0

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi mới giáo dục và đào tạo ở việt nam hiện nay

77 920 1
  • Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi mới giáo dục và đào tạo ở việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2015, 15:38

... khóa luận nhằm làm rõ vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo Việt Nam; từ đó, đưa số giải pháp nhằm đổi giáo dục đào tạo Việt Nam sở vận dụng quan điểm toàn diện 3.2 Nhiệm vụ... chung quan điểm toàn diện nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo - Xem xét thực trạng giáo dục đào tạo Việt Nam - Đề xuất số giải pháp phát triển giáo dục đào tạo nhằm... công đổi toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam 25 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo nước ta đạt những thành tựu không nhỏ , góp phần quan TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊNGUYỄN THỊ GIANGSỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀNDIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAYKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCChuyên ngành: Triết họcNgƣời hƣớng dẫn khoa họcTS. TRẦN THỊ HỒNG LOANHÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠNTrong quá trình thực hiện khóa luận, ngoài sự cố gắng của bản thân, emđã nhận được sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè. Em xin bày tỏ lời cảm ơnchân thành nhất tới TS. Trần Thị Hồng Loan- người cô đã tận tình hướngdẫn em hoàn thành khóa luận này.Em xin được chân thành cảm ơn các thầy cô trong Trường Đại học Sƣphạm Hà Nội 2, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Giáo dục Chính trị đãgiảng dạy, chỉ bảo em trong suốt thời gian qua.Tôi xin cảm ơn các bạn sinh viên đã góp ý và ủng hộ tôi hoàn thànhkhóa luận này.Với điều kiện hạn chế về thời gian cũng như kiến thức của bản thân nênkhóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận được sự góp ýcủa quý thầy cô và bạn bè.Em xin chân thành cảm ơn.Hà Nội, tháng 5 năm 2015Ngƣời thực hiệnNguyễn Thị Giang LỜI CAM ĐOANKhóa luận tốt nghiệp này được hoàn thành dưới sự hướng dẫncủaTS. Trần Thị Hồng Loan.Tôi xin cam đoan rằng:Đây là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịutrách nhiệm.Hà Nội, tháng 5 năm 2015Ngƣời thực hiệnNguyễn Thị Giang MỤC LỤCMỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1Chƣơng 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG ..................................... 51.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến - cơ sở triết học của quan điểm toàndiện .................................................................................................................... 51.2. Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay ...... 181.3. Nội dung sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi mới giáo dục vàđào tạo ............................................................................................................. 26Chƣơng 2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở NƢỚC TAHIỆN NAY ..................................................................................................... 352.1. Những thành tựu của giáo dục và đào tạo ở Việt Nam và nguyên nhân củanhững thành tựu đó ......................................................................................... 352.2. Những hạn chế trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam và nguyên nhâncủa hạn chế đó ................................................................................................. 43Chƣơng 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐỔI MỚI GIÁODỤCVÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TRÊN CƠ SỞ VẬNDỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ............................................................. 533.1. Những định hướng chung ........................................................................ 533.2. Một số giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay trêncơ sở vận dụng quan điểm toàn diện ............................................................... 54KẾT LUẬN .................................................................................................... 70DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 72 PHẦN MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài“… Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thế nướcmạnh và đi lên, nguyên khí suy thế nước yếu và đi xuống. Vì thế thánh đếminh vương không ai không coi việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sỹ, vuntrồng nguyên khí là công việc hàng đầu”(Trích văn bia tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo 3(1442)).Ngay từ thời xa xưa, nền giáo dục đã được các nhà vua, chính quyềnhết sức quan tâm, chăm sóc và đã được đúc kết qua nhiều câu thơ, câu vănmang tầm thời đại.Đối với bất kì quốc gia nào và ở bất kì thời đại nào thì vấn đề tri thứcluôn là một vấn đề quan trọng, tri thức được coi là phương tiện để con ngườinhận thức, khám phá và cải tạo thế giới, song tri thức không phải tự nhiên màcó được, ngược lại đó là kết quả của một quá trình gian khổ học tập, trau dồikiến thức, và kỹ năng.Năm 1945, trong bức thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường,Bác Hồ cũng đã nhấn mạnh rằng: “…Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹphay không, dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang để sánh vai với cáccường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công họctập của các em…” [16; 86].Qua đây, chúng ta có thể thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt rất nhiềuniềm tin, hy vọng vào thế hệ trẻ, hy vọng vào sự nghiệp giáo dụcnước nhà.Sự nghiệp giáo dục của Việt Nam trong những năm vừa qua đã đạt đượcnhững thành tựu đáng tự hào, góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trên thế giới, cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển nhưvũ bão, đã tạo điều kiện nâng cao đời sống của nhân dân và sự phát triển của1 giáo dục và đào tạo. Nền giáo dục và đào tạo ở nước ta trong những năm vừaqua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại bất cậpvề nhiều mặt như: chạy theo bằng cấp, làm bằng giả…và nhiều vấn đề khác.Một vấn đề đặt ra là cần phải đổi mới giáo dục và đào tạo đề khắc phục nhữnghạn chế trên.Có thể khẳng định, từ những đổi mới đó, giáo dục và đào tạo nước ta đãcó nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, nhìn một cách toàndiện, giáo dục và đào tạo Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập mà ngaymột lúc không thể giải quyết được.Với những lí do trên, em đã chọn vấn đề: “Sự vận dụng quan điểmtoàn diện vào việc đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay”làmđề tài khóa luận của mình.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đềCó thể nói, bài toán nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo một cáchtoàn diện là đề tài “nóng” làm lao tâm khổ tứ của rất nhiều nhà quản lý giáodục cũng như những người luôn trăn trở cho sự nghiệp giáo dục và đào tạonước nhà. Bởi thế, vấn đề xoay quanh chất lượng và hiệu quả giáo dục - đàotạo có rất nhiều tác giả, rất nhiều bài báo,nhiều tạp chí nghiên cứu dưới nhữnggóc độ khác nhau.Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có nhiều bài viết, bài nói bànvề vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo như tác phẩm “Về vấn đềgiáo dục”và những cây đại thụ trong làng giáo dục Việt Nam hiện đại như:Giáo sư Văn Như Cương với bài nói trong báo Giáo dục và Thời đại,chủ nhật số 20 năm 2008: “Giáo dục không thế phá đi rồi xây lại”.Giáo sư Hoàng Tụy với bài viết: “Cải cách và chấn hưng giáo dục”Hàng loạt tạp chí, các sách báo nghiên cứu về giáo dục và đào tạo ViệtNam nói chung cũng như đề ra các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo2 như báo: giáo dục và thời đại, lí luận dạy học, tạp chí cộng sản….Đó lànhững nguồn tư liệu quý báu cho bài khóa luận có thêm cơ sở vững chắc. Mộtsố công trình tiêu biểu như:-50 năm phát triển giáo dục và đào tạo (1945-1995) của Bộ Giáo dục vàĐào tạo, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1995.- Giáo sư Hoàng Tụy với bài viết: “Một số ý kiến về tình hình giáo dụchiện nay” (phát triển giáo dục, 1/1997).Nhìn tổng quát, các công trình nói trên, ở những phương diện và mứcđộ khác nhau, đã có những đóng góp nhất định vào việc phát triển giáo dục vàđào tạo ở Việt Nam. Tuy nhiên, qua khảo sát tình hình nghiên cứu, tôi thấyrằng, vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay là một trongnhững vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu, phân tíchsâu sắc, toàn diện, có hệ thống, để từ đó có thể vận dụng một cách hiệu quảvấn đề này vào thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài3.1 Mục đíchMục đích của khóa luận nhằm làm rõ sự vận dụng quan điểm toàn diệnvào việc đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam; từ đó, đưa ra một số giảipháp nhằm đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở vậndụng quan điểm toàn diện.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứuĐề tài nhằm giải quyết những nhiệm vụ sau:-Tìm hiểu một số vấn đề lý luận chung về quan điểm toàn diện và nộidung của sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi mới giáo dục và đàotạo.- Xem xét thực trạng giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.- Đề xuất một số giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo nhằm xây3 dựng một nền giáo dục mới ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng quan điểm toàndiện.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu4.1.Đối tượngĐối tượng nghiên cứu của khóa luận này là: quan điểm toàn diện trongtriết học Mác - Lênin và vận dụng quan điểm đó vào sự nghiệp đổi mới giáodục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.4.2. Phạm vi nghiên cứu của đềtàiTrong khóa luận này chúng ta chỉ đi sâu tìm hiểu về nền giáo dục ViệtNam trong giai đoạn hiện nay và sự vận dụng quan điểm toàn diện vào sựnghiệp phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay.5. Phƣơng pháp nghiên cứuHướng tiếp cận đối tượng nghiên cứu của đề tài xuất phát từ quan điểmcủa chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, để đánh giáthực trạng của giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.Ngoài ra, trong khóa luận còn sử dụng một số phương pháp chuyênngành như:-Phương pháp logic, lịch sử.- Phương pháp lịch sử - cụ thể.- Phương pháp phân tích tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa….6. Ý nghĩa của đề tàiĐề tài chỉ rõ tính khoa học của quan điểm toàn diện và vận dụng quanđiểm đó vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay. Chỉra thực trạng của nền giáo dục Việt Nam và đóng góp một số giải pháp cơ bảnnhằm góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay.7. Kết cấu khóa luậnNgoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương và 7 tiết.4 Chƣơng 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG1.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến - cơ sở triết học của quan điểmtoàn diện1.1.1. Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến*) Khái quát về phép biện chứng duy vật:Ăngghen đã đưa ra định nghĩa phép biện chứng: “phép biện chứngchẳng qua chỉ là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận độngvà phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”.Mọi sự vật, hiện tượng đều nằm trong mối liên hệ phổ biến đối với sựvật, hiện tượng khác. Phép biện chứng được manh nha từ thời cổ đại và từngbước hoàn thiện trong quá trình phát triển của lịch sử triết học, phép biệnchứng có ba hình thức cơ bản là: phép biện chứng chất phác, phép biện chứngduy tâm và phép biện chứng duy vật.Thời cổ đại, trình độ tư duy phát triển chưa cao, khoa học chưa phát triểnnên các nhà triết học chỉ dựa trên những quan sát trực tiếp, mang tính trực quancảm tính để khái quát bức tranh chung của thế giới. Phép biện chứng chất phácthể hiện rõ rệt trong “thuyết Âm - Dương”, “thuyết Ngũ hành” của triết họcTrung Hoa cổ đại, trong các hệ thống triết học của các nhà triết học Hy Lạp cổđại. Song phép biện chứng này thiếu những căn cứ khoa học vì vậy nó đã bịphép siêu hình xuất hiện từ nửa cuối thế kỷ XV thay thế.Phép biện chứng trong triết học Cantơ và hoàn thiện trong triết họcHêghen - một đại biểu của triết học cổ điển Đức ở cuối thế kỷ XVIII đầu thếkỷ XIX. Với một hệ thống khái niệm, phạm trù và quy luật cơ bản, Hêghen làngười đầu tiên xây dựng hoàn chỉnh phép biện chứng duy tâm. Tính chất duytâm trong phép biện chứng của Hêghen thể hiện ở chỗ: ông coi “ý niệm tuyệt5 đối” tha hóa thành giới tự nhiên và xã hội, cuối cùng lại trở về với chính mìnhtrong tinh thần. Thực chất phép biện chứng duy tâm khách quan của Hêghenlà phép biện chứng của ý niệm sản sinh ra biện chứng của sự vật. Phép biệnchứng cổ điển Đức có những đóng góp to lớn vào sự phát triển tư duy biệnchứng của nhân loại, thúc đẩy tư duy biện chứng lên một trình độ cao nhưngvới hạn chế duy tâm nó chưa thể trở thành cơ sở lý luận cho một thế giới quankhoa họcKế thừa có chọn lọc những thành tựu của các nhà triết học trước đó,dựa trên cơ sở khái quát những thành tựu mới nhất của khoa học thời ấy vàthực tiễn lịch sử loài người cũng như thực tiễn xã hội vào giữa thế kỷ XIX,C.Mác và Ăngghen đã sáng lập chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biệnchứng duy vật, Mác và Ăngghen đã tiếp thu có phê phán triết học Hêghen vàchủ nghĩa duy vật Phơbách. Đối với Hêghen, trong tác phẩm Bộ tư bản, Mácđã viết: “… Ở Hêghen, phép biện chứng bị lộn ngược đầu xuống đất, chỉ cầndựng nó lại thì sẽ phát hiện được cái hạt nhân hợp lý của nó ở đằng sau cáivỏ thần bí của nó” [13; 34 ].Mác đã tiếp thu có chọn lọc triết học cũ và phát triển cao hơn do vậybản chất phép biện chứng của Mác cao hơn về bản chất so với phép biệnchứng của Hêghen, ông nói: “Phương pháp biện chứng của tôi không nhữngkhác phương pháp biện chứng của Hêghen về cơ bản, mà nó còn đối lập hẳnvới phương pháp ấy nữa. Theo Hêghen thì sự vận động của tư duy mà ông đặtcho cái tên là ý niệm và biến nó thành một chủ thể độc lập, chính là chúasáng tạo ra giới hiện thực và giới hiện thực này chẳng qua chỉ là hiện tượngbên ngoài của ý niệm mà thôi. Trái lại, theo tôi thì sự vận động của tư duy làsự phản ánh sự vận động hiện thực,di chuyển và biến hình trong đầu óc conngười” [ 13; 27]. Nhờ đó, mà chủ nghĩa Mác mang giá trị to lớn đó là tínhphê phán đối với mọi quan điểm sai lầm, những quan điểm siêu hình, chủ6 trương phản động. Một trong những kẻ xuyên tạc chủ nghĩa Mác là Đuyrinh Giáo sư môn cơ học người Đức, nhà triết học và kinh tế học. Ăngghen đãphản đối và kịch liệt phê phán quan niệm của Đuyrinh trong cuốn sách :“Chống Đuyrinh” chính trong tác phẩm này Ăngghen đã đưa ra định nghĩahoàn chỉnh về phép biện chứng “Phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn khoahọc về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên,của xã hội và của tư duy” [1;29]Sau này, cuối thế kỷ thứ XIX đầu thế kỷ XX Lênin dã phát triển thêmhọc thuyết của Mác - Ăngghen về phép biện chứng và chỉ rõ : “Có thể địnhnghĩa vắn tắt phép biện chứng là sự thống nhất của các mặt đối lập. Như thếngười ta sẽ nắm được hạt nhân của phép biện chứng, nhưng điều đó đòi hỏiphải có những sự giải thích và một sự phát triển thêm” [11; 240]Như vậy, đến Mác, Ăngghen, Lênin thế giới quan duy vật biện chứngvà phương pháp luận duy vật biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau trongphép biện chứng ấy. Chính vì vậy nó đã khắc phục được những hạn chế củaphép biện chứng chất phác thời cổ đại và những thiếu sót của phép biệnchứng duy tấm khách quan thời cận đại. Nó đã khái quát những quy luật cơbản chung nhất của sự vận động và phát triển của thế giới. Phép biện chứngduy vât trở thành một khoa học và là hình thức phát triển cao nhất, hoàn bịnhất trong lịch sử phép biện chứng.Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống nhữngnguyên lý (nguyên lý về sự phát triển; nguyên lý về mối liên hê phổ biến),những phạm trù cơ bản (6 cặp phạm trù: cái riêng, cái chung và cái đơn nhất;nguyên nhân và kết quả; bản chất và hiện tượng;tất nhiên và ngẫu nhiên; nộidung và hình thức; khả năng và hiện thực), những quy luật (quy luật chuyểnhóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngượclại; quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập; quy luật phủ định7 của phủ định). Trong hệ thống đó, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến vềnguyên lý về sự phát triển là hai nguyên lý khái quát nhất trong phép biệnchứng duy vật. Tuy nhiên trong phạm vi bài khóa luận này chúng ta sẽ đi sâutìm hiểu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.1.1.2. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến*) Khái niệm về mối liên hệ phổ biến:Khi giải thích về sự tồn tại của thế giới, những câu hỏi được đặt ra là:Thứ nhất: các sự vật, hiện tượng và các quá trình khác nhau của thếgiới có mối quan hệ tác động qua lại ảnh hưởng lẫn nhau hay chúng tồn tạibiệt lập, tách rời nhau?Để trả lời cho câu hỏi này có nhiều quan điểm khác nhau. Những ngườitheo quan điểm siêu hìnhcho rằng các sự vật, hiện tượng tồn tại biệt lập, táchrời nhau, cái này tồn tại bên cạnh cái kia. Chúng không có sự phụ thuộc,không có sự ràng buộc và quy định lẫn nhau. Nếu giữa chúng có sự quy địnhchỉ là sự quy định lẫn nhau thì cũng chỉ là sự quy định bề ngoài mang tínhngẫu nhiên. Tuy vậy trong số những người theo quan điểm siêu hình cũng cómột số người cho rằng các sự vật, hiện tượng có mối quan hệ rất đa dạng,phong phú song các hình thức liên hệ khác nhau không có khả năng chuyểnhóa lẫn nhau. Chẳng hạn: “Giới vô cơ và giới hữu cơ không có liên hệ gì vớinhau, tồn tại độc lập, không thâm nhập lẫn nhau; tổng số đơn giản của nhữngcon người riêng lẻ tạo thành xã hội đứng yên không vận động” [3; 208].Ngược lại, những người theo quan điểm biện chứng lại cho rằng: các sựvật, hiện tượng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập, vừa quy định, tácđộng qua lại. Chuyển hóa lẫn nhau. Ví dụ như vấn đề bảo vệ môi trườngkhông chỉ là việc làm của một quốc gia mà đó là việc làm chung của toànnhân loại vì tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay gây ảnh hưởng đến tất cảmọi người.8 Thứ hai: nếu chúng có mối quan hệ qua lại thì cái gì quy định mối quanhệ đó?Những người theo chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâmkhách quan cho rằng: cái quyết định mối liên hệ, sự chuyển hóa lẫn nhau,giữa các sự vật, hiện tượng là một lực lượng siêu nhiên hay ở ý thức, cảm giáccủa con người. Đứng trên quan điểm duy tâm khách quan chỉ ra rằng “Ý niệmtuyệt đối” là nền tảng của mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng.Những người theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳngđịnh: tính thống nhất vật chất của thế giới là cơ sở của mối liên hệ giứa các sựvật hiện tượng. Các sự vât hiện tượng tạo thành thế giới, dù có đa dạng,phong phú, có khác nhau bao nhiêu song chúng cũng chỉ khác nhau của mộtthế giới duy nhất, thống nhất - thế giới vật chất. Do tính thống nhất nên chúngkhông thể tồn tại biệt lập nhau mà trong sự tác động qua lại, chuyển hóa lẫnnhau. Chẳng hạn: “Giới vô cơ và giới hữu cơ không có mối liên hệ gì vớinhau, tồn tại độc lập, không thâm nhập lẫn nhau, tổng số đơn giản của nhữngcon người riêng lẻ tạo thành những quan hệ xác định”.Trên cơ sở đó, triếthọc duy vật biện chứng khẳng định: mối liên hệ là phạm trù triết học dùng đểchịu sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật,hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, hiện tượng trong thế giới.Các sự vật, hiện tượng trong thế giới biểu hiện sự tồn tại của mìnhthông qua sự tác động qua lại giữa các mặt của bản thân chúng hay sự tácđộng của chúng với sự vật, hiện tượng khác. Chúng chỉ có thể đánh giá sự tồntại cũng như bản chất của một con người cụ thể thông qua mối liên hệ, sự tácđộng của người này đối với người khác, đối với xã hội, tự nhiên thông quahoạt động của chính mình. Ngay tri thức của con người cũng chỉ có giá trị khichúng được con người vận dụng vào hoạt động cải biến tự nhiên, cải biến xãhội, cải biến chính con người.9 Theo quan điểm duy vật biện chứng mối liên hệ có các tính chất:Có thể khẳng định: mối liên hệ của sự vật, hiện tượng là khách quanvốn có vì nó bắt nguồn từ tính thống nhất vật chất của thế giới. Biểu hiệntrong tất cả quá trình tự nhiên, xã hội và tư duy, sự vật hiện tượng nào cũng làmột thể thống nhất của các mặt đối lập và sự vật, hiện tượng nào cũng tồn tạitrong mối liên hệ với các sự vật khác. Ngay cả những sự vật vô tri, vô giáccũng đang hàng ngày hàng giờ chịu sự tác động của các sự vật, hiện tượngkhác, con người có thể tiếp nhận sự tác động của xã hội, của người khác.*) Các tính chất của mối liên hệMọi mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng đều bao gồm các tính chất:- Tính khách quan:Có thể khẳng định, mối liên hê của các sự vật, hiện tượng là kháchquan, vốn có vì nó bắt nguồn từ tính thống nhất vật chất của thế giới. Biểuhiện trong tất cả các quá trình: tự nhiên, xã hội, tư duy. Sự vật, hiện tượngnào cũng là một thể thống nhất của các mặt đối lập và sự vật, hiện tượng nàocũng tồn tại trong mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác. Ngay cảnhững vật vô tri,vô giác cũng đang hàng ngày, hàng giờ chịu sự tác động củacác sự vật, hiện tượng khác như:ánh sáng, nhiệt độ… đôi khi cũng chịu sựtác động của con người. Con người - một sinh vật phát triển cao nhất trongtự nhiên, dù muốn hay không cũng luôn luôn bị tác động bởi các sự vật, hiệntượng khác và các yếu tố ngay trong chính bản thân. Không chỉ chịu sự tácđộng của tự nhiên như các sự vật khác, con người còn tiếp nhận sự tác độngcủa xã hội, của những người khác. Chính con người và chỉ có con người mớitiếp nhận vô vàn quan hệ, mối liên hệ chằng chịt. Vấn đề là con người phảihiểu biết các mối liên hệ, vận dụng chúng vào hoạt động của mình giải quyếtcác mối liên hệ phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu, lợi ích của xã hội và bảnthân con người.10 - Tính phổ biến.Không chỉ mang tính khách quan, mối liên hệ còn mang tính phổ biến.Tính phổ biến của mối liên hệ thể hiện:Thứ nhất: bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng liên hệ với các sự vật,hiện tượng khác, không có sự vật, hiện tượng nào nằm ngoài mối liên hệ.Trong thời đại ngày nay, không có một quốc gia nào không có quan hệ, khôngcó liên hệ với các quốc gia khác về mọi mặt của đời sống xã hội. Chính vì thế,hiện nay trên thế giới đã và đang xuất hiện xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóamọi mặt đời sống xã hội. Nhiều vấn đề đã và đang trở thành vấn đề toàn cầunhư: đói nghèo, bệnh tật, chất lượng giáo dục….Thứ hai: mọi liên hệ biểu hiện dưới những hình thức riêng biệt, cụ thểtùy theo điều kiện nhất định. Song dù dưới hình thức nào chúng cũng chỉ làbiểu hiện của mối liên hệ phổ biến nhất, chung nhất. Những hình thức liên hệriêng rẽ, cụ thể được các nhà khoa học cụ thể nghiên cứu. Phép biện chứngduy vật chỉ nghiên cứu những mối liên hệ chung nhất,bao quát nhất của thếgiới. Bởi thế, Ph.Ăngghen đã viết: “Phép biện chứng là khoa học về sự liênhệ phổ biến” [1; 455]. Cùng với những lý do trên, triết học gọi mối liên hệ đólà mối liên hệ phổ biến. Nghiên cứu về mối liên hệ phổ biến của sự vật, hiệntượng trong thế giới còn thấy rõ tính đa dạng, nhiều vẻ của nó.Trái lại những người theo quan điểm biện chứng lại cho rằng: các sựvật, hiện tượng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập, vừa quy định, tácđộng qua lại và chuyển hóa lẫn nhau. Chẳng hạn, tình trạng mỗi trường ngàycàng ô nhiễm nặng nề đã tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người, ảnhhưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hay sự gia tăng về dânsố sẽ tác động trực tiếp đến những vấn đề như: giáo dục, y tế, xã hội, kinhtế… không chỉ của một nước mà nó còn tác động đến tất cả các nước trên thế11 giới, hơn nữa hoạt động của chính con người cũng tác động to lớn đến sự biếnđổi của môi trường.- Tính đa dạng:Có thể phân chia các mối liên hệ đa dạng đó thành từng loại tùy theotính chất phức tạp hay đơn giản, phạm vi rộng hay hẹp, trình độ nông haysâu,vai trò trực tiếp hay gián tiếp mà có thể khái quát thành những mối liên hệkhác nhau. Dựa vào tính đa dạng đó có thể phân chia ra các mối liên hệ khácnhau theo từng cặp: mối liên hệ bên trong và mối liên hệ bên ngoài, mối liênhệ chủ yếu và mối liên hệ thứ yếu, mối liên hệ bản chất và mối liên hệ khôngbản chất. Chính tính đa dạng trong quá trình tồn tại, vận động và phát triểncủa bản thân sự vật và hiện tượng quy định tính đa dạng của mối liên hệ. Cácmối liên hệ phổ biến của sự vật, hiện tượng trên thế giới được khái quát trongcác cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng:+ Mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng.+ Mối liên hệ giữa cái tất nhiên và cái ngẫu nhiên.+ Mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả.+ Mối liên hệ giữa bản chất và hiện tượng.+ Mối liên hệ giữa nội dung và hình thức.+ Mối liên hệ giữa khả năng và hiện thực.Mỗi loại mối liên hệ nêu trên đều có vai trò khác nhau đối với sự vậnđộng và phát triển của sự vật. Mối liên hệ bên trong là sự tác động qua lại, sựquy định chuyển hóa lẫn nhau, giữa các yếu tố, các thuộc tính, các mặt củamột sự vật. Mối liên hệ bên ngoài là mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng làcác cặp mối liên hệ khác nhau cũng có quan hệ biện chứng giống như mốiliên hệ biện chứng của các cặp mối liên hệ đã nêu trên. Mối liên hệ này nóichung không giữ vai trò quyết định đối với sự tồn tại, vận động và phát triển12 của sự vật, hiện tượng. Nó thường phải thông qua mối liên hệ bên trong mớicó thể tác động đối với sự tồn tại, phát triển của sự vật, hiện tượng. .Sự phân chia từng cặp mối liên hệ chỉ mang tính tương đối. Vì mỗi loạimối liên hệ chỉ là một hình thứ, một bộ phận, một mắt xích của mối liên hệ.Mỗi loại mối liên hệ trong từng cặp có thể nghiên cứu chuyển hóa lẫn nhautùy theo phạm vi bao quát của mối liên hệ hoặc do kết quả vận động và pháttriển của sự vật, hiện tượng. Tuy nhiên sự phân chia đó lại rất cần thiết bởi vìmỗi loại mối liên hệ có vị trí và vai trò xác định trong sự vận động và pháttriển của sự vật, hiện tượng. Chẳng hạn, khi xem xét bốn lĩnh vực như đức,trí, thể , mỹ là những lĩnh vực khác nhau thì mối liên hệ qua lại giữa chúngvới nhau là mối liên hệ bên ngoài. Nhưng nếu chúng ta coi chúng là bốn lĩnhvực cơ bản của công tác giáo dục trong nhà trường nhằm hình thành và pháttriển cho người học nhân cách, đạo đức, xây dựng con người mới thì nhữngmối liên hệ giữa chúng với nhau lại trở thành mối liên hệ bên trong. Conngười phải nắm bắt đúng các mối liên hệ đó để có cách tác động phù hợp,nhằm đưa ra kết quả cao nhất trong hoạt động của bản thân.Tuy sự phân chia thành các mối liên hệ chỉ mang tính chất tương đốinhưng sự phân chia đó lại rất cần thiết, vì mỗi loại mối liên hệ lại có nhữngvị trí và vai trò khác nhau trong sự vận động và phát triển của sự vật, hiệntượng. Con người phải biết nắm bắt đúng các mối liên hệ đó để có những cáchtác động phù hợp nhằm đưa lại hiệu quả cao nhất trong các hoạt động của bảnthân mình.Các mối liên hệ rất đa dạng, phong phú. Do đó, khi nhận thức về sự vật,hiện tượng chúng ta phải có quan điểm toàn diện, tránh rơi vào quan điểmphiến diện chỉ xem xét sự vật, hiện tượng ở một vài mối liên hệ đã vội vàngkết luận về bản chất hay tính quy luật của chúng.13 Như vậy, có thể khẳng định rằng bất kì sự vật, hiện tượng nào trong thếgiới cũng luôn tồn tại trong mối liên hệ mật thiết với các sự vật, hiện tượngkhác. Do đó, muốn tìm hiểu về một sự vật, hiện tượng nào đó chúng ta phảiđặt nó trong mối liên hệ, quan hệ với xung quanh, nghĩa là phải xem xét mộtcách toàn diện, đó chính là nguyên tắc, phương pháp luận rút ra từ nguyên lývề mối liên hệ phổ biến1.1.3. Những nguyên tắc, phương pháp luận rút ra từ nguyên lý vềmối liên hệ phổ biến1.1.3.1. Quan điểm toàn diệnTừ việc nghiên cứu về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duyvật, người ta rút ra quan điểm toàn diện:Như đã tìm hiểu ở trên, vì bất cứ sự vật, hiện tượng nào trong thế giớiđều tồn tại trong mối liên hệ với các sự vạt, hiện tượng khác và mối liên hệ rấtđa dạng, phong phú. Do đó, khi nhận thức về sự vật, hiện tượng chúng ta phảicó quan điểm toàn diên, tránh rơi vào quan điểm phiến diện chỉ xem xét sựvật, hiện tượng ở một vài mối liên hệ đã vội vàng kết luận về bản chất haytính quy luạt của chúng. Chẳng hạn khi tìm hiểu nguyên nhân vì sao một họcsinh học kém trước hết phải xem xét khả năng nhận thức của học sinh, tiếpđến là phương pháp học, điều kiện học tập…có như vậy mới mong tìm ranguyên nhân khắc phục tình trạng học kém cho học sinh đó.Mối liên hệ biểu hiện dưới nhiều hình thức riêng biệt cụ thể tùy theonhững điều kiện nhất định. Song dù dưới hình thức nào thì cũng chỉ là biểuhiện của mối liên hệ phổ biến nhất, chung nhất những hình thức liên hệ riêngrẽ, cụ thể được các nhà khoa học nghiên cứu phép biện chứng duy vật. Nhữngmối liên hệ chung nhất, bao quát nhất của thế giới được Ăngghen viết: “Phépbiện chứng là khoa học về sự liên hệ phổ biến”. Mặt khác, triết học gọi mốiliên hệ đó là mối liên hệ phổ biến. Nghiên cứu về mối liên hệ phổ biến của14 các sự vật, hiện tượng trong thế giới cần nhận thức rõ về tính đa dạng, nhiềuvẻ của nó.Trên cơ sở quán triệt quan điểm toàn diện trong mọi hoạt động nhậnthức và thực tiễn, quan điểm toàn ra đặt ra các yêu cầu cụ thể như sau:Một là: Quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta nhận thức về sự vật, hiệntượng trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, giữa các yếu tố, các mặt củachính sự vật và trong sự tác động qua lại giữa các sự vật đó với các sự vậtkhác. Cần tránh quan điểm phiến diện, chỉ xem xét sự vật, hiện tượng ở mộthay một vài mối liên hệ đã vội vàng đi đến kết luận về bản chất sự vật, nhưLênin từng nói: “Muốn thực sự hiểu được sự vật cần nhìn bao quát và nghiêncứu tất cả các mối liên hệ và quan hệ gián tiếp của sự vật đó”[11; 26]. Chỉtrên cơ sở đó mới có thể nhận thức đúng về sự vật.Hai là: quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta phải biết phân biệt từngmối liên hệ, phải biết chú ý tới mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bản chất,mối liên hệ chủ yếu … để hiểu rõ bản chất của sự vật và có phương pháp tácđộng phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động của bản thânmình. Chúng ta phải xem xét thấu đáo và phân biệt từng mối liên hệ, tráchcách xem xét lan man, liệt kê dẫn đến sự đánh đồng ngang nhau những thuộctính, những tính quy định khác nhau của sự vật, hiện tượng khác nhau đượcthể hiện trong những mối liên hệ khác nhau đó, cần phải đi từ tri thức nhiều,từ nhiều mối liên hệ của sự vật, hiện tượng để khái quát và làm nổi bật nên cáicơ bản nhất,quan trọng nhất của sự vật, hiện tượng đó. Trong nhận thức vàhoạt động, chúng ta cũng cần lưu ý tới sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các mốiliên hệ ở những điều kiện xác định. Trong mối quan hệ giữa con người vớicon người chúng ta phải biết ứng xử sao cho phù hợp.Ba là: quan điểm toàn diện cũng đòi hỏi tránh rơi vào sai lầm của chủnghĩa chiết trung và thuật ngụy biện. Thực chất chủ nghĩa chiết trung là sự kết15 hợp vô nguyên tắc của các mối liên hệ tạo nên một hình ảnh không đúng vềsự vật, hiện tượng. Thực chất của thuật ngụy biện là sự “đánh tráo” có dụng ý,biến cái không cơ bản thành cái cơ bản, biến cái không bản chất thành cái bảnchất… hoặc ngược lại, phản ánh sai lệch, xuyên tạc sự vật, hiện tượng. Do đó,trong hoạt động thực tiễn, theo quan điểm toàn diện khi tác động vào sự vậtchúng ta không những phải chú ý tới những mối liên hệ nội tại của nó mà cònphải chú ý tới mối liên hệ của những sự vật, hiện tượng khác. Đồng thời,chúng ta phải biết sử dụng đồng bộ các biện pháp, các phương tiện khác nhauđể tác động nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho các hoạt động của bản thân.Thực hiện tốt những yêu cầu trên quan điểm toàn diện giúp chúng ta cócái nhìn sâu sắc và thấu đáo tìm ra bản chất của sự vật, hiện tượng. Songkhông chỉ dừng lại ở quan điểm toàn diện, khi nghiên cứu về mối liên hệ phổbiến của phép biện chứng duy vật, đi liền với quan điểm toàn diện còn lànguyên tắc lịch sử - cụ thể.1.1.3.2. Quan điểm lịch sử - cụ thểNguyên tắc lịch sử - cụ thể có nghĩa là trong những điều kiện, hoàncảnh cụ thể khác nhau thì mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng cũng khácnhau.Bản thân nguyên tắc lịch sử - lịch sử đòi hỏi chúng ta trước hết phảixem xét phương pháp tư duy có tính lịch sử. Những phương pháp cơ bản củatư duy biện chứng là kết quả của quá trình lịch sử nhận thức, lịch sử tư duy,đã thế hiện ở việc con người đi sâu nhận thức thế giới và vận dụng phép biệnchứng vào quá trình tư duy của con người. Phương pháp tư duy là sản phẩmcủa thời đại lịch sử nó được hình thành và phát triển trong những điều kiệnlịch sử nhất định. Khoa học về tư duy cũng như các khoa học khác là khoahọc về sự phát triển lịch sử của tư duy. Phương pháp tư duy của con người đãtrải qua một quá trình phát sinh và phát triển, trải qua một quá trình từ thấp16 đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Có thể phân chia sự phát triển phươngpháp tư duy của con người thành bốn giai đoạn sau:Phương pháp tư duy nguyên thủy.Phương pháp biện chứng chất phác thời cổ đại.Phương pháp tư duy cận đại.Phương pháp biện chứng hiện đại.Những phương pháp đó, tạo thành một hệ thống phương pháp dựa vàonhau và phân biệt với nhau. Tính lịch sử, tính thời đại của phương pháp tưduy của con người chứng tỏ không có tư duy lý luận vĩnh hằng, không cóphương pháp tư duy cứng nhắc không thay đổi. Trong lịch sử nhận thức, lịchsử tư duy của con người phương pháp tư duy mới được hình thành trên cơ sởkhắc phục những mâu thuẫn của phương pháp tư duy cũ.Quan điểm lịch sử - cụ thể đòi hỏi:Thứ nhất: khi phân tích, xem xét sự vật, hiện tượng phải đặt nó trongđiều kiện không gian và thời gian cụ thể của nó, phải phân tích xem nhữngđiều kiện không gian ấy có ảnh hưởng như thế nào đến tính chất, đặc điểmcủa sự vật, hiện tượng.Thứ hai, khi nghiên cứu một lý luận, một luận điểm khoa học nào đócần phải phân tích nguồn gốc xuất xứ, hoàn cảnh làm nảy sinh lý luận đó.Thứ ba, khi vận dụng một lý luận nào đó vào thực tiễn phải tính đếnđiều kiện cụ thể của nơi được vận dụng, điều kiện này sẽ ảnh hưởng trực tiếpđến kết quả của sự vận dụng đó.Nguyên tắc lịch sử - cụ thể có những đòi hỏi mang tính tổng hợp, quántriệt nguyên tắc này trong quá trình vận dụng phương pháp tư duy sẽ đưanhận thức của con người tới chân lý. Một khi xa rời những hoàn cảnh, điềukiện cụ thể thì chân lý sẽ trở thành sai lầm, đúng như Lênin từng nói:“Chân lýluôn luôn là cụ thể” [11; 364].17 Tóm lại, qua tìm hiêu về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duyvật chúng ta rút ra quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử - cụ thể. Đây lànhững nguyên tắc, phương pháp luận có ý nghĩa quan trọng trong mọi hoạtđộng nhận thức và thực tiễn. Trong phạm vi bài khóa luận này chúng ta sẽ đisâu tìm hiểu rõ hơn và vận dụng quan diểm toàn diện vào việc đổi mới giáodục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.1.2. Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay1.2.1. Tình hình thế giớiCuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, làm nền tảngcho sự phát triển kinh tế tri thức. cả nhân loại đang hướng tới cuộc cáchmạng công nghiệp và lấy tri thức để làm động lực phát triển của mỗi quốc gia.Khoa học và công nghệ trở thành động lực cơ bản và quan trọng của sự pháttriển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Sự phát triển của khoa họccông nghệ đã làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục trongcác trườn, đồng thời cũng đòi hỏi giáo dục phải cung cấp được nguồn nhânlực có trình độ cao hơn.Có thể nói thời đại ngày nay là thời đại bùng nổ của cuộc cách mạngkhoa học kỹ thuật và công nghệ diễn ra trên phạm vi toàn thế giới, kéo theođó là tri thức nhân loại tăng lên nhanh chóng. Con người được mở mang tầmhiểu biết trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội qua những phương tiện hiệnđại. Hiện nay, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, thay thế từ lao độngthủ công là chính sang lao động tự động hóa. Chẳng hạn, trước kia công nhânlàm trong một nhà xưởng trước kia phải sử dụng lao động chân tay là chínhnhưng hiện nay công nghệ phát triển chỉ cần một người có thể điều khiển cảmột dây chuyền sản xuất. Và như một hệ quả tất yếu, khoa học - công nghệphát triển đã tác động không nhỏ đến giáo dục và đào tạo. Cùng với những18 giờ học truyền thống “phấn trắng bảng đen” thì người học dần được làm quenvới những giờ học thú vị với những minh họa sinh động trên máy chiếu.Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vừa là quá trình hợp tác để phát triển,vừa là quá trình đấu tranh của các nước đang phát triển để bảo vệ quyền lợicủa mỗi quốc gia, dân tộc. Cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng gay gắt,việc này đòi hỏi mỗi nước phải đổi mới khoa học - công nghệ để làm tăngnăng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi quốc gia, dân tộc dều xemsự phát triển của giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của sự phát triểnkinh tế - xã hội, ưu tiên cho phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh cải cáchgiáo dục và đào tạo nhằm dành được ưu thế cạnh tranh trong khu vực và trênthế giới. Đồng thời, quá trìh toàn cầu hóa cũng chứa đựng nguy cơ chảy máuchất xám ở các nước đang phát triển khi mà các nhân lực ưu tú có nhiều khảnăng bị thu hút sang các nước phát triển. Do đó cùng với những thời cơ doquá trình hợp tác đem lại cuộc cạnh tranh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo đãđặt các nước chậm phát triển và đang phát triển, trong đó có Việt Nam phảiđứng trước những thách thức đòi hỏi Việt Nam phải vươn lên để khẳng địnhmình với các nước trong khu vực và trên thế giới.Bước sang thập kỉ đầu thế kỷ XXI, nhân loại đang phải đối mặt với rấtnhiều mâu thuẫn, thử thách: vừa hội nhập phụ thuộc lẫn nhau, vừa đấu tranhđể giữ gìn độc lập dân tộc và bản sắc văn hóa của dân tộc. tình trạng bùng nổdân số, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên… đang đe dọa tới mục tiêuphát triển bền vững của các quốc gia, đe dọa đến an ninh, sự bình yên củanhân loại. Đây được coi là những vấn đề rất quan trọng đối với giáo dục vàđào tạo. Giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bịnguồn nhân lực có chất lượng của mỗi đất nước và tạo cơ hội học tập chomọi người dân. Giáo dục suốt đời đã trở thành đòi hỏi và cam kết của mỗiquốc gia tiếp tục được thay đổi nhằm xóa bỏ mọi ngăn cách trong nhà trường,19 cung cấp tri thức hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hộicủa mỗi quốc gia, dân tộc.Bước sang thế kỷ XXI, đồng nghĩa với việc chúng ta bước vào thời kỳmới với vô vàn biến động mạnh mẽ của thế giơi trên tất cả các lĩnh vức củađời sống xã hội. Cùng với việc chạy đua về khoa học kỹ thuật, quân sự, chínhtrị, kinh tế giữa các nước hiện nay còn diễn ra cuộc chạy đua về giáo dục màthực chất là chạy đua về chất lượng giáo dục và đào tạo. Có thể khẳng địnhnguyên nhân sâu xa của cuộc chạy đua này cũng là xuất phát từ mục tiêu kinhtế, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế bởi mục đích của nó làhướng vào con người, mọi năng lực xã hội đều quy tụ ở năng lực của conngười, tranh thủ năng lực sáng tạo của con người để tạo lợi thế cho mìnhtrong cuộc cạnh tranh. Như vậy, sự quan tâm hàng đầu của thế giới hiện naylà vấn đề con người và đào tạo con người ra sao. Nhận thức rõ được tầm quantrọng của giáo dục và đào tạo, trước thế kỷ XXI, Uỷ ban Giáo dục thế giới đãđề ra phương hướng chung cho sự nghiệp giáo dục con người hiện nay là dạycon người biết cách đối thoại, chung sống với nhau và bảo vệ môi trường, tạodựng một nền văn minh mới - văn minh hòa bình, phấn đấu vì mục tiêu pháttriển nhanh và bền vững.Công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng trên quy mô rộnglớn ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong giáo dục và đào tạo.Với việc kết nối mạng, các công nghệ, tri thức không chỉ tồn tại ở các địađiểm xa xôi, cách trở và khó tiếp cận hoặc chỉ giới hạn với một số người.Giáo dục từ xa đã trở thành một thế mạnh của thời đại, tạo nên một nền giáodục mở, thích ứng với nhu cầu học của từng người. Đây là hình thức giáo dụcở mọi lúc, mọi nơi và cho mọi người, trở thành giải pháp hiệu quả nhất để đápứng các yêu cầu ngày càng tăng của giáo dục. Sự phát triển của các phươngtiện truyền thông, mạng viễn thông, công nghệ tin học tao thuận lợi cho việc20 giao lưu và hội nhập văn hóa, nhưng cũng tạo điều kiện cho sự du nhập nhữnggiá trị của các nước, ở mỗi quốc gia đang diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt đểbảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và ngăn chặn những yếu tố có ảnh hưởng đếnan ninh quốc gia, dân tộc.Nhìn chung, xu thế của thời đại ngày nay là xu thế đi lên, tiếp cận dầnvới mục tiêu giải phóng con người, làm cho mọi năng lực của con người cóđiều kiện phát triển tối đa nhưng nó phải khắc phục, vượt xa xu thế độc tôn,độc quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu năng lực người phải nhân văn và tiến bộ.Như vậy,bối cảnh thế giới vừa tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sựphát triển và hoàn thiện dần của nền giáo dục và đào tạo Việt Nam. Mặt khác,cũng tạo ra những thách thức không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạonước ta. Điều quan trọng là chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn, đề ra nhữngchủ trương, chiến lược, sách lược phù hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Namhiện nay và thích ứng với xu thế của nhân loại.1.2.2. Tình hình trong nướcNước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước, chúng ta đang mở rộng cánh cửa để hợp tác và hội nhập vớicác nước trong khu vực và trên thế giới về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chúng ta cần đổi mới toàn diệnvề kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục…để dần đưa nước ta thoát khỏi nghèonàn và rút ngắn khoảng cách giữa nước ta với các nước trong khu vực và trênthế giới. Trong quá trình đổi mới và phát triển đó chúng ta không thể khôngkể tới vai trò của giáo dục và đào tạo, bởi chỉ có thông qua giáo dục và đàotạo thì chúng ta mới có thể đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực cóchất lượng cao góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước, xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vậtchất, kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, đời sống vật chất và tinh thần21 của nhân dân ngày càng được nâng cao, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nướcmạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để thực hiện thành công nhữngmục tiêu trên thì Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là quốc sáchhàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục và đàotạo là đầu tư cho sự phát triển lâu dàivà bền vững. Qua đây, chúng ta có thể thấy rõ vai trò của giáo dục và đào tạođối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Sau hơn 20 đổi mới, nước ta bước vào thời kỳ phát triển mạnh với mộtvị thế và diện mạo mới. Việt Nam đã có những chuyển biến rõ rệt như: đờisống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỉ lệ đóinghèo giảm, tỷ lệ mù chữ giảm hẳn, an ninh quốc gia được tăng cường… Thunhập bình quân đầu người trong 10 năm qua đã tăng liên tục từ 337 USD năm1997 đã lên đến 823 USD năm 2007. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theohướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dịch vụ. Tỷ trọng nông, lâm nghiệpvà thủy sản ngày cảng giảm…tất cả những yếu tố đó tạo điều kiện thuận lợicho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục bỏi khi nào đời sống vật chất, tinhthần được đảm bảo thì con người mới có cơ hội để học tập, giáo dục mớiđược đầu tư thích đáng.Bên cạnh những thành tựu đó thì nước ta cũng đang phải đối mặt vớinhững vấn đề rất cấp bách như: tài nguyên thiên nhiên đang bị cạn kiệt, môitrường ô nhiễm nghiêm trọng, suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phậnkhông nhỏ thanh thiếu niên rơi vào các tệ nạn như: cờ bạc, rượu chè…. Dovậy, hơn bao giờ hết sự nghiệp giáo dục càng đóng vai trò quan trọng gópphần tạo nên những nhận thức mới điều chỉnh mối quan hệ giữa con ngườivới con người, giữa con người với tự nhiên.Mặt khác, nền kinh tế nước ta có mức thu nhập thấp. Các chỉ số và kếtcấu hạ tầng, phát triển con người vẫn ở thứ hạng dưới so với các nước trongkhu vực và trên thế giới. Năng xuất lao động còn thấp, sản xuất chủ yếu vẫn22 dựa trên công nghệ lạc hậu. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhưng còn tăngchậm: tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP còn thấp, tỷ trọng nôngnghiệp tuy có giảm nhưng vẫn ở mức khá cao. Kết cấu kinh tế - xã hội chưađáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước, hiệu lực quản lý của nhà nướcđối với nền kinh tế - xã hội còn thấp, thể chế kinh tế thị trường định hướng xãhội chủ nghĩa còn nhiều vướng mắc.Hơn nữa, giáo dục và đào tạo ở Việt Nam còn nhiều bất cập, hạn chế sovới thời đạivà sự phát triển của đất nước:Thứ nhấ t , chúng ta đã dừng quá lâu ở một nền giáo dục chú trọng trangbị kiến thức chuyên môn . Không khó nhâ ̣n ra điề u này . Các chương trình đàotạo từ phổ thông đến đại học , sau đa ̣i ho ̣c đề u dày đă ̣c các kiế n thức cu ̣ thể .Với lươ ̣ng tri thức mới đươ ̣c sản sinh ngày càng nhiề u và liên tu ̣c đươ ̣c câ ̣pnhâ ̣t vào chương triǹ h thì tiǹ h tra ̣ngquá tải là không th ể khắc phục , nế ukhông nói là sẽ ngày càng trầ m tro ̣ng hơn . Viê ̣c nhớ những kiế n thức ấ y đãkhó, vâ ̣n du ̣ng nó vào cuô ̣c số ng la ̣i còn khó hơn . Tri thức cu ̣ thể dù cho mớiđến đâu vẫn là cái đã biết nên luôn la ̣c hâ ̣u so với thực tiễn.Theo triế t lý tro ̣ng kiế n thức chuyên môn nên các trường đa ̣i ho ̣c ở Viê ̣tNam đươ ̣c tổ chức theo hê ̣ thố ng đa ̣i ho ̣c chuyên ngành . Mỗi ngành hay mô ̣tkhố i ngành có mô ̣t (mô ̣t số ) trường đa ̣i ho ̣c , như trường đa ̣i ho ̣c Thủ y lơ ̣i ,trường đa ̣i ho ̣c Xây dựng , trường đa ̣i ho ̣c Nông nghiê ̣p , trường đa ̣i ho ̣c Kiế ntrúc, trường đa ̣i ho ̣c Y, trường đa ̣i ho ̣c Dươ ̣c…. Những trường đa ̣i ho ̣c chuyênngành đã đáp ứng rất tốt nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế kế hoạ ch hóa trướcđây, nhưng đang bô ̣c lô ̣ những bấ t câ ̣p trước nhu cầ u phát triể n của đấ t nướctrong bố i cảnh kinh tế thi ̣trường . Nhiề u trường đang tự phát triể n theo hướngđa ngành hóa . Hạn chế của những trường chuyên ngành (đơn ngành) còn ởchỗ hạn chế việc nghiên cứu và giảng dạy theo hướng liên ngành và rất thiếusự bổ sung cho nhau giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.23 Để phu ̣c vu ̣ mu ̣c tiêu giáo du ̣c trang bi ̣kiế n thức chuyên môn , hê ̣ thố ngphân loa ̣i môn chiń h , môn phu ̣ cũng được tiến hành một cách giản đơn nhưđương nhiên phải thế (trong khi đó phương châm của Đảng là giáo du ̣c toàndiê ̣n). Đặc biệt nghiêm trọng là hệ thống thi cử , đánh giá . Coi viê ̣c nhớ kiế nthức chuyên môn là quan t rọng nhất nên việc thi cử tuyển đầu vào , kiể m tratrong quá triǹ h ho ̣c tâ ̣p và đánh giá đầ u ra đề u lấ y viê ̣c hỏi kiế n thức cu ̣ thểlàm mục tiêu chủ yếu . Phương thức thi cử nhằ m đánh giá kiế n thức chuyênmôn (cụ thể) sinh ra hê ̣ lu ̣y nan giải và những căn bê ̣nh trầ m kha khó lòng cứuchữa. Đó là học vẹt, học tủ và quay cóp.Thứ hai, mô ̣t ha ̣n chế lớn của giáo du ̣c và đào ta ̣o nước ta là viê ̣c da ̣y vàhọc không gắn chặt với thực tiễn , nhấ t là các trường đại học . Đa phầ n cácchương triǹ h đào ta ̣o hiê ̣n nay là những gì nhà trường và các thầ y cô đem ápđặt cho người học, chứ chưa phải là những cái xã hội cần. Có một nguyênnhân quan trọng là ở nước ta trong một thời gian dài, cung và cầu của giáodục đại học mất cân đối nghiêm trọng. Việt Nam là nước có truyền thống hiếuhọc và trọng học nên số người có nguyện vọng đi học (đúng ra là số gia đìnhmong muốn con vào đại học) thì đông mà số trường đại học (tốt) lại rất ít nêncác cơ sở đào tạo đại học không có nhiều động lực để đổi mới. Chương trìnhcũ, phương pháp dạy không thay đổi, chất lượng đào tạo không nâng cao cũngvẫn có rất đông người tranh nhau vào học. Những tiêu chí đánh giá về chấtlượng giáo dục quốc tế dường như ảnh hưởng không nhiều lắm đến cáctrường đại học nước ta.Thứ ba, cũng chính vì động lực đổi mới không cao và do một sốnguyên nhân khác nữa, nền giáo dục của chúng ta tương đối khép kín. Mặc dùsố lượng cán bộ của ngành giáo dục (bao gồm cả quản lý và tham gia giảngdạy) có cơ hội đi thăm quan nước ngoài rất nhiều , nhưng dường như viê ̣c ho ̣ctâ ̣p nước ngoài chưa có mô ̣t chương triǹ h thâ ̣t bài bản với những mu ̣c tiêu xác24 đinḥ nên kế t quả không như mong muố n . Điạ điể m tham quan , vấ n đề tim̀hiể u trùng lặp, những kinh tiế p thu manh mún , thiế u đồ ng bô ̣…Do vâ ̣y về cơbản, hê ̣ thố ng giáo du ̣c và các chương triǹ h của các cơ sở đào ta ̣o ở nước ta sovới các nước tiên tiế n trên thế giới còn có khoảng cách khá xa. Và đặc b iê ̣tđiề u đáng nói là tiń h liên thông quố c tế của hê ̣ thố ng giáo du ̣c nói chung vàcủa các cơ sở đào tạo nước ta nói riêng còn rất hạn chế. Nế u như ở nướcngoài (kể cả các nước Đông Nam Á ), các trường đại học có thể dễ dàng traođổ i sinh viên với nhau vì ho ̣ công nhâ ̣n hê ̣ thố ng tiń chỉ của nhau, thì điều nàycòn rất khó khăn với các trường đại học nước ta.Sự liên thông trong nước cũng còn không it́ vấ n đề. Đó là sự phân luồ ngtrong giáo dục phổ thông trung học, sự liên thông giữa các cấ p ho ̣c… Điề u nàykhiế n cho nề n giáo du ̣c chưa phát huy hế t đươ ̣c vi ̣trí và vai trò của miǹ .hThứ tư, điề u thấ y rõ và thường đươ ̣c nói tới nhiề u nhấ t khi đề câ ̣p đế nnhững h ạn chế của giáo dục Việt Nam là sự thiếu thốn , nghèo nàn về cơ sởvâ ̣t chấ t , là chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng đối với đội ngũ những ngườilàm giáo dục . Có thể nói trong những năm qua , Đảng và Nhà nước đã cónhững cố gắ ng lớn trong đầ u tư cho giáo du ̣c . Riêng năm 2013, mă ̣c dù nề nkinh tế đấ t nước đang trong thời kỳ cực kỳ khó khănlĩnh vực giáo dục , đào tạo và dạy nghề vẫn chiế m, nhưng kinh phí cho20% tổng chi ngân sáchNhà nước. Tuy nhiên, tính ra số kinh phí thực thì so ngay với mô ̣t trường đa ̣ihọc ở Đông Nam Á (như Singapore, Thái Lan, Malaysia…) cũng đã rất thấp .Nguồ n kinh phí ha ̣n he ̣p la ̣i đươ ̣c sử du ̣ng chưa hơ ̣p lý, đầ u tư manh mún ,giàn trải và hiệu quả thấ p, đó là chưa nói tới nguồ n lực bi ̣suy hao vì nhữngdự án lañ g phí lớn .Với bối cảnh quốc tế cũng như tình hình trong nước đòi hỏi Đảng vàNhà nước ta phải tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo ởViệt Nam hiện nay.25 1.3. Nội dung sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi mới giáo dụcvà đào tạoGiáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu không nhỏ,góp phần quan trọng và o thành công của sự nghiê ̣p đ ổi mới và đưa nước tathoát khỏi tiǹ h tra ̣ng mô ̣t nước nghèo.Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo nước tavẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu để làm động lực quan trọng nhất chophát triển. Nhiều hạn chế, yếu kém của giáo dục và đào tạo vẫn chưa đượckhắc phục cơ bản, có mặt nặng nề hơn . Chính vì vậy , đổi mới căn bản , toàndiện giáo dục và đào tạo đang trở thành một yêu cầu khách quan và cấp báchcủa sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệTổ quốc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.1.3.1. Thực hiện đổi mới giáo dục vàđào tạo trong toàn bộ hệ thốngquốc dân ở tất cả các cấp học, bậc họcĐể có thể tiến hành đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam, có rấtnhiều chủ trương, giải pháp được đưa ra, trong đó có thực hiện đổi mới giáodục và đào tạo trong toàn bộ hệ thống quốc dân ở tất cả các cấp học, bậc học:Thứ nhất, đối với giáo dục mầm non , giúp trẻ phát triển thể chất , tìnhcảm, hiể u biế t , thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách , chuẩnbị tố t cho trẻ bước vào lớp 1. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ5 tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiế p theovà miễn học phí trước năm 2020. Từng bước chuẩn hóa hệ thống các trườngmầm non. Phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợpvới điều kiện của từng địa phương và cơ sở giáo dục.Thứ hai , đối với giáo dục phổ thông , tập trung phát triển trí tuệ , thểchất, hình thành phẩm chất , năng lực công dân , phát hiện và bồi dưỡng năngkhiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dụctoàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại26 ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thựctiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời.Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn saunăm 2015. Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở (hết lớp 9) cótri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung họccơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giaiđoạn học sau phổ thông có chất lượng . Nâng cao chấ t lươ ̣ng phổ cập giáodục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020.Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độgiáo dục trung học phổ thông và tương đương.Thứ ba, đối với giáo dục nghề nghiê ̣p , tập trung đào tạo nhân lực cókiế n thức , kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp . Hình thành hệ thống giáodục nghề nghiê ̣p với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghềnghiệp theo hướng ứng dụng , thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lựckỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế.Thứ tư, đối với giáo dục đại học , tập trung đào tạo nhân lực trình đô ̣cao, bồ i dưỡng nhân tài , phát triển phẩm chất và năng lực tự ho ̣c , tự làm giàutri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện ma ̣ng lưới các cơ sở giáo du ̣c đa ̣ihọc, cơ cấ u ngành nghề và trình độ đào tạo phù hơ ̣p với quy hoa ̣ch phát triểnnhân lực quốc gia ; trong đó , có mô ̣t số trường và ngành đào ta ̣o ngang tầ mkhu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hơ ̣p với nhu cầ u pháttriển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổquốc và hội nhập quốc tế.Thứ năm, đối với giáo dục thường xuyên, bảo đảm cơ hội cho mọingười, nhất là ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, các đối tượng chính sáchđược học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ vàchất lượng cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi27 nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững. Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dụcthường xuyên và các hình thức học tập, thực hành phong phú, linh hoạt, coitrọng tự học và giáo dục từ xa.Thứ sáu, đối với việc dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc chongười Việt Nam ở nước ngoài, có chương trình hỗ trợ tích cực việc giảng dạytiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam ở nướcngoài, góp phần phát huy sức mạnh của văn hóa Việt Nam , gắn bó với quêhương, đồng thời xây dựng tiǹ h đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nướcPhải xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, họctốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựngxã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiệnđại hoá, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục vàđào ta ̣o; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấuđến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.1.3.2. Đổi mới ở tất cả các nội dung của giáo dục và đào tạoTrước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, đặc biệt là sự bùng nổ của khoahọc và công nghệ thể hiện thông qua các lý thuyết, các thành tựu mới và khảnăng ứng dụng cao, rộng và nhanh vào thực tiễn buộc chương trình giáo dụcphải xem xét và có những điều chỉnh mới. Từ những thập kỷ cuối thế kỷ XX,chương trình của các nước đang hướng tới việc thực hiện yêu cầu nâng caochất lượng giáo dục và đào tạo, trực tiếp góp phần cải thiện chất lượng nguồnnhân lực, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, khắc phụctình trạng giáo dục nặng nề, thoát ly đời sống, nhấn mạnh tính hệ thống, yêucầu quá cao về mặt lý thuyết mà coi nhẹ những tri thức và kỹ năng có liênquan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày. Xu thế đổi mới cũng nhằm khắcphục tình trạng sản phẩm của giáo dục không đáp ứng được yêu cầu biến đổi28 nhanh và đa dạng của sự phát triển xã hội, sự bất bình đẳng về điều kiện, trìnhđộ giữa các địa phương và khu vực.Trong bốn nội dung giáo dục như: đức, trí, thể, mỹ thì hiện nay khâumỹ bị coi nhẹ nhất và thực tế hoạt động này chưa được tiến hành tương xứngvới yêu cầu của nó, trong khi đó đây là lĩnh vực hết sức quan trọng. Xã hộingày càng phát triển thì nhu cầu về giáo dục thẩm mỹ càng lớn. Giáo dụcthẩm mỹ là con đường thuận lợi nhất để giáo dục đạo đức và rộng hơn là giáodục tính nhân văn và hình thành nhân cách cũng như thế giới tinh thần củacon người. Giáo dục thẩm mỹ là một phương cách hữu hiệu nhất giúp giữ gìnvà phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.Trong mục tiêu giáo dục cần đặc biệt quan tâm đến việc hình thành ở thếhệ trẻ những phẩm chất cần thiết cho việc xây dựng và phát triển đất nướctrong thời kỳ mới như tính trung thực, óc phê phán, tư duy sáng tạo, tinh thầnhọc hỏi, dám làm, dám chịu trách nhiệm và lòng khoan dung nhân ái. Trên cơsở đó thiết kế lại chương trình giáo dục phổ thông và chương trình đào tạo đạihọc cũng như chương trình, nội dung giảng dạy của từng môn học cho phù hợpvới mục tiêu trên, đảm bảo tính thống nhất và xuyên suốt từ mẫu đến lớp 12.Đổi mới chương trình giáo dục và sách giáo khoa ở nước ta được coi làmột tất yếu khách quan. Dựa trên những thành tựu mà nền giáo dục trongnhững năm qua đã đạt được, khắc phục những hạn chế và thiếu sót và dựa vàođiều kiện mới để xây dựng chương trình giáo dục và sách giáo khoa mới đápứng được những đòi hỏi của thực tiễn. Đổi mới chương trình và sách giáo khoakhông có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn nội dung hiện tại, vì chương trình giáo dụcvà sách giáo khoa mà chúng ta đã xây dựng đó là cả một quá trình nghiên cứu,tìm tòi, nên đó là điều kiện, tiền đề trên cơ sở đó để bổ sung và phát triển.Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi như hiện nay, nền giáo dục vàđào tạo cũng phải có những điều chỉnh để có thể thích ứng và sự diều chỉnh29 đó là hợp với quy luật. Tuy nhiên, mỗi người lại có những điều chỉnh khácnhau. Mỗi người có một ý kiến khác nhau song tựu chung lại có thể khẳngđịnh: giáo dục và đào tạo Việt Nam muốn nâng cao chất lượng thì cần phải cónhững giải pháp đổi mới. Đổi mới ở đây không phải chỉ đổi mới về nội dungmà chúng ta còn cần phải đổi mới cả về phương pháp dạy - học.Chất lượng dạy học phụ thuộc vào nhiều thành tố, trong một hệ thốngbao gồm nhiều yếu tố như: mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phương phápdạy học… trong đó, phương pháp dạy học là thành tố trung tâm nhất, mỗingười giáo viên phải am hiểu sâu sắc nội dung dạy học, làm chủ kiến thức vàbiết cách truyền tải kiến thức đó đến với học sinh. Mặt khác, học sinh, sinhviên là người chủ thể trong học tập và tu dưỡng. Chủ thể phải tích cực, tựgiác, chủ động và sáng tạo trong việc lĩnh hội tri thức.1.3.3. Kết hợp các cấp, các ngành cùng thực hiện đổi mới giáo dục vàđào tạoCông cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt làyêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và cơ cấu lại nền kinhtế theo hướng chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao đòi hỏi giáo dục vàđào tạo phải đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân, nhanh chónggóp phần tạo ra đội ngũ nhân lực có chất lượng cao. Để làm được điều này thìcần phải có sự kết hợp của các cấp, các ngành cùng thực hiện đổi mới giáodục và đào tạo. Trong đó:Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đàotạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo du ̣c và đào ta ̣o tố i thiể u ở mức20%tổ ng chi ngân sách ; chú trọng nâng cao hiê ̣u quả sử du ̣ng vốn ngân sáchTừng bước bảo đảm đủ kinh phí hoa ̣t đô ̣ng chuyên môn cho cdục, đào ta ̣o công lập . Hoàn thiện chính sách học phí .30ác cơ sở giáo. Đối với giáo dục mầm non và phổ thông , Nhà nước ưu tiên tập trungđầ u tư xây dựng , phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợđể bảo đảm từng bước hoàn thành mục tiêu phổ câ ̣p theo luật định . Khuyế nkhích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hộivề giáo du ̣c chấ t lươ ̣ng cao ở khu vực đô thi ̣ .Đối với giáo dục đại học và đào tạo nghề nghiệ p, Nhà nước tập trungđầ u tư xây dựng mô ̣t số trường đa ̣i ho ̣c, ngành đào tạo trọng điểm , trườngđa ̣i ho ̣c sư pha ̣m . Thực hiê ̣n cơ chế đặt hàng trên cơ sở hệ thống định mứckinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của một số loại hình dịch vụ đào tạo(không phân biệt loa ̣i hiǹ h cơ sở đào ta ̣o), bảo đảm chi trả tương ứng vớichất lượng, phù hợp với ngành nghề và trình độ đào tạo . Minh bạch hóa cáchoạt động liên danh , liên kết đào ta ̣o , sử du ̣ng nguồ n lực công ; bảo đảm sựhài hòa giữa các lơ ̣i ić h với tích luỹ tái đầu tư .Đẩy mạnh xã hội hóa , trước hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáodục đại học ; khuyế n khić h liên kế t với các cơ sở đào ta ̣o nước ngoài có uytín. Có chính sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục và đàotạo trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người học , người sử dụng lao động vàcơ sở giáo dục, đào tạo. Đối với các ngành đào tạo có khả năng xã hội hóacao, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào dântộc thiểu số và khuyến khích tài năng . Tiến tới bình đẳng về quyề n đươ ̣cnhận hỗ trơ ̣ của Nhà nước đố i với người ho ̣c ở trường công lâ ̣p và trườngngoài công lập . Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trơ ̣ đối với các đố i tươ ̣ngchính sách , đồ ng bào dân tô ̣c thiể u số và cơ chế tín dụng cho học sinh , sinhviên có hoàn cảnh khó khăn đươ ̣c vay để ho ̣c . Khuyến khích hình thành cácquỹ học bổng , khuyế n ho ̣c , khuyế n tài , giúp học sinh , sinh viên nghèo ho ̣cgiỏi. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tíchxuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.31 Khuyến khích các doanh nghiệp , cá nhân sử dụng lao động tham giahỗ trợ hoa ̣t đô ̣ng đào tạo . Xây dựng cơ chế , chính sách tài chính phù hơ ̣p đốivới các loa ̣i hì nh trường. Có cơ chế ưu đãi tín dụng cho các cơ sở giáo dục,đào tạo. Thực hiện định kỳ kiểm toán các cơ sở giáo dục - đào tạo.Tiế p tu ̣c thực hiện mục tiêu kiên cố h óa trường, lớp học ; có chínhsách hỗ trợ để có mă ̣t bằ ng xây dựng trường . Từng bước hiện đại h óa cơ sởvật chất kỹ thuật , đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin . Bảo đảm đến năm2020 số học sinh mỗi lớp không vượt quá quy định của từng cấp học.Phân định rõ ngân sách chi cho giáo dục mầm non, giáo dục phổthông, giáo dục nghề nghiê ̣p và giáo dục đại học với ngân sách chi cho cơ sởđào tạo, bồi dưỡng thuộc hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang. Giámsát chặt chẽ, công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí.Quán triệt sâu sắ c và cụ thể hóa các quan điể m, mục tiêu , nhiê ̣m vu ̣,giải pháp đổ i mới căn bản , toàn diện nền giáo dục và đào ta ̣o trong hê ̣ thố ngchính trị , ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận caocoi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nâng cao nhận thức về vaitrò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộquản lý giáo dục; người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; giađình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dụcnhân cách, lối sống cho con em mình.Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhậnthức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá , giám sát và phảnbiện của toàn xã hội đối với công cuộc đổ i mới , phát triển giáo dục .1.3.4. Kết hợp tổng hợp các nguồn lực phục vụ cho đổi mới giáo dụcvà đào tạoĐể tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, một biệnpháp không thể không kể đến, đó là phải kết hợp tổng hợp các nguồn lực phục32 vụ cho đổi mới giáo dục và đạo tạo, trong đó phải kết hợp cả nguồn lực trongnước và nguồn lực nước ngoài.Thứ nhất, đối với nguồn lực trong nước:Sự nghiệp giáo dục được thực hiện nhanh hay chậm, có hiệu quả haykhông phụ thuộc nhiều vào cơ chế, vào công tác quản lý giáo dục. Trước thờikỳ đổi mới, nền giáo dục Việt Nam tồn tại nhiều hạn chế mà một trong nhữngnguyên nhân lớn nhất là do tư duy giáo dục chậm được đổi mới, chưa theo kịpyêu cầu phát triển của đất nước cũng như đòi hỏi của sự chuyển đổi cơ chếquản lý. Bên cạnh đó cơ chế quản lý giáo dục cũng chưa thích ứng với nềnkinh tế thị trường và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Quản lýnhà nước con mang nặng tính quna liêu, chưa thoát khỏi tình trạng ôm đồm,cùng với tư tưởng nóng vội, chủ quan “đốt cháy giai đoạn”, tư tưởng lac hậu,bảo thủ trong giáo dục. Vì vậy, để khắc phục những yếu kém trong công tácquản lý giáo dục thì chúng ta cần phải tiến hành đổi mới cơ chế, chính sáchquản lý giáo dục.Để khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý giáo dục, chúng taphải tiến hành đổi mới theo hướng: thống nhất đổi mới quản lý nhà nước vềgiáo dục và đào tạo, hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách giáo dục,thực hiện phân cấp quản lý mạnh đối với các địa phương và các cơ sở giáodục, đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn bộ hệ thống giáo dục từ trungương đến địa phương, xây dựng và triển khai các dự án đổi mới cơ chế tàichính cho giáo dục nhằm đảm bảo tất cả mọi người đều được học hành…Thứ hai, đối với nguồn lực ngoài nước:Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh như vũbão. Qúa trình hội nhập và toàn cầu hóa là tất yếu phổ biến đối với mọi quốcgia. Trong bối cảnh hội nhập toàn diện, Việt Nam có cơ hội tiếp cận với cácnước phát triển. Tuy nhiên, hội nhập quốc tế đã đặt ra cho ngành giáo dục thử33 thách hết sức cam go. Toàn cầu hóa có thể làm tăng khoảng cách về kinh tế vàtri thức giữa Việt Nam với các nước khác. Để tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn,tiến kịp cùng với sự phát triển của thế giới, chúng ta phải đẩy mạnh công cuộcđổi mới giáo dục và đào tạo, bên cạnh việc tiếp thu có chọn lọc những thànhtựu của nền giáo dục và đào tạo của nước nhà, Việt Nam cần đi tắt, đón đầutiếp thu những thành tựu của các nước trên thế giới, đặc biệt là những thànhtựu về khoa học công nghệ vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, tạođộng lực cho sự phát triển đất nước.34 Chƣơng 2THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở NƢỚC TAHIỆN NAY2.1. Những thành tựu của giáo dục và đào tạo ở Việt Nam và nguyênnhân của những thành tựu đó2.1.1. Những thành tựu của giáo dục và đào tạo ở Việt NamBước sang thế kỷ XXI, nền giáo dục nước ta đã trải qua một chặng đườngdài đổi mới và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.Thứ nhất, về hệ thống giáo dục và đào tạo:Chúng ta đã xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối hoànchỉnh, thống nhất và đa dạng hóa được hình thành với đầy đủ các cấp học,ngành học từ mầm non đến đào tạo sau đại học. Mạng lưới trường trung họccơ sở và trung học phổ thông được mở rộng xây dựng trên phạm vi toànquốc, nhiều huyện miền núi đã có trường nội trú và bán trú cho con em dântộc ít người có thể đến trường đê học tập. Các trường lớp, trung tâm dạy nghềphát triển dưới nhiều hình thức. Các trường đại học, cao đẳng được thành lậpở hầu hết các khu dân cư lớn, các vùng, các địa phương, đặc biệt như vùngchậm phát triển như Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long.Cả nước đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểuhọc vào năm 2000; phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010; đang tiếntới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; củng cố và nâng cao kết quả xóamù chữ cho người lớn. Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất là đốivới đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; cơ bản bảo đảmbình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo.Hệ thống giáo dục đã bước đầu được đa dạng hóa cả về loại hình,phương thức và nguồn lực, từng bước hòa nhập với xu thế chung của thế giới.Từ chỗ hệ thống giáo dục chủ yếu là loại hình chính quy thì hiện nay đã xuất35 hiện thêm loại hình không chính quy, có hình thức đào tạo từ trong nước đếnliên kết với nước ngoài, thực hiện thu học phí với hầu hết các cấp học.Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống giáo dục đầy đủ các cấp họcở mọi vùng, miền với nhiều loại hình trường lớp với số lượng học sinh đếntrường ở các cấp ngày một tăng. Năm học 2004 - 2005, đã có hơn 22 triệu họcsinh, sinh viên theo học trong hơn 37.000 cơ sở giáo dục - đào tạo.Giáo dục đại học, cao đẳng cũng ngày càng được mở rộng về quy môđào tạo, cơ sở vật chất ngày càng được nâng cấp, chương trình đào tạo dầndần được đổi mới. Nền giáo dục đại học Việt Nam một mặt đã đáp ứng xuhướng thế giới là tiến tới phổ cập giáo dục đại học, mặt khác vẫn giữ nền tảnggiáo dục tinh hoa.Thứ hai, về chất lượng giáo dục và đào tạo:Chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo đã có chuyểnbiến. Nội dung dạy học và kiến thức của học sinh trung học phổ thông đã cónhững tiến bộ và toàn diện hơn. Trình độ hiểu biết, năng lực tiếp cận tri thứcmới của một bộ phận học sinh, sinh viên được nâng cao. Số đông sinh viên tốtnghiệp đại học, cao đẳng có nhiều hoài bão lập thân, lập nghiệp và có tinhthần tự lập cao. Chất lượng đào tạo của một số ngành đào tạo khoa học càcông nghệ đã được nâng cao hơn.Trình độ hiểu biết, năng lực tiếp cận tri thức mới của một bộ phận dântrí, học sinh, sinh viên đã được nâng cao. Số học sinh trung học phổ thông đạtgiải quốc gia, quốc tế ngày càng nhiều, chất lượng các ngành khoa học cơ bảnvà khoa học công nghệ đã được nâng cao, đào tạo được đông đảo một đội ngũcán bộ khoa học từ cử nhân đến tiến sĩ đã và đang công tác và có nhiều cốnghiến quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.Đội ngũ giảng viên tăng cả về số lượng và nâng cao chất lượng.36 Những năm qua, trong khi thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh sựnghiêp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đề ranhiều chủ trương, chính sách và giải pháp thúc đẩy sự nghiêp đào tạo và pháttriển nguồn nhân lực của nước nhà. Chúng ta đã đạt được những thành tựuđáng kể trong phát triển con người nói chung, trong giáo dục, đào tạo và pháttriển nguồn nhân lực, nói riêng. Sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhânlực ở nước ta trong những năm qua, đặc biệt mấy năm gần đây đã đạt đượcnhững thành tựu đáng kể và có bước phát triển tốt. Báo cáo Chính trị tại Đạihội Đảng toàn quốc lần thứ XI đánh giá: “Quy mô giáo dục tiếp tục được pháttriển. Đến năm 2010, tất cả các tỉnh, thành phố đã đạt chuẩn phổ cập giáo dụctrung học cơ sở. Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng, năm 2010 đạt 40% tổng sốlao động đang làm việc. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học,công nghệ được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục - Đào tao, hiện nay cả nước đã có2.052 cơ sở dạy nghề, trong đó có 55 trường cao đẳng, 242 trường trung cấp.Ngoài hệ thống đào tạo nói trên, tham gia vào đào tạo nghề còn có 632 trungtâm, 1.123 cơ sở giáo dục, lớp dạy nghề của các doanh nghiệp, các làng nghề.Năm 2003-2004 tổng số sinh viên đại học và cao đẳng có 1.131.030 người,đến năm 2007- 2008 đã tăng lên 1.603.484 người. Năm 2008 có 233.966 sinhviên ra trường, trong đó số có 152.272 sinh viên tốt nghiệp đại học và 81.694người tốt nghiệp cao đẳng. Số người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đều tăngnhanh. Theo số liệu thống kê năm 2008, cả nuớc có trên 14.000 tiến sĩ và tiếnsĩ khoa học, 1.131 giáo sư; 5.253 phó giáo sư; 16 nghìn người có trình độ thạcsĩ; 30 nghìn cán bộ hoạt động khoa học và công nghệ; 52.129 giảng viên đạihọc, cao đẳng, trong đó có 49% của số 47.700 có trình độ thạc sĩ trở lên, gần14 nghìn giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, 11.200 giáo viên dạy nghề và925 nghìn giáo viên hệ phổ thông. Số trường đại học tăng nhanh. Tính đến37 đầu năm 2007, ở nước ta có 143 trường đại học, 178 trường cao đẳng, 285trường trung cấp chuyên nghiệp và 1.691 cơ sở đào tạo nghề. Cả nước hiện có74 trường và khối trung học phổ thông chuyên với tổng số 47,5 nghìn họcsinh tại 63/64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 7 trường đại họcchuyên. Năm 2008, cả nước có 275 trường Trung cấp chuyên nghiệp, 209trường cao đẳng, 160 trường Đại học và 27.900 trường phổ thông, 226 trườngdân tộc nội trú….[24].Qua những số liệu ở trên, chúng ta có thể thấy chất lượng giáo dục vàđào tạo ở nước ta trong những năm vừa qua đã đạt được những thành tựu rấtđáng tự hào.Thứ ba, về quy mô giáo dục và đào tạo:Quy mô giáo dục và mạng lưới giáo dục được phát triển mạnh mẽ, đápứng tốt hơn nhu cầu học tập của toàn xã hội.Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số trẻ trong độ tuổi bướcvào cấp học mầm non năm học 1999-2000 là 2.496.788, năm học 2004-2005là 2.754.094, đến năm học 2010- 2011, số lượng này tăng lên 3.599.663 em,tăng 1.102.875 so với năm học 1999 - 2000. Năm học 1999 - 2000, nước ta có153 trường đaị học và cao đẳng, (trong đó có 69 trường đại học và cao đẳng là84 trường), năm học 2004 - 2005 số trường lên là 230 trường (trong đó có 93trường đại học, 137 trường cao đẳng), đến năm học 2010 - 2011, số trườngđại học và cao đẳng lên đến 386 trường (đại học là 163 trường, cao đẳng là223 trường). Như vậy, so với năm học 1999 - 2000 thì số trường đại học vàcao đẳng tính đến năm học 2010 - 2011 đã tăng thêm hơn 2,5 lần.Tỷ lệ laođộng đã qua đào tạo nghề so với tổng số đang làm việc trong nền kinh tế quốcdân đtăng liên tục từ 16% (2000) lên 26,2% (2005) và 40% (2010) [26].Quy mô đào tạo có 1.401 nghìn sinh viên đại học trong đó có 984 nghìnsinh viên chính quy (70,2%) và 417 nghìn sinh viên vừa học vừa làm (29,8%)38 và 781 nghìn sinh viên cao đẳng, trong đó 660 nghìn sinh viên chính quy(84,5%) và 121 nghìn sinh viên vừa học vừa làm (15,5%) [26].Các trường trung học phổ thông chất lượng cao được hình thành ởnhiều địa phương. Nhiều trường đại học đã tổ chức dạy học theo các chươngtrình tiên tiến trên thế giới. Nước ta đã tăng cường sự gắn kết giữa hoạt độngkhoa học công nghệ với hoạt động đào tạo sau đại học, tập trung chủ yếu vàocác lĩnh vực: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu,khoa học nông - lâm - ngư nghiệp và khoa học giáo dục. Để đáp ứng tốt hơnyêu cầu cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đấtnước, nâng cao hiệu quả đào tạo, trong những năm gần đây ngành giáo dục vàđào tạo đã tích cực đẩy mạnh việc thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu xã hội.Thứ tư, về công tác quản lý giáo dục và đào tạo:Công tác quản lý giáo dục đã có nhiều chuyển biến. Công tác quản lýchất lượng đã được chú trọng với việc tăng cường hệ thống đánh giá và kiểmtra chất lượng. Đến năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việcxây dựng đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo, trong đócó đề án thu tiền học phí. Việc phân cấp quản lý giáo dục cho các địa phươngvà sở giáo dục trong tuyển dụng giáo viên, sử dụng ngân sách đầu tư cho giáodục, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, thực hiện chương trình sách giáokhoa phù hợp với đặc điểm đối tượng của học sinh, sinh viên và điều kiện cụthể với từng vùng, miền.Công tác xã hội hóa giáo dục đã đem lại hiệu quả, chuyển biến ban đầu,việc huy động nguồn lực cho giáo dục đã đạt những kết quả bước đầu. Cáclực lượng xã hội tham gia ngày càng tích cực vào việc huy động trẻ em đếntrường, đặc biệt là trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc giám sát,đánh giá và thiết kế cho giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trường học, đầu tưmở trường lớp, đóng góp kinh phí cho giáo dục dưới nhiều hình thức khác39 nhau. Tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục tăng lên đáng kể, năm 2005 chi phícho giáo dục là 18% tổng ngân sách Nhà nước, đến năm 2010 tăng lên20%tổng ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, ngành giáo dục đã huy độngđược sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và đầutư nước ngoài cho ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam.Thứ năm, về chính sách giáo dục và đào tạo:Việc thực hiện công bằng giáo dục trong xã hội đã được cải thiện rõ rệt,đặc biệt là việc tăng cơ hội học tập cho trẻ em gái, trẻ em người dân tộc, conem gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, con nhà thươngbinh, liệt sỹ. Việc miễn, giảm học phí, cấp học bổng và các chính sách hỗ trợkhác đã tạo điều kiện cho đại bộ phận con em gia đình khó khăn, diện chínhsách được học tập.Từ năm học 2007 -2008, học sinh học nghề, sinh viên cao đẳng, đại họccó hoàn cảnh khó khăn được vay để chi trả cho việc học hành. Những nămqua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương hỗ trợ thu hút giáo viênmiền xuôi lên công tác trên khu vực miên núi, vùng cao, hải đảo xa xôi, cónhiều chính sách ưu tiên, ưu đãi hợp lý đối với con em dân tộc, con em giađình chính sách, tạo điều kiện tốt nhất cho các em được tham gia học tập nhưcho sinh viên các trường đại học, cao đẳng được vay vốn với lãi suất thấp.Năm 2013 - 2014 đã có sự điều chỉnh số tiền cho vay đối với học sinh, sinhviên, mức cho vay đã được tăng thêm 100.000 đồng/tháng/học sinh sinh viên,tức đã tăng lên 11 triệu/học sinh sinh viên/năm. Dự kiến trong học kỳ 1 nămhọc 2015 lượng vốn cho vay tăng thêm khoảng 650 tỷ đồng. Như vậy, tổng sốvốn cho vay học kỳ 1 là khoảng 3.000 tỷ đồng, dự kiến cả năm sẽ cho vaykhoảng 5.500 tỷ đồng. Với số tiền cho vay như vậy thì sinh viên có thể trangtrải cho việc học tập và sinh hoạt hằng ngày. Tiền gốc và lãi Nhà nước sẽ thu40 lại sau khi sinh viên ra trường có việc làm ổn định. Do đó mà giáo dục ở cácvùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có tiến bộ rõ rệt.Trong những năm qua, để thúc đẩy giáo dục và đào tạo, nâng cao chấtlượng dạy và học, Nhà nước đã thực hiện xã hội hóa để huy động tiềm năngcủa các thành phần kinh tế cho giáo dục và đào tạo. Ngân sách Nhà nước đầutư cho giáo dục và đào tạo đã tăng từ 15% năm 2000 lên 18% năm 2005 vớicơ cấu tăng chi cho những nhiệm vụ trọng tâm của ngành như đổi mớichương trình, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường giáo dục miền núi.Như vậy, những thành tựu của giáo dục và đào tạo nước đã khẳng địnhvai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong việc nâng cao dân trí, đào tạonhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Nhờ những thành tựu giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác mà chỉ số pháttriển con người (HDI) của nước ta theo bảng xếp hạng của Chương trình pháttriển Liên hiệp quốc trong những năm gần đây có những tiến bộ đáng kể.Những thành tựu của nền giáo dục và đào tạo đã, đang và ngày càng đóng gópquan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị củađất nước trong 20 năm đổi mới.2.1.2. Nguyên nhân của thành tựu đóSự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và chính quyền cáccấp, sự quan tâm tham gia đóng góp của các tổ chức kinh tế - xã hội và toàndân đối với nền giáo dục nước nhà đã góp phần quan trọng quyết định đến sựthành công của sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam. Sự lãnh đạo đúngđắn của Đảng và Nhà nước được thể hiện thông qua những chính sách như:thực hiện chỉ đạo triển khai phổ cập giáo dục trung học cơ sở trong phạm vicả nước, đổi mới chương trình sách giáo khoa… và nhiều giải pháp nhằmkhắc phục những hạn chế, điều chỉnh cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn41 nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội củađất nước.Trong hầu hết các văn bản chỉ đạo của Đảng về giáo dục và đào tạo,Đảng ta luôn nhất quán quan điểm coi giáo dục và đào tạo là sự nghiệp củaĐảng, của Nhà nước và của toàn dân, ưu tiên mọi nguồn lực, nhân lực, tài lựccho giáo dục, thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Xuất phát từ quanđiểm trên, mọi sự đầu tư cho giáo dục từ ngân sách Nhà nước và mọi nguồnviện trợ đã tăng lên đáng kể tạo động lực to lớn cho những đổi mới trong bảnthân ngành giáo dục và đào tạo.Việc đạt được những thành tựu giáo dục như trên chúng ta không thểkhông kể đến công lao to lớn của những người thầy, người cô bởi họ chính lànhững người “chèo lái” con thuyền tri thức cập bến an toàn. Trong mỗi bướctrưởng thành của mỗi con người đều có bạn tay dìu dắt tận tình của nhữngngười thầy, người cô. Có thể khẳng định, một trong những nguyên nhân làmnên thành tựu của nền giáo dục nước ta những năm qua là có phần công lao tolớn của các thầy, cô. Họ là những người không ngại gian lao, luôn tâm huyếtvới nghề, họ vẫn hằng ngày miệt mài trên bục giảng với viên phấn trắng, bảngxanh, họ đem tri thức mình có được để truyền lại cho học sinh - thế hệ tươnglai của đất nước. Bởi thế, chúng ta không còn xa lạ với hình ảnh những côgiáo trẻ tình nguyện lên công tác ở vùng sâu, vùng xa, gắn bó cả tuổi thanhxuân của mình với núi rừng, với bản làng, với lớp lớp học sinh. Họ đem tất cảlòng yêu nước, lòng nhiệt huyết với nghề, sự nỗ lực của mình để có thể gópphần vào sự nghiệp giáo dục nước nhà, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xãhội của đất nước.Mặt khác, sự ổn định chính trị, những thành quả phát triển kinh tế, cảithiện đời sống của nhân dân của thời kỳ đổi mới đã tạo môi trường với cácđiều kiện thuận lợi cho phát triển giáo dục và đào tạo. Đầu tư cho giáo dục và42 đào tạo trong tổng chi ngân sách Nhà nước đã liên tục tăng qua các năm điềunày đã góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo nước nhà.Bên cạnh đó, chúng ta còn phải kể đến tinh thần hiếu học của đại bộphận nhân dân ta. Việt Nam vốn là một dân tộc có truyền thống hiếu học, điềunày được thể hiện trong từng gia đình, từng dòng họ, từng cộng đồng dân cưdù hoàn cảnh có khó khăn thì gia đình nào cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất chocon cái của họ học được “cái chữ” để mở mang tầm hiểu biết. Nhân dân đãkhông tiếc tiền của, công sức đầu tư và khuyến khích động viên con em họvượt khó, chăm chỉ học tập, họ luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện dạy tốt và họctốt trong các nhà trường.Trải qua chặng đường hơn 20 năm đổi mới với những đường lối lãnhđạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đã thu được nhiều thành tựu trên tấtcả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục… đời sống củađại bộ phận dân cư được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững vàtăng cường, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳngđịnh hơn…những điều này đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc chonhững tiến bộ của giáo dục và đào tạo Việt Nam trong những năm qua.2.2. Những hạn chế trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam và nguyênnhân của hạn chế đó2.2.1. Những hạn chế của giáo dục và đào tạo ở Việt NamMặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể nhưng giáo dục nước tavẫn tồn tại những hạn chế như:Thứ nhất, chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp:Chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất nướctrong thời kỳ mới. Trong giáo dục chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa pháttriển số lượng với nâng cao chất lượng. Trong những năm gần đây, quy môgiáo dục đại học phát triển, số lượng các trường đại học, cao đẳng tăng lên43 đáng kể nhưng các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất kỹ thuật nhàtrường chưa phát triển đủ để đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở này.Mặt khác, trước đòi hỏi của tiến trình đổi mới, thực hiện sự nghiệp côngnghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, thế mạnh về nguồn nhân lực dồi dào củanước ta chưa được phát huy đầy đủ và khai thác có hiệu quả. Chất lượng củanguồn nhân lực thấp, khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế hếtsức hạn chế, có nhiều khó khăn và luôn bị thua thiệt. Thực tế cho thấy, ở lĩnhvực nào, ngành nào, trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, hay quảnlý...trên đất nước ta đều khát khao lực lượng lao động được đào tạo bài bản,có trình độ chuyên môn cao, có tay nghề thành thạo, có phong cách lao độngcông nghiệp. Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng chĩ rõ: “Chất lượng giáodục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là đào tạo nguồn nhânlực trình độ cao vẫn còn hạn chế; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhucầu của xã hội. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng số lượng, quy môvới nâng cao chất lượng, giữa dạy chữ và dạy người. Chương trình, nội dung,phương pháp dạy và học lạc hậu, đổi mới chậm; cơ cấu giáo dục không hợp lýgiữa các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; chất lượng giáo dục toàn diện giảmsút, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Quản lý Nhà nước về giáo dục còn bất cập. Xu hướng thương mại hoá và sasút đạo đức trong giáo dục khắc phục còn chậm, hiệu quả thấp, đang trở thànhnỗi bức xúc của xã hội” [10; 92].Theo số liệu thống kê, ở nước ta lực lượng lao động đang làm việc tronglĩnh vực công nghiệp, chiếm 20%, dịch vụ chiếm khoảng 26%. Điều này chothấy, cầu về lao động giản đơn, phổ thông ở nước ta còn khá lớn. ở nước tahiện nay có khoảng 77% số người trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạonghề, số được đào tạo thì trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cònnhiều hạn chế và yếu kém, mặc dầu, chất lượng lao động ở khu vực thành thị44 cao hơn nhiều so với khu vực nông thôn. Số đã qua đào tạo tại các trường đạihọc, cao dẳng, trung cấp dạy nghề trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề,phần lớn chưa đáp ứng, phần lớn phải đào tạo bổ sung, hoặc đào tạo lại. Báocáo của UNDP về kết quả khảo sát tại 200 doanh nghiệp Việt Nam” đượccông bố tháng 9-2007 cho biết: khi trả lời câu hỏi về chất lượng đào tạonguồn nhân lực các chủ doanh nghiệp đều cho rằng, hầu hết số lao động nhậnvào doanh nghiệp ở các cấp bậc khác nhau, từ học nghề đến đại học, sau đạihọc...họ đều phải đào tạo lại; họ không hoàn toàn tin vào kết quả đào tạo củacác trường đại học, các viện nghiên cứu của Việt Nam vì chất lường đào tạothấp, nội dung đào tạo lạc hậu; khả năng độc lập công tác và nghiên cứu củangười lao động thấp; sách vở, tài liệu và thiết bị thiếu và không đồng bộ lại cũkỹ; trình độ ngoại ngữ yếu; năng lực tổ chức và quản lý thấp.Sự phân bố nguồn nhân lực ở nước ta không đồng đều và mất cân đối,chủ yếu và phần lớn được phân bổ trong khu vực nông nghiệp, nông thôn nơi yêu cầu về kỹ năng lao động, trình độ tay nghề chưa đòi hỏi ở mức độcao, trong khi lực lượng lao động trong nông nghiệp, nông thôn chiếm trên70%. Đây là một sự lãng phí lớn về nguồn nhân lực. Nhiều nam, nữ thanhniên đến tuổi lao động không có việc làm, hoặc không tìm được việc làm,phải chịu cảnh thất nghiệp. Đây là mâu thuẫn chưa thể giải quyết ngày một,ngày hai.Hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.Chúng ta đang ở trong tình trạng khan hiếm và thiếu hụt nghiêm trọng vềnhân lực, nói chung, đặc biệt là nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có nghềnghiệp được đào tạo bài bản. Hầu hết các ngành kinh tế đều nằm trong tìnhtrạng thiếu nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng laođộng và tay nghề cao, thành thạo công việc.Thứ hai, phương pháp giáo dục và đào tạo còn nhiều bất cập:45 Nhìn vào thực tế giáo dục và đào tạo Việt Nam chúng ta có thể thấyrằng nội dung và phương pháp giáo dục từ mầm non đến phổ thông còn bộc lộnhiều hạn chế, chương trình giáo dục chậm đổi mới chưa đáp ứng được mụctiêu giáo dục. Nội dung giáo dục trong nhà trường còn mang nặng về lýthuyết mà xem nhẹ việc thực hành. Vì thế, sinh viên mới ra trường vào làmviệc, hầu hết các công ty, cơ quan, doanh nghiệp đều phải tốn chi phí đào tạolại từ đầu để họ biết công việc của mình vì trước đây những gì họ được thấychỉ là qua sách vở. Số đông sinh viên tốt nghiệp nhưng vẫn chưa có khả năngthích ứng với những biến đổi nhanh chóng trong ngành nghề và công nghệ.Chương trình, giáo trình và phương pháp giáo dục chưa thực sự phát huyđược năng lực tư duy sáng tạo của người học, năng lực thực hành và hướngnghiệp, chưa gắn bó chặt chẽ với nhu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế - xãhội của đất nước.Hơn nữa, một vấn đề đáng lo ngại đối với giáo dục và đào tạo ở nước tahiện nay là tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm:Sinh viên tốt nghiệp ra trường không có đủ việc làm, gây ảnh hưởng rấtlớn đến sự phát triển của đất nước. Việc giảm thiểu tình trạng thất nghiệp vẫnlà một bài toán. Ở nước ta, số lượng sinh viên sau khi ra trường không có việclàm chiếm tới gần 40%, tổng số cử nhân thạc sỹ thất nghiệp lên tới 72.000nghìn người, đó thật sự là một con số rất đáng lo ngại [25].Theo giáo sư Hoàng Tụy, giáo dục đang đi lạc hướng, nếu không có bàithuốc nào chữa thì có hết cải cách tiến rồi lại lùi, đổi mới liên tục nhưng vụnvặt, chắp vá, đổi đi đổi lại chỉ thêm tốn kém tiền của, công sức của nhân dânmà rốt cuộc lại quay lại điểm xuất phát.Cũng theo giáo sư Hoàng Tụy, nguyên nhân sâu xa của “bước thụt lùi”trong giáo dục là do “khuyết tật cấu trúc”, lỗi thiết kế hệ thống của giáo dục,sự lạc hướng, lạc điệu không giống ai, sự “không giống ai” này đôi khi chúng46 ta lại tự coi là bản sắc độc đáo để tự hào và cố gìn giữ. Sự lạc hướng, lạc điệunày nhìn từ gốc vấn đề tức là triết lý giáo dục, từ tư duy, quan niệm cơ bản vềmục tiêu, đường lối, cung cách làm giáo dục. Nói cách khác, nhà trườngkhông thể chỉ dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy làm người.Nhận định về yếu tố cơ bản gây nên “lạc hướng” cho giáo dục, GSHoàng Tụy cho rằng, tàn dư ở chế độ bao cấp vẫn còn. Với chế độ đó, chúngta thường ưa thích những mẫu người chỉ biết ngoan ngoãn chấp hành, quenđược dẫn dắt, bao cấp cả về tư duy và hành động, làm gì, nghĩ gì cũng chỉ dựadẫm vào trên, không dám nghĩ khác, làm khác… Niềm tin mù quáng đó là"chân lý" bất di bất dịch bấy lâu nay, khiến cho cả hệ thống giáo dục dẫmchân tại chỗ.Thứ ba, về hệ thống giáo dục và đào tạo:Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân chưa đồng bộ, thiếu tính liên thônggiữa các cấp học và các trình độ đào tạo, trong đó giáo dục nghề nghiệp chưađược quan tâm đúng mức. Tình trạng mất cân đối giữa cơ cấu trình độ, cơ cấungành nghề đào tạo chậm được khắc phục, chưa đáp ứng được nhu cầu nhânlực cho đất nước. Phần lớn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đều chorằng: hướng đi tốt đẹp cho tương lai của mình chỉ có thể là thi đỗ vào cáctrường đại học mà họ quên rằng họ hoàn toàn có thể đăng ký học ở các trườngcao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp để mai này có thể trở thành nhữngngười thợ giỏi để góp phần vào sự phát triển của đất nước. Chính thực tế đóđã dẫn tới thực trạng “thừa thầy thiếu thợ” ở nước ta ngày càng trầm trọng.Thứ tư, về công tác quản lý giáo dục và đào tạo:Một hạn chế nữa trong giáo dục và đào tạo nước ta đó là đội ngũ quản lýgiáo dục chưa đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới. Còn thiếutính quy hoạch tổng thể đào tạo đội ngũ nhà giáo từ mầm non đến đại học dẫnđến tình trạng đội ngũ nhà giáo vừa thiếu, vừa thừa, vừa không đồng bộ về cơ47 cấu. Ở các trường cao đẳng, đại học, số lượng giảng viên có trình độ thạc sỹvà tiến sỹ vẫn còn ít. Phương thức đào tạo trong các trường sư phạm chậm đổimới, chất lượng đào tạo còn thấp dẫn đến tình trạng chuyên môn và nghiệp vụcủa một bộ phận nhà giáo chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng,đào tạo nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh sưnỗ lực của đại đa số bộ phận thì vẫn còn tồn tại một số nhà giáo có biểu hiệnvi phạm đạo đức, lối sống, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của người thầy giáotrong xã hội. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụcho đội ngũ nhà giáo còn thiếu hiệu quả. Các cơ chế, chính sách đối với nhàgiáo chưa được thỏa đáng, chưa tạo được động lực phấn đấu vươn lên trongbản thân mỗi người thầy.Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, hội nhập và phát triển.Do vậy, nước ta tiếp cận với sự phát triển vượt bật của các quốc gia phát triểntrên thế giới về mọi lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa,… Việctiếp cận này luôn thể hiện tính hai mặt. Nếu chúng ta tiếp thu và vận dụngđúng đắn những thành quả mà nhân loại đạt được vào thực tiễn đất nước thì sẽmang lại những thuận lợi rất lớn, giúp cho đất nước phát triển. Ngược lại, nếuchúng ta tiếp thu không chọn lọc và vận dụng những thành tựu ấy không phùhợp với điều kiện thực tiễn nước ta sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.Trong những năm gần đây, nước ta chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nền vănhóa phương Tây, tiếp cận với nền kinh tế thị trường nên sẽ có nhiều mặt tiêucực tác động đến đạo đức, tư duy và lối sống của nhân dân. Đặc biệt, sự tácđộng của chúng ảnh hưởng đến lối sống, đạo đức của một bộ phận không nhỏthế hệ trẻ của Việt Nam, nhất là các em học sinh. Cụ thể, đạo đức trong họcđường đang có nguy cơ xuống cấp. Học sinh rơi vào những tệ nạn xã hội, bạolực học đường; không kính trọng thầy cô, xem thường bạn bè, mọi ngườixung quanh; không hiếu thảo với ông bà cha mẹ; thiếu tính nhân đạo; các em48 mê games bỏ học hoặc tự tử vì games; … Từ đó làm suy thoái những giá trịđạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.Hơn nữa, cơ sở vật chất, kỹ thuật trong nhà trường còn thiếu thốn và lạchậu, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, hải đảo xa xôi. Mặc dù tình hìnhcơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường trong những năm gần đây đã có nhiều cảithiện rõ rệt nhưng hiện nay vẫn còn nhiều lớp học vẫn ở tình trạng tạm bợ,phòng học cấp bốn rất cũ nát, nhất là vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, thư viện,phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn và các phương tiện dạy học còn thiếu,lạc hậu, nhất là ở các trường đại học…Khi nói về những hạn chế trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiệnnay, nhiều nhà quản lý giáo dục đã phải thốt lên “đó là căn bệnh trầm kha củangành giáo dục!”. Vậy nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trong giáo dụcvà đào tạo Việt Nam hiện nay là gì?2.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế đóQuan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu chưa thực sự được quán triệtđúng mức ở các cấp quản lý và chỉ đạo giáo dục.Quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nước tachưa được nhận thức đầy đủ, sự nghiệp giáo dục vẫn chỉ được xem như “việcriêng” của ngành giáo dục chứ không có sự liên kết, phối hợp đồng bộ giữacác cấp,các ngành trong toàn xã hội. Như chúng ta đã biết thì đối tượng củagiáo dục không chỉ cho một hay một nhóm người mà là vô cùng rộng lớn, đólà con người, là lớp lớp những thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đấtnước, giáo dục có liên quan chặt chẽ đối với nhiều bộ ngành như: Bộ văn hóathông tin, Bộ tài chính… vì vậy, nếu không có sự đồng thuận, không có sựủng hộ nhiệt tình của toàn xã hội thì nền giáo dục Việt Nam không thể pháttriển, khó có thể khắc phục được những hạn chế, khó có thể sánh vai cùng cáccường quốc năm châu được.49 Tư duy giáo dục chậm được đổi mới, chưa thích ứng kịp với nền kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.Có thể khẳng định rằng, giáo dục một phần chính là kết quả của sự pháttriển kinh tế, xã hội của đất nước. Sự lạc hậu về kinh tế hiện nay có ảnhhưởng quyết định đến đầu tư cho giáo dục. Thêm vào đó, những nguyên nhânxã hội cũng rất quan trọng, sự chuyển đổi từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thịtrường, sang xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh kéo theo hàng loạtnhững chuyển đổi phức tạp về tư tưởng, đạo đức, tâm lý, sự đảo lộn về giá trị.Tất cả những hiện tượng đó đều được phản ánh trong giáo dục, tác động vàonhà trường, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động giáo dục. Nhà trường không chỉdạy những cái có lợi mà phải chú trọng dạy cái đẹp trong kho tàng văn hóadân tộc và thế giới. Cái đẹp bên trong mỗi kiến thức khoa học. Người thầyphải là một hìh ảnh văn hóa. Nếu người thầy chỉ sa đà vào việc đi bán kiếnthức thì chất lượng của tiết học sẽ không cao. Ngoài ra, tâm lý, quan niệm củaxã hội, trước hết là của phụ huynh, học sinh về bằng cấp, hư danh, về ngànhnghề…cũng tạo ra những áp lực nhất định đối với nhà trường.Trong tình hình kinh tế xã hội trong nước có nhiều biến đổi sâu sắc vàtrên thế giới đang diễn ra nhiều xu thế đổi mới giáo dục mạnh mẽ thì nhiều tưtưởng chỉ đạo giáo dục ở nước ta vẫn còn xơ cứng, trì trệ. Chưa nhận thứcđúng mức sự cần thiết phải tập trung quản lý của nhà nước đối với toàn bộ hệthống giáo dục quốc dân. Nhận thức về sự tác động của kinh tế thị trườngchưa đầy đủ nên chưa tạo được sự phù hợp của cơ chế quản lý giáo dục với cơchế thị trường. Tư tưởng trọng bằng cấp dẫn đến bệnh thành tích trong giáodục. Ở đại học, các nhà trường thường chỉ dạy những cái mình có mà chưaquan tâm đến nhu cầu của xã hội. Ở phổ thông, quan niệm đề cao kiến thức,coi nhẹ việc thực hành, năng lực hoạt động của học sinh dẫn đến tình trạng50 còn tổ chức nhiều môn học trong chương trình giáo dục, phương pháp dạyhọc chủ yếu vẫn là truyền thụ một chiều.Những hạn chế của giáo dục và đào tạo còn nằm trong chính sự pháttriển tự nhiên của giáo dục, đặc biệt là mở rộng về diện và cả số lượng.Những năm vừa qua sự phát triển theo chiều rộng đã vượt quá khả năng kiểmsoát, quản lý của ngành, vượt quá khả năng đảm bảo tài chính của Nhà nướcvà do đó cũng vượt quá khả năng đảm bảo chất lượng của hoạt động giáo dụcvà đào tạo. Số lượng học sinh, sinh viên, trường lớp thuộc đủ các hệ đào tạo,các loại trường tăng nhanh trong khi đó cơ sở vật chất kỹ thuật của trường cònthiếu nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những hạnchế trong giáo dục vầ đào tạo ở Việt Nam hiện nay.Mặt khác, công tác quản lý còn nhiều bất cập. Quản lý Nhà nước của BộGiao dục và Đào tạo còn mang nặng tính quan liêu, bao cấp, vẫn còn mangnặng tính ôm đồm, làm hạn chế quyền chủ động, sáng tạo và ý thức tráchnhiệm của các đơn vị cơ sở. Hệ thống pháp luật và các chính sách về giáo dụcchưa được hoàn chỉnh. Việc chia cắt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáodục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với bộ ngành khác đã làm choviệc quản lý nhà nước đối với hệ thống giáo dục chồng chéo, phân tán vàthiếu tính thống nhất. Năng lực quản lý giáo dục của các cơ quan quản lýchưa cao, chưa đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình nước ta đang có nhữngbiến đổi mới.Chính sách huy động và phân bổ nguồn lực tài chính cho giáo dục chưathực sự hợp lý, chưa quan tâm đúng mức đến các địa phương khó khăn, đặcbiệt là các khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Đầu tư của Nhànước cho giáo dục và đào tạo còn thiếu hiểu quả, chưa có tính tập trung caocho những mục tiêu ưu. Cơ cấu chi ngân sách giáo dục chưa hợp lý, trong đóphần chi cho hoạt động chuyên môn là không đáng kể.51 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã mang tới những cơ hội cũng nhưthách thức lớn đối với nền giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Trong xã hội xãhội chủ nghĩa, tình trạng ham danh vọng vẫn còn nặng nề; tâm lý khoa cử,bằng cấp vẫn chi phối nặng nề đến việc dạy và việc học và thi cử. Mặt trái củanền kinh tế thị trường đã có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến giáo dục và đào tạonước ta. Nhu cầu học tập của người dân ngày càng cao trong khi đó khả năngđáp ứng của ngành giáo dục và trình độ phát triển kinh tế của đất nước cònnhiều hạn chế.Tóm lại, công cuộc đổi mới giáo dục nước ta dưới sự lãnh đạo củaĐảng và Nhà đã thu được nhiều thành tựu quan trọng đóng góp to lớn vàocông cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạnchế gây cản trở đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Vấn đề đặt rađối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở Việt Nam là rất quan trọng, làm saođể khắc phục những hạn chế của nền giáo dục và đào tạo nước ta và phát huynhững thành tựu đã đạt được, đồng thời tiếp thu những thành tựu của nền vănminh nhân loại, trên cơ sở tiếp thu đó xây dựng một nền giáo dục Việt Nammới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, có thể bước lên đài vinh quangsánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.52 Chƣơng 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐỔI MỚI GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TRÊN CƠ SỞ VẬN DỤNGQUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN3.1. Những định hƣớng chungĐể đổi mới căn bản , toàn diện giáo dục và đào tạo cần quán triệt cácquan điểm chỉ đạo sau:Một là, Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng , Nhà nước và củatoàn dân, là quốc sách hàng đầu , giữ vai trò mô ̣t nhân tố quyết định để thựchiện thành công mục tiêu “Dân giàu , nước mạnh, dân chủ, công bằng, vănminh”; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trongcác chương trình, kế hoa ̣ch phát triể n kinh tế - xã hội.Hai là, mục tiêu giáo dục là phát triển năng lực công dân , đào ta ̣o nhânlực, bồ i dưỡng nhân tài . Thực hiê ̣n tố t các nguyên lý giáo du ̣c “Học đi đôi vớihành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất , lý luận gắn liền với thực tiễn ,giáo dục nhà trường kế t hơ ̣p với giáo dục gia đình và giáo du ̣c xã hội”.Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức(nâng cao dân trí ) sang tập trung phát triển toàn diê ̣n năng lực và phẩm chấtngười học (năng lực công dân).Ba là , phát triển giáo dục và đào ta ̣o phải gắn với nhu cầ u phát triểnkinh tế - xã hội và bảo vê ̣ Tổ quố c , phù hợp quy luật phát triển khách quan,những tiến bộ khoa học và công nghệ . Chuyển phát triển giáo dục hiện naychủ yếu theo mục tiêu số lượng sang phát triển theo mục tiêu vừa nâng caochất lượng , hiệu quả giáo dục , vừa đáp ứng yêu cầu số lượng theo nhu cầunhân lực của xã hội . Thực hi ện chuẩn hóa , hiê ̣n đa ̣i hóa và dân chủ hóagiáo dục.53 Bốn là, xây dựng xã hội học tập . Chuyển hệ thống giáo dục cứng nhắc,thiếu tính liên thông hiện nay sang hệ thống giáo dục mở , linh hoạt, bảo đảmliên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức đào tạo , tạo điều kiệnthuâ ̣n lơ ̣i cho người dân học tập suốt đời . Thực hiê ̣n xã hô ̣i hóa , dân chủ hóagiáo dục và hội nhập quốc tế.Tóm lại, trên cơ sở lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, Đảngvà Nhà nước ta đã đề ra nhiều giải pháp chung nhằm phát triển toàn diện sựnghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà như: coi giáo dục và đào tạo là quốcsách hàng đầu,coi đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho sự phát triểnnhanh và bền vững; học phải đi đôi với hành… cùng với những giải pháptrên, khi vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin còn cónhững giải pháp cụ thể được đặt ra trong sự nỗ lực: nâng cao chất lượng giáodục nước nhà một cách toàn diện.3.2. Một số giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện naytrên cơ sở vận dụng quan điểm toàn diện3.2.1. Thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong toànbộ hệ thống quốc dân ở tất cả các cấp học, bậc họcGiáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng ,Nhà nước và của toàn dân . Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển , được ưutiên đi trước trong các chương trình , kế hoa ̣ch phát triể n kinh tế- xã hội .Trong đó, chúng ta cần chú ý những yếu tố như:Trước mắ t , ổn định hệ thống giáo dục phổ thông như hiện nay. Đẩymạnh phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổthông. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông phù hợp vớiđiề u kiê ̣n cu ̣ thể của đấ t nước và xu thế phát triển giáo dục của thế giơ.́ iQuy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiê ̣p , giáo dục đại họcgắn với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội , quy hoa ̣ch phát triể n nguồn54 nhân lực . Thố ng nhấ t tên go ̣i các triǹ h đô ̣ đào ta ̣o , chuẩ n đầ u ra . Đẩy mạnhgiáo dục nghề nghiê ̣p sau trung học phổ thông, liên thông giữa giáo dụcnghề nghiê ̣p và giáo dục đại học . Tiếp tục sắp xếp, điề u chin̉ h mạng lưới cáctrường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu theo hướng gắn đào tạo vớinghiên cứu khoa học. Thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học theo địnhhướng nghiên cứu và ứng dụng , thực hành. Hoàn thiện mô hình đại học quốcgia, đại học vùng ; củng cố và phát triển một số cơ sở giáo dục đại học vàgiáo dục nghề nghiê ̣p chất lượng cao đa ̣t triǹ h đô ̣ tiên tiến của khu vực vàthế giới.Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trườngchất lượng cao ở tấ t cả các cấ p ho ̣c và triǹ h đô ̣ đào ta ̣o. Tăng tỉ lê ̣ trườngngoài công lập đố i với giáo dục nghề nghiê ̣p và giáo dục đại học . Hướng tớicó loại hình cơ sở giáo dục do cộng đồng đầu tư.Đa dạng hóa các phương thức đào tạo . Thực hiê ̣n đào ta ̣o theo tín chỉ .Đẩy mạnh đào tạo , bồi dưỡng năng lực , kỹ năng nghề tại cơ sở sản xuất,kinh doanh. Có cơ chế để tổ chức , cá nhân người sử du ̣ng lao đô ̣ng tham giaxây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lựcngười học.Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục,đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc vànhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàndiện và phát huy tốt nhất tiềm năng , khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân ; yêugia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồ ng bào ; sống tốt và làm việc hiệu quả.Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quảnlý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội họctập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng ; chuẩn hóa, hiện đại hoá, dânchủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào ta ;̣o giữ vững55 định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nềngiáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Trong đó:Viê ̣c xây dựng các chương triǹ h giảng da ̣y phải có chuẩ n đầ u ra . Chuẩ nđầ u ra ở đây là phải lấ y thực tế khách quan và yêu cầ u của xã hội làm căn cứ ,chứ không không phải là chuẩn nhưng do nhà trường tự quy đinḥ như nhiề ucơ sở đào ta ̣o đang làm . Như vâ ̣y chuẩ n đầ u ra phải hiể u là đáp ứng nhu cầ urấ t đa da ̣ng cả về chủng loa ̣i và chấ t lươ ̣ng.Giáo dục đạ i ho ̣c và chuyên nghiê ̣p là nơi đào ta ̣o và cung cấ p nguồ nnhân lực các loa ̣i cho xã hô ̣i . Sự đa da ̣ng yêu cầ u về chủng loa ̣i và chấ t lươ ̣nglao đô ̣ng sẽ quy đinḥ chủng loa ̣i và sự phân tầ ng của các cơ sở đào ta ̣ocạnh nhữn g yêu cầ u chấ t lươ ̣ng rấ t cao của các cơ sở hàng đầ u. Bên, có yêu cầuvừa phải của các cơ sở không có nhu cầ u đế n mức ấ y . Chẳ ng ha ̣n, mô ̣t doanhnghiê ̣p gia điǹ h nhỏ muố n có mô ̣t kế toán đa ̣t triǹ h đô ̣ đa ̣i ho ̣c thì chắ c chắ nkhông cầ n đế n những kỹ sư tố t nghiê ̣p những trường đa ̣i hàng đầu về kinh tế .Vâ ̣y phải có những trường đa ̣i ho ̣c vừa tầ m để đào ta ̣o loa ̣i nhân lực này . Đâychính là luận lý căn bản để phải có cách nhìn phân tầng đố i với giáo du ̣c đa ̣ihọc. Trong ý nghiã này nhấ t loa ̣t hô khẩ u hiê ̣uchấ t lươ ̣ng cao là duy ý chí ,không thực tế và cũng không phù hơ ̣p với thực tiễn.Cầ n phải có sự phân biê ̣t căn bản giữa giáo du ̣c phổ thông và giáo du ̣cđa ̣i ho ̣c (bao gồ m cả sau đa ̣i ho ̣c ). Trong mô ̣t thời gian dài sự phân biê ̣t nàychỉ là hình thức . Không phải vô cớ mà nhiề u bâ ̣c trí giả ví von mô ̣t cách hàihước, nhưng la ̣i rấ t chính xác là đa ̣i ho ̣c Viê ̣t Nam là phổ thông cấ p4. Quảthực, trên đa ̣i ho ̣c, sinh viên chỉ ho ̣c những kiế n thức chuyên môn chưa ho ̣c ởcác lớp phổ thông , còn cách dạy cách học không khác mấy so với học phổthông (cũng giống như lớp 10 học những kiến thức chưa học ở lớp 9).Điề u khác căn bản giữa giáo du ̣c phổ thông và giáo giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c làở chỗ giáo dục phổ thông là dạy những kiến thức đã ổn định , trang bi ̣nề n tri56 thức và rèn luyê ̣n những phẩ m chấ t cơ bản cho công dân, còn giáo dục đa ̣ihọc chủ yếu lại là đào tạo nguồn nhân lực có năng lực sáng tạo và ngay trongquá trình học tập đã tham gia sáng tạo tri thức mới. Ở các nước tiên tiến ,những phát minh và giải thưởng khoa ho ̣c quố c tế lớn đề u từ cá c trường đa ̣ihọc là do đặc điểm này của đại học. Chính từ thuộc tính này mà quyềntựchủ của các đại học, trước hế t là tự chủ về ho ̣c thuâ ̣t, là điều kiện tiên quyết đểgiáo dục đại học phát triển. Tự chủ phải gắ n liề n với tự chiụ trách nhiê ̣m. Hãyđể đại các trường đại học tự chăm lo lấy thương hiệu và uy tín của mình.Không nên lo làm bậy mà phải quản thật chặt . Quản lý nhà nước là vô cùngquan tro ̣ng và cầ n thiế t , nhưng nế u không xác đinḥ đươ ̣c đầ y đủ nô ̣i hàm củacông tác này mà tăng cường quản lý của Nhà nước với rấ t nhiề u những quytrình khắt khe thì chưa chắc đã đem lại kết quả như mong muốn . Quản lý chặtđến đâu cũng có kẽ hở (đấ y là chưa kể tới ngay cả đô ̣i ngũ những người làmquản lý cũng không phải tất cả đều giỏi việc và trong sáng vô tư ). Không cẩ nthâ ̣n sẽ khiến cho các cơ sở đào ta ̣o ỷ la ̣i , ỷ thế rồi khéo léo lách qua nhữngquy đinh…khiấ y toàn bô ̣ trách nhiê ̣m la ̣i đươ ̣c đổ lên các cơ quan quản lý.̣3.2.2.Tiến hành đổi mới tất cả các nội dung của giáo dục và đào tạoViệt NamTrong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi như hiện nay, nền giáo dục vàđào tạo cũng phải có những điều chỉnh để có thể thích ứng và sự diều chỉnhđó là hợp với quy luật. Tuy nhiên, mỗi người lại có những điều chỉnh khácnhau. Mỗi người có một ý kiến khác nhau song tựu chung lại có thể khẳngđịnh: giáo dục và đào tạo Việt Nam muốn nâng cao chất lượng thì cần phải cónhững giải pháp đổi mới. Đổi mới ở đây không phải chỉ đổi mới về nội dungmà chúng ta còn cần phải đổi mới cả về phương pháp dạy - học.Đổi mới phương pháp dạy học là một nhu cầu tất yếu của người dạy, vìcó nhiều phương pháp dạy học cũ đã không còn phù hợp đó, do đó đòi hỏi57 mỗi người dạy phải đổi mới để tìm ra những phương pháp dạy học ưu việthơn, khắc phục hạn chế của phương pháp cũ và đem lại hiệu quả cao hơntrong dạy học. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải thay đổi cách sử dụng cácphương pháp dạy học đã có chứ không phải là loại bỏ chúng và thay đổi bằngbằng các phương pháp dạy học hoàn toàn khác. Thay đổi cách sử dụng là biếtcách khai thác các yếu tố tích cực ở từng phương pháp dạy học nhằm tác độngvào nội lực của người học, nhằm giúp người học thực hiện được các hoạtđộng nhận thức để có thể chiếm lĩnh tri thức.Để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chúng ta phải tiếptục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạotheo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người họcTrên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ vàcông khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình,ngành và chuyên ngành đào tạo. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng củacả hệ thống và từng cơ sở giáo dục và đào tạo; là căn cứ giám sát, đánh giáchất lượng giáo dục, đào tạo.Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất ngườihọc, hài hòa đức , trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề . Đổi mới nộidung giáo dục theo hướng tinh giản , hiện đại , thiế t thực , phù hợp với lứatuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thựctiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ýthức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa , truyền thốngvà đạo lý dân tộc , tinh hoa văn hóa nhân loại , giá trị cốt lõi và nhân văn củachủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh . Tăng cường giáo dục thểchất, kiến thức quốc phòng , an ninh và hướng nghiệp . Dạy ngoại ngữ và tinhọc theo hướng chuẩn hóa , thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người58 học. Quan tâm da ̣y tiế ng nói và chữ viế t của các dân tô ̣c thiểu số; dạy tiếngViê ̣t và truyền bá văn hóa dân tộc cho người Viê ̣t Nam ở nước ngoài .Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậchọc, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọingười.Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiệnđại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹnăng của người học, khắc phục lối truyền thụ ắp đặt một chiều, ghi nhớ máymóc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cở đểngười học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực.Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chúý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứngdụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.Tiếp tục đổi mới và chuẩn hóa nội dung giáo dục mầm non , chú trọngkế t hơ ̣p chăm sóc , nuôi dưỡng với giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý,sinh lý, yêu cầu phát triển thể lực và hình thành nhân cách.Xây dựng và chuẩ n hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiệnđại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phânhóa dần ở các lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đềvà hoạt động giáo dục tự chọn. Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạyvà học phù hợp với từng đối tượng học , chú ý đến học sinh dân tộc thiểu sốvà học sinh khuyế t tâ ̣t.Bên cạnh đó, cần phải thực hiện đổi mới căn bản hình thức và phươngpháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo du ̣c , đào tạo, bảo đảm trung thực,khách quan như sau:Thứ nhất, việc thi,kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cầntừng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế59 giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trìnhhọc với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánhgiá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và củaxã hội.Thứ hai, đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung họcphổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độtin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việctuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.Thứ ba, đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáodục nghề nghiê p̣ trên cơ sở kiến thức , năng lực thực hành , ý thức kỷ luâ ̣t vàđạo đức nghề nghiê ̣p . Có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao độngtham gia vào việc đánh giá chất lượng của cơ sở đào tạo.Thứ tư, đổi mới phương thức tuyển sinh đại học , cao đẳng theo hướngkế t hơ ̣p sử dụng kế t quả ho ̣c tâ ̣p ở phổ thông và yêu cầ u của ngành đào ta ̣o.Đánh giá kế t quả đào ta ̣o đa ̣i ho ̣c theo hướng chú tro ̣ng năng lực phân tić h,sáng tạo , tự cập nhật , đổi mới kiến thức ; đạo đức nghề nghiê ̣p ; năng lựcnghiên cứu và ứng du ̣ng khoa ho ̣c và công nghê ̣ ; năng lực thực hành , nănglực tổ chức và thích nghi với môi trường làm viê ̣c . Giao quyền tự chủ tuyểnsinh cho các cơ sở giáo dục đại học.Thứ năm, thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục, đào ta ̣o ở cấp độquốc gia, địa phương, từng cơ sở giáo dục , đào tạo và đánh giá theo chươngtrình của quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách , giải pháp cải thiê ̣n chấtlượng giáo dục, đào tạo.Thứ sáu, hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục. Định kỳkiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo và các chương trình đàotạo; công khai kết quả kiểm định. Chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soátchất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở ngoài công lập, các cơ sở có60 yếu tố nước ngoài. Xây dựng phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp vớicác loại hình giáo dục cộng đồng.Thứ bảy,đổi mới cách tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạotheo hướng chú trọng năng lực, chất lượng, hiệu quả công việc thực tế, khôngquá nặng về bằng cấp, trước hết là trong các cơ quan thuộc hệ thống chínhtrị. Coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với người học là tiêu chíquan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, nghềnghiệp và là căn cứ để định hướng phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo vàngành nghề đào tạo.Không chỉ vậy, đổi mới chương trình giáo dục và sách giáo khoa ởnước ta được coi là một tất yếu khách quan. Dựa trên những thành tựu mà nềngiáo dục trong những năm qua đã đạt được, khắc phục những hạn chế và thiếusót và dựa vào điều kiện mới để xây dựng chương trình giáo dục và sách giáokhoa mới đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn. Đổi mới chương trình vàsách giáo khoa không có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn nội dung hiện tại, vìchương trình giáo dục và sách giáo khoa mà chúng ta đã xây dựng đó là cảmột quá trình nghiên cứu, tìm tòi, nên đó là điều kiện, tiền đề trên cơ sở đó đểbổ sung và phát triển.3.2.3. Có sự kết hợp tất cả các cấp, các ngành cùng thực hiện đổi mớigiáo dục và đào tạo ở Việt NamĐổi mới căn bản, toàn diện giáo dục giáo dục và đào tạo là một công việchết sức trọng đại. Do đó, cần phải thống nhất nhận thức và hành động; phát huytrí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, huy động các nguồn lực với sự phối hợp củanhiều cơ quan, ban ngành và các tổ chức xã hội cho sự nghiệp giáo dục.Nghị quyết Đại hội IV nêu rõ: “... Tiến hành cải cách giáo dục trong cảnước; phát triển giáo dục phổ thông; sắp xếp, từng bước mở rộng và hoànchỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;61 phát triển rộng rãi các trường dạy nghề” [24]. Để cụ thể hoá thực hiện Nghịquyết Đại hội IV, ngày 11-1-1979 Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 14NQ/TW “về cải cách giáo dục”. Nghị quyết nêu mục tiêu của cải cách giáodục lần này là “làm tốt việc chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ ngay từ tuổi ấuthơ cho tới lúc trưởng thành, nhằm tạo cơ sở ban đầu rất quan trọng của conngười Việt Nam mới, người lao động làm chủ tập thể và phát triển toàndiện”[24]. Nguyên lý cải cách giáo dục là việc học phải đi đôi với hành, giáodục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội. Nội dung chủyếu của công tác cải cách giáo dục lần này gồm ba mặt: cải cách cơ cấu củahệ thống giáo dục, cải cách nội dung giáo dục và cải cách phương pháp giáodục. Nghị quyết nêu hệ thống giáo dục mới của nước ta là: “một thể thốngnhất và hoàn chỉnh”, bao gồm: “giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáodục chuyên nghiệp và đại học; mạng lưới trường, lớp tập trung và mạng lướitrường, lớp không thoát ly sản xuất và công tác”. Nghị quyết nhấn mạnh biệnpháp cải tiến chương trình học và biên soạn sách giáo khoa mới; tăng cườngcơ sở vật chất kỹ thuật cho các trường học bằng cách tăng đầu tư; kiện toàn tổchức quản lý và tăng cường công tác quản lý của ngành giáo dục; đẩy mạnhcông tác nghiên cứu khoa học giáo dục.Đây là nghị quyết đầu tiên về chuyên đề giáo dục sau khi đất nướcđược thống nhất, có nhiều vấn đề cần cụ thể hoá bằng các chính sách, các đềán để thực hiện, từ xác định mục tiêu cụ thể, sắp xếp lại cơ cấu hệ thống chođến vấn đề biên soạn sách giáo khoa thống nhất cho các cấp học bậc học.Nghị quyết số 14-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IV) là một nghị quyết rấtquan trọng. Nó đặt nền móng cho công cuộc cải cách giáo dục của đất nướctrong những năm 80 của thế kỷ XX. Do vậy, việc cải cách toàn diện nền giáodục nước nhà là một việc rất cần thiết và cấp bách. Nhu cầu xây dựng một hệ62 thống giáo dục thống nhất là nhu cầu thực tiễn đặt ra tại thời điểm ban hànhNghị quyết.Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã khẳng định: tiếptục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương phápdạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục, kết hợp chặtchẽ giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội.Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đã nêu cao đườnglối giáo dục giáo dục và đào tạo con người Việt Nam yêu nước, yêu Xã hộichủ nghĩa, làm chủ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hữu nghị, hợp tác với bạnbè nốn phương, học tập, tôn trọng bản sắc của dân tộc khác, đồng thời giữgìn, phát huy bản sắc truyền thống của dân tộc mình.Nhất quán với quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về giáo dục vàđào tạo, ngày 4 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hànhnghị quyết Hội nghị lần thứ 8,Ban chấp hành Trung ương khóa XI (nghị quyếtsố 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.Nghị quyết ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đạihóa đất nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã đánh giá tình hình và nêu rõ nguyênnhân về những bấp cập và yếu kém trong giáo dục và đào tạo. Đồng thời,Nghị quyết cũng đưa ra định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục vàđào tạo ở Việt Nam hiện nay.Chúng ta cần phải xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhànước về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ củacác bộ, ngành, địa phương. Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trịcủa cơ sở giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạođộng lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo.Tăngcường hiệu lực quản lý nhà nước, nhất là về chương trình, nội dung và chất63 lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo của nước ngoàitại Việt Nam. Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoahọc - công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.Mặt khác, các cơ quan quản lý giáo dục , đào tạo điạ phương tham giaquyế t đinḥ về quản lý nhân sự , tài chính cùng với quản lý thực hiê ̣n nhiệm vụchuyên môn của giá o du ̣c mầ m non , giáo dục phổ thông và giáo dục nghềnghiê ̣p.Hoàn thiện cơ chế quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nướcngoài ở Việt Nam; quản lý học sinh, sinh viên Việt Nam đi học nước ngoàibằng nguồn ngân sách nhà nước và theo hiệp định nhà nước.Đảng và Nhà nước cần giao quyền tự chủ , tự chịu trách nhiệm cho cáccơ sở giáo du ̣c , đào ta ̣o ; phát huy vai trò của hội đồng trườnggiám sát của các chủ thể trong nhà trường và xã hội. Thực hiện; tăng cường công táckiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp; bảo đảm dân chủ , công khai,minh ba ̣ch.Đổi mới chính sách , cơ chế tài chính , huy động sự tham gia đóng gópcủa toàn xã hô ̣i; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào ta ̣oCác bộ, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch dài hạn phát triểnnguồn nhân lực, dự báo nhu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, cơcấu ngành nghề, trình độ. Trên cơ sở đó, đặt hàng và phối hợp với các cơ sởgiáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện.Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giải quyết dứtđiểm các hiện tượng tiêu cực kéo dài, gây bức xúc trong lĩnh vực giáo dục vàđào tạo.Mặt khác, cần phải quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và khoahọc quản lý, tập trung đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạtđộng của cơ quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia. Nâng cao chấtlượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục. Triển khai chương64 trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục . Tăng cường năng lực , nângcao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học , chuyển giao công nghệ củacác cơ sở giáo dục đại học . Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứugiữa các cơ sở đào ta ̣o với các cơ sở sản xuấ t,, kinh doanh . Ưu tiên đầu tưphát triển khoa học cơ bản , khoa học mũi nhọn , phòng thí nghiệm trọngđiểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành , trung tâm công nghệ cao , cơ sở sảnxuất thử nghiệm hiện đại trong mô ̣t số cơ sở giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c . Có chính sáchkhuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học.Khuyến khích thành lập viện , trung tâm nghiên cứu và chuyển giaocông nghệ , doanh nghiệp khoa học và công nghê ̣ , hỗ trợ đăng ký và khaithác sáng chế, phát minh trong các cơ sở đào ta ̣o. Hoàn thiện cơ chế đặthàng và giao kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghê ̣ cho các cơ sở giáodục đại học . Nghiên cứu sáp nhập một số tổ chức nghiên cứu khoa học vàtriể n khai công nghê ̣ với các trường đại học công lập. Ưu tiên nguồn lực, tậptrung đầu tư và có cơ chế đặc biệt để phát triển một số trường đại học nghiêncứu đa ngành, đa lĩnh vực sớm đạt trình độ khu vực và quốc tế, đủ năng lựchợp tác và cạnh tranh với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới.3.2.4. Kết hợp tổng hợp các nguồn lực phục vụ cho đổi mới giáo dụcvà đào tạo ở Việt NamĐể tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, một biệnpháp không thể không kể đến, đó là phải kết hợp tổng hợp các nguồn lực phụcvụ cho đổi mới giáo dục và đạo tạo, trong đó phải kết hợp cả nguồn lực trongnước và nguồn lực nước ngoài.Sự nghiệp giáo dục được thực hiện nhanh hay chậm, có hiệu quả haykhông phụ thuộc nhiều vào cơ chế, vào công tác quản lý giáo dục. Trước thờikỳ đổi mới, nền giáo dục Việt Nam tồn tại nhiều hạn chế mà một trong nhữngnguyên nhân lớn nhất là do tư duy giáo dục chậm được đổi mới, chưa theo kịp65 yêu cầu phát triển của đất nước cũng như đòi hỏi của sự chuyển đổi cơ chếquản lý. Bên cạnh đó cơ chế quản lý giáo dục cũng chưa thích ứng với nềnkinh tế thị trường và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Quản lýnhà nước con mang nặng tính quna liêu, chưa thoát khỏi tình trạng ôm đồm,cùng với tư tưởng nóng vội, chủ quan “đốt cháy giai đoạn”, tư tưởng lac hậu,bảo thủ trong giáo dục. Vì vậy, để khắc phục những yếu kém trong công tácquản lý giáo dục thì chúng ta cần phải tiến hành đổi mới cơ chế, chính sáchquản lý giáo dục.Có nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, bất cập trong cơ chế,chính sách liên quan đến vấn đề giáo dục. Những năm qua Đảng và Nhà nướcta đã có nhiều chủ trương hỗ trợ thu hút giáo viên miền xuôi lên công tác trênkhu vực miên núi, vùng cao, hải đảo xa xôi, có nhiều chính sách ưu tiên, ưuđãi hợp lý đối với con em dân tộc, con em gia đình chính sách, tạo điều kiệntốt nhất cho các em được tham gia học tập như cho sinh viên các trường đạihọc, cao đẳng được vay vốn với lãi suất thấp. Năm 2013 - 2014 đã có sự điềuchỉnh số tiền cho vay đối với học sinh, sinh viên, mức cho vay đã được tăngthêm 100.000 đồng/tháng/học sinh sinh viên, tức đã tăng lên 11 triệu/học sinhsinh viên/năm. Dự kiến trong học kỳ 1 năm học 2015 lượng vốn cho vay tăngthêm khoảng 650 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn cho vay học kỳ 1 là khoảng3.000 tỷ đồng, dự kiến cả năm sẽ cho vay khoảng 5.500 tỷ đồng. Với số tiềncho vay như vậy thì sinh viên có thể trang trải cho việc học tập và sinh hoạthằng ngày. Tiền gốc và lãi Nhà nước sẽ thu lại sau khi sinh viên ra trường cóviệc làm ổn định. Cũng có thể kể thêm một số chủ trương, chính sách đúngđắn mà giáo dục và đào tạo Việt Nam đã đạt được như cuộc vận động “ haikhông”, phong trào “nói không trong thi cử”, “bệnh thành tích trong giáodục”…đã, đang và ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội.66 Để khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý giáo dục và đàotạo, chúng ta phải tiến hành đổi mới theo hướng như: thống nhất đổi mới quảnlý nhà nước về giáo dục và đào tạo, hoàn thiện môi trường pháp lý và chínhsách về giáo dục, thực hiện phân cấp quản lý đối với các địa phương và các cơsở giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn bộ hệ thống giáo dục từtrung ương đến địa phương, xây dựng và triển khai các dự án đổi mới cơ chếtài chính cho giáo dục nhằm đảm bảo tất cả mọi người đều được học hành…Ngoài ra, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dụcvà đào tạo , ngân sách nhà nước chi cho giáo du ̣c và đào ta ̣o tố i thiể u ở mức20% tổ ng chi ngân sách; chú trọng nâng cao hiê ̣u quả sử du ̣ng vốn ngân sách .Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoa ̣t đô ̣ng chuyên môn cho các cơ sở giáodục, đào ta ̣o công lập. Hoàn thiện chính sách học phí.Đối với giáo dục mầm non và phổ thông , Nhà nước ưu tiên tập trungđầ u tư xây dựng , phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợđể bảo đảm từng bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định. Khuyế nkhích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đ áp ứng nhu cầu xã hộivề giáo du ̣c chấ t lươ ̣ng cao ở khu vực đô thi ̣.Đối với giáo dục đại học và đào tạo nghề nghiệp , Nhà nước tập trungđầ u tư xây dựng mô ̣t số trường đa ̣i ho ̣c , ngành đào tạo trọng điểm , trường đa ̣ihọc sư phạm . Thực hiê ̣n cơ chế đặt hàng trên cơ sở hệ thống định mức kinhtế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của một số loại hình dịch vụ đào tạo(không phân biệt loại hình cơ sở đào tạo), bảo đảm chi trả tương ứng với chấtlượng, phù hợp với ngành nghề và trình độ đào tạo . Minh bạch hóa các hoạtđộng liên danh , liên kết đào ta ̣o , sử du ̣ng nguồ n lực công ; bảo đảm sự hàihòa giữa các lợi ích với tích luỹ tái đầu tư .Bên cạnh đó, cần phải chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục , đào ta ̣otrên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa,67 bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọnlọc tinh hoa văn hoá và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại . Hoànthiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốctế về giáo dục, đào tạo.Tăng quy mô đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đối vớigiảng viên các ngành khoa học cơ bản và khoa học mũi nhọn, đă ̣c thù .Khuyến khích viê ̣c học tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng các nguồn kinhphí ngoài ngân sách nhà nước . Mở rộng liên kết đào tạo với những cơ sở đàotạo nước ngoài có uy tiń , chủ yếu trong giáo dục đại học và giáo dục nghềnghiê ̣p; đồng thời quản lý chă ̣t chẽ chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o .Có cơ chế khuyến khích các tổ chức quốc tế , cá nhân nước ngoài ,người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o, nghiên cứu, ứngdụng, chuyển giao khoa học và công nghệ ở Việt Nam . Tăng cường giao lưuvăn hoá và học thuật quốc tế.Có chính sách hỗ trợ, quản lý việc học tập và rèn luyện của học sinh,sinh viên Việt Nam đang học ở nước ngoài và tại các cơ sở giáo dục, đào tạocó yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.Tiếp tục thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đem lại từ hợp tácquốc tế cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ưu tiên nguồn vốnODA cho các cơ sở giáo dục, vùng còn nhiều khó khăn, các trường/đại học,viện nghiên cứu và đào tạo trọng điểm. Ưu tiên các chỉ tiêu cho cáctrường/đại học, viện nghiên cứu và đào tạo trọng điểm đi học tại nước ngoàitheo các đề án sử dụng ngân sách nhà nước và các chương trình học bổng củanước ngoài, đào tạo tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng. Mởrộng các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, thông tin với các hiệp hộigiáo dục khu vực và quốc tế nhằm tăng cường chất lượng đào tạo, đổi mới68 công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, tiếp tục đàm phán và ký kết thỏathuận tương đương bằng cấp với các nước trong khu vực và trên thế giới.Thực hiện tốt các chương trình học bổng cho sinh viên nước ngoài đếnhọc tập tại Việt Nam; quy định về việc tiếp nhận chuyên gia nước ngoài vàoViệt Nam giảng dạy nghiên cứu và gửi chuyên gia Việt Nam sang giảng dạy,làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ các cơ sở đào tạo trong việc thực hiện trao đổigiảng viên nước ngoài đến Việt Nam tham gia giảng dạy/nghiên cứu, gópphần xây dựng môi trường giáo dục quốc tế tại Việt Nam.69 KẾT LUẬNĐất nước chúng ta trong điều kiện về tự nhiên, xã hội và trong bối cảnhhội nhập quốc tế hôm nay và ngày mai, không phải lúc nào cũng được thuậnlợi. Chúng ta có thể đi lên, thực hiện được những mục tiêu mà mình mongmuốn:“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” bằngchính con người Việt Nam, bằng một nguồn nhân lực dồi dào có chất lượngvề trí tuệ, nghề nghiệp và nhân cách con người Việt.Vì thế, giáo dục và đào tạo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu rất lớn đểphục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra cho năm 2020 vàxa hơn nữa. Yêu cầu đối với giáo dục và đào tạo là phải có bước đột phá,không chỉ khắc phục những hạn chế hiện nay, không chỉ để tiến nhanh, tiếnmạnh như các nước trên thế giới mà phải tiến lên vượt bậc.Cứ như thế, giáodục và đào tạo góp phần làm cho đất nước rút ngắn được khoảng cách tụt hậuso với các nước trong khu vực và từng bước vươn lên ngang tầm với thế giới.Bia văn miếu Quốc Tử Giám có ghi: “… Hiền tài là nguyên khí củaquốc gia, nguyên khí thịnh thế nước mạnh và đi lên, nguyên khí suy thế nướcyếu và đi xuống. Vì thế thánh đế minh vương không ai không coi việc bồidưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sỹ, vun trồng nguyên khí là công việc hàng đầu”.Như vậy, đối với mỗi quốc gia, dân tộc thì học thức được coi là tài sản vô giávà chính giáo dục và đào tạo đảm nhận trách nhiệm “làm nên tài sản vô giá”cho đất nước. Bởi thế, muốn nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo mộtcách toàn diện thì những chương trình, đề án giáo dục và đào tạo cần phảiđược nghiên cứu triển khai sao cho phù hợp với mọi vùng miền, mọi đốitượng, cần phải đặt trong mối liên hệ, quan hệ qua lại với các thành tố khácnhư kinh tế, chính trị, tư tưởng.70 Trải qua chặng đường hơn 20 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạocủa Đảng và Nhà nước, nền giáo dục và đào tạo Việt Nam đã đạt được nhiềuthành tựu quan trọng, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước. Không thể phủ nhận những thành tựu của ngành giáo dục vàđào tạo trong mấy chục năm vừa qua. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, conđường mà giáo dục và đào tạo đã đi theo suốt hơn 20 năm đổi mới (từ năm1986 đến nay) vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém đã tỏ ra không còn phùhợp nữa. Với tinh thần trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai củađất nước, chúng ta cần nhìn thẳng vào thực trạng của ngành giáo dục và đàotạo để có những giải pháp mạnh mẽ, triệt để, tạo ra sự bứt phá thật sự, giúpcho giáo dục và đào tạo đóng vai trò lịch sử xứng đáng của nó. Một cuộc cảicách, đổi mới giáo dục và đào tạo toàn diện là rất cần thiết và cấp bách.Xuất phát từ đặc điểm, thực trạng giáo dục và đào tạo nước nhà, một sốgiải pháp đã được đưa ra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, songthiết nghĩ vấn đề cơ bản và mấu chốt là ở chỗ phải làm sao cho mọi người ýthức được rằng: giáo dục và đào tạo là quyền thiết thân của tất cả loài người,giáo dục không phân biệt sang, hèn, già, trẻ… giáo dục là vì con người, vì sựtiến bộ của xã hội. Chúng ta trông chờ nhiều vào giáo dục cho nên chúng taphải tiến hành đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Để xây dựng mộtnền giáo dục và đào tạo Việt Nam tiên tiến, hiện đại, phù hợp với hoàn cảnhmới của đất nước, Đảng và Nhà nước ta cần đẩy mạnh công cuộc đổi mớigiáo dục và đào tạo. Để làm được điều này thì việc đểa và thực hiện cácphương hướng, giải pháp cần phải tuân theo những yêu cầu sau: một mặt,phải khắc phục được những hạn chế, yếu kém; mặt khác, phải được thực hiệndựa trên quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực hiện đượcnhững yêu cầu đó, Việt Nam sẽ xây dựng thành công một nền giáo dục và đàotạo mới - một ngôi nhà vững chắc.71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Ph.Ăngghen (1997), Chống Duyrinh, Nxb Sự thật, Hà Nội.2.Bộ Giáo dục và Đào tạo (2002), Lịch sử triết học, Nxb Giáo dục, HàNội.3.Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình triết học Mác - Lênin, NxbChính trị Quốc gia, Hà Nội.4.Nguyễn Hữu Châu (2007), Giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỷXXI, Nxb Giáo dục, Hà Nội.5.Vũ Đình Cự (1998), Giáo dục hướng tới thế kỷ XXI, Nxb Chính trị Quốcgia, Hà Nội.6.Văn Như Cương (2008), “Giáo dục không thể phá đi rồi xây lại”,Giáodục và Thời đại, Số 20, tr 15 -18.7.Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hànhTrung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.8.Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốclần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.9.Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốclần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốclần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.11. V.I.Lênin (1970), Toàn tập, Tập 24, Nxb Tiến bộ Matxcơva.12. V.I.Lênin(1981), Toàn tập, Tập 29, Nxb Tiến bộ Matxcơva.13. C.Mác (1978), Bộ tư bản, Quyển 1, Tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội.14. C.Mác - Ăngghen (1994), Toàn tập, Tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.15. C.Mác - Ăngghen(1994), Toàn tập, Tập 20, Tập 23, Nxb Chính trị Quốcgia, Hà Nội.72 16. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.17. Hồ Chí Minh(2000), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.18. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.19. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.20. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.21. Tổng cục Thống kê (tháng 11 - 2001), Các văn bản pháp luật hiện hànhvề giáo dục và đào tạo, Nxb Thống kê, Hà Nội.22. Hoàng Tụy (1997), “Một số ý kiến về tình hình giáo dục hiện nay”, Tạpchí Phát triển giáo dục, Số 8, tr 07 - 10.23. Hoàng Tụy (2005), Cải cách và chấn hưng giáo dục, Nxb Tổng hợp,Thành phố Hồ Chí Minh.24. http://chinhphu.vn.25. http://dantri.com.vn.26. http://www.moet.gov.vn.27. https://www.vnu.edu.vn.73 [...]... mới toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay 25 1.3 Nội dung sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi mới giáo dục và đào tạo Giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu không nhỏ , góp phần quan trọng và o thành công của sự nghiê ̣p đ ổi mới và đưa nước ta thoát khỏi tin ̀ h tra ̣ng mô ̣t nước nghèo.Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo nước ta vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng... luận có ý nghĩa quan trọng trong mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn Trong phạm vi bài khóa luận này chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu rõ hơn và vận dụng quan diểm toàn diện vào việc đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay 1.2 Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay 1.2.1 Tình hình thế giới Cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng cho sự phát triển... quan trọng nhất cho phát triển Nhiều hạn chế, yếu kém của giáo dục và đào tạo vẫn chưa được khắc phục cơ bản, có mặt nặng nề hơn Chính vì vậy , đổi mới căn bản , toàn diện giáo dục và đào tạo đang trở thành một yêu cầu khách quan và cấp bách của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 1.3.1 Thực hiện đổi mới giáo dục và ào tạo. .. ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội , tạo sự đồng thuận cao coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình Đổi mới. .. 1.3.2 Đổi mới ở tất cả các nội dung của giáo dục và đào tạo Trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, đặc biệt là sự bùng nổ của khoa học và công nghệ thể hiện thông qua các lý thuyết, các thành tựu mới và khả năng ứng dụng cao, rộng và nhanh vào thực tiễn buộc chương trình giáo dục phải xem xét và có những điều chỉnh mới Từ những thập kỷ cuối thế kỷ XX, chương trình của các nước đang hướng tới việc thực hiện. .. cho con em mình Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá , giám sát và phản biện của toàn xã hội đối với công cuộc đổ i mới , phát triển giáo dục 1.3.4 Kết hợp tổng hợp các nguồn lực phục vụ cho đổi mới giáo dục và đào tạo Để tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, một biện pháp không thể không kể đến,... nay 1.3.1 Thực hiện đổi mới giáo dục và ào tạo trong toàn bộ hệ thống quốc dân ở tất cả các cấp học, bậc học Để có thể tiến hành đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam, có rất nhiều chủ trương, giải pháp được đưa ra, trong đó có thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo trong toàn bộ hệ thống quốc dân ở tất cả các cấp học, bậc học: Thứ nhất, đối với giáo dục mầm non , giúp trẻ phát triển thể chất , tình cảm,... giới vừa tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và hoàn thiện dần của nền giáo dục và đào tạo Việt Nam Mặt khác, cũng tạo ra những thách thức không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta Điều quan trọng là chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn, đề ra những chủ trương, chiến lược, sách lược phù hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay và thích ứng với xu thế của nhân loại 1.2.2 Tình... trong khu vực và trên thế giới Trong quá trình đổi mới và phát triển đó chúng ta không thể không kể tới vai trò của giáo dục và đào tạo, bởi chỉ có thông qua giáo dục và đào tạo thì chúng ta mới có thể đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng cao góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất,... Trên cơ sở quán triệt quan điểm toàn diện trong mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn, quan điểm toàn ra đặt ra các yêu cầu cụ thể như sau: Một là: Quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta nhận thức về sự vật, hiện tượng trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, giữa các yếu tố, các mặt của chính sự vật và trong sự tác động qua lại giữa các sự vật đó với các sự vật khác Cần tránh quan điểm phiến diện, chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi mới giáo dục và đào tạo ở việt nam hiện nay, Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi mới giáo dục và đào tạo ở việt nam hiện nay, Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi mới giáo dục và đào tạo ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan