skkn đổỉ mới phương pháp dạy- học tiết “bài tập vật lý” nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh trường thpt như thanh

39 2.8K 7
skkn đổỉ mới phương pháp dạy- học tiết “bài tập vật lý” nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh trường thpt như thanh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NHƯ THANH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỤC LỤC Trang A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 2 III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2 IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 B. NỘI DUNG 3 Chương 1: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 3 Chương 2: Vai trò và ý nghĩa của bài tập vật lý trong quá trình dạy học 3 Chương 3: Thực trạng của đề tài nghiên cứu 6 Chương 4: Biện pháp, giải pháp để thực hiện đề tài 7 Chương 5: Kết quả đạt được của đề tài 16 C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 17 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vật Lý là môn khoa học thực nghiệm, khi tiếp cận đòi hỏi phải có nhiều tư duy (cả tư duy thực tế và tư duy trừu tượng). Đối với học sinh trung học phổ thông, bài tập vật lý là một phương tiện quan trọng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, vận dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn. Việc giải bài tập vật lý giúp các em ôn tập, củng cố, đào sâu, mở rộng kiến thức, rèn luyện thói quen vận dụng kiến thức khái quát để giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Ngoài ra, nó còn giúp các em làm việc độc lập, sáng tạo, phát triển khả năng tư duy cũng như giúp các em tự kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức của bản thân. Trong nhiều trường hợp, dù giáo viên có cố gắng trình bày tài liệu mạch lạc, hợp lôgic, phát biểu định nghĩa, định luật chính xác, làm thí nghiệm đúng phương pháp và có kết quả thì đó mới là điều kiện cần nhưng chưa đủ để học sinh hiểu sâu sắc và nắm vững kiến thức. Chỉ có thông qua các bài tập ở hình thức này hay hình thức khác, tạo điều kiện cho học sinh vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học để tự lực giải quyết thành công những tình huống cụ thể khác nhau thì những kiến thức đó mới trở nên sâu sắc, hoàn thiện và thành vốn riêng của học sinh. Khi làm bài tập, học sinh phải nhớ lại những kiến thức vừa học, phải đào sâu khía cạnh nào đó của kiến thức hoặc phải tổng hợp nhiều kiến thức trong một chương, một phần của chương trình và do vậy, bài tập vật lý không chỉ là phương tiện để phát triển tư duy, óc tưởng tượng, tính độc lập trong việc suy luận mà nó còn là phương tiện rất tốt để kiểm tra kiến thức và kỹ năng của học sinh. Vì vậy, bài tập vật lý có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ dạy học vật lý ở trường phổ thông. Ngoài ra, bài tập vật lý còn giúp học sinh vận dụng được những kiến thức vật lý đã học vào việc giải quyết những tình huống cụ thể trong đời sống, kỹ thuật làm cho bộ môn trở nên lôi cuốn, hấp dẫn các em hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, khi đọc một bài tập Vật Lý, nhiều học sinh không biết nên bắt đầu từ đâu để có phương án thích hợp tìm ra kết quả. Một trong những nguyên nhân quan trọng là các tiết “Bài tập” trong chương trình vật lý phổ thông chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức, thể hiện trong các tài liệu thiết kế giáo án, qua quá trình chuẩn bị và lên lớp của giáo viên, sự chuẩn bị và thái độ học tập tiết bài tập của học sinh. Với mong muốn tìm được một giải pháp nhằm khắc phục phần nào những khó khăn và hạn chế của việc dạy - học tiết “Bài tập vật lý” ở trường THPT Như Thanh, giúp giáo viên có thể định hướng học sinh học tiết bài tập vật lý một cách tích cực, hiệu quả, lôi cuốn được nhiều học sinh tham gia vào quá trình giải bài tập, tôi chọn đề tài: “Đổi mới phương pháp dạy - học tiết “Bài tập vật lý” nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh trường THPT Như Thanh”. II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Giúp giáo viên và học sinh thấy được tầm quan trọng của tiết “Bài tập” trong việc dạy - học Vật lý ở trường THPT. - Tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả dạy - học tiết “ Bài tập” trong chương trình Vật lý phổ thông theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu cơ sở lý luận chung của bài tập vật lý và các bước giải bài tập vật lý ở trường phổ thông. - Đề ra giải pháp cho việc dạy tiết “Bài tập” trong chương trình vật lý phổ thông. - Đưa ra ví dụ cụ thể về tiết “Bài tập” trong chương trình vật lý phổ thông. IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Các tiết bài tập của môn Vật Lý trong chương trình THPT. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp điều tra: thực trạng dạy tiết bài tập Vật lý trong trường THPT Như Thanh. - Phương pháp thống kê, so sánh. B. NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. 1.1. Cơ sở pháp lí: Tiết “ Bài tập” nằm trong hệ thống bài giảng được quy định trong phân phối chương trình giảng dạy môn Vật lý của từng khối, lớp; là tiết học mà giáo viên phải thực hiện trong quá trình giảng dạy môn Vật lý ở trường phổ thông. 1.2. Cơ sở lí luận: - Yêu cầu cụ thể của việc dạy học Vật lý THPT là hoàn thiện cho học sinh kiến thức phổ thông, cơ bản về vật lý, cần thiết để đi vào các ngành khoa học, kỹ thuật, trong đó việc rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng, giải bài tập vật lý phổ thông là một trong những mục tiêu rất quan trọng. - Một trong những yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học phổ thông là phải chú ý đến việc phát huy tính tích cực hoạt động, nâng cao chất lượng và hứng thú học tập các bộ môn của học sinh. Chương 2: Các bước giải bài tập vật lý. Bài tập vật lý rất đa dạng và phong phú nhưng chúng ta có thể nêu khái quát chung về các bước giải như sau: -Bước 1: Tìm hiểu đề bài: Nghiên cứu kỹ đề bài, tóm tắt đề bằng các ký hiệu toán học (đổi các đơn vị cần thiết). -Bước 2: Xác lập các mối liên hệ: Phân tích dữ liệu và tìm thêm dữ liệu trong kho tri thức liên quan, xây dựng các bài toán trung gian theo hệ thống, dẫn đến việc đáp ứng yêu cầu chung của bài. Cụ thể là phân tích từ những đại lượng phải tìm, đi ngược lại xem xét những kiến thức nào liên quan đến nó, trong những kiến thức này tìm con đường nào gần nhất đến dữ kiện đã cho. Kết quả là xây dựng được sơ đồ định hướng tư duy cho mỗi bài tập và trình bày lời giải. -Bước 3: Giải bài tập, tìm ra kết quả. -Bước 4: Kiểm tra xác nhận kết quả: Kiểm tra kết quả tính toán đã chính xác chưa, đã giải quyết hết yêu cầu bài toán đặt ra chưa, kết quả thu được có phù hợp thực tế không và kiểm tra thứ nguyên của các đại lượng vật lý đã tìm. Ghi chú: Đối với bài tập vật lý trắc nghiệm khách quan thì các bước thực hiện vẫn như trên, riêng bước thực hiện lời giải thì được làm ở giấy nháp, còn kết quả lời giải là việc chọn ra câu đúng và đánh dấu vào đó. Trên đây là các bước chung để giải một bài tập vật lý, trong giờ “Bài tập”, giáo viên phải thường xuyên và dần dần giúp học sinh nắm được và vận dụng chúng trong quá trình làm bài tập vật lý. Tuy nhiên, đây chỉ là sự hướng dẫn rất khái quát và trong nhiều trường hợp học sinh vẫn không thể giải được bài tập. Do vậy, người giáo viên cần hướng dẫn [...]... giải pháp để thực hiện đề tài Theo quan điểm của tôi, tiết bài tập vật lý không phải là tiết học để giáo viên gọi học sinh lên bảng làm bài tập lấy điểm mà là tiết dạy để giáo viên hướng dẫn học sinh phương pháp giải các dạng bài tập vật lý có liên quan đến phần kiến thức đã học ở các tiết lý thuyết trước đó Muốn phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy - học tiết bài tập, ... viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái quát các dạng bài tập cơ bản Hoạt động 2: Hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập Đây là hoạt động trọng tâm và chiếm nhiều thời gian nhất của tiết học Hoạt động này đánh giá vai trò hướng dẫn của thầy, quyết định trong việc phát triển tư duy vật lý, việc nắm được phương pháp, kĩ năng giải bài tập vật lý và đánh giá tính tích cực hoạt động của học sinh Giáo viên... hướng dẫn học sinh giải bài tập Chương 3: Thực trạng của đề tài nghiên cứu 3.1.Thực trạng của đề tài nghiên cứu - Thống kê chất lượng học môn Vật lý của học sinh trường THPT Như Thanh còn thấp so với nhiều môn học khác - Học sinh trường THPT Như Thanh có chất lượng thi tuyển đầu vào thấp và không đều đặc biệt là chất lượng và năng lực học môn Vật lý - Cách tổ chức dạy học tiết “Bài tập của nhiều giáo.. .học sinh phân tích phương pháp giải bài tập đó, chỉ ra được cấu trúc các thao tác, hành động cần thiết vừa có tác dụng phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh, vừa giúp học sinh dễ dàng tìm ra cách giải bài tập, tức là, giáo viên phải hướng dẫn học sinh lập được một bản chỉ dẫn việc thực hiện các hành động, các thao tác cần thiết để giải bài tập đó có nghĩa là giúp học sinh lập... giáo viên vật lý cần phải căn cứ vào nội dung, mục đích, phương tiện dạy học và trình độ của học sinh mà lựa chọn loại bài tập, cách hướng dẫn, giúp đỡ để học sinh giải bài tập thành công và tạo điều kiện cho họ nắm được các phương pháp giải Vì vậy, giáo viên cần thực hiện tốt và chú ý phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh ở tất cả các công đoạn sau đây: a Chuẩn bị bài tập: Để có một tiết dạy... thống bài tập phù hợp với trình độ học sinh sẽ phát huy tốt tính tích cực nhận thức cho học sinh, lôi cuốn được nhiều học sinh tham gia quá trình giải bài tập, giờ học sẽ không nhàm chán và đơn điệu Sau tiết học, học sinh tối thiểu giải được các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa Hệ thống bài tập được lựa chọn phải thoả mãn các yêu cầu sau: - Để kích thích hứng thú của học sinh, các bài tập phải đi... một số yêu cầu c/ Thực hiện tiết lên lớp: Hướng dẫn học sinh giải bài tập theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh Mỗi bài tập vật lý nghiên cứu một hoặc một số vấn đề trong một tình huống cụ thể, do đó không thể có một phương pháp chung, vạn năng để giải quyết mọi bài tập vật lý Tuy nhiên, tiến trình giải các bài tập vật lý cũng có nhiều hoạt động chung và đều trải qua các... khó giúp học sinh tìm được hướng giải Nó phải có tác dụng hướng tư duy của học sinh vào phạm vi cần nghiên cứu, cần phát hiện cách giải quyết nhưng học sinh vẫn phải tự tìm tòi chứ không phải chỉ ghi nhận, tái tạo cái có sẵn Việc hướng dẫn này tạo điều kiện cho học sinh tư duy tích cực, đáp ứng đòi hỏi phát triển tư duy và phát huy tính tích cực hoạt động cho học sinh trong quá trình giải bài tập c Định... Các bài tập: 1.54; 1.58; 1.59; 1.60 và 1.61 (Sách bài tập vật lý) - Dặn dò: Tiếp tục làm bài tập về tụ phẳng, năng lượng điện trường và ôn tập Chương 5: Kết quả đạt được của đề tài - Trên đây là một số ý kiến của cá nhân tôi xung quanh việc làm thế nào để phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh trong giờ bài tập vật lý, để giáo viên tạo được một không khí tốt cho tiết học từ đó giúp học sinh nắm... thu của học sinh, mục tiêu của tiết học, điều kiện thời gian mà giáo viên lựa chọn phương pháp hướng dẫn học sinh và tăng giảm mức độ cụ thể của sơ đồ định hướng tư duy một cách phù hợp nhất Ngoài bốn bước chung để giải một bài tập vật lý, học sinh còn phải biết cách giải các bài tập đặc trưng cho các phần kiến thức khác nhau như: Các bài tập động học, các bài tập vận dụng định luật Niutơn, các bài tập . trình giải bài tập, tôi chọn đề tài: “Đổi mới phương pháp dạy - học tiết “Bài tập vật lý” nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh trường THPT Như Thanh . II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI . hướng dẫn học sinh phương pháp giải các dạng bài tập vật lý có liên quan đến phần kiến thức đã học ở các tiết lý thuyết trước đó. Muốn phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh trong. - Các tiết bài tập của môn Vật Lý trong chương trình THPT. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp điều tra: thực trạng dạy tiết bài tập Vật lý trong trường THPT Như Thanh. - Phương pháp thống

Ngày đăng: 18/07/2014, 15:03

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Người thực hiện: Lê Thị Hoa

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan