0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 GDTX CẢ NĂM

153 978 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 14:25

Tuan 1 Tieỏt 1 Ngaứy soaùn 02.8 VO PH CHA TRNH (Trớch Thng kinh kớ s) Lờ Hu Trỏc I. Mc tiờu bi hc: 1. HS hiu rừ giỏ tr hin thc sõu sc ca tỏc phm cng nh thỏi trc hin thc v ngũi bỳt kớ s chõn thc, sc so ca Lờ Hu Trỏc qua on trớch miờu t cuc sng v cung cỏch sinh hot ni ph chỳa Trnh. 2. Rốn k nng c hiu mt tỏc phm kớ. 3. Giỏo dc HS thỏi ỳng mc i vi cuc sng chỳa Trnh ngy xa cng nh thỏi tụn trng i vi danh y Lờ Hu Trỏc. II. Phng phỏp, phng tin: - Din ging, vn ỏp - Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, t liu tham kho III. Tin trỡnh dy hc: 1.n nh lp. 2. Kim tra bi c: Khụng. Lý do: tit u tiờn ca nm hc. 3. Bi mi: HOT NG THY - TRề NI DUNG C BN H1: Giỳp HS nm c nhng nột c bn v tỏc gi, tỏc phm. - Da vo phn tiu dn, gii thiu khỏi quỏt v tỏc gi Lờ Hu Trỏc, tỏc phm Thng kinh kớ s v on trớch Vo ph chỳa Trnh? H2: Hng dn HS c v tỡm hiu vn bn. - c vn bn. - Quang cnh trong ph chỳa c miờu t nh th no? + Qua nhiu ln ca, + Vn hoa lng ly, + Bờn trong l nhng nh i ng, + Ni cung phi qua nhiu ln trng gm, - Nhn xột? - Ch ra nhng chi tit núi v cung cỏch sinh hot trong ph chỳa? + y t hột ng, ngi gi ca truyn bỏo rn rng, + Li l nhc n chỳa ht sc cung kớnh v l . + Xung quanh chỳa cú cung tn m n. Ni cung trang nghiờm + Th t m cú 7, 8 thy thuc phc dch, phi qu ly, - Nhng chi tit ú núi lờn iu gỡ? I. Gii thiu chung: sgk II. c hiu vn bn: 1. Quang cnh v nhng sinh hot trong ph chỳa: - Quang cnh trong ph chỳa cc kỡ trỏng l, lng ly, khụng õu sỏnh bng. - Cung cỏch sinh hot trong ph chỳa vi nhng l nghi, khuụn phộp, cỏch núi nng, k hu ngi h, cho thy s cao sang quyn uy 1 - Lờ Hu Trỏc t thỏi ra sao trc nhng gỡ din ra ni ph chỳa? - Trc nhng tõm trng v suy ngh ca lờ Hu Trỏc, ta hiu gỡ v con ngi ny? - Tỏc gi ó thnh cụng gỡ v ngh thut i vi tỏc phm kớ ny? tt nh cựng vi cuc sng hng th xa hoa n cc im v s lng quyn ca nh chỳa. 2. Thỏi , tõm trng v nhng suy ngh ca tỏc gi: - Khen cỏi p, cỏi sang ni ph chỳa nhng dng dng trc nhng quyn r vt cht ni õy v khụng ng tỡnh vi cuc sng quỏ no , tin nghi nhng thiu khớ tri. - Lờ Hu Trỏc l mt thy thuc giu kinh nghim, cú lng tõm v c . 3. Nột c sc v ngh thut: Quan sỏt t m, la chn chi tit, ghi chộp trung thc, t cnh sinh ng, k chuyn khộo lộo to nờn giỏ tr hin thc sõu sc. III. Tng kt: Ghi nh: sgk. 4. Cng c: Khỏi quỏt ton b giỏ tr ni dung v ngh thut ca tỏc phm. 5. Dn dũ: - Nm ni dung bi. - Son T ngụn ng chung n li núi cỏ nhõn. Tuan 1 Tieỏt 2 Ngaứy soaùn 03.8 T NGễN NG CHUNG N LI NểI C NHN I. Mc tiờu bi hc: 1. Nm c biu hin ca cỏi chung trong ngụn ng xó hi v cỏi riờng trong li núi cỏ nhõn. 2. Nõng cao nng lc lnh hi nhng nột riờng trong ngụn ng ca cỏ nhõn, nht l ca cỏc nh vn cú uy tớn. ng thi rốn luyn v nõng cao nng lc sỏng to ca cỏ nhõn (bit phỏt huy phong cỏch ngụn ng ca cỏ nhõn khi s dng ngụn ng chung). 