SKKN Sử dụng phương tiện trực quan để phát huy tính tích cực học sinh trong dạy học sinh học 9

24 2.1K 11
SKKN Sử dụng phương tiện trực quan để phát huy tính tích cực học sinh trong dạy học sinh học 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I. BỐI CẢNH ĐỀ TÀI Trong những năm qua sự nghiệp giáo dục đào tạo của nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Số trường lớp ngày càng tăng và đa dạng về loại hình đào tạo. Trong tình hình hiện nay, nền kinh tế đang phát triển cùng với sự phát triển của xã hội thì khoa học công nghệ cũng phát triển mạnh mẽ. Xã hội đòi hỏi người có học vấn hiện đại không chỉ có khả năng lấy ra từ trí nhớ các tri thức dưới dạng có sẵn đã lĩnh hội được ở trường phổ thông mà còn phải có năng lực chiếm lĩnh, sử dụng các tri thức mới một cách độc lập, khả năng đánh giá các sự kiện, các hiện tượng một cách chủ động trong cuộc sống. Vì vậy, đứng trước nhu cầu tất yếu của xã hội, ngành giáo dục phải đổi mới phương pháp dạy học theo xu hướng phát huy tính tích cực của học sinh là yêu cầu cấp bách của thời đại, là xu thế tất yếu khách quan. Trong luật giáo dục của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quốc hội thông qua tháng 12 năm 1996 ở mục II trong điều 4 đã nêu rõ: “ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tính tự giác chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập, ý chí vươn lên”. Với sự hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức, sự nghiệp giáo dục và đào tạo có vai trò hết sức quan trọng với sự phát triển nền kinh tế đất nước. Trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu rõ: “Giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu thông qua việc đổi mới toàn diện giáo dục & đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam. Những biện pháp cụ thể là: Đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học, phát huy tính sáng tạo, khả năng vận dụng thực hành của người học”. Để thực hiện được mục tiêu này chúng ta phải đổi mới phương pháp dạy học, trong đó việc sử dụng phương tiện dạy học và thiết bị kĩ thuật để tổ chức - 1 - hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay. II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Do vai trò của phương tiện học tập: Hiện nay, công tác dạy và học dần đi vào hướng tập trung vào người học là chủ yếu. Con đường để nâng cao tính tích cực, chủ động giải quyết vấn đề học tập là sử dụng phương tiện dạy học.Vì các phương tiện học tập giúp học sinh thu thập thông tin một cách thuận lợi nhất. Phương tiện dạy học giúp cho giáo viên có thêm công cụ để tổ chức học tập, hướng cho học sinh đào sâu những tri thức và kích thích hứng thú của học sinh vào nhận biết quan hệ giữa các hiện tượng nhằm phát huy tính qui luật hình thành khái niệm. Vai trò của phương tiện trực quan không chỉ là minh họa mà còn là phương tiện để học sinh tự lực quan sát, mô tả, phân tích đối tượng, phát hiện kiến thức, qua đó mà tư duy được phát triển. Có thể chỉ là hình tĩnh, nhưng gắn liền với thiết bị là máy chiếu nên nó gây được hứng thú học tập cho học sinh, bên cạnh đó việc bảo quản và vận chuyển rất thuận lợi. 2. Do thực tiễn dạy học hiện nay: Chương trình sinh học trung học cơ sở là chìa khóa để mở cánh cửa bước vào thế giới sinh vật. Từ đó giáo dục cho học sinh có thể tự hào về thiên nhiên tươi đẹp của đất nước chúng ta, có đa dạng sinh học cao, có nhiều động vật quí hiếm. Đồng thời cho học sinh thấy được trách nhiệm phải bảo vệ và gìn giữ cho thế giới sinh vật bền vững lâu dài. Để làm được điều đó, học phải luôn đi đôi với hành. Mục đích của sinh học trung học cơ sở bao gồm các kiến thức mang tính hệ thống đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Đòi hỏi phải sử dụng nhiều phim tư liệu, hình ảnh giúp học sinh dễ hiểu, sâu sát với thực tế thiên nhiên và khám phá sinh vật dễ dàng hơn. Nhưng phương pháp dạy học hiện nay ở các trường Trung học cơ sở vẫn còn sử dụng phương pháp truyền thống (theo lối truyền thụ một chiều, giáo viên đọc và học sinh ghi chép) trong khi đó - 2 - phương pháp trực quan nói chung và kênh hình nói riêng ít được sử dụng ( nhất là hình ảnh vẽ, sơ đồ bản trong, mẫu vật, mô hình….). Do đó phần nào hạn chế về chất lượng dạy học. III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG: 1. Phạm vi đề tài: Sử dụng phương tiện trực quan để phát huy tính tích cực học sinh trong dạy bài 42, 43, 44, 50 sinh học 9 2. Đối tượng của đề tài: Học sinh khối 9 trường trung học cơ sở Hòa Điền- Kiên Lương- Kiên Giang IV. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Từ những cơ sở trên và mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc tìm tòi các biện pháp thích hợp nhằm tổ chức học sinh học tập tích cực, tiết dạy phong phú, hấp dẫn , đồng thời nâng cao chất lượng bộ môn, qua đó giáo dục tốt việc bảo vệ môi trường, kĩ năng sống cho học sinh nên tôi thấy việc nghiên cứu đề tài : “ Sử dụng phương tiện trực quan để phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học bài 42, 43, 44, 50 sinh học 9 là việc cần thiết”. V. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI: Có thể nói những điểm mới của đề tài là: xác định cơ sở lí luận về cơ sở dạy học nói chung và phương tiện trực quan nói riêng, xác định hệ thống phương tiện trực quan để tổ chức dạy học sinh 9 và đề xuất những biện pháp sử dụng phương tiện trực quan. VI. TÍNH SÁNG TẠO VỀ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ Qua việc sử dụng phương tiện trực quan vào bài 42, 43, 44, 50 thấy được kết quả đáng kể, đa số các em không còn thấy khó khăn khi giải quyết vấn đề, hứng thú hơn trong học tập, tích cực khai thác kiến thức, đồng thời chủ động nắm được kiến thức thông qua tranh ảnh sinh động thay vì đọc kênh chữ trong sách giáo khoa. Vấn đề sử dụng pương tiện dạy học hiện nay là phổ biến nhưng quan trọng phải sử dụng như thế nào là hiệu quả, phương tiện đó có đáp ứng nhu cầu của - 3 - học sinh hay không, phương tiện đó có kích thích được sự chú ý của học sinh hay không, chính vì thế việc nghiên cứu sử dụng phương tiện trực quan vào các bài kênh chữ nhiều và ít liên hệ được kiến thức thực tế là hoàn toàn có cơ sở khoa học. PHẦN II. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ: Trong tác phẩm “ Những cơ sở lí luận dạy học” BPEXIPÔP đã đưa phương tiện nghe nhìn là phương tiện để cải tiến quá trình dạy học để nhấn mạnh vai trò của phương tiện nghe, nhìn, tác giả nêu: “ Trong chục năm gần đây, các nhà giáo dục học, các nhà lãnh đạo các ngành giáo dục quốc dân, các kĩ sư đã chú ý đến những phương tiện kĩ thuật mới mẻ khác nhau mà việc áp dụng các phương tiện ấy sẽ nâng cao hiệu quả dạy học lên rất nhiều, ở nhiều nước người ta đang cố gắng mở rộng việc sử dụng các phương tiện đó”. Trong cuốn đại cương về phương pháp dạy học sinh học tập 1 do NMV ezilin và VM cổ vũ cấp 1 biện soạn. Khi đề cập đến phương pháp trực quan, các tác giả đã nêu: “ Đồ dùng trực quan dùng trong các bài giảng sinh vật học có thể là mẫu tự nhiên có thể là mẫu hình tượng ( các bản đồ, tranh ảnh, sơ đồ, mô hình, phim ảnh ) ở các đoạn khác tác giả nêu vai trò của phương tiện trực quan hình tượng sau: “ ……Cung cấp cho học sinh biểu tượng về cấu tạo, màu sắc vật nghiên cứu, về ngoại cảnh tự nhiên và lối sống của chúng….” Ở nước ta, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, nhằm tạo những con người lao động sáng tạo đã được đặt ra trong ngành giáo dục từ những năm 60 với khẩu hiệu: “ Biến quá trình giáo dục thành quá trình tự đào tạo”. Trong phương pháp giáo viên chủ yếu là người hướng dẫn, tổ chức giúp đỡ học sinh tự tìm tòi con đường đi đến kiến thức và học sinh tự dành lấy kiến thức. - 4 - Từ năm 1975 có rất nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Trong đó, các tác giả đề cập đến nhiều biện pháp để rèn luyện trí thông minh như Trần Bá Hoành “Rèn luyện trí thông minh cho học sinh qua chương trình di truyền và biến dị” (nghiên cứu giáo dục số 18-1986) Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành – 2000, phương pháp tích cực trong dạy học ở trường trung học cơ sở đã đề cập đến thực trạng kênh hình: “ Phim, đèn chiếu…” Sử dụng công tác độc lập với sách giáo khoa để phát huy tính tích cực của học sinh: “Nguyễn Văn Vinh, Đặng Thị Dạ Thủy – luận án thạc sĩ, khoa học tâm lí 1977, Đinh Quang Báo”, “hình thành biện pháp học tập trong dạy học sinh giáo sư Trần Bá Hoành- nghiên cứu giáo dục số 1-1994”. Dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Nguyễn Kì “ thiết kế bài học theo phương pháp tích cực” và một số hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học đã được tổ chức như: “ hội thảo phương pháp dạy học phổ thông’’ Do hội tâm lí học- giáo dục tổ c hức tại Hà Nội…. Năm 1995-1996, Bộ Giáo Dục đào tạo có chương trình nghiên cứu “ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hóa người học”. Hầu hết các công trình nêu trên đều đi sâu nghiên cứu cơ sở lí luận một số đề tài theo hướng vận dụng vào giảng dạy các phân môn sinh học ở trường phổ thông. Song còn ít số lượng và thiếu sự tập trung vào những phần trọng tâm của chương trình. II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: Sinh học là một môn học không khó đối với học sinh THCS , nó là môn học được tổng hợp từ kiến thức của cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, vì thế học sinh chưa thấy được tầm quan trọng nên còn lúng túng, thờ ơ đối với tiết học. Mặt khác, chương trình sinh học phổ thông là những kiến thức đại cương về sinh học từ trước tới nay của nhân loại. Là môn khoa học thực nghiệm, phương tiện dạy học là điều cần thiết để giáo viên chuyển tải kiến thức đến học sinh. Tuy nhiên ở thực tế trường, các phương tiện trang thiết bị cần thiết cho bộ môn còn thiếu thốn vì vậy việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên còn - 5 - gặp rất nhiều khó khăn, hậu quả là tỉ lệ học sinh hứng thú học sinh học còn rất thấp. Nhiều học sinh cho rằng việc học bài 42,43,44,50 là trừu tượng khó hiểu vì không có nhiều tranh ảnh minh họa cho kênh chữ. Hiện nay việc sử dụng phương tiện trực quan vào việc dạy học cũng rất được chú trọng, tuy nhiên qua quan sát thực tế các tiết dạy cho thấy việc sử dụng các tranh ảnh có trong sách giáo khoa là chưa đảm bảo được yêu cầu, mục tiêu của tiết học , bên cạnh đó việc nghiên cứu chưa sâu về phương tiện dạy học cũng phần nào ảnh hưởng đến tiết học. Ngoài ra không phải tiết học nào cũng đảm bảo đầy đủ các phương tiện, thiết bị cho tiết dạy mà đòi hỏi cần có sự nghiên cứu, tìm tòi có sự kết hợp giữa phương pháp và các phương tiện một cách phù hợp, đồng thời phải có sự sáng tạo trong thiết kế đồ dùng dạy học phù phợp cho nội dung bài. Với tình hình cụ thể ở bộ môn sinh học 9 đặc biệt một số bài cần phân tích kênh hình để dễ nắm được kiến thức như bài 42, 43, 44, 50, lại không có tranh ảnh sinh động có liên quan mà chỉ có một vài bức tranh ở sách giáo khoa, điều đó không làm nổi bật được nội dung cần nghiên cứu. Đặc biệt đứng trước tình hình hiện nay, dạy học lấy học sinh làm trung tâm luôn được chú trọng chính vì thế việc tăng cường sử dụng các phương tiện trực quan phục vụ cho tiết dạy là hết sức cần thiết, học sinh cần phải biết tự phân tích, so sánh khái quát kiến thức thông qua sự quan sát kênh hình với sự hướng dẫn của giáo viên. Đặc trưng của bộ môn sinh học 9 lại là nền tảng cho chương trình sinh học ở các lớp sau này do đó, yêu cầu đòi hỏi ở học sinh là tương đối cao, sau mỗi bài học học sinh không chỉ nắm kiến thức thôi mà còn khắc sâu và vận dụng được vào việc giải bài tập, giải thích một số hiện tượng thực tế trong cuộc sống. Ở chương trình học kì II sinh 9 đề cập nhiều đến môi trường. Bởi môi trường chính là nơi ở, nơi sinh sống của sinh vật bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật. Cũng chính môi trường là nơi chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên quí giá bao gồm tài nguyên rừng, đất, nước, không khí, - 6 - sinh vật, các loại khoáng sản…thế nhưng hiện tại môi trường đang trên đà bị suy thoái về mọi mặt mà tác nhân chủ yếu là do con người trong quá trình khai thác sử dụng không biết tiết kiệm và gìn giữ. Do đó việc đưa chương trình môi trường vào bài dạy là hết sức thiết thực. Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, nhiều gia đình cũng quan tâm đến việc đầu tư cho việc học tập của con em nhiều hơn nhưng đối với bộ học bài như môn sinh ở cấp trung học cơ sở lại ít được chú trọng, quan tâm nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn, bên cạnh đó việc tiếp thu kiến thức giáo dục môi trường cho học sinh vẫn còn hạn chế. Vì thế việc đầu tư cho tiết dạy nhằm thu hút sự chú ý của học sinh là hết sức quan trọng. Những hạn chế, khó khăn khi giải quyết vấn đề : * Thuận lợi : Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, đời sống giáo viên ngày một nâng cao. Bên cạnh đó, hằng năm sở giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, rèn luyện tay nghề cho giáo viên đứng lớp trong các lớp tập huấn ngắn hạn. Được sự quan tâm từ Ban Giám Hiệu nhà trường và Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Điền đã tạo điều kiện và giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp. Trường, lớp khang trang tương đối đầy đủ cơ sở vật chất, phục vụ tốt cho việc dạy và học. Giáo viên có ý thức học hỏi phấn đấu, trao đổi nghiệp vụ, tích lũy chuyên môn để phục vụ giảng dạy. Các đồng nghiệp trong tổ nhiệt tình đóng góp ý kiến, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy qua các tiết dự giờ, thao giảng, có sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của tổ chuyên môn, BGH nhà trường. * Khó khăn : Giáo viên còn thiếu tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học dùng cho môn học còn thiếu nhiếu, chưa trang bị được phòng thực hành. - 7 - Một số bộ phận học sinh còn xem nhẹ môn học cho rằng đây là môn học phụ do đó trong tiết học còn thiếu tập trung, chú ý, xây dựng bài dẫn đến tiết học chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Cứ 10 học sinh có 7 học sinh có tư tưởng như vậy chiếm 70%. Một số em do hoàn cảnh khó khăn nên phải đi làm thêm phụ giúp gia đình nên ít có thời gian dành cho học tập. Cứ 10 học sinh có 5 em có hoàn cảnh như vậy chiếm 50%. Do phải lao động kiếm sống cùng gia đình nên các em không có điều kiện ôn lại kiến thức cũ, tự rèn luyện nâng cao kiến thức của mình ở nhà, chưa thật sự chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Cứ 10 học sinh có 6 em như vậy chiếm 60%. Ngoài ra một số bộ phận học sinh chưa có ý thức phấn đấu trong học tập, ít quan tâm đến việc chuẩn bị bài ở nhà cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tiết học không được hiệu quả. Cứ 10 học sinh có 6 em là không chuẩn bị bài trước khi đến lớp chiếm 60%. Học sinh lĩnh hội kiến thức theo lối học vẹt, qua loa nên phần nào hạn chế trong việc khắc sâu kiến thức. Trong điều kiện hiện tại chưa liên kết được các nhóm học tập, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nhóm học sinh ở khu vực gần nhà, tổ, ấp…. Học sinh chưa hứng thú trong việc khai thác kiến thức qua kênh chữ mà phải có những hình ảnh phù hợp, sinh động kích thích được chú ý của học sinh. Cứ 10 học sinh có 9 em có nhu cầu như vậy. Những khó khăn chung đó thầy và trò chúng tôi đã phải khắc phục rất nhiều để đảm bảo chất lượng dạy và học. Qua kiểm tra chất lượng đầu năm, năm học 2010-2011 tại trường trung học cơ sở Hòa Điền tôi thu đựơc kết quả như sau : Lớp Kết quả 9/1 9/2 9/3 Giỏi 15% 5% 10% Khá 30% 35% 20% - 8 - Trung bình 50% 50% 55% Yếu 5% 10% 15% III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH: Trong quá trình giảng dạy tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu để lựa chọn nội dung cơ bản của tiết dạy, chọn phương pháp phù hợp để học sinh tiếp thu kiến thức của bài học một cách thoải mái, không bị gò bó, thụ động, gây được sự hứng thú học đối với học sinh. Từ đó đã định ra những kiến thức cần chuẩn bị cho học sinh. Những thao tác tư duy cần được sử dụng thành thạo, những đơn vị kiến thức cần truyền thụ trao đổi với các đồng nghiệp trong nhóm, tổ chuyên môn, từng bước thử nghiệm qua từng bài dạy, chuẩn bị các kiến thức cơ bản cho nội dung bài này. Giảng kỹ các kiến thức đã dạy, đặc biệt là kiến thức cơ bản, trọng tâm trong những chương trình sinh học THCS. Qua quá trình dạy lớp tôi nhận thấy việc sử dụng phương tiện trực quan vào bài dạy 42, 43, 44,50 sinh học 9 là hết sức thiết thực vì nội dung bài trừu tượng, khó hiểu. Nếu chỉ sử dụng kênh chữ, học sinh khó có thể nắm được kiến thức một cách hoàn chỉnh mà phải bằng hình ảnh thật sinh động giúp học sinh so sánh đối chiếu, từ đó hình thành nên những khái niệm cụ thể, lấy được những ví dụ trong thực tế. Nếu chỉ sử dụng những hình ảnh trong tranh của sgk để học sinh quan sát thì chưa thực sự thuyết phục tính tích cực sáng tạo của học sinh, từ đó tôi đã thiết kế nội dung bài giảng của mình chú trọng việc tự làm đồ dùng dạy học bằng cách sưu tầm, phác họa lại tranh, sơ đồ có liên quan đến nội dung bài dạy để học sinh hứng thú hơn trong tiết học. Tôi xin phép được trình bày một số kinh nghiệm nhỏ trong việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học bài 42, 43, 44, 50 sinh học 9, cụ thể như sau: * Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật Dạy mục I- Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật : - 9 - Để chứng minh được ánh sáng có ánh hưởng đến hoạt động sinh lí thực vật, ngoài tranh ảnh sgk, ta có thể cho học sinh quan sát một số hình ảnh sau: Cây trồng ngoài sáng Cây trồng trong bóng râm -Học sinh sẽ thấy được cùng một loại cây nhưng sống ở môi trường ánh sáng khác nhau dẫn đến hình thái khác nhau. + Cách sắp xếp lá trên thân của cây lá lốt và cây lúa: Cây lá lốt: Lá xếp ngang nhận nhiều ánh sáng Cây lúa : lá xếp nghiêng tránh tia nắng chiếu thẳng góc Qua quan sát tranh thấy được sự thích nghi của thực vật đối với môi trường sống. Khi phân biệt các nhóm cây ưa bóng và cây ưa sáng, chúng ta có thể đưa ví dụ cụ thể bằng hình ảnh chụp được của một số loại cây .Thông qua hình ảnh học sinh có thể nêu những đặc điểm nhận dạng cây ưa sáng và cây ưa tối. Ví dụ: 1 Cây ưa bóng: 2. Cây ưa sáng: Từ đó học sinh rút ra được kết luận: 1. Cây ưa sáng gồm những cây sống nơi quang đãng. Ví dụ: 2. Cây ưa bóng: Gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu, dưới tán cây khác Ví dụ: Dạy mục II. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật : Thay vì sử dụng từ ngữ để phân tích ảnh hường của ánh sáng đến sự nhận biết đường đi của kiến thì ta có thể sử dụng hình ảnh trực quan mô tả sự di chuyển của đàn kiến khi có ánh sáng sẽ giúp học sinh thích thú quan sát và nhận - 10 - [...]... giờ, tìm hiểu tình hình sử dụng phương tiện dạy học ở bộ mơn sinh học 4 Phương pháp điều tra: Tìm hiểu tình hình thực tế về sử dụng phương tiện dạy học( vẽ, bản trong, mơ hình, mẫu vật…) qua dạy sinh học 9 trung học cơ sở - 16 - 5 Thực nghiệm sư phạm: - Thiết kế bài học sử dụng phương tiện dạy học nhằm phát huy tính tích cực học sinh - Dạy học thực nghiệm để đánh giá kết quả của phương án mới đề xuất... song - Lớp thực nghiệm: Sử dụng thiết kế bài học theo phương án sử dụng phương tiện dạy học, mơ hình nhằm phát huy tính tích cực dạy học của học sinh - Lớp đối chứng: Dạy theo phương pháp sử dụng tranh ảnh có sẵn ở sách giáo khoa, thuyết trình, thơng báo 6 Xử lí số liệu: Sau mỗi bài học có kiểm tra, đánh giá kết quả Các bài kiểm tra, đánh giá theo thang điểm 10 và phân loại học sinh khá giỏi trung bình,... lớn trong việc xây dựng q hương, đất nước giàu mạnh Việc nghiên cứu tìm ra các phương tiện và sử dụng các phương tiện trong dạy học bài 42, 43, 44, 50 là điều có ý nghĩa rất lớn, góp phần nâng cao chất lượng bài dạy, từ đó mở rộng cho việc nghiên cứu sử dụng trực quan phát huy tính tích cực học sinh trong tồn chương trình sinh học lớp 9 đặc biệt những bài trừu tượng, nhiều kênh chữ…mở rộng hơn là áp dụng. .. bình trở lên, trong đó có 54,3% học sinh khá giỏi Ứng dụng lí luận để thiết kế bài dạy có sử dụng phương tiện trực quan nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh: - 17 - Bài mẫu : Bài 42: ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I Mục tiêu: 1 kiến thức - HS nêu được ảnh hưởng của nhân tố sinh thái đến các đặc điểm của nhân tố sinh thái, giải phẫu sinh lí và tập tính của sinh vật - Giải... giáo viên phải biết sử dụng phương tiện trực quan và kết hợp các phương pháp dạy học linh hoạt để học sinh tiếp thu kiến thức tốt, nhằm vận dụng kiến thức và kĩ năng vào việc chăm sóc, giữ gìn, bảo tồn, sử dụng mơi trường theo cách thức bền vững cho cả thế hệ hiện tại và tương lai Học sinh dựa vào các phương tiện trực quan sẽ chủ động tìm tòi kiến thức, biết cách tự học để có thể học tập suốt đời Có... tiện trực quan vào dạy học ở một số bài sinh học lớp 9 mà bản thân tơi đã vận dụng và đạt một số kết quả như mong đợi Để có được kết quả trên tơi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 1 Nghiên cứu lí thuyết: Tìm hiểu mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy học sinh học nói riêng 2 Tìm hiểu cơ sở lí luận và các biện pháp phát triển tính tích cực của học sinh 3 Quan sát sư phạm: Dự giờ,... vi sinh vật hổ đại bàng Qua việc sưu tầm tranh ảnh và sử dụng sơ đồ bản trong giúp học sinh thấy được sự gắn bó của các sinh vật trong quần xã, sự gắn bó ấy thể hiện ở nhiều mối quan hệ, trong đó quan hệ dinh dưỡng có vai trò quan trọng được thể hiện qua chuỗi thức ăn và lưới thức ăn và giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học Trên đây là một số giải pháp cho việc sử dụng phương tiện trực quan vào dạy. .. NGHIỆM: Nhờ sử dụng phương tiện trực quan vào bài dạy nên hiệu quả tiết dạy thay đổi rõ rệt, học sinh học tích cực , chú ý quan sát, tự khái thác thơng tin, giải quyết vấn đề chủ động, nhanh hơn, tiết học sơi nổi hơn, học sinh hứng trong giờ học, tập trung vào nội dung kiến thức, tham gia nhiệt tình vào việc xây dựng bài, đồng thời tinh thần u thích bộ mơn ngày một nâng lên, có ý thức hơn trong việc... nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng, hợp tác trong hoạt động nhóm * Bài 50: Hệ sinh thái: Dạy mục I Thế nào là một hệ sinh thái: Để học sinh hứng thú hơn với mục này, giáo viên có thể sử dụng tranh phóng to về hình ảnh của khu rừng với nhiều lồi để học sinh quan sát từ đó có thể rút ra được khái niệm về hệ sinh thái và xác định được các thành phần nhân tố vơ sinh và hữu sinh có trong hệ sinh. .. quả 9/ 3 Thực nghiệm Giỏi (9- 10) Khá(7-8) Trung bình (5-6) Yếu( . thực nghiệm: Sử dụng thiết kế bài học theo phương án sử dụng phương tiện dạy học, mô hình nhằm phát huy tính tích cực dạy học của học sinh. - Lớp đối chứng: Dạy theo phương pháp sử dụng tranh. sở dạy học nói chung và phương tiện trực quan nói riêng, xác định hệ thống phương tiện trực quan để tổ chức dạy học sinh 9 và đề xuất những biện pháp sử dụng phương tiện trực quan. VI. TÍNH. : 95 % học sinh trung bình trở lên, trong đó có 54,3% học sinh khá giỏi. Ứng dụng lí luận để thiết kế bài dạy có sử dụng phương tiện trực quan nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh: -

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan