0

skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11

20 796 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 21:30

Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 a. phần mở đầu I- Cơ sở khoa học của đề tài: Phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình dạy học là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lợng dạy học. Để hiểu sâu và nắm chắc kiến thức kỹ thuật học sinh phải tiếp thu kiến thức chủ động, tích cực. Việc cải tiến phơng pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá kiến thức với các bộ môn nói chung và môn công nghệ (Công nghiệp) là rất cần thiết nhằm tăng hứng thú học tập với học sinh và giúp các em chủ động nắm chắc kiến thức. Trong Luật giáo dục, điều 28, mục 2 có ghi: Phơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dỡng phơng pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Phần vẽ kĩ thuật cơ sở là chơng đầu tiên của môn Công nghệ lớp 11. Đây là một nội dung khó, liên quan đến kiến thức tự nhiên, nhất là kiến thức hình học. Một số nội dung học sinh đã đợc làm quen trong môn Công nghệ lớp 8, song do các em đã đợc học khá lâu, hơn nữa giáo viên dạy Trung học cơ sở thờng không đúng chuyên ngành nên kiến thức các em đã đợc học rồi nhng vẫn rất mơ hồ. Đối với các lớp học yếu thì việc dạy và học chơng này vô cùng khó khăn. II. mục đích nghiên cứu. - Việc vận dụng phơng pháp, kĩ thuật dạy học tích cực đã và đang trở thành vấn đề bắt buộc đối với mọi giáo viên. Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy ở nhà tr- ờng gặp không ít khó khăn về phơng tiện, đối tợng học sinh, cơ sở vật chấtdo đó hiệu quả giảng dạy vẫn còn hạn chế. Mục đích: Vận dụng phơng pháp dạy học tích cực trong việc giảng dạy môn Công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học. III. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu. - Đối tợng: Chơng trình môn Công nghệ, bậc Trung học phổ thông, khối 11. - Phạm vi nghiên cứu: Các phơng pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong việc dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở. IV. Kế hoạch nghiên cứu. 1. Thời gian nghiên cứu. - Sáng kiến đợc tiến hành nghiên cứu từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013. 2. Địa điểm nghiên cứu. Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 1 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 - Trờng Trung học phổ thông Ân Thi- Huyện Ân Thi- Tỉnh Hng Yên. 3. Đối tợng nghiên cứu. - Hoạt động giảng dạy và học tập môn Công nghệ- Chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở tại lớp 11 A 4 ; 11 A 7 . + Lp thc nghim: 11A 4. + Lp i chng: 11 A 7 . Hai lp cú s hc sinh nh nhau (45 hc sinh), lc hc mụn Cụng ngh nm lp 10 tng ng nhau. B- Nội dung: I- Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các ph- ơng pháp dạy học: 1- Phơng pháp đàm thoại (vấn đáp) trong dạy học: Đàm thoại thực chất là phơng pháp giáo viên đặt câu hỏi học sinh trả lời, đồng thời có thể trao đổi qua lại giữa giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh nắm kiến thức một cách chủ động, tích cực. Trong thực tế, nhiều khi ta quan niệm rằng cứ đặt câu hỏi rồi học sinh trả lời là có đàm thoại. Nh vậy, ta đã hiểu cha đúng về đàm thoại. Theo tôi, đàm thoại có nhiều mục đích: Có thể đàm thoại để nắm lại, kiểm tra kiến thức cũ, đàm thoại để phát triển t duy tìm kiến thức mới, đàm thoại để chứng minh, giải thích một vấn đề, nội dung kiến thức Với bài dạy kỹ thuật khi kiểm tra kiến thức cũ, kiến thức có liên quan đến bài dạy mới, giáo viên đặt câu hỏi chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức cũ đã học không cần suy luận. Câu hỏi loại này dễ thực hiện, dễ ra câu hỏi, song cần rõ ràng. Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 2 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 Ví dụ 1: Khi dạy bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật. Để dạy về khái niệm tỉ lệ, kiến thức này học sinh đã gặp trong bản đồ địa lí và đồ thị trong toán học, giáo viên chỉ cần hỏi: Tỉ lệ là gì? Có mấy loại tỉ lệ? Ví dụ 2: Để dạy bài hình chiếu trục đo phải dùng kiến thức về hình chiếu song song, dạy bài phơng pháp hình chiếu vuông góc phải dùng kiến thức phép chiếu vuông góc Câu hỏi rất đơn giản: Thế nào là phép chiếu song song và ứng dụng? Hoặc thế nào là phép chiếu vuông góc và ứng dụng? Cũng có thể dùng các câu hỏi để đặt vấn đề vào bài giảng mới dới dạng "nêu vấn đề" qua nội dung kiến thức cũ. Trong khi giảng bài để làm sáng tỏ một vấn đề, một nội dung kiến thức ta phải sử dụng đàm thoại kết hợp với trực quan hoặc các ví dụ minh hoạ để học sinh dễ học, dễ nhớ. Cách đàm thoại này thờng dùng một hệ thống câu hỏi nối tiếp nhau (kết hợp với các phơng tiện nghe, nhìn), thầy đàm thoại với một hoặc nhiều học sinh nhằm tiến tới vấn đề cần bàn, cần nắm vững. Ví dụ: Khi dạy bài 7: Hình chiếu phối cảnh, giáo viên dùng trực quan (tranh vẽ hình 7.1. Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ của ngôi nhà) vừa cho học sinh quan sát, gợi ý để các em trả lời câu hỏi. GV: Hình vẽ biểu diễn nội dung gì? HS: Biểu diễn ngôi nhà (GV chỉ ra trên hình). GV: Có nhận xét gì về kích thớc các bộ phận của ngôi nhà trên hình vẽ? (GV gợi ý). HS: Các viên gạch và cửa sổ càng ở xa càng nhỏ lại GV: Có nhận xét gì về các đờng thẳng trong thực tế song song với nhau? (Cho học sinh quan sát tiếp tranh vẽ hình 7. 3. Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ ) HS: Các đờng thẳng trong thực tế song song với nhau có thể cắt nhau. GV: Điểm cắt nhau này gọi là điểm tụ, hình biểu diễn này gọi là hình chiếu phối cảnh. GV: (Cho học sinh quan sát hình 7.2. Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh) hỏi: Trong phép chiếu này, đâu là tâm chiếu, mặt phẳng hình chiếu, mặt phẳng vật thể, mặt phẳng tầm mắt, đờng chân trời? HS: -Tâm chiếu là mắt ngời quan sát (điểm nhìn). - Mặt phẳng hình chiếu là một mặt phẳng thẳng đứng tởng tợng gọi là mặt tranh. - Mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn gọi là mặt phẳng vật thể. Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 3 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 - Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tầm mắt. Mổt phẳng này cắt mặt tranh theo 1 đờng thẳng gọi là đờng chân trời (tt) (GV: Phân tích, học sinh trả lời) Cũng có thể giáo viên hỏi tập trung vào một học sinh hoặc hỏi nhiều học sinh để không khí lớp sôi nổi hơn. Điều đáng lu ý là giáo viên phải nắm vững khả năng của học sinh nếu không sẽ mất nhiều thời gian. Một kiểu đàm thoại khác kích thích cao t duy của học sinh. Đặc điểm của đàm thoại loại này là xây dựng, một hệ thống câu hỏi - trả lời theo dáng dấp nêu vấn đề. Cách đàm thoại này có thể dùng để kiểm tra, khắc sâu kiến thức cũ hoặc dạy bài mới. Các câu hỏi đặt ra không có ngay trong nội dung của bài mà đòi hỏi các em phải suy nghĩ, dựa vào kiến thức cũ mới có thể trả lời đợc. Sau khi trả lời đ- ợc các em sẽ nắm rất chắc kiến thức đã tiếp thu đợc. Một số ví dụ: Khi dạy bài 2. Hình chiếu vuông góc. Để xây dựng đợc hình chiếu vuông góc phải dựa vào phép chiếu xuyên tâm( đã học ở lớp 8), vật thể chiếu đợc tạo thành từ các khối hình học( học sinh đã học ở lớp 8). Vì vậy khi dạy bài này học sinh phải nắm chắc kiến thức Công nghệ lớp 8, có thể đa ra câu hỏi: - Hình chiếu vuông góc dựa trên cơ sở của phép chiếu nào? Nội dung của phép chiếu đó nh thế nào? -Vật thể do các khối hình học nào tạo thành? Sau khi trả lời đợc các em sẽ nắm rất chắc kiến thức đã tiếp thu đợc. Phơng pháp đàm thoại có nhiều u điểm, song cũng có nhiều hạn chế. Trong một bài dạy ta không nên lạm dụng dễ gây nhàm chán mất thời gian. Điều đáng lu ý ở đây là để đàm thoại cho tốt giáo viên phải xác định rõ mục đích đàm thoại để xây dựng, củng cố đơn vị kiến thức nào. Câu hỏi đặt ra phải đợc chọn lọc sao cho dễ hiểu, dễ trả lời và phù hợp với trình độ học sinh. Cao hơn, câu hỏi phải mang tính "gợi mở", "dẫn dắt" học sinh đi tìm kiến thức. Chính vì yêu cầu trên mà giáo viên khi sử dụng đàm thoại phải tốn nhiều công sức để chuẩn bị câu hỏi. Yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của phơng pháp này là nội dung và kỹ thuật đặt câu hỏi. Một số yêu cầu khi đặt ra câu hỏi: - Xác định rõ mục đích, yêu cầu nội dung cần hỏi. - Dự kiến câu trả lời của học sinh (tuỳ theo trình độ học sinh) dự kiến câu hỏi, gợi ý bổ sung. - Đặt câu hỏi phải rõ ràng, chính xác, dễ hiểu và phù hợp với trình độ của học sinh. Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 4 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 Phơng pháp đàm thoại cần kết hợp tốt với các phơng pháp khác (nhất là ph- ơng pháp trực quan) bài giảng mới đạt kết quả cao. Có thể áp dụng phơng pháp đàm thoại cho toàn bài, thông thờng ta nên áp dụng ở những nội dung cần thiết và có thể "đàm thoại". 2- Dạy học nêu vấn đề trong bài dạy. Dạy học nêu vấn đề đang đợc nhiều giáo viên sử dụng, đó là một phơng pháp hay nhng khó áp dụng và phải tốn nhiều công sức. Trong một bài dạy kỹ thuật nếu đợc áp dụng phơng pháp này sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn và chất lợng bài giảng sẽ có kết quả không ngờ. Phơng pháp dạy học nêu vấn đề có u điểm rất lớn kích thích t duy, trí sáng tạo khoa học của học sinh. Điểm mấu chốt của phơng pháp này là giáo viên phải tạo ra đợc các "tình huống có vấn đề". Tình huống có vấn đề là mâu thuẫn khách quan của nhiệm vụ nhận thức (muốn hiểu biết) đợc học sinh chấp nhận nh mâu thuẫn nội tại của bản thân. Tình huống có vấn đề phải đảm bảo 3 điều kiện: - Phù hợp với mục đích dạy học tạo đợc sự ngạc nhiên hấp dẫn. - Là kiến thức mới mà học sinh không thể giải thích đợc bằng kiến thức cũ hoặc cảm thấy nh "trái ngợc" với kiến thức cũ. - Phù hợp với trình độ học sinh. Trong bài dạy kỹ thuật tình huống có vấn đề rất đa dạng. Để tạo ra đợc tình huống có vấn đề giáo viên phải dựa vào nội dung của bài tìm ra những mâu thuẫn giữa nội dung kiến thức mới với nội dung kiến thức cũ, giữa kiến thức lý thuyết với thực hành (nếu có). Từ đó giáo viên đặt câu hỏi tạo ra tình huống có vấn đề cần giải quyết. Có thể phân ra các loại tình huống sau trong bài dạy Công nghệ tôi đã sử dụng: a. Tình huống có vấn đề thể hiện ở mâu thuẫn giữa tính đa dạng của tri thức với sự cần thiết phải lựa chọn lấy một tri thức hợp lý nhất (nhiều giải pháp lựa chọn lấy một). Ví dụ 1: Để biểu diễn vật thể ta có thể dùng nhiều phơng pháp biểu diễn nh hình chiếu, hình chiếu trục đo, hình phối cảnh nhng trong bản vẽ kỹ thuật phải chọn phơng pháp tối u nhất. Giáo viên nêu ra tình huống có vấn đề (nhiều phơng pháp lựa chọn lấy một). GV: Tại sao hình chiếu trục đo có u điểm chỉ dùng một hình chiếu đã biểu diễn đợc ba chiều vật thể lại không dùng làm phơng pháp chính để biểu diễn vật thể. HS: Trả lời. Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 5 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 GV: Chỉ rõ u nhợc của phơng pháp này và yêu cầu với việc biểu diễn vật thể là phản ánh đúng hình dạng và kích thớc thật của vật thể nên phải sử dụng hình chiếu vuông góc. (Hình chiếu trục đó không phản ánh đúng hình dạng và kích thớc thật của vật thể). Nh vậy, các tình huống có vấn đề rất đa dạng, điều quan trọng nhất là phải tìm ra đợc tình huống có vấn đề là những mâu thuẫn của kiến thức đã nêu trên. Không phải bài dạy nào, phần nội dung nào cũng có tình huống có vấn đề. Vì vậy tuỳ bài, tuỳ nội dung mà áp dụng một cách linh hoạt không gợng ép. Không nhất thiết áp dụng phơng pháp này cho toàn bài mà có thể áp dụng từng phần nội dung và kết hợp với các phơng pháp khác. Để bài giảng đợc thành công tốt cần lu ý giai đoạn tạo ra tình huống có vấn đề mới chỉ là bớc đầu làm nảy sinh điều muốn biết với học sinh kích thích t duy cho học sinh. Bớc quan trọng hơn khi đã nảy sinh tình huống có vấn đề giáo viên phải hớng để học sinh nghiên cứu và giải quyết vấn đề, củng cố và vận dụng tri thức. Đây mới là bớc cốt yếu quan trọng giúp học sinh nắm chắc tri thức. b. Tình huống thể hiện mâu thuẫn kiến thức đã học với yêu cầu nảy sinh trong việc tiếp thu kiến thức mới. 3. Sử dụng sơ đồ t duy trong dạy học. - Là kĩ thuật dạy học nhằm tổ chức và phát triển t duy, giúp ngời học truyền tải thông tin vào bộ não rồi đa thông tin ra ngoài bộ não một cách dễ dàng, đồng thời là phơng tiện ghi chép sáng tạo và hiệu quả: + Mở rộng, đào sâu và kết nối các ý tởng. + Bao quát đợc các ý tởng trên một phạm vi sâu rộng. - Cách tiến hành: + Từ một chủ đề lớn, tìm ra các chủ đề nhỏ liên quan. + Từ mỗi chủ đề nhỏ lại tìm ra những yếu tố/ nội dung liên quan. Sự phân nhánh cứ tiếp tục và các yếu tố/ nội dung luôn đợc kết nối với nhau. Sự liên kết này sẽ tạo ra một bức tranh tổng thể mô tả về chủ đề lớn một cách đầy đủ và rõ ràng. Ví dụ 1: Khi dạy bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản, và bài 6. Thực hành: Biểu diễn vật thể tôi đã sử dụng sơ đồ t duy để trình bày các b- ớc tiến hành: Ví dụ 2: Khi dạy bài 4. Mặt cắt và hình cắt, tôi đã sử dụng sơ đồ t duy để củng cố, khắc sâu nội dung bài học. 4. Sử dụng phiếu học tập trong dạy học. Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 6 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 Vic s dng phiu hc tp l mt phng tin phỏt trin tớch cc hot ng ca hc sinh. Phiu hc tp giỳp hc sinh lm quen vi mt cỏch kim tra trỡnh kiu mi. Cỏc cõu hi thng khụng phc tp, khụng khú nhng ũi hi hc sinh phi cú phn x nhanh, hiu ý nhanh v la chn ngay cỏch tr li thớch hp nht. Mun vy thit k phiu hc tp theo tinh thn i mi phng phỏp dy hc núi chung v mụn cụng ngh 11 núi riờng l hp lớ v khoa hc nht. Bi vỡ: Phiu hc tp l mt trong nhng cụng c cho phộp cỏ nhõn hot ng hc tp, tit kim thi gian trong vic t chc cỏc hot ng hc tp. ng thi l cụng c hu hiu trong vic thu thp v x lớ thụng tin ngc. Phiu hc tp gm nhng t giy ri, in sn nhng cụng vic c lp hoc lm theo nhúm c phỏt cho hc sinh hon thnh trong mt thi gian ngn ca tit hc. Mi phiu cú th giao cho hc sinh vi cõu hi, bi tp c th nhm dn dt n mt kin thc tp dt, mt k nng rốn luyn, mt thao tỏc t duy thm dũ mt thỏi trc mt vn . Tôi đã sử dụng một số dạng phiếu học tập nh sau: Dạng 1: PHIU HC TP Cể CC BI TP DNG TRC NGHIM NHIU LA CHN. Ví dụ: Khi giảng dạy bài 2. Hình chiếu vuông góc, tôi sử dụng phiu hc tp trờn lp. Tỡm hiu v trớ t vt th v v trớ cỏc hỡnh chiu trờn bn v trong phng phỏp chiu gúc th nht. - Mi hc sinh mt phiu. - Thi gian hon thnh 5 phỳt. - Giỏo viờn lu ý hc sinh quan sỏt kt hp hỡnh v trong sỏch giỏo khoa tỡm hiu. Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 7 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 PHIU HC TP HèNH CHIU VUễNG GểC H v tờn hc sinh: Lp: Hóy khoanh trũn vo ch cỏi u cõu m em cho l ỳng nht. 1. Trong phng phỏp chiu gúc th nht vt th c t v trớ no? a. Trc mt phng hỡnh chiu ng. b. Trờn mt phng hỡnh chiu bng. c. Bờn trỏi mt phng hỡnh chiu cnh. d. C a, b, c. 2. Trong phng phỏp chiu gúc th nht v trớ hỡnh chiu bng c t õu? a. Gúc bờn trỏi bn v. b. Gúc bờn phi bn v. c. Di hỡnh chiu ng. d. Trờn hỡnh chiu ng. 3. Trong phng phỏp chiu gúc th nht v trớ hỡnh chiu ng c t õu? a. Gúc bờn trỏi bn v. b. Gúc bờn phi bn v. c. Bờn trỏi hỡnh chiu cnh. d. a, b v c. Dạng 2: PHIU HC TP Cể CC BI TP DNG TRC NGHIM IN KHUYT. Ví dụ: Khi dạy bài 5. Hình chiếu trục đo, tôi đã sử dụng phiếu học tập để củng cố kiến thức sau khi học xong bài. - Mi hc sinh lm mt phiu. - Thi gian 8 phỳt. Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 8 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 - Giỏo viờn thu phiu hc tp theo dừi hc sinh, nhn xột kp thi hc sinh rỳt kinh nghim. - Giỏo viờn a ra ỏp ỏn ỳng hc sinh t chm kt qu. PHIU HC TP HèNH CHIU TRC O H v tờn hc sinh:. Lp:. in vo ch trng hon thin cỏc ni dung sau: 1. Hỡnh chiu trc o l hỡnh biu din ba chiu ca vt th c xõy dng bng phộp chiu . 2. Cỏc trc OX, OY, OZ c gi l 3. Gúc gia cỏc trc o: X'O'Z', Y'O'Z', X'O'Z' gi l. 4. H s bin dng theo trc OX l 5. H s bin dng theo trc OY l 6. H s bin dng theo trc OZ l 7. Hỡnh chiu trc o vuụng gúc u cú cỏc gúc trc o bng nhau v bng 8. Hỡnh chiu trc o vuụng gúc u cú h s bin dng l 9. Hỡnh chiu trc o xiờn gúc cõn cú cỏc gúc trc o l 8. Hỡnh chiu trc o xiờn gúc cõn cú h s bin dng l Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 9 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 10. Trong hỡnh chiu trc o vuụng gúc u, nhng hỡnh trũn nm trong cỏc mt phng song song vi cỏc mt phng to bin dng thnh hỡnh . Dạng 3. PHIU HC TP Cể CC BI TP DNG TRC NGHIM GHẫP ễI. Ví dụ: Khi dạy bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, tôi đã sử dụng phiếu học tập sau khi học xong bài để củng cố kiến thức. - Thi gian hon thnh 5 phỳt. - Mi hc sinh mt phiu. - Cui gi giỏo viờn a ra phiu tr li ỳng hc sinh t chm kt qu cho nhau. PHIU HC TP TIấU CHUN TRèNH BY BN V K THUT H v tờn hc sinh: Lp: 1. Chn cm t ct 1 ghộp vi cm t tng ng ct 2 to thnh kớch thc ỳng ca kh giy. Ct 1 Ct 2 1 A 0 a 297 ì 210 mm 2 A 1 b 1189 ì 841 mm 3 A 2 c 420 ì 297 mm 4 A 3 d 841 ì 594 mm 5 A 4 e 594 ì 420 mm Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 10 [...]... bản vẽ kĩ thuật, t i đã chia học sinh làm 3 nhóm để tìm hiểu mục I Khổ giấy, mục II Tỉ lệ và mục III Nét vẽ Ng i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 12 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 ii phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua các phơng tiện trực quan, thiết bị dạy học 1 Sử dụng công nghệ thông tin trong. .. học của đề t i: II mục đích nghiên cứu III Đ i tợng và phạm vi nghiên cứu IV Kế hoạch nghiên cứu B- N i dung: I- Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các phơng pháp dạy học: Ng i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi TRANG 1 1 1 2 2 3 3 18 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 8 9 10 11 1- Phơng pháp đàm tho i (vấn... toàn diện cho học sinh Qua kinh nghiệm các năm t i thấy rằng nếu giáo viên luôn c i tiến phơng pháp dạy bộ môn, phát huy tính tích cực của học sinh thì học sinh học bộ môn cũng rất thích thú và đạt kết quả cao Trên đây là một số kinh nghiệp của t i để phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi học chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở (Chơng trình Công nghệ lớp 11) T i cũng đã áp dụng đ i v i các chơng khác... 14 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 III Kết quả đạt đợc Qua thực tế giảng dạy ở các lớp 11 A4, vận dụng các phơng pháp dạy học n i trên, t i nhận thấy học sinh có hứng thú trong giờ học, tích cực tham gia xây dựng b i, hiểu b i trên lớp So vi lp 11 A7 , t i khụng s dng ht cỏc phng phỏp dy hc nờu trờn thỡ kt qu cui hc kỡ I ca lp 11. .. Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 16 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 - Các nhà trờng nên có các phơng tiện, thiết bị có thể chiếu đợc nhiều góc độ trong phòng học để dễ quan sát học sinh và chiếu đợc b i làm của học sinh khi hoạt động nhóm Hy vọng v i đề t i của t i sẽ góp phần nâng cao chất lợng giáo dục học sinh Tuy nhiên, trong. .. sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 1 Sỏch giỏo khoa Cụng ngh 11 Nhà xuất bản giáo dục 2 Sỏch giỏo viờn Cụng ngh 11 Nhà xuất bản giáo dục 3.T i liệu b i dỡng giáo viên thực hiện chơng trình, sách giáo khoa lớp 1 1môn Công nghệ (Nhà xuất bản giáo dục)- Năm 2007 4 B i giảng i n tử Công nghệ 11- Th viện b i giảng i n tử MC LC STT 1 2 3 4 5 6 7 NI DUNG A M U I- Cơ sở khoa học. .. 2: Khi dạy b i 3 Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản, t i đã thiết kế vẽ các đề b i trên phần mềm powpoint để học sinh dễ quan sát, đặc biệt là kích thớc của vật thể Ng i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 13 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 Ví dụ 3: Khi dạy b i 4 Mặt cắt và hình cắt, t i đã thiết kế... (vấn đáp) trong dạy học: 2- Dạy học nêu vấn đề trong b i dạy 3 Sử dụng sơ đồ t duy trong dạy học 4 Sử dụng phiếu học tập trong dạy học 3 6 7 8 12 5 Dy v hc hp tỏc trong nhúm nh 12 13 ii phát huy tính tích cực học tập của 14 học sinh thông qua các phơng tiện trực 14 15 16 17 18 19 20 quan, thiết bị dạy học 1 Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học 2 Sử dụng phơng tiện trực quan trong dạy học III Kết quả... Thi 11 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 - Bản chất của học tập theo nhóm là lớp học đợc chia thành nhóm nhỏ; trao đ i, thảo luận những vấn đề đặt ra sau đó cử đ i diện trình bày trớc lớp để cả lớp thảo luận - Các nhóm đợc phân chia một cách ngẫu nhiên hoặc có chủ ý, ổn định trong cả tiết học hay thay đ i trong từng phần của tiết học. .. giáo viên đỡ vất vả hơn Ví dụ 5: Khi dạy b i 7 Hình chiếu ph i cảnh, t i cũng đã thiết kế b i giảng trên phần mềm powpoint để dạy, giúp học sinh nắm b i nhanh hơn, nhất là phần hệ thống xây dựng hình chiếu ph i cảnh 2 Sử dụng phơng tiện trực quan trong dạy học - Kiến thức chơng I Vẽ kĩ thuật cơ sở đ i h i học sinh ph i t duy cao, nắm chắc kiến thức hình học và ph i dựa vào tranh vẽ m i có thể giảng dạy . Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 a. phần mở đầu I- Cơ sở khoa học của đề t i: Phát huy tính tích cực của học sinh trong. tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 ii. phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua các phơng tiện trực quan, thiết bị dạy học 1 Thi 2 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chơng I: Vẽ kĩ thuật cơ sở Môn Công nghệ 11 Ví dụ 1: Khi dạy b i 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật. Để dạy về kh i niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11, skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11,

Từ khóa liên quan