SKKN tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta cho học sinh lớp 10 thông qua bài 1, 2 môn GDQP AN 10

18 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:31

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Hiện nay, giáo dục phải đào tạo người có tri thức, có đạo đức, có tư phê phán, sáng tạo, có kĩ giải vấn đề để làm việc hiệu mơi trường biến hóa khơng ngừng Vì sử dụng phương pháp dạy học tích cực có vị trí, vai trị vơ quan trọng, sử dụng phương pháp thay đổi tận gốc nếp nghĩ cách làm học sinh mục đích phương pháp phát huy vai trò chủ động học sinh lĩnh hội tri thức Giáo dục quốc phòng- an ninh phận giáo dục quốc gia, tác động tích cực trực tiếp đến nhận thức toàn dân nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giừ gìn an ninh đất nước; biện pháp để thống nhận thức, nâng cao trách nhiệm nhiệm vụ xây dựng quốc phòng, an ninh Nhận rõ vị trí, vai trị nhiệm vụ trên, năm qua, Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa đạo, xây dựng kế hoạch hướng dẫn nhà trường tổ chức giảng dạy, học tập môn học này, với 35 tiết/1năm học sinh nâng cao hiểu biết về: Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh, quân đội bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, âm mưu thủ đoạn lực thù địch, truyền thống kinh nghiệm dựng nước, giữ nước, kĩ quân Thế hệ trẻ hôm lớn lên giới hội nhập, giới công nghệ thông tin đa chiều, tiếp xúc với văn hóa đa dạng nên nhiều học sinh sống giới ảo, vô cảm trước truyền thống văn hóa dân tộc, tình u q hương đất nước, u gia đình…Một phận khơng nhỏ có lối sống thực dụng coi trọng giá trị vật chất, danh vọng Họ trở nên lãnh cảm, thờ trước người, việc, thờ trước thời yêu cầu phát triển đất nước Trước tình hình này, nhiều câu hỏi đặt rằng: Phải lớp trẻ ngày khơng có tình cảm u nước? người Việt Nam có lịng u nước hay khơng? có hội, học thể tình cảm nào? … Với lí tơi xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm: "Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh quân dân ta cho học sinh lớp 10 Bài 1, - môn GDQP-AN thơng qua sử dụng hình ảnh câu truyện lịch sử" làm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021 1.2 Mục đích nghiên cứu: Tơi nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: - Đổi phương pháp giảng dạy, tạo hứng thứ học tập, tìm kiếm, lĩnh hội kiến thức cho học sinh - Giúp học sinh hiểu truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh quân dân ta - Tuyên truyền giáo dục tình yêu quê hương đất nước, hình thành nhân cách học cho học sinh thông qua học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài viết đối tượng nghiên cứu nội dung tiết - 2: Lịch sử, truyền thống quân đội công an nhân dân Việt Nam môn GDQP-AN 10 nhằm tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho học sinh Trường THPT Triệu Sơn 3, qua năm học 2020-2021 lựa chọn đối tượng là: Lớp thực nghiệm: 10A37 (44 học sinh), 10E37 (46 học sinh) Lớp đối chứng: 10B37 (47 học sinh), 10D37 ( 43 học sinh) Các lớp chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng tỉ lệ giới tính, ý thức học tập, lực học tập, thái độ học tập với môn học 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Trong trình viết SKKN tơi sử dụng phương pháp sau: + Nghiên cứu tài liệu: + Tổng hợp từ tài liệu: Tạp chí, Internet, báo cáo khoa học, cơng trình nghiên cứu khoa học, nguồn từ Bộ, Sở có liên quan,…(hình ảnh lực lượng qn đội nhân dân Việt Nam chiến tranh thời bình nay) Sáng kiến kinh nghiệm: " Lồng ghép hình ảnh, câu chuyện nhân vật lịch sử … vào Bài 1, môn GDQP_AN 10 nhằm giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho học sinh Trường THPT Triệu Sơn 3" Đạt loại C cấp ngành năm học 2018-2019- Tác giả Khương Thị Yến + Tổng hợp đánh giá: - Trên sở phân tích, đánh giá thông tin tiến hành giảng dạy qua tiết học - Thu thập thơng tin, phân tích kết phản hồi từ đối tượng thông qua lĩnh hội kiến thức tiết học NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử Việt Nam qua đấu tranh minh chứng cụ thể cho tinh thần yêu nước dân tộc Đất nước ta phải trải qua 1000 năm phong kiến phương Bắc hộ, tiếp lại phải đương đầu với xâm lược thực dân Pháp kéo dài gần 100 năm với mát đau thương Những thương tổn tinh thần, thể chất giai đoạn chống Pháp chưa kịp liền sẹo đau khổ kháng chiến trường kì chống Mĩ suốt 20 năm lại tiếp nối Dù phải trải qua giai đoạn khốc liệt thế, dù có cơng Việt Nam lực lượng hùng mạnh, thiết bị tối tân kẻ thù xâm lược không tài xóa tên Việt Nam đồ giới Sở dĩ ta chống lại kẻ thù cách kì diệu thời đại nào, nhân dân Việt Nam bộc lộ tình yêu nước sâu đậm, thiết tha khó đếm xuể, trang anh hùng hào kiệt chiến đấu anh dũng hi sinh đất nước Họ sẵn sàng trận biết hi sinh lúc lịng chiến đấu đất nước thân yêu Trong thời bình, lịng u nước bộc lộ thơng qua hoạt động hướng tới việc xây dựng phát triển đất nước, tham gia phịng chống thiên tai, dịch bệnh… Đó việc người tích cực tham gia lao động, sản xuất để mang lại sống no đủ, đầm ấm cá nhân, gia đình tạo nên tảng cho phát triển bền vững đất nước Trong sống thường nhật, yêu nước biểu qua nỗ lực không ngừng người lĩnh vực mà họ đảm nhiệm, phân công Bởi lẽ người phấn đấu cơng việc chắn xúc tiến trình phát triển tập thể, cộng đồng đất nước ta 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Đất nước ta lên chủ nghĩa xã hội, hệ trẻ cần phải cống hiến chung tay xây dựng đất nước phát triển Khi cịn ngồi ghế nhà trường cần phải cố gắng chăm học, rèn luyện không ngừng để trở thành người công dân tốt cho xã hội Tuy nhiên bên cạnh người tràn đầy tinh thần yêu nước có phần tử cố ý chống lại đất nước, chống lại quyền Đó kẻ theo chủ nghĩa xun tạc, nói xấu đảng phủ Cần phải xử lý thật nghiêm khắc trường hợp để mang lại yên ổn xã hội Bên cạnh đó, đại phận niên nước nói chung niên Triệu Sơn nói riêng, cịn có nhận thức lệch lạc.Họ biết hỏi nước ta lại nghèo, lại thua nhiều quốc gia giới, thân họ lại khơng biết làm để “cải thiện tình hình” Một số niên chạy theo lối sống thực dụng, ăn chơi sa đọa, lãng phí, sống tự do, cá nhân, vơ tổ chức, thích hưởng thụ… 2.3 Giải pháp thực để giải vấn đề: 2.3.1 Nghiên cứu đối tượng học (nhóm thực nghiệm) để có phương pháp giảng dạy phù hợp hiệu quả: Đối tượng học nói đến học sinh lớp 10 Ở lứa tuổi khác mức độ nhận thức tiếp thu học sinh khác Vì giáo viên cần xác định đối tượng dạy học để cơng tác tổ chức có phương pháp dạy học thích hợp Đây yếu tố quan trọng để giúp học sinh dễ nhận thức, tiếp thu, lình hội kiến thức 2.3.1.1 Đối với giáo viên: Để lên kế hoạch cho tiết dạy, vào chuẩn kĩ năng, kiến thức nội dung tiết học để chuẩn bị: - Giáo án chi tiết dạy Word - Tài liệu liên quan đến dạy: video, hình ảnh liên quan đến nội dung học - Máy chiếu, giảng Powerpoint - Tìm hiểu đối tượng học (nhóm thực nghiệm)  phân tích đối tượng họcáp dụng phương pháp dạy phù hợp, hiệu Vì đối tượng học lớp 10, tơi vào điểm thi đầu vào lớp 10, phân loại lớp nhà trường để truyền tải nội dug cụ thể tới đối tượng học - Trong trình giảng dạy giáo viên cần bám sát nội dung học, gàn gũi với học sinh, không tạo áp lực gây căng thẳng học, linh hoạt xử lí nhanh tình xảy học 2.3.1.1 Đối với học sinh: - Cung cấp đầy thông tin cần thiết - Chuẩn bị học, đọc trước, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu internet nội dung liên quan đến học - Chấp hành nghiêm quy định học tâp, xây dựng họclĩnh hội kiến thức biến kiến thức người dạy thành kiến thức mình… 2.3.2 Sử dụng hình ảnh, câu chuyện nhân vật lịch sử để lấy ví dụ, minh họa kết luận kiến thức phần tiết học (Đối với nhóm thực nghiêm): Ở phần kiến thức khác nhau, vào chuẩn kiến thức, kĩ lồng ghép nội dung phù hợp, giúp cho học sinh hiểu, ghi nhớ hình dung lại kiến thức học lớp Bài Mục I.1 Những chiến tranh giữ nước đầu tiên: Sau kết luận nội dung gồm: - Cuộc kháng chiến chống quân Tần (214-TCN), Vua Hùng sau Thục Phán đứng lên kháng chiến Kết quả: Thống lạc: Âu Việt Lạc Việt, lập nhà nước Âu Lạc - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà (184-179TCN) An Dương Vương lãnh đạo Kết quả: Bị thất bại đất nước ta rơi vào thảm họa nghìn năm phong kiến phương Bắc hộ, sử gọi thời kì Bắc thuộc Tiếp theo: Giáo viên trình chiếu lên bảng câu thơ nhà thơ Tố Hữu: "Tôi kể chuyện Mị Châu Trái tim lầm chỗ để đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi đồ đắm biển sâu…” Học sinh đọc nghe câu hỏi giáo viên Câu 1: Nhà thơ Tố Hữu nhắc tới truyền thuyết nào? Câu 2: Sau học, đọc tìm hiểu truyền thuyết Em cho biết truyền thuyết phán ánh vấn đề gì? Ý nghía học  Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tài liệu, thảo luận gọi học sinh trả lời gọi học sinh nhận xétGiáo viên nhận xét kết luận: vần thơ mà nhà thơ Tố Hữu viết số phận đáng thương nàng Mị Châu– gái vua An Dương Vương Nhân vật sáng tạo dân gian để thể cách giải thích khác nguyên nhân nước Âu Lạc Điều thể rõ thông qua truyền thuyết “Truyện An Dương Vương Mị Châu- Trọng Thủy” Dựa cốt lõi lịch sử có thật, nhân dân ta kết hợp với yếu tố thần kì để nêu lên học tinh thần cảnh giác kẻ thù xâm lược cách xử lí đắn, hợp lí mối quan hệ gia đình quốc gia dân tộc, tình u cá nhân lịng u nước, riêng chung Đồng thời để lại học sâu sắc việc xây dựng bảo vệ đất nước: tinh thần cảnh giác với kẻ thù, cách xử lí đắn mối quan hệ riêng với chung, nhà nước, cá nhân với cộng đồng…  Là nội dung cần tuyên truyền, gửi gắm tới hệ trẻ, việc giải mối quan hệ, chung riêng để hồn thành cơng việc, mục tiêu định thân sống Bài - Mục A II.3 Gắn bó máu thịt với nhân dân: - Quân đội nhân dân việt Nam từ nhân dân mà ra, nhân dân mà chiến đấu, lực lượng vũ trang cách mạng nhân dân lao động, thực chất công nông, Đảng giai cấp công nhân tổ chức, giáo dục lãnh đạo - QĐNDVN với chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác lao động sản xuất => Quân đội ta làm nên truyền thống “ Gắn bó máu thịt với nhân dân” thể tập trung 10 lời thề 12 điều kỉ luật quan hệ với nhân dân Giáo viên: QĐNDVN không sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng tổ quốc mà giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu thiên tai, bão lũ… bổn phận, nghĩa vụ người lính cụ Hồ Thể thời chiến, thời bình nào? (Giáo viên trình chiếu hình ảnh) Hình ảnh đẹp Cán bộ, chiến sĩ đại dịch covit 19 Ảnh: Các chiến sỹ giúp dân thu hoạch mùa dọn dẹp nhà cửa sau lũ lụt Hình 2: Hình ảnh gắn bó máu thịt với nhân dân quân dân ta Học sinh quan sát nhận xét: Giáo viên: Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, nhân dân mà chiến đấu Ngoài hy sinh chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thật khó nói hết gian lao hy sinh ngã xuống người lính Cụ Hồ thời bình Họ ln ngày đêm canh giữ biên cương, hải đảo; tham gia lực lượng gìn giữ hồ bình quốc tế; tham gia phịng chống tội phạm buôn bán người buôn bán ma tuý xun biên giới Họ ln có mặt điểm nóng để giúp dân xảy thiên tai, hoạn nạn;Ở nơi có cố lúc khó khăn qn đội có mặt đầu tiên… Trong đại dịch COVID-19, hàng nghìn chiến sỹ, sỹ quan trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, ngày đêm chăm sóc, hỗ trợ hàng vạn người cách ly tập trung, dù ban đêm hay ban ngày, dù trời nắng hay trời mưa, sẵn sàng đối mặt với rủi ro khả lây nhiễm cao bệnh dịch… Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đội biên phịng ngày đêm tuần tra, kiểm sốt chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mịn lối mở, khơng quản ngại ăn lán, ngủ rừng để kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, tiếp nhận công dân trở từ vùng có dịch tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trấn an người dân, kết thành “bức tường ngăn dịch” vô vững Hay số 100 người thiệt mạng tích mưa lũ lịch sử miền Trung vừa qua, có 30 cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân, để lại lòng biết ơn tiếc thương vô hạn, niềm tự hào, động lực để đồng chí, đồng đội khơng chùn bước, tâm vượt khó khăn, hiểm nguy bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân…  Có thể thấy, Tổ quốc nhân dân cần, người lính ln sẵn sàng lên đường, chấp nhận gian khổ, hiểm nguy phía trước, dù phải hy sinh tính mạng  hình ảnh đẹp, tỏa sáng cần ghi nhận để giáo dục tuyên truyền tới hệ trẻ Trách nhiệm học sinh với việc phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc, truyền thống quân đội công an nhân dân Việt Nam nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc nay? Giáo viên phân tích, giảng giải cho học sinh hiểu: Con người thời kì cách mạng người sống có lí tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm cơng dân, có tri thức , có sức khoẻ lao động giỏi, sống có văn hố tình nghĩa, giàu lịng u nước tinh thần quốc tế chân chính”, có hồi bão lớn, tự cường dân tộc, động, sáng tạo làm chủ khoa học cơng nghệ Vì vậy, cần phải: Ra sức học tập, nghiên cứu để nhận thức rõ đường lên CNXH nước ta, kiên định lí tưởng “độc lập dân tộc CNXH” Xây dựng ý chí tự lực, tự cường, khơng chịu đói nghèo lạc hậu Thường xuyên học tập để không ngừng nâng cao trình độ học vấn, nhanh chóng tiếp cận làm chủ khoa học công nghệ 10 Nâng cao ý thức cảnh giác, kiên đập tan âm mưu chống phá lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước, phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần tích cực giữ gìn trật tự an tồn giao thơng an ninh xã hội, quốc gia Tiếp thu phát huy truyền thống cách mạng Đảng, dân tộc, xây dựng lịng u nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm cơng dân, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó khăn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng , văn minh Giữ gìn phát huy sắc văn hóa Việt nam, tiếp thu tinh hoa-văn hóa nhân loại Phát huy tinh thần sẵn sàng, thực lời Bác Hồ dạy: “Đâu Đảng cần niên có; viêc khó có niên”; Chia sẻ giúp dỡ mãnh đời khó khăn, đứa trẻ bị lang thang nhỡ, bị bố mẹ bỏ rơi, cụ già neo đơn… không ngững trở thành người công dân tốt cho xã hội Đăng kí tham gia dự thi vào Quân đội, Công an tham gia vào nghĩa vụ quân sự… Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường: 2.4.1 Phương pháp kiểm nghiệm: Để có sở đánh giá hiệu so sánh hiệu đề tài, sử dụng kết Kiểm tra kì áp dụng cho nhóm thực nghiệm đối chứng, sau học sinh học xong nội dung học học sinh tiếp tục nghiên cứu,tìm hiểu kiến thức học nhà: Hình thức kiểm tra: 45 phút Nội dung kiểm tra: TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN Tổ: TD - QP - TIN - CD ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ– KHỐI 10 Mơn : Giáo dục quốc phịng – An ninh *********** I Ma trận đề: 11 Nội dung Các mức độ cần đánh giá Nhận thức Thông hiểu Vận dụng Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữu 2.5 1.5 1.0 Điểm 5.0 nước dân tộc Việt Nam Bài 2: Lịch sử, truyền thống Quân 1.5 2.0 1.0 5.0 3.5 3.5 3.0 10 đội Công an nhân dân Việt Nam Tổng điểm II Đề thi: Câu 1(2điểm) : Nêu chiến tranh giữ nước Dân tộc Việt Nam? Câu 2(2 điểm): Kể tên gương tiêu biểu kháng chiến chống Thực dân Pháp Câu 3(3 điểm): Mưu trí sáng tạo cha ơng ta thể nào? Học sinh cần làm để phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc ta? Câu 4(3điểm): Tuyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân thể nào? Lấy ví dụ minh họa III Đáp án: Đáp án Câu 1(2điểm) : Nêu chiến tranh giữ nước Dân tộc Việt Nam? Điểm 2đ Hs trả lời được: - Tần (214 - TCN) Vua Hùng Thục Phán lãnh đạo - Triệu Đà (184-179 TCN) An Dương Vương lãnh đạo Câu 2(2 điểm): Kể tên gương tiêu biểu kháng chiến chống Thực dân Pháp Quân Đội Nhân Dân Việt Nam? Hs trả lời được: - Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót 12 2đ Câu 3(3 điểm): Mưu trí sáng tạo cha ơng ta thể nào? Học sinh cần làm để phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc ta? Hs cần nêu dược ý sau: + Mưu trí sáng tạo (1.5đ): Thể hiện: Kho tàng kinh nghiệm phong phú đấu trang giữ nước, tài thao lược kiệt xuất dân tộc ta Chúng ta biết lấy nhỏ đánh lớn, lấy địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, lấy chất lượng cạo thắng số lượng đơng, tự tạo vũ khí,cướp súng giặc để diệt giặc… 1.5đ Ví dụ: - Lí Thường Kiệt: Tiên phát chế nhân - Trần Quốc Tuấn: Dĩ đoãn chế trường - Thời Lê Lơi: Đánh lâu dài - Quang Trung Nguyễn Huệ : Đánh thần tốc + Học sinh cần làm để phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc ta? (1.5đ) Học sinh cần: - Ra sực học tập, rèn luyện - Có ý thức, trách nhiệm giữ gìn phát huy truyền thống vẻ vang dân tộc Câu 4(3điểm): Tuyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân thể nào? Lấy ví dụ minh họa Học sinh cần nêu được: +Thể hiện: - Quân đội nhân dân Việt Nam, từ nhân dân mà nhân dân mà chiến đấu - Với chức năng: đội quân chiến đấu, đội quan công tác lao động sản xuất, quân đội ta làm nên truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân - Thể hiện: Mười lời thề danh dự 12 điều kỉ luật quan hệ với nhân dân 13 3đ Ví dụ minh họa: + Ví dụ: - Bộ đội dạy chữ cho nhân dân - Bộ đội giúp dân thu hoạch mùa màng, phòng chống thiên tai, dịch họa… - Phòng chống thiên tai đại dịch covit 19… Phương pháp kiểm tra: Đồng thời thực kiểm tra nhóm: Thực nghiệm đối chứng 2.4.2 Kết kiểm nghiệm: 2.4.2.1 Đối với lớp thực nghiệm: 10A37 (44 học sinh), 10E37( 46 học sinh) Bảng 1: Bảng thống kê kết kiểm tra: STT Lớp Giỏi Sĩ số Khá SL % SL 10A37 44 15 34.1 23 10E37 46 12 26.1 18 Tổng 90 27 30.0 41 2.4.2.2 Đối với lớp đối chứng: 10B35 (47 Trung Bình % SL % 52.3 13.6 39.1 16 34.8 45.6 22 24.4 học sinh), 10D35 ( 43 học sinh) Bảng 2: Bảng thống kê kết kiểm tra: STT Lớp Sĩ số 10B37 47 10D37 43 Tổng 90 2.4.2.3: Kết quả: Giỏi SL 15 Khá % 14.9 18.6 16.7 SL 18 17 35 % 38.3 39.5 38.9 Trung Bình SL % 22 46.8 18 41.9 40 44.4 So sánh bảng thống kê, cho thấy kết kiểm tra đánh giá học sinh nhóm có khác rõ rệt: - Loại Trung Bình: Tỉ lệ % giảm : 20.0% đó: Lớp thực nghiệm: Chiếm 24.4% (31/90 học sinh) Lớp đối chứng: Chiếm 44.4% (40/90 học sinh) - Loại Khá: Tỉ lệ % tăng: 6.7% Lớp thực nghiệm: Chiếm 45.6% (41/90 học sinh) Lớp đối chứng: Chiếm 38.9% (34/90 học sinh) 14 - Loại Giỏi: Tỉ lệ % tăng: 13.3% Lớp thực nghiệm: Chiếm 30.0% Lớp đối chứng: Chiếm 16.7% Như vậy: việc "Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh quân dân ta cho học sinh lớp 10 Bài 1, - môn GDQP-AN 10 thông qua sử dụng hình ảnh câu truyện lịch sử" biện pháp hiệu cho học sinh, giúp học sinh kiến thức, ó hiểu biết, có nhìn đất người, vê quân đội, nhân dân, tình yêu quê hương đất nước, lòng yêu nước từ cơng việc, hành động nhỏ nhất, phát huy, áp dụng cần luyện tâp, hình thành tinh thần thường xuyên để xây dựng cống hiến cho đất nước KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT - Kết luận: Bản thân nhận thấy, đề tài thực mang lại hiệu đáng khích lệ: - Đa số học sinh lĩnh hội kiến thức học, em biết chủ động, vận dụng kiến thức học vào thực tế cuốc sống - Tình yêu quê hương, đất nước dân tộc Việt Nam nuôi dưỡng từ đời qua đời khác, dù có biến đổi lịch sử khơng đi, dù đâu hay lúc nào, tình yêu quê hương đất nước trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy niên đạt thành tích diệu kì, thực thắng lợi Cơng nghiệp hóa, đại hóa, đem lại vinh quang cho tổ quốc - Kiến nghị: Đối với giáo viên: Bản thân phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao lực tiếp cận thông tin, trau dồi kiến thức, phương pháp dạy học để giảng dạy cho học sinh Đối với cấp lãnh đạo: Tạo điều kiện tối ưu công tác giảng dạy giáo viên Tăng cường hoạt động tuyên truyền, hoạt động lên lớp, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, hoạt động tuyên truyền, quyên góp, đền ơn đáp nghĩa 15 Đầu tư trang thiết bị dạy học máy chiếu đa năng, tivi, băng đĩa, tạo điều kiện sở vật chất cho trường học… Với kết đề tài này, mong góp ý đồng nghiệp, để tơi bạn áp dụng, nhân rộng phương pháp Thanh Hóa, ngày 19 tháng 05 năm 2021 Tơi xin cam đoan SKKN viết, XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ không chép nội dung người khác Người viết: Khương Thị Yến TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa GDQP_AN 10 – Nhà xuất Giáo dục Sách giáo viên GDQP_AN 10 – Nhà xuất Giáo dục 16 17 18 ... 16.7% Như vậy: việc "Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh quân dân ta cho học sinh lớp 10 Bài 1, - mơn GDQP- AN 10 thơng qua sử dụng hình ảnh... hội, học thể tình cảm nào? … Với lí tơi xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm: "Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh quân dân ta cho học sinh lớp. .. sử, truyền thống quân đội công an nhân dân Việt Nam môn GDQP- AN 10 nhằm tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho học sinh Trường THPT Triệu Sơn 3, qua năm học 20 20 -20 21 tơi lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta cho học sinh lớp 10 thông qua bài 1, 2 môn GDQP AN 10 , SKKN tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta cho học sinh lớp 10 thông qua bài 1, 2 môn GDQP AN 10

Mục lục

Xem thêm