập kể lại câu chuyện trên - HS tự phát biểu - HSK,G : trả lời - HS đọc cá nhân - HS tìm giọng nhân vật - HS chú ý - HS luyện đọc diễn cảm - HS đọc toàn bài - HS trả lời - HS nghe TUẦN:3 TOÁN NS: 6/9/11 TIẾT:13 LUYỆN TẬP NG: 7/9/11 I.Mục tiêu: -Đọc, viết thành thạo các số đến lopứ triệu -Bước đầu nhận biết giá trị chữ số theo vị trí nó số II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 3’ 1.Bài cũ: Số “ba trăm linh sáu triệu - HS suy nghĩ làm bảng hai trăm linh tám nghìn” có “ A, Ba c/số B, Bốn c/số C C, Năm c/số D, Sáu c/số - Nhận xét 30’ 2, Bài : - Bài : Củng cố cách đọc số và nêu - HSTB,Y : làm miệng giá trị chữ số số - Bài : (a,b) : Củng cố cách viết số - HS viết bc - Bài : (a) : Củng cố cách sử dụng - (N2) thảo luận – nêu kết bảng thống kê - (N4) thảo luận hoàn thành bảng - Bài : Luyện tập cách đọc, viết các + Đại diện nhóm nêu kết số đến lớp tỉ + Lớp nhận xét * HSK,G : Làm bài 6,7/6 Sách 400 bài toán 4’ 3, Củng cố : Làm bc : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời - HS làm bc đúng : Số gồm triệu, chục nghìn, B trăm, chục và đơn vị là : A, 400 321 B, 040 321 C, 004 321 D, 430 021 - HS ghi bài * Về nhà làm bài tập 2c,d ; 3b Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (33) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tuần: NS: 6/9/11 Tiết 5: Chính tả (N-V) CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ NG:7/9/11 I.Mục tiêu: -Nghe viết và trình bày bài chính tả sẽ, biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát , các khổ thơ -Làm đúng bài tập 2b II Đồ dung dạy học: Bảng phụ ghi bài tập 2b III.Các hoạt đông dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 2ph 1.Bài cũ: Đàm thoại các từ: lăn tăn, -HS đọc dánh vần cá nhân vầng trăng, trăn, băn khoăn -Đổi chéo kiểm tra phần Luyện tập tiết -Chấm VBT em trước 34ph 2.Bài mới: -Giới thiệu bài trực tiếp; ghi đề bài Mở SGK/26, -Đọc mẫu bài viết -HS lắng nghe Hỏi: Bài thơ nói lên tình cảm hai -… cụ già bị lạc đường vì bị lẫn bà cháu ai? quên đường nhà -Hướng dẫn viết từ khó: cái gậy, cái HS phân tích cá nhân, đọc đồng từ mỏi, lạc đường, nước mắt -Hướng dẫn bài luyện tập 2b HS thảo luận nhóm Một số em nêu kết quả: triển lãm, vẽ cảnh, hoạ sĩ, vẽ tranh, chẳng -Kiểm tra viết từ khó (các từ luyện -Hs viết bảng con: gậy, lạc, mỏi viết) -Đọc mẫu lần Nghe, dõi SGK HD: Câu chữ lùi vào ô vở, câu chữ lùi vào ô (so với lề); khổ thơ này cách khổ thơ hang Lắng nghe -Đọc cho Hs viết bài và cho HS nhắc -Lớp viết bài, HS viết bảng lớp nhắc lại lại cụm từ viết -Đọc cho HS soát bài -Nghe và dò bài lại -Chữa bài bảng và cho HS đổi chéo -Phát lỗi sai bạn, chấm bạn cùng chấm bài bàn -Chấm bài và chữa lỗi phổ biến -Làm bài tập vào VBT 3ph 3.Củng cố-Dặn dò: KT: Từ nào viết sai ctả? a.khuyên bảo b.hoạ sỉ c.lỗi lầm d.bảo bùng Câu: b, d,e e.vẻ cảnh g.nỗi buồn -Viết lại lỗi sai vào -Ghi nhớ Tuần NS:: 6/9/11 Tiết 6: Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC NG: 7/9/11 I Mục tiêu: -Kể câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọccó nbhân vật, có ý nghĩa, nói lòng nhân hậu (theo gợi ý SGK) -Lời kể rõ ràng, rành mạch, bước đầu biểu lộ tình cảm qua giọng kể II Đồ dùng: HS: mạn từ chốt, Gv: Bảng phụ ghi nội dung nhận xét câu chuyện Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (34) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy 5’ 1, Bài cũ : Cho HS kể lại câu chuyện Nàng tiên ốc - Nhận xét 2, Bài : 10’ A, GT bài : (gián tiếp) - Mời HS GT truyện mìmh đã nghe, đọc - GV ghi bảng 20’ B, HD HS kể chuyện : - Xác định yêu cầu đề - GV gạch chân từ trọng tâm đề - GV nhắc HS truyện thơ : Mẹ ốm, Các em nhỏ và cụ già, Dế Mèn - Gợi ý cách GT truyện : Tôi muốn kể với các bạn truyện này tôi nghe - Trước kể các em cần GT với các bạn câu chuyện mình + Tên truyện, có đầu, có cuối, có mở đầu có diễn biến, có kết thúc + Đối với truyện dài các em có thể kể đoạn C, HS thực hành kể trao đổi ý nghĩa - Kể chuyện theo cặp - Thi kể - Tuyên dương HS nhớ, thuộc câu chuyện kể giọng kể biểu cảm + Nội dung c/c có hay, có không ? + Cách kể, k/năng hiểu truyện 3’ 3, Củng cố - dặn dò : Về nhà kể cho người thận nghe - Xem tranh mịnh hoạ và bài tập tiết KC (T4) Hoạt động trò - HS kể chuyện - HS nghe - HS GT tên câu chuyện - HS đọc đề bài - HS tiếp đọc gợi ý 1, 2, 3, - Tìm truyện lòng nhân hậu đâu ? Kể truyện trao đổi với bạn bè - HS nối tiếp GT câu chuyện mình kể - Cả lớp đọc thầm gợi ý - em cùng kể và trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS thi kể - nêu ý nghĩa - Lớp nhận xét bình chọn - HS nghe Thứ năm 8/9/11 TUẦN:3 TOÁN NS: 7/9/11 TIẾT:14 DÃY SỐ TỰ NHIÊN NG: 8/9/11 I, Mục tiêu : Bước đầu nhận biết số tự nhiên, dãy số tự nhiên và số đặc điểm dãy số tự nhiên II, Đồ dùng dạy - học : Vẽ sẵn tia số vào bảng phụ III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt đông thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS làm bài tập - HS làm bài tập - Kiểm tra làm bài nhà - HS nộp Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (35) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, Giới thiệu số tự nhiên và dãy số tự nhiên : - Hỏi : Nêu và số đã học Nếu HS nêu các số không phải là số TN ( - 10, 17, 135, 1000, ) thì viết riêng phía - Chỉ vào các số HS nêu : Đây là - HS nhắc lại, lấy thêm ví dụ số tự nhiên - HD HS viết các số TN từ bé đến lớn - HS viết bảng - lớp viết nháp - Nhận xét đặc điểm dãy số vừa viết - 0, 1, 2, 3, Được viết theo thứ tự từ bé đến lớn - GT : Tất các số TN xếp theo thứ số - 1,2 HS nhắc lại tự từ bé lớn tạo thành dãy số TN - GT dãy số : Cho HS xác định đâu là dãy số TN, đâu không phải + 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, - Là dãy số TN, ba dấu chấm các số TN > + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 + 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Không phải là vì thiếu số - Cho HS QS HVẽ tia số bảng phụ - Không phải vì thiếu ba dấu chấm - Tập cho HS nêu nhận xét : + Mỗi số TN ứng với cái gì ? - HS QS + Số đâu ? - điểm tia số + Tia số biểu diễn cái gì ? - Số ứng với điểm gốc B, Đặc điểm dãy số TN : - Tia số biểu diễn dãy số TN - Hỏi : Thêm vào ta số nào ? Thêm vào 1000000 ta số nào ? Vậy thêm vào số TN nào thì ta - Số - Số 1000001 gì ? - ta số liến sau số đó Không có số TN lớn - Bớt số ta số nào ? - Bớt số ta số nào ? * Lưu ý : Ta không thể bớt số để số TN khác nên số là số TN bé - Số - Số - Bớt số TN bất kì ta gì ? - Nhận xét số liên tiếp dãy số TN 120 + = 121 121 – = 120 - Số liền trước đó - 120 + = 121 3, Thực hành : 15’ - Bài 1, : Củng cố số liền trước, số - 121 – = 120 Trong số TN số liên tiếp kém liền sau - Bài : Viết số để hoàn chỉnh số TN đơn vị - Làm miệng (HSTB,Y:Nam, Văn, Đạt) liên tiếp - HS làm bc - Bài 4a : Hoàn thành dãy số Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (36) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười * HSK,G : Làm bài tập VBT - (N2) thảo luận quy luật dãy số - nêu kết 4, Củng cố : Nêu đặc điểm dãy số 4’ TN - HS nêu - HS ghi bài * Về nhà làm bài tập 4b,c/19 SGK Tuần : NS : 8/9/11 Tiết : Luyện từ và câu MRVT : NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT NG : 8/9/11 I, Mục tiêu : Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm nhân hậu – Đoàn kết (BT2, BT3, BT4) ; biết cách mở rộng vốn từ có tiếng hiền, tiếng ác (BT1) II, Đồ dùng dạy - học : III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS trả lời : - Tiếng dùng để làm gì ? Cho VD - HS trả lời - Từ dùng để làm gì ? Cho VD - HS trả lời 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS nghe B, HD làm bài tập : 6’ - Bài : Chơi thi tiếp sức các tổ - HS tham gia chơi 8’ - Bài : Xếp các từ vào nhóm Nhân hậu – Đoàn - HS thực hành theo (N4) kết - Đại diện nhóm nêu kết + Giải nghĩa số từ + (N4) thảo luận làm trên bảng phụ 7’ - Bài : Y/cầu HS đọc đề - HS đọc yêu cầu + Gơị ý : Chọn từ cho phù hợp với các từ khác - Từng cặp trao đổi – ghi kết câu vào 8’ - Bài : Dành cho HSK,G - Lần lượt HS trình bày + Gợi ý : Muốn hiểu thành ngữ em phải hiểu - HS đọc nghĩa đen, bóng - HS phát biểu 5’ 3, Củng cố : Chơi trò chơi đoán từ, đoán chủ đề Các từ đề đoán : nhân hậu, giúp đỡ, đoàn kết, hiếu thảo, hiền từ, từ chủ đề, nhân hậu đoàn kết * Cách chơi : GV câu đố : Câu thành ngữ nào cho biết người giàu có giúp đỡ người nghèo khổ, người - HS tham gia chơi may mắn giúp đỡ người bất hạnh Em nào đoán đúng lên bảng đoán theo gợi ý các bạn TUẦN:3 TIẾT:15 I, Mục tiêu : Thứ sáu 9/9/11 TOÁN VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS: 8/9/11 NG: 9/9/11 (37) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Biết sử dụng mười chữ số để viết số hệ thập phân - Nhận biết giá trị chữ số theo vị trí nó số II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ kẻ bài 1, 3/20 III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS lên bảng làm bài tập - HS làm bài tập 4b,c - Cho dãy số 880, 885, 890, 895, - HS làm bc số dãy số trên là : C A, 990 B, 8910 C, 896 D, 900 - Nhận xét 2, Bài : 10’ A, Hoạt động : Đặc điểm hệ thập phân - Hỏi : ta dùng c/số để viết số 315, đó - dùng c/số để viết số đó là : c/số 3, 1, là c/số nào - Ở hàng viết c/số ? - c/số - Cứ đơn vị hàng nhỏ hợp thành - 10 đơn vị đơn vị hàng trên liền số 10 đơn vị = chục ; 10 chục = trăm ; 10 trăm = nghìn - Để viết các số hệ thập phân ta dùng - 10 c/số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c/số ? Cho ví dụ VD : 685 402 793 - Nêu giá trị các c/số số 999 - Số 999 có c/số kể từ phải sang trái, KL : Giá trị c/số phụ thuộc c/số nhận giá trị là : 9, vào vị trí nó số đó 90, 900 - Viết số TN với các đặc điểm trên - HS nhắc lại gọi là viết số TN hệ thập phân 16’ B, Hoạt động : Thực hành - Bài : Củng cố cách đọc số, viết số, phân - HS làm tích số - Bài : Củng cố cách viêt số thành tổng - HS làm bảng - Bài : Củng cố tìm giá trị c/số số * HSK,G : Làm bài 42, 43 Sách luyện toán - Trò chơi tiếp sức 5’ 3, Củng cố : Trò chơi : Thi tìm các số có - HS làm - đổi kiểm tra c/số đó số có c/số Tuần : Tiết : Tập làm văn VIẾT THƯ NS : 8/9/11 NG : 9/9/11 I, Mục tiêu : - Nắm mục đích việc viết thư, nội dung và kết cấu thông thường thư (ND Ghi nhớ) - Vận dụng kiến thức đã học để viết thư thăm hỏi, trao đổi thông tin với bạn (mục III) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết đề văn III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (38) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 5’ 1, Bài cũ : Trong bài văn kể chuyện có cách kể lại lời nói và ý nghĩ nhân vật - Nhận xét 7’ 2, Bài : A, GT bài : (gián tiếp) B, Phần nhận xét : - Gọi HS đọc lại bài : Thư thăm bạn - Hỏi : + Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì ? + Người ta viết thư để làm gì ? + Để thực mục đích trên, thư cần có nội dung gì ? * Gợi ý : Qua bài thư thăm bạn + Bạn Lương có nêu mục đích viết thư không Bạn thăm hỏi t/hình gia đình, địa phương Hồng nào ? - Có thể tách riêng ý xen kẻ - Qua thư em thấy thư thường mở đầu và kết thúc nào ? - 1, HS nêu - HS lắng nghe * Hoạt động lớp : - HS đọc - lớp đọc thầm - để chia buồn - .để thăm hỏi, thông báo tin tức, - Nêu lí và mục đích viết thư - Thăm hỏi tình hình người nhận thư - Thông báo t/ hình người viết thư - Nêu ý kiến cần trao đổi bày tỏ - Đầu thư : ghi đặc điểm, thời gian, lời chào - Cuối thư : lời chúc, lời cảm ơn, lời hứa hẹn, kí tên - Như thư thường gồm nội - Phần đầu thư dung nào ? - Phần chính - Phần cuối - Cho HS nhắc lại (treo bảng viết sẵn) - HS nhắc lại 5’ C, Luyện tập : - Gọi HS đọc đề - xác định yêu cầu đề - gạch - HS đọc đề - xác định trọng tâm chân từ trọng tâm đề - Hỏi : Đề bài yêu cầu viết thư cho ? - Một bạn trường khác * Lưu ý : Nếu không có tưởng tượng - Đề bài x/định mục đích viết thư để làm gì ? -Hỏi thăm SK và kể cho bạn nghe t/hình lớp - Thư viết cho bạn cùng tuổi cần xưng hô ntn ? - Cậu, mình, tớ, bạn - Cần hỏi thăm gì ? - SK, GĐ, việc học hành, sở thích - Cần kể cho bạn nghe gì ? - học tập, sinh hoạt, vui chơi, cô giáo - Nên chúc bạn hứa hẹn điều gì ? - Khoẻ, học giỏi, hẹn gặp lại 20’ 3, Thực hành : - Cho HS lấy giấy nháp viết ý cần thiết - HS viết nháp viết thư - Gọi HS nêu miệng - HS trình bày nội dung thư - Chấm 2, HS - HS viết VBT – 1, HS đọc 3’ 4, Củng cố - dặn dò : Tuyên dương HS viết tốt - tiếp tục viết (những HS chưa xong) SINH HOẠT CUỐI TUẦN I.Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động tuần qua, triển khai kế hoạch tuần đến II.Hoạt động dạy học Cho hs hát bài Ban cán lớp nhận xét các mặt hoạt động tuần Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (39) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười GVCN nhận xét a) Học tập:Đi học chuyên cần, lớp đã vào nề nếp, BCS hoạt động chưa thật hiệu quả, có chuẩn bị bài nhà song còn vài em không mang theo đầy đủ dụng cụ học tập em KHậu, Khải, Hương vì các em không nắm TKB b) Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp Tác phong tương đối gọn gàng TUẦN ( TỪ 12/9 ĐẾN 16 /9/11) Thứ hai 12 /9/11 Tuần : NS : 12/9/11 Tiết : Tập đọc MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC NG :12/9/11 I, Mục tiêu : - Phát âm đúng : tham tri chính sự, ngạc nhiên, tài ba (HSTB,Y) - Biết đọc phân biệt lời các nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm đoạn bài - Hiểu nội dung : Ca ngợi chính trực, liêm, lòng vì dân, vì nước Tô Hiến Thành vị quan tiếng cương trực thời xưa (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ chép đoạn : “Một hôm Trần Trung Tá” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc bài “ Người ăn xin” - HS đọc bài (thuộc lòng đoạn tuỳ thích) + trả lời câu hỏi 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh chủ điểm, tranh bài - HS QS tranh và trả lời học GT bài B, HD luyện đọc : - Cho HS đọc bài - HSK,G : đọc bài - Luyện phát âm từ mục I - HS đọc cá nhân - cặp - đồng - Đọc đoạn + từ chú thích + Đoạn : Từ đầu Lí Cao Tông + Đoạn : Tiếp Tô Hiến Thành + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc truyền điện - Cho HS đọc nhóm - HS đọc nhòm – thi đọc nhóm - GV đọc mẫu - HS nghe C, Tìm hiểu bài : - Đoạn : Cho HS đọc - thảo luận CH : - HS đọc – (N2) thảo luận CH - chọn Tô Hiến Thành đã lập ngôi vua theo cách nào ? kết đúng A, Theo ý định riêng mình B B, Theo di chiếu vị vua đã C, Theo ý bà Thái Hậu đã đút lót vàng bạc cho vợ ông - Luyện đọc đoạn - Đoạn : Cho HS đọc - thảo luận CH - HS đọc - trả lời CH – LĐ đoạn - Đoạn : Cho HS đọc - thảo luận CH : - HS đọc – (N2) thảo luận CH - chọn A, Vì người này thẳng thắn dám nói thật kết qủa đúng B, Vì người này luôn biết đặt lợi ích D đất nước lên trên lợi ích cá nhân C, Vì người này có ích cho đất nước D, Vì tất lí trên * Liên hệ : Em còn biết gương người chính - HS tự trả lời trực nào ? Bản thân em đã trung thực chưa ? * Lồng ghép :Tìm từ trái nghĩa với từ trung thực - dối trá Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (40) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Luyện đọc câu dài: “Nếu Thái Hậu Trung Tá” - Luyện đọc diễn cảm đoạn phân vai : Người dẫn chuyện, Đỗ Thái Hậu, Tô Hiến Thành 3, Củng cố - dặn dò : 5’ - Cho HS đọc bài – nêu nội dung bài * Về học thuộc đoạn tuỳ thích TUẦN: TIẾT:16 - HS đọc – GV HD - Luyện đọc - HS tự tìm giọng đọc : THT : cương trực, thẳng thắn, THậu : ngạc nhiên - HS đọc – nêu nội dung bài - HS ghi bài TOÁN SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN NS:12/9/11 NG:12/9/11 I, Mục tiêu : Bước đầu hệ thống hoá số hiểu biết ban đầu so sánh hai số tự nhiên, xếp thứ tự các số tự nhiên II, Đồ dùng dạy học : III, Các hoạt động dạy – học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc, viết và phân tích số (bài 1/ - HS lên bảng thực 17 VBT) (Kĩ đọc, viết số còn hạn chế) 12’ 2, Bài : a, GT bài (trực tiếp) B, HD nhận biết cách so sánh : - Nêu VD : + Cặp số 99 và 100 cho HS so sánh rút - số 99 < 100 Số nào có nhận xét nhiều c/số thì lớn + Cặp số 29869 và 30005 cho HS so - Số 29869 < 30005 Số c/số sánh rút nhận xét thì dựa vào giá trị các c/số cùng hàng C, HD xếp các số tự nhiên theo thứ tự xác định : - Nêu VD : 7698, 7968, 7896, 7869 Cho HS - HS xếp : xếp: + Từ lớn bé ; số nào lớn các số + 7968, 7896, 7869, 7698 + Từ bé lớn ; số nào bé các số + 7698, 7869, 7896, 7968 - Hỏi : Vậy với nhóm các STN chúng ta luôn có - Bao so sánh các thể xếp chúng theo thứ tự từ bé lớn ; từ lớn số TN nên xếp bé.Vì ? thứ tự các số TN * Rút kết luận SGK - HS rút KL 20’ 3, Thực hành : - Bài : (cột 1) Củng cố so sánh điền dấu - HS tự làm – nêu vì ? - Bài 2(a,c) : Củng cố xếp theo thứ tự từ bé đến lớn - Làm việc bc - Bài (a) : Củng cố xếp theo thứ tự từ lớn đến bé - Chơi tiếp sức * HSK,G : Làm bài tập 47, 48, 49 /17 Sách LT4 3’ 4, Củng cố : Dãy số nào đây viết theo thứ - HS làm bc tự từ bé đến lớn A, 15423, 15432, 15342, 15324 B B, 15324, 15342, 15423, 15432 C, 15243, 15342, 15432, 15234 * Về nhà làm bài tập 2b, 3b Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (41) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tuần : NS : 12/9/11 Tiết : Tập làm văn CỐT TRUYỆN NG : 13/9/11 I, Mục tiêu : - Hiểu nào là cốt truyện và ba phần cốt truyện : mở đầu, diễn biến, kết thúc (ND Ghi nhớ) - Bước đầu biết xếp các việc chính cho trước thành cốt truyện Cây khế và luyện tập kể lại truyện đó (BT mục III) II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ viết y/c BT1 (Phần nhận xét) khoảng trống cho HS viết bài - băng giấy viết việc chính truyện Cây khế III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1, Bài cũ : Hỏi : Một thư gồm - HS trả lời 5’ phần nào ? Nhiệm vụ chính phần là gì ? - HS đọc thư - Yêu cầu HS đọc thư đã viết gửi bạn học trường khác - Nhận xét 2, Bài : 10’ A, Phần nhận xét : - HS đọc yêu cầu - Cho HS đọc y/c BT1,2 - HS làm việc theo nhóm - Cho HS làm việc (N4) ghi phiếu + SV1 : Dế Mèn đá * Lưu ý : Ghi ngắn gọn việc + SV2 : Dế Mèn ức hiếp chính + SV3 : Dế Mèn + SV : Gặp bọn Nhện vòng vây + SV5 : Nhện sợ hãi KL : Cốt truyện là chuỗi việc làm nòng cốt cho diễn biến truyện - HS đọc ghi nhớ - 3, HS đọc ghi nhớ B, Luyện tập : - Bài tập : yêu cầu HS đọc nội dung - HS đọc (N2) thảo luận 20’ + Nhắc : Truyện gồm có việc chính, - HS lên bảng thực (băng giấy) thứ tự xếp không đúng Các em - Lớp nhận xét xếp việc diễn trước trình bày trước, - HS làm : b – d – a – c – e – g diễn sau trình bày sau - HS thực hành kể - Bài tập : Yêu cầu HS kể lại câu HSTB,Y : kể đơn giản, ngắn gọn chuyện theo cốt truyện đã xếp HSK,G : kể nâng cao 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS nhắc lại ND ghi nhớ 3’ * Về nhà học thuộc ND ghi nhớ - HS nhắc lại - HS nghe TUẦN: TIẾT:17 TOÁN LUYỆN TẬP NS: 12/9/11 NG: 13/9/11 I, Mục tiêu : - Viết và so sánh các số tự nhiên - Bước đầu làm quen dạng x < 5, < x < với x là số tự nhiên II, Đồ dùng dạy - học : III, Các hoạt động dạy - học : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (42) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TL Hoạt động thầy 5’ 1, Bài cũ : - HS làm bảng bài 2b - HS làm bảng bài 3b - Cho dãy số : 880, 885, 890, 895, Số dãy số trên là : A, 990 ; B, 890, C, 896 D, 900 - Nhận xét 2, Luyện tập : 10’ - Bài : Củng cố số bé nhất, lớn có 1, 2, c/số ( HSTB,Y) 10’ - Bài : Củng cố cách so sánh điền số 10’ - Bài : Củng cố cách tìm STN * HSK,G : Làm bài SGK, làm bài 13, 14 sách 400 bài toán 4’ 3, Củng cố - dặn dò : * Trò chơi ghép số : GV dùng bìa cắt các số 6, 1, các nhóm gắn số theo yêu cầu – nhóm nào nhanh thắng * Về nhà làm bài tập 3,4 VBT/19 Hoạt động trò - HS làm bảng - HS làm bảng - HS làm bảng A - HS tự làm - nêu miệng kết - HS làm bảng - HS (N2) thảo luận – em làm bảng - Chia nhóm chơi - HS ghi bài Tuần : NS : 13/9/11 Tiết : Luyện từ và câu TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY NG : 13/9/11 I, Mục tiêu : - Nhận biết hai cách chính cấu tạo từ phức tiếng Việt : ghép tiếng có nghĩa lại với (từ ghép) ; phối hợp tiếng có âm hay vần (hoặc âm đầu và vần) giống (từ láy) - Bước đầu biết phận biệt từ ghép với từ láy đơn giản (BT1) ; tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng đã cho (BT2) II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ viết từ : ngắn, thẳng (láy) (ghép) - Phiếu học tập : Từ ghép Từ láy - Từ điển tiếng Việt III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Từ phức khác từ đơn điểm nào ? - Từ đơn có tiếng, từ phức có Cho ví dụ tiếng trở lên VDụ : - Những từ nào gần nghĩa với tờ đoàn kết ? - HS làm bc : A, B A, hợp lực ; B, đồng lòng C, giúp đỡ ; D, đôn hậu - Nhận xét 10’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/38 B, Nhận xét : - HS đọc y/c - lớp đọc thầm - Hỏi : Em có nhận xét gì các từ in đậm ? - truyện cổ, ông cha, lặng im : các tiếng có nghĩa tạo thành - thầm thì, cheo leo, se sẽ, chầm chậm : các tiếng có âm đầu, vần, âm đầu và vần lặp lại - Hỏi : Có cách chính để tạo từ phức ? - Có cách : + Ghép tiếng có nghĩa lại với Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (43) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Cho HS đọc ghi nhớ * GV : tình, thương, mến đứng độc lập có nghĩa ghép lại chúng bổ sung cho - săn sóc : lặp âm đầu - Khéo léo : lặp lại vần - luôn luôn : lặp lại âm đầu và vần 18’ C, Luyện tập : - Bài : Cho HS đọc y/c + Nhắc : chú ý vừa in nghiêng vừa in đậm - Cả tiếng có nghĩa : từ ghép (mặc dầu có thể giống âm đầu vần) - Nghĩa tiếng từ ghép phải hợp với từ - Bài : (N4) 4’ GV phát phiếu học tập 3, Củng cố : Trò chơi tiếp sức : (3 nhóm) Tìm từ láy và từ ghép màu sắc (từ ghép) + Phối hợp tiếng có âm đầu vần hay âm đầu và vần (từ láy) - HS đọc ghi nhớ - HS chú ý - HS đọc y/c - HS làm vào + Từ ghép : ghi nhớ, đền thờ, bờ bãi, tưởng nhớ, dẻo dai, vững chắc, cao + Từ láy : nô nức, mộc mạc, nhũn nhặn, cứng cáp - Từng nhóm làm việc – trình bày - lớp nhận xét - HS tham gia chơi Thứ tư 14/9/11 Tuần : Tiết : Tập đọc TRE VIỆT NAM NS : 13/9/11 NG : 14/9/11 I, Mục tiêu : - Phát âm : gầy guộc, bạc màu, kham khổ, bão bùng (HSTB,Y) - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ lục bát với giọng tình cảm - Hiểu nội dung : Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi phẩm chất cao đẹp người Việt Nam : giàu tình thương yêu, thẳng, chính trực (trả lời các CH 1, ; thuộc khoảng dòng thơ) II, Đồ dùng dạy - học : Viết đoạn thơ luyện đọc bảng phụ Mai sau, Đất xanh, tre mãi / xanh màu tre xanh III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS đọc bài “Người chính - HS đọc bài trực” ( Thuộc đoạn tuỳ thích) + TLCH - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh GT bài - HS QS tranh - trả lời B, HD luyện đọc : - Cho HS đọc bài - HSK,G : đọc bài - Luyện phát âm từ mục I - HS đọc cá nhân - cặp - đồng - Đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc đoạn + từ chú thích - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc truyền điện - Cho HS đọc nhóm - HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - GV đọc mẫu - HS nghe Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (44) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười C, Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn – TLCH : Những câu thơ nào nói lên gắn bó lâu đời cây tre người VN ? - Cho HS đọc đoạn 2, : TLCH 1, - Cho HS đọc đoạn : TLCH : Đoạn thơ kết bài có ý nghĩa gì ? * LG : Kết bài tác giả sử dụng cách dùng từ thề nào ? - Hình ảnh câu thơ sau tạo biện pháp nghệ thuật gì ? A, So sánh B, Nhân hoá C, So sánh và nhân hoá - GT đoạn thơ cần LĐ - Yêu cầu HS luyện đọc - Cho HS luyện đọc thuộc lòng đoạn thơ - bài - Cho HS thi đọc thuộc 5’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS đọc bài – nêu nội dung bài TUẦN:4 TIẾT : 18 TOÁN YẾN, TẠ, TẤN - HS đọc - lớp đọc thầm – TLCH Tre xanh bờ tre xanh - tổ đọc to – TLCH - HS đọc – (Sức sống lâu bền cây tre) - điệp từ, điệp ngữ : xanh, mai sau thể tài tình liên tục các hệ tre già, măng mọc - HS làm bc B - HS tìm cách đọc -HS luyện đọc - HS luyện đọc thuộc - HS thi đọc thuộc - HS đọc - nêu nội dung bài - HS ghi bài NS: 13/9/11 NG : 14/9/11 I, Mục tiêu : - Bước đầu nhận biết độ lớn yến, tạ, ; mối quan hệ tạ, với ki-lô-gam - Biết chuyển đổi đơn vị đo tạ, và ki-lô-gam - Biết thực phép tính với các số đo : tạ, II, Đồ dùng dạy – học : III, Các hoạt động dạy – học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - HS thực bài - HS thực - Số thích hợp để viết vào chỗ chấm - HS làm bc 9999 < < 10001 là : A, 99991 B, 9990 C, 10000 D, 99910 C - Nhận xét 10’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS nghe B, GT đơn vị đo k/lượng yến, tạ, + Đơn vị yến : Để đo k/lượng các vật nặng - HS nghe người ta cần dùng đơn vị yến - GV : yến = 10 kg - HS nhắc lại (HSTB,Y) - Hỏi : Mua yến gạo tức là mua bao nhiêu kg - 20kg gạo ? Có 10 kg khoai tức là có bao nhiêu yến khoai ? - yến + Đơn vị ta, : tạ = 10 yến - Hỏi : tạ = ? kg ; = tạ - tạ = 100 kg ; = 10 tạ = tạ = yến = kg - = 10 tạ = 100 yến = 1000 kg Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (45) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 20’ C, Thực hành : - Bài : Củng cố cách ước lượng yến, tạ, - Bài : Củng cố cách đổi đơn vị - Bài : Các phép tính có kèm theo đơn vị * HSK,G : Làm bài tập SGK ; 3’ 3, Củng cố : Chơi trò chơi nhanh, đúng Đổi kg tạ yến kg = .kg ta = kg 3027 kg = kg 5432 kg = kg * Về nhà làm bài tập 2/23 SGK - HS tự làm nêu miệng kết ( HSTB,Y) - HS tự làm – chơi truyền điện - HS làm bảng – lớp làm - HS tham gia chơi (bc) - HS ghi bài Tuần : Tiết : Chính tả (Nh-V) TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH NS : 13/9/11 NG : 14/9/11 I Mục tiêu: -Nhớ - viết đúng 10 dòng thơ đầu và trình bày bài ; biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát -Làm đúng bài tập 2b SGK II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi bài tập 2b III Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 2’ 1.Bài cũ: HS đàm thoại miệng các tiếng theo cách đánh -Đàm thoại tiếng: vần, đọc trơn từ 8’ 15’ 5’ 2.Bài mới: a)Hướng dẫn HS nhớ viết: -Đọc đoạn bài viết -Luyện viết từ khó:sâu xa, tiếng xưa -Hướng dẫn làm LT; Tổ chức hoạt động nhóm Kiểm tra kết -HS đọc đồng thuộc lòng toàn đoạn bài viết Lưu ý: Yêu cầu em An, Nam, Văn nhìn SGK đọc để nhớ bài viết b) HS viết bài: -Nhắc nhở cách trình bày bài thơ lục bát -Gọi HS viết bảng, lớp viết vào Theo dõi, nhắc nhở thêm cho em Phúc, M Thắng, Lý c) Chấm , chữa bài: -Chấm bài viết trên bảng lớp -Chấm tổ – Yêu cầu HS làm bài tập vào VBT Chữa lỗi phổ biến sau chấm bài HS đọc 10 dòng đầu bài thơ, không nhìn SGK -Đánh vần các tiếng theo yêu cầu Đọc đề bài: em Thảo luận nhóm cách làm bài tập 2b Nêu kết thảo luận Đọc đồng đoạn bài viết HS lắng nghe em trình bày bảng lớp Lớp viết bài vào Theo dõi, soát dòng để chấm bài bạn Đổi chéo kiểm tra Hs làm bài tập Lắng nghe Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (46) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 2’ *BTTN:Từ nào viết sai chính tả? a.tiễn chân b.vầng trăng c.vận chuyển d.bận bịu Chọn chữ a, e e.nân đỡ g.công nhân 2’ 3.Dặn dò: Viết lại các từ sai bài Tuần : Tiết : Kể chuyện MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH NS : 13/9/11 NG : 14/9/11 I, Mục tiêu : - Nghe - kể lại đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý (SGK) ; kể nối tiếp toàn câu chuyện Một nhà thơ chân chính (do GV kể) - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết không chịu khuất phục cường quyền * HSKT : QS tranh – nghe kể II, Đồ dùng dạy – hoc : - Tranh minh hoạ - Từ then chốt III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Cho HS kể chuyện đã nghe, đã đọc - HS kể lòng nhân hậụ, tình cảm yêu thương đùm bọc lẫn người - Nhận xét 12’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/40 B, GV kể : 2, lần ( giọng kể thong thả rõ ràng, nhấn mạnh từ ngữ miêu tả bạo ngược nhà vua thống khổ nội dung, khí phách anh hùng nhà thơ dũng cảm không chịu khuất phục tàn bạo Đoạn cuối kể với nhịp nhanh, giọng hào hùng - GV kể làn + kết hợp giải nghĩa từ - - HS nghe - Gv kể lần : đến đoạn kết hợp giới thiệu - HS chú ý + QS tranh tranh minh hoạ C, HD HS kể : - Hỏi câu a : - Cả lớp lắng nghe trả lời - Truyền hát bài - Hỏi câu b - lùng bắt kẻ sáng tác bài ca phản loạn ấy, - Hỏi câu c - Các nhà thơ khuất phục có người im lặng - Hỏi câu d - Vì khâm phục, kính trọng lòng trung thực và khí phách nhà thơ 20’ - Kể chuyện theo nhóm - Từng cặp HS luyện kể đoạn - Cho thi kể chuyện - HS thi kể - Cho HS nêu ý nghĩa câu chuyện - HS nêu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi nhà thơ chân chính thà chết trên giàn lửa thêu, không chịu ca tụng nhà vua bạo tàn Khí phách nhà thơ khiến nhà 3’ 3, Củng cố - dặn dò : vua khâm phục, thay đổi ý định Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (47) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Khen ngợi HS chăm chú lắng nghe bạn kể - nhận xét chính xác - Kể cho người thân nghe Tìm câu chuyện, đoạn truyện em đã nghe đọc tính trung thực - HS nghe Thứ năm 15/9/2011 TUẦN: TIẾT:19 TOÁN BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG NS: 14/9/11 NG:15/9/11 I, Mục tiêu : - Nhận biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn đề-ca-gam, héc-tô-gam ; quan hệ đềca-gam, héc-tô-gam và gam - Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng - Biết thực phép tính với số đo khối lượng II, Đồ dùng dạy - học : Một bảng kẻ sẵn các dòng, các cột SGK III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò C 5’ 1, Bài cũ : - Giải bài ( cột) - HS làm bài - Số đo thích hợp để viết vào chỗ chấm là : - HS làm bc Tuần : NS : 14/9/11 A, 40 yến ; B, 400 tạ ; C, 4000 kg ; D, 40000g Tiết : Từ & câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP, TỪ LÁY NG : 15/9/01 - Nhận xét 12’ 2, Bài : a, GT bài (trực tiếp) B, GT đề-ca-gam : - Cho HS nêu các đơn vị đo khối lượng đã học - HS nêu - Đề đo k/lượng nặng hàng chục g người ta dùng đơn - HS chú ý - nhắc lại vị đề-ca-gam Viết tắt là : dag ; 1dag = 10 g C, GT héc-tô-gam : - Để đo k/lượng nặng h/chục dag người ta dùng đơn - HS chú ý - nhắc lại vị héc-tô-gam Viết tắt là : hg ; hg = 10 dag D, GT bảng đơn vị đo k/lượng : - Cho HS nêu các đơn vị đo k/lượng đã học (đúng - HS nêu thứ tự) - Gợi ý : Những đơn vị nào bé kg, lớn kg - bé kg là hg, dag, g ; lớn kg là tấn, tạ, yến - Cho HS nêu mối quan hệ đơn vị - Mỗi đơn vị đo k/lượng 20’ gấp 10 lần đơn vị be 3, Thực hành : liền nó - Bài : Củng cố cách đổi đơn vị đo k/lượng - Bài : Thực phép tính có kèm theo tên đơn vị - HS làm bảng - lớp làm 3’ * HSK,G : Làm bài 3, SGK ; bài VBT/21 HSTB,Y 4, Củng cố - dặn dò : - HS làm bc - Nêu bảng đơn vị đo k/lượng - Về nhà làm BT 2,3 SGK/24 - HS nêu - HS ghi bài Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (48) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười I.Mục tiêu : - Nắm mô hình cấu tạo từ ghép, tư láy để nhận từ ghép và từ láy câu , bài II, Các hoạt động dạy - học : I TUẦN: TIẾT:20 Thứ sáu 16/9/11 TOÁN GIÂY, THẾ KỈ NS: 15/9/11 NG: 16/9/11 I, Mục tiêu : - Biết đơn vị giây, kỉ - Biết mối quan hệ phút và giây, kỉ và năm - Biết xác định năm cho trước thuộc kỉ II, Đồ dùng dạy - học : Đồng hồ thật có kim : giờ, phút, giây III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc bảng đơn vị đo k/lượng - HS đọc (ngược, xuôi) Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (49) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Cho HS làm bài tập 6’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) B, GT giây : - GV dùng đồng hồ để ôn ; giờ, phút và giới thiệu giây - Cho HS nhắc lại = 60 phút - GV GT kim giây và nói : Khoảng thời gian kim giây từ vạch đến vạch liên tiếp là giây + Khoảng thời gian kim giây hết vòng trên mặt đồng hồ là phút tức là 60 giây - GV ghi phút = 60 giây - Tổ chức hoạt động cảm nhận giây : đứng lên ngồi xuống hết bao nhiêu giây * Củng cố : 60 phút = 6’ 60 giây = phút C, GT kỉ : Đơn vị đo thời gian lớn năm là kỉ - kỉ = 100 năm - GV : Bắt đầu từ năm đến năm 100 là TK1, 101 đến 200 là TK2, 201 đến 300 là TK3, - Hỏi : 1975 : TK nào ? 1990 : TK nào ? 2005 : TK nào ? - GV giúp HS x/định nhanh TK dựa vào c/số cuối là c/số thì TK chính = c/số đầu Nếu > 00 TK = c/số đầu + * Lưu ý : c/số La Mã dùng ghi tên TK 3, Thực hành : 20’ - Bài : Đổi phút, giây - Bài : Củng cố nhận biết TK * HSK,G : Làm bài 3/22 VBT ; làm bài 62/20SLT 3’ 4, Củng cố - dặn dò : Về nhà làm bài tập 1,2/22 VBT - HS làm bảng - HS QS chuyển động kim -2 HS nhắc lại - HS chú ý - nhiều em nhắc lại - HS thực - - .1 phút - HS nhắc lại - HS chú ý - TK 20 (XX) - TK 20 (XX) - TK 21 (XXI) - HS nghe - HS làm bảng - lớp làm ( HSTB,Y) - (N2) thảo luận – nêu miệng kết Tuần : NS : 15/9/11 Tiết : Tập làm văn LUYỆN TẬP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN NG : 16/9/01 I, Mục tiêu : Dựa vào gợi ý nhân vật và chủ đề (SGK), xây dựng cốt truyện có yếu tố tưởng tượng gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi và kể lại vắn tắt câu chuyện đó II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết sẵn đề bài để phân tích III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Thế nào gọi là cốt truyện ? Cốt - HS trả lời truyện thường có phần ? Đó là phần nào ? - Kể lại câu chuyện Cây khế dựa vào cốt - HS kể Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (50) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười truyện đó 5’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) B, HD xây dựng cốt truyện : * Xác định yêu cầu đề : - GV gợi ý - GV gạch chân từ quan trọng - GV : + Để XD cốt truyện với điều kiện đã cho, em phải hình dung điều gì xảy ra, diễn biến câu chuyện + Vì XD cốt truyện nên cần kể vắn tắt không chi tiết cụ thể 4’ * Lựa chọn chủ đề : - Cho HS đọc gợi ý 1, - GV : Em hãy tưởng tượng cốt truyện khác theo hướng tưởng tượng hướng trên 20’ * Thực hành : - Cho HS làm việc đọc thầm và TLCH gợi ý - Cho HSK,G : làm mẫu - Cho HS tập kể (N2) - Cho HS thi kể - bình chọn - Cho HS viết vắn tắt vào 3’ 3, Củng cố : Cho HS nhắc lại cách xây dựng cốt truyện - Về kể lại câu chuyện cho người thân nghe - HS mở SGK/ 45 - HS đọc đề - HS nêu - HS chú ý - HS nghe - HS đọc gợi ý - HS nghe - HS làm việc cá nhân - HSK,G : làm mẫu - (N2) làm việc - HS thi kể - lớp nhận xét – bình chọn - HS viết vào - HS nhắc lại - HS nghe SINH HOẠT CUỐI TUẦN I.Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động tuần qua, triển khai kế hoạch tuần đến II.Hoạt động dạy học Cho hs hát bài Ban cán lớp nhận xét các mặt hoạt động tuần GVCN nhận xét a) Học tập:Đi học chuyên cần, lớp đã vào nề nếp, BCS hoạt động chưa thật hiệu quả, có chuẩn bị bài nhà song còn vài em không mang theo đầy đủ dụng cụ học tập em KHậu, Ánh, Thu Hương b) Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp Tác phong gọn gàng c) Đạo đức: Không có em nào vi phạm đạo đức d) Nề nếp:Ra vào lớp xếp hàng ngắn * Tồn tại: Nhiều em học còn quên nhà (T Hương, Ánh, K Hậu) Kế hoạch tuần đến: -Khắc phục tồn đã nêu tuần qua - Họp PHHS đầu năm ( 18/9/2011) - Tăng cường công tác kiểm tra đầu buổi ( sách vở,dụng cụ học tập) Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (51) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TUẦN ( TỪ 19/9 ĐẾN 23/9/11) Thứ hai 19/9/11 Tuần Tiết : Tập đọc NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG NS : 18/9/11 NG : 19/9/11 I.Mục tiêu: -Đọc đúng: dõng dạc, truyền ngôi, đầy ắp -Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người kể chuyện -Hiểu nội dung: ca ngợi chú bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên thật (trả lời các câu hỏi 1, 2, 3) II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Đọc bài Tre Việt Nam, trả lời câu hỏi HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi 1,2 SGK Lớp nhận xét 30’ 2.Bài mới: a)Luyện đọc: -Luyện đọc từ (mục I) chú ý HSY Đọc cá nhân – đồng -Đọc thầm – theo dõi em: Nam, Bông, Đọc thầm Trâm -Đọc cá nhân: Ly, Hiếu HS đọc to – lớp theo dõi -Đọc truyền điện Đọc cá nhân, truyền điện -Đọc phân đoạn + giải thích từ chú giải Đọc cá nhân theo đoạn, giải thích từ theo yêu (SGK) cầu -Luyện đọc nhóm HS luyện đọc theo nhóm -Đọc mẫu Thi đọc nhóm, lớp nhận xét b)Tìm hiểu nội dung: Lắng nghe Yêu cầu HS đọc bài và tìm hiểu nội dung các câu hỏi SGK Đọc bài và trả lời câu hỏi SGK *LG: Câu : “Vua lệnh phát cho … ………… Đó là lời dẫn gián tiếp bị trừng phạt” viết theo cách dẫn trực tiếp hay gián tiếp? *HSG: hãy chuyển câu trên thành lời ………….: Nhà vua giao hẹn: dẫn trực tiếp; trả lời câu hỏi SGK - Ai thu nhiều thóc nhất….phạt 3’ 3.Củng cố - Dặn dò: KT: Nhà vua chọn người nào Chọn câu c để nối ngôi? a.Người biết gieo trồng b.Người nộp cho vua nhiều thóc c.Người thật thà trung thực -Đọc thuộc đoạn em thích bài TUẦN: TOÁN NS: 18/9/11 TIẾT:21 LUYỆN TẬP NG: 19/9/11 I/ Mục tiêu: -Biết số ngày tháng năm, năm nhuận và năm không nhuận -Chuyển đổi đơn vị đo ngày, giờ, phút giây Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (52) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Xác định năm cho trước thuộc kỉ nào II/ Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: -Đổi chéo kiểm tra bài tập Kiểm tra phần bài tập VBT -Nêu ý kiến sau kiểm tra Chấm tổ 35’ 2.Bài mới: *Bài 1: HS làm bài cá nhân- nêu miệng kết Tổ chức cho HS nêu tên -Lớp nhận xét tháng có 30 ngày, 31 ngày, 28 (hoặc 29) ngày -Giúp HS cách nhớ số ngày Sử dụng nắm tay để nhớ số ngày trong tháng Quy tắc “bàn tay” tháng -Giới thiệu: Năm nhuận là năm mà tháng có 29 ngày Các năm không nhuận thì tháng có 28 ngày -Yêu cầu HS dựa vào phần a để tính -Tháng có 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 số ngày năm -Tháng có 30 ngày: 4, 6, 9, 11; tháng có 28 Gọi HS nêu kết 29 ngày là tháng *Bài 2: Yêu cầu Hs tự làm bài chữa HS làm bài cá nhân-3 em làm bảng lớp,mỗi em Gọi HS làm bảng lớp làm cột - Lưu ý: Yêu cầu HS giải thích cách làm VD: ngày = … Lớp theo dõi chữa bài chung Vì ngày = 24 nên ngày = 24 x = 72 Nên ngày = 72 ngày = …giờ Vì ngày = 24 nên ngày = 24 : = *Bài 3: Tổ chức cho hS làm bảng HS nghe nội dung và viết câu đúng vào bảng con: b)XIV *HSG:Ngày tháng năm 2004 là a) XVIII thứ năm Vậy ngày tháng năm 2005 là thứ mấy? Năm 2004 là năm nhuận có 366 ngày, có 366 : = 52 (tuần)dư ngày Nên ngày 1/1/2005 là thứ *KT: Nhà toán học Gao-xơ sinh bảy năm 1777, năm 1855.Vậy ông Ông sinh TKXVIII, TK XIX sinh, vào kỉ thứ mấy? Nhận xét tiết học Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (53) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Thứ ba 20 /9/11 Tuần: VIẾT THƯ NS : 18/9/11 Tiết 2: Tập làm văn (KIỂM TRA VIẾT) NG : 20/9/11 I.Mục tiêu: -Viết lá thư thăm hỏi, chúc mừng chia buồn đúng thể thức (đủ phần: đầu thư, phần chính, cuối thư) II.Đồ dùng dạy học: HS: Giấy kiểm tra III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 2’ 1.Kiểm tra: Việc chuẩn bị HS HS để giấy, bút lên bàn cho GV kiểm tra 2.Bài mới: 7’ a)Hướng dẫn tìm hiểu đề: -HD tìm hiểu theo đề với các câu hỏi sau: -Đề bài yêu cầu viết thư cho ai? Nhân … Đề 1: Nhân dịp năm viết thư thăm dịp nào? Để làm gì? người thân để thăm hỏi và chúc mừng năm Đề 2: Nhân dịp sinh nhật nggười thân, viết thư thăm hỏi và chúc mừng người thân đó Đề 3:Quê bạn bị bão, viết thư thăm hỏi, động viên Đề 4: Người thân xa có chuyện buồn, viết thư thăm hỏi và động viên Một số em nêu đề bài đã xhọn, giớ thiệu người -Em đã chọn đè bài nào? Hãy giới mình cần viết thư đến thiệu tên người em cần gởi thư đến? Lớp theo dõi, góp ý thêm -GV nhắc nhở các em chú ý: Lắng nghe +Lời lẽ thư cần chân thành, thể quan tâm +Viết thư xong, em cho thư vào phong bì, ghi tên, địa người gửi,tên , địa người nhận 25’ b)HS thực hành viết thư: HS viết thư -Yêu cầu HS viết thư Nộp bài GV -Thu bài 3.Dặn dò: Về nhà viết thêm lá thư khác để Ghi bài rèn kĩ viết thư Tuần NS : 18/9/11 Tiết : Chính tả (N-V) NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG NG : 20/9/11 I.Mục tiêu: -Nghe viết đùng và trình bày bài CT ; Biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật -Làm đúng bài tập 2b -Viết đúng; ôn tồn, luộc kĩ, dõng dạc Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (54) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2b III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 2’ 1.Bài cũ: Đàm thoại các tiếng từ: sâu xa, HS đánh vần các tiếng theo yêu cầu nghiêng soi, truyện cổ Lớp nhận xét 35’ 2.Bài mới: a)Hướng dẫn HS viết bài: -Đọc đoạn bài viết -Đàm thoại các từ mục I -Hướng dẫn bài tập 2b 3’ HS lắng nghe, mở SGK/46 Đọc theo và ghi nhớ tiếng GV nhấn mạnh Đánh vần các tiếng theo yêu cầu GV, nhiều em đánh vần tiếng HS đọc yêu cầu đề, thảo luận nhóm đôi bài tập 2, nêu kết trước lớp, các nhóm đúc kết ý đúng b)Đọc cho HS viết bài: -Đọc mẫu lần HS nhìn SGK, dò theo đoạn bài viết -Hướng dẫn HS nhớ cách viết lời nhân Lắng nghe, nhớ cách viết dấu gạch đầu dòng vật -Gọi HS viết bảng HS viết bảng, lớp viết vào -Đọc bài cho HS ghi -Đọc lại để HS soát bài HS soát bài c)Chấm chữa bài: -Chấm bài bảng lớp HS chấm bài bạn trên bảng, chữa lỗi trực tiếp -Yêu cầu HS đổi chấm bài bạn Đổi theo bàn để chấm bài -Thu bài và chấm lớp Lớp kẻ khung chấm Rèn chữ -Giữ vở, nộp lớp -Chữa các lỗi phổ biến Hs hoàn thành bài tập 2b 3.Củng cố - Dặn dò: Theo dõi, tự chữa lỗi cho bài viết mình Đặt câu nói cậu bé Chôm Hs đặt câu vào giấy nháp, trình bày miệng câu đã đặt, lớp sửa chữa -Viết lại từ đúng từ dòng -Chuẩn bị bài: Người viết truyện thật thà TUẦN: TOÁN NS: 19/9/11 TIẾT:22 TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG NG: 20/9/11 I.Mục tiêu: -Bước đầu hiểu biết số trung bình cộng nhiều số -Biết tìm số trung bình cộng 2, 3, số II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 3’ 1.Bài cũ: -Nêu các tháng có 30 ngày và các tháng em Nghĩa, Mến trả lời có 31 ngày 15’ 2.Bài mới: a)Giới thiệu số trung bình cộng và Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (55) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười cách tìm số trung bình cộng -Yêu cầu HS đọc đề bài H: Số dầu can có không? em đọc to, lớp đọc thầm Vậy muốn số dầu can ta làm nào? … Không Ghi: (6 + 4) : = (l) … Tính tổng số dầu can chia hai -Ta gọi là số trung bình cộng và Nhắc lại -Can thứ 6l can thứ hai 4l, trung bình can là 5l Nhắc lại -Bài toán 2: Yêu cầu HS đọc đề -Tiến hành bài toán em đọc, lớp đọc thầm Nhận xét: 28 là số TBC số 25, 27, 32 Biết: (25 + 27 + 32) : = 28 Muốn trung bình cộng 2,3,4 số ta làm nào? Tính tổng các số đó chia cho số các số hạng VD: TBC và là mấy? -Nêu cá nhân, đồng câu kết luận TBC 11, 12, 13 là mấy? Là (4 + 2) : = 18’ b)Luyện tập: Là (11 + 12 + 13) : = 12 *Bài 1a, b, c: -Gọi HS nêu yêu cầu Nêu yêu cầu -Yêu cầu HS dựa vào cách tìm số TBC để tự làm bài tập vào HS làm bài cá nhân, em làm bảng lớp Gọi HS làm bảng Chữa bài chung *Bài 2: Yêu cầu HS tự đọc và làm vào vở, gọi Đọc đề và làm bài HS lamg bảng em làm bảng +Tìm 4cm cân nặng bao nhiêu? +Tìm TBC cm *HSKG: Bài 3: HD: Tìm tổng các số từ đến theo HSKG làm bài cách nhóm: (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) Đổi kiểm tra + (4 + 6) + = (10 x 4) + = 45 Nhận xét tiết học Thứ tư 21/9/2011 TUẦN: TOÁN TIẾT:23 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: -Tính số trung bình cộng nhiều số -Bước đầu biết giải bài toán tìm số trung bình cộng IICác hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy 4’ 1.Bài cũ: Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS: 20/9/11 NG: 21/9/11 Hoạt động trò (56) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Nêu cách tìm số trung bình cộng HS làm bảng câu 2, HS nêu miệng câu 2, 3, số? -Tìm số TBC các số sau: 24, 30, 36 ? Lớp nhận xét 35’ 2.Luyện tập: *Bài 1: Củng cố cách tìm số trung bình cộng HS làm bài vào nhiều số HS làm bảng lớp Yêu cầu HS làm bài cá nhân, gọi HS a)STBC 96, 121, 143 là: làm bảng (HSTB) (96 + 121 + 143) : = 120 b)STBC 35, 12, 24, 21, 43 là: (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : = 27 *Bài 2: Tương tự bài 1: -Gọi HS đọc đề Tổng số người tăng thêm năm: Lớp làm bài, HS làm bảng lớp 96 + 82 + 71 = 249 (người) -Chú ý câu lời giải em yếu TB năm số dân xã tăng thêm: 249 : = 83 (người) *Bài 3: Tương tự bài Tiến hành bài Số đo chiều cao HS là: 134 (cm) Chú ý HSY cách trình bày *HSG: a)Tìm số trung bình cộng các số tự nhiên liên tiếp từ 11 đến 19? b)Tìm số tự nhiên liên tiếp, biết tổng chúng 2004? HS tự giải vào HD: a)Tìm cách tính nhanh tổng các Đổi chéo để kiểm tra số đã cho chia cho Nộp lên Gv b)Vì số cần tìm là số tự nhiên liên tiếp nên số thứ kém số thứ hai đơn vị, số thứ hai kém số thứ ba đơn Bài b: vị Ta có sơ đồ: Nhìn sơ đồ ta thấy số thứ hai là số TBC ba số cần tìm ST I Vậy số thứ hai là: 2004 : = 668 ST II Vậy ba số cần tìm là: 667; 668; 669 2004 ST III Nhận xét tiết học Tuần Tiết : Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG NS : 20/9/11 NG : 21/9/11 I.Mục tiêu: Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm Trung thực – Tự trọng (BT4); tìm 1,2 từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ tr5ung thực và đặt câu với từ tìm (BT1, BT2) ; nắm nghĩa từ “tự trọng” (BT3) II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi bài tập 1, bài tập Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (57) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: Tìm từ ghép phân loại và từ ghép HS ghi bảng, 3-4 em nêu miệng tổng hợp Lớp nhận xét 35’ 2.Bài mới: *Bài 1: -Gọi HS đọc đề HS đọc đề -Yêu cầu HS làm bài cá nhân, em HS làm bảng lớp, lớp làm bài vào làm bảng Cùng nghĩa với trung thực: thẳng tính, -Chữa bài chung thẳng, thẳng thắn, chân thật … Trái nghĩa với trung thực: dối trá, gian dối, gian lận, lừa bịp, lừa dối, lừa đảo, … *Bài 2: -Tổ chức làm bài cá nhân vào vở, em HS làm bài cá nhân, HS làm bảng lớp, em làm bảng , – em nêu miệng nêu miệng -GV chữa bài chung Lớp cùng GV chữa bài trên bảng *Bài 3: -Tổ chức làm bài nhóm đôi Yêu cầu các nhóm nêu kết -Khoanh vào chữ cái trả lời ý đúng *Bài 4: -Tổ chức thảo luận nhóm Yêu cầu -5 nhóm nêu kết Gv kết luận chung 5’ 3.Củng cố - Dặn dò: KT: Khoanh vào chữ cái lòng tự trọng: a.tự ái b.ngay thẳng c.bộc trực d.chính trực e.dối trá g.gian xảo -Học thuộc các thành ngữ, tục ngữ nói tính trung thực, tự trọng Thảo luận nhóm đôi, ghi kết vào bảng Câu c (Câu a,b: tự tin; câu d: tự kiêu – tự cao) Thảo luận nhóm Nêu kết thảo luận HSKG: Giải thích vì em chọn thế? Câu b,e: nói tính tự trọng Câu a, c, d: nói tính trung thực Chiều thứ tư 21/9/11 Tuần NS : 20/9/11 Tiết : Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC NG : 21/9/11 I.Mục tiêu: -Dựa vào gợi ý SGK, biết chọn và kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc nói tính trung thực -Hiểu câu chuyện và nêu nội dung chính câu chuyện II.Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ ghi nội dung nhận xét HS: Liễn từ chốt III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (58) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Gọi HS kể lại câu chuyện: Một nhà thơ chân chính 34’ 2.Bài mới: a)GTB: trực tiếp - Mời HS GT truyện mìmh đã nghe, đọc - GV ghi bảng b)HD HS kể chuyện : -Gọi HS đọc đề bài, GV viết đề bài lên bảng - Xác định yêu cầu đề - GV gạch chân từ trọng tâm đề: đã nghe, đọc, tính trung thực - Gợi ý cách GT truyện : Tôi muốn kể với các bạn truyện này tôi nghe - Trước kể các em cần GT với các bạn câu chuyện mình + Tên truyện, có đầu, có cuối, có mở đầu có diễn biến, có kết thúc + Đối với truyện dài các em có thể kể đoạn c)HS kể chuyện: - Kể chuyện theo cặp - Thi kể - Tuyên dương HS nhớ, thuộc câu chuyện, kể có thể điệu bộ,nét mặt, cử + Nội dung c/c có hay, có không ? + Cách kể, k/năng hiểu truyện 1’ 3, Củng cố - dặn dò : Về nhà kể cho người thận nghe - Xem trước và chuẩn bị mạn từ chốt cho tiết sau HS lên kể trước lớp Lớp nhận xét HS nêu tên câu chuyện mình đã chọn HS đọc đề bài Lắng nghe Từng cá nhân HS tự giới thiệu câu chuyện mình kể trước lớp HS kể chuyện theo cặp Thi kể trước lớp Lớp lắng nghe và có ý kiến nhận xét cách kể, nội dung câu chuyện, phát vấn bạn đã kể xong câu chuyện Tuyên dương bạn kể hay Ghi nhớ Thứ năm 22/9/11 Tuần NS : 20/9/11 Tiết 6: Luyện từ và câu DANH TỪ NG :22/9/11 I.Mục tiêu: -Hiểu danh từ là từ vật(người, vật, tượng,khái niệm đơn vị) -Nhận biết danh từ khái niệm số các danh từ cho trước và tập đặt câu (Bài tập mục III) II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 3’ 1.Bài cũ: -Tìm số từ trung thực, tự trọng? 2HS lên bảng trả lời câu hỏi -Đọc các câu thành ngữ, tục ngữ Lớp nhận xét trung thực, tự trọng Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (59) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 2.Bài mới: 15’ a)Phần nhận xét: *Bài 1: -Yêu cầu HS đọc đoạn thơ HS đọc đoạn thơ và yêu cầu đề -Tổ chức hoạt động nhóm Thảo luận theo nhóm Các nhóm nêu kết quả, tìm từ đúng: Dòng (truyện cổ); dòng (cuộc sống, tiếng xưa); dòng (cơn, nắng, mưa); dòng (con sông, rặng, dừa); dòng (đời, cha ông); dòng (con sông, chân trời); dòng (truyện cổ); dòng *Bài 2: (ông cha) -Gọi HS đọc đề -Tổ chức thảo luận chung lớp, GV HS đọc đề, nhiều HS nêu ý kiến, chốt lại ý ghi bảng đúng:Từ người: ông cha, cha ông; Từ -Lưu ý: Nhắc nhở HSG: Danh từ vật: sông, dừa, chân trời; khái niệm là biểu thị cái có * HSG: Từ h/tượng: mưa, nắng; Từ mhận thức người, không k/niệm: sông, tiếng xưa, đời, truyện cổ; có hình dạng, không sờ mó được, Từ đơn vị: con, rặng, không ngửi hay nếm +Danh từ đơn vị: Biểu thị Lắng nghe đơn vị dùng để tính, đếm vật VD: Dừa tính cây, rặng … 2’ b)Phần ghi nhớ: Gọi HS đọc cá nhân, đọc đồng Em Hà, Hưng đọc cá nhân, lớp đồng 15’ c)Thực hành: *Bài 1: -Tổ chức hoạt động nhóm đôi Thảo luận nhóm đôi, nêu ý kiến:điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng, lòng *Bài 2: *HSG-Tổ chức làm bài cá nhân HSG làm bảng, lớp làm -Gọi HS lên đặt câu trên bảng Chữa bài chung *HSKG làm bài trên bảng lớp *KT: Trong các danh từ sau d/từ nào là d/từ người? Chọn ý a a.trẻ em b.quyền c.trăng d.núi Tuần NS : 20/9/11 Tiết 7: Tập đọc GÀ TRỐNG VÀ CÁO NG : 22/9/11 I.Mục tiêu: -Đọc đúng:vắt vẻo, đon đả, e ngại, chó săn,chắc loan, quắp đuôi, khoái chí -Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ lục bát với giọng vui, dí dỏm -Hiểu ý nghĩa: Khuyên người hãy cảnh giác, thông minh Gà Trống, tin lời lẽ ngào kẻ xấu Cáo (trả lời các câu hỏi, thuộc đoạn thơ khoảng 10 dòng) II.Đồ dùng dạy học: Tấm bìa lớn ghi bảng mớm lời toàn bài III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (60) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 5’ 1.Bài cũ: Đọc bài: Những hạt thóc giống và trả lời câu hỏi 1,2 SGK 34’ 2.Bài mới: a)Luyện đọc: -Luyện đọc từ (mục I) chú ý HSY -Đọc thầm – theo dõi em: Khải, Ánh -Đọc cá nhân: Hằng, Luân -Đọc truyền điện -Đọc phân đoạn + giải thích từ (SGK) -Đọc mẫu Lưu ý: Lời Cáo: vui, thân thiện; lời Gà Trống: ngào hù dọa; nhấn giọng từ gợi tả: nào hơn, thiệt hơn, loan tin b)Luyện đọc và tìm hiểu bài: Khổ 1: Đọc theo nhịp:4/4, 4/2 -Gọi em đọc đoạn Câu hỏi SGK Khổ 2: Chú ý dòng: Kìa / tôi thấy cặp chó săn Gà ta / khoái chí cười phì -Gọi em đọc đoạn Hỏi câu hỏi 2,3 Câu 4: Yêu cầu HS thảo luận nhóm *HSKG: Nêu ý nghĩa bài thơ? *LG: Tìm từ láy có đoạn 1; Đặt câu nói Cáo Gà Trống c)Luyện đọc nâng cao đoạn 2: -Tổ chức cho HS đọc cá nhân 1’ 3.Củng cố - Dặn dò: KT: Tên nào phù hợp với ý nghĩa truyện? a.Cáo mắc mưu Gà Trống b.Chú Gà Trống khôn ngoan c Đừng vội tin lời ngào -HTL ít 10 dòng thơ 2HS đọc bài và trả lời câu hỏi Lớp nhận xét Đọc cá nhân – đồng Đọc thầm HS đọc to – lớp theo dõi Đọc cá nhân, truyền điện Đọc cá nhân theo đoạn, giải thích từ theo yêu cầu Lắng nghe và theo dõi cách đọc Hs đọc đoạn … Loan tin… HS đọc cá nhân …Vì biết Cáo là….; Làm lộ mưu gian Cáo … Chọn ý c …(Mục I) – HS đọc diễn cảm đoạn thơ Chọn ý c TUẦN: TOÁN NS: 20/9/11 TIẾT:24 BIỂU ĐỒ NG: 22/9/11 I.Mục tiêu: -Bước đầu có hiểu biết biểu đồ tranh -Biết đọc thông tin trên biểu đồ tranh II.Đồ dùng dạy học: Hình vẽ SGK III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Làm bài 2,3 VBT/25 HS làm bảng Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (61) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Đổi chéo để kiểm tra Lớp theo dõi, chữa bài Đổi chấm cùng bàn 15’ 2.Bài mới: a)Làm quen với biểu đồ tranh: -Yêu cầu HS quan sát biểu đò tranh Quan sát hình SGK/28, nêu tên BĐ: Biểu đồ SGK/28 và cho biết tên biêu đồ các gia đình Hỏi: +Biểu đồ gồm cột? tên cột? Gồm hai cột: Cột trái ghi tên các gia đình, cột phải ghi số gia đình +Biểu đồ gồm hàng? Tên Gồm hàng, hàng cho biết số hàng? gia đình -Yêu cầu HS nêu số gia đình? Mấy trai, gái? GĐ cô Mai có: gái GĐ cô Lan có: trai GĐ cô Hồng có con: trai, gái GĐ cô Đào có: gái GĐ cô Cúc có: trai 15’ b)Thực hành: *Bài 1: HS quan sát, thảo luận, nêu kết quả: Yêu cầu Hs quan sát biểu đồ “Các a)Lớp 4A, 4B, 4C môn thể thao khối lớp tham gia” b)Tham gia môn thể thao: bơi lội, nhảy dây, cờ -Tổ chức hoạt động nhóm hoàn vua, đá cầu thành các câu hỏi SGK c)Có lớp tham gia: 4A và 4C -Gọi các nhóm nêu kết d)Môn cờ vua e)Tham gia tất môn, cùng tham gia môn đá cầu *Bài 2a, b: -Yêu cầu hs đọc đề bài HS đọc đề, chú ý: Mỗi thúng thóc tạ thóc -Yêu cầu HS làm bài cá nhân Làm bài cá nhân, chữa bài chung: -Gọi HS làm bài bảng lớp, chữa a)Năm 2002 gia đình bác Hoà thu hoạch được: bài chung 10 x = 50 (tạ) KT: Câu 2c SGK 50 tạ = b)Năm 2000 bác Hoà thu hoạch 10 x = 40 (tạ) thóc Vậy năm 2002 gia đình bác Hoà thu hoạch nhiều năm 2000 là: 50 tạ - 40 tạ = 10 tạ 3.Chuẩn bị bài: Biểu đồ (tt) Thứ sáu 23/9/11( Dự HNCĐ c Nga dạythay) TUẦN: TIẾT:25 TOÁN BIỂU ĐỒ (tt) I.Mục tiêu: -Bước đầu biết biểu đồ cột -Biết đọc số thông tin trên biểu đồ cột II.Đồ dùng dạy học: Hình vẽ biểu đồ hình cột (bảng phụ) III.Các hoạt động dạy học: Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS: 22/9/11 NG: 23/9/11 (62) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: Đổi VBT kiểm tra chéo bài tập 1, HS đổi kiểm tra việc làm bài thêm bạn 15’ 2.Bài mới: a)Làm quen với biểu đồ hình cột: -Yêu cầu HS quan sát biểu đồ “Số HS quan sát biểu đồ, trả lời các câu hỏi: chuột bốn thôn đã diệt được” trên bảng phụ Hỏi: +Nêu tên các thôn ghi trên Thôn Đông, thôn Đoài, thôn Trung, thôn biểu đồ? Thượng +Tên các thôn biểu diễn trên Hàng ngang hàng nào? +Các số ghi bên trái theo hàng dọc Chỉ số chuột diệt biểu đồ gì? +Mỗi cột biểu đồ cho biết gì? Số chuột diệt thôn +Hãy đọc số liệu trên cột? Lưu ý: Cột cao biểu diễn số Thôn Đông diệt 2000 con, thôn Đoài chuộc nhiều hơn, cột thấp biểu diệt 2200 con, thôn Trung diệt 1600 diễn số chuột ít con, thôn Thượng diệt 2750 15’ b)Thực hành: *Bài 1: -Yêu cầu HS đọc đề, tự trả lời các câu Hs làm bài cá nhân, trả lời các câu hỏi, lớp rút hỏi ý đúng: -Tổ chức đàm thoại đưa kết a)Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C đúng b)4A : 35 cây; 5B: 40 cây; 5C: 23 cây -Chú ý HSY cách đọc biểu đồ c)Có lớp: 5A, 5B, 5C d)Có lớp là: 4A, 5A, 5B e)Lớp 5A, lớp 5C *Bài 2a: -Tổ chức làm bài miệng Hs đọc đề,thảo luận chung lớp -Gọi HSY, TB nêu câu trả lời +Số lớp Một trường Tiểu học Hoà Bình năm 2001-2002 là:4; 2003-2004 là 6; 20042005 là lớp +cột thứ hai là năm 2002-2003; cột thứtư là năm *KT: Câu 2b SGK 2004-2005 Tuần Tiết 8: Tập làm văn ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN NS : 22/9/11 NG : 23/9/11 I.Mục tiêu: -Có hiểu biết ban đầu đoạn văn kể chuyện (ND ghi nhớ) -Biết vận dụng hiểu biết đã cóđể tập tạo dựng đoạn văn kể chuyên II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nhận xét 1, 2, III.Các hoạt động dạy học: Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (63) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TL Hoạt động thầy Hoạth động trò 1’ 1Ổn định Hát bài 2.Bài mới: 10’ a)Phần nhận xét: *Bài 1: -Yêu cầu HS đọc bài Những hạt thóc Đọc thầm bài Những hạt thóc giống giống -Tổ chức hoạt động nhóm Thảo luận nhóm đôi, ghi giấy kết thảo -Theo dõi, giúp đỡ nhóm có luận HSY Các nhóm nêu ý kiến, lớp nhận xét bổ sung -Kiểm tra kết +SV1: Nhà vua muốn tìm người trung thực để -Đầm thoại miệng ý 2: Mỗi việc nối ngôi, nghĩ kế: luộc chín thóc giống và kể đoạn: giao hẹn: thu nhiều thóc truyền ngôi SV1: Đoạn (3 dòng đầu) cho SV2: Đoạn (5 dòng tiếp) +SV2: Chú bé Chôm đã dốc công chăm sóc SV3: Đoạn (5 dòng tiếp) thóc không nảy mầm SV4: Đoạn (4 dòng còn lại +SV3: Chôm dám tâu thật trước ngạc nhiên người +SV4: Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực, dũng cảm và đã định truyền ngôi cho Chôm *Bài 2: … Các dấu hiệu: -Tổ chức thảo luận chung, nhận biết +Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ xuống dòng, viết dấu hiệu lùi vào ô -Lưu ý: Trong đoạn hội thoại phải +Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống lần xuống dòng hết đoạn văn VD dòng đoạn bài Những hạt thóc giống Kết luận: *Bài 3: +Mỗi đoạn văn bài văn kể chuyện kể -Tổ chức làm bài cá nhân SV chuỗi SV làm nòng cốt cho diễn biến truyện +Hết đoạn văn cần chấm xuống dòng 3’ b)Phần ghi nhớ: -Gọi em đọc nội dung, đồng Thịnh, Thu Hương đọc 15’ c)Luyện tập: -Gọi HS đọc nội dung bài tập -GV giải thích thêm: Ba đoạn này kể em bé vừa hiếu thảo vừa thật thà, trung thực Em thiếu tiền mua thuốc cho mẹ thật thà trả lại tiền cho người khác Hs làm bài cá nhân -Yêu cầu HS làm bài cá nhân: Viết -5 HS đọc đoạn đã hoàn thành, lớp nhận xét, phần thân đoạn đoạn tuyên dương bạn có cách viết hay 2’ 3.Dặn dò:Viết lại đoạn vào Ghi bài Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (64) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tuần ( từ 26/9 đến30/9/2011 ) Thứ hai 26/9/11 Tuần NS : 25/9/11 Tiết 1: Tập đọc NỖI DẰN VẶT CỦA AN-ĐRÂY-CA NG : 26/9/11 I.Mục tiêu: -Đọc đúng: An-đrây-ca, hoảng hốt, mải chơi (HSTB,Y) -Biết đọc vói giọng kể chậm rải, tình cảm, bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện -Hiểu nội dung: Nỗi dằn vặt An-đrây-ca thể tình yêu thương, ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực và nghiêm khắc với lỗi lầm thân (trả lời các câu hỏi SGK) II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi câu: Chơi lúc … cửa hàng/ mua … nhà III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài Gà Trống và Cáo, trả lời HS đọc bài và trả lời câu hỏi câu hỏi 1.2 SGK Lớp nhận xét 35’ 2.Bài mới: a)Luyện đọc: -Luyện đọc từ (mục I) chú ý HSY Đọc cá nhân – đồng -Đọc thầm – theo dõi em: Hậu, Ánh, Đọc thầm Nhân -Đọc cá nhân: Thắng, Nhi HS đọc to – lớp theo dõi -Đọc truyền điện Đọc cá nhân, truyền điện -Đọc phân đoạn + giải thích từ (SGK) Đọc cá nhân theo đoạn, giải thích từ theo yêu -Luyện đọc theo nhóm cầu -Đọc mẫu:Giọng trầm, buồn, xúc động Đọc bài theo nhóm đôi.3-4 nhóm đọc trước chú ý phân biệt giọng đọc nhân vật lớp, lớp nhận xét với người dẫn truyện Lắng nghe b)Tìm hiểu nội dung: -Yêu cầu HS đọc đoạn HS đọc thầm đoạn 1, trả lời các câu hỏi -Nêu các câu hỏi: +Khi câu vhuyện xảy ra, An-đrây-ca +…9 tuổi, sống cùng ông và mẹ tuổi? Hoàn cảnh gia đình em lúc đó nào? +Mẹ bảo mua thuốc cho ông, thái độ +…nhanh nhẹn An-đrây-ca nào? +Câu hỏi SGK +…nhập chơi, quên lời mẹ dặn,mãi _Gọi HS đọc đoạn 2, lớp đọc thầm nhớ cửa hàng mua thuốc đem theo 1HS đọc đoạn 2, lớp đọc thầm Hỏi: Câu 2, 3, SGK C2: hoảng hốt thấy mẹ khóc nấc, ông đã qua đời C3: …oà khóc, kể mẹ nghe, mẹ an ủi, khóc, tự dằn vặt mình *LG: Tìm d/từ câu: Ông đã từ … Ông, nhà, lúc vừa khỏi nhà *HSG: Đặt câu với từ dằn vặt HSG dặt câu c)Luyện đọc nâng cao đoạn 4-5 em luyện đọc trước lớp, lớp luyện đọc Yêu cầu HS luyện đọc, sửa chữa cho theo Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (65) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười các em 3.Củng cố- Dặn dò:*KT: Câu chuyện muốn nói đức tính gì quý An-đrây- … Dám nhận lỗi ca? TUẦN: TIẾT:26 TOÁN LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: -Đọc số thông tin trên biểu đồ II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy 2’ 1.Bài cũ: Nêu tên các loại biểu đồ đã học? 35’ 2.Luyện tập: *Bài 1: -Gọi Hs đọc yêu cầu đè -Tổ chức thảo luận nhóm đôi -Gọi các nhóm nêu kết thảo luận -Lưu ý: Cần đọc kĩ biểu đồ, các số liệu trên biểu đồ để hoàn thành bài đúng *Bài 2: -Cho HS tìm hiểu yêu cầu bài toán, so sánh với biểu đồ hình cột tiết trước để nắm yêu cầu bài này -Tổ chức làm bài cá nhân -Gọi HS làm bảng, lớp làm *HSKG: a)Làm bài tập SGK b)Gia đình bác Ba năm thu hoạch số thóc sau: năm 2005 : 30 tạ; năm 2006 : 35 tạ; năm 2007:20 tạ; năm 2008 : 45 tạ +Vẽ biểu đồ cột biểu thị số thóc thu gia đình bác Ba năm qua +Trung bình năm gia đình bác Ba thu hoạch tạ thóc? NS: 25/9/11 NG: 26/9/11 Hoạt động trò Em Thảo, Nghĩa trả lời HS đọc đề bài Thảo luận nhóm đôi, ghi kết vào Các nhóm báo cáo kết thảo luận Ý 1: Đ; ý 2:Đ; ý 3: Đ; ý 4: S; ý 5: S HS đọc yêu cầu đề bài Làm bài cá nhân HS làm bảng lớp, chữa bài chung: a) Có 18 ngày mưa b)Nhiều 12 ngày c)Số ngày mưa trung bìnhg tháng: (18 + 15 + 3) : = 12 (ngày) HS tự làm bài Chú ý câu b (tạ) 45 40 30 20 10 3.Dặn dò: Tập đọc biểu đồ VBT 2005 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 2006 2007 2008 (Năm) (66) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Thứ ba 27/9/11 Tuần NS : 25/9/11 Tiết 2: Tập làm văn TRẢ BÀI VĂN VIẾT THƯ NG : 27 /9/11 I.Mục tiêu: Biết rút kinh nghiệm bài TLV viết thư (đúng ý, bố cục rõ ràng, dùng từ, đặt câu và viết đúng chính tả, …) ; tự sửa các lỗi đã mắc bài viết theo hướng dẫn GV *HSKG: Biết nhận xét và sửa lỗi để có câu văn hay II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi các kí hiệu chấm bài GV III.Các hoạt động dạy học: 1.Nhận xét chung bài làm HS: -Những ưu khuyết điểm chính -Giới thiệu đoạn văn, bài văn hay 2.Chữa lỗi cụ thể: (Bài soạn riêng) Tuần NS : 25/9/11 Tiết 3: Chính tả (N-V) NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ NG : 27 /9/11 I.Mục tiêu: -Nghe viết đúng và trình bày bài chính tả sẽ, trình bày đúng lời đối thoại nhân vật bài -Làm đúng bài tập 2.3 SGK -Viết đúng: Ban-dắc, Pháp, dự tiệc, bật cười, thẹn đỏ mặt II.Đồ dùng dạy học:Bảng phụ ghi:nội dung bài tập SGK III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 2’ 1.Bài cũ: Kiểm tra việc làm bài luyện tập tiết HS để bài tập lên bàn trước 2.Bài mới: 12’ a)Hướng dẫn HS viết bài: -Đọc mẫu bài viết, chú ý các từ khó HS đọc thầm theo (mục I) -….Ban-dắc là nhà văn tiếng giới, -Nêu nội dung mẩu truyện? có tài tưởng tượng sáng tác, lại -Đàm thoại các tiếng khó mục I, chú ý thật thà, không biết nói dối gọi HSY đánh vần Phân tích các tiếng khó theo yêu cầu -Hướng dẫn bài tập 2, SGK : +Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi bài Thảo luân nhóm đôi bài 3, nêu miệng kết tập 3, nêu ý kiến thảo luận +Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề, Gv hướng dẫn cách sửa sau bài viết đã chấm (bạn cô chấm xong) -Tổ chức viết bảng các từ khó: Ban-dắc, Pháp, dự tiệc, bật cười Viết vào bảng các tiếng theo yêu cầu 15’ b)HS viết bài: -Đọc mẫu lần -Nhắc nhở HS cách viết lời đối thoại, Đọc thầm bài, ghi nhớ các tiếng khó gọi HS viết bảng Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (67) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Đọc bài cho HS viết; chú ý đồng cụm dài: “- Anh tưởng … truyện dài,” -Đọc bài chậm HS soát bài 10’ c)Chấm chữa bài: -Tổ chức chấm bài bảng lớp -Yêu cầu HS chấm bài theo nhóm đôi -Thu tổ chấm bài, yêu cầu HS làm bài tập vào Chữa lỗi, nhận xét chung 1’ 3.Củng cố - Dặn dò: KT:Những từ nào sau đây là từ láy: a.sáng sớm b.sung sướng c.sòng sọc -Hoàn thành bài tập HS viết bảng, lớp viết bài , đọc nhắc lại theo yêu cầu Cùng chấm bài bảng lớp Chấm bài theo nhóm đôi cùng bàn Nộp vở, làm bài tập b c TUẦN: TOÁN NS: 26/9/111 TIẾT:27 LUYỆN TẬP CHUNG NG: 27/9/11 I.Mục tiêu: -Viết, đọc, so sánh các số tự nhiên; nêu các giá trị chữ số số -Đọc thông tin trên biểu đồ cột -Xác định năm thuộc kỉ nào II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ biểu đồ hình cột/35 SGK III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 3’ 1.Bài cũ: Kiểm tra Bài tập 1/VBT Tổ nộp vở, em nêu miệng kết 35’ 2.Luyện tập: Lớp nhận xét *Bài 1: -Củng cố cách viết số liền trước, liền HS làm bài cá nhân, 3HS làm bảng, lớp chữa sau, nêu giá trị chữ số số bài chung -Tổ chức làm bài cá nhân Gọi HS làm bảng, chữa bài chung *Bài 2a,c: Tiến hành bài Lớp làm bài cá nhân -Lưú ý: Yêu cầu HS giải thích miệng cách điền *Bài 3a,b,c: -Củng cố cách đọc các thông tin trên biểu đồ Lớp quan sát biểu đồ, nêu miệng câu trả lời -Tổ chức làm bài miệng Thảo luận chung lớp *HSKG: làm thêm câu d: Dạng Tìm số -HSKG: làm bài, đổi kiểm tra kết quả: trung bình cộng Trung bình lớp có: *Bài 4a,b: (18 + 21 + 27) : = 22 (HSGT) -Củng cố kỉ -Tổ chức làm bài cá nhân HS làm bài cá nhân -Gọi HS làm bảng, chữa bài chung Hữa bài chung:a)Thế kỉ XX b)Thế kỉ XXI Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (68) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười *HSKG: Làm thêm bài HSG tự làm bài, kiểm tra kết quả: HD: Liệt kê các số tròn trăm với điều X = 600, 700, 800 kiện:>540, <870, sau đod lựa chọn *HSG: Tìm số biết đem HSGlàm bài: Số chia là thì số dư lớn là số đó chia cho thì thương là 207 Vậy số phải tìm là: và số dư là số dư lớn 207 x + = 871 2’ 3.Dặn dò: ôn lại hàng, lớp, so sánh số tự nhiên Thứ tư 28/9/2011 Tuần Tiết 4: Luyện từ và câu DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG NS : 27/9/11 NG : 28 /9/11 I.Mục tiêu: -Hiểu khái niệm danh từ chung và danh từ riêng(ND Ghi nhớ) -Nhận biết DT chung và DT riêng dựa trên dấu hiệu ý nghĩa khái quát chúng (BT1, mục III) ; nắm quy tắc viết hoa DT riêng và bước đầu vận dụng quy tắc đó vào thực tế (BT2) II.Đồ dùng dạy học: Bản đồ TN Việt Nam, bảng phụ ghi phần nhận xét 1, BT1 III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: HS lên bảng trình bày Nêu ghi nhớ và làm bài tập tiết trước 2.Bài mới: 12’ a)Phần nhận xét: *Bài 1: -Tổ chức hoạt động nhóm Thảo luận nhóm đôi: Kiểm tra kết thảo luận các nhóm Sông, Cửu Long, vua, Lê Lợi Gv cho HS biết vị trí sông Cửu Quan sát đồ VN Long trên đồ *Bài 2: -Tổ chức thảo luận nhóm Thảo luận nhóm -Yêu cầu các nhóm nêu kết + sông: tên chung để dòng Gv rút kết luận: nước chảy tương đối lớn +Những tên chung loại vật Cửu Long: tên riêng dòng sông sông,vua gọi là DT chung +vua: tên chung để người đứng đầu +Những tên riêng vật nhà nước phong kiến định Cửu Long, Lê Lợi gọi là DT Lê Lợi: tên riêng vị vua riệng *Bài 3:Yêu cầu HS tự suy nghĩ và nêu ý HS tự suy nghĩ trả lời: tên chung không kiến viết hoa, tên riêng viết hoa 2’ b)Phần ghi nhớ: Gọi 2-3 HS đọc cá nhân, đồng HS đọc cá nhân, lớp đồng lần 15’ c)Luyện tập: Thảo luận nhóm *Bài 1:-Tổ chức thảo luận nhóm DT chung: núi, dòng, sông, dãy, mặt, -Phát bảng phụ cho nhóm sông, ánh, nắng, đường, dãy, nhà, trái, phải, -Kiểm tra KQ giữa, trước *Bài 2: DT riêng: Chung, Lam, Thiên Nhẫn, -Hỏi: Họ và tên các bạn lớp là DT Trác, Đại Huệ, Bác Hồ chung hay DT riêng? Vì sao? Họ và tên người là DT riêng vì Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (69) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Tổ chức làm bài cá nhân người cụ thể.DTR phải viết hoa họ, tên, tên 3’ 3.Củng cố - Dặn dò: đệm KT: Tên người nào viết đúng? HS làm bài cá nhân,2 em viết bảng lớp A.Nguyễn ngọc Vân B.Trần Thị Hoài Thu B C.trần lê Văn -Thực viết đúng các DT riêng Tuần NS : 27/9/11 Tiết 5: Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC NG : 28/9 /11 I.Mục tiêu: -Dựa vào gợi ý SGK, biết chọn và kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc, nói lòng tự trọng -Hiểu câu chuyện và nêu nội dung chính truyện II.Đồ dùng dạy học: HS: Liễn từ chốt cho câu chuyện mình đã chọn GV: Tấm bìa lớn ghi nội dung yêun cầu nhận xét, đánh giá III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: HS lên kể trước lớp Kể câu chuyện tính trung thực Lớp nhận xét 34’ 2.Bài mới: a)GTB: trực tiếp - Mời HS giới thiệu truyện mìmh đã HS nêu tên câu chuyện mình đã nghe, đọc nghe, đọc lòng tự trọng lòng tự trọng - GV ghi bảng b)HD HS kể chuyện : -Gọi HS đọc đề bài, GV viết đề bài HS đọc đề bài lên bảng - Xác định yêu cầu đề - GV gạch chân từ trọng tâm đề: đã nghe, đọc, lòng tự Lắng nghe trọng - Gợi ý cách GT truyện : Tôi muốn kể với các bạn truyện này tôi Từng cá nhân HS tự giới thiệu câu chuyện nghe mình kể trước lớp - Trước kể các em cần GT với các bạn câu chuyện mình + Tên truyện, có đầu, có cuối, có mở đầu có diễn biến, có kết thúc + Đối với truyện dài các em có thể kể đoạn c)HS kể chuyện: - Kể chuyện theo cặp HS kể chuyện theo cặp - Thi kể Thi kể trước lớp - Tuyên dương HS nhớ, thuộc Lớp lắng nghe và có ý kiến nhận xét cách kể, câu chuyện, kể có thể điệu bộ,nét nội dung câu chuyện, phát vấn bạn đã mặt, cử kể xong câu chuyện Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (70) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Nội dung c/c có hay, có không ? Tuyên dương bạn kể hay + Cách kể, k/năng hiểu truyện 1’ 3, Củng cố - dặn dò : Về nhà kể cho người thân nghe Ghi nhớ TUẦN: TIẾT:28 TOÁN KIỂM TRA NS: 27/9/11 NG: 28/9/11 I.Mục tiêu: -Viết, đọc, so sánh các số tự nhiên; nêu giá trị chữ số số -Chuyển đổi đơn vị đo khối lượng , thời gian -Đọc thông tin trên biểu đồ cột -Tìm số trung bình cộng II.Đồ dùng dạy học: HS chuẩn bị giấy kiểm tra III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 30’ 1.Ổn định 2.Tổ chức kiểm tra: Tổ chức cho HS tự làm bài vào HS làm bài vào giấy kiểm tra, nộp bài theo quy giấy định _GV thu bài lớp để chấm và Chữa bài lớp: yêu cầu HS chữa bài lớp Bài 1: -Khắc sâu kiến thức, chú ý HSY, a)Khoanh vào D b)Khoanh vào B HSTB c)Khoanh vào C d)Khoanh vào C Yêu cầu HS làm thêm bài tập e)Khoanh vào C 3/37 SGK Lưu ý: Chấm bài với biểu tối đa Bài 2: là điểm, khuyến khích HSGK a)Hiền đã đọc 33 sách làm bài này b)Hoà đã đọc 40 quyền sách -Theo dõi lớp làm bài trật tự c)Hoà đọc nhiều Thực 15 sách Gọi HS làm bảng lớp đề chữa d)Trung đọc ít Thực sách bài trực tiếp e)Hoà đã đọc nhiều sách g)Trung đã đọc ít sách h)Trung bình bạn đã đọc được: (33 + 40 + 22 + 25) : = 30 (quyển sách) Bài 3: Số m vải bán ngày thứ hai: 120 : = 60 (m) Số m vải bán ngày thứ 3: 120 x = 240 (m) Trung bình ngày cửa hàng đã bán số m vải là: (120 + 60 + 240) : = 140 (m) 10’ Chữa bài kiểm tra: Chữa bài chung trước lớp Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (71) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tuần Tiết 7: Luyện từ câu Thứ năm 29/9/2011 MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG NS : 28/9/11 NG : 29 /9/11 I.Mục tiêu: -Biết thêm nghĩa số từ ngữ chủ điểm Trung thực - Tự trọng (BT1, BT2) ; bước đầu biết xếp các từ Hán Việt có tiếng “trung” theo hai nhóm nghĩa (BT3) và đặt câu với từ nhóm (BT4) II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ ghi bài tập -Các thẻ từ ghi từ bài tập (2 bảng) III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Kiểm tra 5’: Viết DT chung vật, HS làm bài trên giấy theo yêu cầu, nộp bài DTR địa danh GV 33’ 2.Bài mới: *Bài 1: -Đọc và tìm hiểu đề HS đọc đề -Giảng từ: tự ti, tự ái Hiểu nghĩa từ -Tổ chức làm việc nhóm đôi Thảo luận nhóm đôi … tự trọng … tự kiêu … tự ti … tự tin … *Bài 2: tự ái … tự hào -Tổ chức thảo luận nhóm Thảo luận nhóm 4, nêu kết quả: -Yêu cầu nhóm làm bảng phụ -Một lòng gắn bó … : trung thành -Trước sau :trung kiên -Một lòng vì việc nghĩa: trung nghĩa -Ăn nhân hậu, …………… : trung hậu *Bài 3: -Ngay thẳng, thật thà :trung thực Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ai HS đọc đề bài nhanh, đúng? Nắm cách chơi, phân công bạn tham gia -Chia lớp thành hai nhóm, nhóm cử Các đội chơi tham gia, các em còn lại làm cổ đại diện em tham gia chơi động viên,và giám khảo -Nêu cách chơi: Lần lượt người KQ: nhóm lên bảng gắn từ vào đúng a)Trung có nghĩa là “ở giữa”: trung tâm, trung hai nhóm nghĩa, làm bình, trung thu hết b)Trung có nghĩa là “một lòng dạ”: trung -Tính điểm: xếp đúng từ ghi thành, trung nghĩa, trung thực, trung hậu, trung điểm, đội nào nhiều điểm hơn, đội dó kiên thắng -Tổ chức cho HS chơi Nhận xét thái độ tham gia, thời gian tham gia *Bài 4: đội -Tổ chức làm bài cá nhân -Gọi HSTB viết bảng HS làm bài vào vở, em làm bảng 2’ 3.Củng cố -Dặn dò: Lớp chữa bài chung KT:Những câu nào dùng đúng nghĩa tiếng trung: A.Quê ngoại tôi vùng trung du ven A B Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (72) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười sông Thao B.Ông tôi là người trung hậu C.Hôm qua Hùng và Nam giận nhau, tôi là trung thần đứng giúp hai bạn giải hoà -Ghi nhớ và sử dụng các từ đã học Tuần Tiết 7: Tập đọc CHỊ EM TÔI NS : 27/9/11 NG : 29 /9/11 I.Mục tiêu: -Đọc đúng: tặc lưỡi, rạp chiếu bóng, thủng thẳng, sững sờ -Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, bước đầu diễn tả nội dung câu chuyện -Hiểu ý nghĩa: Khuyên HS không nói dối vì đó là tính xấu làm lòng tin, tôn trọng người mình (trả lời các CH SGK) II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi câu: “Thỉnh thoảng … chuyện/ nó … tỉnh ngộ” III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi Đọc đoạn bài Nỗi dằn vặt An-đrây – ca, trả lời câu hỏi 1, SGK 33’ 2Bài mới:GTB trực tiếp Mở SGK/59 a)Luyện đọc: -Luyện đọc từ (mục I) chú ý HSY Luyện đọc cá nhân, đồng -Đọc thầm – theo dõi em: HS đọc thầm -Đọc cá nhân: 2em đọc, lớp theo dõi -Đọc truyền điện HS đọc vỡ câu -Đọc phân đoạn + giải thích từ (SGK) HS đọc vỡ đoạn -Đọc mẫu: Chú ý phân biệt lời các nhân vật Theo dõi và ghi nhớ cách đọc b)Luyện đọc và tìm hiểu nội dung: *Đoạn 1: -Gọi HSTB,Y đọc bài cá nhân, em đọc, lớp đọc thầm theo lớp đọc thầm theo, yêu cầu trả lời câu hỏi: Cô Thảo luận chung các câu hỏi GV đưa chị xin phép ba đâu? Cô có học nhóm -Chú ý dựa vào nội dung bài không? Em đoán xem cô đâu? Cô nói dối ba đã nhiều lần chưa? Vì cô lại nói dối nhiều lần vậy?; câu SGK *Đoạn 2: -Gọi 3-4 HS đọc tiếng,lớp đọc thầm em đọc đoạn, lớp theo dõi -Chỉ định nhiều HS trả lời câu hỏi SGK Tự nêu ý đoạn *Đoạn 3: Yêu cầu HS đọc thầm Lớp đọc thầm đoạn -Luyện đọc câu dài bảng phụ Luyện đọc câu dài (HSY) -Trả lời câu hỏi 4, HSG: nêu ND bài Nhiều em trả lời câu hỏi SGK c)Luyện đọc nâng cao: theo lời nhân vật,chú ND (mục I) ý đọc diễn cảm đối thoại *LG:Trong cụm từ: “Dắt xe cửa, tôi lễ từ xe, cửa phép thưa:” có DT vật nào? 2’ 3.Củng cố -Dặn dò: KT: Câu chuyện bài khuyên ta điều gì? C A.Không nên nói dối cha mẹ Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (73) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười B.Không coi thường em C.Nói dối chơi là thiếu tự trọng và tự hại mình - HTL đoạn em thích TUẦN: TIẾT:29 TOÁN PHÉP CỘNG NS: 28/9/11 NG: 29/9/11 I.Mục tiêu: Biết đặt tính và biết thực phép cộng các số có đến sáu chữ số không nhớ có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 3’ 1.Bài cũ: Tổng kết bài kiểm tra 2.Bài mới: -HS lắng nghe 12’ a)Hướng dẫn thực phép cộng các số có đến chữ số: HS thực hiện: + 48 352 cộng 8, viết *GV nêu: 48 352 + 21 026 = ? 21 026 cộng 7, viết -Yêu cầu HS nêu cách thực 69 378 cộng 3, viết phép cộng hai số hạng đã học: Đặt cộng 9, viết tính, cộng từ phải sang trái cộng 6, viết -Yêu cầu HS đặt tính bảng HS biết đặt tính và tính đúng: + -Kiểm tra kết quả, định HS 367895 cộng 17, viết nhớ nêu cách tính SGK 541728 cộng 7, thêm 8,viết *Hướng dẫn HS thực phép 909587 cộng 15, viết nhớ cộng: cộng 8, thêm 9, viết 367 859 + 541 728 tương tự cộng băngdf 10, viết nhớ trên cộng 8,thêm 9, viết -GV chốt lại cách thực : +Đặt tính:Viết số hạng này số hạng cho các chữ số cùng hàng viết thẳng cột với nhau, viết dấu “+” và kẻ gạch HSY nhắc lại nội dung cách cộng ngang +Tính: Cộng theo thứ tự từ phải sang trái Lưu ý: Có thể gọi HSG nêu thay GV, gọi HSY nhắc lại HS làm bài cá nhân vào vở, HS làm bảng lớp 18’ b)Thực hành: Lớp chữa bài chung *Bài 1: HS làm bài vào bảng câu -Tổ chức cho HS làm bài cá nhân Nghe GV chữa bài -Lưu ý gọi HSTB,Y làm bảng lớp HS làm bài cá nhân: *Bài 2a,b (bỏ hàng ngang thứ Số cây lấy gỗ và cây ăn huyện đó trồng được: hai ) 352164 + 60830 = 385994 (cây) -Tổ chức làm bài cá nhân bảng HSKG tự làm bài *Baì 3: -HD tìm hiểu nội dung, Chú ý câu b: Khi số hạng thứ ko đổi, số yêu cầu HS tự làm bài vào vở, hạng thứ hai bớt 914 đ/vị thì tổng cũ bớt 914 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (74) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười *HSKG: a)Làm bài tập 4/39 SGK đ/vị.Vậy tổng cũ là: 5678 + 914 = 6592 HSG: b)Tìm tổng hai số biết số hạng thứ hai bớt 914 đơn vị, cộng với số hạng thứ tổng 678 2’ KT: Chuyển ndung câu 2a,b thành câu TN Thứ sáu 30//2011 TUẦN: TOÁN NS: 2/9/11 I TIẾT:30 PHÉP TRỪ NG: 30//2011 M ục tiêu: -Biết đặt tính và biết thực phép trừ các số có đến sáu chữ số không nhớ có nhớ đến lượt và không liên tiếp II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: Thực bảng con: HS làm bảng theo yêu cầu 6094 + 8566; 541 625 + 832 409 2Bài mới: 12’ a)Củng cố cách thực phép trừ: -Tổ chức hoạt động phép cộng HS đặt tinh, nêu cách tính (như tiết phép cộng) *Yêu cầu HS thực đặt tính, tính, Bài trừ có nhớ: nêu SGKphép tính: 647253 13 trừ 4, viết nhớ 865279 – 450237 = ? 285749 thêm 5, trừ 0, viết *Tiếp tục thực với phép trừ có 361504 12 trừ 5, viết nhớ nhớ: thêm 6, trừ 1, viết 647253 – 285749 = ? 14 trừ 6, viết nhớ -Lưu ý: Gọi HSTB,Y nêu cách thực thêm 3, trừ 3, viết phép trừ 18’ b)Thực hành: *Bài 1: -Yêu cầu HS tự làm bài chữa, HS HS làm bài cá nhân, lớp chữa bài chung TB,Y làm bảng *Bài 2a,b (hàng 1): -Tổ chức làm bảng HS làm bảng Bài 3: -Gọi HS đọc đề, phân tích đề HS đọc đè, tìm hiểu đề GV vẽ sơ đồ HD thêm: 1315km Nha Trang ?km TP Hồ Chí Minh Hà Nội - 1730km -Yêu cầu HS Tự làm bài vào vở, HS Giải vào vở, 1HS làm bảng lớp làm bảng Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là: 1730 - 1315 = 415 (km) Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (75) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười *HSKG: Làm bài tập 4/40 SGK HSG: Hiệu hai số 5391 Nếu số lớn bớt 534 đơn vị trừ số bé thì Khi số bé không đổi, số lớn bớt 534 đ/vị thì hiệu là bao nhiêu? hiệu cũ bớt 534 đ/vị Vậy hiệu là: 3’ 3.KT: 5391 – 534 = 4857 Hiệu số lớn có chữ số và số bé có chữ số là: A.888 888 B.899 999 C.900 000 D.99 999 B Tuần LUYỆN TẬP XÂY DỰNG NS : 29/9/11 Tiết 8: Tập làm văn ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN NG : 30/9/11 I.Mục tiêu: -Dựa vào tranh minh hoạ truyện Ba lưỡi rìu và lời dẫn giải tranh để kể lại cốt truyện (BT1) -Biết phát triển ý nêu 2, tranh để tạo thành 2, đoạn văn kể chuyện (BT2) II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ ghi nội dung trả lời câu hỏi BT2 - tờ phiếu ghi nội dung gợi ý tranh câu chuyện III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 2’ 1.Bài cũ: Kiểm tra việc hoàn thành chữa bài HS để BT lên bàn kiểm tra HS 2.Bài mới: *GTB: trực tiếp Mở SGK/64 12’ *Bài 1:Dựa vào tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu -Yêu cầu HS đọc đề bài (HSTB) HS đọc đề bài, lớp đọc thầm Giải thích từ: tiều phu -Yêu cầu HS quan sát tranh và đọc lời SH đọc gợi ý tranh kể tranh Hỏi: Truyên có nhân vật? Đó là Truyện có nhân vật: chàng tiều phu và nhân vật nào? Nội dung truyện tiên ông (hoặc ông bụt) nói điều gì? ND: Chàng trai tiên ông thử thách tính thật thà, trung thực qua lưỡi rìu -Tổ chức kể lại cốt truyện theo nhóm HS kể lại cốt truyện theo nhóm Yêu cầu - nhóm kể trước lớp Các nhóm kể trước lớp -Tuyên dương nhóm có cốt Lớp nhận xét, bổ sung truyện hay, ngắn gọn 22’ *Bài 2:Phát triển ý tranh thành đoạn văn kể chuyện -Gọi HS đọc đề bài, lớp đọc thầm HS đọc đề -GV Hd: để phát triển ý thành đoạn văn kể chuyện các em cần quan Lắng nghe sát kĩ tranh, hình dung nhân vật tranh làm gì, nói gì, ngoại Trường tiểuhình học Duy Năm họcchiếc 20117 nhânPhú vật –thế nào, rìu2012 là rìu gì? HD mẫu tranh 1:Yêu cầu lớp QS kĩ QS và đọc gợi ý nêu ý kiến: (76) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười SINH HOẠT CUỐI TUẦN I.Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động tuần qua, triển khai kế hoạch tuần đến II.Hoạt động dạy học Cho hs hát bài Ban cán lớp nhận xét các mặt hoạt động tuần GVCN nhận xét a) Học tập:Đi học chuyên cần, lớp đã vào nề nếp, BCS hoạt động chưa thật hiệu quả, có chuẩn bị bài nhà song còn vài em không mang theo đầy đủ dụng cụ học tập em KHậu, Ánh, Thu Hương b) Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp Tác phong gọn gàng c) Đạo đức: Không có em nào vi phạm đạo đức d) Nề nếp:Ra vào lớp xếp hàng ngắn * Tồn tại: Nhiều em học còn quên nhà (T Hương, Ánh, K Hậu) Kế hoạch tuần đến: -Khắc phục tồn đã nêu tuần qua - Tăng cường công tác kiểm tra đầu buổi ( sách vở,dụng cụ học tập) Tuần ( Từ 3/10/2011 đến 7/10/2011 ) Tuần NS : 1/10/11 Tiết 1: Tập đọc TRUNG THU ĐỘC LẬP NG : /10/11 I.Mục tiêu: -Đọc đúng:vằng vặt, phấp phới, bát ngát -Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn phù hợp với nội dung -Hiểu ND: Tình thương yêu các em nhỏ anh chiến sĩ ; mơ ước anh tương lai đẹp đẽ các em và đất nước (trả lời các CH SGK) II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi câu: Trăng ngàn … bao la/ …thu/ … em III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt đông thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi Kiểm tra bài Chị em tôi, trả lời câu hỏi 2, SGK 32’ 2.Bài Mở SGK/66 a)Luyện đọc: Luyện đọc cá nhân, đồng -Luyện đọc từ (mục I) chú ý HSY HS đọc thầm -Đọc thầm – theo dõi HSY -Đọc cá nhân: HSG 2em đọc, lớp theo dõi -Đọc truyền điện HS đọc vỡ câu -Đọc phân đoạn + giải thích từ (SGK) HS đọc vỡ đoạn -Đọc mẫu: Chú ý đọc chậm, nghỉ dài sau Theo dõi và ghi nhớ cách đọc dấu chấm cuối câu: Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai … b)Luyện đọc và tìm hiểu nội dung: *Đoạn 1: dòng đầu Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (77) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Gọi em đọc to, lớp đọc thầm -Luyện đọc câu dài (mục I) -Giảng từ:vằng vặc Hỏi câu SGK em đọc bài , luyện đọc câu dài (HSY) Trả lời câu hỏi 1:… đẹp vẻ đẹp núi sông tự do, độc lập: trăng ngàn và gió núi bao la, soi sáng xuống nước VN độc lập, vằng vặc chiếu khắp các thành phố… *Đoạn 2: Từ Anh nhìn trăng … vui tươi -Gọi em đọc đoạn Hỏi câu 2, SGK -Gọi HS đọc lại đoàn (HSY) *Đoạn 3: Còn lại -Yêu cầu HS đọc thầm -Hỏi: Anh chiến sĩ ước mơ gì? Câu SGK (gọi HSKG trả lời trước) *Lưu ý: Sau đoạn Gv rút ý chính đoạn để HS nắm kĩ nội dung *Nêu nội dung bài? c)Luyện đọc diễn cảm: -Yêu cầu HS đọc diễn cảm đoạn -Tổ chức thi đua đọc cá nhân *LG: Tìm từ láy có đoạn 2? Tìm DT khái niệm có đoạn 2? 2’ em đọc bài Tự suy nghĩ và trả lời các câu hỏi … anh chiến sĩ mơ ước trăng mai sau còn sáng hơn, tết trung thu đẹp … Nhiều HS trả lời câu SGK Luyện đọc diễn cảm đoạn 2, chú ý nhấn mạnh các từ:ngày mai, mơ tưởng, phấp phới, chi chít, cao thẳm, bát ngát, vui tươi, to lớn … Chi chít, bát ngát, phấp phới; … quyền , sống 3.Củng cố - Dặn dò: LHệ: Em mơ ước nước ta mai sau phát – HS nêu ý kiến, lớp nhận xét triển nào? -HTL đoạn bài TUẦN: TOÁN NS: 2/10/11 TIẾT:31 LUYỆN TẬP NG: 3/10/11 I.Mục tiêu: -Có kĩ thực phép cộng, phép trừ và biết cách thử lại phép cộng, phép trừ -Biết tìm thành phần chưa biể phép cộng, phép trừ II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: Tổ chức làm bảng con: Làm bài bảng đặt tính theo cột dọc 948302 – 291764; 7083 + 9266 KQ: 656538; 16349 34’ 2.Luyện tập: HS theo dõi mẫu: *Bài 1: Thử lại: 7580 + 2416 -Hướng dẫn mẫu: 5164 2416 Yêu cầu HS tính: 2416 + 5164 7580 5164 HD thử lại phép trừ … Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng Hỏi: Muốn thử lại phép cộng ta làm gì? trừ số hạng, kết là số Gọi HSY đọc K/L SGK hạng còn lại thì phép tính làm đúng -Yêu cầu HS làm bài 1b cá nhân em nhắc lại K/L -Gọi HS làm bảng HS làm bảng bài 1b, lớp làm bài vào vở, chữa bài chung *Bài 2: 6839 Thử lại: 6357 + Tiến hành bài 482 482 -Lưu ý : Yêu cầu HS làm theo mẫu, gọi 6357 6839 - - Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (78) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười HSTB,Y làm bài bảng -GV chấm 5-7 em Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ , kết là số trừ thì phép tính làm đúng HS làm bài cá nhân câu 2b *Bài 3: -Gọi HS đọc đề HS đọc đề -Củng cố cách tìm thành phần chưa biết 3-4 HS nêu miệng cáhc tìm số hạng chưa biết, phép cộng và phép trừ: gọi nhiều 3-4 HS nêu miệng cách tìm số bị trừ chưa biết, HS trả lờí: HSTB- Y nêu miệng cách củng cố thêm cách tìm số trừ chưa biết tìm -Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, HS HS làm bài cá nhân, HS làm bảng làm bảng *HSKG: Làm thêm bài 4,5/41 SGK HSKG làm bài sau đã hoàn thành bài trên *HSG: Tìm x: a)x – (45 + 56) = 21 HSG tự làm bài, đổi kiểm tra b)173 + (x – 49) = 219 KQ: a)x = 122 2’ 3.Củng cố -Dặn dò: b) x = 95 *KT: Phép cộng: 5436 + 7917 có kết A là: A.13353 B.12353 C.12343 -Ghi nhớ cách thử phép cộng và trừ Thứ ba 4/10/2011 Tuần Tiết 2: Tập làm văn LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN NS : 3/10/11 NG : /10/11 I.Mục tiêu: Dựa vào hiểu biết đoạn văn đã học, bước đầu biết hoàn chỉnh đoạn văn câu chuyện Vào nghề gồm nhiều đoạn (đã cho sẵn cốt truyện) II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi nội dung đoạn chưa hoàn chỉnh (như SGK), việc chính cốt truyện Vào nghề, bảng nhóm III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Kiểm tra em, em phát triển ý nêu em lên bảng phát triển đoạn , lớp tranh câu chuyện Ba lưỡi theo dõi, nhận xét rìu 2.Bài mới: a)GTB: Trực tiếp HS mở SGK/72 12’ b)Hướng dẫn làm bài tập: *Bài 1: -Gọi HSK đọc cốt truyện em đọc cốt truyện, lớp đọc thầm -Yêu cầu HS nhắc lại các việc chính HS nhắc lại các việc chính: cốt truyện SV1: Va-li-a mơ ước trở thành diễn viên xiếc biểu diễn tiết mục phi ngựa đánh đàn Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (79) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 20’ 2’ SV2:Va-li-a xin học nghề rạp xiếc và giao việc quét dọn chuồng ngựa SV3: Va-li-a giữ chuông fngựa và làm -GV treo bảng phụ, gọi HSY đọc lại quen với chú ngựa diễn các việc trên SV4: Sau này, Va-li-a trở thành diễn viên *Bài 2: giỏi em mơ ước -Gv nêu yêu cầu bài tập, gọi HS đọc HS tiếp nối đọc đoạn đoạn chưa hoàn chỉnh truyện Vào nghề Làm bài cá nhân, em làm bảng nhóm (chỉ Yêu cầu HS tự chọn đoạn để hoàn ghi phần viết thêm) chỉnh, viết vào bài tập *HSKG: Viết đoạn HSKG tự chọn và làm thêm đoạn -Phát bảng nhóm cho em (nếu có thể HS làm bảng nhóm trình bày kết có em chọn đoạn khác thì tốt Lớp nhận xét nhất) làm bài -Chữa bài bảng nhóm -Gọi Gọi -4 em khác đọc kết làm – HS đọc miệng bài Lớp bình chọn bạn có cách hoàn chỉnh hay -Tuyên dương em có đoạn hoàn chỉnh hay 3.Củng cố -Dặn dò: -Về nhà hoàn chính thêm ít đoạn Ghi nhớ Tuần NS : 3/10/11 Tiết 3: Chính tả (Nh-v) GÀ TRỐNG VÀ CÁO NG : /10/11 I.Mục tiêu: -Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các dòng thơ lục bát -Làm đúng bài tập 2b, 3b SGK II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung bài tập 2b, 3b III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 2’ 1.Bài cũ: HS đàm thoại miệng các tiếng theo cách đánh -Đàm thoại tiếng: Ban-dắc, dự tiệc, nói vần, đọc trơn từ dối, bật cười 2.Bài mới: 8’ a)Hướng dẫn HS nhớ viết: -Đọc đoạn bài viết HS đọc 10 dòng cuối bài thơ, không nhìn -Luyện viết từ khó:chó săn, loan tin, SGK quắp đuôi -Đánh vần các tiếng theo yêu cầu -Hướng dẫn làm LT; Đọc đề bài: em Tổ chức hoạt động nhóm Thảo luận nhóm cách làm bài tập 2b, 3b Kiểm tra kết Nêu kết thảo luận -HS đọc đồng thuộc lòng toàn Đọc đồng đoạn bài viết đoạn bài viết Lưu ý: Yêu cầu em Kim Hậu, Ánh, Khải, Nhân nhìn SGK đọc để nhớ bài viết Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (80) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 17’ b) HS viết bài: -Nhắc nhở cách trình bày bài thơ lục bát, viết hoa, dấu ngoặc kép có bài -Gọi HS viết bảng, lớp viết vào Theo dõi, nhắc nhở thêm cho em Kim Hậu, Khải 7’ c) Chấm , chữa bài: -Chấm bài viết trên bảng lớp -Chấm tổ – Yêu cầu HS làm bài tập vào VBT Chữa lỗi phổ biến sau chấm bài 2’ *KT:Điền vần ương ươn vào chỗ chấm tạo thành từ đúng c/tả ? a.bay l… b.t…… lai d.cá … c.đo l…… e.khai tr… g.c… tráng 3.Dặn dò: Viết lại các từ sai bài HS lắng nghe em trình bày bảng lớp Lớp viết bài vào Theo dõi, soát dòng để chấm bài bạn Đổi chéo kiểm tra Hs làm bài tập Lắng nghe HS nêu miệng kết - TUẦN: TOÁN NS: 3/10/11 TIẾT:32 BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ NG: 4/10/11 I.Mục tiêu: -Nhận biết biểu thức đơn giản chứa hai chữ -Biết tính giá trị số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ *Thực phép trừ phạm vi 100 II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi nội dung ví dụ (SGK, để trống) III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt đông thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: Tính thử lại: HS làm bảng, lớp làm nháp, nhận xét kết 35426 + 27519; 5901 – 638 2.Bài mới: 7’ a)Giới thiệu B/thức có chứa hai chữ: HS lắng nghe -GV nêu ví dụ và giải thích cho HS biết chỗ “….” số cá anh (hoặc em, hai anh em) câu + = (con cá) -Hỏi: anh câu con, em câu con.hai anh ……………………………… em câu cá? Gv ghi KQ bảng phụ a + b (con cá) -Thực tương tự sau đó hỏi:anh câu a cá, em câu b cá, hai anh em câu cá? Nhiều HS nhắc lại -Gv nhấn mạnh: a + b là biểu thức có chứa hai chữ 7’ b)Giới thiệu G/trị biểu thức có chứa HS nêu miệng: Gtrị B/thức là: + = hai chữ: -Gv nêu BThức: a + b, yêu cầu HS tính Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (81) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười giá trị biểu thức a = 3, b = 2; Gv ghi bảng a + b = + = Vậy là giá trị thức a + b a = và b = -Yêu cầu HS cho VD tương tự -Hỏi: Mỗi lần thay chữ số ta tính gì? 20’ c)Thực hành: *Bài 1:-Tổ chức làm bài cá nhân *Bài 2a,b: -Gv giới thiệu biểu thức a – b là biểu thức chứa hai chữ -Yêu cầu HS tự làm bài, gọi HSY làm bảng *Bài (Chọn cột tuỳ ý): -Gọi HS đọc đề bài, HD chọn cột để làm -HS làm bài cá nhân 2’ *HSKG: làm bài và bài 4/42 SGK 3.KT: Giá trị BT: x - y x = 1000, y = 100 là: A.900 B.999 C.899 HS tự cho ví dụ trước lớp (HSTB,Y) Mỗi lần thay chữ số, ta tính gí trị biểu thức HS làm bài cá nhân, HS làm bảng, lớp chữa bài chung HS biết a – b là biểu thức chứa hai chữ, tự làm bài vào Biết a x b ; a : b là biểu thức chứa hai chữ, tự chọn cột để làm bài HSKG làm hết bài 3, A Thứ tư 5/10/2011 TOÁN TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG TUẦN: NS: 3/10/11 TIẾT:33 NG: 5/10/11 I.Mục tiêu: -Biết tính chất giao hoán phép cộng -Bước đầu biết xử dụng tính chất giao hoán phép cộng thực hành tính *Công phạm vi 100 II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ bảng phần bài học SGK (để trống KQ) III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: Tổ chức làm bảng Tính giá trị biểu thức m + n, m – n HS làm bảng để tìm kết m = 234 và n = 102 2.Bài mới: 12’ a)Nhận biết tính chất giao hoán HS thực theo yêu cầu phép cộng: VD: -Khi a = 20; b = 30 thì: -GV treo bảng phụ, yêu cầu HS thực a + b = 20 + 30 = 50 tính giá trị biểu thức a + b và b + a Gv ghi b + a = 30 + 20 = 50 vào bảng phụ -Khi a = 350; b = 250 thì: a + b = 350 + 250 = 600 b + a = 250 + 350 = 600 -Yêu cầu HS rút nhận xét (HSKG), gọi ………………………………… nhiều HS nhắc lại KL đó Nhận xét: Khi đổi chỗ các số hạnh Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (82) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười tổng thì tổng không thay đổi 2- HS nhắc lại, lớp đồng lần 22’ b)Thực hành: *Bài 1: Tổ chức làm miệng, củng cố tính HS làm bài miệng, dựa vào tính chất giao chất giao hoán phép cộng hoán phép cộng.nêu kết 2’ *Bài 2:Tổ chức làm bài cá nhân -Gọi HSTB làm bảng lớp HS làm bài cá nhân, HS làm bảng lớp, lớp chữa bài chung *HSKG làm thêm bài 3/43 SGK HSKG tự làm bài tập 3, đổi chéo để kiểm tra *HSG: Dùng tính chất giao hoán phép cộng hãy tính: a)Tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 31 đến 40 HSG tự làm bài chú ý việc nhóm cặp b)Tổng sau: + + + + + + + số + … + 19 + 20 3.KT: Tính nhanh: và ghi nhanh kết 3000 phép tính sau: 200 + 700 + 600 + 400 + 800 + 300 = ? Tuần Tiết 4: Luyện từ và câu CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM NS : 3/10/11 NG : /10/11 I.Mục tiêu: -Nắm quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam; biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng số tên riêng Việt Nam (BT1, BT2, mục III), tìm và viết đúng vài tên riêng Việt Nam (BT3) II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ bảng sơ đồ họ tên riêng người, Bản đồ TNVN III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt đông thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: -Tìm từ có tiếng trung mang nghĩa là HS làm bảng, lớp nhận xét “một lòng dạ” -Đặt câu có tiếng trung mang nghĩa là “ở giữa” 2.Bài mới: 8’ a)Phần nhận xét: HS đọc ví dụ SGK, thảo luận nhóm đôi cùng -Tổ chức thảo luận nhóm đôi cách bàn, rút cách viết tên người, tên địa lí Việt viết tên riêng người, tên địa lí Việt Nam Nam qua ví dụ a, b SGK Các nhóm báo cáo kết -Kiểm tra kết thảo luận Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần 3’ b)Phần ghi nhớ: viết hoa chữ cái đầu tiếng tạo thành tên -Gọi – HSTB đọc nội dung ghi nhớ, đó lớp đồng lần -4 HS nêu phần ghi nhớ, lớp đồng 22’ c)Luyện tập: *Bài 1: -GV nêu yêu cầu bài HS làm bài cá nhân, HS làm bảng, lớp chữa -Tổ chức làm bài cá nhân bài chung Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (83) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Gọi HSTB,Y làm bảng Lưu ý: nhắc HS từ tổ, thôn, xã, tỉnh là danh từ chung không viết hoa *Bài 2: -Tổ chức trò chơi, thi đua tổ, tổ cử em tham gia thời gian 5’ đội nào viết đúng nhiều tên xã huyện Duy Xuyên thì đội đó thắng -Lưu ý: GV chú ý chữa cách viết tên dịa lí cho đúng *HSKG: Làm thêm bài 3/68 SGK 2’ 3.KT: Những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nào viết đúng quy tắc? A.Vịnh Hạ Long B.Núi Tam Đảo C.Hồ núi Cốc D.Cố đô Hoa Lư E.Động Phong Nha G.Đèo Hải vân -HT ghi nhớ, luyện viết đúng tên người, tên địa lí Việt Nam Tuần Tiết 5: Kể chuyện HS tổ cử người tham gia, lớp làm cổ động viên Cùng Gv nhận xét kết đội Tuyên dương đội thắng HSKG tự làm bài Chọn: A, B, D, E LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG NS : 3/10/11 NG : /10/11 I.Mục tiêu: -Nghe - kể lại đoạn câu chuyệntheo tranh minh hoạ (SGK); kể nối tiếp toàn câu chuyện Lời ước trăng (do GV kể) -Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người II.Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ câu chuyện Lời ước trăng, liễn từ số III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: 2HS kể câu chuyện lòng tự trọng HS lên kể, lớp nhận xét 2.Bài mới: 10 a)GV kể chuyện: -Giới thiệu bài: trực tiếp Mở SGK/69 treo tranh, liễn từ -Yêu cầu HS quan sát tranh và đọc lời em đọc to lời dẫn tranh, lớp đọc dẫn tranh thầm theo -GV kể lần + giải nghĩa từ -GV kể lần kết hợp tranh vẽ HS lắng nghe, ghi nhớ nội dung, hiểu nghĩa Lưu ý: Giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng số từ Gv giải thích Lời cô bé truyện tò mò, hồn nhiên Lời chị Ngàn hiền hậu, dịu dàng Nắm nội dung tranh -Lần Gv kể tóm tắt nội dung theo tranh để HS dễ nắm 20’ b)Hướng dẫn HS kể: Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (84) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Tổ chức kể theo nhóm -Tổ chức thi kể trước lớp -Gọi nhóm HS kể tiếp nối hết câu chuyện (Khác nhóm) -Tuyên dương nhóm, cá nhân kể tốt -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi bài tập 3/SGK để thảo luận nội dung câu chuyện -Tuyên dương em nêu kết cục câu chuyện hay, phù hợp 3' HS kể theo nhóm 4: Mối em kể đoạn hết câu chuyện Các nhóm thi kể chuyện trước lớp Mỗi nhóm em kể đoạn truyện, lớp nhận xét và bình chọn cá nhân kể tốt Cô cầu nguyện cho bác hàng xóm bên nhà khỏi bệnh +Cô là người nhân hậu, sống vì người khác +Mấy năm sau, cô bé ngày xưa đã tròn 15 tuổi Dưới trăng cô bé đã ước cho đôi mắt chị Ngàn sáng lại … chị có chồng và sống hạnh phúc bên chồng Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mình và cho người 3.Củng cố - Dặn dò: -Hỏi: Qua câu chuyện em hiểu điều gì? -Về nhà kể câu chuyện cho gia đình Lắng nghe, ghi nhớ nghe -Chuẩn bị liễn từ chốt cho câu chuyện mình chọn ước mơ đẹp ước mơ viễng vông, phi lí Thứ năm 6/10/2011 Tuần NS : 5/10/11 Tiết 6: Tập đọc Ở VƯƠNG QUỐC TƯƠNG LAI NG : /10/11 I.Mục tiêu: -Đọc đúng:Tin-tin, Mi-tin, kho báu -Đọc rành mạch đoạn kịch ; bước đầu biết đọc lời nhân vật với giọng hồn nhiên -Hiểu nội dung: Ước mơ các bạn nhỏ sống đầy đủ, hạnh phúc, có phát minh độc đáo trẻ em (trả lời câu hỏi 1, 2, 3, SGK) II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi đoạn đoạn kịch để HD HS đọc phân biệt đâu là tên n/vật, đâu là lời nói n/vật III.Các hoạt đông dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Kiểm tra bài Trung thu độc lập, yêu HS đọc bài, trả lời câu hỏi, lớp nhận cầu HS trả lời câu hỏi 1, bài xét 2Bài mới:GTB trực tiếp Mở SGK/70 a)Luyện đọc: 7’ -Luyện đọc từ (mục I) chú ý HSY HS luyện đọc từ khó -Đọc thầm – theo dõi HSY Lớp đọc thầm -Đọc cá nhân HSG HSG đọc bài -Đọc truyền điện HS đọc cá nhân, em – câu -Đọc phân đoạn + giải thích từ (SGK) HS đọc màn kịch -Đọc mẫu: Chú ý phân biệt lời các n/vật HS lắng nghe, chú ý cách đọc đoạn kịch -HD đọc đoạn trên bảng phụ HS luyện đọc trên bảng phụ Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (85) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 12’ b)Luyện đọc và tìm hiểu ND màn “Trong công xưởng xanh” -Gọi HS đọc to màn 1, lớp đọc thầm (2 lượt) -Yêu cầu HS t/luận chung câu hỏi 1, SGK -Tổ chức luyện đọc phân vai màn 10’ c)Luyện đọc và tìn hiểu ND màn 2: “Trong khu vườn kì diệu” Tiến hành màn 1-Trả lời câu hỏi 3, SGK -Đọc phần vai màn (2 nhóm) *LG: Đặt câu có hình ảnh so sánh: +Tả nho Vương quốc Tương Lai +Tả dưa Vương quốc Tương Lai 5’ d)Luyện đọc phân vai màn kịch trích đoạn Ở Vương quốc Tương Lai 1’ 3.KT: Vì nơi hai bạn đến gọi là Vương quốc Tương Lai? a.Vì nơi đó các bạn nhỏ chưa đời b.Vì nơi đó các bạn nhỏ đời ấp ủ dự định làm điều kì lạ chưa có trên trái đất chúng ta c.Vì hai lí trên -luyện đọc đoạn kịch TUẦN: TIẾT:34 HS đọc màn kịch, lớp đọc thầm Trả lời câu hỏi theo yêu cầu em phân vai và đọc màn 1, lớp nhận xét HS thực theo yêu cầu GV em phân vai đọc màn (2 lượt 12 em) Lớp nhận xét HS đặt câu, nêu miệng trước lớp để chữa câu cho đúng, HSKG nêu trước 13 em phân vai đọc màn kịch, Chú ý người dẫn chuyện đọc luôn phần (…),chia thành nhóm đóc TOÁN BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ c NS: 5/10/11 NG:6/10/11 I.Mục tiêu: -Nhận biết biểu thức đơn giản chứa ba chữ -Biết tính giá trị số biểu thức đơn giản chứa ba chữ *Cộng phạm vi 100 II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ bảng ví dụ SGK III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Yêu cầu HSY nêu miệng tính chất giao HS nêu miệng tính chất giao hoán phép hoán phép cộng cộng HS TB cho ví dụ trên bảng HS lên bảng cho ví dụ tính chất giao hoán phép cộng 2.Bài mới: 7’ a)Giới thiệu biểu thức có chứa ba chữ: HS nêu miệng câu trả lời Gv giới thiệu ví dụ bảng phụ, yêu cầu VD: An câu con; Bình câu con; Cường HS đọc thầm và nêu yêu cầu câu Số cá ba bạn + + -HD tương tự biểu thức có chứa hai ……………………………………… chữ An câu a con; Bình câu b con; Cường câu c thì số cá ba bạn là a + b + c -GV nhấn mạnh: Biểu thức a + b + c là HS nhắc lại biểu thức có chứa ba chữ Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (86) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Goi – HSY nhắc lại 8’ b)Giới thiệu giá trị biểu thức có chứa ba chữ: -GV nêu: Nếu a = 2; b = 3; c = thì a+b+c=2+3+4=9 là giá trị biểu thức a + b + c -Yêu cầu HS tiến hành với các trường hợp còn lại Vậy em rút KL gì? 15’ c)Thực hành: *Bài 1: -Tổ chức làm bài cá nhân -Gọi HSY làm bảng -Chấm – bài làm HS *Bài 2: -Tổ chức làm bài cá nhân -Gọi HSTB làm bảng *HSKG: Làm bài 3, 4/44 SGK 1’ HS nêu miệng cách tìm: a+b+c=2+3+4=9 Nếu a = 5; b = 1và c = thì: a+b+c= 5+1+0=6 …………………………… Mỗi lần thay chữ số, ta tính giá trị biểu thức -4 HS nhắc lại HS làm bài cá nhân; chữa bài chung HS tự làm bài HSKG: làm bài cá nhân, đôie kiểm tra 3.KT:Tính giá trị biểu thức: a + b + c biết a = 19; b = 4; c = 29 Tuần LUYỆN TẬP NS : 5/10/11 Tiết 7: Luyện từ và câu VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM NG : /10/11 I.Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam để viết đúng các tên riêng Việt nam BT1, viết đúng vài tên riêng theo yêu cầu BT2 II.Đồ dùng dạy học: Bản đồ TN Việt Nam, bảng nhóm cái III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Kiểm tra bài VBT yêu cầu em làm bảng, lớp đổi chéo để kiểm tra HS làm bảng, lớp nhận xét 2.Hướng dẫn làm bài tập: 12’ *Bài 1:Gọi HS nêu yêu cầu HS đọc đề -Giảng từ Long Thành: thành Thăng Long -GV nêu: Bài ca dao có số tên riêng viết sai lắng nghe chính tả, hãy đọc kĩ và tìm các tên riêng viết sai đó -Tổ chức thảo luận nhóm 4, nhóm trình bày Thảo luận nhóm 4, ghi kết vào bảng nhóm Kiểm tra kết VBT -Yêu cầu SHY nhắc lại cách viết tên người, tên Cùng kiểm tra kết địa lí Việt Nam HSY nhắc lại cách viết 20’ *Bài 2: Tổ chức trò chơi Du lịch trên đồ -Gọi HS đọc yêu cầu đề -Gv treo đồ địa lí Việt Nam, giải thích yêu HS đọc đề Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (87) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười cầu bài, giao nhiệm vụ: +Tìm nhanh trên đồ tên các tỉnh/ thành phố nước ta - viết lại tên đó cho đúng chính tả +Tìm nhanh trên đồ tên các danh lam thắng cảch/ các di tích lịch sử nước ta - viết lại tên đó cho đúng -Tổ chức chơi theo nhóm: chia lớp thành đội, đội em tham gia, cá nhân quan sát đồ ghi đúng tên tỉnh / thành phố đó Lần đổi người tham gia, và tìm tên các danh lam thắng cảnh / các di tích lịch sử ghi lại cho đúng -Thời gian chơi đợt là 3’ -Yêu cầu các nhóm trình bày KQ -Gv nhận xét, Kl nhóm nhà du lịch giỏi – tìm đúng, nhiều, nhanh tên các địa danh 2’ 3.KT: Tên tỉnh, thành phố nào viết đúng? a.Bắc Ninh b.Bắc Cạn c.Yên bái d.Nam Định e.Đắc nông g.Quảng Bình h.Sóc trăng i.hải Phòng -Hoàn thành bài VBT lắng nghe Tham gia chơi, lớp làm cổ động viên Cùng Gv chấm kết Bình chọn nhóm nhà du lịch giỏi a, b, d, g Thứ sáu 7/10/11 LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN Tuần NS : 5/10/11 Tiết 8: Tập làm văn NG : 7/10/11 I.Mục tiêu: Bước đầu làm quen với thao tác phát triển câu chuyện dựa theo trí tưởng tượng; biết xếp các việc theo trình tự thời gian II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi gợi ý SGK III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Kiểm tra HS , em đọc đoạn văn em đọc đoạn đã hoàn thành đã viết hoàn chỉnh truyện Vào nghề Lớp nhận xét 2.Bài mới: a)GTB: Hôm các em học cách 1’ phát triển câu chuyện theo đề tài HS mở SGK/75 gợi ý , tập phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian b)Hướng dẫn HS làm bài tập: 30’ -Gọi HS đọc đề bài và các gợi ý em đọc đề Gv treo bảng phụ HD để HS nắm em đọc gợi ý SGK yêu cầu đề: gạch chân các từ: giấc mơ, bà tiên cho điều ước, trình tự thời lắng nghe gian (nhắc HS câu chuyện kể theo trình tự thời gian tức là kể diễn biến việc theo thời gian diễn việc đó, thời gian này diến việc này, thời Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (88) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười gian diến việc …) -Yêu cầu HS đọc thầm gợi ý -Yêu cầu HS làm bài cá nhân -Gv theo dõi , giúp đỡ nhứng HSY -Tổ chức cho HS kể theo cặp c)Tổ chức thi kể chuyện trước lớp: em 2’ -Yêu cầu HS làm bài vào -Gọi 2-3 HSTB đọc bài viết, Gv chấm điểm *LG: Đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai có kể theo trình tự thời gian không? 3.Hoàn thành bài viết VBT -Chuẩn bị bài sau Lớp đọc thầm gợi ý SGK HS làm bài cá nhân ghi vào giấy nháp Kể chuyện theo nhóm đôi em kể trước lớp Lớp nhận xét, bổ sung thêm HS tự làm bài vào bài tập HS đọc bài viết đã hoàn thành, lớp cùng GV chấm bài bạn Không phải I TUẦN: TOÁN NS: 5/10/11 M TIẾT:35 TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG NG: 7/10/11 ụ c tiêu: -Biết tính chất kết hợp phép cộng -Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp phép cộng thực hành tính II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ bảng VD SGK (để trống kết quả) III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: Với a = 12; b = 6; c = tính giá trị biểu HS làm bảng thức a – b + c = ? 2.Bài mới: 12’ a)Nhận biết tính chất kết hợp phép cộng: -Gv treo bảng phụ, nêu cụ thể giá trị HS nêu: a = 5, b = 4, c = a, b, c, yêu cầu HS tự tính giá trị (a + b) + c = (5 + 4) + = + =15 (a + b) + c và a + (b + c) so sánh KQ a + (b + c) =5 + (4 + 6) = + 10 = 15 -Thực giá trị a, HS nêu tương tự cho giá trị a, b, b, c c KL: GV ghi công thức tổng quát: (a + b) Khi cộng tổng hai số với số + c = a + (b + c), yêu cầu HS nêu miệng thứ ba, ta có thể cộng số thứ với tổng lời tính chất kết hợp phép công số thứ hai và số thứ ba -GV nêu thêm : a + b + c = (a + b) + c HS lắng nghe, ghi nhớ cách cộng thứ hai -Yêu cầu HSG nêu ví dụ HSG nêu miệng VD 22’ b)Thực hành: *Bài 1a (bỏ cột 1); 1b (bỏ cột 2) HS làm bài cá nhân -Tổ chức cho HS làm bài cá nhân, HSTB,Y làm bảng lớp *Bài 2: Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (89) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Yêu cầu HS đọc đề, nêu cách giải bài toán (HSTB nêu trước, HSK nêu cách giải khác HSTB không biết) -Yêu cầu HS tự giải vào -Chấm - bài *HSKG làm thêm bài 3/SGK; bài 2b/41 VBT *HSG: Tìm số chẳn liên tiếp, biết TBC chúng là 1886 2’ 3.KT: Chuyển nội dung câu 1a (cột 1) thành câu TN để KT HS đọc đề, nêu cách giải: Cách 1: (Ngày + ngày 2) + ngày Cách 2: (Ngày + ngày 3) + ngày Cách 3: Ngày + ngày 3) + ngày (cách này tròn số hơn) HSKG tự làm bài, chấm bài theo cặp KSG: Hai số chẵn liên tiếp kém đơn vị, số chẵn liên tiếp là số cách đơn vị Vậy số thứ tư (là số chính dãy số)bằng TBC số Nên số đó là: 1880; 1882; 1884; 1886; 1888; 1890; 1892 Sinh hoạt tập thể tuần Đánh giá hoạt động lớp tuần qua Triển khai công tác tuần đến Nhắc nhở các em chuẩn bị sách vở, D/c học tập đầy đủ và cách bảo quản , giữ gìn sách mùa mưa Không học quá sớm Đi đường an toàn ,không hàng hai, hàng ba Ôn các bài múa hát theo chủ đề tháng Chơi các trò chơi Hs yêu thích TUẦN 8( TỪ 10 /10 ĐẾN 14/10) Thứ hai 10/10/11 Tuần Tiết 1: Tập đọc NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ NS : 8/10/11 NG : 10/10/11 I, Mục tiêu : - Phát âm chuẩn : lặn, lái máy bay, sao, mãi mãi - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng vui, hồn nhiên - Hiểu ND : Những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu các bạn nhỏ bộc lộ khát khao giới tốt đẹp (trả lời các CH 1, 2, ; thuộc 1, khổ thơ bài) II, Đồ dùng dạy – hoc : Bảng phụ chép khổ thơ 1, để HD III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt đông củathầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : -Nhóm phân vai đọc màn - HS đọc nhóm theo vai – TLCH2 kịch – TLCH2 Nhóm dựng hoạt cảnh theo màn - HS : dựng hoạt cảnh theo nhóm – 2, Bài : A, GT bài (gián tiếp) TLCH3 30’ B, HD đọc và tìm hiểu bài : a, Luyện đọc : - HS mở SGK/76 QS tranh - trả lời - HS đọc mẫu - HSK,G : đọc - Luyện phát âm từ khó (mục I) - HSTB,Y : đọc cá nhân - đồng - Cho HS đọc thầm (chú ý : Kim Hậu, Khải, - HS đọc thầm Ánh) Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (90) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Cho HS đọc truyền điện - Cho HS đọc khổ thơ + từ chú thích - Cho HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - GV đoc bài : giọng vui tươi, hồn nhiên, thể niềm vui, niềm khao khát thiếu nhi mơ ước giới tốt đẹp b, Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc thầm toàn bài thơ và suy nghĩ TLCH + Câu thơ nào lặp lại nhiều lần bài ? Việc lặp lại nhiều lần câu nói nói lên điều gì ? + Mỗi khổ thơ nói lên điều gì ? Các bạn nhỏ mong ước điều gì qua khổ thơ ? - Hỏi : Nếu mình có phép lạ, em ước điều gì ? Vì ? * HSK,G : trả lời câu hỏi * Lồng ghép : Hãy tìm từ láy có bài - Cho HS đọc lại bài c,Luyện đọc nâng cao : - Cho HS đọc tiếp khổ thơ tự tìm giọng đọc hay - Cho HS luyện đọc theo cặp - Cho HS đọc diễn cảm toàn bài - Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng khổ thơ - Cho HS thi đọc thuộc lòng toàn bài – bình chọn 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS đọc lại bài - Hỏi : Bài thơ nói lên điều gì ? * Về học thuộc lòng bài thơ - HS đọc cá nhân - HS đọc khổ thơ cá nhân - giải thích từ - HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - HS nghe - Lớp đọc thầm bài và suy nghĩ TLCH - Câu thơ : Nếu chúng mình có phép lạ Việc lặp lại nói lên ước muốn các bạn nhỏ - Mỗi khổ thơ nói lên điều ước bạn nhỏ, - HS tự phát biểu * HSK,G : TLCH suy luận - mãi mãi - HS đọc bài - HS tiếp nối đọc - lớp suy nghĩ tìm giọng đọc hay - HS luỵện đọc theo cặp - HS đọc - HS luyện đọc thuộc - HS thi đọc thuộc - HS đọc bài - HS : nói lên ước mơ .thế giới đẹp Tuần: TOÁN Tiết: 36 LUYỆN TẬP I, Mục tiêu : Tính tổng số, vận dụng số tiện II, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy 5’ 1, Bài cũ : Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm : A, 13 + (m + n) = (13 + ) +n B, (x + 17) + y = x + (17 + ) C, (b + c) + d = b + ( + d) - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) 7’ - Bài 1b : Củng cố cách đặt tính tính + Cho HS đọc yêu cầu bài + Hỏi : Khi đặt tính để thực tính tổng Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS : 8/ 10/ 11 NG : 10/ 10/ 11 tính chất để tính tổng số cách thuận Hoạt động trò - HS làm bảng - lớp nháp nhận xét - HS nộp làm bài nhà - HS mở SGK/46 - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS : Đặt tính cho các chữ số (91) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười nhiều số hạng chúng ta phải chú ý điều gì ? + Cho HS làm bảng lớp - lớp làm + Nhận xét * HSK,G : Làm bài 3,5/ 46 SGK và bài 103 SLT/29 11’ - Bài : Củng cố cách tính thuận tiện + Cho HS đọc yêu cầu bài + GV : Để tính bắng cách thuận tiện chúng ta áp dụng tính chất giao hoán và tính chất hết hợp phép cộng Khi tính chúng ta có thể thay đổi chỗ các số hạng tổng cho và thực cộng các số hạng cho kết là các só tròn với + GV làm mẫu biểu thức, cho HS làm bảng 12’ - Bài : Toán giải + Cho HS đọc đề - HD phân tích đề + Hỏi : a, Sau hai năm số dân xã đó tăng thêm bao nhiêu người ? b, Sau hai năm số dân xã đó có bao nhiêu người ? + Cho HS giải bảng - lớp làm Nhận xét 3’ 3, Củng cố - dặn dò : Tính cách thuận tiện - Điền Đ vào đúng và S vào sai : 26 + 145 + 74 + 155 A, (26 + 74) + (145 + 155) B, (26 + 155) + (74 + 145) C, (26 + 145) + (74 + 155) cùng hàng thẳng cột với - HSTB,Y : Thu Hương,Linh làm bảng - Lớp nhận xét - HSK,G làm bài - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS nghe , chú ý - HS chú ý - HS làm bảng bài - HS đọc to đề - lớp đọc thầm - HS theo dõi phân tích đề - HS trả lời - HS giải bảng - lớp làm - Nhận xét - HS đọc to - lớp đọc thầm – làm bc A, ; B, ; C, Thứ ba 11/10/11 Tuần NS : 9/10/11 Tiết 2: Tập làm văn LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN NG : 11/10/11 I, Mục tiêu : Viết câu mở đầu cho các đoạn văn 1, 3, (ở tiết TLV tuần 7) – (BT1) ; nhận biết cách xếp theo trình tự thời gian các đoạn văn và tác dụng câu mở đầu đoạn văn (BT2) Kể lại câu chuyện đã học có các việc xếp theo trình tự thời gian (BT3) II, Đồ dùng dạy - học : - Tranh minh hoạ cốt truyện vào nghề - Viết mở đầu đoạn văn câu chuyện “Vào nghề” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt đông thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi 2,3 HS đọc bài viết phát - em đọc triển câu chuyện tiết vừa - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/82 12’ - Bài : Cho HS đọc đề - HS đọc to - lớp đọc thầm + GV dán tranh minh hoạ truyện “Vào - HS QS tranh nghề” - HS viết bảng phụ (mỗi em đoạn) + Yêu cầu viết câu mở đầu cho - lớp viết nháp – trình bày đoạn văn - Cho HS đọc lại + Cho HS phát biểu + GV treo bảng phụ cho đoạn văn đã Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (92) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười hoàn chỉnh + Cho HS đọc 6’ - Bài : Cho HS đọc đề bài + Nêu trình tự xếp các đoạn văn trên + Vai trò các câu mở đầu đoạn văn 12’ - Bài : Từng cặp tập kể + Chi thi kể chuyện + Nhận xét – bình chọn 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Hỏi : Phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian nghĩa là nào ? * Về nhà viết lại câu chuyện theo trình tự thời gian vào VBT - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS : theo trình tự thời gian - HS : giúp nối đoạn văn trước với sau - Từng cặp tập kể - Thi kể chuyện - Nhận xét – bình chọn - HS : nghĩa là việc nào xáy trước thì kể trước, việc nào xảy sau thì kể sau Tuần NS : 9/10/11 Tiết 3: Chính tả(N-V) TRUNG THU ĐỘC LẬP NG : 11/10/11 I, Mục tiêu : - Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn từ “Ngày mai vui tươi” - Làm đúng bài tập 2a,b ; 3a, b II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết ND BT 2a,b III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt đông trò 3’ 1, Bài cũ : Cho HS đàm thoại : loan tin, quắp - HS đàm thoại miệng cách đánh đuôi, gian dối vần, đọc trơn - Nhận xét 35’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK B, HD HS : - GV đọc đoạn viết - HS nghe - HD từ khó : thác nước, phấp phới, bát ngát - HS đánh vần - HD làm bài tập : - (N2) thảo luận Cho HS làm việc nhóm - Kiểm tra KQ - Cho HS viết bảng các từ khó - HS viết bc - GV đọc cho HS viết bài - HS viết bảng - lớp viết - GV đọc cho HS soát bài - HS soát bài - Chấm bài bảng - Chấm dòng - HS viết bảng lên sữa sai - HS viết bảng lên sữa (nếu có sai) - Chấm bài tổ - Yêu cầu HS làm bài tập vào - HS các tổ còn lại đổi kiểm tra chéo - Hs lắng nghe 2’ - Chữa lỗi chung 3, Củng cố - dặn dò : * Tìm tiếng mở đầu r d, gi để hoàn - HS nêu miệng thành các thành ngữ, tục ngữ sau : - dưa A, Nắng tốt , mưa tốt lúa - rễ B, Mít chặt cành, chanh chặt - run C, cầy sấy * Về viết lại các từ sai bài Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (93) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười I TUẦN: TOÁN NS: 10/10/11 TIẾT:37 TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ NG: 11/10/11 Mục tiêu : - Biết cách tìm hai số biết tổng và hiệu hai số đó - Bước đầu biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số biết tồng và hiệu hai số đó II Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt đông thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS làm bảng - HSTB,Y làm bảng Tính cách thuận tiện 96 + 78 + 67 + 21 + 79 - KT bài làm nhà - HS nộp - Nhận xét 12’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/47 B, HD tìm hai số biết tổng và hiệu hai số đó - Gọi HS đọc bài toán ví dụ SGK - HS đọc to - lớp đọc thầm - Hỏi : Bài toán cho biết gì ? - HS : + Tổng : 70 ; Hiệu : 10 Bài toán hỏi gì ? + Tìm hai số đó - GV : Vì bài toán cho biết tổng và hiệu - HS nghe hai số, yêu cầu tìm hai số nên dạng toán gọi là ( đề bài) - GV HD HS vẽ sơ đồ - HS lên bảng vẽ sơ đồ ? - Cho HS lần số bé trên sơ đồ * Cách : Cho HS thấy bớt 10 số lớn ta số bé Tổng số giảm 10 và gấp lần số bé Số lớn - Hai lần số bé : 70 – 10 = 60 Số bé 10 70 - Số bé 60 : = 30 ? - Số lớn 30 + 10 = 40 - HS lên * Cách : Gợi ý HS nêu (như SGK) - HS theo dõi - trả lời * Lưu ý : Khi giải có thể giải cách - GV viết bảng Số lớn = (T + H) : Số bé = (T – H) : - HS nêu - Cho HS nhắc lại - HS nghe 18’ 3, Thực hành : - HS nêu công thức - Bài : Cho HS đọc đề + HS trả lời : Tổng , hiệu + Cho HS giải - HSTB,Y - Bài : Làm tương tự bài - HS đọc to - lớp đọc thầm ( Cho HS giải cách) - HS : Tổng : 58 tuổi ; Hiệu : 38 tuổi * HSK,G : Làm bài 4/47 SGK - HS giải bảng - lớp làm 3’ 4, Củng cố - dặn dò : - HS giải cách - Nhắc lại cách tìm số lớn, số bé - Về học - HSK,G làm bài thuộc Thứ tư ngày 12/10/11 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (94) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TUẦN: TOÁN NS: 10/10/11 TIẾT:38 LUYỆN TẬP NG:12/10/11 I, Mục tiêu : Biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số biết tổng và hiệu hai số đó II Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Tổng hai số là 12000 Số thứ - HS đọc to - lớp đọc thầm – suy nghĩ số thứ hai 2000 Vậy só thứ hai là : chọn KQ đúng bc A, 10000 ; B, 5000 B C, 7000 ; D, 6000 Nêu cách thực - HS nêu cách thực 30’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/48 * HSK,G : Làm bài 5/48 SGK và bài 3/44 * HSK,G : lấy làm bài VBT - Bài : Cho HS đọc đề bài - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS làm bảng - lớp làm - HSY làm bảng - lớp làm + Cho HS nhận xét - HS nhận xét - Bài : toán giải + Cho HS đọc đề bài - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho cặp thảo luận - (N2) thảo luận + Cho HS giải bảng - lớp làm - giải bảng - lớp làm * Lưu ý : Tóm tắt trước làm bài sơ đồ - HS đọc to - lớp đọc thầm - Bài : Cho HS đọc đề - HS làm bảng + Cho hoạt động lớp (những em số chẵn giải cách 2, em số lẻ giải cách 1) 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - HSTB,Y : nhắc lại - Hỏi : Nêu lại cách tìm hai số biết tổng và hiệu hai số đó - HS ghi bài * Về nhà làm bài tập 3/48 SGK I, Tuần CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, NS : 10/10/11 Tiết 5: Luyện từ và câu TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI NG : 12 /10/11 Mục tiêu : - Nắm quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài (ND Ghi nhớ) - Biết vận dụng quy tắc đã học để viết tên người, tên địa lí nước ngoài phổ biến, quen thuộc các BT 1, (mục III) II, Đồ dùng dạy - học : 20 lá thăm chơi trò chơi du lịch BT 3, 10 lá ghi tên thủ đô nước, 10 lá ghi tên nước III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt đông thầy Hoạt đông trò 5’ 1, Bài cũ : Những tên tỉnh, thành phố nào - HS làm bc viết đúng ? A, B, D, G A, Bắc Ninh B, Bắc Cạn D, Nam Định E, Yên bái G, Quảng Bình H, Sóc trăng I, Hải phòng - (Thảo) trả lời - Hỏi : Em hãy cho biết viết tên người, tên địa lí Việt Nam ta cần phải làm gì ? - Nhận xét - HS mở SGK/78 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (95) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 12’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) B, Phần nhận xét : - Bài : Đọc tên người, tên địa lí nước ngoài - GV đọc mẫu - Bài : (N2) thảo luận theo gợi ý SGK + Đại diện nhóm nêu KQ – các nhóm khác nhận xét - Bài : Làm việc lớp + Hỏi : Cách viết số tên người, tên địa lí nước ngoài đã cho có gì đặc biệt ? - Cho HS rút ghi nhớ - Cho HS lấy ví dụ minh hoạ 18’ C, Phần luyện tập : - Bài : Làm việc cá nhân vào VBT + Cho HS lên viết bảng ( em từ) + Hỏi : Đoạn văn viết ? - Bài : (Củng cố viết tên người, địa lí nước ngoài cho đúng quy tắc) + Cho HS viết bảng - lớp làm VBT + Cho HS nhận xét + Cho HS biết thêm tên người, tên địa lí thuộc nước nào ? Người đó có tài gì ? - Bài : Trò chơi du lịch (Chơi tiếp sức) + Chia lớp thành đội ( đội em) + Các nhóm nhìn tất các phiếu trao đổi (2’) + Em bốc lá phiếu ghi tên nước thì em kể tiếp viết tên thủ đô nước đó và ngược lại + Nhóm nào điền đúng từ, đúng quy tắc, 3’ nhanh, nhiều (là thắng) 3, Củng cố - dặn dò : - Hỏi : Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài ta viết nào ? * Nhớ viết đúng theo quy tắc đã học - HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm - HS nghe – HS đọc cá nhân - đồng - (N2) thảo luận - Đại diện nhóm nêu KQ - nhận xét - HS đọc - lớp đọc thầm - HS : viết giống tên riêng Việt Nam - HS : nêu ghi nhớ(SGK) - HS : nêu ví dụ - HS làm việc cá nhân - HS lên bảng viết - HS : Lu-I Pa-xtơ (1822 – 1895) nhà bác học tiếng giới đã chế vắc-xin trị bệnh than, bệnh dại - em làm bảng - lớp làm VBT - Nhận xét - HS nghe - HS tham gia chơi VD : Cam-pu-chia ; Nông-phênh Mỹ ; Oa-sinh-tơn Nhật Bản ; Tô-ki-ô - Nhận xét – tuyên dương - HS nêu - HS ghi bài I, Tuần NS : 9/10/111 Tiết 5: Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC NG : 12 /10/11 Mục tiêu : - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói ước mơ đẹp ước mơ viễn vông, phi lí - Hiểu câu chuyện và nêu nội dung chính truyện III, Đồ dùng dạy - học : Cho HS mang mạng từ chốt đã chuẩn bị sẵn III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt đông trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS kể (mỗi em đoạn) - HS kể câu chuyện “Lời ước trăng” - Nhận xét 7’ 2, Bài : A, GT bài ( trực tiếp) - HS mở SGK/80 B, Tìm hiểu đề : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (96) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Cho HS đọc đề bài - GV hỏi phân tích đề bài - gạch chân các từ : nghe, đọc, ước mơ đẹp, ước mơ viển vông, phi lí - Y/c HS g/thiệu nhanh truyện em mang đến lớp - Yêu cầu HS đọc phần gợi ý - Hỏi : + Những câu chuyện kể ước mơ có loại nào ? Lấy VD + Khi kể chuyện cần lưu ý đến phần nào ? + Câu chuyện em định kể có tên là gì ? Em muốn kể ước mơ nào ? 23’ C, HS kể chuyện : - Yêu cầu HS kể chuyện theo cặp - Cho HS kể trước lớp - Cho HS nhận xét nội dung câu chuyện bạn kể, lời bạn kể - Nhận xét cho điểm – tuyên dương 2’ 3, Củng cố - dặn dò : Về nhà kể cho người thân nghe - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS suy nghĩ trả lời - HS giới thiệu - HS đọc nối tiếp - HS : ước mơ đẹp, ước mơ viển vông, ước mơ phi lí - HS : tên câu chuyện, nội dung, ý nghĩa - HS phát biểu - HS kể theo cặp - HS thi kể - Lớp nhận xét - HS ghi bài Thứ năm 13/10/2011 & thứ sáu 14/10/2011 tập quấn Công đoàn thầy Tiền dạy TUẦN ( TỪ 17/10 ĐẾN 21/10/2011) Thứ hai 17/10/2011 Tuần Tiết 1: Tập đọc THƯA CHUYỆN VỚI MẸ NS : 17/10/11 NG : 21 /10/11 I, Mục tiêu : - Phát âm chuẩn : phì phào, bắn toé - Hiểu ý nghĩa : Cương ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ Cương thuyết phọc mẹ hiểu và đồng tình với em: Nghề thợ rèn Ko phải là nghề hèn kém Câu chuyện có ý nghĩa nghề nào đáng quý II, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS đọc “Đôi - em đọc – TLCH giày bat a màu xanh” - TLCH - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài (gián - HS mở SGK- QS tranh - trả 30’ tiếp) lời B, HD đọc và tìm hiểu bài : a, Luyện đọc : - HS đọc mẫu - HSK,G : đọc - Luyện phát âm từ khó (mục - HSTB,Y : đọc cá nhân I) đồng - Cho HS đọc thầm (chú ý : - HS đọc thầm Ánh ,Khải, Hậu) - HS đọc cá nhân Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (97) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Cho HS đọc truyền điện - Cho HS đọc đoạn + từ chú thích - Cho HS đọc nhóm - GV đọc bài : giọng khoan thai b, Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn – suy nghĩ TLCH1 - Cương xin mẹ học nghề thợ rèn để làm gì 3’ - HS đọc - giải thích từ - HS đọc nhóm - HS nghe - HS đọc to - lớp đọc thầm - Cương học nghề rèn để giúp đỡ mẹ.Cương thương mẹ vất vả.Cương muốn tự mình kiếm sống -“ kiếm sống” có nghĩa là tìm cách làm việc để tự nuôi mình – HS luyện đọc cá nhân - HS đọc to - lớp đọc thầm – -“ Kiếm sống “ có nghĩa là gì ? TLCH 2,3 * HSK,G : trả lời - Cho HS luyện đọc đoạn - HS đọc cá nhân - tổ - Cho HS đọc đoạn – TLCH 2, - lớp đọc thầm - Cho HS đọc đoạn – - HS luỵện đọc cá nhân - tổ TLCH4 - HS : vai - Cho HS luyện đọc đoạn - HS tự nêu cách đọc vai c,Luyện đọc nâng cao : - HS đọc nhóm (theo vai) - Cho HS tự tìm các vai có - HS thi đọc nhóm theo vai bài - HS nhận xét – bình chọn - Cho HS đọc nhóm theo vai - Tổ chức cho HS thi đọc - 2,3 HS đọc lại bài nhóm theo vai - Cương ước mơ trở thành thợ - Cho HS nhận xét – bình chọn rèn vì em cho nghề nào đáng quý và cậu đã thuyết phục mẹ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS đọc lại bài - Hỏi : Nội dung chính bài là gì ? TUẦN: TIẾT:39 TOÁN HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG NS: 16/10/11 NG: 17/10/11 I, Mục tiêu : - Giúp Hs có biểu tượng hai đường thẳng song song ( là hai đường thẳng không cắt nhau.) II, Đồ dùng dạy – học : Thước kẻ và ê ke III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS lên bảng yêu cầu - HS lên vẽ - HS1 ; vẽ hai đường thẳng AB và CD vuông - Lớp vẽ vào giấy nháp góc với E Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (98) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) B,Giới thiệu hai đường thẳng song song - GV thực các bước vẽ HCN SGK đã 2’ giới thiệu, vừa thao tác vẽ vừa nêu cách vẽ cho - HS mở SGK/53 HS lớp QS C D - HS QS thao tác GV A 18’ B - GV kết luận : Vậy chúng ta đã vẽ hai dường thẳng song song với - Y/c Hs liên hệ các hình ảnh hai đường thẳng song song xung quanh ta C, HS thực hành : - Bài /49vbt + Cho HS đọc yêu cầu đề bài -Cho Hs nêu miệng Bài 2/49VBT -Cho Hs đọc đề -1 Hs làm bảng, các em khác làm - Bài : Cho HS đọc đề bài + Cho HS tự làm bài, sau đó chữa bài 3, Củng cố - dặn dò : * KT : Trong hình bên có bao nhiêu đ/thẳng không song song với đ/thẳng AB ? A, ; B, ; C, ; D, * Về nhà làm bài tập SGK - liên hệ - HS nêu - em làm bảng , các em khác làm - HS đọc to - lớp đọc thầm - HSTB lên bảng vẽ - lớp làm VBT - HS suy nghĩ làm bc chọn D 3’ Thứ ba 18/0/2011 TUẦN: CHÍNH TẢ ( NGHE –VIẾT) NS: 16/10/11 TIẾT:2 THỢ RÈN NG: 18/10/11 I, Mục tiêu : - Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn từ “Ngày mai vui tươi” - Làm đúng bài tập 2a,b ; 3a, b II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết ND BT 2a,b III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt đông trò 3’ 1, Bài cũ : Cho HS đàm thoại : loan tin, quắp - HS đàm thoại miệng cách đánh đuôi, gian dối vần, đọc trơn - Nhận xét 35’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (99) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười B, HD HS : - GV đọc đoạn viết - HD từ khó : thác nước, phấp phới, bát ngát - HD làm bài tập : Cho HS làm việc nhóm - Kiểm tra KQ - Cho HS viết bảng các từ khó - GV đọc cho HS viết bài - GV đọc cho HS soát bài - Chấm bài bảng - HS viết bảng lên sữa sai - Chấm bài tổ - Yêu cầu HS làm bài tập vào 2’ - Chữa lỗi chung 3, Củng cố - dặn dò : * Tìm tiếng mở đầu r d, gi để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau : A, Nắng tốt , mưa tốt lúa B, Mít chặt cành, chanh chặt C, cầy sấy * Về viết lại các từ sai bài - HS nghe - HS đánh vần - (N2) thảo luận - HS viết bc - HS viết bảng - lớp viết - HS soát bài - Chấm dòng - HS viết bảng lên sữa (nếu có sai) - HS các tổ còn lại đổi kiểm tra chéo - Hs lắng nghe - HS nêu miệng - dưa - rễ - run TUẦN: TOÁN NS: 16/10/11 TIẾT:43 VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC NG: 18/10/11 I, Mục tiêu : - Vẽ đường thẳng qua điểm và vuông góc với đường thẳng cho tước - Vẽ đường cao hình tam giác II, Đồ dùng dạy – học : Thước kẻ và ê ke III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Chọn câu trả lời đúng: - Làm bảng A Hai đường thẳng // với cắt B B Hai đường thẳng // với ko cắt 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) 10’ B,HD vẽ đường thẳng qua điểm và - HS mở SGK/54 vuông góc với đường thẳng cho trước - GV thực các bước vẽ ( SGK ) + Trường hợp E nằm trên đ/thẳng AB - HS QS thao tác GV + Trường hợp nằm ngoài đường thẳng AB - Cho Hs thực hành vẽ vào giấy nháp.( GV giúp đỡ các em còn chưa vẽ ) - HS thực hành vẽ C HDvẽ đường cao tam giác: - GV vẽ lên bảng tam giác ABC -Y/c Hs đọc tên - Gv yêu cầu Hs vẽ đường thẳng qua điểm A - Hs thực hành vẽ và vuông góc với cạnh BC hình tam giácABC điểm H -GV : AH là đường cao hình tam giác ABC Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (100) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -GV y/c Hs vẽ đường cao hạ từ đỉnh B,C - GV hỏi : Một hình tam giác có đường cao? 12 C, HS thực hành : - Bài + Cho HS đọc yêu cầu đề bài -Cho Hs nêu miệng * Lưu í :Cách đặt ê ke cạnh góc vuông Êke trùng với đường thẳng- di chuyển êke đến đường thẳng vuông góc qua ròi kẻ * HSK,G làm bài Sgk Bài 2VBT : Củng cố cách vẽ đường cao tam giác -Cho Hs đọc đề -1 Hs làm bảng, các em khác làm 3’ 3, Củng cố - dặn dò : T/ c tiếp sức( thi vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng qua điểm nằm trên đường thẳng, ngoài đường thẳng,) * Về nhà làm bài tập SGK -Hs vẽ nháp 2Hs vẽ bảng - HS nêu có đường cao - HS đọc to - lớp đọc thầm - HSTB lên bảng vẽ - lớp làm VBT - Đọc đề - Thảo luận N2 tìm cách vẽ - Đổi kiểm tra chéo TUẦN: TẬP LÀM VĂN NS: 16/10/11 TIẾT:3 LUYỆN TẬPPHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN NG: 18/10/11 I.Mục tiêu: Dựa vào trích đoạn kịchYết Kiêu và gợi ý tong SGK, bước đầu kể lại câu chuyện theo trình tự không gian II.ĐDDH: Tranh minh hoạ - Bảng phụ viết cấu trúc đoạn bài kể chuyện Yết Kiêu theo trình tự thời gian III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt đông trò 3’ 1, Bài cũ : - Gọi Hs kể chuyện Ở vương - HS kể theo trình tự ko gian quốc tương lai theo trình tự ko gian và thời - Hs2 kể theo trình tự thời gian gian - Nhận xét 35’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK B, HD HS : Bài : Cho Hs đọc theo kiểu p/vai kịch : Yết Kiêu , cha, vua Trần,người dẫn chuyện ( Lưu í giọng đọc vai.) -Hỏi : + Cảnh có nhân vật nào? - Cha và Yết Kiêu + Cảnh có nhân vật nào? - Yết Kiêu và nhà vua + Yết Kiêu xin cha điều gì? - Đi đánh giặc + Yết Kiêu là người nào ? - Có long căm thù giặc sâu sắc + Cha Yết Kiêu có đức tính gì đáng quý? - Tuổi già sống cô đơn + Những việc hai cảnh kịch - Thời gian diễn theo trình tự nào ? -Bài : - Cho Hs đọc yêu cầu và nội dung Hỏi :Câu chuyện Yết Kiêu kể gợi ý Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (101) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười sgk là kể theo trình tự nào ? + GV : Khi kể chuyện theo trình tự ko gian chúng ta có thể đảo lộn trật tự thời gian mà ko làm chocâu chuyện bớt hấp dẫn + muốn giữ lại lời đối thoại quan trọng ta làm nào? +Theo em nên giữ lại lời thoại nào câu chuyện này ? - Cho HSG chuyển mẫu văn kịch sang lời kể chuyện - Cho Hs thực hành theo N4 * Lưúi kể cần chú í hình dáng, cử chỉ, nét mặt , thái đôcủa nhân vật - Cho các nhóm trình bày theotừng đoạn - Cho Hs kể toàn truyện - Cho hs nhận xét ,bình chọn Củng cố : viết lại câu chuyện đã chuyển thể vào VBT -Nghe -…Con đi…, Cha ơi….; Vì câm thù giặc -HSG thực hành -Thực hành N4 -Các nhóm trình bày -2Hs kể toàn truyện -Nhận xét ,bình chọn TUẦN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU NS: 16/10/11 TIẾT:4 MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ NG: 18/10/11 I.Mục tiêu: Biết them số từ ngữ chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ ; bước đầu tìm số từ cùng nghĩa với từ ước mơ bắt đầu tiếng ước, tiếng mơ ( BT1, Bt2); nêu ví dụ minh hoạ loại ước mơ ( BT4 ) ; hiểu đượcý nghĩa thành ngữ thuộc chủ điểm BT5a,c II, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt đông trò 3’ 1, Bài cũ : - Dấu ngoặ kép có tác dụng gì? - HS trả lời - Gọi Hs lên bảng đặt câu ( Mỗi Hs tìm vdụ - Hs đặt câu tác dụng dấu ngoặc kép) - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/87 B, HD HS : Bài : -Cho Hs đọc đề bài +Y/c Hs đọc lại bảiTung thu độc lập, ghi vào -Nêu miệng kết giấy nháp từ đồng nghĩa với từ ước mơ + Mong ước có nghĩa là gì? -Mong muốn thiết tha điều tốt đẹp tương lai + Đặt câu với từ mong ước ? -Em mong ước có xe đạp + “Mơ tưởng” có nghĩa là gì ? -Là mong mỏi và tưởng tượng điều mình muốn đạt tương lai Bài : Cho Hs đọc Y/cầu - 1Hs đọc to, lớp đọc thầm +Cho Hs thảo luận N4 ghi kết bảng phụ -Thảo luận N4 +Đại diện nhóm nêu kết - đại diện nhóm nêu kết -Các nhóm khác nhận xét - Nhận xét, Bổ sung +GV chốt lại: mơ ước , mơ tưởng , mơ mộng * ước mơ, ước muốn, ước ao, ước mong, ước vọng - Cho Hs nhắc lại Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (102) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Bài : Cho Hs đọc y/c và nội dung +Cho thoả luận N2 - Thảo luận N2 + cho Hs trình bày, nhận xét - Đại diện nhóm trình bày Bài : Cho Hs đọc yêu cầu -1Hs đọc to, lớp đọc thầm + Chia lớp thành nhóm chơi tếp sức -Hs thảo luận ,chơi tiếp sức Bài : Cho Hs đọc yêu cầu + Y/c Hs ngồi cùng bàn thảo luận để tìm -Từng cặp thảo luận nêu ý nghĩa nghĩa các câu thành ngữ câu Củng cố, dặn dò : học thuộc các câu thành ngữ Thứ tư 19/10/2011 Tuần Tiết 5: Tập đọc ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI-ĐÁT NS : 18/10/11 NG : 19 /10/11 I, Mục tiêu : - Phát âm chuẩn : tham lam, táo - Đọc đúng : Mi-đát, Đi-ô-ni-dốt, Pác-tôn - Bước đầu biết đọc diễn cảm phân biệt lời các nhân vật (lời xin, khẩn cầu Mi-đát, lời phán bảo oai vệ thần Đi-ô-ni-dốt) - Hiểu ý nghĩa : Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho người (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy – hoc : Băng giấy ghi các từ nhấn giọng : cồn cào, cầu khẩn, tha tội, phán, thoát khỏi III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS đọc thuộc đoạn tuỳ thích - em đọc – TLCH bài “Thưa chuyện với mẹ” - TLCH - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài (gián tiếp) - HS mở SGK/90 QS tranh - trả lời 30’ B, HD đọc và tìm hiểu bài : a, Luyện đọc : - HS đọc mẫu - HSK,G : đọc - Luyện phát âm từ khó (mục I) - HSTB,Y : đọc cá nhân - đồng - Cho HS đọc thầm (chú ý :Ánh, Kim Hậu) - HS đọc thầm - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc cá nhân - Cho HS đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc khổ thơ cá nhân - giải thích từ - Cho HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - GV đọc bài : giọng khoan thai - HS nghe b, Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn – suy nghĩ TLCH1,2 - HS đọc to - lớp đọc thầm + Thần Đi-ô-ni-dốt cho vua Mi-đát cài gì ? - HS : điều ước + Vua Mi-đát xin thần điều gì ? - HS : làm cho vật chạm vào vàng + Theo em, vì vua Mi-đát lại ước - HS : vì ông là người tham lam ? - HS : vua bẻ cành sồi, táo biến + Thoạt đầu điều ước th/hiện tốt đẹp thành vàng – HS luyện đọc cá nhân nào? cặp - Cho HS luyện đọc đoạn - HS đọc to - lớp đọc thầm – TLCH3 - Cho HS đọc đoạn – TLCH * HSK,G : trả lời * Lồng ghép : Hãy đặt câu với từ : Khủng khiếp – Tìm từ cùng nghĩa với từ trên - HS đọc cá nhân - tổ Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (103) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Cho HS luyện đọc đoạn - Tổ đọc to - lớp đọc thầm – TLCH - Cho HS đọc đoạn – TLCH4 - HS luỵện đọc cá nhân - tổ - Cho HS luyện đọc đoạn c,Luyện đọc nâng cao : - HS : vai - Cho HS tự tìm các vai có bài - HS tự nêu cách đọc vai - Cho HS tự tìm cách đọc vai - - HS đọc nhóm (theo vai) nêu - HS thi đọc nhóm theo vai - Cho HS đọc nhóm theo vai - HS nhận xét – bình chọn - Tổ chức cho HS thi đọc nhóm theo vai - Cho HS nhận xét – bình chọn 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS đọc lại bài - 2,3 HS đọc lại bài - Hỏi : Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? - HS : ước muốn tham lam tốt * Về học thuộc lòng bài thơ đẹp TOÁN TIẾT:44 TOÁN VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG NS: 18/10/11 NG: 19/10/11 I, Mục tiêu : - Biết vẽ đường thẳng qua điểm và song song với đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ và ê ke) II, Đồ dùng dạy – học : Thước kẻ và ê ke III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS lên bảng yêu cầu - HS lên vẽ - HS1 ; vẽ hai đường thẳng AB và CD vuông - Lớp vẽ vào giấy nháp góc với E _ HS2 : Vẽ hình tam giác ABC sau đó vẽ đường cao AH hình tam giác này 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) 2’ B, HD vẽ đường thẳng qua điểm và - HS mở SGK/53 song song với đường thẳng cho trước - GV thực các bước vẽ SGK đã giới thiệu, vừa thao tác vẽ vừa nêu cách vẽ cho HS - HS QS thao tác GV lớp QS M C D E A 18’ B N - GV kết luận : Vậy chúng ta đã vẽ đường thẳng qua điểm E và vuông góc với đường - HS nghe thẳng AB cho trước - Cho HS nêu lại trình tự các bước vẽ C, HS thực hành : - HS nêu lại Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (104) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Bài : Thực hành vẽ + Cho HS đọc yêu cầu đề bài + Cho HS lên vẽ bảng - lớp vẽ VBT * HSK,G : Làm bài 2/53 SGK - Bài : Cho HS đọc đề bài + Cho HS tự thực + Yêu cầu HS nêu cách vẽ + Tại cần vẽ đ/thẳng qua điểm B và vuông góc với BA thì đ/thẳng này // với AD ? + Góc đỉnh E hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không ? 3’ 3, Củng cố - dặn dò : * KT : Trong hình bên có bao nhiêu đ/thẳng không song song với đ/thẳng AB ? A, ; B, ; C, ; D, * Về nhà làm bài tập SGK - HS đọc to - lớp đọc thầm - HSTB lên bảng vẽ - lớp làm VBT * HSK,G : làm bài - HS dọc to - lớp đọc thầm - HS lên bảng vẽ - lớp làm VBT - HS nêu cách vẽ - HS : Vì theo hình vẽ ta đã có BA vuông góc với AD - HS : là góc vuông - HS suy nghĩ làm bc chọn D B A Tuần Tiết 8: Luyện từ và câu ĐỘNG TỪ NS : 20/10/10 NG : 22 /10/10 I, Mục tiêu : - Hiểu nào là động từ (từ hoạt động, trạng thái vật : người, vật, tượng) - Nhận biết động từ câu thể qua tranh vẽ (BTmục III) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2a,b III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Những mơ ước nào giúp ích cho - HS đọc to - lớp đọc thầm – suy nghĩ người làm bc a, Mơ ước cao đẹp ; b, Mơ ước hão huyền c, Mơ ước viễn vông ; d, Mơ ước chính đáng a,d,e,i e, Mơ ước cao ; g, Mơ ước bệnh hoạn h, Mơ ước quái đản ; i, Mơ ước lành mạnh - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài (gián tiếp) 10’ B, Phần nhận xét : - HS mở SGK/93 - Cho HS đọc nội dung và yêu cầu bài 1, - Cho HS ngồi cùng bàn thảo luận viết các - HS đọc tiếp từ tìm vào giấy nháp - Từng cặp thảo luận viết các từ tìm - Cho HS phát biểu - nhận xét - bổ sung vào giấy nháp - GV : Chốt lại (nhìn, nghĩ, thấy, đổ, bay) - HS phát biểu - nhận xét - bổ sung - GV : Các từ nêu trên hoạt động, trạng - HS nghe - nhắc lại thái người vật Đó là động từ - HS nghe - Vậy động từ là gì ? - Cho HS đọc ghi nhớ - HS : Động từ là từ hoạt động, trạng - Cho HS lấy VD động từ thái vật – HS nêu ghi nhớ 20’ C, Phần luyện tập : - HS : múa hát, chơi, kể chuyện, - Bài : Cho HS đọc đề bài + Cho thảo luận (N2) - HS đọc to - lớp đọc thầm Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (105) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Chơi tiếp sức - Bài : Cho HS đọc nội dung bài + Cho HS làm việc cá nhân VBT, HS làm bảng phụ + Nhận xét - chữa bài - Bài : Trò chơi xem kịch câm + Cho HS xem tranh – tìm hiểu y/cầu BT + Mời HS chơi mẫu - Nhận xét (có tự nhiên, thể động tác rõ ràng, dễ hiểu) + Cho HS nêu tên các hoạt động * Tổ chức thi biểu diễn kịch câm và xem kịch - Chia làm nhóm (mỗi nhóm em) – GV 3’ nêu nguyên tắc chơi - gợi ý đề tài 3, Củng cố - dặn dò : KT : Gạch chân động từ cụm từ sau : a, trông em ; b, quét nhà ; c, nấu cơm d, tưới rau ; e, học bài ; g, làm bài tập h, xem truyện ; gấp quần áo Tuần Tiết 7: Kể chuyện - (N2) thảo luận - Chơi tiếp sức - HS tiếp nối đọc - HS làm việc cá nhân VBT – HS làm bảng - Lớp nhận xét - chữa bài - HS xem tranh cặp và tìm hiểu y/c - Nhi, T Sương : chơi mẫu - lớp nhận xét - HS nêu tên các động tác - HS tham gia biểu diễn kịch và xem kịch - HS : Làm bảng I, NS : 18/10/111 NG : 19 /10/11 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA Mục tiêu : Chọn câu chuyện ước mơ đẹp mình bạn bè, người thân -BBiết xếp các việc thành câu chuyện để kể lại rõ ý; biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện III, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết vắn tắt : Ba hướng xây dựng cốt truyện +Những nguyên nhân làm nẩy sinh ước mơ đẹp + Những cố gắng để đtj ước mơ + Những khó khăn đã vượt qua, ước mơ đạt - Dàn ý bài kẻ chuyện : Mơ bài, diễn biến , kết thúc III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt đông trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS kể (mỗi em đoạn) - HS kể câu chuyện “Lời ước trăng” - Nhận xét 7’ 2, Bài : A, GT bài ( trực tiếp) - HS mở SGK/80 B, Tìm hiểu đề : - Cho HS đọc đề bài - HS đọc to - lớp đọc thầm - GV hỏi phân tích đề bài - gạch chân các từ : - HS suy nghĩ trả lời nghe, đọc, ước mơ đẹp, ước mơ viển vông, phi lí - Y/c HS g/thiệu nhanh truyện em - HS giới thiệu mang đến lớp - Yêu cầu HS đọc phần gợi ý - HS đọc nối tiếp - Hỏi : + Những câu chuyện kể ước mơ có - HS : ước mơ đẹp, ước mơ viển vông, loại nào ? Lấy VD ước mơ phi lí + Khi kể chuyện cần lưu ý đến phần - HS : tên câu chuyện, nội dung, ý nghĩa nào ? Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (106) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Câu chuyện em định kể có tên là gì ? Em muốn kể ước mơ nào ? 23’ C, HS kể chuyện : - Yêu cầu HS kể chuyện theo cặp - Cho HS kể trước lớp - Cho HS nhận xét nội dung câu chuyện bạn kể, lời bạn kể - Nhận xét cho điểm – tuyên dương 2’ 3, Củng cố - dặn dò : Về nhà kể cho người thân nghe - HS phát biểu - HS kể theo cặp - HS thi kể - Lớp nhận xét - HS ghi bài Thứ năm 20/10/2011 Đi tập huấn chuẩn hiệu trưởng TUẦN: TIẾT:45 Thứ sáu 21/10/2011 TOÁN THỰC HÀNH VẼ HÌNH HÌNH VUÔNG NS: 18/10/11 NG: 21/10/11 I, Mục tiêu : Vẽ hình chữ nhật, hình vuông (bằng thước kẻ và ê ke) II, Đồ dùng dạy – học : Thước kẻ và ê ke III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS lên bảng yêu cầu : - HS lên bảng thực hành vẽ - HS1 : Vẽ đường thẳng CD qua điểm E - Lớp vẽ giấy nháp và // với đ/thẳng AB cho trước - Nhận xét - HS2 : Vẽ đ/thẳng qua đỉnh A hình tam giác ABC và // với cạnh BC - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/54,55 17’ B, HD vẽ hình chữ nhật theo độ dài các cạnh - HS QS - Gv thực hành vẽ HCN có chiều dài cm, chiều rộng 2cm - HS QS thao tác GV - GV vừa HD vừa vẽ mẫu : + Vẽ đ/thẳng x = 4cm + Vẽ đ/thẳng vuông góc với DC D, lấy đ/thẳng DA = 2cm + Vẽ đ/thẳng vuông góc với DC C, lấy đ/thẳng CB = 2cm + Nối A với B ta HCN ABCD - HS thực hành vẽ - Cho HS vẽ vào 13’ C, Thực hành : - HS đọc to - lớp đọc thầm - Bài 1a : Cho HS đọc đề bài - HS nhắc lại quy tắc (HSTB,Y) + Cho HS nhắc lại quy trình vẽ (4bước) - HS vẽ bảng - lớp vẽ vào VBT - nhận + HS thực hành vẽ xét - Bài 2a : Làm tương tự bài 1a - HS làm tương tự bài 1a D, HD vẽ hình vuông theo độ dài cạnh cho trước - HS nêu đề toán - Cho HS nêu đề toán - HS theo dõi – nghe - GV nêu : Ta có thể coi HV HCN đặc biệt Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (107) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười có chiều dài : 3cm , chiều rộng 3cm, Từ đó vận dụng cách vẽ tương tự vẽ HCN - GV vẽ mẫu - Cho HS nhắc lại cách vẽ E, Thực hành : - Bài 1a : Cho HS đọc đề bài + Cho HS tự vẽ, nhận xét 2’ - Bài 2a : Cho HS đọc yêu cầu đề + Cho HS tự thực hành vẽ + Nhận xét * HSK,G : làm bài 1b, 2b và SGK 3, Củng cố - dặn dò : Nhớ cách vẽ HCN, HV * Về nhà làm bài tập 1a, 2a SGK - HS QS - HS nhắc lại cách vẽ(HSTB,Y) - HS đọc to đề - lớp đọc thầm - HS vẽ bảng - lớp vẽ VBT - Nhận xét - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS vẽ bảng - lớp vẽ - Nhận xét * HSK,G : làm bài - HS nghe – ghi bài Sinh hoạt tập thể tuần 1/Đánh giá hoạt động lớp tuần qua -Đa số Hs học làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ song còn số em lớp còn nói chuyện riêng - Đi học quên bảng con, bài tâp 2/Triển khai công tác tuần đến - Nhắc nhở các em chuẩn bị sách vở, D/c học tập đầy đủ và cách bảo quản , giữ gìn sách mùa mưa - Không học quá sớm - Ôn tập ,kiểm tra kì - Luyện tập thi giải toán trên mạng NHi, Luân, Thắng, Sương - Đi đường an toàn ,không hàng hai, hàng ba 3/Ôn các bài múa hát theo chủ đề tháng 4/Chơi các trò chơi Hs yêu thích TUẦN 10 ( TỪ 24/10 ĐẾN 28/10/11) Thứ hai 24/10 Tuần 10 NS : 22/10/11 Tiết 1: Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 1) NG : 24 /10/11 I, Mục tiêu : - Đọc rành mạch, trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định HKI (khoảng 75 tiếng/phút) ; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc - Hiểu nội dung chính đoạn, nội dung bài ; nhận biết số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa bài ; bước đầu biết nhận xét nhân vật văn tự II, Đồ dùng dạy - học : - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần đến tuần III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/ 96 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (108) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 12’ 2, Kiểm tra tập đọc : - Gọi HS lên bảng bốc thăm bài đọc - Gọi HS đọc và trả lời 1, câu hỏi nội dung bài đọc - Cho HS nhận xét - Cho điểm HS 3, HD làm bài tập : 10’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + GV nêu : - Những bài tập đọc nào là truyện kể ? - Hãy tìm và kể tên bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người thể thương thân (nói rõ số trang) - Cho HS làm việc (N2) - Đại diện nhóm trình bày (tên tác giả, nội dung, nhân vật) - Nhận xét 11’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu +Yêu cầu HS tìm các đoạn văn có giọng đọc y/c + Cho HS phát biểu - nhận xét + GV chốt lại KQ đúng : A, Đoạn văn có giọng đọc thiết tha, triều mến B, Đoạn văn có giọng đọc thảm thiết C, Đoạn văn có giọng đọc mạnh mẽ, răn đe - Cho HS thi đọc diễn cảm 3’ 4, Củng cố - dặn dò : * KT : Truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu gồm nhân vật nào ? Chọn câu trả lời đúng ? a, Dế Mèn, Nhà Trò b, Dế Mèn, Nhà Trò, bọn nhện c, Dế Mèn, Nhà Trò, mụ nhện cái, bọn nhện * Những em chưa kiểm tra kiểm tra chưa đạt nhà tiếp tục luyện đọc để tiết sau KT - HS lên bốc thăm - HS đọc theo yêu cầu phiếu - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm - HS : Đó là bài kể chuỗi việc có đầu có cuối liên quan đến hay số nhân vật để nói lên điều có ý nghĩa - HS : + Dế Mén bênh vực kẻ yếu + Người ăn xin - (N2) đọc thầm làm việc trên phiếu - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét - HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm - HS làm việc cá nhân - HS phát biểu - Đoạn cuối “Người ăn xin” - Đoạn Nhà Trò kể khổ - Đoạn Dế Mèn đe doạ bọn nhện - HS thi đọc diễn cảm thể ró khác biệt giọng đọc đoạn - HS đọc làm bc b TUẦN: 10 TOÁN NS: 22/10/11 TIẾT:46 LUYỆN TẬP NG: 24/11/11 I.Mục tiêu: -Nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt, đường cao hình tam giác -Vẽ hình chữ nhật, hình vuông II.Đồ dùng dạy học: Ê-ke, thước thẳng III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động thầy 5’ 1.Bài cũ: Kiểm tra VBT bài tập 2, chấm bài số em HS kiểm tra chéo cùng bàn 32’ 2.Bài mới: Tổ chức cho các em làm bài luyện tập SGK *Bài 1:Củng cố cách nhận biết góc vuông, góc Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (109) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười nhọn, góc tù, góc bẹt -Yêu cầu HS làm miệng bài 1a -Làm vào bài 1b -Lưu ý: Yêu cầu HS TB,Y nêu miệng 2’ HS nêu câu 1a: +Góc đỉnh A; cạnh AB, AC là góc vuông +Góc đỉnh B; cạnh BA, BM là góc nhọn … *HSG: Ôn lại các bài đã lồng ghép các tuần HSG làm lại các bài tập tuần – trước chuẩn bị kiểm tra *Bài 2: HS làm bài cá nhân -Tổ chức làm bài cá nhân Giải thích: AH không phải là đường -Yêu cầu HS Giải thích: Vì AH không phải là cao TG ABC vì: AH không đường cao tam giác ABC? AB là đường cao vuông góc với cạnh đáy BC AB là hình tam giác ABC? đường cao T/g ABC vì AB *Bài 3: vuông góc với cạnh đáy BC -Yêu cầu HS làm bài cá nhân -Theo dõi và giúp đỡ em yếu HS tự làm bài vào *HSKG: Làm thêm bài 4/56 SGK HSG làm thêm bài 4, đổi để kiểm 3.KT: Đúng ghi Đ, sai ghi S: tra a.Góc nhọn lớn góc tù b.Góc nhọn bé góc vuông c.Góc tù bé góc vuông a.S b.Đ c.Đ d.Đ e.Đ d.Góc vuông góc bẹt e.Góc tù lớn góc vuông và bé góc bẹt Thứ ba ngày25/10/2011 Tuần 10 NS : 22/10/11 Tiết 2: Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 2) NG : 25 /10/11 I, Mục tiêu : - Nghe - viết đúng bài CT (tốc độ viết khoảng 75 chữ/ 15 phút), không mắc quá lỗi bài ; trình bày đúng bài văn có lời đối thoại Nắm tác dụng dấu ngoặc kép bài CT - Nắm quy tắc viết hoa tên riêng (Việt Nam và nước ngoài) ; bước đầu biết sữa lỗi chính tả bài viết II, Đồ dùng dạy - học : - Một tờ phiếu chuyển hình thức thể phận đặt dấu ngoặc kép (những câu cuối bài) cách xuống dòng, dùng dấu gạch ngang đầu dòng (để thấy cách viết không hợp lí) - Phiếu học tập kẻ bảng BT2 III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 15’ 1, GT bài : (mục tiêu ) - HS mở SGK/96 2, Viết chính tả : - GV đọc bài : Lời hứa - HS nghe - GV giảng : Trung sĩ : Cấp bậc quân đội - HS nghe thường tiểu đội - Phân tích từ khó : ngẩng đầu, giao cho - HS đánh vần - GV đọc cho HS viết bc - HS viết bc - Đọc cho HS viết - HS viết bài 20’ 3, HD làm bài tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (110) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Cho HS thảo luận (N2) + Cho HS phát biểu - nhận xét + GV dán tờ phiếu đã chuẩn bị chuyển hình thức phận đặt ngoặc kép không hợp lí - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + GV nhắc : Các em xem lại kiến thức cần ghi nhớ các tiết luyện từ và câu Tuần + Lưu ý : Phần quy tắc cần ghi vắn tắt + Yêu cầu HS làm bài VBT + Cho HS trình bày - nhận xét 4, Củng cố - dặn dò : 2’ * Nhận xét tiết học - Về xem trước nội dung tiết TUẦN: 10 TIẾT:47 - (N2) thảo luận - Đại diện nhóm phát biểu - nhận xét - HS theo dõi - HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm - HS QS chú ý xem lại kiến thức - HS nghe - HS làm bài cá nhân VBT - HS trình bày - nhận xét - HS nghe - viết bài -TOÁN NS: 22/10/11 LUYỆN TẬP CHUNG NG: 22/10/11 I M ụ c tiêu: -Thực cộng, trừ các số có đến sáu chữ số -Nhận biết hai đường thẳng vuông góc -Giải bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu hai số đó liên quan đến hình chữ nhật II.Đồ dùng dạy học: Thước kẻ, ê-ke III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Kiểm tra bài tập 1,2 VBT; chấm số HS nộp 33’ 2.Bài mới: Tổ chức cho HS làm bài tập, củng cố kiến thức qua bài *Bài 1a: Tổ chức làm cá nhân HS làm bài cá nhân, làm bảng, chữa -Gọi HSY làm bảng, chấm số bài bài chung *Bài 2a: -Củng cố cách tính thuận tiện, yêu cầu HS nhắc HS tự làm bài, HS làm bảng lớp, nêu lại tính chất giao hoán, kết hợp phép cộng miệng các tính chất phép cộng *Bài 3a: theo yêu cầu -Cho HS tự vẽ hình, củng cố cách vẽ và đặc điểm hình vuông, hình chữ nhật HS làm bài cá nhân -Chấm số bài *Bài 4: -Yêu cầu HS đọc đề 2HS đọc đề -Bút đàm tìm hiểu đề bài Biết cách làm: Tính tổng chiều dài và -Củng cố dạng toán tìm hai số biết tổng và chiều rộng (tính nửa chu vi); giải bài hiệu hai số đó liên quan đến diện tích hình toán theo dạng: Tìm hai số biết chữ nhật tổng và hiệu chúng em làm bảng, lớp là vào *HSKG: Làm hết các bài SGK *HSG: Làm thêm: a)Tổng hai số chẵn liên tiếp là 18 Tìm hai số Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (111) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười đó HSKG tự làm bài, kiểm tra chéo trước b)Tổng hai số lẻ liên tiếp là 16 Tìm hai số đó GV kiểm tra HD: Tìm hiệu hai số chẵn liên tiếp, hiệu hai số lẻ liên tiếp tìm hai số theo dạng toán “TH” 3.KT:Chuyển bài 2b thành bài trắc nghiệm: Cách 2’ thực nào đúng? A.(5789 + 322) + 4678 = 6111 + 4678 = 10789 B.(5789 + 4678) + 322 = 10467 + 322 = 10789 C.(322 + 4678) + 5789 = 5000 + 5789 = 10789 Chọn câu C Tuần 10 NS : 22/10/11 Tiết 3: Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 3) NG : 25 /10/11 I, Mục tiêu : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc tiết - Nắm nội dung chính, nhân vật và giọng đọc các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng II, Đồ dùng dạy - học : - Phiếu ghi tên các bài tập đọc – HTL từ bài đến bài - Giấy khổ to kẻ sẵn bảng BT2 III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 15’ 1, GT bài : (mục tiêu) - HS mở SGK/97 2, Hoạt động : Kiểm tra đọc : (1/3 số HS còn lại) - HS làm tương tự tiết - Hình thức bốc thăm (tiến hành tương tự T1) 3, Hoạt động : HD làm bài tập 20’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm + Cho HS tìm các bài tập đọc là truyện kể thuộc - HS tự tìm (cá nhân) chủ điểm Măng mọc thẳng + Cho HS nêu – GV ghi nhanh lên bảng - HS nêu : + Một người chính trực – tr/36 + Những hạt thóc giống – tr/46 + Nỗi dằn vặt An-đrây-ca – tr/55 + Chị em tôi – tr/59 + Cho (N2) đọc thầm lại các truyện – suy nghĩ - (N2) đọc thầm – suy nghĩ thảo luận thảo luận (mỗi nhóm bài) Tên bài ND chính Nhân vật Giọng đọc + Đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm nêu + Các nhóm khác nhận xét - Nhận xét + GV chốt lại ý đúng - HS nghe + Cho HS đọc đoạn văn minh hoạ giọng đọc phù - HS đọc cá nhân hợp với nội dung bài 4, Củng cố - dặn dò : 3’ - Hỏi : + Chủ điểm Măng mọc thẳng gợi cho em - HS : Sống thẳng suy nghĩ gì ? + Những truyện kể các em vừa đọc khuyên chúng - HS : Trung thực thẳng măng ta điều gì ? mọc thẳng * Về nhà tiếp tục luyện đọc- xem nội dung tiết - HS nghe Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (112) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Chièu thứ ba 25/10/11 Tuần 10 NS : 23/10/11 Tiết 4: Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 4) NG : 25 /10/11 I, Mục tiêu : - Nắm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ và số từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học (Thương người thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đôi cánh ước mơ) - Nắm tác dụng dấu hai chấm vad dấu ngoặc kép II, Đồ dùng dạy - học :- Bảng phụ viết sẵn lời giải bài tập 1,2 ; bảng phụ cho các nhóm hoạt động III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1’ 1, GT bài : (mục tiêu) - HS mở SGK/98 2, HD làm bài tập : 14’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm + Yêu cầu HS nhắc lại các bài MRVT - HS : + GV ghi nhanh lên bảng + Nhân hậu – Đoàn kết – tr/17 và 33 + Trung thực và tự trọng – tr/48 và 62 + Ước mơ – tr/87 + Cho HS thảo luận (N4) ghi bảng phụ - HS thảo luận + Các nhóm trình bày kết - Các nhóm trình bày + Nhận xét chấm bài - Chấm chéo bài + GV chốt lại - chấm điểm thi đua - HS theo dõi 14’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm + Cho HS đọc các câu thành ngữ, tục ngữ - HS tự đọc + Yêu cầu HS suy nghĩ để đặt câu tìm - HS tự đặt câu tình sử dụng + Nhận xét, sửa chữa câu cho HS - HS chú ý 10’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc thành tiếng - lớp đọc thầm + Cho HS (N2) thảo luận tác dụng dấu - (N2) thảo luận ngoặc kép, dấu hai chấm và lấy ví dụ tác - Đại diện nhóm nêu dụng chúng – Phát biểu + Cho HS làm VBT - HS làm bài tập VBT (cá nhân) + Cho HS lên bảng trình bày - HS xung phong lên bảng trình bày 1’ 3, Củng cố - dặn dò : * Về học thuộc các thành ngữ, tục ngữ - HS nghe Thứ tư 26/10/2011 Tuần 10 NS : 24/10/11 Tiết 5: Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 5) NG : 26 /10/11 I, Mục tiêu : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc Tiết ; nhận biết các thể loại văn xuôi, kịch, thơ ; bước đầu nắm nhân vật và tính cách bài tập đọc là truyện kể đã học II, Đồ dùng dạy – hoc : - Phiếu ghi tên các bài tập đọc – HTL - Bảng phụ viết sẵn lời giải cho BT2, và bảng phụ cho các nhóm III, Các hoạt động dạy -học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1’ 1, GT bài : (mục tiêu) - HS mở SGK/98 15’ 2, Kiểm tra lấy điểm đọc : Số HS còn lại - HS làm tương tự Tiết Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (113) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười ( Tiến hành tương tự tiết 1) 3, HD làm bài tập : 11’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS nêu tên các bài tập đọc, số trang thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ + GV ghi nhanh lên bảng + Cho HS làm việc theo nhóm ghi KQ vào bảng phụ + Đại diện các nhóm trình bày - Lớp nhận xét + GV treo bảng phụ ghi sẵn lời giải đúng – cho HS đọc lại kết 12’ - Bài : Cho HS nêu tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm + Cho HS làm việc (N4) ghi bảng phụ theo bảng Nhân vât Tên bài Tính cách - Các nhóm trình bày kết 2’ 4, Củng cố - dặn dò : - Hỏi : Các bài thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ giúp em hiểu điều gì ? * Về xem lại các bài LT-C - HS đọc - lớp đọc thầm - HS nêu - HS làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm nêu KQ - HS QS đọc (2em) - HS nêu tên - HS làm việc nhóm - Các nhóm trình bày - HS : - Chúng ta sống cần có ước mơ, cần quan tâm đến ước mơ Những ước mơ cao đẹp và quan tâm đến làm cho sống thêm tươi vui, hạnh phúc Những ước mơ tham lam, tầm thường, kì quặc mang lại bất hạnh cho người I, Tuần 10 NS : 23/10/11 Tiết 6: Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 6) NG : 26 /10/11 Mục tiêu : Xác định tiếng có vần và thanh, tiếng có đủ âm đầu, vần và đoạn văn ; nhận biết từ đơn, từ ghép, từ láy, danh từ (chỉ người, vật, khái niệm), động từ đoạn văn ngắn II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ ghi mô hình âm tiết ; bảng phụ cho HS hoạt động nhóm III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1’ 1, GT bài : (mục tiêu) - HS mở SGK/99 2, HD làm bài tập : 5’ - Bài : Gọi HS đọc đoạn văn - HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm + Hỏi : - Cảnh đẹp đất nước QS vị trí - HS : QS từ trên cao xuống nào ? - Những cảnh đất nước cho em biết - HS : đất nước ta bình, đẹp điều gì đất nước ta ? hiền hoà 10’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho (N4) làm việc theo mô hình - (N4) làm việc Tiếng Âm đầu Vần Thanh + Đại diện nhóm trình bày kết - nhận xét - Đại diện nhóm trình bày 12’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm - Hỏi : + Thế nào là từ đơn ? Cho ví dụ - HS : là từ có tiếng VD : ăn, ngủ, + Thế nào là từ láy ? Cho VD - HS : là từ phối hợp tiếng có Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (114) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Thế nào là từ ghép ? Cho VD + Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, tìm + Cho HS lên bảng viết các từ mình tìm + Cho HS bổ sung từ còn thiếu + Kết luận lời giải đúng 11’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - Hỏi : Thế nào là danh từ ? Cho VD + Thế nào là động từ ? Cho VD + Cho (N2) thảo luận tìm danh từ, động từ + Đại diện nhóm nêu kết - nhận xét 1’ 3, Củng cố - dặn dò : Về nhà tự làm bài tiết 7, TUẦN: 10 TIẾT:48 - HS : là từ ghép tiếng có - (N2) thảo luận - HS lên bảng viết - Lớp bổ sung - HS chú ý - HS đọc to – lớp đọc thầm - HS : là từ vật (người, ) - HS : là từ hoạt động, - (N2) thảo luận - Đại diện nhóm nêu – nhận xét - HS ghi bài TOÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (Lần 1) NS: 23/10/11 NG: 26/10/11 Chiều thứ tư 26/10/11 Tuần 10 Tiết 7: Tiếng Việt KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( ĐỌC) NS : 23/10/11 NG : 26 /10/11 Thứ năm 27/10/2011 TUẦN: 10 TOÁN NS: 23/10/11 TIẾT:49 NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ NG: 27/10/11 I.Mục tiêu: Biết cách thực phép nhân số có nhiều chữ số với sô có chữ số (tích có không quá sáu chữ số) II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Nhận xét bài kiểm tra định kì HS lắng nghe 2.Bài mới: 7’ a)Nhân số có sáu chữ số với số có chữ số: -GV viết bảng phép nhân; 241324 x = ? -Cho HS nêu cách đặt tính (nhắc HS giống với Nêu: đặt tính theo cột dọc, nhân từ nhân số có chữ số với số có chữ số) phải sang trái -Yêu cầu HS làm tính vào bảng con, em làm HS đặt tính: bảng lớp 241324 nhân 8, viết Cho HS so sánh các kết lần nhân x 2 nhân 4, viết với 10 để rút đặc điểm phép nhân: Phép 482648 nhân 6, viết nhân không có nhớ nhân 2, viết 2 nhân 8, viết nhân 4, viết Đây là phép nhân không 8’ b)Nhân số có sáu chữ số với số có chữ số có nhớ (có nhớ): -GV ghi bảng phép nhân: 136204 x = ? -Gọi HSK làm bảng, lớp làm vào HS làm bài trên -Chữa bài chung, Gv nêu cách làm SGK Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (115) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Gọi – em nhắc lại 18’ c)Thực hành: *Bài 1: -Cho HS tự làm, gọi HS TB,Y làm bảng -Chữa bài chung *Bài 3a: -Củng cố cách thực các phép tính biểu thức -Tổ chức làm bài cá nhân, gọi HSTB làm bảng *HSKG: Làm thêm bài 2, 3b, SGK HD: Bài 4: Đổi cùng đơn vị giải dạng toán tìm số TBC nhiều số 2’ 3.KT: Kết phép nhân: 1306 x = ? A.12484 B.10448 C.10248 Tuần 10 Tiết 8: Tiếng Việt TUẦN: 10 HS làm bài cá nhân Cách thực hiện: Nhân chia trước, cộng trừ sau Lớp làm bài vào HSKG tự làm bài Chọn câu B NS : 23/10/11 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NG : 27 /10/11 ( VIẾT) Thứ sáu 28/10/2011TOÁN NS: 25/10/11 TIẾT:50 TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN NG: 28/10/11 I.Mục tiêu: -Nhận biết tính chất giao hoán phép nhân -Bước đầu vận dụng tính chất giao hoán phép nhân để tính toán II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ SGK, bỏ trống dòng 2, 3, cột và III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: -Cho HS làm bảng con: 24372 x HS đặt tính trên bảng KQ: 97488 -Yêu cầu HS đổi chéo kiểm tra bài tập HS kiểm tra bạn 1, VBT 34’ 2.Bài mới: a)So sánh giá trị hai biểu thức: GV ghi bảng: x và x 3; x và x -Yêu cầu HS tính và so sánh kết các Nêu miệng kết biểu thức trên -Em rút nhận xét gì qua ví dụ trên? Kết cặp phép nhân có các b)Viết kết vào ô trống: thừa số giống nhau -GV treo bảng phụ,yêu cầu HS tính miệng kết a x b và b x a với giá trị HS nêu miệng theo yêu cầu a, b VD: a = 4, b = thì: a x b = x = 32; b -GV ghi kết vào ô trống xa = x = 32… -Yêu cầu HS nhận xét các kết H: Em có nhận xét gì các phép nhân Khi đổi chỗ các thừa số tích thì Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (116) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười trên? -GV ghi công thức tổng quát -Gọi nhiều HS nêu lại tính chất giao hoán phép nhân c)Thực hành: *Bài 1: -Củng cố tính chất giao hoán phép nhân -Cho HS làm bài cá nhân, đổi kiểm tra theo bàn *Bài 2a,b: -Cho HS nêu yêu cầu bài toán -Yêu cầu HS đùng tính chất giao hoán phép nhân để làm bài (Không yêu cầu HS làm tính) -Cho HS làm bài cá nhân vào vở, gọi em làm bảng lớp *HSKG: Làm thêm bài 2c, 3, 4/58 SGK 1’ 3.KT: Sử dụng bài tập SGK tích không thay đổi axb=bxa Nhiều HS nêu lại tính chất HSTB,Y nhắc lại tính chất giao hoán phép nhân Làm bài cá nhân 2-3 em nêu yêu cầu bài Lớp làm vào HSKG tự làm bài HS rút a x = x a = a; ax0=0xa=a SINH HOẠT TẬPTHỂ TUẦN10 1/Đánh giá hoạt động lớp tuần qua -Đa số Hs học làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ song còn số em lớp còn nói chuyện riêng 2/Triển khai công tác tuần đến - Nhắc nhở các em chuẩn bị sách vở, D/c học tập đầy đủ và cách bảo quản , giữ gìn sách mùa mưa - Không học quá sớm - Luyện tập thi giải toán trên mạng NHi, Luân, Thắng, Sương - Đi đường an toàn ,không hàng hai, hàng ba 3/Ôn các bài múa hát theo chủ đề tháng 4/Chơi các trò chơi Hs yêu thích Tuần 11 ( Từ 31/10/2011 đên 4/11/2011 ) Thứ hai ngày 31/10/2011 Tuần 11 Tiết 1: Tập đọc ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU NS : 30/10/11 NG : 31/10/11 I, Mục tiêu : - Phát âm chuẩn : ham, hinh ngạc, chăn trâu, đom đóm, tiếng sáo - Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi ; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn - Hiếu ND : Ca ngợi chú bé Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đã đỗ Trạng nguyên 13 tuổi (trả lời CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Câu dài : “Đã học vào trong” III, Các hoạt động dạy - học : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (117) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TL Hoạt động thầy 2’ 1, Bài : A, GT chủ điểm : Cho HS QS tranh Có chí thì nên B, GT bài : Cho HS QS tranh GT bài 10’ C, HD đọc và tìm hiểu bài : a, Luyện đọc : - Cho HS đọc mẫu - Luyện phát âm từ khó (mục I) - Cho HS đọc thầm ( Chú ý :Khải, Anh, Hậu) - Cho HS đọc truyền điện - Cho HS đọc đoạn + từ chú thích - Cho HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - GV đọc bài : giọng kể chuyện : chậm rãi, cảm hứng ca ngợi 10’ b, Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn 1, – TLCH1 + Hỏi : Nguyễn Hiền sống thời vua nào ? Hoàn cảnh gia đình ? Cậu ham thích trò chơi gì ? + Cho HS luyện đọc đoạn 1,2 - Cho HS đọc đoạn – TLCH - Cho HS luyện đọc đoạn (đưa câu dài luyện đọc) - Cho HS đọc đoạn – TLCH3 * LG : Tìm danh từ riêng có bài ? - Cho HS luyện đọc đoạn - Cho HS suy nghĩ trả lời CH4 (bc) c, Luyện đọc nâng cao : 15’ - Cho HS luyện đọc đoạn : “Thầy phải vào trong” - Cho HS thi đọc diễn cảm - nhận xét 3, Củng cố - dặn dò : 3’ - Cho HS đọc lại bài * Câu chuyện bài cho chúng ta bài học gì ? Chọn câu trả lời đúng A, Chịu khó học tập và khắc phục khó khăn để học thì đạt KQ tốt B, Muốn trở thành người có công danh Nguyễn Hiền C, Muốn thông minh và tài giỏi N/Hiền * Về học thuộc các câu tục ngữ và đoạn tuỳ thích Hoạt động trò - HS QS tranh và trả lời - HS QS tranh/104 và trả lời - HSK,G : đọc - HS đánh vần cá nhân - đồng - HS đọc thầm - HS đọc truyền điện - HS đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - HS chú ý nghe - Tổ đọc - lớp suy nghĩ TLCH1 - HS : Trần Nhân Tông Gia đình nghèo Cậu thích chơi diều - HS luyện đọc đoạn 1, - Tổ đọc - lớp suy nghĩ TLCH2 - HS luyện đọc đoạn - Tổ đọc - lớp suy nghĩ TLCH3 - HS : Trần Nhân Tông, Nguyễn Hiền - HS luyện đọc đoạn - HS : chọn (b) - HS luyện đọc cá nhân - HS thi đọc diễn cảm - nhận xét - HS đọc lại bài - HS đọc to - lớp đọc thầm – suy nghĩ chọn KQ vào bc A TOÁN NS: 30/10/11 NHÂN VỚI 10, 100, 100, … NG:31/10/11 CHIA CHO 10, 100,1000, … I.Mục tiêu: Biết cách thực phép nhânmột số tự nhiên với 10, 100, 1000, … và chia cho số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1000, … II.Các hoạt động dạy học: TUẦN: 11 TIẾT:51 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (118) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TL Hoạt động thầy 4’ 1.Bài cũ: -Yêu cầu nêu miệng tính chất giao hoán phép nhân -Kiểm tra VBT tổ 35’ 2.Bài mới: a)Hướng dẫn nhân số tự nhiên với 10 chia số tròn chục cho 10: -GV ghi bảng: 35 x 10 = ? -Yêu cầu HS nhận xét thừa số 35 với tích 350 Gv: Vậy nhân 35 với 10 ta việc ghi thêm số vào bên phải số 35 Gv nêu: 35 x 10 = 350 , 350 : 10 = ? Vậy nhân số tự nhiên với 10 ; chia số tròn chục cho 10 ta làm gì? VD: 25 x 10 = 250 250 : 10 = 25 -Yêu cầu HS cho ví dụ b)Hướng dẫn nhân số với 100, 1000, … chia số tròn trăm, tròn nghìn, … cho 100, 1000, : Tiến hành tương tự trên -Yêu cầu HS cho ví dụ trên bảng -Gọi HSTB,Y đọc phần chữ nghiêng SGK/59 c)Thực hành: *Bài 1(a, b cột và 2) -Củng cố kiến thức vừa học, cho HS làm bài cá nhân -Chấm số *Bài (3 dòng đầu): -HD mẫu (như SGK) -Yêu cầu HS nhắc lại cách đổi đơn vị đo khối lượng từ đơn vị lớn đơn vị bé và ngược lại *HSKG: làm thêm các bài còn lại -Yêu cầu HS làm bài cá nhân, gọi HSTB,Y làm bảng Tuần 11 Tiết 2: Tập làm văn Hoạt động trò em nêu miệng KT bạn HS nêu cách làm: 35 x 10 = 10 x 35 = chục x 35 = 35 chục = 350 35 x 10 = 350 Hai chữ số đầu giống nhau, khác chữ số HS nhắc lại 350 : 10 = 35 Ta cần thêm chữ số vào bên phải số đó; ta cần bớt chữ số bên phải số đó HS cho ví dụ bảng HS thực hành tương tự Cho ví dụ để ghi nhớ cách làm 3-4 SH đọc cá nhân, lớp đọc đồng lần HS sử dụng cách làm vừa học để làm bài HS chú ý theo dõi mẫu nhớ lại cách đổi đơn vị đo khối lượng đẻ làm bài HSKG: làm thêm các bài còn lại SGK Thứ ba 1/11/2011 LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN NS : 31/10/11 NG : /11/11 I, Mục tiêu : - Xác định đề tài trao đổi, nội dung, hình thức trao đổi ý kiến với người thân theo đề bài SGK - Bước đầu biết đóng vai trao đổi tự nhiên, cố gắng đạt mục đích đề II, Đồ dùng dạy - học : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (119) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Bảng phụ viết sẵn đề tài trao đổi, gạch từ ngữ quan trọng - Bảng phụ viết tên số nhân vật để HS chọn trao đổi III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - GV công bố điểm bài kiểm tra GKI, - HS nghe nêu nhận xét chung - Mời HS đóng vai trao đổi ý kiến với người thân - HS đóng vai nguyện vọng học thêm môn khiếu 12’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/109 B, Phân tích đề : - Yêu cầu HS đọc đề bài - 2, HS đọc đề bài - GV cùng HS phân tích : + Hỏi : Cuộc trao đổi diễn với ? - HS : em với người thân gia đình : bố, mẹ, ông, bà, + Trao đổi nội dung gì ? - HS : người có ý chí, nghị lực vươn lên + Khi trao đổi cần chú ý điều gì ? - HS : chú ý nội dung truyện.Truyện đó phải người cùng biết, - HD HS thực trao đổi : - HS đọc gợi ý + GV kiểm tra chuẩn bị HS - HS trình bày + GV treo bảng phụ viết sẵn các tên nhân vật - HS theo dõi sách truyện + Mời HS nêu tên nhân vật mình chọn - HS nêu tên nhân vật mình chọn + Mời HS đọc gợi ý - HS đọc + HSG làm mẫu theo gợi ý : - Hoàn cảnh sống cảu nhân vật - Nghị lực vượt khó - Sự thành đạt + Yêu cầu đọc gợi ý - HS đọc - HS làm mẫu theo gợi ý SGK 18’ - Thực hành trao đổi : + Cho HS cùng trao đổi – GV giúp đỡ - Từng cặp thảo luận (đổi vai cho nhau) nhóm khó khăn việc trao đổi + Cho các nhóm trao đổi trước lớp - Từng cặp lên thi đóng vai trao đổi + Cho HS nhận xét theo các tiêu chí ghi sẵn : - HS nhận xét theo tiêu chí A, ND trao đổi đã đúng chưa ? Có hấp dẫn không B, Các vai trao đổi đã đúng và rõ ràng chưa ? C, Thái độ ? Các cử động tác, nét mặt ? 3, Củng cố - dặn dò : 2’ - Nhận xét – yêu cầu nhà viết vào bài trao - HS nghe đổi Tuần 11 NS : 31/10/11 Tiết 3: Chính tả(Nh-V) NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ NG : /11/11 I, Mục tiêu : - Nhớ - viết đúng bài CT ; trình bày đúng các khổ thơ chữ - Viết đúng : nảy mầm, lái Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (120) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Làm đúng các bài tập 2a,b ; II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ chép sẵn bài tập 2a,b III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy 5’ 1, Bài cũ : Cho HS đàm thoại : ao ước, vàng dịu - Nhận xét 30’ 2, Bài : a, GT bài (trực tiếp) b, HD nhớ - viết chính tả : - GV đọc đoạn thơ – Cho HS theo dõi - Cho HS đánh vần các từ mục I - Cho HS (N2) thảo luận các bài tập - Cho HS viết bảng các từ mục I - Cho HS nhắc lại cách trình bày khổ thơ - Cho HS viết bài (1 HSviết bảng lớp) - Cho HS soát lại bài - Cho HS chấm bài bảng - HS viết bảng lên sửa sai (nếu có) - Cho HS đổi bắt lỗi - GV chấm bài tổ - lớp làm VBT - GV chữa lỗi chung 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS chơi tiếp sức bài tập 2a,b - Về nhà học thuộc câu tục ngữ trên Hoạt động trò - HS đánh vần - HS mở SGK/105 - HS theo dõi - HS đánh vần cá nhân - cặp - (N2) làm việc - HS viết bc - HS nhắc lại - Lớp viết - HS viết bảng - HS soát bài - HS chấm bài (theo dòng) - HS sữa bảng - HS đổi bắt lỗi - HS làm bài tập - HS theo dõi - HS tham gia chơi TUẦN: 11 TOÁN NS: 31/10/11 TIẾT:52 TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN NG: 2/11/11 I.Mục tiêu: -Nhận biết tính chất kết hợp phép nhân -Bước đầu biết vận dụng tính chất kết hợp phép nhẩntong thực hành tính II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ nội dung SGK, bỏ trống dòng 2, 3, 4, cột và cột III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt đông trò 4’ 1.Bài cũ: Làm bảng con: HS làm bảng 34 x 10 = 90700 : 100 = 270 x 100 = 12000 : 1000 = 34’ 2.Bài mới: a)So sánh giá trị hai biểu thức: Gv viết bảng hai biểu thức: (2 x 3) x và x (3 x 4) -Yêu cầu HS tính giá trị hai biểu thức vào HS tự tính kết biểu thức, rút bảng nhận xét kết quả:Hai biểu thức có giá trị -Hỏi: So nhánh giá trị hai biểu thức đó? Gv viết bảng: x (3 x 4) = (2 x 3) x b).Viết các giá trị biểu thức vào ô trống: HS tính giá trị biểu thức theo -GV treo bảng phụ, giới thiệu cáu tạo bảng và yêu cầu: Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (121) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười cách làm -Cho HS tính biểu thức theo cặp giá trị a, b, c -Yêu cầu HS nhìn bảng so sánh kết (a x b) x c và a x (b x c) trường hợp trên dể rút kết luận: (a x b) x c = a x (b x c) KL: nhân tích hai số với thừa số thứ ba, ta có thể nhân số thứ với tích số thứ hai và số thứ ba a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c) c)Thực hành: *Bài 1a: -Cho HS xem mẫu, phân biệt hai cách tính, so sánh kết -Cho HS làm bài cá nhân, em làm bảng lớp -Củng cố tính chất kết hợp phép nhân *Bài 2a: -Yêu cầu HS tự làm bài -Lưu ý: Kết hợp hai thừa số nào mà tích nó là 10, 100, 100, để dễ tính nhẩm -Chấm số bài *HSKG: Làm hết các bài tập SGK VD;Với a = 3, b= 4, c = thì (a x b) x c = (3 x ) x = 60 Và a x ( b x c) = x (4 x ) = 60 HS rút kết cặp biểu thức đề HS ghi nhớ tính chất giao hoán phép nhân, nhiều em đọc lại kết luận HS quan sát mẫu, làm bài tập cá nhân, em làm bảng, lớp làm vở, chữa bài chung – em nêu lại tính chất kết hợp phép nhân HS tự làm bài, em làm bảng , lớp chữa bài chung HSGK tự làm bài I, Tuần 11 NS : 31/10/11 Tiết 4: Luyện từ và câu LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ NG : /11/11 Mục tiêu : - Nắm số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ (đã, đang, sắp) - Nhận biết và sử dụng các từ đó qua các bài tập thực hành (1, 2, 3) SGK II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ viết BT1 ; Phiếu viết ND bài tập 2, III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1,Bài cũ : Hỏi : Động từ là gì ? Cho ví dụ - HS trả lời 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/106 B, HD làm bài tập : 10’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS làm VBT tự gạch chân các động - HS : đến, trút từ bổ sung ý nghĩa – HS làm bảng + Nhận xét - Nhận xét 10’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + (N2) thảo luận chọn lời giải đúng - Làm việc nhóm + Đại diện nhóm nêu - nhận xét - Đại diện nhóm nêu : Chào mào đã hót, cháu xa, Mùa na tàn 10’ - Bài tập : Cho HS đọc yêu cầu bài và mẫu - HS đọc chuyện + Gọi HS lên bảng thi làm bài vào phiếu - lớp - HS làm bảng - lớp làm làm + đã thay đang, bỏ từ đang, bỏ + Nhận xét thay bàng từ + Hỏi : Truyện Đãng trí khôi hài chỗ nào ? - Ông ta nghĩ người ta vào thư viện để Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (122) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười đọc sách, không nghĩ là trộm đâu cần đọc sách mà nó cần đồ đạc quý giá khác - HS tự chữa bài 3’ + Cho HS sửa bài 3, Củng cố - dặn dò : - Hỏi : Những từ nào thường bổ sung ý nghĩa thời - HS : sắp, đã gian cho động từ ? - Gọi HS kể lại chuyện Đãng trí lời kể - HS kể chuyện mình * Về nhà kể lại chuyện đó cho người thân nghe - HS nghe Thứ tư 2/11/11 Tuần 11 NS : 1/11/11 Tiết Tập đọc CÓ CHÍ THÌ NÊN NG : 2/11/11 I, Mục tiêu : - Phát âm chuẩn : mặc áo, thất bại - Biết đọc câu tục ngữ với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi - Hiểu lời khuyên qua các câu tục ngữ : Cần có ý chí, giữ vững mục tiêu đã chọn, không nản lòng gặp khó khăn (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ kẻ bảng phân loại câu tục ngữ vào nhóm III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc đoạn tuỳ thích - HS đọc + TLCH bài “Ông Trạng thả diều” + TLCH - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh - Cả lớp QS tranh và trả lời Giới thiệu bài B, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HS đọc mẫu - HSK,G đọc - Cho HS luyện đọc từ (mục I) - HS đọc cá nhân - cặp - Cho HS đọc thầm - HS đọc thầm - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc truyền điện - Cho HS đọc câu tục ngữ + từ chú thích - HS đọc cá nhân + từ chú thích - Cho HS đọc lại bài - HS đọc bài - GV đọc mẫu : giọng đọc rõ ràng, nhẹ nhàng, thể - HS chú ý lời khuyên chí tình * Tìm hiểu bài : - Cho lớp đọc thầm bài - Lớp đọc thầm - (N4) thảo luận CH1 ghi bảng phụ - (N4)thảo luận – ghi bảng phụ - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét - Cá nhân suy nghĩ CH2 - chọn kết đúng ghi bc - HS : c - Hỏi : Vì em chọn ? - HS giải thích - Theo em phải rèn luyện ý chí gì ? Lấy vì dụ - HS : ý chí vượt khó, cố gắng vươn biểu HS không có ý chí lên học tập, * LG : Những câu tục ngữ nào số trên có các - HS : làm bc từ bắt vần với ? b Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (123) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười a, Câu 1, 2, 3, 4, 5, b, Câu 2, 3, 4, c, Câu 2, 3, 4, 5, * Luyện đọc nâng cao : - Thi đọc diễn cảm nhóm - Cho (N4) luyện đọc – thi đọc - Đọc truyền điện câu - luyện đọc thuộc - Đọc truyền điện câu - luyện đọc - Tổ chức cho HS đọc thuộc bài - nhận xét giọng - Thi đọc thuộc - nhận xét đọc bình chọn bạn đọc hay 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS đọc bài - HS đọc bài - Hỏi : Các câu tục ngữ khuyên ta điều gì ? - HS : giữ vững mục tiêu đã chọn, * Về nhà học thuộc lòng câu tục ngữ không nản lòng gặp khó khăn, TUẦN: 11 TOÁN NS: 1/11/11 TIẾT:53 NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ NG: 2/11/11 I.Mục tiêu: Biết cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0, vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Kiểm tra bài tập 1, VBT: em làm bảng, HS làm bài bảng, lớp nhận xét chấm số em 2.Bài mới: 33’ a)Phép nhân với số có tận cùng là chữ số 0: Gv ghi bảng: 1324 x 20 = ? HD cho HS thay: 20 = x 10 HS lắng nghe, ghi ngớ: , sau đó áp dụng tính chất kết hợp phép 1324 x 20 = 1324 x (2 x 10) nhân để tính giá trị biểu thức = (1324 x 2) x 10 Giúp HS rút cách nhân 1324 x 20 = (1324 x = 2648 x 10 = 26480 2) x 10 (áp dụng quy tắc nhân số với 10 ta có: 1324 x 20 = 26480 HD HS đặt tính , rút cách nhân: Nhân HS ghi nhớ cách nhân, – em nhắc lại 1324 x 2648, viết thêm chữ số vào bên phải 2648, 26480 b)Nhân các số có tận cùng là chữ số 0: Gv ghi bảng phép tính:230 x 70 = ? HD HS chuyển phép tính thành nhân số HS nêu miệng cách tách với 100: 230 x 70 = (23 x 10) x (7 x 10) = (23 x 7) x (10 x 10) = (23 x 7) x 100 = 161 x 100 = 16100 Rút cách nhân: nhân 23 với 7, 161, viết thêm hai chữ số vào bên phải -4 em nhắc lại cách làm 16100 -HD đặt tính SGK -Yêu cầu nhiều em nhắc lại cách nhân Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (124) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười c)Thực hành: *Bài 1:Tổ chức làm bài bảng -Chú ý yêu cầu SH nêu miệng cách tính *Bài 2: Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở, em làm bảng lớp, chữa bài chung *HSKG: làm thêm bài 3, 4/62 SGK 3:KT:Nối phép tính với kết đúng: 2’ 440 x 40 440 x 4400 x 40 1760 HS làm bài vào bảng Củng có cách nhân với 10, 100 (các số có tận cùng là chữ số 0) HS làm bài vào vở, em làm bảng, lớp chữa bài chung HSKG: tự làm bài, đổi kiểm tra KQ: 1-c, 2-a, -b 176000 17600 Tuần 11 NS : 1/11/11 Tiết 6: Luyện từ và câu TÍNH TỪ NG : /11/11 I, Mục tiêu : - Hiểu tính từ là từ miêu tả đặc điểm tính chất vật, hoạt động, trạng thái, (ND Ghi nhớ) - Nhận biết tính từ đoạn văn ngắn (đoạn a đoạn b, BT1, mục III), đặt câu có dùng tính từ (BT2) II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ chép nội dung BT1, 2, III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS lên bảng đặt câu có các từ bổ - HS đặt câu sung ý nghĩa cho động từ - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/110 12’ B, Phần nhận xét : - Bài : Gọi HS đọc truyện : Cậu học sinh Ác- - HS đọc to - lớp đọc thầm boa - đọc phần chú giải + Hỏi : Câu chuyện kể ? - HS : Câu chuyện kể nhà bác học tiếng người Pháp, tên là Lu-i Pa-xtơ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho (N2) thảo luận – phát biểu - nhận xét - (N2) thảo luận – phát biểu - nhận xét + GV chốt lại lời giải đúng : Những từ miêu tả - HS nghe đặc điểm, tính chất trên gọi là tính từ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ nào ? - HS : cho từ lại + Từ nhanh nhẹn gợi tả dáng nào ? - HS : hoạt bát, nhanh bước * Phần ghi nhớ : Cho 2, HS đọc - 2, HS đọc - Yêu cầu HS đặt câu có tính từ - HS cho ví dụ 18’ C, Luyện tập : - Bài : Cho HS đọc nội dung bài tập - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS làm bài VBT – HS thực trên - HS làm VBT – HS làm bảng lớp bảng lớp + Nhận xét - Lớp nhận xét - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu + Hỏi : Người bạn người thân em có + Đặc điểm : cao, thấp, gầy, béo, đặc điểm gì ? Tính tình ? Tư chất + Tính tình : hiền lành, dịu dàng, nào ? + Tư chất : thông minh, sáng dạ, Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (125) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 2’ - HS đặt câu - Cho HS đặt câu - nhận xét - HS đặt câu - Cho HS đặt câu vật quen thuộc với em đó có sử dụng tính từ - GV sửa sai cho HS 3, Củng cố - dặn dò : - HS nêu - Hỏi : Thế nào là tính từ ? Cho ví dụ * Về học thuộc ghi nhớ Tuần 11 NS : 1/11/11 Tiết 7: Kể chuyện BÀN CHÂN KÌ DIỆU NG : /11/11 I, Mục tiêu : - Nghe, quan sát tranh để kể lại đoạn, kể nối tiếp toàn câu chuyện Bàn chân kì diệu (do GV kể) - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi gương Nguyễn Ngọc Ký giàu nghị lực, có ý chí vươn lên học tập và rèn luyện II, Đồ dùng dạy - học : Băng giấy số III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 7’ 1, Bài : A, GT truyện : (gián tiếp) - HS mở SGK/107 B, Kể chuyện : - GV kể lần : (giọng kể chậm rãi, thong thả) - HS nghe - GV kể lần : Vừa kể vừa vào tranh minh hoạ - HS nghe + QS tranh và đọc lời phía tranh 25’ C, HD kể chuyện : - Chia nhóm HS trao đổi kể nhóm - (N4) kể chuyện - GV giúp đỡ nhóm yếu - HS theo dõi - Cho HS kể đoạn trước lớp (mỗi nhóm cử - Đại diện các nhóm kể theo tranh HS thi kể và kể tranh) - Nhận xét - HS nhận xét - Tổ chức cho HS thi kể toàn câu chuyện - HS thi kể toàn câu chuyện GV : yêu cầu các HS lớp lắng nghe và hỏi - HS chú ý hỏi bạn kể theo gợi ý lại bạn số tình tiết truyện + Hai cánh tay Ký có gì khác người ? + Khi cô giáo đến nhà, Ký làm gì ? + Ký đã cố gằng nào ? + Kí đã đạt thành công gì ? + Nhờ đâu mà Kí đạt thành công đó ? - Cho HS nhận xét lời kể và trả lời bạn - HS nhận xét - Nhận xét chung và ghi điểm - HS nghe D, Tìm hiểu ý nghĩa truyện : 6’ - Hỏi : + Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều - HS : kiên trì, nhẫn nại, vượt lên gì ? khó khăn thì đạt mong ước mình + Em học điều gì Nguyễn Ngọc Ký ? - HS : tự phát biểu : + Em học tinh thần ham học, tâm vươn lên cho mình hoàn cảnh khó khăn Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (126) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 2’ + Em học anh nghị lực vươn lên sống + Em thấy mình cần phải cố gắng nhiều học tập * GV : Nguyễn Ngọc Kí từ cậu bé tàn tật, ông - HS nghe đã trở thành nhà thơ, nhà văn Hiện ông là nhà giáo Ưu tú, dạy môn Ngữ văn trường Trung học Thành phố Hồ Chí Minh 2, Củng cố - dặn dò : Về nhà kể lại truyện cho - HS nghe - viết bài người thân nghe và chuẩn bị câu chuyện mà em nghe, đọc người có nghị lực Thứ năm 3/11/10 Tuần 11 NS : 2/11/11 Tiết 8: Tập làm văn MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUỴỆN NG : /11/11 I, Mục tiêu : - Xác định đề tài trao đổi, nội dung, hình thức trao đổi ý kiến với người thân theo đề bài SGK - Bước đầu biết đóng vai trao đổi tự nhiên, cố gắng đạt mục đích đề II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ viết sẵn đề tài trao đổi, gạch từ ngữ quan trọng - Bảng phụ viết tên số nhân vật để HS chọn trao đổi III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - GV công bố điểm bài kiểm tra GKI, - HS nghe nêu nhận xét chung - Mời HS đóng vai trao đổi ý kiến với người thân - HS đóng vai nguyện vọng học thêm môn khiếu 12’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/109 B, Phân tích đề : - Yêu cầu HS đọc đề bài - 2, HS đọc đề bài - GV cùng HS phân tích : + Hỏi : Cuộc trao đổi diễn với ? - HS : em với người thân gia đình : bố, mẹ, ông, bà, + Trao đổi nội dung gì ? - HS : người có ý chí, nghị lực vươn lên + Khi trao đổi cần chú ý điều gì ? - HS : chú ý nội dung truyện.Truyện đó phải người cùng biết, - HD HS thực trao đổi : - HS đọc gợi ý + GV kiểm tra chuẩn bị HS - HS trình bày + GV treo bảng phụ viết sẵn các tên nhân vật - HS theo dõi sách truyện + Mời HS nêu tên nhân vật mình chọn - HS nêu tên nhân vật mình chọn + Mời HS đọc gợi ý - HS đọc + HSG làm mẫu theo gợi ý : - Hoàn cảnh sống cảu nhân vật - Nghị lực vượt khó Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (127) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Yêu cầu đọc gợi ý 18’ - Thực hành trao đổi : + Cho HS cùng trao đổi – GV giúp đỡ nhóm khó khăn việc trao đổi + Cho các nhóm trao đổi trước lớp + Cho HS nhận xét theo các tiêu chí ghi sẵn : A, ND trao đổi đã đúng chưa ? Có hấp dẫn không B, Các vai trao đổi đã đúng và rõ ràng chưa ? C, Thái độ ? Các cử động tác, nét mặt ? 3, Củng cố - dặn dò : 2’ - Nhận xét – yêu cầu nhà viết vào bài trao đổi - Sự thành đạt - HS đọc - HS làm mẫu theo gợi ý SGK - Từng cặp thảo luận (đổi vai cho nhau) - Từng cặp lên thi đóng vai trao đổi - HS nhận xét theo tiêu chí - HS nghe TUẦN: 11 TOÁN NS: 2/11/11 TIẾT: 54 ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG NG: 3/11/11 I.Mục tiêu: -Biết đề-xi-mét vuông là đơn vị đo diện tích -Đọc, viết đùng các số đo diện tích theo đơn vị đề-xi-mét vuông -Biết 1dm2 = 100cm2 bước đầu biết chuyển đổi từ dm2 sang cm2 và ngược lại II.Đồ dùng dạy học: GV Giấy bìa 1dm2, HS hình vuông có cạnh 1dm III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Yêu cầu HS làm bảng con: - HS làm bảng làm bảng đặt tính tính: 1234 x 40, 1450 x 600 33’ 2.Bài mới: a)Giới thiệu đề-xi-mét: - HS mở SGK/63 GV GT:để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị đề-xi- - HS lắng nghe mèt vuông HS lấy hình vuông có cạnh đề-xi-mét - HS lấy hình vuông đã chuẩn bị GV vào bề mặt hình vuông nói :đề-mét-vuông là -HS vào HV cạnh 1dm, đọc 1dm2 diện tích hình vuông có cạnh đề-xi-mét :đây là đề-xi-mét vuông ĐỀ-XI-MÉT vuông viết tắt là dm2 H: hình vuông đề-xi-mét vuông gồm hình - HS : gồm 100 hình vuông vuông cm2 ? Vậy dm2 = … cm2 - HS : 1dm2 = 100 cm2 B, Thực hành HS đọc to - lớp đọc thầm * Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HSY đọc - lớp đọc thầm Gọi HSY đọc miệng, lóp đọc thầm theo *Bài 2: Cho HS đọc yêu cầu - HS làm bảng Tổ chức làm bảng con, chú ý HS viết tắt đơn vị đo - HS đọc to - lớp đọc thầm * Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS làm + Cho HS làm - HSK,G : Làm bài * HSK,G : Làm bài 4, SGK 2’ 3, Củng cố - dặn dò : - HS làm bc Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 436cm = dm2 B Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (128) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười cm2 là : A, 43 dm2 cm2 B, dm2 36cm2 C, 40 dm2 36cm2 D, 436 dm2 0cm2 Thứ sáu 4/11/11 TUẦN: 11 TOÁN NS: 3/11/11 TIẾT: 55 MÉT VUÔNG NG: 4/11/11 I.Mục tiêu: -Biết mét vuông là đơn vị đo diện tích ; đọc, viết mét vuông , m2 -Biết 1m2 = 100dm2 Bước đầu biết chuyển đổi từ m2 sang dm2, cm2 II.Đồ dùng dạy học: Bảng mét vuông (thiết bị) Bảng phụ kẻ sẵn bài tập III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt đông thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Kiểm tra bài tập 1,2 VBT HS làm bảng Chấm bài -5 em lớp chữa bài chung 2.Bài mới: 33’ a)Giới thiệu mét vuông: -GV giới thiệu: cùng với đơn vị cm2, dm2, để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị mét HS lắng nghe vuông Gv hình vuông đã chuẩn bị , yêu cầu HS quan sát GV nói: Mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1m HS đọc cá nhân(HSY), đọc đồng Gv giới thiệu cách đọc và viết mét vuông: mét vuông viết tắt là m2 Hình vuông đó gồm 100 hình vuông 1dm2 Yêu cầu HS quan sát hình vuông, đếm số ô vuông 1dm2 có hình vuông và phát HS nắm: 1m2 = 100dm2 mối quan hệ: 1m2 dm2 GV ghi bảng: 1m2 = 100dm2 và ngược lại HS đọc to Hỏi thêm (HSKG) 1m2 = … cm2 b)Thực hành: HSKG: 1m2 = 10000cm2 *Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài Tổ chức làm bài cá nhân, HS làm bảng lớp Chữa bài chung HS đọc đề bài *Bài 2(cột 1): Lớp làm bài cá nhân, em làm bảng Yêu cầu HS tự làm bài vào -Gọi em làm bảng, chữa bài chung *Bài 3: HS làm bài cá nhân, 2em (HSTB) làm -Cho HS đọc đề bảng Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (129) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Hoạt động bút đàm tìm hiểu bài Lớp chữa bài chung 2’ toán Yêu cầu HS tự làm bài, em làm bảng lớp -Chữa bài chung HS đọc đề, tìm hiểu đề bài *HSKG: Làm thêm bài tập 4/65 SGK Lớp tự làm bài, em làm bảng 3.KT: HSKG: tự làm bài, đổi kiểm tra Số thích hợp điền vào chỗ chấm 52m = … dm2 C a.520 B.52 C.5200 D.502 SINH HOẠT TẬPTHỂ TUẦN11 1/Đánh giá hoạt động lớp tuần qua -Đa số Hs học làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ song còn số em lớp còn nói chuyện riêng.chuẩn bị bài tập chưa tốt ( Thiện, K Hậu, Thịnh ) -Thực KTĐK nghiêm túc - Tập huấn thi vẽ -Tiếp tục luyện thi Olym pic toán 2/Triển khai công tác tuần đến - Chuẩn bị chương trình phát Măng non - Nhắc nhở các em chuẩn bị sách vở, D/c học tập đầy đủ và cách bảo quản , giữ gìn sách mùa mưa - Không học quá sớm - Luyện tập thi giải toán trên mạng Nhi, Luân, Thắng, Sương - Đi đường an toàn ,không hàng hai, hàng ba 3/Ôn các bài múa hát theo chủ đề tháng 4/Chơi các trò chơi Hs yêu thích TUẦN 12 ( TỪ 7/11 ĐẾN 11/11/11) Thứ hai 7/11/11 Tuần 12 : NS : / 11 /11 Tiết : Tập đọc “VUA TÀU THUỶ” BẠCH THÁI BƯỞI NG : / 11 / 11 I, Mục tiêu : - Phát âm chuẩn : trắng tay, không nản chí, người Hoa - Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi ; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn - Hiểu ND : Ca ngợi Bạch Thái Bưởi, từ cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành nhà kinh doanh tiếng (trả lời các CH 1, 2, SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Câu dài : “Bạch Thái Bưởi / mở thuỷ / vào Hoa / đã Bắc” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc lòng các câu tục ngữ và - HS đọc thuộc và nêu ý nghĩa Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (130) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười nêu ý nghĩa số câu tục ngữ - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh và nêu B, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HSK,G đọc bài - Cho HS luyện đọc từ mục I - Cho HS đọc thầm - Cho HS đọc truyền điện - Cho HS đọc theo đoạn + từ chú thích - Cho HS đọc theo nhóm - Cho HS thi đọc theo nhóm - GV đọc mẫu : giọng chậm rãi * Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn 1, trao đổi và trả lời CH1 : + Bạch Thái Bưởi xuất thân nào ? + Những chi tiết nào chứng tỏ ông là người có chí ? - Cho HS luyện đọc đoạn 1, (giọng kể chuyện) * LG : Tìm tính từ có đoạn - Cho HS đọc đoạn 3, và suy nghĩ trả lời CH 2,4 * HSK,G : trả lời câu hỏi - Cho HS luyện đọc đoạn 3, (giọng sảng khoái thể thành đạt Bạch Thái Bưởi) - Em hiểu Người cùng thời nghĩa là gì ? * Luyện đọc nâng cao : - Cho HS đọc nối tiếp đoạn - tự tìm giọng đọc cho phù hợp với nội dung bài - Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 1, - Cho thi đọc diễn cảm - nhận xét 3’ 3, Củng cố - dặn dò : * KT : Theo em người coi là bậc anh hùng kinh tế cần có phẩm chất gì ? A, Có ý chí vươn lên công việc B, Có tài quản lí công việc để mang lại lợi cao C, Biết tranh thủ ủng hộ khách hàng, bạn bè D, Biết làm giàu cho mình và làm giàu cho đất nước số câu GV yêu cầu - HS mở SGK/115 – QS tranh và TL - HSK,G : đọc - HS đánh vần cá nhân - cặp - Cả lớp đọc thầm - HS đọc truyền điện - HS đọc cặp + từ chú thích - HS đọc nhóm - Thi đọc nhóm - HS nghe - HS đọc to - lớp đọc thầm- TLCH1 - HS : mồ côi cha từ nhỏ, - HS : có lúc trắng tay nản chí - HS đọc cá nhân cặp - HS : khôi ngô - HS đọc to - lớp đọc thầm- TLCH - HSK,G : trả lời - HS đọc cá nhân - cặp - HS : sống cùng thời đại với ông - HS đọc nối tiếp - tự tìm giọng đọc - HS luyện đọc diễn cảm - HS thi đọc diễn cảm - nhận xét - HS làm bc A TUẦN: 12 TOÁN NS: 6/11/11 TIẾT: 56 NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG NG: 7/11/11 I.Mục tiêu: Biết thực phép nhân số với tổng, nhân tổng với nột số II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ bài tập SGK, HS kẻ vào III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: 5’ KT bảng con: Đúng ghi Đ, sai ghi S a.S b.Đ c.Đ d.Đ a) 370 m2 = 3700 dm2  b ) 720000 cm2 = 72 m2  Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (131) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười c) 25 dm2 50cm2 = 2550 cm2  d) 538 dm2 = 5m2 38dm2  33’ d) 138 dm2 = 1m2 38dm2  2.Bài mới: a)Tính và so sánh giá trị biểu thức: Yêu cầu HS thực bảng con: x (3 + 5) và x + x 5, Gv ghi lên bảng -Cho HS so sánh giá trị hai biểu thức trên -KL: x (3 + 5) = x + x b)Nhân số với tổng: -Gv vào kết luận và cho HS biết: x (3 + 5) là số nhân với tổng x + x là tổng các tích số đó với số hạng tổng Vậy: Khi nhân số với tổng, ta có thể nhân số đó với số hạng tổng, cộng các kết với -Viết dạng biểu thức: a x (b + c) = a x b + a x c -Cho nhiều HS nhắc lại c)Thực hành: *Bài 1: Gv treo bảng phụ, gọi HS đọc đề, nêu cấu tạo bảng, HD HS tính nhẩm kết giá trị biểu thức với giá trị a, b, c để viết vào ô trống -Yêu cầu HS làm bài cá nhân, em làm bảng phụ -Chữa bài chung *Bài 2a, b (Ý 1): -Cho HS làm bài vào vở, câu b HD mẫu trước làm *Bài 3: -Cho HS làm bảng các biểu thức, GV ghi bảng -Cho HS nhận xét giá trị, hỏi: Vậy nhân tổng với số ta làm nào ? -Yêu cầu HS cho ví dụ 2’ *HSKG: +Làm thêm bài 4/67 SGK +Tính cách thuận tiện: 2005 x 1999 + 1000 x 2005 3.KT: Số thích hợp viết vào chỗ chấm là số nào? 6+9 = (6 + 5) ………? A B C D 99 HS thực vào bảng theo yêu cầu Giá trị hai biểu thức HS lắng nghe Hs nhìn biểu thức và nêu lại KL – em Hs đọc đề bài, nắm cấu tạo bảng HS làm bài cá nhân vào vở, em làm bài bảng phụ Lớp chữa bài chung HS tự làm bài theo mẫu, tìm cách làm thuận tiện HS làm bài vào bảng Khi nhân tổng với số ta có thể nhân số hạng tổng với số đó cộng các kết qủa lại với HS cho ví dụ như: (2 + 3) x = x + x = + 12 = 20 HSKG tự làm thêm C Thứ ba 8/11/11 Tuần 12 : Tiết : Chính tả NGƯỜI CHIẾN SĨ GIÀU NGHỊ LỰC I, Mục tiêu : - Nghe - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng đoạn văn Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS : 6/ 11 / 11 NG : / 11 /11 (132) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Viết đúng : tên riêng, tháng năm 1975, 30 triễn lãm, đoạt giải thưởng - Làm đúng bài tập 2b II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ chép nội dung bài tập 2b III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Cho HS đàm thoại : đỗ trạng, tiếng, - HS đánh vần đổi ngạc nhiên, đỗ đạt - Nhận xét 7’ 2, Bài : A, GT bài (mục tiêu) - HS mở SGK/116 B, HD viết chính tả : - GV đọc đoạn văn - HS nghe theo dõi - Hỏi :+ Đoạn văn viết ? - HS : hoạ sĩ Lê Duy Ứng + Câu chuyện Lê Duy Ứng kể chuyện gì - HS : Lê Duy Ứng đã vẽ chân dung cảm động ? Bác Hồ máu chảy từ đôi mắt - HD từ mục I - HS đánh vần - HD bài tập 2b(N2) thảo luận - (N2) thảo luận - Cho HS viết bảng : quyệt máu, hỏng mắt, - HS viết bảng triển lãm 20’ C, HS viết bài : - GV đọc cho HS viết ( Chú ý tư ngồi viết ) - HS nghe - viết (1HS viết bảng - lớp viết 5’ D, Chấm chữa bài : vở) - Chấm bài bảng lớp - HS chấm bài bảng lớp - Cho HS đổi bắt lỗi - HS đổi bắt lỗi - Chấm tổ - Yêu cầu lớp làm bài tập VBT - tổ nộp - lớp làm VBT - Chữa lối chung - HS chú ý 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS chơi tiếp sức bài tập 2b - HS chơi tiếp sức - Về nhà viết lại từ sai vào Tuần 12 : NS : /11 / 11 Tiết : Tập làm văn KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN NG : 8/ 11 /11 I, Mục tiêu : - Nhận biết hai cách kết bài (kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng) bài văn kể chuyện (mục I và BT 1, Bt2 mục III - Bước đầu viết đoạn kết bài cho bài văn kể chuyện theo cách mở rộng (BT3, mục III) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết sẵn kết bài Ông Trạng thả diều theo hướng mở rộng và không mở rộng III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS nhắc lại mở bài bài văn kể - HS nhắc lại chuyện - Gọi HS nêu phần mở bài truyện “Hai bàn tay”theo - HS nêu phần mở bài mình cách mở bài gián tiếp (đã làm) - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/122 12’ B, Phần nhận xét : - Bài 1, : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu + Lớp đọc thầm truyện “Ông Trạng thả diều” trang - Lớp đọc thầm - tự tìm 104 – tìm phần kết bài Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (133) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Cho HS phát biểu - nhận xét + GV chốt lại lời giải đúng - Bài : Cho HS đọc nội dung bài tập và mẫu + Cho (N2) trao đổi + Đại diện nhóm phát biểu - nhận xét + GV nhận xét sữa lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp - Bài : Gọi HS đọc yêu cầu + GV treo bảng phụ ghi sẵn hai kết bài + Cho HS suy nghĩ so sánh phát biểu ý kiến + GV chốt lại : - Kết bài truyện Ông Trạng thả diều cho biết kết cục câu chuyện, không bình luận thêm Đây là kết bài không mở rộng - Kết bài khác : Sau cho biết kết cục có lời đánh giá, bình luận thêm câu chuyện Đây là kết bài mở rộng * Cho HS nêu ghi nhớ 18’ C, Phần luyện tập : - Bài : Cho HS đọc tiếp nối (mỗi em ý) + Cho (N2) trao đổi chọn ý nào là kết bài theo cách nào ? + Đại diện nhóm trả lời - nhận xét + GV chốt lại : Kết bài không mở rộng : a Kết bài mở rộng : b,c,d,e - Bài : Gọi HS đọc yêu cầu + Cho HS tự đọc bài tập đọc “Người chính trực, Nỗi dằn vặt An-đrây-ca” tìm kết bài + Cho HS phát biểu - nhận xét - Bài : Cho HS làm bài cá nhân – phát biểu 2’ 3, Củng cố - dặn dò : Hỏi : Có cách kết bài nào - HS tự phát biểu - nhận xét - HS nhắc lại - HS đọc - (N2) trao đổi - Đại diện nhóm phát biểu - nhận xét – HS chú ý nghe - HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS suy nghĩ so sánh – phát biểu - HS đọc lại - 2, HS đọc ghi nhớ - HS đọc tiếp nối -(N2) trao đổi - Đại diện nhóm nêu - nhận xét - HS theo dõi - HS đọc yêu cầu - HS làm việc cá nhân - HS phát biểu - nhận xét - HS làm việc cá nhân - nhận xét - HS nêu TUẦN: 12 TOÁN NS: 6/11/11 TIẾT: 57 NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU NG: 8/11/11 I.Mục tiêu: -Biết thực phép nhân số với hiệu, nhân hiệu với số -Biết giải bài toán và tính giá trị biểu thức liên quan đến phép nhân số với hiệu, nhân hiệu với số II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: KT bảng con: Viết kết phép tính: HS viết kết theo yêu cầu: (7 + 3) = ? (4 + 6) x = ? 80 ; 90 ; 420 ; 10000 (5 + 37) x 10 = ? 100 x (46 + 54) = ? 2.Bài mới: a)Tính và so sánh giá trị biểu thức: 33’ -Gv ghi bảng hai biểu thức: x (7 – 5) và x – x HS thực vào bảng theo yêu cầu -Cho HS tính giá trị biểu thức vào bảng con, nhận xét các kết Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (134) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -KL: x (7 – 5) = x – x b)Nhân số với hiệu: -Gv vào kết luận và cho HS biết: x (7 – 5) là số nhân với hiệu x – x là hiệugiữa các tích số đó với số bị trừ và số trừ Vậy: Khi nhân số với hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ và số trừ, trừ các kết cho -Viết dạng biểu thức: a x (b - c) = a x b - a x c -Cho nhiều HS nhắc lại c)Thực hành: *Bài 1: Gv treo bảng phụ, gọi HS đọc đề, nêu cấu tạo bảng, HD HS tính nhẩm kết giá trị biểu thức với giá trị a, b, c để viết vào ô trống -Yêu cầu HS làm bài cá nhân, em làm bảng phụ -Chữa bài chung *Bài 3: -Cho HS đọc đề, yêu cầu HS tự tóm tắt giải -Gọi HSTB giải bảng, hướng cho các em áp dụng tính chất nhân số với hiệu để làm cho thuận tiện -Chữa bài chung *HSKG: Giải hai cách *Bài 4: -Gv ghi lên bảng, yêu cầu HS tự làm , em làm bảng -Gọi HS nhận xét so sánh hai KQ -Hỏi Khi nhân hiệu với số ta làm nào ? (gọi HSK trả lời trước) -Yêu cầu HS cho ví dụ *HSKG: Làm thêm bài 2/68 SGK 3.KT: Kết phép tính: 368 (40 - 5) = ? 2’ A 12880 C 14715 B 11880 D 2944 Giá trị hai biểu thức HS lắng nghe Hs nhìn biểu thức và nêu lại KL – em Hs đọc đề bài, nắm cấu tạo bảng HS làm bài cá nhân vào vở, em làm bài bảng phụ Lớp chữa bài chung HS đọc đề, tóm tắt giải TT: Có: 40 giá, giá: 175 Bán: 10 giá Còn: … ? Hs làm bài bảng Giá trị hai biểu thức Khi nhân hiêuh với số ta có thể lần lần nhân số bị trừ, số trừ với số đó trừ hai kết cho HS cho VD: (6 – 4) x = x – x HSKG tự làm bài, đổi kiểm tra A Tuần 12 : NS : 6/ 11 / 11 Tiết : Luyện từ và câu MRVT : Ý CHÍ - NGHỊ LỰC NG : 8/11 /11 I, Mục tiêu : Biết thêm số từ ngữ (kể tục ngữ, từ Hán Việt) nói ý chí, nghị lực người ; bước đầu biết xếp các từ Hán Việt (có tiếng chí) theo hai nhóm nghĩa (BT1) ; hiểu nghĩa từ nghị lực (BT2) ; điền đúng số từ (nói ý chí, nghị lực) vào chỗ trống đoạn văn (BT3) ; hiểu ý nghĩa chung số câu tục ngữ theo chủ điểm đã học (BT4) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ cho HS hoạt động nhóm III, Các hoạt động dạy - học : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (135) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TL Hoạt động thầy 5’ 1, Bài cũ : - Hỏi : Thể nào là tính từ ? Cho VD ? - Gọi HS đặt câu có sử dụng tính từ, gạch chân tính từ - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) B, HD HS làm bài tập : 8’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS thảo luận (N4) ghi bảng phụ + Đại diện nhóm trình bày KQ - Nhận xét 7’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS làm việc cá nhân – Phát biểu + Cho HS nhận xét + GV chốt lại : Dòng b nêu đúng nghĩa từ nghị lực + GV giúp HS hiểu thêm các nghĩa khác 7’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS thảo luận (N2) - em phát biểu từ + GV chốt lại : nghị lực, nản chí, tâm, kiên nhẫn, chí, nguyện vọng 8’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - đọc chú thích + Lớp đọc thầm câu tục ngữ - suy nghĩ lời khuyên + GV giúp HS hiểu nghĩa đen cuả câu + Cho HS phát biểu lời khuyên nhủ gửi gắm câu 3’ 3, Củng cố - dặn dò : * KT : Những câu tục ngữ nào nói ý chí, nghị lực A, Một câu nhịn, chín câu lành B, Lửa thử vàng, gian nan thử sức C, Của rề rề không nghề tay * Về học thuộc các từ vừa tìm và các câu tục ngữ Hoạt động trò - HS trả lời - HS lên bảng thực - HS mở SGK/upload.123doc.net - HS đọc to - lớp đọc thầm - (N4) thảo luận ghi bảng phụ - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS làm việc cá nhân – Phát biểu - Lớp nhận xét - HS theo dõi - HS nghe - HS đọc to - lớp đọc thầm - (N2) thảo luận – Phát biểu - HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS làm việc cá nhân - HS nghe - HS phát biểu - HS làm bảng B - HS nghe Thứ tư 9/11/11 Tuần 12 : NS : / 11 /11 Tiết : Tập đọc VẼ TRỨNG NG : 9/ 11 /11 I, Mục tiêu : - Đọc chính xác, không ngát ngứ, vấp váp các tên riêng nước ngoài : Lê-ô-nác-đô-đa Van-xi, Vê-rô-ki-ô - Bước đầu đọc diễn cảm lời thầy giáo (nhẹ nhàng, khuyên bảo ân cần) - Hiểu ND : Nhờ khổ công rèn luyện, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành hoạ sĩ thiên tài (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Câu dài : “Trong nghìn xưa nay/ không có giống đâu” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn tuỳ - HS đọc thuộc và TLCH Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (136) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười thích và TLCH - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh và nêu B, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HSK,G đọc bài - Cho HS luyện đọc từ mục I - Cho HS đọc thầm - Cho HS đọc truyền điện - Cho HS đọc theo đoạn + từ chú thích - Cho HS đọc theo nhóm - Cho HS thi đọc theo nhóm - GV đọc mẫu : giọng kể từ tốn, nhẹ nhàng * Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn trao đổi và trả lời CH1,2 + Sở thích Lê-ô-nác-đô còn nhỏ là gì ? + Tại thầy Vê-rô-ki-ô lại cho vẽ trứng là không dễ ? - Cho HS luyện đọc đoạn (đưa câu dài luyện đoc) - Cho HS đọc đoạn và suy nghĩ trả lời CH 3,4 * LG : Tìm đoạn cuối từ miêu tả Lêô-nác-đô đa Vin-xi - Cho HS luyện đọc đoạn * Luyện đọc nâng cao : - Cho HS đọc nối tiếp đoạn - tự tìm giọng đọc cho phù hợp với nội dung bài - Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 1, - Cho thi đọc diễn cảm - nhận xét 3’ 3, Củng cố - dặn dò : * KT : Nguyên nhân khiến cho Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành hoạ sĩ tiếng Chọn câu trả lời đúng A, Ông là người có tài vẽ bẩm sinh B, Ông học thầy giỏi C, Ông đã dày công khổ luyện D, Người thời đại ông thích các vẽ ông TUẦN: 12 TIẾT: 58 - HS mở SGK/121– QS tranh và TL - HSK,G : đọc - HS đánh vần cá nhân - cặp - Cả lớp đọc thầm - HS đọc truyền điện - HS đọc cặp + từ chú thích - HS đọc nhóm - Thi đọc nhóm - HS nghe - HS đọc to - lớp đọc thầm- TLCH - HS : là thích vẽ - HS : vì theo thầy hàng nghìn trứng, không có lấy hai giống - HS đọc cá nhân- cặp - HS đọc to - lớp đọc thầm- TLCH - HS : nhà điêu khắc,kiến trúc sư, kĩ sư, nhà bác học - HS đọc cá nhân - cặp - HS đọc nối tiếp - tự tìm giọng đọc - HS luyện đọc diễn cảm - HS thi đọc diễn cảm - nhận xét - HS làm bc c -TOÁN NS: 7/11/11 LUYỆN TẬP NG: 9/11/11 I.Mục tiêu: Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp phép nhân, nhân số với tổng (hiệu) thực hành tính, tính nhanh II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt độngcủa trò 5’ 1.Bài cũ: KT trên bảng con: Đúng ghi Đ sai ghi S: HS làm bảng con: Đ ; S ; Đ ; Đ (6 -2) = – 16  (3 + 4) = 3+4  (2 + 4) x = x + x  Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (137) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười (8 – 5) x = x – 45  33’ 2.Bài mới: a)Củng cố kiến thức đã học: -Cho HS nhắc lại các tính chất phép nhân: Giao hoán, kết hợp -Nhắc lại quy tắt nhân số với tổng (một tổng với số); nhân số với hiệu (một hiệu với số) Viết biểu thức chữ bảng b)Luyện tập: *Bài 1a, b (dòng 1):-Cho HS làm bài cá nhân, gọi HSY làm bảng -Củng cố cách nhân số với tổng (một hiệu) *Bài 2a, b (cột 1): -Cho HS đọc đề, HD mẫu -Yêu cầu HS làm bài cá nhân, HSY làm -Chấm số *Bài (chỉ tính chu vi): -Cho HS đọc đề bài, nhắc HS nửa tức là -Yêu cầu HS tự giải vào vở, HSTB làm bảng *HSKG: +Làm thêm bài và các bài còn lại SGK +Tính cách thuận tiện nhất: 2001 x 236 – 36 x 2001 + 2001 x 799 + 2001 3.KT: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của: 2’ 85 – 85 = (6 -3) ………? Là: A B.6 C.85 D.255 HS nêu miệng các tính chất phép nhân, quy tắt nhân số với tổng (hiệu) Viết bảng con: a x b = b x a ; a x (b x c) = (a x b) x c a x (b + c) = a x b + a x c a x (b – c) = a x b – a x c (và ngược lại) HS làm bài cá nhân, SH làm bảng Lớp chữa bài chung HS đọc đề, nắm cách làm qua bài mẫu HS tự làm bài vào vở, SH làm bảng HS đọc đề, tóm tắt giải TT: CD: 180m CR: PHCN = … m ? HSKG tự làm bài C Tuần 12 : NS : 7/11/2011 Tiết : Luyện từ và câu TÍNH TỪ NG : 9/11/2011 I, Mục tiêu : - Nắm số cách thể mức độ đặc điểm, tính chất (ND Ghi nhớ) - Nhận biết từ ngữ biểu thi mức độ đặc điểm, tính chất (BT1, mục III) ; bước đầu tìm số từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất và tập đặt câu với từ tìm (BT2, BT3, mục III) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết sẵn câu BT1, phần nhận xét - Bảng phụ viết sẵn BT1 phần luyện tập III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc lòng - HS trả lời câu tục ngữ và nêu ý nghĩa câu - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài : (mục tiêu) - HS mở SGK/123 12’ B, Phần nhận xét : - Bài : Cho HS đọc nội dung bài - HS đọc to -lớp đọc thầm + Cho HS thảo luận cặp – phát biểu - (N2) thảo luận – phát biểu + Hỏi : Em có nhận xét gì các từ đặc - HS : Ở mức độ trắng trung bình thì điểm trên ? dùng tính từ trắng Ở mức độ ít trắng thì Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (138) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười dùng từ láy trăng trắng Ở mức độ trắng cao thì dùng từ ghép trắng tinh + GV : Mức độ đặc điểm từ giấy thể - HS theo dõi cách tạo các từ ghép : trắng tinh, từ láy trăng trắng, từ tính từ trắng đã cho ban đầu - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và nội dung - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS làm việc cá nhân - trả lời - HS làm việc cá nhân - trả lời + GV : Có cách thể mức độ đặc - HS chú ý điểm, tính chất + Hỏi : Có cách nào thể mức độ - HS : trả lời theo hiểu biết mình đặc điểm, tính chất ? Đó là cách nào ? - Gọi 2, HS đọc ghi nhớ - 2,3 HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS cho ví dụ các cách thể - HS cho ví dụ 18’ C, Phần luyện tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho lớp làm VBT – HS làm bảng phụ - Lớp làm VBT – HS làm bảng phụ + Nhận xét - Lớp nhận xét + Cho HS đọc lại đoạn văn - 1,2 HS đọc lại đoạn văn - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + (N4) thảo luận – ghi bảng phụ - (N4) làm việc + Đại diện nhóm nêu KQ - nhận xét - Đại diện nhóm trình bày KQ - nhận xét + Chốt lại lời giải đúng - HS theo dõi - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to + Chia nhóm chơi tiếp sức - HS tham gia chơi tiếp sức 3’ 3, Củng cố - dặn dò : * KT : Có cách thể mức độ đặc điểm, - HS nêu tính chất ? Đó là cách nào ? * Về nhà viết lại 20 từ tìm vào - HS nghe Tuần 12 : Tiết : Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC NS : /11 / 11 NG : 9/11/11 I, Mục tiêu : - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại câu chuyện (mẫu chuỵện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói người có nghị lực, có ý chí vươn lên sống - Hiểu câu chuỵện và nêu nội dung chính truyện II, Đồ dùng dạy - học : HS chuẩn bị mạng từ chốt III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS tiếp nối kể đoạn - HS kể - HS trả lời câu hỏi truyện Bàn chân kì diệu và TLCH : Em học điều gì Nguyễn Ngọc Kí ? - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/119 - GV kiểm tra mạng từ chốt - HS để mạng từ chốt lên bàn B, HD HS kể chuyện : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (139) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Cho HS đọc đề bài – GV viết bảng - Phân tích đề bài, gạch chân các từ : nghe, đọc, có nghị lực - Cho HS đọc gợi ý - Cho HS giới thiệu truyện mình định kể - Yêu cầu HS đọc gợi ý - Cho HS kể (N2) – GV gợi ý : + Em cần giới thiệu tên truyện, tên nhân vật mình định kể + Kể chi tiết làm rõ ý chí, nghị lực nhân vật - Cho HS thi kể trước lớp - Yêu cầu HS lắng nghe và hỏi lại bạn kể tình tiết nội dung truyện, ý nghĩa truyện - Cho HS nhận xét , bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, kể hấp dẫn - GV cho điểm HS kể tốt 2’ 3, Củng cố - dặn dò : * Về nhà kể lại cho người thân nghe và chuẩn bị câu chuyện tuần 13 - 2, HS đọc đề bài - HS nêu từ trọng tâm đề bài - HS đọc nối tiếp gợi ý - HS giới thiệu - HS đọc - (N2) tập kể - HS thi kể trước lớp - HS theo dõi - HS nhận xét, bình chọn - HS nghe - HS nghe và ghi bài Thứ năm 10/11/11 Tuần 12 : NS : / 11/11 Tiết : Tập làm văn KỂ CHUYỆN (Kiểm tra viết ) NG : 10 /11 /11 I, Mục tiêu : - Viết bài văn kể chuyện đúng yêu cầu đề bài, có nhân vật, việc, cốt truyện (mở bài, diễn biến, kết thúc) - Diễn đạt thành câu, trình bày ; độ dài bài viết khoảng 120 chữ (khoảng 12 câu) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết vắn tắt dàn ý bài văn kể chuyện III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1’ 1, Kiểm tra vở, bút HS - HS để vở, bút lên bàn 38’ 2, Thực hành viết : - GV đề (SGK)/124 - HS mở SGK/124 - Yêu cầu HS lựa chọn đề để viết bài - HS đọc và lựa chọn đề bài để viết - Cho HS viết bài - HS viết bài - GV thu bài - HS nộp bài TUẦN: 12 TIẾT: 59 TOÁN NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ NS: 8/11/11 NG: 10/11/11 I.Mục tiêu: -Biết cách nhân với số có hai chữ số -Biết giải bài toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số II.Bảng phụ ghi bài tập KT III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt đông thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Yêu cầu lớp làm bảng con, em làm HS đặt tính vào bảng hai bài Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (140) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười bảng lớp: 36 x 20 ; 36 x 2.Bài mới: 33’ a)Tìm cách tính 36 x 23: HS nhận 36 x 23 = 36 x (20 + 3) Dựa vào bài cũ yêu cầu HS nhận xét giá trị = 36 x 20 + 36 x hai biểu thức trên với biểu thức: 36 x 23 =720 + 108 = 828 b)Giới thiệu đặt tính và tính: HS lắng nghe -GV: Để tìm 36 x 23 = ? ta phải thực phép nhân36 x20 và 36 x 3; và phép cộng (720 + 108); ta có thể viết gộp: HS nhân các tích riêng, ghi nhớ cách viết các tích riêng đó x 36 23 VD: nhân 18 viết nhớ 108 36 x 3 nhân với 10, viết 10 72 36 x (chục) …………………………………… 828 108 + 720 -Gv giới thiệu: 108 là tích riêng thứ ; 72 gọi là tích riêng thứ hai Tích riêng thứ hai viết lùi sang bên trái cột vì nó là 72 chục, viết đầy đủ là 720 HS cùng tham gia nhân bảng, Gv viết -Cho HS làm ví dụ: 125 x 24 ; 2417 x 35 c)Thực hành: *Bài 1a, b, c: HS làm bảng Cho HS làm bảng bài -Chú ý cách tìm các tích riêng *Bài 3: HS đọc đề bài , tự giải -Yêu cầu Hs nêu đề bài em giải bảng, lớp làm -Cho HS tự tóm tắt tính -Chú ý tên đơn vị và cách nhân HSY HSKG tự làm bài *HSKG: Làm thêm bài 2/69 SGK Chọn ý c, giải thích vì ý a, b sai 2’ 3.KT: Bài 4/69 VBT Thứ sáu 11/11/11 TUẦN: 12 TIẾT: 60 TOÁN LUYỆN TẬP NS: 9/11/11 NG: 11/11/11 I.Mục tiêu: -Thực nhân với số có hai chữ số -Vận dụng vào giải bài toán có phép nhân với số có hai chữ số II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt đông thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: 5’ Tính: 245 x 37, 98 x 76 HS làm bài vào bảng 2.Bài mới: Luyện tập 32’ *Bài 1: HS làm bảng bài -Tổ chức cho HS làm bảng bài HSY nêu lại cách tính -2 bài -Củng cố cách nhân với số có hai chữ số Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (141) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười *Bài (cột 1, 2) -Cho HS tự làm vào -Lưu ý: Tính ngoài giấy nháp ghi kết vào, gọi HSY làm bài bảng -Chấm số bài *Bài 3: -Cho HS đọc đè -Yêu càu HS tự tóm tắt giải vào vở, gọi HSTB làm bảng -Chấm -7 bài 3’ HS tự làm bài vào HS làm bài bảng Lớp chữa bài chung HS đọc đề ; tự tóm tắt giải vào vở, em làm bảng: Trong tim người đó đập số lần là: 75 x 60 = 4500 (lần) 24 tim người đó đập số lần là: 4500 x 24 = 108000 (lần) *HSKG: Làm thêm bài 4,5/70 SGK HS biết người bình thường tim đập 75 lần 3.KT: Lan mua 25 vở, Hà mua 20 phút vở, biết giá 2500 đồng HSKG tự làm bài Hỏi hai bạn mua hết bao nhiêu tiền ? A A.112500 đồng B 11250 đồng C 22500 đồng D 2250 đồng SINH HOẠT TẬPTHỂ TUẦN12 1/Đánh giá hoạt động lớp tuần qua -Đa số Hs học làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ song còn số em lớp còn nói chuyện riêng.chuẩn bị bài tập chưa tốt ( Vĩ, K Hậu, Sương ) - Tập huấn thi vẽ ( Ánh, Thịnh ) -Tiếp tục luyện thi Olym pic toán 2/Triển khai công tác tuần đến - Chuẩn bị chương trình phát Măng non - Nhắc nhở các em chuẩn bị sách vở, D/c học tập đầy đủ và cách bảo quản , giữ gìn sách mùa mưa - Thực tuần lễ học tốt - Luyện tập thi giải toán trên mạng Nhi, Luân, Thắng, Sương - Nộp các khoản thu hộ 3/Ôn các bài múa hát theo chủ đề tháng 4/Chơi các trò chơi Hs yêu thích TUẦN 13 ( TỪ 14/11 ĐẾN 18/11/11) Thứ hai 14/11/11 Tuần 13 : NS : 13/ 11 / 11 Tiết : Tập đọc NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO NG : 14/ 11 / 11 I, Mục tiêu : - Phát âm : sa hoàng, pháo thăng thiên - Đọc đúng tên riêng nước ngoài (Xi-ô-côp-xki) ; biết đọc phân biệt lời nhân vật và lời dẫn câu chuyện Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (142) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Hiểu ND : Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn-côp-xki nhờ nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm, đã thực thành công mơ ước tìm đường lên các vì (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Câu dài : “Nhưng rủi ro bay được”.Bảng phụ viết BT trắc nghiệm III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc đoạn tuỳ thích - HS đọc – TLCH bài Vẽ trứng và TLCH nội dung bài 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh - HS mở SGK/125 – QS tranh – TL GT bài B,H D luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HS đọc bài - HSK,G đọc bài - HD luyện đọc từ mục I - HS đọc cá nhân - cặp - đồng - Cho HS đọc thầm - HS đọc thầm lớp - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc truyền điện - Cho HS đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc đoạn + từ chú thích - Cho HS đọc nhóm - HS đọc nhóm - Cho HS thi đọc nhóm - nhận xét - HS thi đọc nhóm - nhận xét - GV đọc mẫu : giọng trang trọng, cảm hứng ca - HS theo dõi ngợi, khâm phục * Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn – TLCH1 - HS đọc to - lớp đọc thầm, TLCH Hỏi : + Khi còn nhỏ, ông đã làm gì để có thể - HS : nháy qua cửa sổ bay theo bay ? + Theo em, hình ảnh nào đã gợi ước muốn tìm - HS : bóng không có cánh mà bay cách bay không trung Xi-ôn-cốp-xki + Cho HS luyện đọc đoạn 1(Câu dài) - HS luyện đọc cá nhân – nhóm - Cho HS đọc đoạn 2, – TLCH 2, - HS đọc to -lớp đọc thầm, TLCH + Cho HSluyện đọc đoạn 2, ( nhấn giọng : - HS luyện đọc không nhiêu, hì hục, hàng trăm lần ) - Cho HS đọc đoạn - HS đọc đoạn * LG : Tìm từ ngữ nói ý chí, nghị - HS : hì hục làm thí nghiệm, tiết kiệm tiền lực, khao khát hiểu biết Xi-ôn-cốp-xki để mua sách, * Luyện đọc nâng cao : - Cho HS tiếp nối đọc đoạn bài - HS đọc đoạn HStheo dõi tìm cách đọc hay - Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc - HS theo dõi - Cho HS luyện đọc cặp - HS (N2) luyện đọc - Cho HS thi đọc diễn cảm - nhận xét giọng - HS thi đọc diễn cảm - nhận xét 3’ đọc - HS : tự phát biểu * LH : Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? Em - HS làm bc học điều gì qua cách làm việc nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki ? 3, Củng cố - dặn dò : *Chọn tên phù hợp với ND c/ch A, Một người giàu mơ ước ; B, Một C người tài C, Nhà bác học giàu nghị lực ; D, Ông tổ tên lửa Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (143) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TUẦN: 13 TIẾT: 61 TOÁN GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11 I.Mục tiêu: Biết cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy 5’ 1.Bài cũ: Tổ chức làm bảng em làm bảng lớp: Đặt tính: 428 x 39, 27 x 11, 35 x 11 33’ 2.Bài mới: a)Trường hợp tổng hai chữ số bé 10: -Cho HS nhận xét kết 297 với thừa số 27 -Yêu cầu HS nhận xét phép tính 35 x 11 NS: 13/11/11 NG: 14/11/11 Hoạt động trò HS làm bài bảng con, nhận xét kết bạn làm trên lớp VD:x 27 x 35 11 11 297 385 -Giống chữ số và chữ số đầu và cuối, chữ số tổng và -Giống số và đầu và cuối, là tổng và đặt GV nêu KL: Khi nhân số có hai chữ số với 11 ta việc tính tổng các chữ số số đó, tổng bé 10 thì viết tổng vào hai chữ số đó Gv nêu VD yêu cầu HS nhẩm: 34 x 11 = 374; 21 x 11 = 231; … HS nêu cách nhẩm cho bài: 34 x 11 ta lấy b)Trường hợp tổng hai chữ số lớn + = viết thành 374 … 10: -Cho HS tính: 48 x 11 cách đặt tính vào bảng con, sau đó yêu cầu HS tính nhẩm HS làm bảng x 48 trên và rút nhận xét 11 48 -GV nêu cách nhẩm: + 12; Viết 48 vào hai chữ số 48, 428; Thêm 528 vào 428 ta 528 -Giống chữ số cuối, số + 1, -KL: Khi nhân số có hai chữ số với 11 tổng và là 12, số viết từ và trường hợp tổng hai chữ số lớn hai chữ số và … 10 thì ta viết chữ số hàng đơn vị vào hai chữ số đó và thêm vào chữ số hàng chục số ban đầu ta tích cần tìm -Yêu cầu HS nêu ví dụ VD HS nêu : 38 x 11 = 418, … c)Thực hành: *Bài 1: -Cho HS thực bảng HS làm bảng con, số em nêu cách nhẩm -Gọi vài em nêu lại cách nhẩm theo yêu cầu *Bài 3: -Cho HS nêu tóm tắt tự giải vào HS nêu tóm tắt, nêu hướng giải, tự giải vào -Hướng cho HS giải theo cách: C tính ; C2 đưa nhân tổng với số Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (144) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Chấm 5-7 bài 2’ *HSKG: Làm thêm bài 2, 4/71 SGK HSKG làm bài vào vở, đổi kiểm tra 3.KT: Viết nhanh kết vào bảng giá 1089 trị biểu thức: 99 x 11 = ? Thứ ba 15/11/11 Tuần 13 : NS : 13/11/11 Tiết : Chính tả NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO NG : 15/11/11 I, Mục tiêu : - Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng đoạn văn - Viết đúng : Xi-ôn-cốp-xki, dại dột - Làm đúng các bài tập 2b, 3b II, Đồ dùng day - học : Bảng phụ chép đoạn văn BT2b III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Cho HS đàm thoại : máu chảy, triển - HS đánh vần cá nhân lãm, mĩ thuật - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/126 B, HD viết chính tả : - GV đọc đoạn văn - HS theo dõi - HD từ mục I - HS đánh vần cá nhân - cặp - HD bài tập (N2) trao đổi - (N2) trao đổi - Cho HS viết bảng từ mục I - HS viết bảng - GV đọc cho HS viết bài (chú ý các cụm dài : - Lớp viết - HS viết bảng lớp Xi-ôn-cốp-xki lên bầu trời, đầu óc câu hỏi.) - GV đọc cho HS soát lại bài - HS soát lại bài C, Chấm chữa bài : - Cho HS chấm bài bảng lớp - HS chấm bảng lớp (từng dòng) - Cho HS viết bảng lên sửa sai (nếu có) - HS lên sửa sai - Cho HS đổi bắt lỗi - Từng cặp đổi bắt lỗi - Chấm bài tổ - lớp làm bài VBT - Lớp làm VBT - Nhận xét chữa lỗi chung - HS nghe 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS chơi tiếp sức bài tập 2b - HS tham gia chơi * Về nhà viết lại từ sai vào - HS nghe Tuần 13 : TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN Tiết : Tập làm văn (Soạn riêng) NS : 14 /11 /11 NG : 15 /11/11 TUẦN: 13 TOÁN NS: 14/11/11 TIẾT: 62 NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ NG: 15/11/11 I.Mục tiêu: -Biết cách nhân với số có ba chữ số -Tính giá trị biểu thức II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (145) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 5’ 1.Bài cũ: Cho HS làm bảng con: 45 x 11; 65 x 11 ; 87 x 11; 92 x 11 2.Bài mới: 5’ a)Tìm cách tính: 164 x 123 -Cho HS làm bảng con, Gv ghi lại bảng: 164 x 100, 164 x 20, 164 x -Vậy 164 x 123 = 164 x (100 + 20 +3) = 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x = 16400 + 3280 + 492 = 20172 8’ b)Giới thiệu cách đặt tính và tính: -Hỏi: để tính 164 x 123 ta thực lần nhân? Mấy lần cộng? -HD đặt tính, yêu cầu HS nêu miệng phép nhân, Gv ghi kết và hoàn chỉnh cách đặt tính -Lưu ý: + 492 gọi là tích riêng thứ nhất, 328 gọi là tích riêng thứ hai, 164 gọi là tích riêng thứ ba +Phải viết tích riêng thứ hai lùi sang trái cột so với tích riêng thứ vì đây là 328 chục; phải viết tích riêng thứ ba lùi sang trái hai cột so với tích riêng thứ vì đây là 164 trăm (một cột so với tích riêng thứ hai) 15’ c)Thực hành: *Bài 1: -Cho HS làm bài vào bảng bài, yêu cầu cá em nêu cách nhân bài -Chữa bài chung HS làm bàn vào bảng con, số em nêu cách nhẩm HS thực bảng con, theo dõi bước Biết cách thực theo cột ngang -Ta thực hoiện ba lần nhân, hai lần cộng x 164 123 492 328 164 20172 HS nêu cách nhân HS ghi nhớ, nêu lại cách đặt tính và tính HS làm bảng và nêu cách tính theo yêu cầu *Bài 3: -Cho HS tóm tắt tự giải vào vở, em làm bảng lớp HS tóm tắt giải: -Chấm số bài Diện tích mảnh vườn là: *HSKG: Làm thêm bài 2/73 SGK 125 x 125 = 15625 (m2) *HSKG tự làm thêm bài 3’ 3.KT: Cho phép nhân 367 x 125: Cách thực nào đúng ? (Cách 3) x 367 125 1835 734 367 12845 x 367 125 1835 734 367 2936 Tuần 13 : Tiết : Luyện từ và câu MRVT : Ý CHÍ - NGHỊ LỰC Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 x 367 125 1835 734 367 45875 NS : 14 /11/11 NG : 15/11/11 (146) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười I, Mục tiêu : - Biết thêm số từ ngữ nói ý chí, nghị lực người ; bước đầu biết tìm từ (BT1), đặt câu (BT2), viết đoạn văn ngắn (BT3) có sử dụng các từ ngữ hướng vào chủ điểm học II, Đồ dùng dạy - học : Kẻ sẵn các cột a,b (BT1), thành các cột DT, ĐT, TT III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Yêu cầu HS nêu cách thể mức - HS nêu độ đặc điểm, tính chất - Gọi HS tìm từ ngữ nêu cách thể trên - HS thực - Nhận xét 8’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/127 - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và nội dung - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS làm việc (N4) ghi bảng phụ - (N4) làm việc + Đại diện nhóm trả lời - nhận xét - Đại diện nhóm trả lời - nhận xét + GV chốt lại : - HS nghe theo dõi a, chí, tâm, bền chí, bền gan, bền lòng b, khó khăn, gian khổ, gian nan, gian lao, - HS đọc to - lớp đọc thầm 11’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS tham gia chơi + Cho HS chơi tiếp sức (thi tổ) - HS nghe * Lưu ý : Các từ : gian khổ, khó khăn có dùng là danh từ, có là động từ, tính từ - HS đọc to 15’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS : viết người có ý chí, nghị - Hỏi : + Đoạn văn yêu cầu viết nội dung gì ? lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt thành công - HS : Đó chính là bác hàng xóm nhà em + Bằng cách nào em biết người đó ? - HS : Có công mài sắt - Hãy đọc lại các câu tục ngữ, thành ngữ đã học Có chí thì nên đã viết có nội dung Có chí thì nên Nhà có Thất bại là mẹ - Cho HS tự suy nghĩ viết nháp Chớ thấy sóng - Cho HS nối tiếp đọc đoạn văn đã làm - HS tự làm - Nhận xét, sửa lỗi dùng từ, đặt câu – cho điểm - HS đọc đoạn văn đã làm 1’ 3, Củng cố - dặn dò : Về viết lại đoạn văn vào - HS chú ý - HS nghe Thứ tư 16/11/11 Tuần 13 : NS : 14 /11/11 Tiết : Tập đọc VĂN HAY CHỮ TỐT NG : 16/11/11 I, Mục tiêu : - Phát âm : khẩn khoản, oan uổng - Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn - Hiểu ND : Ca ngợi tính kiên trì, tâm sửa chữa chữ viết xấu để trở thành người viết chữ đẹp Cao Bá Quát (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Câu dài : “Thưở học cho điểm kém”.Bảng phụ viết BT trắc nghiệm III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc đoạn tuỳ thích bài - HS đọc – TLCH Người tìm đường lên các vì và TLCH nội dung bài Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (147) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh GT bài B,H D luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HS đọc bài - HD luyện đọc từ mục I - Cho HS đọc thầm - Cho HS đọc truyền điện - Cho HS đọc đoạn + từ chú thích - Cho HS đọc nhóm - Cho HS thi đọc nhóm - nhận xét - GV đọc mẫu : giọng từ tốn * Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn – TLCH1 Hỏi : + Bà cụ hàng xóm nhờ ông làm gì ? + Thái độ Cao Bá Quát nhận lời giúp bà cụ hàng xóm ? + Cho HS luyện đọc đoạn 1(Câu dài) - Cho HS đọc đoạn – TLCH + Theo em, bà cụ bị quan thét lình đuổi Cao Bá Quát có cảm giác nào ? + Cho HS luyện đọc đoạn ( nhấn giọng : thét lính đuổi, vô cùng ân hận, dốc sức) - Cho HS đọc đoạn – TLCH3 * LG : Tìm từ ngữ nói ý chí, nghị lực, tâm luyện chữ Cao Bá Quát - Cho HS đọc toàn bài - lớp suy nghĩ TLCH4 *LH : Qua việc luyện chữ em thấy Cao Bá Quát là người : A, Chịu khó ; B, Thông minh hay kiên trì C, Kiên trì, nhẫn nại làm việc - Em học gì từ ông ? Em đã làm chưa ? * Luyện đọc nâng cao : - Cho HS tiếp nối đọc đoạn bài HS theo dõi tìm cách đọc hay - Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc - Cho HS luyện đọc (N3) theo cách phân vai - Cho HS thi đọc diễn cảm - nhận xét giọng đọc 3’ 3, Củng cố - dặn dò : Cho HS đọc lại bài - Hỏi : Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ? * Về học thuộc đoạn diễn cảm - HS mở SGK/129 – QS tranh – TL - HSK,G đọc bài - HS đọc cá nhân - cặp - đồng - HS đọc thầm lớp - HS đọc truyền điện - HS đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc nhóm - HS thi đọc nhóm - nhận xét - HS theo dõi - HS đọc to - lớp đọc thầm, TLCH - HS : viết cho lá đơn - HS : ông vui vẻ và nói : - HS luyện đọc cá nhân – nhóm - HS đọc to -lớp đọc thầm, TLCH - HS : ân hận và dằn vặt mình Ông nghĩ dù văn hay đến đâu - HS luyện đọc - HS đọc đoạn 3- TLCH3 - HS : dốc sức, sáng sáng, tối tối viết mười trang vở, - Lớp đọc – TLCH4 - HS đọc C - HS tự trả lời - HS đọc - HS (N3) luyện đọc - HS thi đọc diễn cảm - nhận xét - HS đọc bài - HS trả lời - HS ghi bài TUẦN: 13 TOÁN TIẾT: 63 NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tt) I.Mục tiêu: Biết cách nhân với số có ba chữ số mà chữ số hàng chục là II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS: 14/11/11 NG: 16/11/11 Hoạt đông trò (148) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 4’ 1.Bài cũ: Yêu cầu HS thực bảng con: 347 x 123, nêu cách nhân HS làm bài vào bảng con, nêu miệng cách 2.Bài mới: tính 32’ a)Giới thiệu cách đặt tính và tính: -Gv nêu phép tính: 258 x 203 -Yêu cầu HS làm bài vào bảng con, HS l;àm HS làm bài vào bảng con: bảng lớp x 258 203 774 -Cho HS nhận xét các tích riêng 000 -Gv HD HS cách viết gọn: 516 52374 x 258 203 HS nhận xét: Tích riêng thứ hai gồm toàn 774 chữ số 516 52374 HS chú ý cách viết, ghi nhớ cách làm -Chú ý viết tích riêng 516 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ b)Thực hành: *Bài 1: -Cho HS làm bài vào bảng con, củng cố HS làm bài cá nhân vào bảng con, số cách tính em nêu cách tính theo yêu cầu *Bài 2: -Cho HS tự phát phép nhân nào đúng, phép Thảo luận nhóm đôi, đưa kết đúng, nhân nào sai và giải thích vì sai số em giải thích vì sai: cách -Chú ý gọi HS TB,Y giải thích viết tích riêng thứ hai sai vị trí *HSKG: Làm thêm bài 3/73 SGK 3.KT: Chọn cách nhân nào đúng các cách HSKG: tự làm bài vào tính sau: 3’ A x 418 B x 418 C x 418 304 304 304 HS chọn câu B 1672 1672 1672 1254 1254 1254 14212 127072 2926 Tuần 13 : NS : 14/11/11 Tiết : Luyện từ và câu CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI NG : 16/11/11 I, Mục tiêu : - Hiểu tác dụng câu hỏi và dấu hiêu chính để nhận biết chúng (ND Ghi nhớ) - Xác định CH văn (BT1, mục III) ; bước đầu biết đặt CH để trao đổi theo nội dung, yêu cầu cho trước (BT2, BT3) II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ kẻ các cột : Câu hỏi - - hỏi - dấu hiệu theo nội dung BT1, 2, III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS trả lời - HS1 : nêu từ nói ý chí, nghị lực người - HS2 : Đọc đoạn văn viết người có ý Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (149) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 12’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) B, Tìm hiểu ví dụ : - Bài : - Yêu cầu HS mở SGK đọc thầm bài Người tìm đường lên các vì và tìm các câu hỏi bài + Cho HS phát biểu – GV ghi nhanh lên bảng - Bài 2, : + Hỏi : Các câu hỏi là và để hỏi ? + Những dấu hiêu nào giúp em nhận đó là câu hỏi ? + Câu hỏi dùng để làm gì ? + Câu hỏi dùng để hỏi ? - GV chốt lại trên bảng phụ - Cho HS đọc ghi nhớ * Gọi HS đọc câu hỏi để hỏi người khác và tự hỏi mình - Nhận xét 19’ C, Phần luyện tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS làm VBT – em làm phiếu + HS làm phiếu trình bày - nhận xét + GV chốt lại ý đúng - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và mẫu + GV viết bảng câu : Về nhà, bà kể lại chuyện, khiến Cao Bá Quát vô cùng ân hận + Gọi HS làm mẫu (Hỏi – đáp) + Yêu cầu cặp đọc thầm bài “Văn hay chữ tốt” chọn các câu thực hành hỏi – đáp + Từng cặp trình bày trước lớp + Nhận xét – bình chọn cặp hỏi – đáp thành thạo, tự nhiên, đúng ngữ điệu - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và mẫu + GV gợi ý : Có thể hỏi bài đã học qua, sách cần tìm, phim đã xem, bài tập cần làm, thi đến + Nhận xét tuyên dương 3, Củng cố - dặn dò : 2’ - Hỏi : Nêu tác dụng và dấu hiệu nhận biết câu hỏi * Về viết câu hỏi vừa đặt vào chí - nghị lực - HS mở SGK/ 131 - HS mở SGK/125 đọc thầm và tìm câu hỏi - HS phát biểu - Câu : Xi-ôn-cốp-xki tự hỏi mình - Câu : người bạn hỏi Xi-ôncốp- - HS : có dấu chấm hỏi và từ để hỏi Vì ? Như nào ? - HS : để hỏi điều chưa biết - HS : để hỏi người khác hay hỏi chính mình – HS theo dõi - 2, HS đọc ghi nhớ - HS đọc câu hỏi - HS nghe - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS làm VBT – em làm phiếu - HS trình bày - nhận xét - HS chú ý - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS đọc thầm câu - HSK,G làm mẫu - lớp theo dõi - (N2) làm việc - Từng nhóm trình bày - Nhận xét – bình chọn - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS theo dõi - HS tự nêu câu hỏi - Nhận xét - HS nêu - HS ghi bài Tuần 13 : KỂ CHUYỆN NS : 14 /11 /11 Tiết : Kể chuyện ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA NG : 16 /11/ 11 I, Mục tiêu : - Dựa vào SGK, chọn câu chuyện (được chứng kiến tham gia) thể đúng tinh thần kiên trì vượt khó - Biết xếp các việc thành câu chuyện II, Đồ dùng dạy - học :-HS mạng từ chốt III, Các hoạt động dạy - học : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (150) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TL Hoạt động thầy 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS kể lại truyện em đã nghe, đã đọc người có nghị lực - Nhận xét 5’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) B, HD kể chuyện : - Kiểm tra mạng từ chốt đã chuẩn bị * Tìm hiểu đề : Cho HS đọc đề bài - HD phân tích đề : gạch chân các từ : chứng kiến, tham gia, kiên trì vượt khó - Cho HS đọc gợi ý - Hỏi : Thế nào là người có tinh thần vượt khó ? Hoạt động trò - HS kể truyện em đã nghe, đã đọc - HS mở SGK/128 - HS để mạng từ chốt lên bàn - 2,3 HS đọc đề bài - HS nêu từ trọng tâm đề bài - HS tiếp nối đọc gợi ý - HS : Người có tinh thần vượt khó là người không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn cố gắng, khổ công để làm công việc mà mình mong muốn hay có ích - Em kể ? Câu chuyện đó nào ? - HS tiếp nối trả lời - Yêu cầu QS tranh minh hoạ SGK và mô tả - HS giới thiệu : gì em biết qua tranh + Tranh và tranh kể bạn gái có gia đình vất vả Hàng ngày, bạn phải làm nhiều việc để giúp đỡ gia đình Tối đến bạn chịu khó học bài + Tranh 2, : kể bạn trai bị khuyết tật bạn kiên trì, cố gắng luyện tập và học hành 27’ B, Kể nhóm : - Gọi HS đọc lại gợi ý - HS đọc lại gợi ý - Cho HS kể chuyện theo cặp - (N2) kể chuyện C, Kể trước lớp : - Cho HS thi kể - HS thi kể - GV khuyến khích HS lắng nghe và hỏi lại bạn kể - HS nghe và trả lời bạn hỏi tình tiết nội dung, ý nghĩa truyện - Cho HS nhận xét - Nhận xét 1’ 3, Củng cố - dặn dò : * Về nhà tập kể lại cho người thân nghe - HS nghe Thứ năm 17/11/11 Tuần 13 : NS : 15/11/11 Tiết : Tập làm văn ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN NG : 17/11/11 I, Mục tiêu : - Nắm số đặc điểm đã học văn kể chuyện (nội dung, nhân vật, cốt truyện) ; kể câu chuỵện theo đề tài cho trước ; nắm nhân vật, tính cách nhân vật và ý nghĩa câu chuyện đó để trao đổi với bạn II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ ghi tóm tắt số kiến thức văn kể chuyện III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 7’ 1, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/132 - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (151) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Cho HS thảo luận cặp – phát biểu + Hỏi : Đề và đề thuộc loại văn gì ? Vì em biết ? + GV : Trong đề bài trên, có đề là văn kể chuyện Vì làm đề văn này, các em phải chú ý đến nhân vật, cốt truyện, diễn biến, ý nghĩa, truyện.Nhân vật này là gương rèn luyện thân thể, nghị lực và tâm nhân vật đáng ca ngợi và noi theo - Bài 2,3 : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS nói đề tài mình chọn định kể + Cho HS viết nhanh dàn ý câu chuyện + Từng cặp thực hành trao đổi câu chuyện theo yêu cầu bài tập 30’ + GV treo bảng phụ viết sẵn tổng kết văn kể chuyện + Cho HS thi kể chuyện trước lớp + Cho HS trao đổi đối thoại cùng các bạn nhân vật truyện, tính cách, ý nghĩa, cách mở đầu, kết thúc câu chuyện 1’ 2, Củng cố - dặn dò : * Về nhà ôn lại các kiến thức cần nhớ TUẦN: 13 TIẾT: 64 TOÁN LUYỆN TẬP - (N2) thảo luận – phát biểu : + Đề thuộc loại văn kể chuyện Vì đây là kể lại chuỗi việc có liên quan đến gương rèn luyện thân thể và có ý nghĩa khuyên người hãy học tập và làm theo gương đó - HS : Đề văn viết thư, đề văn miêu tả - HS nghe - HS đọc nối tiếp - HS phát biểu - HS làm việc -(N2) thực hành - HS đọc - HS thi kể - HS trao đổi đối thoại - HS nghe NS: 15/11/11 NG: 17/11/11 I.Mục tiêu: -Thực nhân với số có hai, ba chữ số -Biết vận dụng tính chất phép nhân thực hành tính -Biết công thức tính (bằng chữ) và tính diện tích hình chữ nhật II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 3’ 1.Bài cũ: Gọi em làm bài bảng: HS làm bảng, lớp nhận xét chung 235 x 503 307 x 653 546 x 302 -Yêu cầu lớp nhận xét 35’ 2.Bài mới: Luyện tập: *Bài 1: -Tổ chức làm bài cá nhân HS làm bài cá nhân, làm bảng, chữa bài chung -Gọi em HSTB,Y làm bảng -Yêu cầu lớp chữa bài chung, củng cố cách nhân với số có tận cùng là 0; nhân với số có chữ số; nhân với số có chữ số hàng chục *Bài 3: -Cho HS làm bài cá nhân, em làm bảng HS tự làm bài, em làm bảng, nộp 6-8 em -Lưu ý Hs tính theo cách thuận tiện -Chữa bài, củng cố các tính chất phép Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (152) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười nhân *Bài 5a; -Yêu cầu HS tự làm bài gọi HS làm bảng -Chấm số bài trước chữa 2’ HS nêu lại công thức tính diên tích hình chữ nhật Tự làm bài vào vở: VD: Khi a = 12cm, b= 5cm thì diện tích hình chữ nhật là: 12 x 10 = 120 (cm2) *HSKG: Làm thêm bài 2, 4, 5b/74 SGK HD bài 5b: Nếu chiều dài gấp lên lần thì chiều dài là a x và diện tích hình chữ HSKG tự làm bài nhật là: a x x b = x (a x b) = x S Vậy chiều dài gấp lên lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích gấp lên lần 3.KT: Tính: 584 x 204 vào bảng -Làm bài tập 3/74 SGK HS đặt tính vào bảng kiểm tra kết Thứ sáu 18/11/11 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG TUẦN: 13 NS: 16/11/11 TIẾT: 65 NG: 18/11/11 I.Mục tiêu: -Chuyển đổi đơn vị đo khối lượng ; diện tích (cm2, dm2, m2) -Thực nhân với số có hai, ba chữ số -Biết vận dụng tính chất phép nhân thực hành tính, tính nhanh II.Các hoạt dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: Kiểm tra bài tập SGK tiết trước HS làm bảng, lớp kiểm tra chéo cùng bàn 33’ 2.Bài mới:Luyện tập *Bài 1: -Tổ chức làm bài cá nhân HS làm bài cá nhân, em làm bảng -Gọi 3HSTB,Y làm bảng -Chữa bài chung, củng cố mối quan hệ Một số em nhắc lại mối quan hệ các đơn các đơn vị đo đại lượng đã học vị đo *Bài (dòng 1): -Cho HS làm bài vào bảng HS làm bài bảng -Chú ý HSY, yêu cầu nhắc lại cách nhân với số có chữ số hàng chục *Bài3: -Củng cố cách tính thuận tiện HS tự làm bài -Cho HS làm vở, SHTB làm bảng VD: x 39 x = (2 x 5) x 39 -Chấm bài số em = 10 x 39 = 390 *HSKG: Làm thêm bài 4, 5/75 SGK Chú ý nhắc HSKG: Đổi đơn vị bài 4: HSKG tự làm bài: 15 phút = 75 phút tính KQ: Bài 4: 3000l nước 2’ 3.KT: Bài 5: a x a, S = 625 m2 Kết phép nhân: 608 467 =? A 284936 B 55056 Chọn câu C C 283936 D 65056 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (153) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười SINH HOẠT TẬPTHỂ TUẦN13 1/Đánh giá hoạt động lớp tuần qua -Đa số Hs học làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ song còn số em lớp còn nói chuyện riêng.quên dụng cụ học tập ( Khải, Thiện ) - Tiếp tục tập vẽ đề tài : Chiếc ô tô mơ ước em ( Ánh, Thịnh ) -Tiếp tục luyện thi Olym pic toán.( sáng chủ nhật) - Thi phát măng non 2/Triển khai công tác tuần đến -Luyện tập thi giải toán trên mạng Nhi, Luân, Thắng, Sương Nhật Hương - Thu dứt điểm các khoản thu hộ ( trung thu, luyện viết, sổ tay đội viên ) 3/Ôn các bài múa hát theo chủ đề tháng 4/Chơi các trò chơi Hs yêu thích TUẦN 14( TỪ 21 ĐẾN 25/11/11) Thứ hai 21/11/11 Tuần 14 : NS : 20 /11 /11 Tiết : Tập đọc CHÚ ĐẤT NUNG NG : 21 /11 / 11 I, Mục tiêu : - Phát âm : nắp tráp, đoảng, khoan khoái, cu Chắt - Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc nhấn giọng số từ ngữ gợi tả, gợi cảm và phân biệt lời người kể với lời nhân vật (chàng kị sĩ, ông Hòn Rấm, chú bé Đất) - Hiểu ND : Chú bé Đất can đảm, muốn trở thành người khoẻ mạnh, làm nhiều việc có ích đã dám nung mình lửa đỏ (trả lời các CH SGK) Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (154) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười II, Đồ dùng dạy - học : Câu văn dài : “Chắt còn đồ chơi đất /em Chú bé ngạc nhiên / hỏi” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn diễn cảm - HS đọc – TLCH bài “Văn hay chữ tốt” – TLCH 1,2 - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT chủ điểm : Cho HS QS tranh/133 - HS QS tranh phát biểu SGK chủ điểm “Tiếng sáo diều” B, GT bài : Cho HS QS tranh/134 GT bài - HS QS tranh nêu C, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HS đọc bài (HSK,G) - HSK,G đọc - Cho HS luyện đọc từ (mụcI) - HS đọc cá nhân - cặp - Cho HS đọc thầm - Lớp đọc thầm - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc truyền điện - Cho HS luyện đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc cặp – em + từ chú thích - Cho HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - (N3) luyện đọc – thi đọc nhóm - GV đọc mẫu : giọng vui, hồn nhiên - HS nghe theo dõi * Tìm hiểu nội dung bài : - Cho HS đọc đoạn – TLCH - Tổ đọc to - lớp đọc thầm – TLCH1 - Cho HS luyện đọc câu dài - HS đọc cá nhân - đồng - Cho HS luyện đọc đoạn - HS luyện đọc cá nhân - cặp - Cho HS đọc đoạn – TLCH - Tổ đọc to - lớp đọc thầm – TLCH + Cho HS luyện đọc đoạn - HS luỵện đọc cá nhân - cặp - Cho HS đọc đoạn – TLCH 3, - Tổ đọc to - lớp đọc thầm – TLCH * CH4 : Suy luận dành cho (HSK,G) * HSK,G : TLCH * LG : Tìm câu hỏi có đoạn – nêu từ - HS : Sao chú mày nhát ? Nung nghi vấn à ? Chứ ? * Luyện đọc nâng cao : - Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn theo cách phân - HS luyện đọc theo cách phân vai (tự vai (người dẫn chuyện, ông Hòn Rấm, chú be Đất) tìm giọng đọc cho vai) - Cho HS thi đọc diễn cảm - nhận xét - HS thi đọc - nhận xét 3’ 3, Củng cố - dặn dò : *KT : Các em thấy lời khuyên nào phù hợp rút - HS suy nghĩ làm bảng từ truyện này ? A, Đừng nên mạo hiểm c B, Cần can đảm chịu đựng thử thách C, Phải qua thử thách người vững vàng * Về học thuộc đoạn tuỳ thích - HS ghi bài TUẦN: 14 TOÁN NS: 20/11/11 TIẾT: 66 CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ NG: 21/11/11 I.Mục tiêu: -Biết chia tổng cho số -Bước đầu biết vận dụng tính chất chia tổng cho số thực hành tính II.II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (155) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 5’ 1.Bài cũ: HS sửa bài : 3, 5/ 75 HS làm bảng 2.Bài mới: 33’ a)Nhận biết tính chất tổng chia cho số: HS tính GV ghi bảng (35 + 21) : = 56 : (35 + 21) : = ? 35 : + 21 : = ? =8 35 : + 21 : = + So sánh hai kết ta có điều gì? =8 ( 35 + 21) : = 35 : + 21 : Vậy chia tổng cho số ta làm HS nêu miệng kết so sánh, cách chia nào? tổng cho số GV chốt ý SGK./ 76 HSTB nêu lại quy tắc SGK/ 76 b)Thực hành: HS nêu lại *Bài /76 a HS đọc đề và nêu yêu cầu đề HS tự làm vào theo cách C1: Tính theo thứ tự thực các phép tính : (15 + 35) : = 50 : = 10 HS làm cá nhân vào C2 : Vận dụng tính chất tổng chia cho HS làm bảng số : (15+ 35 ) : = 15 :5 + 35 : = + = 10 Cả lớp sửa bài b GV hướng dẫn mẫu SGK C1 :Tính theo thứ tự thực các phép tính : 12 : + 20 : = + = C2 : Vận dụng tính chất tổng chia cho số : 12 : + 20 : = ( 12 + 20) : = 32 : = HS làm vào theo cách Cả lớp thống và chữa bài HS làm *Bài 2/76 HS làm bảng a HS đọc dề GV viết đề lên bảng ( 35 – 21 ) : =? Các em có nhận xét gì dạng biểu thức này ? GV cho HS lên bảng giải : Dạng hiệu chia cho số ( 35 – 21 ) : = 14 : = Bạn đã thực nào ? thực cách theo thứ tự thực Em nào có thể giải cách khác ? phép tính (35 – 21) : = 35 : – 21 : = = 5–3=2 GV :Cách ta thực dựa vào tính chất hiệu chia cho số Khi chia hiệu cho số ta cố thể lấy GV chốt ý nêu quy tắc hiệu chia cho số bị trừ và số trừ chia cho số chia rồI lấy số các kết trừ HS nêu lại quy tắc Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (156) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Cả lớp thống và chữa bài *HSKG: Làm them bài 3/76 và tính giá trị HS làm bài theo cách , HS làm bảng biểu thức: (1 + + + + …… + 98 + 99) : HSKG tự làm bài 2’ 3.KT: Ghi Đ vào kết đúng của: (328 + 672) : là; A.328 : + 672 : = 82 + 168 = 250 B.328 : + 672 : = 81 + 167 = 248 Chọn câu A, C C.(328 + 672) : = 1000 :4 = 250 Thứ ba 22/11/2011 Tuần 14 : NS : 20/11/11 Tiết : Chính tả CHIẾC ÁO BÚP BÊ (nghe - viết) NG : 23/11/11 I, Mục tiêu : - Viết đúng : váy, tấc xa tanh, nhỏ xíu - Nghe - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng bài văn ngắn - Làm đúng các bài tập 2a,b ; 3a,b II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết ND BT2 để HS chơi tiếp sức III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Cho HS đàm thoại dại dột, rủi ro, hì - HS đánh vần cá nhân hục - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/135 B, HD nghe - viết * Tìm hiểu nội dung đoạn văn : - GV đọc đoạn văn - HS nghe - Hỏi : Bạn nhỏ đã khâu cho búp bê - HS : áo đẹp áo nào ? + Bạn nhỏ búp bê nào ? - HS : yêu thương búp bê * HD viết chính tả : - HD từ khó mục I - HS đánh vần cá nhân - cặp - HD bài tập 2,3 (N2) trao đổi - (N2) trao đổi - Cho HS viết bảng từ mục I - HS viết bảng - GV đọc cho HS viết bài (chú ý các cụm dài : - HS viết - HS viết bảng Tôi xin chị mật ong ; có ba khuy áo) - GV đọc cho HS soát lại bài - HS soát lại bài C, Chấm chữa bài : - Cho HS chấm bài bảng lớp - HS chấm bảng lớp (theo dòng) - Cho HS viết bảng lên sửa sai (nếu có) - HS lên sửa sai - Cho HS đổi bắt lỗi - Từng cặp đổi bắt lỗi - Chấm bài tổ - lớp làm bài VBT - Lớp làm VBT - Nhận xét chữa lỗi chung - HS nghe 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS chơi tiếp sức bài tập - HS tham gia chơi tiếp sức * Về nhà viết lại từ sai vào - HS nghe Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (157) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TUẦN: 14 TOÁN NS: 20/11/11 TIẾT: 67 CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ NG: 22/11/11 I.Mục tiêu: Thực phép chia số có nhiều chữ số cho số có chữ (chia hết, chia có dư) II.Các hoạt động dạy học TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: HS tính theo cách (56 + 16 ) : = HS lớp phát biểu tính chất chia HS giải bảng.(1 HS cách ) tổng cho số 2.Bài mới: 33’ a).Trường hợp chia hết 128472 : 6= ? HS làm miệng, GV ghi vào bảng lớp a-1 / Đặt tính 128472 08 21412 24 07 12 a-2/ Cách thực hiên : Tính từ phải sang trái chia số có chữ số cho số có chữ số Lưu ý : Mỗi lần chia thực theo ba bước : chia, nhân, trừ nhẩm GV gọi HS thực phép chia HS vừa chia vừa nói SGK 128472 : = 21412 b).Trường hợp chia có dư 230859 : 5= ? HS đặt tính và chia trường hợp 1HS làm bảng và nêu cách chia Cả lớp làm bảng 230859 : 5= 46171(dư 4) Em có nhận xét gì số dư ? Số dư bé số chia c)Thực hành: *Bài 1(hai dòng đầu) HS đặt tính tính Cả lớp làm vào em làm bảng Lưu ý : -a/ Chia hết HS giải vào vở.HSY làm bảng lớp -b/ Chia có dư Cả lớp thống nhât và chữa bài *Bài HS đọc đề Tóm tắt đề Muốn tìm bể có bao nhiêu lít xăng em làm gì ? HS tự giải vào 1HSTB làm bảng HS giải vào em giải bảng Bài giải Thực chia 128610 cho Số lít xăng bể là : 128610 : = 21435 ( l ) Đáp số : 21435 lít xăng Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (158) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Cả lớp thống và chữa bài *HSKG : Làm thêm bài 3/77 SGK 2’ 3.KT : Kết biểu thức 256948 : = ? A.64236 (dư 4) B.64237 HSKG tự làm bài Chọn câu A Tuần 14 : NS : 20/11/11 Tiết 3: Tập làm văn THẾ NÀO LÀ MIÊU TẢ NG : 22/11/11 I, Mục tiêu : - Hiểu nào là miêu tả (ND Ghi nhớ) - Nhận biết câu văn miêu tả truyện Chú Đất Nung (BT1, mục III) ; bước đầu viết 1, câu miêu tả hình ảnh yêu thích bài thơ Mưa (BT2) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ cho HS III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS kể lại câu chuyện theo - HS thực hành đề tài đã nêu BT2, Nói rõ câu chuyện mở đầu và kết thúc theo cách nào ? - Nhận xét 12’ 2, Bài : A, GT bài : (gián tiếp) - HS nghe B, Phần nhận xét : - Bài : Yêu cầu HS đọc ND bài và tìm tên - HS làm việc cá nhân nêu KQ : cây sồi, việc miêu tả cây cơm nguội, lạch nước) - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS làm việc (N4) - (N4) làm việc ghi bảng phụ + Đại diện nhóm nêu KQ - nhận xét - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét + GV chốt lại ý đúng - 1,2 HS đọc lại KQ đúng - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm * Hỏi : + Để tả hình dáng, màu sắc - mắt cây sồi tác giả QS giác quan nào ? + Để tả chuyển động lá ? - mắt, tai + Để tả chuyển động nước nào ? - nhiều giác quan + Từ các bài tập trên em nào rút nào - HSK,G : rút KL (SGK) là văn miêu tả ? - Cho HS đọc ghi nhớ - 1, HS đọc ghi nhớ 18’ C, Phần luyện tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu – làm việc cá nhân - HS đọc yêu cầu – làm việc cá nhân + GV chốt lại : Chỉ có câu phần “Đó là - HS nêu KQ chàng bầu son” - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm + Cho HSK,G làm mẫu VD : Em thích hình ảnh - HSK,G : làm mẫu (Dưới trời mưa gió, mùng tơi nhảy múa mùng tơi lung lay, uyển chuyển diễn viên nhảy múa + Yêu cầu HS tìm hình ảnh mình thích - HS tự làm cá nhân – nêu KQ - nhận xét viết 1, câu miêu tả hình ảnh đó + GV chấp nhận ý kiến lặp lại + Khen ngợi câu văn miêu tả hay gợi tả 3’ 3, Củng cố - dặn dò : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (159) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Hỏi : Thế nào là văn miêu tả ? - 1,2 HSTB,Y nhắc lại * Lưu ý : Muốn miêu tả sinh động người, - HS nghe vật giới xung quanh các em cấn chú ý QS để có hiểu biết phong phú có hình ảnh, có khả miêu tả sinh động Tuần 14 : NS : 20/11/11 Tiết : Luyện từ và câu LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI NG : 22/11/11 I, Mục tiêu : - Đặt câu hỏi cho phận xác định câu (BT1) ; nhận biết số từ nghi vấn và đặt CH với các từ nghi vấn (BT2, BT3, BT4) ; bước đầu nhận biết dạng câu có từ nghi vấn không dùng để hỏi (BT5) II, Đồ dùng dạy - học : Viết sẵn lời giải bài tập 1, câu hỏi bài tập III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - GV nêu câu hỏi (Mỗi em câu) - HS trả lời + Câu hỏi dùng để làm gì ? Cho ví dụ ? + Em nhận biết câu hỏi nhờ dấu hiệu nào ? Cho ví dụ ? + Cho vì dụ câu hỏi em dùng để tự hỏi mình ? - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/137 - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và nội dung - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS suy nghĩ – nêu miệng kết - HS suy nghĩ – nêu miệng KQ + GV chốt lại kết đúng trên bảng phụ - HS nhắc lại - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho (N2) thảo luận – chơi tiếp sức (mỗi em đặt - (N2) thảo luận – chơi tiếp sức câu) + Nhận xét - Nhận xét - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và nội dung bài - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS làm bảng phụ - lớp làm VBT (bằng - HS làm bảng phụ - lớp làm VBT bút chì) + Nhận xét - Nhận xét - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cá nhân suy nghĩ – chơi truyền điện - Cá nhân suy nghĩ – chơi truyền điện - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và nội dung - HS đọc nội dung + Hỏi : Thế nào là câu hỏi ? - HS nêu + Cho thảo luận (N4) - (N4) thảo luận + Đại diện các nhóm nêu KQ – các nhóm khác bổ - Đại diện nhóm nêu KQ - nhận xét sung nhận xét + GV chốt lại KQ đúng : - HS theo dõi Câu a, d, là câu hỏi vì chúng dùng để hỏi điều mà bạn chưa biết Câu b,c,e không phải là câu hỏi Vì câu b là câu nêu ý kiến người nói Câu c,e là nêu ý kiến đề nghị 3’ 3, Củng cố - dặn dò : * KT : Thêm dấu hỏi chấm (?) vào câu nào - HS làm bảng - lớp làm nháp Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (160) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười là câu hỏi A, Lâm xem hộ mình nhé B, Tôi làm biết bạn nghĩ gì C, Ai làm chủ nhiệm lớp mình năm tới - Nhận xét c Thứ tư 23/11/11 Tuần 14 : NS : 21/11/11 Tiết : Tập đọc CHÚ ĐẤT NUNG (tt) NG : 23/11/11 I, Mục tiêu : - Phát âm : buồng tênh, hoảng hốt, cộc tuệch - Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời người kể với lời nhân vật (chàng kị sĩ, nàng công chúa, chú Đất Nung) - Hiểu ND : Chú Đất Nung nhờ dám nung mình lửa đã trở thành người hữu ích, cứu sống người khác (trả lời các CH 1, 2, SGK) III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn tuỳ thích - HS đọc – TLCH bài “Chú Đất Nung” – TLCH 1,2 - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh/134 - HS QS tranh phát biểu GT bài C, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HS đọc bài (HSK,G) - HSK,G đọc - Cho HS luyện đọc từ (mụcI) - HS đọc cá nhân - cặp - Cho HS đọc thầm - Lớp đọc thầm - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc truyền điện - Cho HS luyện đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc cặp – em + từ chú thích - Cho HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - (N2) luyện đọc – thi đọc nhóm - GV đọc mẫu : giọng chậm rãi câu đầu, giọng hồi - HS nghe theo dõi hộp, căng thẳng tả nỗi nguy hiểm * Tìm hiểu nội dung bài : - Cho HS đọc từ đầu đến nhũn chân tay – TLCH - HS đọc to - lớp đọc thầm – TLCH1 - Cho HS luyện đọc đoạn 1( nhấn giọng từ sợ quá) - HS luyện đọc cá nhân - cặp - Cho HS đọc đoạn – TLCH 2,3 - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS luyện đọc đoạn ( nhấn giọng từ : lạ quá, (TLCH2, 3) khác thế, phục quá, vừa la, cộc tuếch, thuỷ tinh) - HS luỵện đọc cá nhân - cặp * CH4 : Suy luận dành cho (HSK,G) * LG : Tìm câu hỏi có bài – nêu từ * HSK,G : TLCH nghi vấn - HS : nêu * Luyện đọc nâng cao : - Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn từ “Hai người bột thuỷ tinh mà” theo cách phân vai (người dẫn - HS luyện đọc theo cách phân vai (tự chuyện, chàng kị sĩ, nàng công chúa, chú Đất Nung) tìm giọng đọc cho vai) - Cho HS thi đọc diễn cảm - nhận xét 3, Củng cố - dặn dò : - HS thi đọc - nhận xét 3’ *KT : Các em thấy lời khuyên nào phù hợp rút từ truyện này ? - HS suy nghĩ làm bảng A, Không sợ gian khổ khó khăn Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (161) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười B, Con người thì phải biết rèn luyện C, Muốn trở thành người có ích phải biết rèn luyện, c không sợ gian khổ, khó khăn * Về học thuộc đoạn tuỳ thích - HS ghi bài TUẦN: 14 TOÁN NS: 21/11/11 TIẾT: 68 LUYỆN TẬP NG: 23/11/11 I.Mục tiêu : -Thực phép chia số có nhiêu chữ số cho số có môt chữ số -Biết vận dụng chia tổng (hiệu) cho số II.Các hoạt động dạy học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ : HS làm bảng ,cả lớp làm bảng HS đặt tính và tính 45879 : Số dư nào so với số chia ? 33’ 2.Luyện tập: *Bài 1/78 HS đặt tính tính HS làm bảng và nêu cách chia HS làm vào VD: GV yêu cầu HS nêu cách thực phép chia 359361 a 67494 : = 9642 89 39929 42789 : = 8557(dư4) 83 b 359361 : = 39929 26 238057 : = 29757(dư1) 81 Cả lớp thống và chữa bài *Bài 2a /78 HS đọc đề và nêu yêu cầu đề Nêu các bước giải toán tìm hai số biết tổng và hiệu hai số đó Dựa vào đề toán xác định tổng và hiệu Nêu cách tìm số bé , số lớn ? hai số để vẽ sơ đồ Tìm số bé (Tổng- hiệu) : Tìm số lớn Chấm bài - em (Tổng + hiệu ) : HS giải vào HS giải bảng.theo cách Cả lớp thống và chữa bài Số lớn: 42506 18472 Số bé: Số bé là: (42506 + 18472) : = 12017 Số lớn là: 12017 + 18472 = 30489 Đáp số: Số bé: 12 017 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (162) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười *Bài 4a/ 78 HS đọc đề và nêu yêu cầu đề Muốn chia tổng cho số ta có thể làm nào ? HS tự làm vào theo cách HS làm bài cá nhân *HSKG: làm thêm bài 3, các bài còn lại HSKG tự làm bài 2’ 3.KT: Kết phép tính: 6060 : = ? A.2020 B.22 C.202 D.220 HS chọn câu A Số lớn: 30 489 Tuần 14 : NS : 21/11/11 Tiết : Luyện từ và câu DÙNG CÂU HỎI VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC NG : 23/11/11 I, Mục tiêu : - Biết số tác dụng phụ câu hỏi (ND Ghi nhớ) - Nhận biết tác dụng câu hỏi (BT1) ; bước đầu biết dùng CH để thể thái độ khen, chê, khẳng định, phủ định yêu cầu, mong muốn tình cụ thể (BT2, mục III) II, Đồ dùng dạy – học : Bảng phụ viết nội dung BT1 ; băng giấy cho câu hỏi BT2 III, Các hoạt động day - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đặt câu có dùng từ nghi vấn - HS thực không phải là câu hỏi, không dùng dấu chấm hỏi - Nhận xét 12’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/142 B, Phần nhận xét : - Bài : Cho HS đọc nội dung bài tập - HS đọc to - lớp đọc thầm + Hỏi : Tìm câu hỏi có đoạn văn - HS nêu - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu + Suy nghĩ phân tích câu hỏi – phát biểu - HS phát biểu + GV chốt lại : - HS nghe theo dõi Câu : Sao chú mày nhát ? Dùng để chê Cu Đất vì ông Hòn Rấm đã biết Cu Đất nhát Câu : Chứ ? Dùng để khẳng định : Đất có thể nung lửa + GV : Có câu hỏi không dùng để hỏi - HS nghe điều mình chưa biết mà còn dùng để thể thái độ khen, chê hay khẳng định, phủ định điều - Bài : Cho HS đọc ND – HS suy nghĩ phát biểu - HS đọc ND – phát biểu + GV chốt lại : “Các cháu không ?” (Không - HS nghe theo dõi dùng để hỏi mà yêu cầu các cháu hãy nói nhỏ hơn) * Rút ghi nhớ - Cho HS đọc lại - HS rút ghi nhớ - HS nhắc lại 18’ C, Phần luyện tập : - Bài : Cho HS nối tiếp đọc ND bài - HS đọc nối tiếp + GV đính băng giấy lên bảng – cho HS xung - HS làm bảng - lớp làm nháp - nhận phong lên thực - Nhận xét xét + GV chốt lại : a, Thể yêu cầu ; b, c, Thể - HS theo dõi ý chê trách ; d, Thể nhờ cậy - Bài : Cho HS tiếp nối đọc ND bài - HS đọc nối tiếp + (N4) thảo luận – ghi bảng phụ - (N4) thảo luận – ghi bảng phụ + Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (163) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Rút kết luận - HS nghe - Bài : Cho HS đọc yêu cầu – suy nghĩ phát biểu - HS đọc yêu cầu – phát biểu * Lưu ý : Mỗi em có thể nêu tình 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS chơi tiếp sức : Thi tìm câu hỏi dùng thể - HS tham gia chơi tiếp sức (Thái độ khen, chê ; khẳng định, phủ định ; yêu cầu, mong muốn) Tuần 14 : NS : 21/11/11 Tiết : Kể chuyện BÚP BÊ CỦA AI NG : 23/11/11 I, Mục tiêu : - Dựa theo lời kể GV, nói lời thuyết minh cho tranh minh hoạ (BT1), bước đầu kể lại câu chuyện lời kể búp bê và kể phần kết câu chuyện với tình cho trước (BT3) - Hiểu lời khuyên qua câu chuyện : Phải biết giữ gìn, yêu quý đồ chơi II, Đồ dùng dạy - học : Băng giấy ghi liễn từ III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS kể chuyện em đã chứng - HS kể chuyện kiến tham gia thể tinh thần kiên trì, vượt khó - Nhận xét ghi điểm 30’ 2, Bài : A, GT bài : QS tranh GT bài - HS QS tranh/ 138 B, HD kể chuyện : - GV kể chuyện lần : giọng kể chậm rãi, nhẹ - HS nghe nhàng Lời búp bê lúc đầu : tủi thân, sau : sung sướng Lời Lật Đật : oán trách Lời Nga : hỏi ầm lên, đỏng đảnh Lời cô bé : dịu dàng, ân cần - GV kể lần : vừa kể vừa vào tranh - HS vừa nghe vừa QS tranh * HD tìm lời thuyết minh : - Yêu cầu HS QS tranh thảo luận (N4) tìm lời - HS QS tranh thảo luận (N4) ghi bảng phụ thuyết minh cho tranh.(ghi bảng phụ) - Đại diện các nhóm trình bày - nhận xét - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét - Yêu cầu HS kể lại truyện nhóm Gv - Nhóm tập kể truyện giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn - Cho HS kể toàn câu chuyện - HS kể toàn truyện - Nhận xét - Nhận xét * Kể chuyện lời búp bê - Hỏi : + Kể chuyện lời búp bê là - HS : là mình đóng vai búp bê để kể lại nào ? truyện + Khi kể phải xưng hô nào ? - HS : xưng tôi tớ, mình, em - Cho HSG kể mẫu - HSG kể mẫu - lớp nghe - Cho HS thực hành kể chuyện nhóm - HS thực hành kể nhóm - Cho HS thi kể trước lớp - nhận xét - HS thi kể trước lớp - nhận xét * Kể phần kết truyện theo tình : - Cho HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc to - lớp đọc thầm - GV : Các em hãy tưởng tượng xem lần - HS nghe nào đó cô chủ cũ gặp lại búp bê mình trên Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (164) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười tay cô chủ Khi đó chuyện gì xảy ? - Cho HS tự viết bài - Cho HS trình bày (GV sửa lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp cho HS) 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS kể lại câu chuyện - Hỏi : Câu chuyện muốn nói với các em điều gì ? - HS tự viết bài - HS trình bày - 1,2 HS tiếp kể - HS : + Phải biết yêu quý, giứ gìn đồ chơi + Đồ chơi là người bạn tốt chúng ta + Búp bê có suy nghĩ, hãy biết quý trọng tình bạn nó + Đồ chơi có tình cảm với chủ, hãy biết yêu quý và giữ gìn chúng * Về nhà luôn biết yêu quý vật quanh - HS nghe mình và kể lại truyện cho người thân nghe Thứ năm 24/11/11 Tuần 14 : NS : 22/11/11 Tiết 8: Tập làm văn CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT NG : 24/11/11 I, Mục tiêu : -Nắm cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật, các kiểu mở bài, kết bài, trình tự miêu tả phần thân bài (ND Ghi nhớ) - Biết vận dụng kiến thức đã học để viết mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả cái trống trường (mục III) II, Đồ dùng dạy - học : Tranh minh hoạ cối xay III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS trả lời nào là văn miêu - HS trả lời tả ? - Gọi HS lên bảng viết câu văn miêu tả vật - HS lên bảng thực hành mà mình QS 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/143 12’ B, Phần nhận xét : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và nội dung bài - HS đọc nối tiếp + GV giải thích áo cối : Vòng bọc ngoài - HS nghe thân cối + Cho HS QS ảnh minh hoạ cái cối - HS QS + Cho HS đọc thầm (N2) trao đổi các câu hỏi - Lớp đọc thầm –(N2) trao đổi a,b,c,d – nêu kết + GV nhận xét chốt lại - 1,2 HS nhắc lại - lớp theo dõi a, Bài văn miêu tả cái cối xay gạo tre b, Phần mở bài : Cái cối nhà trống Phần kết bài : Cái cối anh c, Phần thân bài : tả theo trình tự từ phận lớn đến nhỏ, ngoài vào trong, chính phụ - Tả công dụng cái cối - GV Trong bài sử dụng biện pháp tu từ so - HS theo dõi sánh, nhân hoá : như, tỉnh táo, cất tiếng nói, - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (165) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Hỏi : Khi tả đồ vật ta cần tả gì ? - Cho HS đọc ghi nhớ 20’ C, Phần luyện tập : - Bài : Cho HS nối tiếp đọc bài - lớp đọc thầm suy nghĩ + Cho (N2) thảo luận theo nội dung câu hỏi + Đại diện nhóm nêu kết + Câu văn nào tả bao quát cái trống ? + Những phận nào cái trống miêu tả ? + Những từ ngữ tả hình dáng, âm cái trống miêu tả ? Câu d : GV gợi ý có thể mở bài trực tiếp gián tiếp, kết bài mở rộng không mở rộng - Yêu cầu HS tự làm bài vào - trình bày 1’ * Về nhà tiếp tục viết cho hoàn chỉnh vào - HS : nêu - 1,2 HS đọc ghi nhớ - HS đọc nối tiếp - (N2) thảo luận - Đại diện nhóm nêu KQ - HS : Anh chàng trước phòng bảo vệ - HS : mình trống, ngang lưng trống, hai đầu trống - HS : + Hình dáng : tròn cái chum, + Âm : ồm ồm, tùng ! tùng ! - HS nghe - HS tự làm – trình bày - nhận xét - HS nghe - viết bài TUẦN: 14 TOÁN NS: 22/11/11 TIẾT: 69 CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH NG: 24/11/11 I.Mục tiêu: Thực phép chia số cho tích II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt đông trò 5’ 1.Bài cũ: HS sửa bài 2b/78 HS làm bảng 2.Bài mới: 33’ a)Giới thiệu tính chất số chia cho tích Hãy tính và so sánh giá trị ba biểu thức sau : 24 : (3 x 2) ; 24 : : ; 24 : : Sau so sánh các em có kết luận gì ba biểu HS giải bảng thức trên ? 24 : (3 x 2) = 24:6 = 24 : (3 x 2) = 24 : : = 24 : : 24 : : = : = Vậy chia số cho tích hai thừa số ta 24:2:3 = 12:3 = có thể làm gì ? GV chốt ý theo quy tắc SGK./78 HS phát biểu lại quy tắc b)Thực hành : *Bài /78 HS nêu quy tắc SGK./78 HS đọc đề nêu yêu cầu đề GV yêu cầu HS thực hiên theo ba cách SGK Cả lớp làm vào 1a,b 1em làm bảng HS làm bài cá nhân Cả lớp thống và chữa bài *Bài /78 50 : (2 x 5) = 50:10 = HS đọc đề, nêu yêu cầu đề 50 : : = 25 : = GV hướng dẫn mẫu: 50 : : = 10 : = Ta phân tích 15 tích hai số nào? Các bài còn lại tương tự Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (166) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Áp dụng quy tắc chia số cho tích hai thừa số ta điều gì? 60 : 15 = 60 : ( x ) HS làm 2a,b em làm bảng Cả lớp thống chữa bài 15 = x *HSKG: Làm thêm bài 60 : 15 = 60: (5 x 3) 1’ 3.KT: Tính nhẩm ghi kết vào bảng con, giá = 60 : : trị biểu thức: 79800 : (22 + 88) là … = 12 : = -Thứ sáu 25/11/11 TUẦN: 14 TOÁN NS: 22/11/11 TIẾT: 70 CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ NG: 25/11/11 I.Mục tiêu: Thực phép chia tích cho số II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 4’ 1.Bài cũ: Khi chia số cho tích ta có thể làm HS nêu miệng nào ? Tính: 78 : (3 x 2) HS làm bảng 34’ 2.Bài mới: a)Giới thiệu tính chất chia tích cho số * Hãy tính và so sánh giá trị ba biểu thức sau: (TH hai thừa số chia hết cho số chia ) (9 x 15) : ; x (15: 3) ; (9 : 3) x 15 Vậy em có kết luận gì ba biểu thức trên? HS làm bảng (9 x 15): = x (15:3) = (9:3)x15 a * Hãy tính và so sánh giá trị hai biểu thức (9 x 15):3=135:3=45 sau: x (15:3)= x = 45 ( x 15) : và x (15 : 3) (9:3) x 15=3 x 15= 45 Em có kết luận gì hai biểu thức trên? Em hãy tính (7: 3) x15 b Vì em không tính biểu thức trên? (7x15) :3=105:3=35 *Khi chia tích hai thừa số cho số ta làm x (15:3)= x =35 gì? (7 x 15) : 3=7 x (15:3) *GV chốt ý theo quy tắc SGK./ 79 Không tính b)Thực hành: Vì không chia hết cho *Bài /79 HS nêu GV yêu cầu HS thực theo hai cách Cách 1: Nhân trước, chia sau Cách 2: Chia trước, nhân sau HS tự giải HS tự làm vào em làm bảng Cả lớp thống và chữa bài Cách 1: (8 x 23) : = 184 : = 46 C2: (8 x 23) : = 8:4 x 23 = x 23 = 46 *Bài 2/79 HS đọc đề và nêu yêu cầu đề.( Tính cách Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (167) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười thuận tiện ) HS làm bài cá nhân GV viết: ( 25 x 36 ) : Ta thực phép tính nào trước? Hãy áp dụng tính chất chia tích cho số để Chia trước, nhân sau giải bài toán này? (25x36): 9=36: x 25 HS giải vào em giải bảng = x 25 Cả lớp thống và chữa bài = 100 HS tự làm bài vào 2’ *HSKG: làm thêm bài SGK 3.KT: Đúng ghi Đ sai ghi S a) (15 6) : = 15 : 6:3 b) (14 5) : = (14 : 7)   Câu a.S, câu b.Đ SINH HOẠT TẬPTHỂ TUẦN14 1/Đánh giá hoạt động lớp tuần qua -Đa số Hs học làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ song còn số em lớp còn nói chuyện riêng.quên dụng cụ học tập ( Ánh , Linh, Nhân ) - Tiếp tục tập vẽ đề tài : Chiếc ô tô mơ ước em ( Ánh, Thịnh ) -Tiếp tục luyện thi Olym pic toán.( sáng chủ nhật) - Thi phát măng non.chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11 đạt giải nhì 2/Triển khai công tác tuần đến -Luyện tập thi giải toán trên mạng Nhi, Luân, Thắng, Sương Nhật Hương -Tăng cường kiểm tra bảng nhân ,chia ( BCS lớp + GVCN ) 3/Ôn các bài múa hát theo chủ đề tháng - Kiểm tra chủ đề, chủ điểm tháng 11 4/Chơi các trò chơi Hs yêu thích TUẦN 15( TỪ 28/11 ĐẾN 2/12/11) Thứ hai 28/11/11 Tuần 15 : NS : 27/11/11 Tiết : Tập đọc CÁNH DIỀU TUỔI THƠ NG : 28/11/11 I, Mục tiêu : - Phát âm : mềm mại, sáo bè, khát khao, huyền ảo - Biết đọc với giọng vui, hồn nhiên ; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn bài - Hiểu ND : Niềm vui sướng và khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều đem lại cho lứa tuổi nhỏ (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Câu dài : “Tôi đã ngửa cổ ! Bay !” III, Các hoạt động dạy - học : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (168) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TL Hoạt động thầy 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn tuỳ thích bài “Chú Đất Nung” và TLCH nội dung bài - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh giới thiệu bài B, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HS đọc mẫu - Cho HS đọc từ khó mục I - Cho HS đọc thầm - Cho HS đọc truyền điện - Cho HS đọc đoạn + từ chú giải - Cho HS đọc (N2) – thi đọc nhóm - GV đọc : giọng tha thiết, thể niềm vui đám trẻ chơi thả diều * Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn – TLCH + Hỏi : Tác giả đã QS cánh diều giác quan nào ? GV : Cánh diều tác giả miêu tả tỉ mỉ cách QS tinh tể làm cho nó trở nên đẹp hơn, đáng yêu + Cho HS luyện đọc đoạn - Cho HS đọc đoạn – TLCH * LG : Đặt câu với từ : huyền ảo - Cho HS đọc lại mở bài và kết bài suy nghĩ chọn kết đúng bảng - Cho HS luyện đọc đoạn * Luyện đọc nâng cao : - GT đoạn văn cần luyện đọc (Đoạn viết sẵn ) - Cho HS luyện đọc theo cặp - Cho HS thi đọc diễn cảm - nhận xét 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS đọc lại bài + Hỏi : Trò chơi thả diều đã mang lại cho tuổi thơ gì ? * Về học thuộc đoạn tuỳ thích Hoạt động trò - HS đọc - HS mở SGK/146 QS tranh và trả lời - HSK,G đọc - HS đọc cá nhân - cặp - Lớp đọc thầm - HS đọc truyền điện - HS đọc đoạn theo nhóm + từ chú giải - (N2) luyện đọc – thi đọc nhóm - HS nghe theo dõi - 1Hs đọc to - lớp đọc thầm – TLCH1 - HS : tai, mắt - HS nghe - HS luyện đọc cặp – em - Tổ đọc to - lớp đọc thầm – TLCH - HSK,G đặt câu - HS đọc lại mở bài, kết bài - lớp suy nghĩ chọn KQ © - HS đọc cá nhân - cặp - HS đọc cá nhân - HS luyện đọc theo cặp - HS thi đọc diễn cảm - nhận xét - 1,2 HS đọc - HS : mang lại niềm vui sướng và khát vọng tốt đẹp - HS ghi bài TUẦN: 15 TOÁN NS: 27/11/11 TIẾT: 71 CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ NG: 28/11/11 I.Mục tiêu: Thực chia hai số có tận cùng là các chữ số II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Tìm x biết x : 98 = 76 HS ghi kết đúng vào bảng A x = 6764 B x = 1157 C x = 7764 D x = 6774 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (169) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 33’ 2.Bài mới: a.Trường hợp số bị chia và số chia có chữ số tận cùng 320 : 40 = ? Làm nào để giải bài toán trên? Em có thể tìm cách đưa bài toán dạng nào đó mà em có thể giải được? Hãy đưa dạng số chia cho tích để giải Vậy 320 : 40 = 32 : Khi có phép chia 320 : 40 em phải làm gì để có 32 :4? * Đặt tính: 320 40 Cùng xoá chữ số tận cùng số chia và số bị chia Thực phép chia 32 : b Trường hợp số chữ số tận cùng số bị chia nhiều số chia 32000 : 400 = ? GV hướng dẫn tương tự để HS rút nhận xét: 32000 : 400 = 320 : HS nêu cách chia 32000 : 400 = 320 : Đặt tính: 32000 400 00 80 * Kêt luận: HS đọc ghi chú SGK/80 c)Thực hành: Bài1 /80 a HS đọc đề GV viết đề lên bảng Hãy áp dụng quy tắc SGK để giải a Số bị chia không còn chữ số b Số bị chia còn chữ số HS làm vào em làm bảng và nêu phương pháp giải Bài 2a /76 x x 40 = 25600 Xác định thành phần x phép nhân và nêu cách tìm x Cả lớp làm em làm bảng Cả lớp thống và chữa bài .x x 40=25600 Bài 3a /80 HS đọc đề ,tìm hiểu đề HS tự giải vào em giải bảng Cả lớp thống và chữa bài *HSKG: Làm thêm bài 3b, 2b SGK 3.KT: 2’ Kết phép chia: 9800 : 200 = ? Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 Dạng số chia cho tích 320 : 40 = 320 : (10 x 4) = 320 : 10 : = 32 : =8 32000 : 400= = 32000 : (100 x 4) = 32000 :100 : = 320 : = 80 a 420 : 60 = 42 : = b/ 85000 : 500 = = 850 : = x là thừa số chưa biết Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết Đáp số: toa xe HSKG tự làm bài (170) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười A 4900 B 409 C 49 D 490 Thứ ba 29/11/11 Tuần 15 NS : 27/11/11 Tiết : Chính tả CÁNH DIỀU TUỔI THƠ NG : 29/11/11 I, Mục tiêu : - Nghe - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng đoạn văn - Viết đúng : mềm mại, bãi thả, phát dại - Làm đúng BT(2) b,3 II, Đồ dùng dạy - học : III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Cho HS đàm thoại : tấc xa tanh, bao - HS đánh vần cá nhân thuốc, nẹp áo - Nhận xét 27’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/147 B, HD nghe - viết chính tả : - GV đọc bài - HS nghe - HD từ khó mục I - HS đánh vần cá nhân - cặp - Cho HS (N2) thảo luận bài tập 2b,3 - (N2) thảo luận - Cho HS viết bảng từ mục I - HS viết bảng - GV đọc cho HS viết bài - HS viết bảng lớp - lớp viết - GV đọc cho HS soát lại bài - HS soát lại bài - Cho HS chấm bài bảng lớp - HS tham gia chấm theo dòng - HS viết bảng lên sữa sai (nếu có) - HS lên sửa sai 7’ C, Chấm chữa bài : - Cho tổ nộp bài – các tổ khác đổi bắt lỗi - Tổ nộp bài – các tổ khác đổi bắt lỗi - Lớp làm VBT - Lớp làm VBT - GV chữa lỗi chung - nhận xét - HS theo dõi 1’ 3, Củng cố - dặn dò : Về nhà viết lỗi sai vào - HS nghe TUẦN: 15 TOÁN NS: 27/11/11 TIẾT: 72 CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ NG: 29/11/11 I.Mục tiêu: Biết đặt tính và thực phép chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư) II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Tìm x biết: x 900 = 341000 + 235000 HS làm vào bảng A x = 64 B x = 6400 C x = 6040 D x = 640 33’ 2.Bài mới: a.Trường hợp chia hết 672 : 21 = ? * Đặt tính Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (171) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Thực từ trái sang phải 672 21 GV vừa thực vừa nói 63 32 hướng dẫn SGK 42 Lưu ý : Hướng dẫn 42 HS cách ước lượng tìm thương lần chia 67 : 21 ta có thể lấy chia nhẩm cho Vậy 67 : 21 42 :21 ta có thể lấy chia Vậy 42 :21 b.Trường hợp chia có dư 779 : 18 = ? HS lớp giải bảng HS giải bảng và nêu cách chia hướng dẫn SGK Lưu ý: Hướng dẫn HS cách ước lượng tìm thương lần chia 77: 18 = ? Có thể làm tròn 80 : 20 = Vậy 77:18 Hoặc ước lượng theo hang chục chia cho hàng chục 77 : 18 nhiều lần vì : = hang đơn vị số chia lớn vì số lần bé c.Thực hành: *Bài / 81 Cả lớp làm vào em làm bảng và yêu cầu HS nêu miệng bước chia Cả lớp thống nhât và chữa bài *Bài / 81 HS đọc đề Tóm tắt đề Muốn tìm số bàn ghế xếp vào phòng em làm gì ?(Chia 240 cho 15) HS giải vào em giải bảng Cả lớp thống và chữa bài 2’ *HSKG: Làm thêm bài SGK 3.KT: 855 chia cho 12 số dư là : A B C D 15 Tuần 15 Tiết : Tập làm văn HS theo dõi 779 18 72 43 59 54 HS ghi nhớ cách ước lượng HS làm bài cá nhân vào HS tự làm bài, em làm bảng Số bàn ghế xếp vào phòng 240 :15 = 16 (bộ) Đáp số :16 bàn ghế HS chọn câu C LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS : 27/11/11 NG : 29/11/11 (172) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười I, Mục tiêu : - Nắm vững cấu tạo phần (mở bài, thân bài, kết bài) bài văn miêu tả đồ vật và trình tự miêu tả ; hiểu vai trò quan sát việc miêu tả chi tiết bài văn, xen kẽ lời tả với lời kể (BT1) - Lập dàn ý cho bài văn tả áo mặc đến lớp (BT2) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ để HS lập dàn ý , Bảng phụ viết nội dung để củng cố III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Hỏi : Thế nào là văn miêu tả ? Cấu - HS trả lời tạo bài văn miêu tả đồ vật ? - Gọi HS đọc mở bài, kết bài cho thân bài tả cái - HS đọc bài mình trống để hoàn chỉnh bài văn 12’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/150 B, HD HS làm bài tập : - Bài : Cho HS đọc nội dung - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS thảo luận theo căp câu a,b,c,d - HS thảo luận theo cặp + Lần lượt trả lời - nhận xét - HS trả lời - nhận xét + GV chốt lại : - HS theo dõi 1.a, Mở bài : “Trong lòng tôi chú” (giới thiệu xe đạp) Mở bài trực tiếp - Thân bài : “Ở xóm vườn đó” (Tả xe đạp và tình cảm củ chú Tư) - Kết bài : Câu cuối.(Niềm vui đám nít và chú Tư bên xe) 1.b, Ở phần thân bài : Chiếc xe đạp miêu tả theo trình tự : Tả bao quát, tả phận có đặc điểm bật, nói tình cảm chú Tư với xe đạp 1.c, Tác giả quan sát giác quan : mắt, tai 1.d, Chú yêu quí xe, hãnh diện vì nó 18’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu – Gv viết bảng đề - 1,2 HS đọc bài * Lưu ý : Tả áo em mặc đến lớp hôm - HS theo dõi + Cho HS làm bài cá nhân - lập dàn ý - HS làm bài cá nhân + Cho HS đọc dàn ý - Nhận xét - HS đọc + Lớp nhận xét bài bảng phụ - HS làm bài bảng phụ trình bày + Cho HS đọc dàn bài chung cho lớp - HS đọc * Củng cố bảng phụ - HS nhắc lại - HSTB,Y nhắc lại 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Hỏi : Thế nào là miêu tả ? - HSTB,Y nêu + Muốn có bài văn miêu tả chi tiết, hay càn - HS trả lời chú ý điều gì ? * Về hoàn thành bài tập vào - HS nghe Tuần 15 : Tiết : Luyện từ và câu I.Mục tiêu: MRVT: ĐỒ CHƠI – TRÒ CHƠI Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS : 27/11/11 NG : 29/11/11 (173) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười -Biết thêm tên số đồ chơi, trò chơi (BT1, BT2) ; phân biệt đồ chơi có lợi và đồ chơi có hại (BT3) ; nêu vài từ ngữ miêu tả tình cảm, thái độ ngươiù tham gia các trò chơi (BT4) II, Đồ dùng dạy - học : - Tranh minh hoạ các trò chơi, đồ chơi Bảng phụ dành cho nhóm - Biết tên các đồ chơi, trò chơi trên bảng phụ III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Cho HS đặt câu hỏi theo yêu cầu : tỏ - HS 3,4 em đặt câu thái độ khen, chê ; khẳng định, phủ định ; thể yêu cầu mong muốn - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/147 B, HD làm bài tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Treo treo tranh minh hoạ và yêu cầu HS QS - HS QS tranh nói tên đồ chơi trò chơi tranh + Cho HS phát biểu - nhận xét - HS phát biểu - nhận xét + GV nhận xét, kết luận tranh - HS nghe - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu + Cho HS (N2) thảo luận - (N2) thảo luận + Chia làm đội chơi tiếp sức - HS chơi tiếp sức + Lần lượt nhận xét – tuyên dương nhóm - Nhận xét thắng + GV nhận xét, kết luận từ đúng - HS theo dõi - Bài : Cho HS yêu cầu và nội dung - HS đọc nối tiếp + Cho HS làm việc (N4) trao đổi ghi bảng phụ - (N4) làm việc ý bài tập + Đại diện nhóm trình bày – các nhóm khác bổ - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét sung + GV chốt lại và lưu ý : Không nên chơi - HS nghe trò chơi có hại - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS suy nghĩ tìm các từ miêu tả tình - HS làm việc cá nhân cảm, thái độ người tham gia các trò chơi + Cho HS chơi truyền điện - HS chơi truyền điện + GV chốt lại : say mê, hăng say, thú vị, hào - HS đọc hứng, ham thích, đam me, say sưa, + Em hãy đặt câu thể thái độ - HSKG đặt câu người tham gia trò chơi ( có thời gian) 2’ 3, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học * Về nhà đặt câu với từ ngữ vừa tìm - HS nghe vào Thứ tư 30/11/11 Tuần 15 : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS : 28/11/11 (174) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tiết : Tập đọc TUỔI NGỰA NG : 30/11/11 I, Mục tiêu : - Phát âm : loá, hoa huệ, ngào, xôn xao - Biết đọc với giọng vui, nhẹ nhàng ; đọc đúng nhịp thơ, bước đầu biết đọc với giọng có biểu cảm khổ thơ bài - Hiểu ND : Cậu bé tuổi Ngựa thích bay nhảy, thích du ngoạn nhiều nơi yêu mẹ, đâu nhớ tìm đường với mẹ (trả lời các CH 1, 2, 3, ; thuộc khoảng dòng thơ bài) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ chép đoạn đọc diễn cảm III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn tuỳ thích - HS đọc bài “Cánh diều tuổi thơ” và TLCH nội dung bài - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh - HS mở SGK/149 QS tranh và trả lời giới thiệu bài B, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HS đọc mẫu - HSK,G đọc - Cho HS đọc từ khó mục I - HS đọc cá nhân - cặp - Cho HS đọc thầm - Lớp đọc thầm - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc truyền điện - Cho HS đọc khổ thơ + từ chú giải - HS đọc k/thơ theo nhóm + từ chú giải - Cho HS đọc (N4) – thi đọc nhóm - (N4) luyện đọc – thi đọc nhóm - GV đọc : giọng dịu dàng, hào hứng, khổ 2,3 - HS nghe theo dõi nhanh hơn, khổ tình cảm, thiết tha * Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc khổ thơ – TLCH - Tổ đọc to - lớp đọc thầm – TLCH1 * LG : Câu “Mẹ ơi, tuổi gì ?” có phải là câu - HS : là câu hỏi Con hỏi mẹ hỏi không ? Nếu là câu hỏi thì hỏi, dùng hỏi ? + Cho HS luyện đọc khổ thơ - HS luyện đọc cặp - Cho HS đọc khổ thơ – TLCH - Tổ đọc to - lớp đọc thầm – TLCH + Cho HS luyện đọc đoạn - HS đọc cá nhân - cặp - Cho HS đọc khổ thơ – TLCH - Tổ đọc to - lớp đọc thầm – TLCH + Cho HS luyện đọc khổ thơ - HS luyện đọc cặp – em - Cho HS đọc khổ thơ – TLCH - Tổ đọc to - lớp đọc thầm – TLCH + Cho HS luyện đọc khổ thơ - HS đọc cá nhân, cặp - Cho lớp suy nghĩ câu hỏi - HS suy nghĩ trả lời * Luyện đọc nâng cao : - GT khổ thơ cần luyện đọc (khổ thơ viết sẵn ) - Cho HS luyện đọc theo cặp - HS đọc cá nhân - cặp - Cho HS thi đọc diễn cảm - nhận xét - HS thi đọc diễn cảm - Cho HS đọc nhẩm và thuộc khổ thơ - HS nhẩm - Cho HS đọc thuộc lòng khổ thơ, bài thơ - HS đọc thuộc lòng bài thơ 3, Củng cố - dặn dò : Cho HS đọc bài thơ 3’ + Hỏi : Cậu bé bài có tính cách gì đáng yêu - HS : cậu thích bay nhảy, yêu mẹ * Về học thuộc lòng bài thơ - HS ghi bài TUẦN: 15 TOÁN TIẾT: 73 CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tt) Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS: 28/11/11 NG: 30/11/11 (175) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười I.Mục tiêu : Thực phép chia số có bốn chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư) II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: HS tính vào bảng - Đặt tính tính: 989 : 43 ; 884 : 26 = 33’ 2.Bài mới: a Trường hợp chia hết 8192 : 64 = ? Ta thực phép chia tương tự chia số có ba Nhóm đôi 8192 64 chữ số cho số có hai chữ số 64 128 HS trao đổi nhóm đôi Vừa thực phép chia vừa 179 nói cho bạn nghe cách chia SGK 128 Đai diện nhóm trình bày trên bảng 512 Cả lớp nhận xét 512 GV hướng dẫn HS ước lượng lần chia 179 : 64 Có thể ước lượng 17 : = (dư5) 512 : 64.Có thể ước lượng 51: = (dư3) b.Trường hợp chia có dư 1154 : 62 = ? HS làm bảng HS làm bảng em trình bày phép chia mình lên bảng Nêu cách chia và cách ước lượng tìm thương lần chia c.Thực hành *Bài /82 HS tự đặt tính tính.vào HSTB,Y làm bảng Yêu cầu nêu cách chia HS tự làm bước HS nhận xét và chữa bài 75 x x = 1800 *Bài 3a /82 x = 1800 : 75 Nêu cách tìm thừa số chưa biết ? Cách tìm số chia x = 24 chưa biết ? HSKG tự làm bài HSTB làm bảng, lớp tự làm vào em Cả lớp nhận xét và chữa bài HS chọn câu C *HSKG : Làm thêm bài 3b, SGK/82 2’ 3.KT : -Tìm x biết: 5280 : x = 24 A x = 126720 B x = 12672 C x = 220 D x = 22 Tuần 15 Tiết : Luyện từ và câu GIỮ PHÉP LỊCH SỰ KHI ĐẶT CÂU HỎI Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS : 28/11/1 NG : 30/11/11 (176) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười I, Mục tiêu : - Nắm phép lịch hỏi chuyện người khác : biết thưa gửi, xưng hô phù hợp với quan hệ mình và người hỏi ; tránh câu hỏi tò mò làm phiền lòng người khác (ND Ghi nhớ) - Nhận biết quan hệ các nhân vật, tính cách nhân vật qua lời đối đáp (BT1, BT2 m III) II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ dành cho nhóm - Viết sẵn kết so sánh mục BT III2 III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Cho HS đặt câu có từ ngữ miêu tả - HS 3,4 em đặt câu tình cảm, thái độ người tham gia các trò chơi - Gọi HS đọc tên các trò chơi, đồ chơi mà em - HS nêu biết - Nhận xét 12’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/151 B, HD làm bài tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS suy nghĩ làm việc cá nhân - HS làm việc cá nhân + Cho HS phát biểu - nhận xét - HS phát biểu - nhận xét + GV chốt lại : Câu hỏi : Mẹ ? - HS nghe Từ thể thái độ lễ phép : Mẹ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu + Cho HS suy nghĩ đặt câu theo yêu cầu - (N2) thảo luận + Cho HS chơi truyền điện - nhận xét - HS chơi truyền điện + GV nhận xét chốt lại câu đúng - Nhận xét - Bài : Cho HS yêu cầu - HS đọc yêu cầu + Cho HS suy nghĩ trả lời - HS suy nghĩ trả lời + Yêu cầu HS cho ví dụ minh hoạ ý kiến - HS cho VD mình + GV chốt lại : Để giữ lịch cần tránh - HS theo dõi câu hỏi tò mò làm phiền lòng người khác - Cho HS đọc ghi nhớ - 2, HS đọc ghi nhớ 18’ C, Luyện tập : - Bài : Cho HS thảo luận (N4) - HS thảo luận (N4) + Đại diện nhóm trình bày - nhận xét - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét + GV chốt : a, Quan hệ thầy – trò - HS theo dõi B, Quan hệ thù địch - Bài : HS tìm câu hỏi đoạn trích – phát - HS làm việc cá nhân – phát biểu biểu – GV chốt lại : Câu các bạn nhỏ hói cụ già - HS nghe là thích hợp, còn các câu khác không tế nhị 2’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ - HSTB,Y nhắc lại * Cần có ý thức đặt CH thể là người - HS nghe lich có văn hoá Tuần 15 Tiết : Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS : 28/11/11 NG : 30/11/11 (177) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười I, Mục tiêu : - Kể lại câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói đồ chơi tre em vật gần gũi với tre em - Hiểu nội dung chính câu chuyện (đoạn truyện) đã kể II, Đồ dùng dạy - học : HS chuẩn bị mạng từ chốt III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS nối tiếp kể chuyện - HS tiếp nối kể “Búp bê ?” lời búp bê - Gọi HS đọc phần kết truyện với tình : cô - HS đọc chủ cũ gặp búp bê trên tay cô chủ - Nhận xét 7’ 2, Bài : A, GT bài : ( trực tiếp) - HS mở SGK/148 - GV kiểm tra mạng từ chốt HS - HS để lên bàn B, HD kể chuyện : - Gọi HS đọc yêu cầu - 1,2 HS đọc - Phân tích đề bài Dùng phấn màu gạch chân - HS nêu từ ngữ : đồ chơi tre em, vật gần gũi - Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ và đọc tên - HS QS nêu truyện - Em còn biết truyện nào có nhân vật là đồ - HS : Dế Mèn , Con thỏ thông minh, Con chơi tre em là vật gần gũi với tre ngỗng vàng, Chim sơn ca và bông cúc em ? trắng, - Em hãy giới thiệu câu chuyện mình kể cho các - HSK,G giới thiệu mẫu bạn nghe 23’ C, Cho HS kể nhóm : - Yêu cầu HS kể nhóm và trao đổi với bạn - (N2) thực hành tính cách nhân vật, ý nghĩa truyện - GV giúp đỡ em gặp khó khăn * Gợi ý : - HS theo dõi + Kể chuyện ngoài SGK cộng điểm + Kể chuyện phải có đầu, có kết thúc, kết truyện theo lối mở rộng + Nói với các bạn tính cách nhận vật, ý nghĩa truyện - Cho HS thi kể trước lớp - HS thi kể - Khuyến khích HS hỏi lại abnj tính cách nhận vật, ý nghĩa truyện - Cho HS nhận xét bạn kể - Lớp nhận xét - GV nhận xét 2’ 3,Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học - HS nghe – ghi bài * Về nhà kể lại cho người thận nghe Thứ năm 1/12/2011 Tuần 15 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS : 29/11/11 (178) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tiết : Tập làm văn QUAN SÁT ĐỒ VẬT NG : 1/12/11 I, Mục tiêu : - Biết quan sát đồ vật theo trình tự hợp lí, nhiều cách khác ; phát đặc điểm phân biệt đồ vật này với đồ vật khác (ND Ghi nhớ) - Dựa theo kết quan sát, biết lập dàn ý để tả đồ chơi quen thuộc (mục III) II, Đồ dùng dạy - học : - HS chuẩn bị số đồ chơi (mỗi em cái) - Bảng phụ viết sẵn dàn ý tả đồ chơi III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS đọc dàn ý tả áo - HS đọc - Gọi HS đọc bài văn tả áo -1 HS đọc 12’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/153 B, Phần nhận xét : - Bài : Cho HS đọc nối tiếp yêu cầu và gợi ý - HS đọc nối tiếp + Cho HS giới thiệu đồ chơi mình mang - HS giới thiệu đến lớp + Cho HS đọc thầm gợi ý SGK – QS đồ chơi - HS làm việc cá nhân mình và ghi kết vào VBT + Cho HS đọc kết QS - HS đọc KQ + GV và HS nhận xét kết QS theo tiêu chí - HS nhận xét theo tiêu chí sau : - Trình tự QS – giác quan sử dụng QS - Khả phát đặc điểm riêng - Bình chọn bạn QS chính xác, tinh tế, độc đáo - HS bình chọn - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - 1,2 HS đọc + Cho HS thảo luận (N4) - (N4) làm việc + Theo em QS đồ vật cần chú ý gì ? + Đại diện nhóm trình bày - nhận xét - Đại diện nhóm nêu - nhận xét + GV chốt lại : - HS nghe nhắc lại - Phái QS theo trình tự hợp lí (từ bao quát đến các phận) - Quan sát nhiều giác quan - Tìm đắc điểm chung - Cho HS rút ghi nhớ - đọc ghi nhớ - HS rút ghi nhớ - nhiều HS nhắc lại 19’ C, Phần luyện tập : - Cho HS đọc yêu cầu - 1,2 HS đọc - Cho HS làm bài cá nhân VBT (dựa theo kết - HS làm việc cá nhân quan sát đồ chơi, em lập dàn ý cho bài văn tả đồ chơi đó) - Cho HS đọc dàn ý - nhận xét - HS đọc dàn ý - nhận xét - Cho HS bình chọn - HS bình chọn 2’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS nhắc lại ghi nhớ - HSTB,Y nhắc lại - Nhận xét tiết học * Về nhà hoàn thành dàn ý và viết thành bài văn - HS nghe - Tìm hiểu trò chơi, lễ hội quê em TUẦN: 15 TIẾT: 74 TOÁN LUYỆN TẬP Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS: 29/11/11 NG: 1/12/11 (179) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười I.Mục tiêu: Thực phép chia số có ba, bốn chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư) II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: HS làm bài bảng lớp, lớp làm vào bảng Lớp làm bài bảng con, nhận xét bạn làm 3082 : 23 = ? 2265 : 15 = ? bảng 33’ 2.Bài mới: Luyện tập: *Bài 1/83 Yêu cầu HS đặt tính và tính Cả lớp làm vào em làm bảng Ví dụ : Cả lớp nhận xét và chữa bài a/ 855 : 45 = 19 b/ 9009 :33 = 273 579 : 36 = 16 9276 : 39 = 237 *Bài 2b/83 ( dư ) (dư 33) 46857 + 3444 : 28 601759 - 1988 :14 = HS tự làm bài bài = 46857 + 123 = 601759 – 142 HSTB làm bảng = 46980 = 601617 HSKG tự làm bài *HSKG: Làm thêm bài 3, 2a/83 SGK KQ : Mỗi xe đạp cần số nan hoa là: 36 x = 72(cái) Thực phép chia ta có: 5260 : 72 = 73 (dư 4) Vậy lắp nhiều 73 xe đạp và còn thừa nan hoa Đáp số: 73 xe đạp, còn thừa nan hoa 2’ 3.KT: Một vòi nước 75 phút chảy 9750l nước vào bể.Hỏi trung bình phút vòi nước đó chảy vào bể lít nước? A 130 lít B 1300 lít HS chọn câu A C 103 lít D 1030 lít Thứ sáu 2/12/11 TUẦN: 15 TOÁN NS: 30/11/11 TIẾT: 75 CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TT) NG: 2/12/11 I.Mục tiêu : Thực phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư) II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt đông thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: Số điền vào ô trống cho biểu thức sau là ? A.9045 : 45 =  HS ghi KQ vào bảng con: A.201 B.502 B.12550 : 25 =  33’ 2.Bài mới: a Trường hợp chia hết 10105 : 43=? * Đặt tính HS lắng nghe * Tính từ trái sang phải GV hướng dẫn HS lớp cùng thực phép chia Vừa thực vừa nói SGK Cả lớp làm bài trên bảng Gọi HS trình bày lại và nêu cách chia SGK Chú ý: Hướng dẫn HS ước lượng tìm thương Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (180) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười lần chia *101: 43 = ? Có thể ước lượng 10 : = (dư 2) Nên 101: 43 *150 : 43 = ? Có thể ước lượng 15 : = (dư 2) Nên 150 : 43 *215 : 43 = ? Có thể ước lượng 20: = Nên 215:43 b Trường hợp có dư 26345: 35=? HS lớp tự đặt tính và tính vào bảng Gọi HS lên bảng thực phép chia Vừa làm vừa trình bày miệng SGK Cả lớp theo dõi , nhận xét c.Thực hành: *Bài 1/84 HS làm vào em làm bảng a 23576 : 56 = 421 b/ 18510 : 15= 1234 31628: 48 = 658 42546 : 37 = 1149 dư (44 ) dư (33 ) Cả lớp thống và chữa bài *HSKG: Làm thêm bài 2/84SGK 2’ 3.KT: tìm số thích hợp điền vào ô trống: a.59885 : 295 =  b) 2970 : 135 =  HS trình bày lại trên bảng lớp 10105 43 150 235 215 00 10105: 43 = 235 HS tự giải 26345 35 184 752 095 25 26345 : 35 = 752 (dư 25) HS làm bài cá nhân vào theo cách đặt tính, HSTB,Y làm bảng lớp HSKG biết: tóm tắt, đổi đơn vị 1giờ15 : 38 km 400m 1phút : …m ? 1giờ15phút = 75phút 38 km 400m = 38400m Trung bình phút người đó là: 38400 : 75 = 512(m) HS làm vào bảng con: a.203 b.22 SINH HOẠT TẬPTHỂ TUẦN15 1/Đánh giá hoạt động lớp tuần qua -Đa số Hs học làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ song còn số em lớp còn nói chuyện riêng.quên dụng cụ học tập ( Khải, Nghĩa ) - Tiếp tục tập vẽ đề tài : Chiếc ô tô mơ ước em ( Ánh, Thịnh ) -Tiếp tục luyện thi Olym pic toán.( sáng chủ nhật) 2/Triển khai công tác tuần đến -Luyện tập thi giải toán trên mạng Nhi, Luân, Thắng, Sương Nhật Hương -Tăng cường kiểm tra bảng nhân ,chia ( BCS lớp + GVCN ) 3/Ôn các bài múa hát theo chủ đề tháng TUẦN 16 ( TỪ 5/12 ĐẾN 9/12/11) Thứ hai 5/12/11 Tuần 16 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS :4/12/11 (181) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tiết : Tập đọc NG :5/12/11 I, Mục tiêu : - Phát âm : Hữu Tráp, khuyến khích - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi bài - Hiểu ND : Kéo co là trò chơi thể tinh thần thượng võ dân tộc ta cần gìn giữ, phát huy (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Câu dài “ Hội Làng Hữu Tráp/ thuộc nữ Có năm /.” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ “ Tuổi - HS đọc và trả lời Ngựa” và trả lời câu hỏi nội dung bài - Gọi HS nêu nội dung chính bài - HS nêu - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh GT bài - HS mở SGK/155 B, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HS đọc bài - HSK,G : đọc - Cho HS luyện đọc từ mục I - HS đọc cá nhân, cặp - Cho HS đọc thầm - HS đọc thầm lớp - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc truyền điện - Cho HS đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc cặp đoạn + từ chú thích - Cho HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - HS đọc (N3) – thi đọc nhóm - GV đọc : giọng sôi nổi, hào hứng - HS nghe theo dõi * Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đoạn – TLCH - Cho HS luyện đọc đoạn1 (nhấn giọng từ : thượng võ) - HS đọc to - lớp đọc thầm – TLCH1 - Cho HS đọc đoạn – TLCH - HS luyện đọc cá nhân - cặp - Cho HS luyện đọc đoạn ( nhấn giọng từ : nam, nữ, là vui, hò reo, khuyến khích) - HS đọc to - lớp đọc thầm – TLCH2 - Cho HS đọc đoạn – TLCH 3,4 - HS luyện đọc (N4) * Liên hệ : Em đã thi kéo co hay xem kéo co chưa ? Theo em, vì trò chơi kéo co - HS đọc to - lớp đọc thầm, TLCH3,4 vui ? - HS trả lời - Cho HS luyện đọc đoạn (nhấn giọng từ : chuyển bại thành thắng, tiếng, không ngớt lời) * LG : Tìm danh từ riêng có bài - HS luyện đọc cặp, em * Luyện đọc nâng cao : - Cho HS đọc nối tiếp đoạn bài và tìm - HS nêu giọng đọc thích hợp - GV đọc mẫu đoạn cần luyện đọc - HS đọc nối tiếp suy nghĩ tìm - Cho HS luyện đọc theo cặp – thi đọc diễn cảm giọng đọc thích hợp - Nhận xét - HS nghe theo dõi 3, Củng cố - dặn dò : * KT : Trò chơi kéo co có ý - HS đọc cặp – thi đọc nghĩa gì ? 3’ A, Thể khéo léo người chơi - HS làm bảng B, Thể sức và tài người chơi C, Thể tinh thần đoàn kết B,C TUẦN: 16 TIẾT: 76 TOÁN LUYỆN TẬP Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS: 4/12/11 NG: 5/12/11 (182) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười I Mục tiêu: - Thực phép chia cho số có hai chữ số - Giải bài toán có lời văn II Đồ dùng dạy học III Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy 5’ A Bài cũ: Đặt tính tính: a/ 4725 : 15 b/ 18408 : 52 GV nhận xét chung 33’ B Luyện tập: Bài 1/ 87VBTT4:( Hai cột đầu) GV ghi đề bài lên bảng ( hai đợt) gọi học sinh lên bảng làm bài GV nhận xét chung Bài 2/ 84 SGK Cho HS đọc đề Tóm tắt: 25 viên gạch lát 1m2 1050 viên gạch : m2? Gọi học sinh lên bảng làm bài Chấm bài số em, nhận xét chung 2’ C Củng cố: Nối phép chia với kết phù hợp Hoạt động trò Hai học sinh làm bài trên bảng Cả lớp chia vào nháp, nhận xét bài làm bạn HS mở BTT4 Đọc yêu cầu bài, làm bài vào BT Một số em lên bảng làm bài Cả lớp nhận xét bài bạn Kết quả: 1a: 308 : 76 = 495 : 15 = 33 1b: 9954 : 42 = 237 24662 : 59 = Học sinh đọc đề, bút đàm dùng bút chì gạch chân các yếu tố đề toán đã cho và yếu tố cần tìm Một học sinh lên bảng làm bài Cả lớp làm bài vào bài tập Bài giải Diện tích 1050 viên gạch hoa lát được: 1050 : 25 = 42 (m2) Đáp số: 42m2 765 : 27 28 28 ( dư ) 27 Thứ ba 6/12/11 Tuần 16 : NS : 4/12/11 Tiết 2: Chính tả(N-V) KÉO CO NG : 6/12/11 I, Mục tiêu : - Nghe - viết chính xác, đẹp đoạn từ : “Hội Lang Hữu Trấp thành thắng” traong bài Kéo co - Viết đúng các danh từ riêng và các từ : ganh đua, khuyến khích - Làm đúng bài tập 2b II, Đồ dùng dạy - học : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (183) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy 4’ 1, Bài cũ : Cho HS đàm thoại : nhảy dây, ngã ngửa, ngất ngưỡng - Nhận xét 32’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) B, HD nghe - viết chính tả : - Cho HS đọc đoạn văn trang 155 SGK - Cho HS đánh vần từ mục I - Cho HS thảo luận (N2) bài tập 2b - Cho HS viết bảng từ mục I - Cho HS viết bài - Cho HS soát lại bài - Cho HS chấm bài trên bảng - Cho HS viết bài bảng lên sửa (nếu có sai) - Cho HS đổi bắt lỗi - GV chấm bài tổ – yêu cầu lớp làm VBT - Nhận xét chữa lỗi chung 2’ 3, Củng cố - dặn dò : Về viết lại lỗi sai vào TUẦN: 16 TIẾT: 77 Hoạt động trò - HS đàm thoại cá nhân (HSTB,Y) - HS mở SGK/156 - HS đọc - HS đánh vần (HSTB,Y) - (N2) thảo luận - HS viết bảng - HS viết bảng - lớp viết - HS soát bài - Lớp chấm bài bảng - HS sửa sai - HS đổi bắt lỗi - Tổ nộp - lớp làm VBT - HS theo dõi - HS nghe TOÁN THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ NS: 4/12/11 NG: 6/12/11 I.Mục tiêu: Thực phép chia cho số có hai chữ số trường hợp có chữ số thương II Đồ dùng dạy học: III Các hoạt động dạy học TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ Bài cũ: Đặt tính và tính kết quả: Hai học sinh lên bảng làm bài a 4935 : 44 b 17826 : 48 Cả lớp nhận xét bài bạn GV nhận xét chung, ghi điểm Bài mới: 8’ a Trường hợp thương có chữ số hàng đơn vị: 9450 : 35 = ? - Học sinh lắng nghe, cảm thụ - Đặt tính - Trả lời câu hỏi nhỏ giáo viên VD - GV hướng dẫn học sinh thực từ trái như: 94 chia 35 lần ? Để củng cố sang phải kĩ tìm thương qua bước chia Lần 1: 94 chia cho 35 2, viết 2; nhân 10; 14 trừ 10 4, viết nhớ 1; nhân 6, thêm 7; trừ 2, viết 9450 35 24 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (184) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Lần 2: Hạ 5, 245; 245 chia 35 7, viết 7; nhân 35; 35 trừ 35 0, viết o nhớ 3; nhân 21, thêm 24; 24 trừ 24 0, viết 9450 35 ` 245 27 00 Lần 3: Hạ 0; chia 35 0, viết 0 nhân 35 0; trừ 7’ 18’ 2’ Học sinh lắng nghe, lĩnh hội 9450 35 245 270 000 Chú ý: Ở lần chia thứ ba ta có chia 35 0; phải viết chữ số vị trí thứ ba thương b Trường hợp thương có chữ số hàng chục: 2448 : 24 = ? GV hướng dẫn học sinh thực tương tự bài trường hợp Chú ý: Ở lần chia thứ hai ta có chia 24 0; phải viết vị trí thứ hai thương Thực hành Bài 1/84 SGK ( dòng 1,2) HS đọc đề, làm bài vào HS lên bảng làm GV ghi đề bài lên bảng bài HS lớp nhận xét Gọi HS lên bảng làm bài Kết quả: GV nhận xét chung 8750 35 23520 56 175 250 112 420 0000 0000 * HSG: Tính nhanh biểu thức sau: (1 + + + +….+ 97 + 99) x (45 x – 45 x – 45) Củng cố: Nối phép chia với kết đúng: 2996 28 196 107 00 HS giỏi làm bài 2420 12 020 201 11780 : 42 407 409 2012 405 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- (185) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tuần 16 : NS : 4/12/11 Tiết : Tập làm văn LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG NG : 6/12/11 I, Mục tiêu : Dựa vào bài đọc Kéo co, thuật lại các trò chơi đã giới thiệu bài ; biết giới thiệu trò chơi (hoặc lễ hội) quê hương để người hình dung diễn biến và hoạt động bật II, Đồ dùng dạy - học : Tranh minh hoạ số trò chơi lễ hội III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS1 : Khi quan sát đồ vật cần chú ý - HS nêu đến điều gì ? - HS2 : Đọc dàn ý tả đồ chơi mà em đã chọn - HS đọc Nhận xét 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/160 12’ B, HD làm bài tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Gọi HS đọc bài tập đọc Kéo co - HS đọc to - lớp đọc thầm + Hỏi : Bài “Kéo co” giới thiệu trò chơi - HS : làng Hữu Trấp, huyện Quế Võ, địa phương nào ? tỉnh Bắc Ninh và làng Tích Sơn thị xã + Cho HS thi thuật lại các trò chơi Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc – HS thi * Chú ý : Cần giới thiệu tập quán kéo co khác - HS nghe vùng - giới thiệu tự nhiên, sôi động, hấp dẫn, cố gắng diễn đạt lời mình 19’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu + Cho HS xác định yêu cầu đề bài - HS xác định yêu cầu nêu + Cho HS quan sát tranh minh hoạ và nêu tên - HS QS tranh và nêu trò chơi, lễ hội giới thiệu tranh + Hỏi : Ở địa phương mình hàng năm có lễ - HS phát biểu theo hiểu biết hội nào ? - Ở lễ hội đó có trò chơi nào thú vị - GV treo bảng phụ, gợi ý cho HS biết dàn ý : - HS theo dõi + Mở đầu : Tên địa phương, tên lễ hội hay trò chơi + Nội dung, hình thức trò chơi hay lễ hội : - Thời gian tổ chức - Những việc tổ chức lễ hội trò chơi - Sự tham gia người + Kết thúc : Mời các bạn có dịp thăm địa phương mình - Cho HS thực hành kể (N2) - HS (N2) thực hành - GV giúp đỡ, hướng dẫn nhóm : + Các em cần giới thiệu rõ quê mình, Ở đâu ? Có trò chơi, lễ hội gì ? Lễ hội đó đã để lại cho em ấn tượng gì ? - Cho HS trình bày trước lớp - nhận xét - HS trình bày - nhận xét - GV nhận xét, sửa lỗi dùng từ, diễn đạt - HS theo dõi 3, Củng cố - dặn dò : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (186) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 2’ - Nhận xét tiết học * Về viết lại bài giới thiệu em và chuẩn bị bài - HS nghe Tuần 16 : NS : 4/12/11 Tiết : Luyện từ và câu MRVT: ĐỒ CHƠI – TRÒ CHƠI NG : 6/12/11 I.Mục tiêu: -Biết thêm tên số đồ chơi, trò chơi (BT1, BT2) ; phân biệt đồ chơi có lợi và đồ chơi có hại (BT3) ; nêu vài từ ngữ miêu tả tình cảm, thái độ ngươiù tham gia các trò chơi (BT4) II, Đồ dùng dạy - học : - Tranh minh hoạ các trò chơi, đồ chơi Bảng phụ dành cho nhóm - Biết tên các đồ chơi, trò chơi trên bảng phụ III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Cho HS đặt câu hỏi theo yêu cầu : tỏ - HS 3,4 em đặt câu thái độ khen, chê ; khẳng định, phủ định ; thể yêu cầu mong muốn - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/147 B, HD làm bài tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Treo treo tranh minh hoạ và yêu cầu HS QS - HS QS tranh nói tên đồ chơi trò chơi tranh + Cho HS phát biểu - nhận xét - HS phát biểu - nhận xét + GV nhận xét, kết luận tranh - HS nghe - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu + Cho HS (N2) thảo luận - (N2) thảo luận + Chia làm đội chơi tiếp sức - HS chơi tiếp sức + Lần lượt nhận xét – tuyên dương nhóm - Nhận xét thắng + GV nhận xét, kết luận từ đúng - HS theo dõi - Bài : Cho HS yêu cầu và nội dung - HS đọc nối tiếp + Cho HS làm việc (N4) trao đổi ghi bảng phụ - (N4) làm việc ý bài tập + Đại diện nhóm trình bày – các nhóm khác bổ - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét sung + GV chốt lại và lưu ý : Không nên chơi - HS nghe trò chơi có hại - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS suy nghĩ tìm các từ miêu tả tình - HS làm việc cá nhân cảm, thái độ người tham gia các trò chơi + Cho HS chơi truyền điện - HS chơi truyền điện + GV chốt lại : say mê, hăng say, thú vị, hào - HS đọc hứng, ham thích, đam me, say sưa, + Em hãy đặt câu thể thái độ - HSKG đặt câu người tham gia trò chơi ( có thời gian) 2’ 3, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (187) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười * Về nhà đặt câu với từ ngữ vừa tìm - HS nghe vào Thứ tư 7/12/11 Tuần 16 : NS : 5/12/11 Tiết : Tập đọc TRONG QUÁN ĂN “BA CA BỐNG” NG : 7/12/11 I, Mục tiêu : - Đọc đúng : Bu-ri-ti-nô, Toóc-ti-la, Bu-ra-ba, Đu-rê-ma - Bước đầu đọc phân biệt rõ lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu ND : Chú bé người gỗ (Bu-ra-ti-nô) thông minh đã biết dùng mưu để chiến thắng kẻ ác tìm cách hại mình (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn tuỳ thích - HS đọc và trả lời bài “Kéo co” và trả lời câu hỏi nội dung bài - Gọi HS nêu nội dung chính bài - HS nêu - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh GT bài - HS mở SGK/158 B, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : * Luyện đọc : - Cho HS đọc bài - Cho HS luyện đọc từ mục I - HSK,G : đọc - Cho HS đọc thầm - HS đọc cá nhân, cặp - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc thầm lớp - Cho HS đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc truyền điện - Cho HS đọc nhóm – thi đọc nhóm - HS đọc cặp đoạn + từ chú thích - GV đọc : giọng đọc nhanh, bất ngờ, hấp dẫn - HS đọc (N3) – thi đọc nhóm * Tìm hiểu bài : - HS nghe theo dõi - Cho HS đọc đoạn giới thiệu truyện TLCH : + Bu- ra-ti-nô cần moi bí mật gì lão Bu-ra-ba ? - HS đọc to - lớp đọc thầm – TLCH - Yêu cầu HS đọc thầm bài và thảo luận (N2) các - HS : cần biết kho báu đâu câu hỏi sau : - HS (N2) đọc thầm và trao đổi + Chú bé gỗ đã làm cách nào để buộc lão Ba-ra-ba phải nói điều bí mật ? - HS : Chú chui vào cái bình là + Chú bé gỗ gặp điều gì nguy hiểm và đã thoát thân lời ma quỷ nên đã nói bí mật nào ? - HS : Cáo A-li-xa và mèo A-di-li-ô biết + Những hình ảnh, chi tiết nào truyện em cho là chú lao ngoài ngộ nghĩnh và lí thú ? - HS : tiếp phát biểu * LG : Tìm các từ láy có bài - HS : thin thít, cầm cập, lổm ngổm - Cho HS luyện đọc bài - HS luyện đọc cá nhân - cặp 3’ * Luyện đọc nâng cao : - Cho HS tìm và nêu giọng đọc vai(người dẫn chuyện, Ba-ra-ba, Bu-ra-ti-nô, cáo A-li-xa) - (N4) luyện đọc phân vai – thi đọc phân vai - Nhận xét Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 - HS nối tiếp đọc và nêu giọng đọc vai - (N4) luyện đọc theo vai – thi đọc phân vai - Nhận xét (188) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - HS đọc cá nhân nối tiếp 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS đọc lại bài * KT : Bu-ra-ti-nô đã biết điều bí mật lão Ba- - HS đọc to - lớp đọc thầm suy nghĩ ra-ba nhờ đâu : làm bảng A, Nhờ láu lỉnh B, Nhờ dũng cảm C C, Nhờ trí thông minh * Về học thuộc đoạn tuỳ thích TUẦN: 16 TOÁN NS: 5/12/11 TIẾT: 78 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ NG: 7/12/11 I Mục tiêu: Biết thực phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số ( chia hết, chia có dư) II Đồ dùng dạy học: III Các hoạt động dạy học học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ Bài cũ: Đặt tính và tính kết quả: HS lên bảng làm bài a.5974 : 58 b 28350 : 47 Gọi HS lên bảng làm bài GV nhận xét, ghi điểm Cả lớp nhận xét Bài mới: 33’ a Trường hợp chia hết 1944 : 162 = ? Học sinh thực hành chia GV hướng dẫn học sinh chia Lần 1: 194 chia 162 1, viết 1 nhân với 2; trừ 2, viết 2; nhân với 6; trừ 3, viết 3; nhân 1; trừ 0, viết Lần 2: Hạ 4, 324; 324 chia 162 2, viết 2; nhân 4; trừ 0, viết 0; nhân 12; 12 trừ 12 0, viết nhớ 1; nhân 2; thêm 3; trừ 0, viết GV lưu ý: giúp HS tập ước lượng tìm 1994 162 thương lần chia Chẳng hạn : 0324 12 194 : 162 = ? có thể lấy chia 000 324 : 162 = ? Có thể lấy chia Nhưng vì 162 x = 486, mà 486 > 324 nên ước lượng thương b Trường hợp chia có dư: 8469 : 241 = ? Tiến hành tương tự trên Thực hành Bài 1b/ 86 SGK HS lên bảng làm bài GV ghi bài lên bảng HS lớp đặt tính tính kết vào và nhận Gọi HS lên bảng làm bài xét bài bạn Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (189) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười GV chữa bài Kết quả: 2’ 2120 424 1935 354 000 0165 Bài 2/ 86 SGK (HSKG làm thêm) GV ghi đề bài lên bảng HS đọc đề bài Gọi HS lên bảng làm bài, học sinh khá, giỏi yêu cầu các em làm hai cách HS lên bảng làm bài Cả lớp làm vào bài vào BT, nhận xét bài bạn Bài giải: 8700 : 25 : = 348 : = 87 Cách 2: *HSKG: Làm thêm bài 1a,3/86 8700 : 25 : = 8700 : (25 x 4) Củng cố: = 8700 : 100 = 87 Nối phép chia với kết thích hợp: 3621 : 213 16 17 18 Tuần 16 : NS : 5/12/11 Tiết : Luyện từ và câu CÂU KỂ NG : 7/12/11 I, Mục tiêu : - Hiểu nào là câu kể, tác dụng câu kể (ND Ghi nhớ) - Nhận biết câu kể đoạn văn (BT1, mục III) ; biết đặt vài câu kể để kể, tả, trình bày ý kiến (BT2) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết lời giải BT 1, 2, III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS trả lời : Chọn thành ngữ, - HS trả lời tục ngữ thích hợp để khuyên bạn (không chơi với bạn hư, không nên chơi trò chơi nguy hiểm) - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/161 B, Phần nhận xét : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - đoạn văn - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho lớp suy nghĩ trả lời - Cả lớp suy nghĩ + GV chốt lại : Câu in nghiêng là câu hỏi điều - HS theo dõi chưa biết - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Hỏi : Những câu còn lại đoạn văn dùng để làm - HS : Lần lượt trả lời gì ? cuối câu có dấu gì ? + Cho HS thảo luận cặp đôi – phát biểu - (N2) thảo luận – phát biểu + GV : Những câu văn mà các em vừa tìm dùng - HS nghe theo dõi Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (190) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười để giới thiệu, miêu tả hay kể lại việc có liên quan đến nhân vật Bu-ti-ta-nô Đó là câu kể - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và nội dung + HS thảo luận (N2) – phát biểu + GV : Đó là các câu kể và suy nghĩ Ba-ra-ba - Cho HS rút câu kể là câu nào ? - Cho HS đọc ghi nhớ C, Phần luyện tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho thảo luận (N2) – phát biểu + GV chốt lại : - Chiều chiều thi Kể việc - Cánh diều bướm Tả cánh diều - Chúng tôi trời Kể lại việc và nói lên t/cảm - Tiếng sáo bổng Tả tiếng sáo diều - Sáo đơn sớm Nêu ý kiến, nhận định - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS làm mẫu – HS làm bài cá nhân + Từng cá nhân trình bày - Nhận xét 2’ 3, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học - Về nhà viết đoạn văn ngắn tả đồ chơi mà em thích - HS đọc - (N2) thảo luận – phát biểu - HS nghe - HSK,G : nêu - HSTB,Y đọc - HS đọc to - lớp đọc thầm - (N2) thảo luận – phát biểu - HS theo dõi - HS đọc to - lớp đọc thầm - HSK,G làm mẫu - lớp làm bài cá nhân - HS trình bày - nhận xét - HS nghe Tuần 16 : KỂ CHUYỆN NS : 5/12/11 Tiết : Kể chuyện ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA NG : 7/12/11 I, Mục tiêu : - Chọn câu chuyện (được chứng kiến tham gia) liên quan đến đồ chơi mình bạn - Biết xếp các việc thành câu chuyện để kể lại rõ ý II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ viết đề bài, cách xây dựng cốt truyện - HS mạng từ chốt III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS kể lại câu chuyện các em đã - HS thực hành kể đọc hay nghe có nhân vật là đồ chơi trẻ em (mỗi em kể đoạn) - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/158 B, HD kể chuyện : - Kiểm tả chuẩn bị HS (mạng từ chốt) - HS để mạng tờ chốt lên bàn - Phân tích đề : GV gạch chân từ ngữ quan - HS nêu trọng : đồ chơi em, các bạn - GV : lưu ý : Câu chuyện phải có thực Nhân vật - HS nghe truyện là em bạn bè Lời kể giản dị tự nhiên C, Gợi ý : Cho HS đọc gợi ý - HS tiếp nối đọc thành tiếng + Hỏi : Khi kể em nên dùng từ xưng hô nào ? - HS : xưng tôi, mình + Em hãy giới thiệu câu chuyện đồ chơi mà mình - HS giới thiệu Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (191) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười định kể - Cho HS thực hành kể nhóm - (N2) thực hành - Cho HS thi kể trước lớp - HS thi kể trước lớp - GV khuyến khích HS lớp theo dõi, hỏi lại bạn - HS nghe nội dung, các việc, ý nghĩa truyện - Cho HS nhận xét bạn kể - HS nhận xét 3, Củng cố - dặn dò : 2’ - Nhận xét tiết học - HS nghe - Về viết lại câu chuyện và chuẩn bị bài sau Thứ năm 8/12/11 Tuần 16 : NS : 7/12/11 Tiết : Tập làm văn LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT NG : 8/12/11 I, Mục tiêu : Dựa vào dàn ý đã lập (TLV,tuần 15), viết bài văn miêu tả đồ chơi em thích với phần : mở bài, thân bài, kết bài II, Đồ dùng dạy - học : HS chuẩn bị dàn ý III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS đọc bài giới thiệu lễ hội - HS đọc trò chơi địa phương mình - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/162 B, HD làm bài tập : * Tìm hiểu bài : - Cho HS đọc đề bài - HS đọc to - lớp đọc thầm - Gọi HS đọc gợi ý - HS đọc to - lớp đọc thầm - Gọi HS đọc lại dàn ý mình - HS đọc dàn ý * Xây dựng dàn ý : + Em chọn cách mở bài nào ? Đọc mở bài em - HS trình bày : mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp + Gọi HS đọc phần thân bài mình - HSG đọc + Em chọn kết bài theo hướng nào ? Hãy đọc phần - HS trình bày : kết bài mở rộng, kết bài kết bài em không mở rộng * Cho HS viết bài : - HS tự viết bài vào - HS làm bài - GV thu bài - HS nộp bài 2’ 3, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học * Về viết hoàn chỉnh bài em chưa - HS nghe hoàn chỉnh TUẦN: 16 TOÁN TIẾT: 79 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Biết chia cho số có chữ số II Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS: 7/12/11 NG: 8/12/11 Hoạt động trò (192) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 5’ Bài cũ: Đặt tính và tính kết quả: a 8000 : 308 b 2198 : 314 GV nhận xét ghi điểm 32’ Luyện tập: *Bài 1a/90 VBTT4 GV ghi đề bài lên bảng Gọi HS lên bảng làm bài Chấm số em, nhận xét chung HS lên bảng làm bài Cả lớp nhận xét HS đọc đề bài, làm bài theo nhóm( tổ) em lên bảng làm bài Cả lớp nhận xét Kết 3144 524 3144 0000 * HSKG làm Bài 2,3 /87 SGK GV tóm tắt đề toán lên bảng hộp chứa 120 gói 24 hộp hộp chứa 160 gói ? hộp GV chấm bài số em Bài giải: Số gói kẹo có tất là: 120 x 24 = 2880 ( gói ) Số hộp chứa 160 gói kẹo để xếp hết 2880 gói kẹo: 2880 : 160 = 18 ( hộp ) Đáp số: 18 hộp *HSG: Tìm số, biết đem số đó chia cho thì thương là 207 và số dư là số lớn 3’ 8322 219 657 38 1752 1752 0000 7560 251 753 30 30 HS đọc đề toán, bút đàm Một em học sinh làm bài trên bảng Lớp làm bài vào BT HSG làm bài, sau đã hoàn thành phần bài tập lớp KT: Người ta mở vòi nước chảy vào bể Biết 65 phút đầu vòi chảy 900 lít và 70 phút sau vòi chảy 1125 lít nước Hỏi trung bình phút vòi chảy vào bể bao nhiêu lít nước? A: 14 lít B: 15 lít C: 16 lít Thứ sáu 9/12/11 TUẦN: 16 TOÁN NS: 8/12/11 TIẾT: 80 CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (TT) NG: 9/12/11 I Mục tiêu: Biết thực phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số ( chia hết, chia có dư) Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (193) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười II Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy 5’ Bài cũ: Tính giá trị biểu thức sau: a 2205 : ( 35 x ) b 3332 : ( x 49 ) GV nhận xét ghi điểm 33’ Bài mới: a Trường hợp chia hết 41535 : 195 = ? GV hướng dẫn học sinh thực hiện: Tính từ trái sang phải Lần 1: 415 chia 195 2, viết2; nhân 10; 15 trừ 10 5, viết nhớ 1; nhân 18, thêm 19 21 trừ 19 2, viết nhớ 2 nhân 2, thêm2 4; trừ 0, viết Lần hai: Hạ 3, 253; 253 chia 195 1, viết 1; nhân 5; 13 trừ 8, viết nhớ 1 nhân 9, thêm 10; 15 trừ 10 5, viết nhớ 1; nhân 1, thêm 2; trừ 0, viết Lần 3:Hạ 5, 585; 585 chia 195 3, viết 3; nhân 15; 15 trừ 15 0, viết nhớ 1; nhân 27, thêm 28; 28 trừ 28 0, viết nhớ nhân 3, thêm 5; trừ 0, viết Chú ý: học sinh ước lượng 415 : 195 = ? Lấy 400 chia 200 253 : 195 = ? Lấy 200 chia 100 585 : 195 = ? Lấy 600 chia 200 Để tìm thương lần chia b Trường hợp chia có dư 80120 : 245 = ? Tiến hành tương tự c Thực hành: *Bài 1/88 SGK: GV ghi đề Cho HS lên bảng làm bài Giáo viên nhận xét, ghi điểm Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 Hoạt động trò HS lên bảng làm bài Học sinh lắng nghe, lĩnh hội 41535 0235 0585 000 195 213 80120 254 0662 327 1720 005 học sinh lên bảng làm bài Cả lớp bài vào bài tập, nhận xét bài bạn Bài giải: 1a 62321 308 616 202 00721 616 105 81350 748 0655 561 940 935 187 435 (194) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười * HSKG làm thêm Bài2/88 SGK Tiến hành tương tự bài 2’ 005 Bài giải: 89658 : x = 293 x = 89658 : 293 x = 306 *HSG: HSG tự làm bài Tìm số biết đem số đó chia cho thì thương số dư và số dư là số chẵn đồng thời là số dư lớn có thể có Củng cố Nối biểu thức với giá trị biểu thức: HS tự làm bài vào bảng 4095 : 315 – 945 : 315 10 11 SINH HOẠT TẬPTHỂ TUẦN16 1/Đánh giá hoạt động lớp tuần qua -Đa số Hs học làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ song còn số em lớp còn nói chuyện riêng.quên dụng cụ học tập ( Nghĩa , Thiện, Khải) - Tổ chức làm báo ảnh chào mừng 22/12 -Tiếp tục luyện thi Olym pic toán.( sáng chủ nhật) - Thi tìm hiểu ngày thành lập QĐND - Thi giải tiếng Anh trên mạng ( Nhi ) 2/Triển khai công tác tuần đến -Luyện tập thi giải toán trên mạng Nhi, Luân, Thắng, Sương Nhật Hương -Tăng cường kiểm tra bảng nhân ,chia ( BCS lớp + GVCN ) - Ôn tập , kiểm tra H KI - Thi đố vui ( Nhi,Sương, Hương, Hợp,Luân, Thắng,Nghĩa,Thuỷ) 3/Ôn các bài múa hát theo chủ đề tháng TUẦN 17 ( TỪ 12/12 ĐẾN 16/12/12) Thứ hai 12/12/11 Tuần 17 : NS : 10/12/11 Tiết : Tập đọc RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG NG : 12/12/11 I, Mục tiêu : - Phát âm : khuất, thợ kim hoàn, tung tăng - Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi ; bước dầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng công chúa nhỏ) và lời người dẫn chuyện - Hiểu ND : Cách nghĩ trae em giới, mặt trăng ngộ nghĩnh, đáng yêu (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Câu dài : “Chú hứa cho cô/ cô biết/mặt nào.” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (195) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc phân vai truyện Trong quán ăn “Ba cá bống” - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh GT bài B, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : - Cho HSK,G đọc bài * Luyện đọc : - Cho HS đọc từ mục I - Cho HS đọc thầm bài - Cho HS đọc truyền điện - Cho HS đọc đoạn + từ chú thích - Cho đọc (N3) – thi đọc nhóm * Tìm hiểu bài : - GV đọc bài : giọng nhẹ nhàng, chậm rãi - Cho HS đọc đoạn - TLCH 1, + Cho HS luyện đọc đoạn - Cho HS đọc đoạn - TLCH 3, + Giải thích thêm : Công chúa : Con gái vua Thợ kim hoàn : là người làm đồ trang sức * LG : Tìm câu hỏi có đoạn ? Những câu hỏi đó là hỏi ? Dùng để làm gì ? + Cho HS luyện đọc đoạn (có câu dài) - Cho HS đọc đoạn + Hỏi : Chú đã làm gì để có mặt trăng cho công chúa ? + Thái độ công chúa nào nhận món quà đó ? + Cho HS luyện đọc đoạn * Đọc nâng cao : - Cho HS tìm bài có nhân vật - tự tìm giọng đọc cho vai - Cho HS đọc nhóm theo vai - Cho HS thi đọc theo vai 3, Củng cố - dặn dò : - Hỏi : Em thích nhân vật nào 2’ truyện ? Vì ? - HS đọc phân vai - HS mở SGK/163 QS tranh và trả lời - HSK,G đọc bài - HS đọc cá nhân - cặp - Lớp đọc thầm - HS đọc truyền điện - HS đọc đoạn + từ chú thích - (N3) đọc – thi đọc nhóm - HS nghe theo dõi - HS đọc to - lớp đọc thầm – TLCH 1,2 - HS luyện đọc đoạn - HS đọc to - lớp đọc thầm – TLCH 3,4 - HS theo dõi - HS nêu - HS luyện đọc đoạn - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS : đến gặp bác thợ kim hoàn, đặt mặt trăng - HS : vui sướng khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn - HS luyện đọc đoạn - HS nêu - (N3) đọc theo vai - HS thi đọc theo vai - HS tự phát biểu TUẦN: 17 TOÁN NS: 10/12/11 TIẾT: 81 LUYỆN TẬP NG: 12/12/11 I.Mục tiêu: -Thực phép chia cho số có hai chữ số -Biết chia cho số có ba chữ số II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: HS làm bảng Đặt tính tính: 109408 : 526 ; Nêu miệng cách chia 810866 : 238 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (196) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Gọi 4-5 em nêu lại cách chia 33’ 2.Luyện tập: *Bài1a /89 yêu cầu HS đặt tính tính HS làm vào em giải bảng Cả lớp thống và chữa bài Yêu cầu HS giải bảng nêu miệng cách tính *Bài 3a/89 HS đọc đề , xác định các yếu tố đã biết và điều cần tìm GV giới thi ệu vài nét sân vận đông Quốc gia Mĩ Đình Biết diện tích và chiều dài sân bóng đá hình chữ nhật , tìm chiều rộng sân bóng đá đó ta làm gì? HS tự giải vào em giải bảng Cả lớp thống và chữa bài Chấm – bài *HSKG: Làm thêm bài 2, 3b/89 SGK Yêu cầu HS làm bài, đổi kiểm tra HS làm bài cá nhân KQ : 54322: 346 = 157 25275: 108 = 234 (dư 3) 86679 : 214 = 405 (dư 9) HS nêu miệng để nắm yêu cầu đề bài HS xem hình SGK Tìm thương diện tích sân bóng đá hình chữ nhật và chiều dài nó HS tự làm bài, HSTB giải bảng Tóm tắt : Diện tích : 7140 m2 a : 105 m b: ?m Bài giải: Chiều rộng sân bóng đá hình chữ nhật là: 7140:105 = 68 (m) Đáp số: CR 68m Tóm tắt: 240 gói muối: 18kg gói muối: gam? Bài giải Đổi: 18kg = 18000g gói muối cân nặng là: 18000 : 240 = 75 (gam) Đáp số : 75 gam Bài 3b) Chu vi sân bóng đá hình chữ nhật là : (105 + 68) x = 346 (m) Đáp số: 246 m 3.KT: Kết phép chia: 3144 : 262 = ? A 22 B.12 C.20 D.17 HS ghi câu trả lời vào bảng con: Câu B Thứ ba 13/12/11 Tuần 17 : NS : 12/12/11 Tiết : Chính tả MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO NG : 13/12/11 I, Mục tiêu : - Nghe - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi - Viết đúng : sườn non, trườn xuống, chít bạc, vàng hoe - Làm đúng bài tập b, II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập ( cho nhóm) để chơi tiếp sức III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Cho HS đàm thoại : Tất bật, lấc xấc, vật - HS đánh vần cá nhân (HSTB,Y) nhau, lấc cấc - Nhận xét Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (197) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 30’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/ 165 B, HD viết chính tả : - Cho HS đọc bài viết - HSK,G : đọc - lớp đọc thầm - Hỏi : Những dấu hiệu nào cho biết mùa đông đã - HS : Mây theo các sườn núi trườn xuống, với rẻo cao ? mưa bụi, hoa cải nở vàng trên sườn đồi, nước suối cạn dần, lá vàng cuối cùng đã lìa cành * HD viết từ khó : - Cho HS đánh vần từ mục I - HS đánh vần cá nhân - cặp (HSTB,Y) - Cho HS thảo luận (N2) bài tập 2b, - (N2) thảo luận bài tập - Cho HS viết bảng từ mục I - HS viết bảng - GV đọc cho HS viết bài - HS viết bảng - lớp viết - GV đọc cho HS soát bài - HS soát bài * Chấm bài : - Chấm bài bảng lớp - HS chấm bài bảng (theo dòng) - Cho HS viết bảng lên sửa sai ( có) - HS lên sửa sai - Cho HS đổi bắt lỗi - HS đổi bắt lỗi - GV chấm tổ - lớp làm VBT - HS làm VBT - Nhận xét chữa lỗi chung - HS theo dõi 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS chơi tiếp sức bài tập - HS tham gia chơi tiếp sức * Về nhà viết lại từ sai vào - HS nghe TUẦN: 17 TIẾT: 82 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: -Thực phép nhân , phép chia -Biết đọc thông tin trên biểu đồ II.Đồ dung dạy học: Bảng phụ kẻ sẵn bài 1/90 III.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy 5’ 1.Bài cũ:Đặt tính tính: 517 x x = 151481 2.Luyện tập : 10’ *Bài 1/90 : GV treo bảng phụ bài 1/90 HS nhìn bảng phụ và SGK tìm hiểu yêu cầu bài Nhóm nào tìm kết trước lên điền vào bảng phụ GV hướng dẫn các em chữa bài Bài toán yêu cầu em tìm gì ? Biết tích là 621 và thừa số là 23 Tìm thừa số còn lại ta làm nào ? Nhóm làm nhanh có thể nêu cách làm mình ( Quan hệ phép nhân và phép chia) 23 x 27 = 621 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS: 12/12/11 NG: 13/12/11 Hoạt động trò HS làm vào bảng KQ: x = 293 Nhóm đôi Các nhón ghi kết vào bảng phụ Tìm tích hai số Tìm thừa số chưa biết HS nêu (198) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 621 : 27 = 23 621 : 23 = 27 GV hướng dẫn tương tự bảng Cả lớp thống và chữa bài Tìm thương, số chia và số bị chia 18’ *Bài 4a, b/90: HS đọc biểu đồ a/ Để biết tuần bán ít tuần bao Cá nhân em nhiêu sách em cần biết gì ? Cần biết số sách bán tuần 1; bán tuần b/ Để biết tuần bán nhiều tuần Cần biết số sách bán tuần 2; bán bao nhiêu sách em cần biết gì ? tuần *HSKG:c/ Muốn tìm trung bình tuần Cả lớp giải vào em giải bảng bán bao nhiêu sách em làm ? Cả lớp thống và chữa bài Lấy tổng số sách bán tuần chia cho *HSKG: Làm thêm bài 2, 3/90 SGK Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, đổi kiểm ( 4500+ 6250 + 5750 + 5500 ) : = 5500 tra 2’ 3.KT: Số tích hợp viết vào ô trống 2970 : 135 =  là: HS chọn câu B A.12 B.22 C.32 D.20 Tuần 17 : ĐOẠN VĂN NS : 10/12/11 Tiết : Tập làm văn TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT NG :13/12/11 I, Mục tiêu : - Hiểu cấu tạo đoạn văn bài văn miêu tả đồ vật, hình thức thể giúp nhận biết đoạn văn (ND Ghi nhớ) - Nhận biết cấu tạo đoạn văn (BT1, mục III) ; viết đoạn văn tả bao quát bút (BT2) II, Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ viết lời giải BT 2,3 - Bảng phụ cho HS III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Trả bài viết : Tả đồ chơi mà em thích - Nhận xét chung cách viết văn HS - HS nghe 12’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) - HS mở SGK/169 B, Phần nhận xét : - Bài 1,2,3 : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS đọc to bài “Cái cối tân” - HS đọc to - lớp đọc thầm + Yêu cầu lớp đọc thầm suy nghĩ làm bài cá nhân để - HS làm việc cá nhân xác định các đoạn văn bài – nêu ý chính đoạn + Cho HS phát biểu - lớp nhận xét - HS phát biểu - nhận xét + GV chốt lại KQ đúng bảng phụ - HS nhắc lại - Hỏi : Đoạn văn miêu tả đồ vật có ý nghĩa nào ? + Nhờ đâu em nhận biết bài văn có đoạn - Cho HS đọc ghi nhớ C, Phần luyện tập : - 2, HS đọc ghi nhớ 19’ - Bài : Cho HS đọc nội dung và yêu cầu + Cho (N2) thảo luận - Đại diện nêu ý kiến - HS tiếp nối đọc ND và yêu cầu + Nhận xét - chốt lại ý đúng - (N2) thảo luận – nêu KQ Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (199) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười a, Bài văn có đoạn - lần xuống dòng đoạn b, Đoạn tả hình dáng bên ngoài cây bút máy c, Đoạn tả cái ngòi bút d, Câu mở đầu đoạn : Mở nắp không rõ Câu kết đoạn : Rồi em cất vào cặp Đoạn văn tả ngòi bút, công dụng nó, cách giữ gìn ngòi bút - Bài : Cho HS đọc yêu cầu – suy nghĩ viết bài + GV nhắc : Đề bài yêu cầu các em viết đoạn tả bao quát bút em + Để viết đạt yêu cầu các em cần QS kĩ bút hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu, cấu tạo, chú ý đặc điểm riêng làm cho cái bút em khác cái bút bạn + Tập diễn đạt, xếp các ý, kết hợp bộc lộ cảm xúc em + Cho HS viết bài – HS nối tiếp đọc bài viết - nhận xét 3, Củng cố - dặn dò : - Hỏi : Mỗi đoạn văn miêu tả có ý 3’ nghĩa gì ? Khi viết đoạn văn cần chú ý điều gì ? - Về hoàn thành bài tập - Nhận xét - HS theo dõi - HS đọc to - HS theo dõi - HS tự làm bài - nối tiếp đọc bài - HS nêu - HS nghe Tuần 17 : CÂU KỂ AI LÀM GÌ ? NS : 12/12/11 Tiết : Luyện từ và câu NG : 13/12/11 I, Mục tiêu : - Nắm cấu tạo câu kể Ai làm gì ? (ND Ghi nhớ - Nhận biết câu kể Ai làm gì ? đoạn văn và xác định chủ ngữ và vị ngữ câu (BT1, BT2, mục III) ; viết đoạn văn kể việc đã làm đó có dùng câu kể Ai làm gì ? II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết lời giải BT 1, 2, III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS lên bảng viết câu kể tự chọn - HS lên bảng thực hành theo các đề tài BT2 - Hỏi : Thế nào là câu kể ? - HS trả lời - Nhận xét 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS mở SGK/166 30’ B, Phần nhận xét : - Bài 1,2 : Cho HS tiếp nối đọc yêu cầu - HS đọc nối tiếp - lớp đọc thầm + Viết bảng câu : Người lớn đánh trâu cày - Cả lớp theo dõi + GV : Trong câu văn trên, từ hoạt động : đánh - HS theo dõi trâu cày, từ người hoạt động là người lớn + Cho (N4) thảo luận ghi bảng phụ - (N4) thảo luận + Đại diện các nhóm trình bày - nhận xét kết luận lời - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét giải đúng - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - mẫu + (N2) thực - HS đọc to - lớp đọc thầm + Gọi HS đặt câu hỏi cho câu kể (1 HS đặt - (N2) thảo luận – phát biểu câu : câu hỏi cho từ ngữ hoạt động, câu hỏi cho - HS thực từ ngữ người hoạt động) Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (200) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Nhận xét và kết luận câu hỏi đúng + Hỏi : Câu kể Ai làm gì gồm phận ? Đó là phận nào ? - Cho HS đọc ghi nhớ - Cho HS đọc câu kể theo kiểu Ai làm gì ? C, Phần luyện tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và nội dung + HS làm việc cá nhân tự tìm câu kể Ai làm gì + HS phát biểu (mỗi em câu) + Nhận xét kết luận lời giải đúng - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + (N2) thảo luận xác định chủ ngữ - vị ngữ câu vừa tìm + Đại diện nhóm trả lời - nhận xét - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Yêu cầu HS tự làm bài VBT * GV nhắc : Khi viết xong dùng bút chì gạch chân câu đoạn văn là câu kể Ai làm gì ? + Gọi HS trình bày - nhận xét 3, Củng cố - dặn dò : - Hỏi : Câu kể Ai làm gì ? có phận nào ? Cho ví dụ ? 2’ - Về nhà viết lại bài tập - HS theo dõi - HS : có phận : - 2,3 HS đọc ghi nhớ - HS tự đặt câu - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS làm việc cá nhân - HS phát biểu - HS đọc - (N2) thảo luận – phát biểu - HS nghe - HS đọc - HS tự làm bài - HS theo dõi - HS trình bày - HS trả lời Thứ tư 14/12/11 Tuần 17 : NS : 12/12/11 Tiết 5: Tập đọc RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG (tiếp theo) NG : 14/12/11 I, Mục tiêu : - Phát âm : vằn vặc, rón rén, sừng hươu - Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi ; bước dầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng công chúa nhỏ) và lời người dẫn chuyện - Hiểu ND : Cách nghĩ trẻ em đồ chơi và vật xung quanh ngộ nghĩnh, đáng yêu (trả lời các CH SGK) II, Đồ dùng dạy - học : Câu dài : “Nhà vua bênh, nhưng/ ngài đó/ mặt trời.” III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn tuỳ - HS đọc thích bài “Rất nhiều mặt trăng” và TLCH - Nhận xét 30’ 2, Bài : A, GT bài : Cho HS QS tranh - HS mở SGK/168 QS tranh và trả lời GT bài B, HD luyện đọc và tìm hiểu bài : - Cho HSK,G đọc bài - HSK,G đọc bài * Luyện đọc : - Cho HS đọc từ mục I - HS đọc cá nhân - cặp - Cho HS đọc thầm bài - Lớp đọc thầm - Cho HS đọc truyền điện - HS đọc truyền điện - Cho HS đọc đoạn + từ chú thích - HS đọc đoạn + từ chú thích - Cho đọc (N3) – thi đọc nhóm - (N3) đọc – thi đọc nhóm * Tìm hiểu bài : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (201) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - GV đọc bài : giọng căng thẳng đoạn đầu, nhẹ nhàng đoạn sau - Cho HS đọc đoạn - TLCH 1, + Cho HS luyện đọc đoạn (có câu dài) - Cho HS đọc đoạn còn lại - TLCH 3, * LG : Tìm câu Ai làm gì có bài + Cho HS luyện đọc đoạn còn lại * Đọc nâng cao : - Cho HS tìm bài có nhân vật - tự tìm giọng đọc cho vai ( người dẫn chuyện, chú hề, công chúa) - Cho HS đọc nhóm theo vai - Cho HS thi đọc theo vai 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Cho HS đọc lại bài * Hỏi : + Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? + Em thích nhân vật nào truyện ? Vì ? * Về kể lại truyện cho người thân nghe và học thuộc đoạn tuỳ thích TUẦN: 17 TIẾT: 83 - HS nghe theo dõi - HS đọc to - lớp đọc thầm – TLCH 1,2 - HS luyện đọc đoạn - HS đọc to - lớp đọc thầm – TLCH 3,4 - HS nêu - HS luyện đọc - HS tự đọc suy nghĩ - nêu - (N3) đọc theo vai - HS thi đọc theo vai - HS đọc bài - HS nêu - HS tự nêu - HS nghe và ghi bài TOÁN DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I.Mục tiêu: -Biết dấu hiệu chia hết cho và không chia hết cho -Biết số chẵn, số lẻ II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy 4’ 1.Bài cũ: Gọi 2, HS đọc bảng chia 2, chia 2.Bài mới: GV giới thiệu chương ba 3’ GV cho HS nhẩm miệng phép chia: 14 : = ? và 15 : = ? Như 14 chia hết cho và 15 không chia hết cho GV: Không xử dụng phép chia, cần quan sát, dựa vào dấu hiệu nào đod mà biết số đó có chia hết cho số khác hay không Các dấu hiệu dố gọi là dấu hiệu chia hết.Hôm chúng ta tìm hiểu dấu hiệu chia hết cho 10’ a)Dấu hiệu chia hết cho 2: * Hãy tìm vài số chia hết cho 2, vài số không chia hết cho HS nêu và GV thống kê bảng lớn thành nhóm ( chia hết cho 2, không chia hết cho 2) Thảo luận nhóm đôi thời gian phút với yêu Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 NS: 12/12/11 NG: 14/12/11 Hoạt động trò HS đọc miệng KQ: 14 : = ; 15 : = dư HS lắng nghe HS nêu ví dụ:10, 34, 56,42, 88, 66… 25,37,43,71,89,… (202) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười cầu: +Quan sát các số nhóm chia hết cho 2, các số đó có tận cùng là mấy? Và rút kết luận dấu hiệu chia hết cho +Quan sát các số nhóm không chia hết cho 2, đối chiếu, so sánh và rút kết luận dấu hiệu không chia hết cho Các nhóm trình bày HS nhận xét GV chốt lại: Muốn biết số có chia hết cho không cần xét chữ số tận cùng chữ số đó b)Giới thiệu số chẵn số lẻ: GV giới thiệu: “ Các số chia hết cho gọi là số chẵn” Hãy cho ví dụ số chẵn Ta còn cách nêu khái niệm số chẵn Em nào có thể nêu được? 6’ Giới thiệu số lẻ tiến hành tương tự 15’ c)Thực hành: *Bài /95 HS tự làm vào em làm bảng a/ Các số chia hết cho : 98,1000, 744, 7536, 5782 b/ Các số không chia hết cho : 35, 89, 867, 84683, 8401 Lưu ý : GV cho HS giải miệng nêu lí phải chọn các số đó Bài /95 HS đọc đề và nêu yêu cầu đề Cả lớp nhận xét và chữa bài GV có thể cho thêm số em đọc các số đã tìm để HS nhận xét *HSKG: Làm thêm bài 3, 4/95 SGK 2’ 3.KT: Chơi trò chơi Điền nhanh điền đúng (làm bảng con): Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm: 340 ; 342 ; 344 ; … ; … ; 350 Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm: 8347 ; 8349 ; 8351 ; … ; … ; 8357 Thảo luận nhóm đôi và thực theo yêu cầu HS nhận xét HS lắng nghe, ghi nhớ HS cho ví dụ: 22,42, 64, 96, 38, … HS có thể nêu: Số chẵn là số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, HS nêu miệng theo yêu cầu HS làm bài cá nhân, em làm bảng Cả lớp nhận xét và chữa bài HS làm vào em làm bảng a/ 28,76,44,32 b/ 123,457, HSKG tự làm bài HS viết: 346, 348 ; 8353, 8355 Tuần 17 : NS : 12/12/11 Tiết : Luyện từ và câu VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ ? NG : 14/12/11 I, Mục tiêu : - Nắm kiến thức để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai làm gì ? (ND Ghi nhớ) - Nhận biết và bước đầu tạo câu kể Ai làm gì ? theo yêu cầu cho trước, qua thực hành luyện tập (mục III) II, Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ viết lời giải BT III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (203) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS lên bảng viết câu kể theo kiểu Ai làm gì ? - Hỏi : Câu kể Ai làm gì thường có phận nào ?- Nhận xét 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) 30’ B, Phần nhận xét : - Gọi HS đọc đoạn văn - Cho HS nối tiếp đọc bài tập - Cho HS (N4) thảo luận - Đại diện nhóm nêu KQ (mỗi nhóm câu) - nhận xét - GV chốt lại ý chính câu - Cho HS rút ghi nhớ - Cho HS đọc ghi nhớ - Cho HS nêu VD minh hoạ cho ND ghi nhớ C, Phần luyện tập : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và nội dung + HS làm VBT tự tìm câu kể Ai làm gì ? Xác định vị ngữ câu + HS phát biểu (mỗi em câu) + Nhận xét kết luận lời giải đúng - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + HS tự làm VBT – em làm bảng phụ + Nhận xét chốt lại : - Đàn cò + bay lượn - Bà em + kể chuyện cổ tích - Bộ đội .+ giúp dân gặt lúa - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Yêu cầu HS QS tranh – chú ý nói từ 3, câu miêu tả hoạt động các nhân vật tranh theo mẫu câu Ai làm gì ? + Cho HS suy nghĩ cá nhân + Gọi HSK,G : trình bày mẫu - lớp trình bày - nhận xét 3, Củng cố - dặn dò : 2’ - Hỏi : Trong Câu kể Ai làm gì ? vị ngữ từ loại nào tạo thành ? Nó có ý nghĩa gì ? - Về nhà viết lại đoạn văn - HS lên bảng thực hành - HS trả lời - HS mở SGK/171 - HS đọc nối tiếp - lớp đọc thầm - HS nối tiếp đọc - (N4) thảo luận - Đại diện nhóm trình bày - nhận xét - HS theo dõi - HS rút ghi nhớ - Lớp đọc ghi nhớ - HS nêu VD - HS đọc - HS tự làm VBT - HS phát biểu - HS theo dõi - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS làm bảng phụ - lớp làm VBT - Nhận xét - HS đọc to - HS QS tranh - HS tự làm - HSK,G làm mẫu - HS trình bày - HSTB,Y trả lời - HS nghe Tuần 17 : NS : 12/12/11 Tiết : Kể chuyện MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ NG : 14/12/11 I, Mục tiêu : - Dựa theo lời kể GV và tranh minh hoạ (SGK), bước đầu kể lại câu chuyện Một phát minh nho nhỏ rõ ý chính, đúng diễn biến - Hiểu nội dung câu chuyện và biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện II, Đồ dùng dạy - học : Tranh minh hoạ SGK trang 167 III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS kể chuyện liên quan đến đồ - HS kể chuyện chơi em bạn em - Nhận xét 30’ 2, Bài : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (204) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười A, GT bài : (gián tiếp) B, HD kể chuyện : - GV kể chuyện lần : Chậm rãi, thonh thả, phân biệt lời nhân vật - GV kể lần + kết hợp vào tranh minh hoạ + Tranh : Ma-ri-a nhận thấy lần gia nhân bưng trà lên, bát đựng trà đầu dễ trượt đĩa + Tranh : Ma-ri-a tò mò, khỏi phòng khách để làm thí nghiệm + Tranh : Ma-ri-a làm thí nghiệm với đống bát đĩa trên bàn ăn Anh trai Ma-ri-a xuất và trêu em + Tranh : Ma-ri-a và anh trai tranh luận điều cô bé phát + Tranh : Người cha ôn tồn giải thích cho hai - Cho HS thực hành kể (N2) và trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Cho HS thi kể trước lớp ( kể nối tiếp) - Cho HS kể toàn câu chuyện - GV khuyến khích HS lớp đưa câu hỏi cho bạn kể + Theo bạn, Ma-ri-a là người nào? + Câu chuyện muônd nói với chúng ta điều gì? + Bạn học tập Ma-ri-a đức tính gì? + Bạn nghĩ chúng ta có nên tò mò Mari-a không? - Nhận xét 3’ 3, Củng cố - dặn dò : - Hỏi : Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - HS nghe - HS nghe - HS nghe + Quan sát tranh - (N2) thực hành kể - Mỗi HS kể nội dung tranh - HS thi kể - HS lớp đưa câu hỏi để hỏi bạn kể - HS theo dõi - HS : + Nếu chịu khó QS, suy nghĩ, ta phát nhiều điều bổ ích và lí thú giới xung quanh + Muốn trở thành HSG cần phải biết QS, tìm tòi, học hỏi, tự kiểm nghiệm điều đó thực tiễn + Chỉ có tự tay mình làm điều gì đó biết chính xác điều đó đúng hay sai - Nhận xét tiết học * Về nhà kể lại cho người thân nghe Thứ năm 15/12/11 Tuần 17 : LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN NS : 12/12/11 Tiết : Tập làm văn MIÊU TẢ ĐỒ VẬT NG : 15/12/11 I, Mục tiêu : Nhận biết đoạn văn thuộc phần nào bài văn miêu tả, nội dung miêu tả đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn (BT1) ; viết đoạn văn tả hình dáng bên ngoài, đoạn văn tả đặc điểm bên cặp sách (BT2, BT3 II, Đồ dùng dạy - học : - Một số kiểu mẫu cặp HS III, Các hoạt động dạy - học : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (205) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười TL Hoạt động thầy 5’ 1, Bài cũ : - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ trang/170 - Gọi HS đọc đoạn văn tả bao quát bút em 10’ 2, Bài : A, GT bài (trực tiếp) B, HD làm bài : - Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu và nội dung + Cho (N2) thảo luận + Cho HS phát biểu - lớp nhận xét + GV chốt lại KQ đúng bảng phụ a, Cả đoạn văn thuộc phần thân bài b, Đoạn : Tả hình dáng bên ngoài cái cặp Đoạn : Tả quai cặp và dây đeo Đoạn : Tả cấu tạo bên cặp C, Đoạn : Đó là cặp màu đỏ tươi Đoạn : Quai cặp làm sắt không gỉ Đoạn : Mở cặp ra, em thấy cặp có tới ngăn - Bài : Cho HS đọc nội dung và gợi ý 10’ * GV lưu ý : + Đề bài yêu cầu viết đoạn văn, không phải viết bài + Miêu tả hình dáng bên ngoài + Em viết theo các gợi ý a,b,c + Để cho đoạn văn tả cái cặp em không giống cặp bạn em chú ý miêu tả đặc điểm riêng - Cho HS đặt cặp trước mặt, quan sát và tập viết - Cho HS đọc đoạn văn - nhận xét - Bài : Cho HS đọc yêu cầu và các gợi ý 10’ + GV nhắc : Làm tương tự bài tập ( chú ý viết đoạn văn tả bên cặp) + Cho HS viết bài – HS nối tiếp đọc bài viết - nhận xét 3, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học 2’ - Về hoàn thành bài văn : Tả cặp sách em bạn em Hoạt động trò - HS đọc - HS đọc - HS mở SGK/172 - HS đọc to - lớp đọc thầm - (N2) thảo luận - HS phát biểu - nhận xét - HS theo dõi - HS đọc - HS theo dõi - HS đăt cặp trước mặt QS và tập viết – HS đọc đoạn văn - nhận xét -2 HS đọc - HS làm tương tự bài - HS nghe TUẦN: 17 TOÁN NS: 12/12/11 TIẾT: 84 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO NG: 15/12/11 I.Mục tiêu: -Biết dấu hiệu chia hết cho -Biết kết hợp dấu hiệu chia hết cho với dấu hiệu chia hết cho II.Các hoạt đông dạy học: TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1.Bài cũ: HS làm bảng -Nêu dấu hiệu chia hết cho ? Cho ví dụ ? Lớp theo dõi nhận xét - Thế nào là số chẵn ,thế nào là số lẻ ? Cho ví dụ ? 15’ 1.Bài mới: Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (206) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười a)Dấu hiệu chia hết cho HS thảo luận nhóm đôi thời gian phút thực các yêu cầu : Tìm vài số chia hết cho 5, không chia hết cho Nhận xét các chữ số tận cùng các số đã cho để tìm dấu hiệu chia hết cho 5, không chia hết cho Hãy nêu dấu hiệu chia hết cho Cho ví dụ Hãy nêu dấu hiệu không chia hết cho Cho ví dụ 18’ b)Thực hành: *Bài 1: - Cho HS làm các bài tập SGK và chữa bài: - GV chấm bài nhận xét: *Bài /96 HS đọc đề và nêu yêu cầu đề +Cách 1: Hãy tìm các số chia hết cho các số đã cho Hãy tìm các số chia hết cho các số đã cho Vậy số nào vừa chia hết cho vừa chia hết cho Có nhận xét gì hai số trên? +Cách 2: Nêu dấu hiệu chia hết cho Nêu dấu hiệu chia hết cho Để số vừa chia hết cho vừa chia hết cho thì cần có dấu hiệu chung nào? Vậy hãy tìm các số vừa chia hết cho vừa chia hết cho các số trên -Câu b HS giải tương tự câu a HS tự giải vào em giải bảng Cả lớp thống và chữa bài *HSKG: Làm thêm bài tập 2,3/96 SGK 2’ 3.KT:Với ba chữ số 0, 5, Hãy viết các số có ba chữ số, số có ba chữ số đó và chia hết cho HS thảo luận, viết kết giấy HS trình bày Cả lớp nhận xét HS nêu miệng 3,4 em nêu Vài em nêu: 235; 6540; 7790; Cả lớp làm vào -1 em chữa bài Số chia hết cho là:35 ;660; 3000; 945 Số không chia hết cho5 là:857; 4674; 5553 Cá nhân HS nêu miệng 35, 660, 945, 3000 8, 660, 3000 660, 3000 -Cùng có chữ số tận cùng là chữ số -Là các số có tận cùng 0,2,4,6,8 -Là các số có tận cùng -Là các số có tận cùng là -660, 3000 HS tự làm bài và rút nhận xét : Số chia hết cho không chia hết cho là số có tận cùng là HSKG tự làm bài HS viết vào bảng con: 750; 705; 570 Thứ sáu 16/12/11( Đi giao ban chủ tịch công đoàn) TUẦN: 17 TIẾT: 85 TOÁN LUYỆN TẬP NS: 12/12/11 NG: 16/12/11 I.Mục tiêu: -Bước đầu biết vận dụngdấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho -Nhận biết số vừa chia hết cho vừa chia hết cho số tình đơn giản Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (207) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười II.Các hoạt động dạy học: TL Hoạt động thầy 5’ 1.Bài cũ: - Cho số chia hết cho và số không chia hết cho - Nêu ví dụ số vừa chia hết cho vừa chia hết cho 2.Bài mới: Luyện tập 33’ *Bài /96 HS đọc đề và nêu yêu cầu đề Lưu ý: GV yêu cầu HS giải bảng nêu rõ lí vì chọn các số đó -Chấm số bài *Bài 2/96: Tổ chức cho HS chơi tiếp sức Chơi trò chơi: Điền nhanh, điền đúng Chơi nhóm, nhóm em *Bài 3/96: Tổ chức làm bài bảng *HSKG: Làm thêm bài 4,5/96 SGK 2’ 3.KT: Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho là số có tận cùng là: A.5 B.0 C.4 D.7 Hoạt động trò HS làm bảng , nêu miệng dấu hiệu chia hết cho HS tự giải vào em giải bảng HS đọc đề nắm nội dung, thi đua các nhóm Lớp làm cổ động viên, em ban giám khảo - Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho là: 480; 2000; 9010 - Số chia hết cho không chia hết cho là: 296; 324 - Số chia hết cho không chia hết cho là: 345; 3995 HS làm vào bảng con: Chọn câu B SINH HOẠT TẬPTHỂ TUẦN17 1/Đánh giá hoạt động lớp tuần qua -Đa số Hs học làm bài đầy dủ - Vệ Sinh lớp và khu vực đảm bảo - Tham gia dự thi báo ảnh -Tiếp tục luyện thi Olym pic toán.( sáng chủ nhật) - Tất học sinh tham gia dự thi tìm hiểu ngày hành lập QĐNDVN 2/Triển khai công tác tuần đến -Luyện tập thi giải toán trên mạng Nhi, Luân, Thắng, Sương Nhật Hương - Ôn tập kiểm tra học kì 3/Ôn các bài múa hát theo chủ đề tháng TUẦN 18 ( TỪ 19/12 ĐẾN 23/12/11) Thứ hai 19/12/11 Tuần 18 : NS : 17/12/11 Tiết : Tiếng Việt ÔN TẬP (tiết 1) NG : 19/12/11 I, Mục tiêu : - Đọc rành mạch, trôi chảy các bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 80 tiếng / phút) ; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung Thuộc đoạn thơ, đoạn văn đã học HKI - Hiểu nội dung chính đoạn, nội dung bài ; nhận biết các nhân vật bài tập đọc là truyện kể thuộc hai chủ điểm Có chí thì nên, Tiếng sáo diều II, Đồ dùng dạy - học : - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng - Giấy kẻ sẵn bảng BT2 III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (208) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười 16’ 1, Giới thiệu bài : (trực tiếp) 2, Kiểm tra đọc : - Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc - HS mở SGK / 174 - Lần lượt HS lên bốc thăm, chỗ chuẩn bị khoảng 2’ - Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi nội dung bài - HS đọc và trả lời câu hỏi đọc - Nhận xét và ghi điểm - HS theo dõi 20’ 3, Lập bảng tổng kết : - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm - Hỏi : Những bài tập đọc nào là truỵện kể - HS : Ông trạng thả diều / “Vua tàu hai chủ điểm Có chí thì nên, Tiếng sáo thuỷ” Bạch Thái Bưởi / Vẽ trứng / Người diều? tìm đường lên các vì / Văn hay chữ tốt / Chú Đất Nung / Trong quán ăn “Ba ca bống” / Rất nhiều mặt trăng / - GV viết nhanh bảng - Cho HS (N4) làm VBT - HS làm VBT (N4) - GV giúp đỡ nhóm gặp khó khăn - Đại diện các nhóm trình bày - Đại diện các nhóm trình bày - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, kết luận lời giải đúng (đã có sẵn) - HS chữa bài (nếu sai) 2’ 4, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học - HS nghe - Về tiếp tục học các bài tập đọc và học thuộc lòng Tuần : 18 Toán NS : 17/12/11 Tiết : 86 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO NG : 19/12/11 I, Mục tiêu : - Biết dấu hiệu chia hết cho - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho số tình đơn giản II, Đồ dùng dạy - học : III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Viết vào chỗ chấm các số thích hợp vừa - HS làm bảng chia hết cho vừa chia hết cho 0, 10, , ., , 50, 60, ., , , 100 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 - Gọi HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2, - HS nêu - Nhận xét 12’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS nghe B, HD HS phát dấu hiệu chia hết cho : HS thảo luận nhóm đôi thời gian phút thực các yêu cầu : Tìm vài số chia hết cho 9, không chia hết cho - HS nêu - lớp nhận xét Nhận xét các số chia hết cho để tìm dấu - HS nêu nhận xét hiệu chia hết cho 9, không chia hết cho Hãy nêu dấu hiệu chia hết cho Cho ví dụ - HS nêu – cho ví dụ Hãy nêu dấu hiệu không chia hết cho Cho ví dụ - HS nêu – cho ví dụ Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (209) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười * GV : Cho HS nêu để nhận biết các số chia 20’ hết cho 2, và cho C, Thực hành : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS nêu lại dấu hiệu chia hết cho + Cho HS làm - HS làm bảng + GV chấm bài số em - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS nêu các số nào không chia hết cho + Cho HS (N2) thảo luận – nêu miệng KQ + Nhận xét * HSK,G : Làm bài tập 3,4 SGK /97 2’ 3, Củng cố - dặn dò : * KT : Để số 32 chia hết cho thì chữ số thích hợp cần viết vào ô trống là : A, ; B, ; C, ; D, * Về học thuộc dấu hiệu chia hết cho và làm bài tập VBT - HS nêu cá nhân - HS đọc to - lớp đọc thầm - HSTB,Y : nêu - HS làm - HS làm bảng + Các số chia hết cho là : 99, 108, 5643, - HS đọc to - lớp đọc thầm - HSTB nêu -(N2) thảo luận – nêu miệng KQ + Các số không chia hết cho là : 96, 7856, 5554, 1097 - HS làm bảng C Thứ ba 20/12/11 Tuần 18 : NS : 17/12/11 Tiết : Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 2) NG : 20/12/11 I, Mục tiêu : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc Tiết - Biết đặt câu có ý nhận xét nhân vật bài tập đọc đã học (BT2) ; bước đầu biết dùng thành ngữ, tục ngữ đã học phù hợp với tình cho trước (BT3) II, Đồ dùng dạy - học : - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng (như Tiết 1) III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1’ 1, Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu bài học - HS nghe 15’ 2, Kiểm tra đọc : - Những HS còn lại và HS tiết trước - Tiến hành Tiết chưa đạt 10’ 3, Ôn luyện kĩ đặt câu : - Cho HS đọc yêu cầu và mẫu - HS đọc to - lớp đọc thầm - Gọi HS trình bày GV sửa lỗi dùng từ, diến đạt - HS trình bày cho HS - Nhận xét khen ngợi cho HS đặt câu - HS theo dõi đúng, hay 10’ 4, Bài : Sử dụng thành ngữ, tục ngữ : - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và viết các thành - (N2) thảo luận ngữ, tục ngữ vào - Cho HS trình bày - nhận xét - HS trình bày - nhận xét - GV chốt lại lời giải đúng : - HS theo dõi a, Nếu bạn em có tâm học tập, rèn luyện cao? Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (210) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Có chí thì nên + Có công mài sắt, có ngày nên kim + Người có chí thì nên Nhà có thì vững b, Nếu bạn em nản lòng gặp khó khăn? + Chớ thấy sóng mà rã tay chèo + Lửa thử vàng, gian nan thử sức + Thất bại là mẹ thành công + Thua keo này, bày keo khác c, Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác? + Ai đã thì hành Đã đan thì lận tròn vành thôi! + Hãy lo bền chí câu cua Dù câu chạch, câu rùa mặc ai! + Đứng núi này trông núi * HSK,G : Cho đặt câu khuyên bạn đó - HSK,G : làm việc (có thể viết vào vở) có sử dụng thành ngữ phù hợp với nội dung 2’ 5, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học - HS nghe - Về ôn lại các thành ngữ, tục ngữ trên Tuần : 18 Toán NS : 17/12/11 Tiết : 87 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO NG : 20/12/11 I, Mục tiêu : - Biết dấu hiệu chia hết cho - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho số tình đơn giản III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Viết vào ô trống chữ số thích hợp để - HS làm bảng - lớp làm nháp số chia hết cho 34 ; 46 ; 618 ; 45 - Gọi HS nêu dấu hiệu chia hết cho - HS nêu - Nhận xét 12’ 2, Bài : A, GT bài : (trực tiếp) - HS nghe B, HD HS phát dấu hiệu chia hết cho : HS thảo luận nhóm đôi thời gian phút thực các yêu cầu : Tìm vài số chia hết cho 3, không chia hết cho - HS nêu - lớp nhận xét - HS nêu nhận xét Nhận xét các số chia hết cho để tìm dấu hiệu chia hết cho 3, không chia hết cho - HS nêu – cho ví dụ Hãy nêu dấu hiệu chia hết cho Cho ví dụ - HS nêu – cho ví dụ Hãy nêu dấu hiệu không chia hết cho Cho ví dụ - HS nêu cá nhân * GV : Cho HS rút điểm chung các số chia 20’ hết cho và cho C, Thực hành : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS nêu lại dấu hiệu chia hết cho Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (211) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Cho HS làm - HS làm bảng + GV chấm bài số em 2’ - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS nêu các số nào không chia hết - HS đọc to - lớp đọc thầm cho - HSTB,Y : nêu + Cho HS (N2) thảo luận – nêu miệng KQ - HS làm - HS làm bảng + Nhận xét + Các số chia hết cho là : 231, 1872, 92313 * HSK,G : Làm bài tập 3,4 SGK /98 - HS đọc to - lớp đọc thầm 3, Củng cố - dặn dò : - HSTB nêu * KT : Để số 32 chia hết cho thì chữ số thích hợp cần viết vào ô trống là : -(N2) thảo luận – nêu miệng KQ A, ; B, ; C, ; D, + Các số không chia hết cho là : 502, * Về học thuộc dấu hiệu chia hết cho và làm bài 6823, 55553, 641311 C - HS làm bảng Tuần 18 : NS : 17/12/11 Tiết : Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 3) NG : 20/12/11 I, Mục tiêu : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc Tiết - Nắm các kiểu mở bài, kết bài bài văn kể chuyện ; bước đầu viết mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng cho bài văn kể chuyện ông Nguyễn Hiền (BT2) II, Đồ dùng dạy - học : - Phiếu ghi các bài tập đọc và học thuộc lòng Tiết - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ cách mở bài và cách kết bài III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1’ 1, Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu bài học - HS nghe 10’ 2, Kiểm tra đọc : - Tiến hành tương tự Tiết - HS tién hành Tiết 20’ 3, Ôn luyện các kiểu mở bài, kết bài bài văn kể chuyện : - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc truyện Ông Trạng thả diều - HS đọc to - lớp đọc thầm - GV treo bảng phụ ghi sẵn phần ghi nhớ - HS theo dõi cách mở bài và cách kết bài - Cho HS đọc - HS tiếp nối đọc - Yêu cầu HS làm việc cá nhân - HS tự làm việc cá nhân viết phần mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng cho câu chuyện Ông Nguyễn Hiền - Cho HS trình bày - Nhận xét - đến HS trình bày - lớp nhận xét - GV sửa lỗi diễn đạt, dùng từ cho HS - HS theo dõi 2’ 4, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học - HS nghe - Về viết lại bài tập2 vào VBT Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (212) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tuần 18 : NS : 17/12/11 Tiết : Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 4) NG : 20/12/11 I, Mục tiêu : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc Tiết - Nghe - viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 80 chữ / 15 phút), không mắc quá lỗi bài ; trình bày đúng bài thơ chữ (Đôi qua đan) II, Đồ dùng dạy - học : - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng (như Tiết 1) III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1’ 1, Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu bài học - HS nghe 15’ 2, Kiểm tra đọc : - Tiến hành tương tự tiết - HS thực hành tiết 20’ 3, Nghe - viết chính tả : a, Tìm hiểu nội dung bài : - Cho HS đọc bài thơ Đôi qua đan - HSK,G đọc bài thơ - lớp đọc thầm - Hỏi : Từ đôi que đan và bàn tay chị em - HS : đồ dùng từ đôi que đan gì ra? và bàn tay chị em : mũ len, khăn, áo bà, bé, mẹ cha + Theo em, hai chị em bài là người - HS : hai chị em bài chăm chỉ, yêu nào? thương người thân gia đình - Cho HS đánh vần các từ : giản dị, đỡ ngượng, - HSTB,Y : đánh vần que tre * Lưu ý : Đây là bài thơ chữ viết các em - HS theo dõi phải lùi vào ô, trình bày đúng theo khổ thơ - GVđọc cho HS viết - HS viết bảng - lớp viết bài - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi - HS soát lại bài - Chấm bài trên bảng lớp(theo dòng) - HS chấm bài bảng - Cho HS viết bảng lên sửa sai (nếu có) - HS viết bảng lên sửa sai - GV chấm bài tổ - HS nộp bài theo yêu cầu 2’ 4, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét bài viết HS - HS theo dõi * Về học thuộc bài thơ Đôi que đan - HS nghe Thứ tư 21/12/11 Tuần 18 : NS : 18/12/11 Tiết : Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 5) NG : 21/12/11 I, Mục tiêu : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc Tiết - Nhận biết danh từ, động từ, tính từ đoạn văn ; biết đặt CH xác định phận câu đã học : Làm gì? Thê nào? Ai? (BT2) II, Đồ dùng dạy - học : - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc, học thuộc lòng (như tiết 1) - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn BT2 III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1’ 1, Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu bài học - HS nghe 15’ 2, Kiểm tra đọc : Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (213) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười - Tiến hành tương tự tiết 20’ 3, Ôn luyện danh từ, động từ, tính từ và đặt câu hỏi cho phận in đậm : - Cho HS đọc yêu cầu và nội dung - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS chữa bài, bổ sung - GV nhận xét, kết luận lời giải đúng Buối chiều, xe dừng lại thị trấn nhỏ Nắng DT DT DT ĐT DT TT DT phố huyện vàng hoe Những em bé Hmông mắt DT DT TT DT DT DT mí, em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng DT DT DT DT DT ĐT DT hổ, quần áo sặc sỡ chơi đùa trước sân DT DT TT ĐT DT - Yêu cầu HS tự đặt câu hỏi cho phận in đậm 2’ - Gọi HS nhận xét, chữa bài - GV nhận xét, kết luận lời giải đúng + Buối chiều, xe làm gì? + Nằng phố huyện nào? + Ai chơi đùa trước sân? - Cho HS nhắc lại 4, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học - Về nhà ôn lại danh từ, động từ, tính từ - HS thực hành tương tự tiết - HS đọc to - lớp đọc thầm - HS tự làm bài VBT – HS làm bảng - HS nhận xét, bổ sung - HS theo dõi - HS lên bảng đặt câu hỏi Cả lớp làm bài VBT - HS nhận xét, chữa bài - HS theo dõi - HSTB,Y nhắc lại - HS nghe Tuần 18 : NS : 18/12/11 Tiết : Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 6) NG : 21/12/11 I, Mục tiêu : - Mức độ yêu cầu kí đọc Tiết - Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả đồ dùng học tập đã quan sát ; viết đoạn mở bài theo kiểu gián tiếp, kết bài theo kiểu mở rộng (BT2) II, Đồ dùng dạy - học : - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc, học thuộc lòng (như tiết 1) - bảng phụ ghi sẵn phần ghi nhớ trang 145 và 170 SGK III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 1’ 1, Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu bài học - HS nghe 12’ 2, Kiểm tra đọc : - Tiến hành tương tự tiết - HS thực hành tiết 25’ 3, Ôn luyện văn miêu tả : - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm - Cho HS đọc phần ghi nhớ trên bảng phụ - HS đọc nối tiếp - Cho HS tự làm bài - HS tự làm bài *GV nhắc HS : - HS nghe theo dõi + Đây là bài văn miêu tả đồ vật + Hãy quan sát thật kĩ bút, tìm đặc điểm riêng mà không thể lẫn với bút bạn khác Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (214) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười + Không nên tả quá chi tiết, rườm rà - Cho HS trình bày - đến HS trình bày - Gọi HS đọc phần mở bài và kết bài GV sửa - đến HS trình bày lỗi dùng từ, diễn đạt cho HS 2’ 4, Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học - HS nghe - Về nhà hoàn chỉnh bài văn tả cây bút Tuần : 18 Toán NS : 18/12/11 Tiết : 88 LUYỆN TẬP NG : 21/12/11 I, Mục tiêu : - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9, dấu hiệu chia hết cho 3, vừa chia hết cho vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho vừa chia hết cho số tình đơn giản II, Đồ dùng dạy - học : III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Tìm chữ số thích hợp điền vào ô - HS làm bảng - lớp làm nháp trống số chia hết cho không chia hết cho 56 ; 79 ; 235 - Gọi HS nêu dấu hiệu chia hết cho - HS nêu - Nhận xét 30’ 2, Luyện tập : - Bài : Củng cố các dấu hiệu chia hết cho 3, + Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS nêu các dấu hiệu chia hết - HSTB,Y : nêu cho 3, + Cho HS tự làm VBT – nêu miệng kết - HS tự làm VBT – nêu miệng KQ a, Các số chia hết cho là : 294, 2763, 3681, 78 132 b, Các số không chia hết cho là : 634, 33 319 c, Các số chia hết cho không chia + Nhận xét hết cho là : 294, 78 132 - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS làm - HS làm bảng - HS làm bảng - lớp làm + Cho HS nhận xét - Nhận xét - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS làm bảng - HS làm bảng bài * Lưu ý : Cho HS giải thích vì ? a, đúng b, sai c, sai d, đúng + GV chốt lại kết đúng * HSK,G : Làm bài / 98 SGK 2’ 3, Củng cố - dặn dò : * KT : Trong các số 1935 ; 2805 ; 9783 ; 25740 - HS làm bảng số nào chia hết cho không chia hết cho B là : A, 1935 B, 2805 C, 9783 D, 25 740 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (215) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tuần 18 : NS : 18/12/11 Tiết : Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 7) NG : 21/12/11 I, Mục tiêu : Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt nêu tiêu chí đề KT môn Tiếng Việt lớp 4, HKI (Bộ GD& ĐT - Đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học, lớp 4, tập một, NXB Giáo dục 2008) II, Đồ dùng dạy - học : VBT III, Các hoạt động dạy - học : - Cho HS mở VBT tự làm bài kiểm tra - GV chấm sữa bài Thứ năm 22/12/2011 Tuần 18 : NS : 20/12/11 Tiết : Tiếng Việt ÔN TẬP (TIẾT 8) NG : 22/12/11 I, Mục tiêu : Kiểm tra (Viết) theo mức độ cần đạt nêu tiêu chí đề KT môn Tiếng Việt lớp 4, HKI (TL đã dẫn) II, Các hoạt động dạy - học : 1, GV đọc chính tả bài (Cánh diều tuổi thơ) cho HS viết 2, Tập làm văn : Tả đồ dùng học tập đồ chơi mà em yêu thích Tuần : 18 Toán NS : 20/12/11 Tiết : 89 LUYỆN TẬP CHUNG NG :22/12/11 I, Mục tiêu : - Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, số tình đơn giản II, Đồ dùng dạy - học : III, Các hoạt động dạy - học : TL Hoạt động thầy Hoạt động trò 5’ 1, Bài cũ : Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống - HS làm bảng - lớp làm nháp cho : a, 94 chia hết cho b, 25 chia hết cho c,76 chia hết cho và chia hết cho - Nhận xét 32’ 2, Bài luyện tập : - Bài : Củng cố các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS đọc yêu cầu - HSTB,Y : nêu + Cho HS nêu các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, - HS làm VBT – nêu miệng KQ + Cho HS tự làm VBT – nêu miệng KQ - Nhận xét + Nhận xét - HS đọc to - lớp đọc thầm - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HS làm bảng - lớp làm VBT + Cho HS làm VBT – HS làm bảng - Nhận xét + Nhận xét - HS làm bảng ( ngồi chỗ giơ bảng) - Bài : Cho HS làm toán thi nhanh , đúng 1’ * HSK,G : Làm bài 4,5 / 99 SGK - HS ghi bài * Về nhà làm bài tập 1,2 SGK /99 Thứ sáu 23/12/11 Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (216) Kế hoạch bài dạy tổng hợp – lớp –Trần Mười Tuần 18 : NS : 20/12/11 Tiết 90 KIỂM TRA CUÓI KÌ I NG : 23/12/11 I, Mục tiêu : Kiểm tra theo mức độ cần đạt nêu tiêu chí đề KT môn toán lớp 4, HKI SINH HOẠT TẬPTHỂ TUẦN18 1/Đánh giá hoạt động lớp tuần qua -Đa số Hs học làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ song còn số em lớp còn nói chuyện riêng.quên dụng cụ học tập, chuẩn bị bài nhà chưa tốt ( Khải , K Hậu, Ánh ) - -Tiếp tục luyện thi Olym pic toán.( sáng chủ nhật) - Thi chữ đẹp em Nhi đạt giải cá nhân - Thi oluym pic tiếng Anh em Nhi đạt giải cấp trường 2/Triển khai công tác tuần đến - Chuẩn bị đầy đủ sách HK2 - Họp phụ huynh học sinh -Tiếp tục luyện viết chữ đẹp Nhi -Luyện tập thi giải toán trên mạng Nhi, Luân, Thắng, Sương Nhật Hương -Tăng cường kiểm tra bảng nhân ,chia ( BCS lớp + GVCN ) 3/Ôn các bài múa hát , đội hình đội ngũ, chủ đề chủ diểm HKI Trường tiểu học Duy Phú – Năm học 2011- 2012 (217)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an HK1 lop 4, Giao an HK1 lop 4