3. Va cú ý thc tụn trng nhng quy tc ngụn ng chung ca xó hi, va cú sỏng to, gúp phn vo s phỏt trin ngụn ng ca xó hi. II. Phng phỏp, phng tin: - Din ging, vn ỏp, quy np - Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, t liu tham kho III. Tin trỡnh dy hc: 1. n nh lp 2. Kim tra bi c: - Quang cnh v cỏch sinh hot trong ph Chỳa? - Thỏi ca tỏc gi trong on trớch? - Liờn h vi i sng ca nhõn an ta lỳc by gi thy c s bt cụng ca ch phong kin. 3. Bi mi: HOT NG CA THY - TRề NI DUNG C BN H1:Giỳp HS nm c nhng biu hin ca cỏi chung trong ngụn ng ca xó hi. - Cú nhiu phng tin giao tip. Trong giao I. Ngụn ng - ti sn chung ca xó hi - Ngụn ng l ti sn chung ca mt dõn tc, 2 tiếp giữa người – người, phương tiện giao tiếp nào là quan trọng nhất? - Để sự giao tiếp diễn ra thuận lợi, bản thân ngơn ngữ phải có những đặc điểm chung nào? HĐ2: Nắm nét riêng trong lời nói cá nhân. GV chuyển ý: Trong giao tiếp, người ta dùng lời nói để cụ thể hóa ngơn ngữ thành phương tiện giao tiếp. Vì vậy nó mang nét riêng của cá nhân. - Biểu hiện của cái riêng trong lời nói của cá nhân? HĐ3: Hướng dẫn làm bài tập luyện tập trong sgk. Thơi: chấm dứt hành động,… một cộng đồng xã hội. Đó là phương tiện giao tiếp chung của cả xã hội. - Cái chung trong ngơn ngữ bao gồm: + Các yếu tố chung: âm, thanh, âm tiết, từ, ngữ cố định. + Các quy tắc chung, các phương thức chung. II. Lời nói – sản phẩm riêng của cá nhân Khi giao tiếp, mỗi cá nhân sử dụng ngơn ngữ chung để tạo ra lời nói đáp ứng nhu cầu giao tiếp. Cái riêng trong lời nói cá nhân được biểu lộ: - Sự biến đổi cái chung đã sẵn có. - Sáng tạo ra các từ ngữ mới, cách kết hợp mới. III. Luyện tập 1. Thơi: chấm dứt cuộc đời. (sáng tạo ngơn ngữ cho từ) 2. Có đảo: - Các cụm danh từ (DT): danh từ trung tâm trước tổ hợp định từ + danh từ chỉ loại. - Vị ngữ (VN) đi trước chủ ngữ (CN). => Tạo âm hưởng mạnh cho câu thơ và tơ đậm các hình tượng thơ. 3. Cá – cá chép Áo sơ mi – áo cụ thể nào đó. 4. Củng cố: Đã củng cố bằng bài tập 5. Dặn dò: Chuẩn bị bài viết số 1: Xem lại bố cục bài văn bản nghị luận, lập luận trong văn nghị luận. Tuần 1 Tiết 3,4 Ngày soạn 03.8 BÀI VIẾT SỐ 1 (Nghò luận xã hội) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiểm tra kiến thức về văn học và x.hội; kiến thức làm văn của HS. Giúp các em tự đánh giá được khả năng làm văn, độ k.thức mà mình có được. II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN GA, SGV, SGK… III. LÊN LỚP 1. Ổn định lớp: K.tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: Khơng. Lý do: bảo đảm thời lượng làm bài cho HS. 3. Tiến trình k.tra: GV ktra sự chuẩn bị của HS. Y/c HS khơng được sử dụng sách vở, tư liệu có liên quan. NỘI DUNG ĐỀ: Câu 1 (3 đim). 3 Khi s dng ting Vit trong giao tip cn m bo nhng yờu cu no? Cõu 2 (7 im). Trong cuc sng, s cm thụng cn thit nh th no i vi mi con ngi? Hóy trỡnh by ý kin ca em v vn trờn. 4. Cng c: Gii thiu qua ỏp ỏn gii quyt thc mc ca HS sau vit bi. (Nu cú thi gian) 5. Dn dũ: Chun b bi T tỡnh (H Xuõn Hng) Tuan 2 Tieỏt 5,6 Ngaứy soaùn 04.8 T TèNH H Xuõn Hng I. Mc tiờu bi hc: - Cm nhn c tõm trng va bun ti, va phn ut trc tỡnh cnh ộo le v khỏt vng sng, khỏt vng hnh phỳc ca H Xuõn Hng. - Thy c ti nng ngh thut th Nụm ca H Xuõn Hng: th ng lut vit bng ting Vit, cỏch dựng t ng, hỡnh nh gin d, giu sc biu cm, tỏo bo m tinh t. - Rốn k nng phõn tớch th ng lut. Hiu v cm thụng tõm trng H Xuõn Hng. II. Phng phỏp, phng tin: - Din ging, vn ỏp, tho lun nhúm - Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, t liu tham kho III. Tin trỡnh dy hc 1. n nh lp. 2. KT bi c: . -Ti sao li núi ngụn ng l ti sn chung ca xó hi ? -Ti sao núi li núi l sn phm riờng ca cỏ nhõn? 3. Bi mi: HOT NG CA THY - TRề NI DUNG C BN H1: HS nm c nhng nột chớnh v H Xuõn Hng v tỏc phm T tỡnh. - Gii thiu khỏi quỏt v tỏc gi H Xuõn Hng v tỏc phm T tỡnh? H2: Hng dn HS c hiu vn bn. - Gi HS c vn bn. - 2 cõu u cho thy tỏc gi trong hon cnh v tõm trng nh th no? + Trng canh: thi gian ri bi tõm trng. + Tr / cỏi hng nhan / vi nc non. -> r rỳng cay ng xút xa. Kiu b b ri: uc hoa ú mc nng nm tr. - Mi tng quan gia hin tng thiờn nhiờn v thõn phn n s trong cõu 4? - Hỡnh nh vng trng khuyt cha trũn th hin iu gỡ? I. Gii thiu chung: sgk. II. c hiu vn bn: 1. 2 cõu : - Thi gian: ờm khuya - Khụng gian: Tnh lng. m thanh nh, xa (Vng vng) m rừ (dn) => dựng cỏi ng ch cỏi tnh. - Tr cỏi hng nhan > <Nc non Cỏ th cụ n nh bộ nhng y thỏch thc => Tõm trng: cụ n, chỏn chng, b bng, xút xa. 2. 2 cõu thc: - Say li tnh: Bun, cụ n -> tỡm n ru -> say -> tnh -> thc ti vn ph phng -> bun, cụ n 4 - Nhng yu t trờn núi lờn tõm trng gỡ ca tỏc gi? - Nhõn xột gỡ v cỏch dựng t ng trong hai cõu 5, 6? Tỏc dng? Ng thut no ó dc th hin õy? Tỏc dng? - Hỡnh tng thiờn nhiờn trong hai cõu 5, 6 gúp phn din t tõm trng, thỏi nh th nh th no? Chia lp thnh 4 nhúm, mi nhúm tho lun tr li cỏc cõu hi bờn di. Thi gian 4 phỳt. - T ngỏn ni th hin tõm trng gỡ ca tỏc gi? - Cõu th th 7 cú s dng ngh thut ip khụng? Vỡ sao? - Vỡ sao tỏc gi li dựng mnh tỡnh m khụng l khi tỡnh, cuc tỡnh? Hóy hỡnh dung tỡnh yờu ca ngi n ụng trong cõu th ny. - Hai cõu cui núi lờn tõm s gỡ? - Khuyt cha trũn: Vng trng tỡnh duyờn mói mói khụng viờn món -> c vng v tỡnh yờu mói khụng trũn. => Tõm trng cụ n tt cựng, au kh tt ca mt ngi bit yờu v khao khỏt tỡnh yờu mónh lit. 3. 2 cõu lun: NT o ng: Xiờn ngang/ õm toc: Thỏi phn khỏng mnh m ca tỏc gi. => S phn ut trc duyờn phn hm hiu, khỏt vng hnh phỳc chỏy bng cu tỏc gi. 4. Hai cõu kt: - Ngỏn ni: Tõm trng chỏn chng ca tỏc gi. - Xuõn i xuõn li li: Mựa xuõn ca t tri i ri tr li (V tr tun hon theo chu kỡ), cũn mựa xuõn ca con ngi ch n mt ln (tuyn tớnh). - Mnh tỡnh san x - tớ con con: Ngh thut lit kờ theo chiu hng gim dn: Tỡnh yờu trong lũng ngi n ụng vn ó rt ớt i (mnh tỡnh), cũn mang i san x, cũn li chỳt con con. => Bi kch duyờn phn ca mt tõm hn luụn khỏt khao yờu thng nhng khụng c toi nguyn. III. Tng kt: Phn ghi nh sgk. 4. Cng c: Bi th núi lờn tõm trng gỡ ca tỏ gi? Th hỡnh dung ra hon cnh ca b lỳc by gi? 5. Dn dũ: Chun b: Cõu cỏ mựa thu. Tuan 2 Tieỏt 7 Ngaứy soaùn 05.8 CU C MA THU (Thu iu) Nguyn Khuyn I. Mc tiờu bi hc: - Cm nhn c v p ca cnh thu in hỡnh cho mựa thu lng cnh Vit Nam vựng ng bng Bc b; v p ca tõm hn thi nhõn: tm lũng yờu thiờn nhiờn, quờ hng t nc, tõm trng thi th. - Thy c ti nng th Nụm Nguyn Khuyn vi bỳt phỏp ngh thut t cnh, t tỡnh, ngh thut gieo vn, s dng t ng. - Hc tp cỏch cm nhn cuc sng; cm thụng tõm trng Nguyn Khuyn. II. Phng phỏp, phng tin: - Din ging, vn ỏp - Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, t liu tham kho III. Tin trỡnh dy hc 1. n nh lp. 2. Bi c: c thuc lũng bi th. Phõn tớch tõm trng ca tỏc gi trong bi th. 3. Bi mi: 5 HOT NG CA THY - TRề NI DUNG C BN H1: Giỳp HS nm c nhng nột chớnh v tỏc gi, tỏc phm. - Gii thiu tỏc gi Nguyn Khuyn v chựm th thu? H2: Hng dn HS c hiu vn bn. - im nhỡn cnh thu ca tỏc gi cú gỡ c sc? T im nhỡn y tỏc gi thy c nhng nột riờng no ca cnh sc mựa thu? - Nhõn xột v cnh y? - Khụng gian trong bi th gúp phn din t tõm trng tỏc gi nh th no? (Cỏi se lnh ca mựa thu thm vo cừi lũng hay chớnh cỏi lnh trong tõm hn lan ta cnh vt) - Nhn xột gỡ v ngụn ng? - Cỏch gieo vn cú gỡ c bit? I. Gii thiu chung: sgk II. c hiu vn bn 1. Cnh thu: Ao thu lnh lo- trong veo Chic thuyn cõu- bộ to teo Ngh thut chm phỏ -> khụng gian rng ln. Lỏ vng- kh a vốo => dựng cỏi ng ch cỏi tnh -> Khụng gian tnh lng -> s tinh t ca tg. Tng mõy- tri xanh -> Kg c m ra theo chiu cao. Ngừ trỳc quanh co -> Kg m ra theo chiu rng. T ng miờu t mu sc, ng nột, chuyn ng () cnh thu hin lờn du nh, thanh s, rt ng bng Bc b: p nhng tnh lng, m bun. 2. Tỡnh thu: Con ngi xut hin trong t th tnh ti -> Cm nhn cnh sc mựa thu vi cừi lũng yờn ng, tnh lng, cụ qunh, un khỳc -> tỡnh yờu thiờn nhiờn ca tg. 3. Ngh thut: Ngụn ng gin d, trong sỏng, din t nhng biu hin tinh t ca s vt, nhng un khỳc thm kớn khú giói by ca tõm trng . Vn eos dng ti tỡnh. Ly ng núi tnh. III. Tng kt: Ghi nh sgk. 4. Cng c: Nhng NT c s dng trong bi th? Phõn tớch. 5. Dn dũ: Chun b: Phõn tớch , lp dn ý bi vn ngh lun. Tuan 2 Tieỏt 8 Ngaứy soaùn 05.8 PHN TCH , LP DN í BI VN NGH LUN I. Mc tiờu bi hc: 1. HS nm vng cỏch phõn tớch v xỏc nh yờu cu ca bi, cỏch lp lun dn ý cho bi vit. 2. Cú ý thc v thúi quen phõn tớch v lp dn ý trc khi lm bi. II. Phng phỏp, phng tin: - Din ging, vn ỏp - Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, t liu tham kho III. Tin trỡnh dy hc 1. n nh lp. 2. Bi c: c thuc lũng bi th, pt cnh thu? 6 Pt tình thu và trình bày NT bài thơ?. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - TRÒ NỘI DUNG CƠ BẢN HĐ1: Hướng dẫn HS nắm vững kỹ năng phân tích đề thông qua thực hành 2 đề ở sgk. - Đọc đề. - Đề nào có định hướng cụ thể, đề nào đòi hỏi người viết phải tự xác định hướng triển khai? - Chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm thảo luận 1 đề. Yêu cầu trả lời câu hỏi (1 HS trình bày). + Vấn đề cần nghị luận? Xác định các luận điểm? + Sử dụng thao tác lập luận nào? Dẫn chứng ở đâu? Cuối cùng: tóm tắt kỹ năng cơ bản của việc phân tích đề. - Gọi HS đại diện nhóm lên trình bày, các HS khác có thể bổ sung. - Nhóm còn lại nhận xét. - GV hướng dẫn đưa đến kết luận cuối cùng. HĐ2: Hướng dẫn HS lập dàn ý. - Dựa vào kết quả phân tích đề, những câu hỏi và gợi ý ở sgk, lập dàn ý cho đề 1 và đề 2. HĐ3: Hướng dẫn HS luyện tập. I. Phân tích đề: - Đề 1: có định hướng cụ thể. - Đề 2: tự do sáng tạo. * Đề 1: - Vấn đề cần nghị luận: Việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới. - Yêu cầu về nội dung: Từ ý kiến của Vũ Khoan, có thể suy ra: + Người VN có nhiều điểm mạnh: thông minh, nhạy bén với cái mới. + Người VN cũng không ít điểm yếu: thiếu hụt về kiến thức cơ bản, khả năng thực hành và sáng tạo hạn chế. + Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu là thiết thực chuẩn bị hành trang vào thế kỉ XXI. - Yêu cầu về phương pháp: Sử dụng thao tác lập luận, bình luận, giải thích, chứng minh. Dùng dẫn chứng thực tế xã hội là chủ yếu. * Đề 2: - Vấn đề cần nghị luận: Tâm sưj của Hồ Xuân Hương trong bài Tự tình II. - Yêu cầu về nội dung: Nêu cảm nghĩ của mình về tâm sự và diễn biến tâm trạng của HXH: cô đơn chán chường, bẽ bàng xót xa – phẫn uất trước duyên phận, khát vọng được sống hạnh phúc – cuối cùng vẫn rơi vào bi kịch. - Yêu cầu về phương pháp: Sử dụng thao tác lập luận phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ. Dẫn chứng thơ HXH là chủ yếu. II. Lập dàn ý: HS tự lập dàn ý. * Luyện tập: Bài tập 1 sgk. - Vấn đề cần nghị luận: Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh. - Yêu cầu về nội dung: + Bức tranh cụ thể, sinh động về cuộc sống xa hoa nhưng thiếu sịnh khí trong phủ chúa Trịnh. + Thái độ không đồng tình cũng như dự cảm về sự suy tàn đang tới gần của triều Lê – Trịnh. - Yêu cầu về phương pháp: Sử dụng thao tác 7 lp lun phõn tớch kt hp vi nờu cm ngh. Dn chng trong Vo ph chỳa Trnh. Bi tp 2 sgk. - Vn cn ngh lun: Ti nng s dng ngụn ng dõn tc ca HXH. - Yờu cu v ni dung: + Dựng ch Nụm. + S dng t ng thun Vit rt c ỏo. + S dng hỡnh thc o trt t t trong cõu. - - Yờu cu v phng phỏp: S dng thao tỏc lp lun phõn tớch kt hp vi nờu cm ngh. Dn chng th HXH. 4. Cng c: ó cng c bng bi tp. 5. Dn dũ: - Nm ni dung bi. - Lm dn ý cho 2 bi tp luyn tp. - Chun b: Thao tỏc lp lun phõn tớch. Tuan 3 Tieỏt 9 Ngaứy soaùn 05.8 THNG V Trn T Xng I. Mc tiờu bi hc 1. Cm nhn c hỡnh nh b Tỳ: vt v, m ang, thng yờu v lng l hy sinh vỡ chng con. Thy c tỡnh cm thng yờu, quớ trng ca Trn T Xng dnh cho ngi v. Qua nhng li t ho, thy c v p nhõn cỏch v tõm s ca nh th. Nm c nhng thnh cụng v ngh thut ca bi th: t ng gin d, giu sc biu cm, vn dng hỡnh nh, ngụn ng vn hc dõn gian, s kt hp gia ging iu tr tỡnh v t ho. 2. Rốn k nng phõn tớch th tr tỡnh tht ngụn bỏt cỳ. 3. Thng yờu, quớ trng i vi ngi ph n, ngi m. II. Phng phỏp, phng tin: - Din ging, vn ỏp - Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, t liu tham kho III. Tin trỡnh dy hc 1. n nh lp. 2. Bi c: Kim tra bi tp. 3. Bi mi: HOT NG THY - TRề NI DUNG C BN H1: Giỳp HS nm c nhng nột chớnh v Trn T Xng v tỏc phm ca ụng. - Da vo tiu dn, gii thiu vi nột v tiu s, s nghip v ti ngi v trong th TTX? H2: Hng dn HS c hiu vn bn. - Gi 1 HS c, lu ý nhp ca cõu 2, õm iu tr tỡnh ca bi th. - Cm nhn ca em v hỡnh nh b Tỳ qua I. Gii thiu chung: sgk. II. c hiu vn bn: 1. Hỡnh nh b Tỳ: 8 những câu thơ đầu? - Em hiểu thế nào là “nuôi đủ”? Tại sao Tú Xương lại đếm “ 5 con với1 chồng”? - Phân tích những câu thơ nói lên đức tính cao đẹp của bà Tú? - Những hình ảnh, thành ngữ trong bài thơ có tác dụng gì? - Qua hình ảnh bà Tú, ta hiểu gì về tình cảm của ông Tú đối với vợ? - Tiếng chửi và tiếng rủa trong 2 câu thơ cuối? - Điều đó thể hiện tình cảm gì của Tú Xương đối với vợ? - Lời chửi và rủa trong hai câu cuối là lời của ai? - Thời gian: quanh năm - Công việc: Buôn bán. - Không gian: mon sông. => Công việc vất vả, không có ngày nghỉ ngơi, làm việc trong hkông gian bấp brrnh, nhiều nguy hiểm. - Nuôi đủ: + Không thiếu cũng không thừa. + Nuôi không thiếu một ai. - Năm con với một chồng: Người chồng cũng là một kẻ ăn bám → đứa con sau cùng của bà Tú. → Bà Tú là người đảm đang, tháo vát, yêu chồng, thương con. - Lặn lội thân cò/ eo sèo mặt nước → Sự tần tảo, chịu thương chịu khó của bà Tú. - Một duyên hai nợ/ năm nắng mười mưa: Đến với ông Tú niềm vui thì ích mà nỗi buồn thì nhiều. - Âu đành phận/ dám quản công: Thái độ chấp nhận, cam chịu → đức hy sinh âm thầm của bà Tú. ⇒ Vất vả, đảm đang, thương yêu là lặng lẽ hy sinh vì chồng con. 2. Tình cảm của ông Tú đối với bà Tú: - Tiếng chửi: Cha mẹ thói đời: Chủi thói đời bạc bẻo, không công bằng với bà Tú. - Tiếng rủa: Có chồng hờ hững cũng như không. -> Tự trách mình. ⇒ Tác giả mược lời bà Tú để thể hiện tình yêu thương chân thành và lòng biết sâu sắc dành cho vợ Tâm trạng bất lực trong bi kịch tinh thần của con người trí thức TTX. III. Tổng kết: Ghi nhớ sgk. 4. Củng cố: Khái quát toàn bộ nội dung, nghệ thuật của bài thơ. 5. Dặn dò: - Nắm nội dung bài. - Soạn 2 bài đọc thêm. Tuaàn 3 9 Tieát 10 Ngaøy soaïn 07.8 KHÓC DƯƠNG KHUÊ – Nguyễn Khuyến VỊNH KHOA THI HƯƠNG – Trần Tế Xương I. Mục tiêu bài học 1. Hiểu được tình cảm chân thực, cảm động của Nguyễn Khuyến đối với Dương Khuê cũng như một số nét về nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ mà bài thơ đạt được. Hiểu được cảnh trường thi ngày trước và thái độ của TTX trước tình cảnh của nước nhà. 2. Rèn kỹ năng đọc – hiểu thơ trung đại. 3. Giáo dục tình bạn cao đẹp; thái độ phù hợp đối với đất nước. II. Phương pháp, phương tiện: - Diễn giảng, vấn đáp… - Sách giáo khoa, sách giáo viên, tư liệu tham khảo… III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp. 2. Bài cũ: Em có nhận xét gfì về phong cách sống của Nguyễn Công Trứ?. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG THẦY - TRÒ NỘI DUNG CƠ BẢN HĐ1: Hướng dẫn HS đọc thêm bài Khóc Dương Khuê. - Dựa vào tiểu dẫn, giới thiệu về Dương Khuê và bài thơ Khóc Dương Khuê? - Đọc – xác định bố cục. - Phân tích nỗi đau của Nguyễn Khuyến khi Dương Khuê qua đời trong đoạn 1? - Kỷ niệm giữa Nguyễn Khuyến và Dương Khuê được tái hiện như thế nào? - Điều đó chứng tỏ gì về tình cảm giữa 2 người? - Tình cảm của Nguyễn Khuyến đối với Dương Khuê được thể hiện như thế nào trong đoạn 3? - Phân tích những biện pháp tu từ đặc sắc thể hiện nỗi trống vắng của nhà thơ khi bạn qua đời? HĐ2: Hướng dẫn HS đọc thêm bài “Vịnh khoa thi Hương”. - Giới thiệu chung về bài thơ. - Đọc, xác định hướng đọc hiểu. - Cảnh trường thi có gì khác thường? Hình ảnh Bài 1: Khóc Dương Khuê I. Giới thiệu chung: sgk. II. Hướng dẫn đọc – hiểu 1. Hai câu đầu: - Thôi rồi. - Nhịp 2/4 (1) và 4/4 (2). -> Nỗi đau đớn khi nghe tin bạn qua đời. 2. Hai mươi câu tiếp theo: - Kỷ niệm thú vui một thời của khách làng Nho (…) - Đó là ấn tượng trong lần gặp gỡ cuối cùng. => Tình bạn thiết tha, bền vững giữa thời buổi đất nước nhiễu nhương. 3. Còn lại: - Nỗi đau được diễn tả dưới nhiều cung bậc khác nhau. - Nghệ thuật đặc sắc: + Không: phủ định – láy lại -> xác định. + Ai: phiếm chỉ - nghi vấn -> xác định. + Giường kia, đàn kia. => Tình cảm trào lên, rút xuống rồi lại trào lên mạnh mẽ hơn. Bài 2: Vịnh khoa thi Hương I. Giới thiệu chung: sgk. II. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản: 1. Cảnh trường thi: 10 [...]... Dặn dò: Học bài Tuần 7 Tiết 27 Ngày soạn: 10.9 NGỮ CẢNH I Mục tiêu bài học: 1 Nắm được khái niệm ngữ cảnh, các yếu tố của ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp bằng ngơn ngữ 2 Biết nói và viết cho phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp, đồng thời có năng lực lĩnh hội chính xác nội dung, mục đích của lời nói, câu văn trong mối quan hệ với ngữ cảnh 3 Có thái độ đúng mực khi giao tiếp II Tiến... chính trị… bên ngồi ngơn ngữ Đối với văn bản văn học, bối cảnh văn hóa cũng chính là hồn cảnh sáng tác của tác phẩm - Bối cảnh giao tiếp hẹp: đó là thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống giao tiếp cụ thể - Hiện thực được nói đến: tạo nên đề tài và nghĩa sự việc cho câu nói 3 Văn cảnh: Bao gồm tất cả các yếu tố ngơn ngữ cùng có mặt trong văn bản, đi trước hoặc đi sau một yếu tố ngơn ngữ nào đó HĐ3: Hướng... đó HĐ3: Hướng dẫn HS tìm hiểu vai trò của ngữ III Vai trò của ngữ cảnh cảnh - Ngữ cảnh có vai trò như thế nào đối với 1 Đối với người nói (người viết): ngữ cảnh là người nói, người nghe? cơ sở của việc dùng từ, đặt câu, kết hợp từ ngữ 2 Đối với người nghe: ngữ cảnh là căn cứ để lĩnh hội từ ngữ, câu văn, hiểu được nội dung, Ý nghĩa, mục đích… của lời nói, câu văn 4 Củng cố: gọi HS đọc phần ghi nhớ sgk... 08.9 ƠN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM I Mục tiêu bài học: 1 Hệ thống được những kiến thức cơ bản về VHTĐ VN đã học trong chương tình Ngữ văn 11 2 Có năng lực đọc hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ: sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngơn ngữ văn học 3 Tự đánh giá được kiến thức về văn học Trung đại và phương pháp ơn tập, từ đó rút ra kinh nghiệm để học tốt hơn phần văn học tiếp... so sánh sánh: - Gọi HS đọc lại văn bản sgk - Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi đặt ra VD: Văn bản sgk 1 Xác định đối tượng được so sánh và đối 1 Đối tượng được so sánh: Chiêu hồn tượng so sánh? Đối tượng so sánh: CPN, CONK, TK 2 Phân tích những điểm giống và khác nhau 2 Giống: truyền thống u nước giữa đối tượng được so sánh và đối tượng so Khác: CPN, CONK: nói về một hạng người sánh? TK: nói đến cả xã... II Các nhân tố của ngữ cảnh: ngữ cảnh 1 Nhân vật giao tiếp - Nhân vật giao tiếp trong ngữ liệu trên là những ai? Mối quan hệ của nhân vật giao tiếp đối với lời Chi phối lời nói của cá nhân và chi phối việc nói, câu văn? Phân tích lĩnh hội lời nói của người khác - GV diễn giảng, phân tích ví dụ 2 Bối cảnh ngồi ngơn ngữ - Bối cảnh giao tiếp rộng: là bối cảnh xã hội, lịch sử, địa lí, văn hóa, phong tục... dụng nhiều yếu tố có sức gợi cảm mạnh mẽ (cảm xúc, giọng văn, hình ảnh) - Ngơn ngữ: giản dị nhưng được chọn lọc tinh tế nên có sức biểu cảm lớn và giá trị thẩm mỹ cao (C25) - Giọng điệu thay đổi theo cảm xúc III Tổng kết: ghi nhớ sgk 4 Củng cố: Khái qt nội dung, nghệ thuật bài văn tế 5 Dặn dò: Chuẩn bị bài Thực hành về thành ngữ, điển cố Đọc diễn cảm, nắm nội dung bài văn tế Tuần 5 Tiết 19 22 Ngày... 22.8 THỰC HÀNH VỀ THÀNH NGỮ, ĐIỂN CỐ I Mục tiêu bài học 1 Nâng cao hiểu biết về thành ngữ, điển cố, về tác dụng biểu đạt của chúng, nhất là trong các văn bản văn chương nghệ thuật 2 Cảm nhận được giá trị của thành ngữ và điển cố 3 Biết cách sử dụng thành ngữ và điển cố trong những trường hợp cần thiết II Phương pháp, phương tiện: - Diễn giảng, vấn đáp… - Sách giáo khoa, sách giáo viên, tư liệu tham... 7 Tiết 28 33 Ngày soạn: 12.9 LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH I Mục tiêu bài học 1 Củng cố những kiến thức về thao tác lập luận so sánh 2 Biết vận dụng TTLSS để viết đoạn văn có sức thuyết phục, hấp dẫn 3 Giáo dục Ý thức sử dụng đúng TTLL này trong bài văn nghị luận II Tiến trình dạy học 1 Bài cũ: Khái niệm ngữ cảnh? Các nhântố của ngữ cảnh là gì? 2 Bài mới HOẠT ĐỘNG THẦY - TRỊ NỘI DUNG CƠ BẢN HĐ1:... TRỊ NỘI DUNG CƠ BẢN HĐ1: Tìm thành ngữ trong đoạn thơ, phân biệt Bài 1: với từ ngữ thơng thường về cấu tạo và Ý - Một dun hai nợ: một mình đảm đang cơng nghĩa? việc gia đình để ni cả chồng và con - Hướng dẫn giải thích Ý nghĩa của thành ngữ? - Năm nắng mười mưa: vất vả cực nhọc, chịu đựng dãi dầu nắng mưa - So sánh với từ ngữ thơng thường về cấu tạo, -> Các thành ngữ trên ngắn gọn, cơ đọng, cấu Ý nghĩa? . chấm dứt cuộc đời. (sáng tạo ngơn ngữ cho từ) 2. Có đảo: - Các cụm danh từ (DT): danh từ trung tâm trước tổ hợp định từ + danh từ chỉ loại. - Vị ngữ (VN) đi trước chủ ngữ (CN). => Tạo âm. bài văn bản nghị luận, lập luận trong văn nghị luận. Tuần 1 Tiết 3,4 Ngày soạn 03.8 BÀI VIẾT SỐ 1 (Nghò luận xã hội) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiểm tra kiến thức về văn học và x.hội; kiến thức làm văn. học 1. Hiểu được tình cảm chân thực, cảm động của Nguyễn Khuyến đối với Dương Khuê cũng như một số nét về nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ mà bài thơ đạt được. Hiểu được cảnh trường thi ngày trước
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 GDTX CẢ NĂM, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 GDTX CẢ NĂM, , A.MUẽC TIEU BAỉI HOẽC: Giuựp hs: