0

Sáng kiến kinh nghiệm PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực học tập của học SINH TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG i vẽ kĩ THUẬT cơ sở môn CÔNG NGHỆ 11

29 434 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2016, 19:22

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY CHƢƠNG I: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ MÔN CÔNG NGHỆ 11” A PHẦN MỞ ĐẦU I- CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI: Phát huy tính tích cực học sinh trình dạy học cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học Để hiểu sâu nắm kiến thức kỹ thuật học sinh phải tiếp thu kiến thức chủ động, tích cực Việc cải tiến phương pháp dạy học, đổi cách kiểm tra đánh giá kiến thức với môn nói chung môn công nghệ (Công nghiệp) cần thiết nhằm tăng hứng thú học tập với học sinh giúp em chủ động nắm kiến thức Trong Luật giáo dục, điều 28, mục có ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Phần VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ chương môn Công nghệ lớp 11 Đây nội dung khó, liên quan đến kiến thức tự nhiên, kiến thức hình học Một số nội dung học sinh làm quen môn Công nghệ lớp 8, song em học lâu, giáo viên dạy Trung học sở thường không chuyên ngành nên kiến thức em học mơ hồ Đối với lớp học yếu việc dạy học chương vô khó khăn II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Việc vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trở thành vấn đề bắt buộc giáo viên Tuy nhiên thực tế giảng dạy nhà trường gặp không khó khăn phương tiện, đối tượng học sinh, sở vật chất…do hiệu giảng dạy hạn chế Mục đích: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực việc giảng dạy môn Công nghệ nhằm nâng cao hiệu việc dạy học III ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng: Chương trình môn Công nghệ, bậc Trung học phổ thông, khối 11 - Phạm vi nghiên cứu: Các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập học sinh việc dạy chương I: Vẽ kĩ thuật sở IV KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Thời gian nghiên cứu - Sáng kiến tiến hành nghiên cứu từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2013 Địa điểm nghiên cứu - Trường Trung học phổ thông Ân Thi- Huyện Ân Thi- Tỉnh Hưng Yên Đối tƣợng nghiên cứu - Hoạt động giảng dạy học tập môn Công nghệ- Chương I: Vẽ kĩ thuật sở lớp 11 A4; 11 A7 + Lớp thực nghiệm: 11A4 + Lớp đối chứng: 11 A7 Hai lớp có số học sinh (45 học sinh), lực học môn Công nghệ năm lớp 10 tương đương B NỘI DUNG I- PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA CÁC PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC: 1- Phƣơng pháp đàm thoại (vấn đáp) dạy học: Đàm thoại thực chất phương pháp giáo viên đặt câu hỏi học sinh trả lời, đồng thời trao đổi qua lại giáo viên học sinh nhằm giúp học sinh nắm kiến thức cách chủ động, tích cực Trong thực tế, nhiều ta quan niệm đặt câu hỏi học sinh trả lời có đàm thoại Như vậy, ta hiểu chưa đàm thoại Theo tôi, đàm thoại có nhiều mục đích: Có thể đàm thoại để nắm lại, kiểm tra kiến thức cũ, đàm thoại để phát triển tư tìm kiến thức mới, đàm thoại để chứng minh, giải thích vấn đề, nội dung kiến thức Với dạy kỹ thuật kiểm tra kiến thức cũ, kiến thức có liên quan đến dạy mới, giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức cũ học không cần suy luận Câu hỏi loại dễ thực hiện, dễ câu hỏi, song cần rõ ràng Ví dụ 1: Khi dạy Tiêu chuẩn trình bày vẽ kĩ thuật Để dạy khái niệm tỉ lệ, kiến thức học sinh gặp đồ địa lí đồ thị toán học, giáo viên cần hỏi: Tỉ lệ gì? Có loại tỉ lệ? Ví dụ 2: Để dạy hình chiếu trục đo phải dùng kiến thức hình chiếu song song, dạy phương pháp hình chiếu vuông góc phải dùng kiến thức phép chiếu vuông góc Câu hỏi đơn giản: Thế phép chiếu song song ứng dụng? Hoặc phép chiếu vuông góc ứng dụng? Cũng dùng câu hỏi để đặt vấn đề vào giảng dạng "nêu vấn đề" qua nội dung kiến thức cũ Trong giảng để làm sáng tỏ vấn đề, nội dung kiến thức ta phải sử dụng đàm thoại kết hợp với trực quan ví dụ minh hoạ để học sinh dễ học, dễ nhớ Cách đàm thoại thường dùng hệ thống câu hỏi nối tiếp (kết hợp với phương tiện nghe, nhìn), thầy đàm thoại với nhiều học sinh nhằm tiến tới vấn đề cần bàn, cần nắm vững Ví dụ: Khi dạy 7: Hình chiếu phối cảnh, giáo viên dùng trực quan (tranh vẽ hình 7.1 Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhà) vừa cho học sinh quan sát, gợi ý để em trả lời câu hỏi GV: Hình vẽ biểu diễn nội dung gì? HS: Biểu diễn nhà (GV hình) GV: Có nhận xét kích thước phận nhà hình vẽ? (GV gợi ý) HS: Các viên gạch cửa sổ xa nhỏ lại GV: Có nhận xét đường thẳng thực tế song song với nhau? (Cho học sinh quan sát tiếp tranh vẽ hình Hình chiếu phối cảnh điểm tụ ) HS: Các đường thẳng thực tế song song với cắt GV: Điểm cắt gọi điểm tụ, hình biểu diễn gọi hình chiếu phối cảnh GV: (Cho học sinh quan sát hình 7.2 Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh) hỏi: Trong phép chiếu này, đâu tâm chiếu, mặt phẳng hình chiếu, mặt phẳng vật thể, mặt phẳng tầm mắt, đường chân trời? HS: -Tâm chiếu mắt người quan sát (điểm nhìn) - Mặt phẳng hình chiếu mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng gọi mặt tranh - Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể cần biểu diễn gọi mặt phẳng vật thể - Mặt phẳng nằm ngang qua điểm nhìn gọi mặt phẳng tầm mắt Mổt phẳng cắt mặt tranh theo đường thẳng gọi đường chân trời (tt) (GV: Phân tích, học sinh trả lời) Cũng giáo viên hỏi tập trung vào học sinh hỏi nhiều học sinh để không khí lớp sôi Điều đáng lưu ý giáo viên phải nắm vững khả học sinh không nhiều thời gian Một kiểu đàm thoại khác kích thích cao tư học sinh Đặc điểm đàm thoại loại xây dựng, hệ thống câu hỏi - trả lời theo dáng dấp nêu vấn đề Cách đàm thoại dùng để kiểm tra, khắc sâu kiến thức cũ dạy Các câu hỏi đặt nội dung mà đòi hỏi em phải suy nghĩ, dựa vào kiến thức cũ trả lời Sau trả lời em nắm kiến thức tiếp thu Một số ví dụ: Khi dạy Hình chiếu vuông góc Để xây dựng hình chiếu vuông góc phải dựa vào phép chiếu xuyên tâm( học lớp 8), vật thể chiếu tạo thành từ khối hình học( học sinh học lớp 8) Vì dạy học sinh phải nắm kiến thức Công nghệ lớp 8, đưa câu hỏi: - Hình chiếu vuông góc dựa sở phép chiếu nào? Nội dung phép chiếu nào? -Vật thể khối hình học tạo thành? Sau trả lời em nắm kiến thức tiếp thu Phương pháp đàm thoại có nhiều ưu điểm, song có nhiều hạn chế Trong dạy ta không nên lạm dụng dễ gây nhàm chán thời gian Điều đáng lưu ý để đàm thoại cho tốt giáo viên phải xác định rõ mục đích đàm thoại để xây dựng, củng cố đơn vị kiến thức Câu hỏi đặt phải chọn lọc cho dễ hiểu, dễ trả lời phù hợp với trình độ học sinh Cao hơn, câu hỏi phải mang tính "gợi mở", "dẫn dắt" học sinh tìm kiến thức Chính yêu cầu mà giáo viên sử dụng đàm thoại phải tốn nhiều công sức để chuẩn bị câu hỏi Yếu tố quan trọng định thành công phương pháp nội dung kỹ thuật đặt câu hỏi Một số yêu cầu đặt câu hỏi: - Xác định rõ mục đích, yêu cầu nội dung cần hỏi - Dự kiến câu trả lời học sinh (tuỳ theo trình độ học sinh) dự kiến câu hỏi, gợi ý bổ sung - Đặt câu hỏi phải rõ ràng, xác, dễ hiểu phù hợp với trình độ học sinh Phương pháp đàm thoại cần kết hợp tốt với phương pháp khác (nhất phương pháp trực quan) giảng đạt kết cao Có thể áp dụng phương pháp đàm thoại cho toàn bài, thông thường ta nên áp dụng nội dung cần thiết "đàm thoại" 2- Dạy học nêu vấn đề dạy Dạy học nêu vấn đề nhiều giáo viên sử dụng, phương pháp hay khó áp dụng phải tốn nhiều công sức Trong dạy kỹ thuật áp dụng phương pháp trở nên vô hấp dẫn chất lượng giảng có kết không ngờ Phương pháp dạy học nêu vấn đề có ưu điểm lớn kích thích tư duy, trí sáng tạo khoa học học sinh Điểm mấu chốt phương pháp giáo viên phải tạo "tình có vấn đề" Tình có vấn đề mâu thuẫn khách quan nhiệm vụ nhận thức (muốn hiểu biết) học sinh chấp nhận mâu thuẫn nội thân Tình có vấn đề phải đảm bảo điều kiện: - Phù hợp với mục đích dạy học tạo ngạc nhiên hấp dẫn - Là kiến thức mà học sinh giải thích kiến thức cũ cảm thấy "trái ngược" với kiến thức cũ - Phù hợp với trình độ học sinh - Mỗi học sinh phiếu - Thời gian hoàn thành phút - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát kết hợp hình vẽ sách giáo khoa để tìm hiểu PHIẾU HỌC TẬP HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Họ tên học sinh:…………………………… Lớp:…………………………………………… Hãy khoanh tròn vào chữ đầu câu mà em cho Trong phương pháp chiếu góc thứ vật thể đặt vị trí nào? a Trước mặt phẳng hình chiếu đứng b Trên mặt phẳng hình chiếu c Bên trái mặt phẳng hình chiếu cạnh d Cả a, b, c Trong phương pháp chiếu góc thứ vị trí hình chiếu đặt đâu? a Góc bên trái vẽ c Dưới hình chiếu đứng b Góc bên phải vẽ d Trên hình chiếu đứng Trong phương pháp chiếu góc thứ vị trí hình chiếu đứng đặt đâu? a Góc bên trái vẽ c Bên trái hình chiếu cạnh b Góc bên phải vẽ d a, b c Dạng 2: PHIẾU HỌC TẬP CÓ CÁC BÀI TẬP DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐIỀN KHUYẾT Ví dụ: Khi dạy Hình chiếu trục đo, sử dụng phiếu học tập để củng cố kiến thức sau học xong - Mỗi học sinh làm phiếu - Thời gian phút - Giáo viên thu phiếu học tập để theo dõi học sinh, nhận xét kịp thời để học sinh rút kinh nghiệm - Giáo viên đưa đáp án để học sinh tự chấm kết PHIẾU HỌC TẬP HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Họ tên học sinh:………………………………………………………………… Lớp:………………………………………………………………………………… Điền vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung sau: Hình chiếu trục đo hình biểu diễn ba chiều vật thể xây dựng phép chiếu ……………………… Các trục O’X’, O’Y’, O’Z’ gọi là………………… Góc trục đo: X'O'Z', Y'O'Z', X'O'Z' gọi là………………… Hệ số biến dạng theo trục O’X’ là…………… Hệ số biến dạng theo trục O’Y’ là…………… Hệ số biến dạng theo trục O’Z’ là…………… Hình chiếu trục đo vuông góc có góc trục đo bằng……… Hình chiếu trục đo vuông góc có hệ số biến dạng ……………………… Hình chiếu trục đo xiên góc cân có góc trục đo ………………………… Hình chiếu trục đo xiên góc cân có hệ số biến dạng ………………………… 10 Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều, hình tròn nằm mặt phẳng song song với mặt phẳng toạ độ biến dạng thành hình ………………… Dạng PHIẾU HỌC TẬP CÓ CÁC BÀI TẬP DẠNG TRẮC NGHIỆM GHÉP ĐÔI Ví dụ: Khi dạy Tiêu chuẩn trình bày vẽ kĩ thuật, sử dụng phiếu học tập sau học xong để củng cố kiến thức - Thời gian hoàn thành phút - Mỗi học sinh phiếu - Cuối giáo viên đưa phiếu trả lời để học sinh tự chấm kết cho PHIẾU HỌC TẬP TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT Họ tên học sinh:…………………………… Lớp:…………………………………………… Chọn cụm từ cột ghép với cụm từ tương ứng cột để tạo thành kích thước khổ giấy Cột Cột A0 a 297 A1 b 1189  841 mm A2 c 420  297 mm A3 d 841  594 mm A4 e 594  420 mm  210 mm Chọn cụm từ cột ghép với cụm từ tương ứng cột để nêu ứng dụng nét vẽ Cột Cột Nét liền đậm a Vẽ đường giới hạn phần hình cắt Nét liền mảnh b Vẽ đường bao khuất, cạnh khuất Nét lượn sóng c Vẽ đường tâm, đường trục đối xứng Nét đứt mảnh Nét gạch d Vẽ đường bao thấy, cạnh thấy chấm e Vẽ đường kích thước, đường gióng, đường mảnh gạch gạch mặt cắt Chọn cụm từ cột A ghép với cụm từ tương ứng cột B để nêu tiêu chuẩn ghi kích thước vẽ kĩ thuật A B Đường kích thước a Được vẽ nét liền mảnh, thường kẻ vuông góc vượt với đường kích thước khoảng 2 Đường gióng  mm kích b Chỉ trị số kích thước thực, không phụ thuộc thước Chữ số kích thước vào tỉ lệ vẽ c Được vẽ nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước, đầu mút có vẽ mũi tên Dạy học hợp tác nhóm nhỏ - Bản chất học tập theo nhóm lớp học chia thành nhóm nhỏ; trao đổi, thảo luận vấn đề đặt sau cử đại diện trình bày trước lớp để lớp thảo luận - Các nhóm phân chia cách ngẫu nhiên có chủ ý, ổn định tiết học hay thay đổi phần tiết học - Các nhóm giao nhiệm vụ nhiệm vụ khác - Mỗi thành viên nhóm phân công hoàn thành phần việc Mọi người phải làm việc tích cực không ỷ lại vào vài người có hiểu biết rộng động - Kết làm việc nhóm đóng góp vào kết học tập chung lớp - Đây phương pháp dạy học giúp thành viên nhóm chia sẻ băn khoăn, kinh nghiệm thân, xây dựng nhận thức Bằng cách nói điều nghĩ, người nhận rõ trình độ hiểu biết chủ đề nêu ra, thấy cần học hỏi thêm Bài học trở thành trình học hỏi lẫn tiếp nhận thụ động từ giáo viên Ví dụ 1: Khi dạy Mặt cắt hình cắt, chia học sinh làm nhóm để tìm hiểu mục II Mặt cắt mục III Hình cắt Ví dụ 2: Khi dạy Tiêu chuẩn trình bày vẽ kĩ thuật, chia học sinh làm nhóm để tìm hiểu mục I Khổ giấy, mục II Tỉ lệ mục III Nét vẽ II PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA CÁC PHƢƠNG TIỆN TRỰC QUAN, THIẾT BỊ DẠY HỌC Sử dụng công nghệ thông tin dạy học - Trong trình dạy học, việc minh hoạ nội dung kiến thức ví dụ, hình ảnh cụ thể cần thiết Điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc nắm vững tri thức cách chắn sâu sắc học sinh Về vấn đề này, việc sử dụng máy vi tính có làm phương tiện có nhiều lợi - Như biết, khả mô đối tượng máy vi tính lớn, kèm theo số lượng thông tin lưu trữ không nhỏ Rõ ràng trường hợp này, ta coi máy vi tính phượng tiện dạy học đa việc mô phỏng, giải thích, cung cấp thông tin đối tượng đó, giúp cho giáo viên thực mục đích sư phạm Ví dụ 1: Khi dạy Hình chiếu vuông góc, thiết kế giảng phần mềm powpoint, kết hợp với mô hình vật thể để dạy cho học sinh nội dung phương pháp chiếu góc thứ Ví dụ 2: Khi dạy Thực hành: Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản, thiết kế vẽ đề phần mềm powpoint để học sinh dễ quan sát, đặc biệt kích thước vật thể Ví dụ 3: Khi dạy Mặt cắt hình cắt, thiết kế giảng phần mềm powpoint, kết hợp với vật thật, giúp học sinh nắm nhanh hơn, giáo viên đỡ vất vả Ví dụ 4: Khi dạy Hình chiếu trục đo, thiết kế giảng phần mềm powpoint, để dạy phần phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo, mô tả hình chiếu trục đo vuông góc ke góc, hình chiếu trục đo xiên góc cân đệm, giúp học sinh nắm nhanh hơn, giáo viên đỡ vất vả Ví dụ 5: Khi dạy Hình chiếu phối cảnh, thiết kế giảng phần mềm powpoint để dạy, giúp học sinh nắm nhanh hơn, phần hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh Sử dụng phƣơng tiện trực quan dạy học - Kiến thức chương I Vẽ kĩ thuật sở đòi hỏi học sinh phải tư cao, nắm kiến thức hình học phải dựa vào tranh vẽ giảng dạy được, tranh vẽ Bộ giáo dục lại phần này, lên lớp sử dụng công nghệ thông tin để giảng dạy Vì vậy, tất giảng chương Vẽ kĩ thuật sở vẽ tất hình sách giáo khoa lên giấy khổ A1 để làm giáo cụ trực quan Hơn nữa, dạy dạy Hình chiếu vuông góc Thực hành: Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản hay Mặt cắt hình cắt cắt xốp thành mô hình vật thể, giúp học sinh dễ hình dung học đạt hiệu cao Riêng Hình chiếu vuông góc, sử dụng bìa cứng làm hệ thống mặt phẳng vuông góc để dạy học sinh xoay mặt phẳng hình chiếu mặt phẳng hình chiếu cạnh cách cụ thể III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC Qua thực tế giảng dạy lớp 11 A4, vận dụng phương pháp dạy học nói trên, nhận thấy học sinh có hứng thú học, tích cực tham gia xây dựng bài, hiểu lớp So với lớp 11 A7 , không sử dụng hết phương pháp dạy học nêu kết cuối học kì I lớp 11 A4 cao đáng kể, cụ thể sau: Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung Yếu Kém bình 11 A4 45 22 21 0 11 A7 45 15 25 0 IV TỒN TẠI, HẠN CHẾ Chương Vẽ kĩ thuật chương khó chương trình lớp 11, lại liên quan đến số kiến thức số môn học khác nên áp dụng phương pháp trình bày để dạy lớp có lực học yếu hiệu không cao C KẾT LUẬN Để đạt mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu cụ thể tiết học nói riêng, cần vận dụng kĩ thuật, phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin yêu cầu có tính chất tất yếu Tuy nhiên việc vận dụng cho có hiệu vấn đề phải nghiên cứu, trao đổi sâu sắc Việc vận dụng phải dựa sở hiểu rõ chất kĩ thuật, phương pháp, từ vận dụng vào cụ thể, đối tượng học sinh cụ thể Sẽ phương pháp thực tối ưu cho tất dạng bài, cho đối tượng học sinh Với gần 15 năm giảng dạy môn Công nghệ (Công nghiệp) trường phổ thông có mong muốn dù môn Công nghệ chưa phải môn nhà trường, môn Công nghệ phải giảng dạy tốt góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh Qua kinh nghiệm năm thấy giáo viên cải tiến phương pháp dạy môn, phát huy tính tích cực học sinh học sinh học môn thích thú đạt kết cao Trên số kinh nghiệp để phát huy tính tích cực học tập học sinh học chương I: Vẽ kĩ thuật sở (Chương trình Công nghệ lớp 11) Tôi áp dụng chương khác Chương trình Công nghệ lớp 12, song thời gian có hạn, xin trình bày phạm vi chương Khi áp dụng phương pháp thấy đạt hiệu cao (như bảng kết cho thấy Tuy nhiên, áp dụng phương pháp dạy học trên, thấy có số hạn chế nhỏ Ví dụ: Khi dạy học theo nhóm, không gian lớp chật so với số lượng học sinh nên việc di chuyển để thảo luận nhóm gặp khó khăn, thời gian ổn định, quan sát giáo viên hạn chế việc đánh giá chủ động, tích cực học sinh, học sinh không tích cực Để việc áp dụng phương pháp trình bày đạt hiệu cao, xin mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: - Bộ giáo dục nên có nhiều sách tham khảo cho môn Công nghệ nói chung, môn Công nghệ Trung học phổ thông nói riêng - Các nhà trường nên có phương tiện, thiết bị chiếu nhiều góc độ phòng học để dễ quan sát học sinh chiếu làm học sinh hoạt động nhóm Hy vọng với đề tài góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Tuy nhiên, thời gian có hạn, đề tài tránh khỏi thiếu sót Tôi mong đóng góp quý báu đồng nghiệp để môn Công nghệ (Công nghiệp) giảng dạy tốt nhà trường phổ thông Tôi xin chân thành cảm ơn Ân Thi, tháng năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Minh Thuận TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Công nghệ 11 –Nhà xuất giáo dục Sách giáo viên Công nghệ 11 –Nhà xuất giáo dục 3.Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình, sách giáo khoa lớp 11- môn Công nghệ (Nhà xuất giáo dục)- Năm 2007 Bài giảng điện tử Công nghệ 11-Thư viện giảng điện tử [...]... ph i được giảng dạy tốt góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh Qua kinh nghiệm các năm t i thấy rằng nếu giáo viên luôn c i tiến phương pháp dạy bộ môn, phát huy tính tích cực của học sinh thì học sinh học bộ môn cũng rất thích thú và đạt kết quả cao Trên đây là một số kinh nghiệp của t i để phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi học chương I: Vẽ kĩ thuật cơ sở (Chương trình Công nghệ lớp 11) ... từ giáo viên Ví dụ 1: Khi dạy b i 4 Mặt cắt và hình cắt, t i đã chia học sinh làm 2 nhóm để tìm hiểu mục II Mặt cắt và mục III Hình cắt Ví dụ 2: Khi dạy b i 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, t i đã chia học sinh làm 3 nhóm để tìm hiểu mục I Khổ giấy, mục II Tỉ lệ và mục III Nét vẽ II PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA CÁC PHƢƠNG TIỆN TRỰC QUAN, THIẾT BỊ DẠY HỌC 1 Sử dụng công. .. NGHIỆM I N KHUYẾT Ví dụ: Khi dạy b i 5 Hình chiếu trục đo, t i đã sử dụng phiếu học tập để củng cố kiến thức sau khi học xong b i - M i học sinh làm một phiếu - Th i gian 8 phút - Giáo viên thu phiếu học tập để theo d i học sinh, nhận xét kịp th i để học sinh rút kinh nghiệm - Giáo viên đưa ra đáp án đúng để học sinh tự chấm kết quả PHIẾU HỌC TẬP HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………... để dạy, giúp học sinh nắm b i nhanh hơn, nhất là phần hệ thống xây dựng hình chiếu ph i cảnh 2 Sử dụng phƣơng tiện trực quan trong dạy học - Kiến thức chương I Vẽ kĩ thuật cơ sở đ i h i học sinh ph i tư duy cao, nắm chắc kiến thức hình học và ph i dựa vào tranh vẽ m i có thể giảng dạy được, trong khi đó tranh vẽ của Bộ giáo dục l i không có phần này, hơn nữa không ph i giờ lên lớp nào cũng sử dụng công. .. B I TẬP DẠNG TRẮC NGHIỆM GHÉP Đ I Ví dụ: Khi dạy b i 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, t i đã sử dụng phiếu học tập sau khi học xong b i để củng cố kiến thức - Th i gian hoàn thành 5 phút - M i học sinh một phiếu - Cu i giờ giáo viên đưa ra phiếu trả l i đúng để học sinh tự chấm kết quả cho nhau PHIẾU HỌC TẬP TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT Họ và tên học sinh: …………………………… Lớp:……………………………………………... hành: Biểu diễn vật thể t i đã sử dụng sơ đồ tư duy để trình bày các bước tiến hành: Ví dụ 2: Khi dạy b i 4 Mặt cắt và hình cắt, t i đã sử dụng sơ đồ tư duy để củng cố, khắc sâu n i dung b i học 4 Sử dụng phiếu học tập trong dạy học Việc sử dụng phiếu học tập là một phương tiện để phát triển tích cực hoạt động của học sinh Phiếu học tập giúp học sinh làm quen v i một cách kiểm tra trình độ kiểu m i Các... báu của các đồng nghiệp để bộ môn Công nghệ (Công nghiệp) được giảng dạy tốt hơn trong nhà trường phổ thông T i xin chân thành cảm ơn Ân Thi, tháng 3 năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Minh Thuận T I LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa Công nghệ 11 –Nhà xuất bản giáo dục 2 Sách giáo viên Công nghệ 11 –Nhà xuất bản giáo dục 3.T i liệu b i dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 11- môn Công nghệ. .. câu h i thường không phức tạp, không khó nhưng đ i h i học sinh ph i có phản xạ nhanh, hiểu ý nhanh và lựa chọn ngay cách trả l i thích hợp nhất Muốn vậy thiết kế phiếu học tập theo tinh thần đ i m i phương pháp dạy học n i chung và môn công nghệ 11 n i riêng là hợp lí và khoa học nhất B i vì: Phiếu học tập là một trong những công cụ cho phép cá nhân hoạt động học tập, tiết kiệm th i gian trong việc... n i chung, môn Công nghệ Trung học phổ thông n i riêng - Các nhà trường nên có các phương tiện, thiết bị có thể chiếu được nhiều góc độ trong phòng học để dễ quan sát học sinh và chiếu được b i làm của học sinh khi hoạt động nhóm Hy vọng v i đề t i của t i sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Tuy nhiên, trong th i gian có hạn, đề t i của t i chắc không thể tránh kh i thiếu sót T i rất mong... việc tổ chức các hoạt động học tập Đồng th i là công cụ hữu hiệu trong việc thu thập và xử lí thông tin ngược Phiếu học tập gồm những tờ giấy r i, in sẵn những công việc độc lập hoặc làm theo nhóm được phát cho học sinh để hoàn thành trong một th i gian ngắn của tiết học M i phiếu có thể giao cho học sinh v i câu h i, b i tập cụ thể nhằm dẫn dắt đến một kiến thức tập dượt, một kĩ năng rèn luyện, một thao ... nghiệm năm thấy giáo viên c i tiến phương pháp dạy môn, phát huy tính tích cực học sinh học sinh học môn thích thú đạt kết cao Trên số kinh nghiệp để phát huy tính tích cực học tập học sinh học. .. cứu: Các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập học sinh việc dạy chương I: Vẽ kĩ thuật sở IV KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 1 Th i gian nghiên cứu - Sáng kiến tiến hành nghiên cứu từ tháng năm... vẽ II PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA CÁC PHƢƠNG TIỆN TRỰC QUAN, THIẾT BỊ DẠY HỌC Sử dụng công nghệ thông tin dạy học - Trong trình dạy học, việc minh hoạ n i dung kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực học tập của học SINH TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG i vẽ kĩ THUẬT cơ sở môn CÔNG NGHỆ 11 , Sáng kiến kinh nghiệm PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực học tập của học SINH TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG i vẽ kĩ THUẬT cơ sở môn CÔNG NGHỆ 11 ,

Từ khóa liên quan