Đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học SINH QUA một số TIẾT dạy ở lớp 11

53 1.1K 4
Đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học SINH QUA một số TIẾT dạy ở lớp 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

` MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhân loại bước sang ngưỡng kỷ XXI, kỷ mà tri thức, kỹ người coi yếu tố định phát triển xã hội Trong hòa nhập với cộng đồng quốc tế, để đứng vững vươn lên được, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng thành tựu khoa học giới mà phải sáng tạo, tìm đường riêng phù hợp với hoàn cảnh đất nước, người Việt Nam Những đòi hỏi đây, đặt cho giáo dục nhiệm vụ chiến lược Một nhiệm vụ chiến lược ngành giáo dục phải tự đổi nội dung phương pháp giáo dục đào tạo Tầm quan trọng, mục tiêu, quy mô, nội dung yêu cầu việc đổi xác định rõ văn đạo Đảng Nhà Nước: đổi mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện để tạo cho đất nước người lao động, hoạt động có hiệu hoàn cảnh Đó người có trí tuệ phát triển, động, chủ động, giàu tính sáng tạo nhân văn Vì nhà trường phổ thông dừng lại việc truyền thụ cho học sinh kiến thức kĩ mà loài người tích lũy được, mà đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng cho hệ trẻ lực sáng tạo, lực hành động thực tiễn để sau họ tự tìm cách giải vấn đề phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện lao động họ Song song với việc đổi chương trình, sách giáo khoa, sở vật chất, phương tiện dạy học, sách người dạy học…, cần phải đổi cách dạy học Đó nhiệm vụ đặt với giáo viên người trực tiếp tác động tới học sinh, trực tiếp tạo sản phẩm giáo dục, phương pháp dạy học có tác động tích cực đến phương pháp học học sinh giáo viên Việc lựa chọn phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học giáo viên có tác dụng định đến chất lượng giáo dục ` Những năm qua kết thi tốt nghiệp phổ thông thi đại học cho thấy học sinh không nắm kiến thức hiểu sai lệch kiến thức môn khoa học tự nhiên như: Lý, Hóa Sinh phổ biến Các em hứng thú để học tập môn Mà lí dẫn đến tượng giáo viên gợi nguồn cảm hứng cho em – phương pháp nặng thuyết giảng, thiếu câu hỏi gợi mở dẫn dắt, thiếu hoạt động kích thích tò mò, tư duy, sáng tạo em Chính lí chọn đề tài: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH QUA MỘT SỐ TIẾT DẠY Ở LỚP 11” Tôi thiết nghĩ, thực chất vấn đề đổi phương pháp dạy học phải dùng giáo án điện tử, chia nhóm, tổ chức trò chơi…như vào hình thức sáo rỗng Thực chất vấn đề đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học sinh việc tiếp thu học, buộc học sinh lắng nghe, xem xét phản ứng Từ hướng em đến việc làm theo hướng dẫn, chăm vào công việc, có khả kiểm soát tài liệu học, tự tin vượt qua cách thức học, có ý tưởng sáng tạo…, biến thông tin thành cách hiểu riêng, giảm căng thẳng sau hiểu học hay làm xong tập, có khả chia sẻ kinh nghiệm, sẵn sàng bảo vệ ý kiến Trên giới, nhà khoa học tổng kết, mức độ ảnh hưởng giác quan trình tiếp thu thông tin sau: Bảng 1: Mức độ ảnh hưởng giác quan trình tiếp thu thông tin Tiếp thu thông tin: 1% qua Nếm 1,5% qua Sờ 3,5% qua Ngửi ` 11% qua Nghe 83% qua Nhìn Tỉ lệ kiến thức nhớ sau học đạt qua hoạt động: Bảng 2: Tỉ lệ kiến thức nhớ sau học đạt qua hoạt động: Kiến thức thu : 20% qua mà ta Nghe 30% qua mà ta Nhìn 50% qua mà ta Nghe nhìn 80% qua mà ta Nói 90% qua mà ta Nói làm Ở Ấn Độ, người ta tổng kết: Kết học tập thông qua hoạt động Tôi Nghe Tôi Quên Tôi Nhìn Tôi Nhớ Tôi Làm Tôi Hiểu Như từ bảng tổng kết cho ta thấy: nhiệm vụ người thầy hình thành cho học sinh nhân cách có lĩnh Bằng phương pháp dạy học lý thuyết kết hợp với thực hành, học sinh học tập chủ động chống lại thói quen học tập thụ động Trong trình giảng dạy có nhiều phương pháp, sử dụng phương pháp cho phù hợp với nội dung học, đặc trưng môn phù hợp với đối tượng học sinh, vừa đem lại hiệu cho việc dạy học, vừa đảm bảo thời gian tiết dạy quan trọng Do từ sở lý thuyết nghĩ cần thiết phải đổi phương pháp giảng dạy môn Vật lý để học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức Có học sinh tự làm học sinh hiểu học sinh nhớ, học sinh sáng tạo Mục tiêu đối tượng nghiên cứu ` Mục tiêu cần đạt: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ ( Tạo điều kiện để học sinh suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn) Đối tượng nghiên cứu ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ Xác định mục tiêu học phù hợp dựa đối tượng học sinh Xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu cao Tổ chức cho học sinh hoạt động Sử dụng phiếu học tập Thay đổi cách đánh giá kết học tập học sinh Phương pháp nghiên cứu  Nghiên cứu phân tích tài liệu: Sách giáo khoa Vật Lý 11 Nâng cao, Sách giáo khoa Vật lý 11 bản, sách tập Vật Lý 11 Nâng cao, sách tập Vật Lý 11 số sách vật lý tham khảo có liên quan  Phương pháp thu thập tư liệu  Phương pháp quan sát sư phạm, thực nghiệm sư phạm ` ` NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Cơ sở lý thuyết 1.1 Mục tiêu học Mục tiêu học bao gồm Mục tiêu kiến thức gồm mức độ: - Nhận biết - Hiểu - Vận dụng - Phân tích, tổng hợp - Sáng tạo Mục tiêu thái độ gồm mức độ: - Tuân thủ - Hưởng ứng - Phát huy… Mục tiêu kĩ gồm mức độ: - Làm - Làm thành thạo 1.2 Các dạng câu hỏi Các dạng câu hỏi Câu hỏi biết: Tái kiến thức Câu hỏi hiểu: hiểu ý nghĩa, trình bày ngôn ngữ thân Câu hỏi ứng dụng: áp dụng học vào tập, vào sống Câu hỏi phân tích: phân biệt tượng, vấn đề có liên quan Câu hỏi tổng hợp: xâu chuỗi nội dung học với thành mẫu tổng thể ` 1.3 Hình thức tổ chức hoạt động dạy học Hình thức tổ chức cho học sinh hoạt động Cá nhân Nhóm ` Quá trình thực 2.1 Tìm hiểu tình hình học sinh, giáo viên, đặc điểm môn Vật Lý 2.1.1 Tình hình thực tế học sinh Tình hình thực tế học sinh trường PT Nguyễn Mộng Tuân Hạn chế: Thuận lợi:  Điểm tuyển đầu vào thấp so với  Giống học sinh khác học trường Đông Sơn I, Đông Sơn sinh trường PT Nguyễn II Mộng Tuân cần kiến  Ở cấp II em trọng vào hai môn Văn, Toán ; môn Lý học hời hợt không để tâm thức em đến trường để học tập  Các em có khả tư  Có thói quen với việc đọc chép độc lập cần  Kĩ tính toán dìu dắt thầy cô  Chưa có thói quen tự lực chiếm  Môi trường Nguyễn Mộng lĩnh kiến thức, tư duy, sáng tạo Tuân môi trường có kỉ  Chưa xác định mục đích học luật tốt kiểm tra đánh giá -> nên dành thời gian chưa nhiều nghiêm túc (nhất kì cho việc học thi) -> Học sinh muốn học thực học đối phó 2.1.2 Tình hình thực tế môn học Tình hình thực tế môn học Hạn chế: Thuận lợi:  Môn Vật Lý gắn với kiến thức  Mặc dù môn học khô khó ` khoa học -> khô khó lại gắn chặt chẽ với  Có nhiều tượng, định ứng dụng kĩ thuật, luật, khái nhiệm trừu tượng, đời sống nên dễ tạo hứng thú không dễ nhận thấy mắt cho học sinh tìm hiểu từ ứng thường, không hay gặp dụng thực tế sống  Mặc dù chưa đủ hết  Nhiều chưa có nhiều tượng, định luật thiếu thí nghiệm, thiếu hình ảnh trừu tượng có thí mô phim khoa học nghiệm mô minh họa ` 2.1.3 Tình hình thực tế giáo viên Tình hình thực tế giáo viên trường PT Nguyễn Mộng Tuân Hạn chế: Thuận lợi:  Việc thuyết giảng thụ động  Đa số giáo viên trẻ, tiếp cận ghi chép trở thành thói quen nhanh với công nghệ thông tin,  Thay đổi phương pháp giáo án điện tử, phần mềm hình thức, phong trào vật lý  Đổi phương pháp thường  Hệ thống mạng máy tính, vài tiết ( chủ yếu có máy chiếu trường Nguyễn người dự) chưa thành nếp Mộng Tuân đáp ứng thời  Giáo viên tham kiến thức đại  Ban giám hiệu khuyến khích và nói nhiều  Chưa thực nhiệt tình tìm tòi tạo điều kiện cho thay đổi đổi phương pháp, đổi phương pháp dạy học sáng tạo dạy học 2.2 Thực 2.2.1 Xác định mục tiêu dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Theo yếu tố định mục tiêu học bao gồm: Các yếu tố định mục tiêu học phù hợp với đối tượng HS Lực học học sinh Chuẩn kiến thức Tầm quan trọng kiến thức 10 ` ứng dụng b Giải thích tượng siêu dẫn kể cho Nhiệt độ thấp học sinh ion nút mạng dao động VD đường cáp điện chậm, trật tự siêu dẫn có khả giảm Đến nhiệt truyền tải điện xa mà độ giảm xuống đến mức không bị tổn hao (Tc ) ion lượng đường dây nút mạng đứng yên mạng điện trở Năm tinh thể không 1985 – 1986 Liên Xô trật tự, không cản trở cũ thử nghiệm đường dòng điện -> điện trở cáp tải điện 110kV -> siêu dẫn siêu dẫn dài 50m, công c Ứng dụng suất truyền tải trăm Tàu siêu tốc, nam châm ngàn kW, Nhật cực mạnh chế tạo… VD2: Nam châm điện cực mạnh dùng máy gia tốc lò phản ứng hạt nhân V CỦNG CỐ - Giáo viên nêu sơ đồ nghiên cứu tượng Vật lí, ý học sinh tìm hiểu tượng Vật Lý luôn tìm hiểu vấn đề Các em trả lời hết câu hỏi thuộc kiểm tra cũ cô hỏi câu hỏi - GV đưa sơ đồ yêu cầu em không nhìn tự trả lời câu hỏi Như em học thuộc lớp VI BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1, SGK trang 93 39 ` V CÔNG VIỆC BUỔI SAU Dặn học sinh tìm hiểu kiến thức: Thế chất điện phân, Ôn lại phản ứng trao đổi e môn hóa Đánh giá: Bài học vận dụng phương pháp mới: xác định mục tiêu dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, hệ thống câu hỏi vừa sức phù hợp với phân hóa học sinh, kết hợp phương pháp làm việc theo nhóm, vận dụng hệ thống câu hỏi tượng vật lý theo trật tự đinh Từ thu hiệu tốt: học sinh tích cực chủ động tìm hiểu bài, em quen làm việc theo nhóm nên bổ sung kiến thức thiếu, hạn chế thông qua bạn bè, phương pháp hệ thống câu hỏi có trật tự logic dạy tượng Vật Lý giúp em nhanh chóng thuộc bài, nhớ lâu BÀI 19: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY I MỤC TIÊU Kiến thức - Định nghĩa tượng điện phân, nêu chất dòng điện chất điện phân, nêu định nghĩa phản ứng phụ chất điện phân định nghĩa tượng dương cực tan - Phát biểu định luật Faraday - Nêu ứng dụng dòng điện chất điện phân Kĩ - Vận dụng định luật Faraday vào tập cụ thể - Với học sinh thêm : Giải thích chất dòng điện chất điện phân, giải thích tượng dương cực tan, giải thích nguyên tắc mạ điện đúc điện, tinh chế điều chế kim loại Thái độ - Tích cực làm việc cá nhân, hợp tác làm việc theo nhóm II CHUẨN BỊ 40 ` Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện chất điện phân Vẽ phóng to hình 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 SGK trang 110 Phiếu học tập Họ tên: …………………….……… Lớp: …… PHIẾU HỌC TẬP BÀI 19: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN ĐỊNH LUẬT FA – RA - ĐÂY A KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Chọn phát biểu sai A Hiện tượng nhiệt điện tượng xuất suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt điện có chênh lệch nhiệt độ hai mối hàn B Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào chất cặp kim loại tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ hai mối hàn cặp nhiệt điện C Hiện tượng nhiệt điện ứng dụng chế tạo pin nhiệt điện nhiệt kế nhiệt điện D Cặp đồng constantan có tạo suất điện động nhiệt điện lớn cặp SắtĐồng Câu 2: Chọn câu sai A Hiện tượng siêu dẫn tượng điện trở kim loại hợp kim giảm đột ngột đến không nhiệt độ hạ xuống TC B Chất siêu dẫn chất dẫn điện siêu C Chất siêu dẫn ứng dụng để tạo nam châm cực mạnh D Chất siêu dẫn nhiệt độ cao ứng dụng chất siêu dẫn nhiệt độ thấp B TÌM HIỂU KIẾN THỨC MỚI Bộ câu hỏi 1: Thí nghiệm dòng điện chất điện phân Câu 1: Khi chất lỏng bình nước cất, bật công tắc nguồn điện kim điện kế nào? Nhận xét kết thu 41 ` Trả lời:………………………………………………………………… Câu 2: Khi hòa thêm muối vào bình nước cất nói bật công tắc nguồn điện kim điện kế nào? Nhận xét kết thu Trả lời:…………………………………………………………………… Câu 3: Chất điện phân bao gồm chất nào? Trả lời:………………………………………………………………… Bộ câu hỏi 2: Tìm hiểu chất dòng điện chất điện phân Câu 1: Thế phân li? Giải thích nguyên nhân gây phân li Trả lời:………………………………………………………………… Câu 2: Thế tái hợp? Trả lời:…………………………………………………………………… Câu 3: Khi điện trường ion dương, ion âm chất điện phân chuyển động nào? Khi có điện trường ion dương, ion âm chất điện phân chuyển động nào? Trả lời:………………………………………………………………… Câu 4: Vậy chất dòng điện chất điện phân gì? So sánh với chất dòng điện môi trường kim loại học Trả lời:……………………………………………………………… Bộ câu hỏi 3: Tìm hiểu phản ứng phụ Câu 1: Phản ứng phụ gì? Chỉ phản ứng phụ: i xảy cực dương điện phân dung dịch NaCl ii xảy cực âm điện phân dung dịch CuSO4 Trả lời:………………………………………………………………… Bộ câu hỏi 4: Tìm hiểu tượng duơng cực tan Câu 1: Giải thích tượng xảy cực dương điện phân CuSO cực duơng đồng? Thế tượng dương cực tan? Trả lời:……………………………………………………………… Câu 3: Điều kiện để xảy tượng dương cực tan Trả lời:………………………………………………………………… 42 ` Câu 4: Nêu ứng dụng tượng dương cực tan Trả lời:…………………………………………………………………… Câu 5: Nhìn bảng 19.1 đồ thị 13.4 cho biết dòng điện chất điện phân có tuân theo định luật Ôm không? Vì sao? Trả lời:………………………………………………………………… Bộ câu hỏi 5: Tìm hiểu định luật Fa – – Câu 1: Khối lượng chất sinh điện cực phụ thuộc vào yếu tố sau đây: Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân, Thời gian điện phân, chất Kim loại điện phân Và phụ thuộc vào yếu tố Trả lời:………………………………………………………………… Câu 2: Phát biểu định luật Fa I, II Viết côgn thức Faraday giải thích đại lượng Trả lời:………………………………………………………………… Câu 3: Vận dụng định luật Faraday làm 2, SGK trang 100 Trả lời:………………………………………………………………… III KIÊM TRA BÀI CŨ - Chia học sinh làm nhóm - Gọi học sinh lên kiểm tra cũ phần A phiếu học tập IV NỘI DUNG BÀI MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu thí nghiệm dòng điện chất điện phân Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức 43 ` Đặt vấn đề: Hôm tìm hiểu xem BÀI 19: DÒNG ĐIỆN dòng điện có chạy qua TRONG CHẤT ĐIỆN môi trường nước ao hồ PHÂN không? Vì sao? Thí nghiệm dòng Thí nghiệm điện chất điện dòng điện Thí nghiệm dòng chất điện phân phân điện chất điện - Giáo viên giới thiệu - Quan sát dụng cụ phân dụng cụ thí nghiệm: - Nước cất không dẫn điện gồm bình điện phân có - Nước muối dẫn điện hai cực, nước cất, muối - Chất điện phân bao gồm ăn, miliampe kế, nguồn dung dịch muối, axit, bazo, điện, dây nối muối nóng chảy - Yêu cầu học sinh đọc - Đọc phiếu học tập trước câu hỏi số - Quan sát thí nghiệm - Trả lời câu hỏi hoàn thành câu hỏi số phiếu học tập - Giáo viên nhận xét Hoạt động 2: Tìm hiểu chất dòng điện chất điện phân Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức - GV yêu cầu học sinh - Trả lời phiếu học Bản chất dòng điện hoạt động theo nhóm trả tập chất điện phân lời câu hỏi số - Sự phân li trình - Gọi HS lên trình bày hình thành ion trái dấu câu hỏi số - Trình bày hòa tan chất điện phân 44 ` - Nhận xét tổng kết vào nước - Sự tái hợp trình kết hợp ion dương ion âm chúng gặp - Bản chất dòng điện chất điện phân dòng dịch chuyển có hướng ion dương chiều điện trường, ion âm ngược chiều điện trường Hoạt động 3: Tìm hiểu phản ứng phụ Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức - Yêu cầu học sinh làm - HS trả lời câu Phản ứng phụ việc theo nhóm trả lời hỏi chất điện phân câu hỏi câu Là phản ứng xảy hỏi phiếu học tập trao đổi e ion - Gọi HS trình bày dương ion âm với - GV gợi ý cho điện cực tạo thành học sinh thêm chất bám vào điện cực câu hỏi sau: bay lên dạng Khi ion Cl- đến điện cực khí dương xảy phản ứng trao đổi e nào, chất tạo thành cực dương Khi ion Cu 2+ đến điện cực âm xảy phản 45 ` ứng phụ nào, chất tạo thành điện cực Hoạt động 4: Tìm hiểu tượng dương cực tan Nhắc học sinh nhớ lại câu hỏi tìm hiểu tượng vật lý Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm trả Nội dung kiến thức Hiện tượng dương cực - HS trả lời tan lời câu hỏi số - Là tượng cực dương - Yêu cầu HS Trình bày tan điện phân dung - GV làm thí nghiệm cho dịch muối kim loại mà HS quan sát tượng anot làm kịm loại - Dòng điện chất điện phân tuân theo định luật Ôm - ứng dụng: mạ điện, đúc điện, luyện kim Hoạt động 5: Tìm hiểu định luật Faraday Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu học sinh Nội dung kiến thức Định luật Faraday hoạt động theo nhóm - Trả lời câu hỏi a Định luật I Faraday hoàn thành câu hỏi số số vận dụng làm tập Khối lượng m chất - Yêu cầu học sinh trình câu hỏi giải phóng điện bày cực bình điện phân tỉ lệ với điện lượng q M =kq 46 ` b Định luật II Faraday Đương lượng hóa học k chất tỉ lệ với đương lượng gam nguyên tố K = c A/n = A/nF c Công thức tổng quát F= A I t F n V CỦNG CỐ - Yêu cầu HS kẻ sơ đồ liên quan đến kiến thức - GV đưa sơ dồ riêng - Yêu cầu em nhìn vào sơ đồ tự trả lời kiến thức có liên quan VI VỀ NHÀ SGK VII CÔNG VIỆC BUỔI SAU Tìm hiểu khái niệm chân không, xạ nhiệt Thanh Hóa, ngày 20 tháng 05 năm 2013 XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Tôi xin cam đoan SKNN viết, không chép nội dung người khác 47 ` NGUYỄN THỊ HƯƠNG 48 ` 49 ` SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG PT NGUYỄN MỘNG TUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH QUA MỘT SỐ TIẾT DẠY LỚP 11” Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường PT Nguyễn Mộng Tuân SKKN môn: Vật lí THANH HÓA NĂM 2012 - 2013 50 ` MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài………………………………………… Mục tiêu đối tượng nghiên cứu……………………… Phương pháp nghiên cứu……………………………… 3 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Cơ sở lý thuyết…………………………………………… 1.1 Mục tiêu học…………………………………………… 1.2 Các dạng câu hỏi…………………………………………… 1.3 Hình thức tổ chức hoạt động dạy học……………………… Quá trình thực hiện………………………………………… 2.1 Tìm hiểu tình hình học sinh, giáo viên, đặc điểm môn Vật Lý……………………………………………………… Tình hình thực tế học sinh…………………………… 5 2.1.2 Tình hình thực tế môn học…………………………… Tình hình thực tế giáo viên…………………………… Thực hiện.………………………………………………… 2.2.1 Xác định mục tiêu dạy học phù hợp với đối tượng học sinh 2.2.2 Xây dựng hệ thống câu hỏi đạt hiệu cao……………… 2.2.3 Tổ chức cho học sinh hoạt động hiệu quả, tích cực……… 11 2.2.4 Sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả………………………… 13 2.2.5 Sử dụng phiếu học tập……………………………………… 13 2.2.6 Kiểm tra đánh giá………………………………………… 13 2.1.1 2.2 Thiết kế một số giáo án vận dụng lý thuyết đổi phương pháp dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động HS qua số tiết dạy lớp 11………………… 3.1 Giáo án Bài 18 Hiện tượng nhiệt điện – tượng siêu dẫn………………………………………………………… 3.2 14 14 Giáo án Bài 19 Dòng điện chất điện phân Định luật Faraday………………………………………………… 3.3 Giáo án Bài 41 Hiện tượng tự cảm……………………… 15 17 3.4 Giáo án Bài 45 Hiện tượng phản xạ toàn phần………… 18 KẾT LUẬN 51 ` Kết luận…………………………………………………… Kiến nghị…………………………………………………… 20 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BẢNG VIẾT TẮT Viết tắt Cụm từ BT Bài tập BTCB Bài tập BTVL Bài tập vật lý DH .Dạy học DHVL Dạy học vật lý HS Học sinh GV .Giáo viên SGK .Sách giáo khoa SGV .Sách giáo viên THPT Trung học phổ thông LLDH Lý luận dạy học 52 ` 53 [...]... động của HS qua một số tiết dạy ở lớp 11 Dưới đây tôi xin đưa ra một số tiết dạy đã đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong việc chiếm lĩnh kiến thức 3.1 Giáo án 1 BÀI 18: HIỆN TƯỢNG NHIỆT ĐIỆN – HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN (SGK Vật lí 11 Nâng cao) I Xác định mục tiêu bài học  Phát biểu được hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn là gì và một số ứng dụng của. .. phiếu học tập - Yêu cầu học sinh làm việc theo - Làm việc theo nhóm hoàn thành hoạt nhóm hoàn thành hoạt động 2 trong động 2 trong phiếu học tập phiếu học tập - Gọi học sinh trình bày, nhận xét - Học sinh trình bày và nghe nhận xét KẾT LUẬN 1 Kết luận Qua việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong việc chiếm lĩnh kiến thức ở một số lớp: 11A1, 11A2,... nhân học sinh, kiểm tra khả năng làm việc theo nhóm của học sinh - Ngoài kiểm tra viết nên kiểm tra vấn đáp để tăng khả năng diễn đạt ngôn ngữ vật lý của học sinh - Sau mỗi bài kiểm tra nên thống kê các lỗi sai hệ thống của học sinh, tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục 21 ` 3 Thiết kế một số giáo án vận dụng lý thuyết đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động. .. động tìm hiểu chiếm lĩnh kiến thức mới là cần thiết Điều đó là phù hợp với tính chất thời đại Việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong việc chiếm lĩnh kiến thức phải làm thường xuyên trong các nhà trường Tôi cũng rất mong có những buổi họp giữa các trường, các cụm trường nhằm thu thập kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học của các trường để có kết quả tối... cụ học tập, đồ chơi - Học thuộc long 17 ` Yếu tố quyết định tổ chức hoạt động cho học sinh thành công Xác định hoạt động trọng tâm (tùy thuộc mục tiêu, và cơ sở thiết bị cho phép) Phân bố thời gian hợp lý Trong từng hoạt động, GV có thể phát huy tính tích cực nhận thức của HS ở những mức độ khác nhau, kinh nghiệm cho thấy khi dạy học theo hướng tích cực hoạt động nhận thức của HS, trong một tiết học, ... Đức Thâm (chủ biên), Lí luận và phương pháp dạy học môn vật lí, Nhà xuất bản Đại học sư phạm 2 Phạm Hữu Tòng (2005), Lí luận dạy học vật lí 1, Nhà xuất bản Đại học sư phạm 3 Nguyễn Thế khôi (Tổng Chủ biên), Vật Lý 11 Nâng cao, Nhà xuất bản giáo dục 2007 4 Nguyễn Thế khôi (Tổng Chủ biên), Vật Lý 11 Nâng cao, Nhà xuất bản giáo dục 2008 5 Lương Duyên Bình (Tổng Chủ biên), Sách giáo viên vật lý 11 Cơ bản,... xin đưa ra sơ đồ câu hỏi khi dạy môn Vật Lý Đặc thù giảng dạy Vật Lý là giảng dạy: Hiện tượng vật lý, Đại lượng vật lý, Định luật Vật Lý Tôi xin đưa ra sơ đồ cầu hỏi của từng phần để giúp giáo viên có hệ thống trong trình bày, cũng như giúp học sinh có hệ thống khi học bài, từ đó giúp các em dễ hiểu dễ nhớ 12 ` Sơ đồ hệ thống câu hỏi khi dạy hiện tượng Vật Lý Hiện tượng Vật Lý Câu hỏi 1: Thế nào là hiện... phiếu học tập có hệ thống câu hỏi để phát huy tính tự lực và khả năng làm việc theo nhóm của học sinh Không nên: 1 Nhắc lại câu hỏi của mình 2 Tự trả lời câu hỏi của mình đưa ra 3 Nhắc lại câu trả lời của HS 4 Tỏ thái độ nhăn mặt, cau mày, ngắt lời của học sinh 2.2.3 Tổ chức cho học sinh hoạt động hiệu quả, tích cực Theo tôi tổ chức cho học sinh hoạt động ta có thể tổ chức những hoạt Tổ chức cho học sinh. .. ta tính được đại lượng vật lý nào? (Phân tích, Vận dụng) Câu hỏi 4: Nêu các bước của bài toán vận dụng định luật trên để tính một đại lượng vật lý (Nếu có) (Tổng hợp và vận dụng) Một số đề xuất về cách vận dụng các sơ dồ hệ thống câu hỏi trên: - Cách vận dụng trong giờ học (tức là trong quá trình học sinh tìm hiểu, chủ động lĩnh hội kiến thức) Những tiết đầu khi dạy về hiện tượng vật lý giáo viên phát. .. 30 ` Vậy: - Học sinh tự tin hơn, chủ động trong việc tìm hiểu kiến thức mới - Phát huy tối đa khả năng tự lực của học sinh - Rèn luyện khả năng thuyết trình bằng ngôn ngữ vật lí - Phát huy tính đoàn kết tương trợ chung sức khi làm việc theo nhóm - Hiểu bài nhanh, nhớ rất lâu - Tăng khả năng tư duy và sâu chuỗi các kiến thức 2 Kiến nghị Trong thời đại ngày nay, việc học sinh tích cực chủ động tìm hiểu ... dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động HS qua số tiết dạy lớp 11 Dưới xin đưa số tiết dạy đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động học sinh việc chiếm lĩnh kiến... TUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH QUA MỘT SỐ TIẾT DẠY LỚP 11 Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương Chức... nay, việc học sinh tích cực chủ động tìm hiểu chiếm lĩnh kiến thức cần thiết Điều phù hợp với tính chất thời đại Việc đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động học sinh việc

Ngày đăng: 07/04/2016, 21:35

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Sơ đồ hệ thống câu hỏi khi dạy hiện tượng Vật Lý

 • Câu hỏi 1: Thế nào là hiện tượng …......(VD:siêu dẫn, nhiệt điện,tán sắc, giao thoa, mao dẫn…)? (Nhận biết)

 • Câu hỏi 2: Nêu ví dụ về hiện tượng …. ( VD: siêu dẫn,nhiệt điện…)? (Mức độ: Hiểu)

 • Câu hỏi 3: Giải thích nguyên nhân gây ra hiện tượng trên? Hoặc tại sao lại có hiện tượng trên? Hoặc nêu bản chất của hiện tượng trên? (Hiểu)

 • Câu hỏi 4: Điều kiện xảy ra hiện tượng là gì? Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng? Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hiện tượng như thế nào? (Phân tích)

 • Câu hỏi 5: Nêu các ứng dụng hoặc tác hại của hiện tượng trên trong đời sống và trong kĩ thuật? Nêu cách phát huy tác dụng hoặc hạn chế tác hại của hiện tượng (nếu có)? Hãy đánh giá vai trò của hiện tượng trên đối với đời sống và kĩ thuật (Vận dụng,tổng hợp và phân tích, đánh giá)

 • Câu hỏi 6: Nếu được hãy suy nghĩ và đề xuất ý tưởng ứng dụng mới của hiện tượng này trong tương lai (Sáng tạo)

 • Sơ đồ hệ thống câu hỏi khi dạy đại lượng Vật Lý

 • Câu hỏi 1: Nêu định nghĩa đại lượng Vật lý (VD vận tốc, gia tốc…) (Nhận biết)

 • Câu hỏi 2: Chỉ ra ý nghĩa Vật lý của đại lượng (VD vận tốc, gia tốc…) và và nêu biểu thức xác định nó (Nếu là đại lượng vec tơ thì nêu các đặc điểm của đại lượng vec tơ đó (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn) (Hiểu)

 • Câu hỏi 3: Nêu đơn vị của đại lượng hoặc từ biểu thức định nghĩa hãy suy ra đơn vị của đại lượng trên? Đơn vị đó cho biết ý nghĩa gì?(Hiểu)

 • Câu hỏi 4: Muốn tính đại lượng này (VD vận tốc, gia tốc…) thì cần biết những đại lượng nào? Các đại lượng đó ảnh hưởng như thế nào đến nó? (Phân tích,tổng hợp)

 • Câu hỏi 5: Biết đại lượng vừa học (VD vận tốc, gia tốc…) ta có thể tính được những đại lượng nào? (Phân tích , tổng hợp và vận dụng)

 • Sơ đồ hệ thống câu hỏi khi dạy định luật Vật Lý

 • Câu hỏi 2: Nêu điều kiện áp dụng định luật? (Nhận biết)

 • Câu hỏi 3: Định luật trên giúp ta giải thích được hiện tượng nào? Hoặc định luật trên giúp ta tính được đại lượng vật lý nào? (Phân tích, Vận dụng)

 • Câu hỏi 4: Nêu các bước của bài toán vận dụng định luật trên để tính một đại lượng vật lý (Nếu có) (Tổng hợp và vận dụng)

 • Một số đề xuất về cách vận dụng các sơ dồ hệ thống câu hỏi trên:

 • - Cách vận dụng trong giờ học (tức là trong quá trình học sinh tìm hiểu, chủ động lĩnh hội kiến thức). Những tiết đầu khi dạy về hiện tượng vật lý giáo viên phát phiếu học tập đã in hệ thống các câu hỏi trên, đồng thời thông báo cho học sinh khi ta nghiên cứu về bất kì hiện tượng vật lý nào chúng ta cũng nghiên cứu các vấn đề này, sơ đồ hệ thống câu hỏi trên cũng như một dàn bài của một bài văn mà các em cần nắm được sau đó khai triển các ý ra cụ thể hơn. Như vậy cứ gặp bài học về hiện tượng Vật Lý ở các tiết sau đó, học sinh đã có thể tự tìm hiểu được về hiện tượng Vật Lý theo một quy trình đã quen thuộc thông qua tự tìm hiểu sách giáo khoa hoặc thông qua các phương tiện thông tin khác (như internet, báo chí,…).Việc này giúp học sinh chủ động hơn trong việc tìm hiểu kiến thức, lĩnh hội kiên thức.

 • - Vận dụng trong phần củng cố bài: Dựa trên hệ thống câu hỏi vừa nêu ra ở phiếu học tập giáo viên có thể củng cố bài ngay trên phiếu học tập bằng cách gạch chân ngay các câu trả lời quan trọng.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan